SKKN Rèn phương pháp giải bài tập Hoá học 8 THCS

38 1.4K 1
SKKN Rèn phương pháp giải bài tập Hoá học 8 THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 8 THCS I- Phần mở đầu I.1. Lý do chọn đề tài: I.1.1. Cơ sở lý luận: Cùng với sự phát triển của xã hội, các nhu cầu của con người ngày mé tăng về vật chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, con người ngày càng muốn hiểu rộng hơn về thế giới. Không bao giờ bằng lòng với những kiến thức mà mình đã có mà luôn có xu hướng tìm hiểu, khám phá thế giới. Xuất phát từ đặc trưng của bộ môn Hoá học 8 là bộ môn mới mẻ, cung cấp cho học sinh những kiến thức mở đầu về chất và quy luật biến đổi chất này thành chất khác. Mọi khái niệm, định luật, tính chất của các chất đều bắt đầu được xây dựng từ cơ sở thực nghiệm khoa học. Mặt khác, ngôn ngữ hoá học lại khá khó so với các ngôn ngữ thông thường. Việc tiếp thu các khái niệm, kiến thức, định luật về lý thuyết và bài tập về đơn chất, hợp chất, chất tinh khiết, nguyên tố hoá học, nguyên tử, phân tử ; dung dịch và độ tan của các chất do đặc thù riêng của bộ môn Hoá học. *Xuất phát từ mục tiêu chương trình Hoá học 8, cụ thể là: - Về mặt kiến thức: Giúp học sinh tiếp thu được hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản và thiết thực đầu tiên về Hoá học bao gồm hệ thống các khái niệm cơ bản, định luật và một số chất hoá học quan trọng. Những kiến thức này giúp học sinh tiếp tục học lên cấp cao hơn hoặc bước đầu vận dụng những hiểu biết của mình vào cuộc sống sản xuất. - Về kỹ năng: Bước đầu rÌn cho học sinh một số kỹ năng cơ bản và phổ thông như: Quan sát, phân loại các dạng bài tập; kỹ năng phân tích tổng hợp, phán đoán, dự đoán các hiện tượng của các phản ứng hoá học xảy ra; rèn cho học sinh nhận dạng bài tập nhanh. Ví dụ: Khi đọc đề bài, các em dã định hình về phương pháp giải bài tập này như thế nào. - Về tình cảm, thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh lòng ham thích học bộ môn, say mê làm bài tập, có niềm tin vào sự tồn tại và biến đổi của vật chất hoá học. Học sinh có ý thức tuyên truyền và vận dôn»onhngx hiểu biết của mình vào đời sống sản xuất ở gia đình và địa phương. Ngoài ra còn rèn luyện cho học sinh những phẩm chất cần thiết như: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chính xác, yêu chân lý khoa học. Từ đó có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội. *Xuất phát từ điểm đổi mới của chương trình Hoá học THCS so với chương trình cũ: - Coi trọng việc tư duy, đảm bảo tính cơ bản, khoa học, hiện đại. - Coi trọng hình thành và phát triển trí tuệ của học sinh. - Chú ý mối quan hệ giữa đại trà với nâng cao giữa phân dạng và lan man. *Xuất phát từ nội dung, chương trình sách giáo khoa mới là: Coi trọng việc rèn luyện kỹ năng giải bài tập hoá học cho học sinh như kỹ năng tÝnhho¸ trị, kỹ năng viết phương trình và cân bằng phương trình, công thức hoá học vì môn Hoá học 8 là môn khó và mới mẻ đối với học sinh THCS mà bài tập hoá học thì đa dạng và phong phú. *Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của hệ thống hoá các dạn bài tập hoá học: Bài tập hoá học là phương tiện đắc lực để rèn luyện và phát triển tư duy cho học sinh, là công cụ hiệu nghiệm để kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh và kỹ năng vận dụng lý thuyết vào các dạng bài tập cơ bản. I.1.2. Cơ sở thực tiễn: - Qua thực tế giảng dạy nhiều năm, tôi thấy phương pháp giải bài tập của học sinh còn non yếu. Nhiều học sinh hiểu lý thuyết song khi vận dụng các em không thể tìm ra cách giải bài tập này như thế nào, không biết nên bắt đầu từ đâu, không thể lập luận lời giải sao cho phù hợp với yêu cầu của bài ra. Ví dụ: Khi các em hiểu hoá trị mà khi viết các công thức hoá học của các hợp chất là vẫn sai vì các em không nắm vững bản chất cách viết như thế nào. Nhất là các bài tập chương III "Mol và tính toán hoá học". Đây là chương quan trọng, nội dung kiến thức chương này có liên quan đến học ở các lớp trên. - Từ năm học 2004- 2005, sách giáo khoa mới có sự thay đổi đưa thêm chương VI "Dung dịch". Trước đây ở lớp 9 mới học các khái niệm về dung dịch, độ tan, nồng độ dung dịch cùng với nội dung bài tập rất đa dạng và phong phú, làm cho học sinh gặp rất nhiều khó khăn nếu các em không định dạng nổi các bài tập. => Từ những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, chúng ta đã nhận thấy việc "Rèn phương pháp giải các loại bài tập hoá học THCS" là một việc làm cấp bách và cần thiết. Nó như một chìa khoá mở ra nhằm nâng cao chất lượng học tập bộ môn Hoá học, giúp học sinh chủ động giải được các dạng bài tập cơ bản. I.2. Mục đích nghiên cứu: - Thông qua việc giảng dạy nhiều năm và trong quá trình kiểm tra, đánh giá thấy được những ưu, nhược điểm của học sinh khi vận dụng kỹ năng vào giải các bài tập. - Xuất phát từ yêu cầu nội dung của chương trình cải cách. - Phân loại các dạng bài tập hoá học, vì mỗi loại bài có một kỹ năng giải cụ thể. - Khi nghiªn cứu về phương pháp giải xong hoạt động của học sinh là trọng tâm, song giáo viên vẫn phải là người đạo diễn để giúp các em giải các bài tập cụ thể. I.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: - Do thời gian có hạn, đề tài chỉ tập trung phương pháp giải các dạng bài tập hoá học THCS. - Địa điểm: Trường THCS Đức Chính, huyện Đông Triều. I.4. Đóng góp mới về mặt lý luận, về mặt thực tiễn: Xuất phát từ đặc trưng của bộ môn Hoá học là một môn khoa học thực nghiệm; mọi khái niệm, kiến thức, tính chất các chất đều được xây dựng từ cơ sở của thí nghiệm chứng minh. Song trên thực tế ở trường THCS Đức Chính còn nhiều hạn chế về mặt ý thức, nhận thức của học sinh còn chưa say mê trong học tập. Mặt khác, kiến thức hoá học lại khá trừu tượng, khó nhớ, khó hiểu; dẫn đến viÖc nhận biết, suy đoán để giải các bài tập gặt rất nhiều khó khăn, không định hình được cách giải bài tập ra sao, không suy đoán được phương pháp giải bài tập như thế nào, nhất là dạng bài tập hiệu suất, hỗn hợp, chất dư Nhiều học sinh khi giải bài tập xong không hình thành nổi phương pháp giải ra sao, giải không có hệ thống, không tìm ra được mối quan hệ giữa đầu bài cho và yêu cầu bài cần giải quyết. - Bên cạnh đó, có một số học sinh tìm ra được kết quả song lý luận không chặt chẽ, chưa đem lại được tính thuyết phục. Do đó "Phương pháp giải các dạng bài toán hoá học" là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm và giải quyết. II- Phần nội dung II.1. Chương I: Tổng quan Cùng với sự phát triển và yêu cầu ngày càng cao của xã hội, các nhu cầu của con người ngày càng đòi hỏi cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, con người ngày càng muốn hiểu rộng hơn về thế giới xung quanh, không bao giờ bằng lòng với nhwngx kiến thức mà mình đã có mà luôn có xu hướng tìm hiểu, khám phá thế giới. Muốn chinh phục được tri thức thì con người cần phải nắm vững các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hoá học. - Xuất phát từ đặc trưng của bộ môn Hoá học 8, đây là môn khoa học thực nghiệm, mọi khái niệm, kiến thức, tính chất của các chất đều được thể hiện trong các bài tập. Chính vì vậy, việc rèn phương pháp giải bài tập Hoá học 8 là một vấn đề không thể thiếu được vì nó là nền tảng cho quá trình học tập của bộ môn Hoá học trong trước mắt lẫn sau này. Chính vì vậy tôi đã chọn nghiên cứu "Rèn phương pháp giải bài tập Hoá học 8 THCS". Nội dung tổng quát của đề tài : Phần I: Phân loại các dạngbài tập hoá học 8 THCS. 1. Xác định công thức hoá học của một chất. 2. Bài tập về nhận biết chất. 3. Tách chất ra khỏi hỗn hợp. 4. Hiệu suất của phản ứng. 5. Điều chế - Chuỗi phản ứng. 6. Dung dịch - Nồng độ dung dịch. 7. Toán hỗn hợp. 8. Bài tập tổng hợp. Phần II: Phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản. Trong phần này đưa ra 9 dạng cơ bản, mỗi dạng có một phương pháp giải riêng. 1. Phương pháp giải. 2. Ví dụ minh họa cho dạng toán. II.2. Chương II: Nội dung vấn đề nghiên cứu II.2.1. Các dạng bài tập trong chương trình Hoá học 8 THCS: II.2.1.1. Xác định công thức hoá học của một chất. a) Xác định CTHH của chất có 2 nguyên tố dựa vào hoá trị của chúng: *Những kiến thức cần nhớ: - Ghi ký hiệu hoá học chỉ 2 nguyên tố kèm theo hoá trị đặt bên trái 2 nguyên tố. - Hoá trị của nguyên tố này là chỉ số của nguyên tố kia. - Các chỉ số phải tối giản nên phải đơn giản chóng nếu cần. - Nếu hoá trị 2 nguyên tố như nhau, ác chỉ số đều là 1. Ví dụ cụ thể: Ví dụ 1: Lập CTHH của hợp chất chứa 2 nguyên tố sau: a1: P (V) và O (II) a2: Al (III) và O (II) a3: Mg (II) và O (II) Giải: a1: P V O II  công thức hoá học  P 2 O 5 a2: Al III O II  công thức hoá học  Al 2 O 3 a3: Mg II O II  công thức hoá học  MgO b) Xác định CTHH của chất gồm 1 nguyên tố kết hợp nhóm nguyên tố: - Một số nhóm nguyên tố cũng có hoá trị VD: SO 4 (hoá trị II) ; nhóm NO 3 (I) ; PO 4 (III) ; CO 3 (II) - Hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tố) này là chỉ số của nhóm nguyên tố (hay nguyên tố) kia. Ví dụ 2: Lập CTHH của hợp chất tạo bởi a1: Zn (II) và NO 3 (I) a2: Fe (III) và SO 4 (II) a3: Na (I) và PO 4 (III) Giải: a1: Zn II NO 3 I  công thức hoá học  Zn(NO 3 ) 2 a2: Fe III SO 4 II  công thức hoá học  Fe 2 (SO 4 ) 3 a3: Na I PO 4 III  công thức hoá học  Na 3 PO 4 c) Xác định CTHH của một chất dựa kết quả phân tích định lượng. Một hợp chất X x' ; Y y' ; Z z' có chứa % về khối lượng X là a%, Y là b% và Z là c%. Về khối lượng do tỉ lệ về khối lượng nguyên tố bằng tỉ lệ % khối lượng nguyên tố nên x.M x : y.M y : Z.M z x : y : z = zyx M c : M b : M a Ví dụ 3: Phân tích một hợp chất vô cơ A cho thấy % về khối lượng của Nit¬ là 82,35%, % về khối lượng của H là 17,65%. Hãy xác định CTHH của A. Giải: Gọi CTHH của A là N X H Y . Ta có: X : Y = 1 65,17 : 14 35,82 = 5,88 : 17,65 = 1 : 3 Vậy A có công thức: NH 3 d) Xác định CTHH của một chất dựa theo PTHH: - Đặt công thức đã cho. - Viết phương trình phản ứng  tính số mol của chất liên quan. - Dựa số mol đã cho  tìm số mol cần tìm  tìm nguyên tư khối của nguyên tố chưa biết  suy ra tên nguyên tố và tên chất. n = )mol( 4,22 V M m  ; M = )g( n m Ví dụ 4: Hoà tan hoàn toàn 3,6g kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl thu được 3,36(l) H 2 (®ktc). Hãy xác định tên kim loại đã dùng. Giải: )mol(15,0 4,22 36,3 n 2 H  Gọi A là số kim loại, ta có phương trình: A + 2HCl  ACl 2 + H 2  Theo phương trình n A = 2 H n = 0,15(mol) => M A = 15,0 6,3 n m A A  = 24 => M A = 24. Vậy kim loại A là Mg Ví dụ 5: Hoà tan 6,5(g) một kim loại hoá trị (II) bằng dung dịch H 2 SO 4 (loãng). Sau phản ứng thấy thoát ra 2,24(l) H 2 (®ktc). Hãy xác định tên kim loại. Giải: 2 H n = 4,22 24,2 = 0,1(mol) Gọi kim loại là A, ta có phương trình: A + H 2 SO 4 (loãng)  ASO 4 + H 2  Theo phương trình: n A = 2 H n = 0,1 (mol) => M A = 1,0 5,6 n m A A  = 65(g) M A = 65(g) => A là Kẽm, công thức: Zn e) Xác định CTHH của một chất dựa vào các tính chất vật lý và tính chất hoá học của chất đó. Đây là dạng bài tập khó, đòi hỏi học sinh phải nắm vững tính chất của các chất. - Các hoá chất của Na khi đốt nóng cho ngọn lửa màu vàng, Kali cho ngọn lửa màu tím. - Khí không màu, không mùi, không cháy là N 2 hoặc CO 2 - Dựa tính chất vừa nêu  thành phân nguyên tố của chất cần tìm và công tác hoá học thích hợp. Ví dụ 6: A là hợp chất vô cơ có nhiều ứng dụng trong ngành xây dựng. Nung nóng A được chất rắn B và khí C không màu, không mùi, cho C lội qua dung dịch nước vôi trong dư lại thấy xuất hiện chất rắn A. Xác định công thức của A và viết các PTP¦. Giải: Khí C không màu, không mùi tác dụng được với nước vôi trong và là sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nên phải là CO 2 . Khí CO 2 tác dụng với nước vôi trong tạo ra muối A. Kết tủa cho thấy A là CaCO 3 và có phản ứng: CaCO 3  0 t CaO + CO 2 CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3  + H 2 O Ví dụ 7: A là hợp chất vô cơ, khi đốt nóng cho ngọn lửa màu vàng. Nung nóng A ở nhiệt độ cao được chất rắn B, hơi nước và khí C không màu, [...]... ca phn ng ch t 85 % Gii: + nCaCO3 150 1,5( mol) 100 0 t + PTPƯ: CaCO 3 CaO + CO2 1000 0 C Theo PT: nCaO = nCaCO3 = 1,5 (mol) => Lng CaO thu c theo phn ng l = 1,5 56 = 84 (g) Nhng hiu sut ca phn ng ch t 85 % nờn: mCaO thc t thu c l = 84 .85 = 71,4(g) 100 Vớ d 16: Cho mt lung khớ H2 i qua 18g CuO nung núng thu c 9,9g mt cht rn mu Hóy tớnh hiu sut ca phn ng khụ CuO Cu Gii: - Tỡm 18 nCuO 80 = 0,225 0... 10 80 m m1 10 1 400 => m 1 = 2 = 50(g) m 2 80 8 8 8 Phi thờm vo 50g mui n c) Toỏn v nng mol/l (CM) - Tỡm s mol cht tan: n= m ( mol) M - ỏp dng cụng thc tớnh: CM = n ( l) V Vớ d 27: Ho tan 8g NaOH vo 2 lớt nc Hóy xỏc nh nng mol/l ca dung dch Gi s th dch dung dch thay i khụng ỏng k: Gii: - nNaOH = 8 = 0,2(mol) 40 - CM NaOH = n 0,2 = 0,1M V 2 Vớ d 28: Pha 300ml dung dch NaOH 1M vi 200ml dung dch... bi - Mt s em ó cú cỏch gii nhanh, ngn gn, chớnh xỏc nhng vn m bo bn cht hoỏ hc *Kt qu c th: Kt qu cui nm hc: Lp Tng s Khỏ- Gii Trung bỡnh Yu HS Tng s % Tng s % Tng s % 8A 37 33 89 ,2 4 10 ,8 0 0 8B 36 10 27 ,8 16 44,4 10 27 ,8 9A 40 35 87 ,5 5 12,5 0 0 9B 39 10 25,6 25 64,1 4 10,3 *Hc sinh gii cp huyn mụn Hoỏ 9: 01 em: Nguyn Duy Hi *Hc sinh gii cp tnh: Gii nhỡ cp tnh mụn Hoỏ 9: em Nguyn Duy Hi III- Kt lun... 9,9 100% = 68, 75% 14,4 Vy hiu sut ca phn ng t 68, 75% Vớ d 17: Tớnh hiu sut ca phn ng iu ch Oxi: 0 2KClO3 t 2KCl + 3O2 Bit rng t 24,5g KClO3 thu c 5,376(l) O2 đktc Gii: 24,5 nKClO3 122,5 = 0,2(mol) 0 PT: 2KClO3 t 2KCl + 3O 2 Theo PT: => 3 nO2 2 nKClO3 0,2.3 = 0,3 (mol) 2 VO2 = 0,3 22,4 = 6,72(l) Theo bi ra thu c 5,376(l) O2 đktc => H = 5,376 100% = 80 % 6,72 Vy hiu sut ca phn ng t 80 % II.2.1.5... 6 = 11,2(g) Vớ d 36: Cho 8g hn hp gm ng v St tỏc dng vi mt lng d HCl thu c 1, 68( l) H2 (đktc) Tớnh % v khi lng ca mi kim loi trong hn hp Gii: Xỏc nh trong 2 kim loi ng v St, kim loi no tỏc dng c vi HCl => Vit PT Gi a l s mol Fe vỡ ch cú st tỏc dng c vi HCl cho phn ng: Fe + 2HCl FeCl2 + H 2 a a => a = 1, 68 = 0,075(mol) 22,4 => mFe = 0,075 56 = 4,2(g) => %Fe = 4,2 100 52,5% 8 %Cu = 100% - 52,5% = 47,5%... tớch ca H2 tham gia phn ng (đktc) Gii: + mFe2O3 = 32.75 24 = 24(g) => nFe2O3 = = 0,15(mol) 100 160 mCuO = 32 - 24 = 8( g) + PT: Fe2O 3 + 3H2 => nCuO = 0 t 8 = 0,1(mol) 80 2Fe + 3H 2O (1) CaO 0 t CuO + H 2 Cu + H2O CaO (2) a) Theo PT(1): nFe = 2nFe2O3 = 0,152 = 0,3(mol) => mFe = 0,3 56 = 16 ,8( g) Theo PT(2): nCu = nCuO = 0,1(mol) => mCu = 0,1 64 = 6,4(g) b) Theo PT(1): nH2 = 3nFe2O3 = 0,15 3 = 0,45(mol)... 2b b MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl (a+b) (a+b) Theo PT(1) + (2) ta cú h phng trỡnh: 24x + 40y = 12 ,8( g) 2x + 2y = 0 ,8 Rỳt gn: x + y = 0,4 => %Mg = Gii ra ta c: x = y = 0,2(mol) 0,2.24.100 37,5% 12 ,8 %MgO = 100% - 37,5% = 62,5% b) Theo PT(3): nMg(OH)2 = nMgCl2 = (a + b) = 0,4(mol) => mMg(OH)2 = 0,4 58 = 23,2(g) II.3 Chng 3: Phng phỏp nghiờn cu v kt qu nghiờn cu II.3.1 Phng phỏp nghiờn cu: - Nghiờn... bi tp Hoỏ hc 8 theo dng tin cho vic hng dn, t ú hc sinh c bi ó bit nú thuc dng no Vớ d: Hoỏ hc 8 phõn ra cỏc loi bi tp: 1 Dng bi tp xỏc nh cụng thc hoỏ hc 2 Dng bi tp v nhn bit cht 3 Dng bi tp tỏch cht ra khi hn hp 4 Dng bi tp hiu sut phn ng 5 Dng bi tp chui phn ng 6 Dng bi tp nng dung dch 7 Dng bi tp toỏn hn hp 8 Dng bi tp toỏn tng hp - Nghiờn cu v phng phỏp ging dy b mụn Hoỏ hc 8 theo hng tớch... dch NaCl 14% Gii: mdd = 200g C% = 14% mNaCl = ? ỏp dng biu thc: C% = => mct = m ct 100% m dd C%.m dd 200.14% = 28( g) 100% 100 Vớ d 23: Ho tan thờm 10g mui n vo 190g dung dch mui n 8% Hóy tớnh nng trong dung dch mi Gii: - Tớm s gam mui n trong 190g dung dch mui n 8% ỏp dng: mct = C%.m dd 8. 190 = 15,2(g) 100% 100 - Khi lng mui n trong dung dch mi = 10 + 15,2 = 25,2(g) - Khi lng ca dung dch sau thu... trong hn hp: t x l s mol CuO, y l s mol Fe2O3 Ta cú h phng trỡnh i s: 80 x + 160y = 24 64x + 112y = 17,6 Rỳt gn ta cú: x + 2y = 0,3 x + 1,75y = 0,275 Gii ra ta c: x = y = 0,1(mol) => mCu = 0,1 64 = 6,4(g) mFe = 17,6 - 6,4 = 11,2(g) c) nCO PT(1)+(2) = x = 3y = 0,1 + 3 0,1 = 0,4(mol) => VCO2 PT(1)+(2) cn dựng = 0,4 22,4 = 8, 96(l)CO II.2.1 .8 Toỏn tng hp: Bi tp tng hp l dng bi tp thng gp trong chng trỡnh . " ;Rèn phương pháp giải bài tập Hoá học 8 THCS& quot;. Nội dung tổng quát của đề tài : Phần I: Phân loại các dạngbài tập hoá học 8 THCS. 1. Xác định công thức hoá học của một chất. 2. Bài tập. với học sinh THCS mà bài tập hoá học thì đa dạng và phong phú. *Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của hệ thống hoá các dạn bài tập hoá học: Bài tập hoá học là phương tiện đắc lực để rèn. cách giải bài tập ra sao, không suy đoán được phương pháp giải bài tập như thế nào, nhất là dạng bài tập hiệu suất, hỗn hợp, chất dư Nhiều học sinh khi giải bài tập xong không hình thành nổi phương

Ngày đăng: 20/04/2015, 14:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan