SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ 4 TUỔI

20 2.8K 14

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2015, 08:01

Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂC LĂC   TÁC GIẢ: NGUYỄN THỊ HUỆ TÊN SÁNG KIẾN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TẺ 4 TUỔI Đắc Lắc năm 2012 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG NĂNG 1 Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ  TÊN SÁNG KIẾN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ 4 TUỔI Tác giả : Nguyễn Thị Huệ Đơn vị : Trường TH Kim Đồng Krông năng năm 2012 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I. PHẦN MỞ ĐẦU I.1 Lý do chon đề tài. “ Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người” 2 Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ V.I.Lênin Ngôn ngữ là công cụ của tư duy, là chìa khóa để nhận thức, để chiếm lĩnh kho tàng kiến thức của cuộc sống. Vì thế việc rèn luyện ngôn ngữ mạch cho trẻ là hết sức quan trọng và phải được bắt đầu từ rất sớm. Cho nên phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục mầm non. Ngôn ngữ giữ vai trò quyết định sự phát triển của tâm lý trẻ em. Bên cạnh đó ngôn ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện bao gồm sự phát triển về đạo đức, tư duy, nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hoá.Ở lứa tuổi mầm non trể rất nhậy cảm với nghệ thuật ngôn ngữ, đặc biệt là trẻ 3-4 tuổi đây là giai đoạn phát cảm ngôn ngữ nên dân gian ta thường nói: “ Trẻ lên ba cả nhà học nói” Tuy nhiên ngôn ngữ của trẻ có thể phát triển không tốt do ảnh hưởng của đặc điểm tâm sinh lý hay môi trường ngôn ngữ không tốt xung quanh trẻ và phương pháp giáo dục không đúng cách.Vậy phải làm gì để phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non? Đó là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục mầm non. Nhưng trên thực tế trong quá trình chăm sóc giáo trẻ thì tôi nhận thấy trẻ ở các lớp mẫu giáo nói chung và trẻ mẫu giáo lớp tôi chủ nhiệm ( trẻ 4) nói riêng thì nhược điểm ngôn ngữ con tồn tài rất nhiều như: Vốn từ nghèo nàn, kinh nghiệm sống hạn chế khả năng sắp xếp câu không tốt, nói ngọng không hiểu nghĩa của từ. VD: -Uống nước thì trẻ lại nói là “ Ăn nước” “Vẽ tranh” thì trẻ lại nói là “ viết tranh”; “ Con quạ” trẻ phát âm “ con quả” “Tập tô chữ” thì trẻ lại nói là “ vẽ chữ” “Núi voi” trẻ phát âm là “ Núi phoi” “Ghế ngồi” trẻ phát âm là “ hế ồi” 3 Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ Rất nhiều mà tôi không thể nêu hết ra được. Với nối trăn trở trên thì việc tìm ra những biện pháp nhằm phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo là rất cần thiết. Chính vì vậy mà tôi chon để tài nghiện cứu này. I.2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu. Nghiên cứu lý luận và phương pháp triển ngôn ngữ về các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi tại lớp học tôi đang chủ nhiệm. Để nhằm tìm ra một số biện pháp, giải pháp khắc phục vấn đề nêu trên và để phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. I.3 Đối tượng nghiên cứu. Căn cứ vào yêu cầu của đề tài tôi chọn đối tượng nghiên cứu là trẻ mẫu giáo lớp chồi 3 ( trẻ 4 tuổi) thuộc điểm trường thôn Tam Phong thuộc đơn vị trường TH Kim Đồng. I.4 Giới hạn và phạm vi nghiên cứu. Trọng phạm vi khả năng và trách nhiệm của mình tôi nghiên cứu những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ cua trẻ 4 tuổi, và áp dụng bài viết này vào thực tế giảng dạy trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo nhỡ. I.5 Phương pháp nghiên cứu. - Nghiên cứu lý luận : Các loại sách về phát triển ngôn ngữ, chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 4 tuổi. - Quan sát: Quan sát thực tế việc sử dụng ngôn ngữ của trẻ trước và sau khi được áp dụng các bài tập của cô đề ra. - Thực nghiệm khoa học: Áp dụng các giải pháp để xác định mức độ tiến bộ về kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ. II.NỘI DỤNG 2.1 Cơ sở lí luận. 4 Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ được hình thành và phát triển mạnh nhất trong lứa tuổi mầm non. Sự phát triển đó luôn nằm trong mỗi quan hệ chặt chẽ với sự phát triển tâm lý trẻ. Theo các nhà tâm sinh lý học sự phát triển của não và hoạt động của cơ quan phát âm có mỗi quan hệ tương hố chặt chẽ. Sự chậm trễ trong việc phát triển ngôn ngữ có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Vì vậy phải thực hiện tốt công tác phát triển ngôn ngữ cho trẻ sớm, đúng lúc và đặc biệt là đúng lứa tuổi. Môi trường ngôn ngữ là điều kiện không thể thiếu và có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển ngôn ngữ trẻ. Trẻ 4 tuổi đã nắm được hệ thống ngữ âm nhưng ta vấn bắt ngặp một số hiện tượng nói lắp, nói ngọng hay thay thế âm khó bằng âm dễ. trẻ 4 tuổi có thể sử dụng được khoảng 1200 từ, và nói được các câu đơn khác nhau, khoảng 10% câu ghép, danh từ 39.91 %, động từ 33.6 %, đại từ 2.82 % ( số liệu này theo nghiên cứu của tác giả Lưu Thị Lan 1992/1994). Trọng giai đoạn này có sự tiến bộ vượt bậc nhưng bên cạnh đó còn những hạn chế trong việc sắp xếp lời nói đôi khi còn dài dòng lủng củng và một số lỗi khác nguyên nhân do: Nhược điểm do tâm sinh lý - Cơ chế phát âm chưa tốt - Do tri giác chưa tinh tế, chú ý kém - Khả năng ghi nhớ hạn chế Nhược điểm do công tác giáo dục kém: - Do ảnh hưởng của môi trường ngôn ngữ xung quanh Sống trong môi trường giao tiếp nghèo nàn, ít cơ hội tiếp xúc nói chuyện với người khác Vì vậy môi trường ngôn ngữ xung quanh trẻ và phương pháp giáo dục có tác dụng quyết định đến sự phát triển ngôn ngữ trẻ. II.2 Thực trạng. 5 Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ a. Thuận lợi – khó khăn. Thuận lợi: Lớp học của tôi nằm ở trung tâm thôn nên việc huy động trẻ đến lớp được thuận lợi, trẻ đi học đều. Luôn được sự quan tâm động viên khích lệ của Ban Giám Hiệu nhà trường. Được sự quan tâm giúp đỡ của tổ chuyên môn luôn nhiệt tình thăm lớp dự giờ góp ý rút kinh nghiệm cho giờ dạy và đánh giá cho những biện pháp của tôi đưa ra trong đề tài. Khó khăn: Cơ sở vật chất con nghèo nàn ( lớp học là lớp gỗ đã xuống cấp và sinh hoạt chung với hội trường thôn, buôn) nên chưa đáp ứng được việc học hai buổi trên ngày điều đó ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức các trò chơi, hoạt động chung có mục đích học tập của trẻ. Trình độ nhận thức của trẻ không đồng đều, 90% trẻ đến lớp lần đầu nên việc ổn đinh nề nếp và áp dụng một số biện pháp con gặp rất nhiều khó khăn. 80% khẳ năng chú ý, ghi nhớ không ổn định nên chưa nắm bắt được khối lượng bài học, trật tự các từ trong câu cho nên trẻ bỏ bớt từ khi nói. Đa phần trẻ trong lớp pháp âm sai do ảnh hưởng của ngôn ngữ của gia đình và những người xung quanh 90% trẻ là người dân tộc thiểu số tày – nùng: Bảng thông kê số liệu học sinh lớp chồi 3 Tổng số Nũ Nam Chính sách Dân tộc 4 tuổi 3 tuổi kinh Dân tộc kinh Dân tộc h.nghèo Kh.tật Kinh Tày nùng 26 04 2 9 5 14 04 01 7 23 30 11 19 05 6 Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ Phần lớn phụ huynh bận công việc nên không thường xuyên quan tâm đến trẻ. b. Thành công – hạn chế: Thành công: Trong năm học 2010/2011 tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ dân tộc thiểu số vùng sâu thông qua bộ môn làm quen với môi trường xung quanh” tôi đã áp dụng thực tế và đã bước đầu đạt được một số thành công nhỏ. Đó chính là tiền đề khiến tôi tự tin hơn trong việc nghiên cứu và áp dụng đề tài mới này trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Hạn chế: Do mới thực hiện công tác nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm và áp dụng vào thực tiến cộng thêm cơ sở vật chất nghèo nàn nên việc tổ chức thực nghiệm khoa học còn gặp rất nhiều khó khăn. c. Mặt mạnh – mặt yếu: Mặt mạnh: Bản thân là giáo viên trẻ khỏe nhiệt tình yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuẩn về chuyên môn ( tốt nghiệp CĐSP TW2) nên đã nắm vững các kiến thức, lý luận phương pháp về giáo dục mầm non và đã được tiếp cận với chương trình đổi mới nên khá thuận lợi cho công việc nghiêm cứu đề tài. Hoàn thành lơp tin học căn bản loại khá. Nên việc sử dụng máy vi tính và công tác tuy cập mạng internét để cập nhật thông tin, tìm kiếm tài liệu được dễ dàng. Có khả năng đọc kể diễn cảm cho trẻ nghe và biết định hướng cho trẻ kể chuyện sáng tạo có hiệu quả, tạo được môi trường hoạt động ở lớp tương đối phong phú. Mặt yếu: 7 Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ Chưa thể áp dụng công nghệ thông tin ( bài giảng điện tử) vào các giải pháp tôi đề ra. d. Nguyên nhân: -Cơ sở vật chất nghèo nàn, lớp học chật chội xuống cấp. -Tổ mẫu giáo chưa được tách ra khỏi trừng tiểu học. -Trẻ trong lớp chủ yếu là trẻ dân tộc thiểu số -Trình độ văn hóa của phục huynh còn thấp chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề -Tuyên truyền giữa nhà trường và phụ huynh về việc nuôi dạy chăm sóc trẻ con rất kém. II.3 Giải pháp và biện pháp. a. Mục tiêu giải pháp biện pháp: Nhằm tìm ra các phương pháp và cách thức tổ chức các hoạt động nhận thức, vui chơi để giúp giáo viên có những định hướng phù hợp trọng công tác chắm sóc giáo dục trẻ. Sau khi vận dụng sẽ góp đắc lực cho việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4 tuổi tại lớp học. b. Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp, biện pháp. Bảng thống kê số liệu thực trạng đầu năm trẻ lớp chồi 3: Tổng số : 30 trẻ Néi dung SLtrẻ Tỷ lệ % Trẻ hứng thú với các hoạt động vui chơi, học tập do cô tổ 20 66.66 8 Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ chức. Trẻ mạnh dạn tự nhiên trong các hoạt động. 2 6.66 Trẻ chủ động trong giao tiếp Tiếng việt với cô giáo vả bạn bè. 20 66.66 Trẻ hiểu câu hỏi của cô giáo và biết cách phát âm chuẩn, diễn đạt câu đúng ngữ pháp . 10 33.33 Trẻ hiểu nội dung bài học, thực hiện được các kỹ năng thực hành dưới sự hướng dẫn của cô giáo. 15 50 Trẻ thích đi học và học tập có nề nếp. 20 66.66 1. Lập kế hoạch phát triên vốn tư cho tre. Phát triển vốn từ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ , vốn từ nghèo nàn sẽ ảnh hưởng đến giao tiếp của trẻ. Trong biện pháp này giáo viên cần chủ động lập kế hoạch phát triển vốn từ cho trẻ theo nội dung trẻ quan tâm hay chủ điểm. Vốn từ cung cấp cần tăng dần độ khó, tăng thêm về số lượng. VD: Tháng Nội dung vốn từ cung cấp 9 Măng cụt,sầu riêng, thanh long, thơm, chùm, buồng, nải, mỏng, cứng, dày, thơm , không thơm, cắt, gọt, băn, chua ,ngọt, cay, đắng 10 Na , măng cụt, cá voi, cá sấu, chim cánh cụt, chim bồ câu, ga gô ít hạt, nhiều hạt, sống, chín, hơi xanh, xanh lam, hồng, tím, nâu, rụng, rơi, vãi 11 Chùm ruột, dưa kim hoàng, gấc, trứng cá, non, già, tươi, héo, thối, ủng, tim tím, xanh xanh, hồng hông, chua lét, ngọt lịm 12 01 12 13 04 9 Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ Sau khi đã lập kế hoạch trên thì tôi sẽ lồng ghép nội dung vốn từ cần cung cấp và các giờ học, trò chuyện đầu giờ, trong hoạt động vui chơi ( hoạt động ngoài trời) mọi lúc mọi nơi khi có thể giao tiếp trò chuyện với trẻ. Với hình thức là cô đọc mẫu trẻ đọc theo. Ngoài việc thực hiện trên lớp tôi sẽ phô tô kế hoạch phát triển vốn từ cho mỗi phụ huynh và kèm theo hướng dẫn thực hiện để khi về nhà bố mẹ trẻ có thể cung cấp thêm cho trẻ khi có thời gian rảnh rỗi. 2. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua các trò chơi. Ngôn ngữ của trẻ có quan hệ mật thiết với các hoạt động cua trẻ. Không thể phát triển ngôn ngữ cho trẻ nếu tách rời trẻ khỏi các hoạt động. Hoạt chủ đạo của trẻ mẫu giáo nói chung và trẻ 4 tuổi nói riêng là hoạt động vui chơi. Chính vì thế mà tôi chọn tổ chức trò chơi là cách phát triển vốn từ, khả năng vận dụng vốn từ vào việc luyện câu cho trẻ trong nội dung nay được tổ chức thường xuyên trong lớp học của tôi. Như trò chơi dân gian, trò chơi học tập, trò chơi sáng tạo… VD: Trò chơi học tập: Trò chơi này sẽ giúp trẻ hiểu rõ vốn từ, phát triển kỹ năng giao tiếp, chúng ta có thể tổ chức riêng biệt. VD Trò chơi học tập : chiếc túi kỳ lạ, hoặc cánh cửa thần kỳ. Cách thức thực hiện như sau: Tôi sẽ tận dung khoảng thời gian trong giờ đón và và trả trẻ để tổ chức trò chơi. Cách tổ chức trò chơi: +Chuẩn bị : Một chiếc túi hay một chiếc hộp, và các loại đồ chơi xoong, chảo, bát, thìa…. Các loại rau củ quả…. Các con vật nuôi gà, cho, mèo… ( mỗi chủ đề giáo dục thì chọn các loại đồ chơi tương ứng VD: chủ điểm phương tiện giao thông thì chúng ta chọn nhóm đồ chơi bỏ vào trong chiếc túi kỳ lạ là: xe máy, ô tô, máy bay… + Cách chơi: Cho đồ chơi ( có thể là vật thật như: rau củ quả… ) vào trong chiếc túi ( không cho trẻ nhìn thấy) sau đó gọi trẻ lên và yêu trẻ thò tay và túi kỳ lạ 10 [...]... các biện pháp của giáo viên đưa ra để phát triển ngôn ngữ cho trẻ Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm tôi nêu tầm quan trọng của lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ, đặc biệt là thông qua hoạt động: trò truyện thường xuyên với trẻ, kể chuyện cho trẻ nghe và dạy trẻ cách kể chuyện theo tranh, và phát triển vốn từ theo kế hoạch cua cô giáo đề ra Qua đó phụ huynh thấy được ngôn ngữ của trẻ phát triển như... thấy được ngôn ngữ của trẻ phát triển như thế nào và có biện pháp kích thích sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại gia đình Ví dụ: Cô trao đổi với phụ huynh về những câu chuyện trong lớp cô đã kể cho trẻ nghe, yêu cầu phụ huynh về nhà cho trẻ kể lại câu chuyện đó hoặc kích thích trẻ kể các câu chuyện khác Như vậy ngôn ngữ của trẻ được phát triển một cách phong phú và đa dạng Huy động phụ huynh đóng góp... người ham học VD đọc truyện, thơ cho trẻ nghe Không chỉ thế, trẻ cũng sẽ học được rất nhiều về ngữ pháp và ngôn ngữ Trong những quyển sách thiếu nhi, từ ngữ luôn được đi kèm với giai điệu và hình ảnh sinh động, vì thế trẻ sẽ dễ dàng lạc trong sự tuyệt vời của ngôn ngữ Việc đọc cho trẻ nghe càng sớm càng tốt và chính điều đó đang đặt nền móng cho một ngày mai dễ dàng hơn cho trẻ Với tác dụng đó thì bản thân... thấy việc rèn luyện và phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ là cả một quá trình liên tục và có hệ thống đỏi hỏi giáo viên phải kiên trì và nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để tìm ra phương tiện, điều kiận cần thiết cho sự phát triển toàn diện của các cháu Đặc biệt là phả có sự phối hợp chắt chẽ với phụ huynh để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ quan trong này Phát triển ngôn ngữ cho là một việc làm thiết thực... để Đưa sản phẩm của trẻ tạo ra vào các hoạt động vui chơi, học tập 4 Tạo môi trường hoạt động cho trẻ kể, đọc thơ Đọc thơ, kể chuyện sẽ cung cấp cho trẻ những khuôn mẫu về ngôn ngữ giúp trẻ hiểu được nghĩa của từ có tính trừu tượng VD : dũng cảm ( truyện cáo, thỏ, gà trống) hay “hiếu thảo” trong truyện Tich chu Dạy trẻ kể chuyện theo tranh sẽ giúp trẻ phát triển được ngôn ngữ mạch lạc rèn khả năng diễn... năng còn ẩn giấu trong trẻ a Đọc cho trẻ nghe Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì đọc cho trẻ nghe ngay từ những phút giây đầu đời của trẻ là một trong những cách tốt nhất mỗi chúng ta có thể làm Với trẻ mẫu giáo nhỡ thông qua việc dành thời gian đọc cho trẻ, sẽ giúp trẻ nhận biết những điều kỳ diệu mà ngôn ngữ đem lại và sự thích thú của trẻ đối với những điều kỳ diệu đó sẽ biến trẻ thành người ham... ghi hình để cung cấp thêm tư liệu cho giáo viên Eatam, ngày 20 tháng 02 năm 2012 Người viết Nguyễn Thị Huệ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁT NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON 2 CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO 3 ĐỘ TUỔI 3 TUYỂN TẬP TRÒ CHƠI BÀI HÁT 3 ĐỘ TUỔI 18 Trường TH Kim Đồng 4 GV Nguyễn Thị Huệ GIÁO TRÌNH : SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON 5 WWW.MAMNON.EDU 6... đọc cho trẻ nghe trong hoạt động chung có mục đích học tập như: hoạt động lam quen tác phẩm văn học, ngoài ra tôi tận dụng giờ ra chơi, lúc đón trẻ, hoạt động ngoài trời để đọc thơ và kể truyện cho trẻ nghe… b Dạy trẻ mô tả 14 Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ Chỉ đơn giản bằng việc mô tả cho trẻ những gì trẻ đang làm, đang nghe và đang nhìn thấy, chúng ta sẽ giúp trẻ rất nhiều trong việc phát triển. .. 25 50 20 30 66.66 100 Trẻ thích đi học và học tập có nề nếp 83 Qua bảng thống kê so sánh ở trên thì chúng ta thấy các cháu ở lớp tôi đã có những chuyển biến rõ rệt về phát triển vốn từ Điều quan trọng nhất là sau một thời gian các cháu đã biết vận dụng vốn từ tích luỹ được và sử dụng chúng có hiệu quả Phụ huynh đa số đã hiểu về ý nghĩa của việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua kế hoạch... trạng……………………………………………………………………3 a Thuận lợi – khó khăn……………………………………………………… 4 b Thành công – hạn chế:……………………………………………………… 4 c Mặt mạnh – mặt yếu:………………………………………………………… 4 d Nguyên nhân:……………………………………………………………… .5 II.3 Giải pháp và biện pháp ……………………………………………… … 5 a Mục tiêu giải pháp biện pháp: …………………………………………………5 b Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp, biện pháp …………………5 II .4 Kết quả khảo nghiệm và giá trị khoa học:………………………………….15 . KIẾN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TẺ 4 TUỔI Đắc Lắc năm 2012 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG NĂNG 1 Trường TH Kim Đồng GV Nguyễn Thị Huệ  TÊN SÁNG KIẾN: MỘT SỐ BIỆN. phương pháp triển ngôn ngữ về các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi tại lớp học tôi đang chủ nhiệm. Để nhằm tìm ra một số biện pháp, giải pháp khắc phục. lực cho việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4 tuổi tại lớp học. b. Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp, biện pháp. Bảng thống kê số liệu thực trạng đầu năm trẻ lớp chồi 3: Tổng số

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan