0

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CKT

24 383 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2015, 12:00

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI Ngày soạn: 9/1/2011 Ngày giảng: 12/1: 3ML 14/1: 3TG, 3A, 3B Âm nhạc Tiết 19 Học hát: Bài Em yêu trường em Nhạc và lời: Hoàng Vân I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết hát theo giai điệu và lời ca lời 1. 2. Kỹ năng: - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. 3. Thái độ: - Qua bài hát giáo dục học sinh lòng yêu mến trường lớp, thầy cô giáo và bạn bè. II. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: Thanh phách, sách vở. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới Hoạt động 1: Dạy hát bài Em yêu trường em (lời 1) - GV giới thiệu tên bài, tác giả, nội dung bài hát. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát. - Cho HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát. - Chia bài hát thành 8 câu, hướng dẫn HS đọc lời ca theo âm hình tiết tấu - Đàn giai điệu hướng dẫn HS luyện giọng. - Đàn giai điệu hướng dẫn HS hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập và hát thuộc lời theo dãy, nhóm thể hiện sắc thái vui tươi - Lắng nghe nhận xét, sửa sai cho HS Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Tổ chức cho HS thực hiện theo dãy, nhóm - Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Lắng nghe. - Lắng nghe cảm nhận - Trả lời theo cảm nhận - Đọc đồng thanh kết hợp gõ đệm theo tiết tấu - Khởi động giọng - Lắng nghe hát theo đàn và hướng dẫn của GV. - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của GV. - Nhận xét lẫn nhau - Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo phách - Thực hiện theo hướng dẫn - Theo dõi tập hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca NGUYỄN QUỐC HÙNG 27 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI - Tổ chức cho HS thực hiện theo dãy, nhóm. - Hướng dẫn HS trình bày bài hát theo cách hát đối đáp, hoà giọng gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Thực hiện theo hướng dẫn - Hát đối đáp, hoà giọng kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. 4. Củng cố: - Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả, nêu những hình ảnh, những câu hát quen thuộc trong bài hát. Những câu hát, nét nhạc mà em thích trong bài hát. - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhạc. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập thuộc lời ca kết hợp gõ đệp và vận động phụ hoạ. Tập hát lời 2 theo giai điệu lời 1. Ngày soạn: 16/1/2011 Ngày giảng: 19/1: 3ML 21/1: 3TG, 3A, 3B Âm nhạc Tiết 20 Học hát: Bài Em yêu trường em (tiếp) Ôn tập tên các nốt nhạc I. MỤC TIÊU: 1. kiến thức: - Biết hát theo giai điệu và lời ca lời 2. 2. Kỹ năng: - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. 3. Thái độ: - Tích cực tham gia tập biểu diễn bài hát. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: Thanh phách, sách vở. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới Hoạt động 1: Dạy hát bài Em yêu trường em - Đàn giai điệu cho HS nghe và hát ôn tập lại lời 1. - Cho HS đọc lời ca lời 2 - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát. - Đệm đàn, cho 1 dãy hát lời 1 bằng nguyên âm “La” một dãy tập hát lời 2 theo giai điệu lời 1. - Lắng nghe hát chuẩn xác theo đàn - Đọc lời ca trong tập bài hát - Lắng nghe ghi nhớ giai điệu - Tập hát lời 2 theo hướng dẫn của GV - Luyện tập hát thuộc lời NGUYỄN QUỐC HÙNG 28 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI - Tổ chức cho HS luyện tập hát thuộc cả 2 lời theo dãy, nhóm. - Tổ chức cho HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Gợi ý hướng dẫn HS hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ - Tổ chức cho HS tập biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - GV nhận xét, đánh giá. Hoạt động 2: Ôn tập các nốt nhạc -Cho HS nhắc lại tên 7 nốt nhạc - Tổ chức cho HS ôn tập ghi nhớ tên, vị trí 5 nốt nhạc đã được giới thiệu - Giới thiệu vị trí 3 nốt La, Si, Đố trên khuông nhạc bàn tay. - Tổ chức cho HS luyện tập ghi nhớ tên, vị trí 7 nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca - Tập hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ - Tập biểu diễn kết hợp động tác phụ hoạ - Theo dõi nhận xét - Đọc tên 7 nốt nhạc - 1 HS nói tên nốt, 1 HS chỉ vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay - Lắng nghe, ghi nhớ. - Thực hiện theo hướng dẫn 4. Củng cố: - Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập, tập biểu diễn bài hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ. Luyện tập ghi nhớ tên vị trí 7 nốt nhạc đã được giới thiệu. Ngày soạn: 23/1/2011 Ngày giảng: 26/1: 3ML NGUYỄN QUỐC HÙNG 29 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI 28/1: 3TG, 3A, 3B Âm nhạc Tiết 21 Học hát: Bài Cùng múa hát dưới trăng Nhạc và lời: Hoàng Lân I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. 2. Kỹ năng: - Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu quý thiên nhiên, các loài vật có ích. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: Thanh phách, sách vở. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát Em yêu trường em 3. Bài mới Hoạt động 1: Dạy hát bài Cùng múa hát dưới trăng - GV giới thiệu tên bài, tác giả, nội dung bài hát. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát. - Cho HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát. - Chia bài hát thành 5 câu, hướng dẫn HS đọc lời ca theo âm hình tiết tấu - Đàn giai điệu hướng dẫn HS luyện giọng. - Đàn giai điệu hướng dẫn HS hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập và hát thuộc lời theo dãy, nhóm thể hiện sắc thái vui tươi - Lắng nghe nhận xét, sửa sai cho HS Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Gợi ý, mời 3 HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhịp 3, em nào vận động đẹp cho hướng dẫn lại cả lớp. - Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3 - Tổ chức cho HS thực hiện theo dãy. - Quan sát hướng dẫn sửa sai. - Trình bày bài hát kết hợp động tác phụ hoạ. - Theo dõi nhận xét, lắng nghe, - Lắng nghe cảm nhận - Trả lời theo cảm nhận - Đọc đồng thanh kết hợp gõ đệm theo tiết tấu - Khởi động giọng - Lắng nghe hát theo đàn và hướng dẫn của GV. - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của GV. - Nhận xét lẫn nhau - Lớp theo dõi nhận xét - Lớp tập hát kết hợp vận động theo nhịp 3 - Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3 - Thực hiện - Lớp theo dõi nhận xét lẫn nhau NGUYỄN QUỐC HÙNG 30 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI 4. Củng cố: - Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả, nêu những hình ảnh, những câu hát, nét nhạc mà em thích trong bài hát. Kể tên một số bài hát được viết ở nhịp 3. - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động theo nhịp 3. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập thuộc lời ca kết hợp gõ đệp và vận động phụ hoạ. Ngày soạn: 6/1/2011 Ngày giảng: 9/1: 3ML 11/1: 3TG, 3A, 3B Âm nhạc Tiết 22 Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng Giới thiệu khuông nhạc và khoá Son I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. 2. Kỹ năng: - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. 3. Thái độ: - Tích cực tham gia tập biểu diễn bài hát trước lớp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ, tranh vẽ khuông nhạc, khoá Son. 2. Học sinh: Thanh phách, sách vở. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Cùng múa hát dưới trăng - Đàn giai điệu cho HS nghe và hát lại bài hát - Tổ chức cho HS trình bày bài hát theo cách hát đối đáp và hoà giọng kết hợp gõ đệm theo phách. - Gợi ý, mời học sinh lên biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ hoạ, em nào có động tác phù hợp, đẹp cho hướng dẫn lại cả lớp. - Tổ chức cho HS tập biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá Hoạt động 2: Giới thiệu khuông nhạc và - Lắng nghe hát chuẩn xác theo đàn - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của GV - Lớp theo dõi nhận xét - Tập hát kết hợp thực hiện động tác phụ hoạ - Tập biểu diễn kết hợp động tác phụ hoạ - Theo dõi nhận xét NGUYỄN QUỐC HÙNG 31 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI khoá Son - Treo bảng phụ giới thiệu khuông nhạc (có 5 dòng kẻ và 4 khe nhạc) hướng dẫn HS tập kẻ khuông nhạc vào vở. - Giới thiệu khoá Son, vị trí khoá Son đặt ở đầu khuông nhạc, hướng dẫn HS tập viết khoá Son vào vở. - Hướng dẫn HS tập nhận biết các nốt nhạc trên khuông nhạc. - Tổ chức cho các tổ thi: luyện tập ghi nhớ tên, vị trí 7 nốt nhạc trên khuông nhạc (1 HS nói tên nốt bất kỳ, một HS khác chỉ vị trí nốt trên khuông . - Lắng nghe ghi nhớ, tập kẻ khuông nhạc vào vở - Tập viết khoá Son trên khuông nhạc - Tập nhận biết các nốt nhạc trên khuông nhạc - Thực hiện theo hướng dẫn 4.Củng cố: - Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Cho HS nhắc lại khuông nhạc và khoá Son - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập, tập biểu diễn bài hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ. Luyện tập ghi nhớ tên vị trí 7 nốt nhạc đã được giới thiệu, tập kẻ khuông nhạc, khoá Son. Ngày soạn: 13/1/2011 Ngày giảng: 16/1: 3ML 18/1: 3TG, 3A, 3B NGUYỄN QUỐC HÙNG 32 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI Âm nhạc Tiết 23 Giới thiệu một số hình nốt nhạc Bài đọc thêm: Du Bá Nha – Chung Tử Kỳ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nắm được nội dung câu chuyện. 2. Kỹ năng: - Nhận biết một số hình nốt nhạc. 3. Thái độ: - Tích cực tham gia tiết học. II. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Đàn phím, các nốt nhạc bằng bìa. 2. Học sinh: Thanh phách, sách vở. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát Em yêu trường em 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu một số hình nốt nhạc - Dùng các nốt nhạc bằng bìa giới thiệu các hình nốt: Nốt trắng (thân nốt hình bầu dục và có đuôi) Nốt đen (giống nốt trắng nhưng thân nốt được tô đen) Nốt móc đơn (giống nốt đen nhưng có thêm một dấu móc ở đuôi) Nốt móc kép (giống nốt móc đơn nhưng có hai dấu móc ở đuôi nốt). Dấu lặng đen, dấu lặng đơn. Giới thiệu trường độ của các hình nốt. Hoạt động 2: Tập viết các hình nốt nhạc - Tổ chức hướng dẫn HS tập viết các hình nốt nhạc vào vở. - Nhận xét một số bài viết của HS. - Đặt câu hỏi về đặc điểm của từng loại hình nốt cho HS ghi nhớ tên và hình dáng . Hoạt động 3: Kể chuyện âm nhạc - Giới thiệu và đọc cho HS nghe câu chuyện Du Bá Nha - Chung Tử Kỳ. - Đặt câu hỏi: Trong hai người ai là người biết chơi đàn? Vì sao hai người lai kết thành đôi bạn thân? Vì sao Bá Nha thề không bao giờ chơi đàn nữa? - Hát kết hợp thực hiện động tác phụ hoạ - Lắng nghe theo dõi, ghi nhớ - Tập viết các hình nốt nhạc vào vở. - Theo dõi nhận xét - Trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ. - Lắng nghe trả lời theo cảm nhận NGUYỄN QUỐC HÙNG 33 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI - Đọc cho HS nghe lại câu chuyện lần nữa - Kết luận: Qua câu chuyện muốn nhắc chúng ta cố gắng học tập âm nhạc để hiểu biết những nét đẹp của nghệ thuật này, để ta biết thưởng thức cái hay, vẻ đẹp của các bài hát, bản nhạc. - Lắng nghe - Ghi nhớ 4. Củng cố: - Cho HS nhắc lại các hình nốt nhạc đã được giới thiệu - Cho HS nhắc lại tính giáo dục của câu chuyện. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập 2 bài hát đã học ở kỳ II, ôn tập các nốt nhạc đã học. Ngày soạn: 27/2/2010 Ngày giảng: 02/3: 3ML 03/3: 3TG 5/3: 3A+3B Âm nhạc Tiết 24 Ôn tập 2 bài hát: Em yêu trường em, Cùng múa hát dưới trăng Tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát. - Tập biểu diễn 2 bài hát. - Biết gọi tên nốt, kết hợp hình nốt trên khuông nhạc. II. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ, các nốt nhạc bằng bìa. 2. Học sinh: Thanh phách, sách vở. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổ n định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Em yêu trường em - Đàn giai điệu bài hát cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả - Đàn giai yêu cầu HS hát lại bài hát. - Tổ chức cho HS trình bày bài hát theo cách hát đối đáp và hoà giọng kết hợp gõ đệm theo phách. - Đệm đàn cho HS trình bày bài hát kết hợp - Lắng nghe trả lời - - - Hát chuẩn xác theo đàn - Thực hiện theo hướng dẫn - Hát kết hợp thực hiện động tác NGUYỄN QUỐC HÙNG 34 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI thực hiện động tác phụ hoạ. - Tổ chức cho HS tập biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét, đánh giá. Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Cùng múa hát dưới trăng - Đàn giai điệu cho HS hát lại bài hát. - Tổ chức cho HS tập biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm. - Nhận xét đánh giá - Tổ chức cho HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3. Hoạt động 3: Tập nhận biết một số hình nốt - Treo bảng phụ cho HS nhắc lại khuông nhạc, khoá Son, nêu tên nốt nhạc. - Tổ chức cho HS luyện tập nhận biết các nốt nhạc trên khuông - Dùng nốt nhạc bằng bìa tổ chức cho HS nhận biết tên nốt và hình nốt - Cho HS lên ghép các nốt nhạc bằng bìa lên khuông nhạc theo tên nốt. - Nhận xét đánh giá phụ hoạ. - Tập biểu diễn kết hợp động tác phụ hoạ. - Lắng nghe nhận xét. - Hát chuẩn xác theo đàn. - Tập biểu diễn bài hát trước lớp - Nhận xét lẫn nhau - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3 - Theo dõi trả lời. - Tập nhận biết các nốt nhạc trên khuông - Tập nhận biết và đọc tên nốt nhạc trên khuông - 2 HS thực hiện - Lớp theo dõi nhận xét 4. Củng cố: - Cho HS nhắc lại tên 2 bài hát, tác giả. - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát Em yêu trường em kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập 2 bài hát kết hợp gõ đệm, thực hiện động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca, ôn tập các nốt nhạc. Ngày soạn: 6/3/2010 Ngày giảng: 9/3: 3ML 10/3: 3TG 12/3: 3A+3B Âm nhạc Tiết 25 Học hát: Bài Chị Ong Nâu và em bé Nhạc và lời: Tân Huyền I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát. - Giáo dục học sinh tinh thần chăm học chăm làm. NGUYỄN QUỐC HÙNG 35 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI II. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ, tranh minh hoạ. 2. Học sinh: Thanh phách, sách vở. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổ n định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới Hoạt động 1: Dạy hát bài Chị Ong Nâu và em bé - Treo tranh vẽ cho HS nhận xét. GV giới thiệu tên bài, tác giả, nội dung bài hát. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát. - Cho HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát. - Chia bài hát thành 6 câu, hướng dẫn HS đọc lời ca theo âm hình tiết tấu - Đàn giai điệu hướng dẫn HS luyện giọng. - Đàn giai điệu hướng dẫn HS hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập và hát thuộc lời theo dãy, nhóm thể hiện sắc thái nhí nhảnh. - Lắng nghe nhận xét, sửa sai cho HS Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. Chị ong nâu nâu nâu chị bay đi đâu đi đâu       x x x x x x x x x x x - Hướng dẫn HS trình bày bài hát theo cách hát đối đáp, đồng ca gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Theo dõi nhận xét, lắng nghe, - Lắng nghe cảm nhận - Trả lời theo cảm nhận - Đọc đồng thanh kết hợp gõ đệm theo tiết tấu. - Khởi động giọng - Lắng nghe hát theo đàn và hướng dẫn của GV. - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của GV. - Nhận xét lẫn nhau - Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo hường dẫn. - Hát gõ đệm theo phách - Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Hát đối đáp két hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. 4.Củng cố: - Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả, nêu tính giáo dục qua bài hát. Những câu hát, nét nhạc mà em thích trong bài hát. - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhạc. 5. Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập thuộc lời ca kết hợp gõ đệp và vận động phụ hoạ. Tập hát lời 2 theo giai điệu lời NGUYỄN QUỐC HÙNG 36 [...]... động tác phụ hoạ Ngày soạn: 20 /3/ 2010 Ngày giảng: 23/ 3: 3ML 24 /3: 3TG 26 /3: 3A+3B Tiết 27 Âm nhạc Học hát: Bài Tiếng hát bạn bè mình Nhạc và lời: Lê Hoàng Minh I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát - Qua bài hát giáo dục học sinh lòng yêu mến trường lớp, thầy cô giáo và bạn bè II Đồ dùng dạy học 1 Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ 2 Học sinh: Thanh phách,...TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI Ngày soạn: 12 /3/ 2010 Ngày giảng: 16 /3: 3ML 17 /3: 3TG 19 /3: 3A+3B Tiết 26 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Chị Ong Nâu và em bé Nghe nhạc I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ - Nghe nhạc để có kiến thức và nâng cao cảm thụ âm nhạc II Đồ dùng dạy học 1 Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ 2 Học sinh: Thanh phách, sách vở III Hoạt... Luyện tập ghi nhớ tên vị trí 7 nốt nhạc đã được giới thiệu, tập kẻ khuông nhạc, khoá Son Âm nhạc Ngày soạn: 11/4/2010 Ngày giảng: 13/ 4: 3ML 14/4: 3TG 16/4: 3A+3B Tiết 29 Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc I Mục tiêu: - Ôn lại và biểu diễn một số bài hát đã học - Tập viết các nốt nhạc trên khuông II Đồ dùng dạy học 1 Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ, bảng phụ khuông nhạc và khoá Son 2 Học sinh: Thanh... nhắc lại các hình nốt nhạc, ghi nhớ vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát Tiếng hát bạn bè mình kết hợp vận động phụ hoạ 5 Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập ghi nhớ các hình nốt, tên nốt nhạc Ôn tập các bài hát đã học Âm nhạc Ngày soạn: 17/4/2010 Ngày giảng: 20/4: 3ML 21/4: 3TG 23/ 4: 3A+3B Tiết 30 Kể chuyện Âm nhạc: Chàng Óoc Phê và cây đàn Lia Nghe nhạc I Mục tiêu: - Biết... bài hát Những câu hát, nét nhạc mà em thích trong bài hát - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhạc 5 Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập thuộc lời ca kết hợp gõ đệp và vận động phụ hoạ Tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca NGUYỄN QUỐC HÙNG 39 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI Âm nhạc Ngày soạn: 27 /3/ 2010 Ngày giảng: 30 /3: 3ML 31 /3: 3TG 02/4: 3A+3B Tiết 28 Ôn tập bài hát:... hoạ đơn giản theo lời ca, ôn tập các nốt nhạc Âm nhạc Ngày soạn: 1/5/2010 Ngày giảng: 4/5: 3ML 5/5: 3TG 7/5: 3A+3B Tiết 32 Học bài hát tự chọn: Bài Sen hồng Nhạc và lời: Lê Bách I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát - Góp phần giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước II Đồ dùng dạy học 1 Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ 2 Học sinh: Thanh phách, sách... câu hát, nét nhạc mà em thích trong bài hát - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhạc 5 Dặn dò: - Nhắc HS về nhà ôn tập thuộc lời ca kết hợp gõ đệp và vận động phụ hoạ Tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca Ngày soạn: 8/5/2010 Ngày giảng: 11/5: 3ML 12/5: 3TG 13/ 5: 3A+3B NGUYỄN QUỐC HÙNG 46 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI Âm nhạc Tiết 33 Ôn tập các nốt nhạc Tập biểu... NGUYỄN QUỐC HÙNG 43 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI Âm nhạc Ngày giảng: 27/4: 3ML 28/4: 3TG 29/4: 3A+3B Tiết 31 Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong Nâu và em bé, Tiếng hát bạn bè mình Ôn tập các nốt nhạc I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca 2 bài hát - Tập biểu diễn bài hát - Ôn tập các nốt nhạc II Đồ dùng dạy học 1 Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ, các nốt nhạc bằng bìa 2 Học sinh: Thanh phách, sách vở... theo hướng dẫn - Ôn tập ghi nhớ vị trí các nốt nhạc NGUYỄN QUỐC HÙNG 44 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI các nốt nhạc qua trò chơi “Khuông nhạc bàn tay” - Cho học sinh tập ghép các nốt nhạc bằng bìa trên khuông nhạc theo yêu cầu của giáo viên - Cho HS tập gọi tên các nốt nhạc trên khuông nhạc - Nhận xét đánh giá - Tập ghép các nốt nhạc trên khuông - Gọi tên các nốt nhạc 4.Củng cố: - Cho HS nhắc lại tên 2 bài... và em bé 3 Bài mới Hoạt động 1: Tập ghi nhớ hình nốt, tên nốt trên khuông - Treo bảng phụ kẻ khuông nhạc, ghép các nốt nhạc bằng bìa cho HS ôn tập ghi nhớ hình nốt, tên nốt trên khuông - Tổ chức cho HS lên ghép hình nốt , tên nốt trên khuông nhạc theo yêu cầu của giáo viên - Nhận xét đánh giá Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc - Tổ chức cho HS chơi trò chơi chỉ vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay . ca. NGUYỄN QUỐC HÙNG 39 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI Ngày soạn: 27 /3/ 2010 Ngày giảng: 30 /3: 3ML 31 /3: 3TG 02/4: 3A+3B Âm nhạc Tiết 28 Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình Tập kẻ khuông nhạc và viết. giản theo lời ca, ôn tập các nốt nhạc. Ngày soạn: 6 /3/ 2010 Ngày giảng: 9 /3: 3ML 10 /3: 3TG 12 /3: 3A+3B Âm nhạc Tiết 25 Học hát: Bài Chị Ong Nâu và em bé Nhạc và lời: Tân Huyền I. Mục tiêu: -. lời NGUYỄN QUỐC HÙNG 36 TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI Ngày soạn: 12 /3/ 2010 Ngày giảng: 16 /3: 3ML 17 /3: 3TG 19 /3: 3A+3B Âm nhạc Tiết 26 Ôn tập bài hát: Chị Ong Nâu và em bé Nghe nhạc I. Mục tiêu: -
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CKT, GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 CKT,