Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ TRONG GIỜ LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH MẪU GIÁO 4 -5 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THANH

25 1.5K 4
Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ TRONG GIỜ LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH MẪU GIÁO 4 -5 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THANH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TấN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ TRONG GIỜ LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH MẪU GIÁO -5 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THANH I/-ĐẶT VẤN ĐỀ: Tầm quan trọng vấn đề: Văn học loại hình nghệ thuật thơng qua môn văn học giúp trẻ phát triển khả tư ngôn ngữ mạch lạc sáng Khả cảm thụ hay, đẹp, phân biệt tốt, xấu, vật tượng môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội Trẻ em tờ giấy trắng chưa có vốn sống chưa hiểu biết ngơn ngữ mạch lạc, nói để đủ câu đủ nghĩa để người hiểu trẻ Vì giáo cha mẹ người cung cấp kiến thức cho trẻ thông qua lời nói giao tiếp ngơn ngữ giao tiếp với trẻ cần phải rõ ràng ngắn gọn dễ hiểu Khi cô giáo giảng cô truyền thụ kiến thức cho trẻ nhờ lời nói Tất mơn học khác cần ngơn ngữ nói để u cầu hay mong muốn trẻ làm điều cho nói cho dễ hiểu dễ nghe dễ nhớ mơn văn học giúp cho ta điều Chính mơn văn học mơn thiếu cấp học Đặc biệt làm quen chữ lứa tuổi phạm vi giao tiếp hạn chế, vốn hiểu biết cịn nghèo nàn, ngơn ngữ chưa hồn thiện, sống cịn nhiều điều lạ thơng qua mơn văn học nói chung tiết quen chữ nói riêng cần thiết trẻ Muốn trẻ phát âm xác chữ biết “đọc sách” Thì giáo viên phải nghiên cứu tìm tịi biện pháp cho trẻ tiếp thu hứng thú có hiệu trẻ phải phát âm xác 29 chữ cái, biết nhận chữ qua từ tiếng.Ngồi trẻ cịn sử dụng cách phát âm xác qua giao tiếp, mở rộng vốn từ cho trẻ Cô giáo phải gây hứng thú cho trẻ thơng qua hình thức khác sử dụng đồ dùng trực quan, sử dụng trị chơi, tạo mơi trường chữ viết cho trẻ Giáo viên ln sáng tạo để thay đổi hình thức cho trẻ tiếp thu chữ khơng máy móc, trẻ dễ nhớ thuộc chữ cách tự nhiên Thường xuyên cho trẻ tiếp cận chữ lúc, nơi chữ tích hợp vào môn học khác cách tự nhiên.Qua nhằm củng cố khái niệm Qua mơn làm quen chữ giúp trẻ phát triển toàn diện mặt nhân cách trẻ hình thành phát triển Trẻ tiếp thu 29 chữ tảng quan trọng để trẻ có kiến thức định để bước vào trường tiểu học Những thực trạng liên quan đến vấn đề nghiên cu: - Trong thời gian đầu năm học thấy giáo viên đứng lớp đà thực theo chơng trình mà ngành, phòng đà quy định đà tổ chức cho trẻ tham gia đầy đủ hoạt động làm quen với môi trờng xung quanh theo chủ đề Các giáo viên đà thực theo phơng pháp môn, thực đầy đủ trình tự bớc, phần, dạy có đầy đủ nội dung kiến thức Trong tiết dạy đà chuẩn bị đủ đồ dùng dạy học nhng thấy học đạt kết không cao Trong học, trẻ không tập trung ý, trẻ mệt mỏi, chán nản, uể oải, không ý nghe cô giảng bài, lời suy nghĩ Có trẻ tham gia tích cực vào hoạt động , trẻ không hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến dẫn tới khả ghi nhớ, khả quan sát, phân biệt kỹ phân tích, so sánh trẻ Trẻ không nắm bắt đợc kiến thức mà cô giáo truyền đạt có nhiều trẻ kiến thức nắm bắt đợc không chắn, hay quên, cô đặt câu hỏi trẻ không trả lời đợc, trả lời ấp úng, không xác, rõ ràng Với tình trạng trên, nên chất lợng dạy lớp thấp, tiết dạy trẻ làm quen với môi trờng xung quanh lớp đợc nhà trờng dự đánh giá xếp loại đạt yêu cầu Lý chon đề tài Trong năm gần bậc học mầm non tiến hành đổi chương trình giáo dục trẻ mầm non, đặc biệt coi việc tổ chức hoạt động phù hợp với phát triển cá nhân trẻ kích thích trẻ hoạt động chủ động, tích cực, hồn nhiên, vui tươi đồng thời tạo hội cho giáo viên phát huy khả sáng tạo việc lựa chọn tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ cách linh hoạt, mềm dẻo, thực phương châm “học chơi, chơi mà học”, đáp ứng mục tiêu phát triển trẻ toàn diện mặt Một người từ sinh cất tiếng khóc chào đời đến giai đoạn trưởng thành trở thành người hoàn thiện phải trải qua nhiều giai đoạn thay đổi tâm sinh lý, phương pháp giáo dục… Giống nhà để hoàn thiện sử dụng phải trải qua nhiều cơng đoạn, đặt móng, xây tường, lợp mái đến khâu trang trí, chỉnh sửa… Trẻ mầm non vậy, giai đoạn trẻ tiếp thu giáo dục giống việc đặt viên gạch móng cho cơng trình, viên gạch có vững vàng, chắn cơng trình mói bền vững, đảm bảo lâu dài Như việc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non trường mầm non đóng vai trò quan trọng việc phát triển sau trẻ Là giáo viên mầm non trực tiếp chăm sóc nuôi dạy trẻ nhận thấy tầm quan trọng việc chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non, thấy vai trò nhiệm vụ cao mình, việc phát triển mầm non tương lai đất nước, góp phần xây dựng nghiệp giáo dục nói riêng đất nước nói chung ngày tốt đẹp, tiến xã hội, xứng đáng với lời dạy Bác: “ Vì lợi ích mười năm phải trồng Vì lợi ích trăm năm phải trồng người” Bắt nguồn từ tầm quan trọng trên, nên giáo viên mầm non tơi ln tìm tịi đưa phương pháp giảng dạy cho lượng kiến thức trẻ tiếp thu đạt kết cao, trẻ hứng thú, sơi tích hợp nhiều nội dung vào giảng dạy để học phong phú hơn, tạo lôi trẻ phù hợp với điều kiện trường cơng tác Đối với trẻ mầm non hoạt động làm quen với chữ hoạt động quan trọng việc phát triển tồn diện trẻ, có tầm quan trọng lớn việc phát triển vốn từ, phát triển ngôn ngữ, khả phát âm-đọc chuẩn chữ, tiếng mẹ đẻ, để phát triển giác quan hoàn thiện nhân cách cho trẻ Vì thấy tầm quan trọng hoạt động, nên chọn đề tài nghiên cứu “ số biện pháp gây hứng cho trẻ - tuổi học môn làm quen với chữ đạt kết cao” Giới hạn nghiờn cu: Căn vào khả điều kiện thân, nghiên cứu số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo nhỡ( -5 ) tuổi làm quen với môi trờng xung quanh tiến hành thực trờng mầm non Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh II/- CƠ SỞ LÝ LUẬN “ Xung quanh ta cã bao điều kỳ lạ Mà ta biết chẳng đợc Đó câu hát quen thuộc ngời Câu hát đà nói lên giíi xung quanh ta rÊt bao la réng lín, nã bao gồm tất vật tợng, cỏ, vật, vấn đề tự nhiên xà hội Chúng ta đến hết tất nơi, tận mắt nhìn thấy hết đợc vật, tợng nhng ngời có khát vọng muốn đợc khám phá, tìm hiểu thÕ giíi xung quanh bëi v× thÕ giíi xung quanh ta môi trờng sống ngời, lại kho tàng kiến thức vô tận ảnh hởng đến tồn phát triển ngời, ngời có nhu cầu khám phá giới xung quanh thông qua hoạt động để có hiểu biết giới, cải t¹o thÕ giíi nh»m phơc vơ cho chÝnh cc sèng ngời Nhu cầu khám phá, tìm hiểu thÕ giíi xung quanh cđa ngêi ®· xt hiƯn tõ cßn nhá, tõ míi sinh trẻ đà có nhu cầu tìm hiểu, khám phá giới xung quanh trẻ lớn nhu cầu ngày lớn nh ng trỴ nhá cha cã vèn sèng, vèn kinh nghiƯm, trỴ cha thể tự khám phá đợc giới xung quanh nên ngời lớn phải giúp đỡ trẻ, phải tổ chức, hớng dẫn trẻ tham gia vào hoạt động nhằm cho trẻ làm quen, khám phá môi trờng xung quanh Khi trẻ đợc làm quen với giới xung quanh giúp trẻ tích luỹ đợc vốn sống, vốn kinh nghiệm, trẻ tích luỹ đợc kiến thức, kỹ tự nhiên xà hội, giúp trẻ đợc phát triển toàn diện mặt: Đức- Trí Thể- Mỹ- Lao cụ thể là: + Đối với phát triển trí tuệ: Khi trẻ đợc làm quen với môi trờng xung quanh giúp trẻ biết đợc tên gọi, cấu tạo, đặc điểm, tính chất công dụng, cách sử dụng mối quan hệ, liên hệ vật tợng + Đối với phát triển thể lực: Qua việc cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh rèn luyện cho trẻ có số kỹ vận động, giúp trẻ lực tốt, có đầu óc, thoải mái, sảng khoái + Đối với giáo dục đạo đức: Qua việc cho trẻ l;àm quen với môi trờng xung quanh giáo dục cho trẻ có lòng yêu thiên nhiên, yêu sống, yêu cỏ, vật từ trẻ có ý thức chăm sóc bảo vệ thiên nhiên, biết cách c xư tèt gi÷a ngêi víi ngêi + Đối với giáo dục thẩm mỹ: Khi cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh giúp trẻ hiểu đợc đẹp tự nhiên, sống, từ trẻ biết yêu đẹp, biết hớng tới đẹp mong muốn tạo đẹp +Đối với giáo dục lao động: Qua việc cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh hình thành rèn luyện cho trẻ có số kỹ lao động đơn giản - Nh vậy: Thông qua việc cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh giúp trẻ đợc phát triển toàn diện mặt, nhân cách trẻ đợc hình thành phát triển mục đích hàng đầu ngành học mầm non nói riêng ngành giáo dục nói chung Cho nên, việc cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh việc làm thiết thực, cần thiết nội dung cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh đà đợc đa vào chơng trình dạy trẻ thành hoạt động trẻ đợc học từ độ tuổi nhà trẻ tới độ tuổi III/- CƠ SỞ THỰC TIỄN Trong thùc tÕ, viÖc cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh đà đợc giáo viên mầm non quan tâm, giáo viên đà biết cách tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động nhằm tìm hiểu môi trờng xung quanh hiệu đạt đợc cao Đó trẻ đà đà có kiến thức, hiểu biÕt vỊ mét sè sù vËt, hiƯn tỵng xung quanh nh biết tên gọi, cấu tao, đặc điểm, ích lợi vật tợng, qua hoạt động đà hình thành cho trẻ số kỹ góp phần phát triển toàn diện cho trẻ Nhng bên cạnh đó, tợng số giáo viên cha biết cách tổ chức hoạt động cho trẻ, cha biết vận dụng biện pháp linh hoạt, sáng tạo vào trình dạy trẻ đặc biệt cha biÕt thu hót sù tËp trung chó ý, sù tích cực tham gia vào hoạt động trẻ nên nhận thức trẻ giới xung quanh cha chắc, trẻ hay quên, hay nhầm lẫn, cha rèn luyện đợc kỹ cho trẻ dẫn tới hiệu giáo dục cha cao Đứng trớc vấn đề trên, giáo viên mầm non đà lâu năm, nghĩ tình trạng diễn lâu dài ảnh hởng đến chất lợng học trẻ, ảnh hởng đến phát triển toàn diện trẻ kiến thức môn làm quen với môi trờng xung quanh có liên quan tới môn học khác, mà trẻ độ tuổi mẫu giáo bé cần phải cho trẻ nắm bắt kiến thức cách đầy đủ, xác, chắn để trẻ có sở học tốt lớp sau nên đà nghiên cứu nguyên nhân gây mạnh dạn đề số biện pháp gây hứng thú cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh độ tuổi mẫu giáo bé ( 3- tuæi) VI/- NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khảo sát: Khảo sát thực tế để xác định khả học chữ trẻ cách tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động cụ thể tiết học Số cháu khảo sát Trẻ hứng thú học Trẻ có tham gia Trẻ khơng thích nhận biết, phân vào học, nhận tham gia vào biệt phát âm biết chữ nhầm, học, nhận biết, chữ phát âm chưa phân biệt, phát âm 32 trẻ chuẩn 15/32 = 47 % 12/32 = 37 % chữ nhầm 5/32 = 16 % Đánh giá: Qua cách tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động cụ thể tiết học, lúc đầu thấy trẻ tham gia hoạt động không hào hứng, số trẻ thích, số trẻ khơng thích chưa có nề nếp học tập Trong q trình thực tơi quan sát, ghi chép đầy đủ đánh giá chất lượng sau: - Trẻ có ý thức tham gia hoạt động học tập, nhận biết phân biệt chữ theo yêu cầu cô, biết phát âm chuẩn âm, tham gia vào hoạt động làm quen với chữ hào hứng là: 12/32 đủ đạt 37 % - Số trẻ có tham gia vào hoạt động học tập, nhận biết chữ đơi lúc cịn nhầm, phát âm chưa chuẩn, khả nghi nhớ không bền tham gia hoạt động chưa thực ý là: 15/32 đạt 47 % - Số trẻ có thái độ thờ học tập, khơng thích tham gia học chữ, nhận biết, phân biệt chữ nhầm là: 5/32 đạt 16 % Bồi dưỡng nâng cao nhận thức Từ kết khảo sát nắm khả nhận biết hứng thú trẻ vi hot ng khám phá khoa học khám phá x· héi Và qua thực tế chăm sóc giảng dạy nhiều năm thường xuyên trực tiếp thăm lớp, dự đồng nghiệp nhận trẻ mầm non nói chung trẻ mẫu giáo nói riêng, cháu cịn nhỏ có nhu cầu ý thức học tập, thích khám phá lạ, ham hiểu biết Đặc biệt thích vui chơi, vui chơi đóng vai trị chủ đạo Chính hoạt động học tập trẻ phải đựoc tổ chức dạng vui chơi mà đảm bảo kiến thức cho trẻ thu hút, hấp dẫn trẻ tham gia vào học đạt kết cao Dựa vào đặc điểm trẻ thực tế sâu vào siêu tầm tài liệu có liên quan đến mơn học, học tập nghiên cứu chương trình giảng dạy mơn kh¸m ph¸ khoa häc , kh¸m ph¸ x· héi cho trẻ mẫu giáo 4- tuổi Tôi suy nghĩ đặt câu hỏi phải làm gì? Làm nào? để nâng cao nghệ thuật giảng dạy, gây hứng thú, phát huy tính tích cực trẻ giúp trẻ tiếp thu cách nhẹ nhàng sâu sắc, đạt hiệu cao Được quan tâm giúp đỡ nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên trường dự học tập trường bạn, tiết chuyên đề, thường xuyên thăm lớp dự đồng nghiệp, tiết mẫu trường để học tập nâng cao nghiệp vụ chun mơn Từ suy nghĩ tìm tịi, học tập kinh nghiệm quan tâm giúp đỡ ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn, giảng viên trường tơi sâu vào tìm tịi, suy nghĩ mạnh dạn cải tiến đưa số biƯn ph¸p gây hứng thú cho trẻ tr tham gia vo tiết học cách nhẹ nhàng Mi tit hc phi thay đổi h×nh thøc tỉ chøc khác nhau, thường xuyên không lặp lặp lại nhiều lần để trẻ khơng nhàm chán Bên cạnh giới thiệu bµi míi lại phải suy nghĩ đưa thủ thuật, lời nói nhẹ nhàng hấp dẫn gây hứng thú phát huy tính tích cực trẻ vào hoạt động lm quen vi môn phám phá khoa học Mt số giải pháp thực Qua mét thêi gian t×m tòi, nghiên cứu thấy: Muốn gây đợc tập trung chó ý, sù høng thó tham gia tÝch cùc vào hoạt động trẻ, khơi dậy đợc trí tò mò, khám phá, ham hiểu biết trẻ phải dựa vào đặc điểm tâm sinh lý trẻ để tìm biện pháp phù hợp để đạt đợc hiệu giáo dục cao đà đa biện pháp sau: Trong học phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trực quan đồ dùng phong phú chủng loại, có hình thức, màu sắc đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ, khoa học phù hợp với trẻ - Sử dụng đầy ®đ ®å dïng trùc quan phong phó vỊ chđng lo¹i cô phải sử dụng loại đồ dùng trực quan nh tranh, ảnh, mô hình, đồ dùng, đồ chơi, vật thật, hình trẻ mầm non thích lạ, học cô sử dụng loại đồ dùng trực quan tranh ảnh, đồ chơi, mô hình gây cho trẻ chán nản, nhàm chán Mặt khác, loại đồ dùng đồ chơi có u điểm, hạn chế riêng Tranh ảnh đẹp nhng không sinh động , hết đợc đặc điểm vật, tợng Vật thật giúp trẻ nắm bắt đợc đầyđủ, xác kiến thức đối tợng sinh động tranh, ảnh nhng có đầy đủ vât thật cho tất tiết học nhiều vật thật cho trẻ chơi trò chơi đợc giáo viên phải biết lựa chọn nhiều loại đồ dùng trực quan để đa vào tiết dạy phù hợp với nội dung tiết dạy cho vừa cã thĨ thn tiƯn cho viƯc trun thơ kiÕn thøc cô, vừa gây đợc hứng thú cho trẻ, giúp trẻ tập trung ý, quan sát đối tợng, tích cực hoạt động với đối tợng để nắm bắt kiến thức cách dễ dàng, nhanh chóng, đầy đủ xác Việc sử dụng loại đồ dùng trực quan phải phù hợp với nội dung tiết dạy Đối với tiết chủ đề môi trờng xà hội giáo viên nên lựa chọn tranh, ảnh để dạy trẻ Thông qua tranh trẻ đợc quan sát giúp trẻ nắm bắt đợc kiến thức mà cô truyền đạt Đối với đồ dùng trực quan đồ chơi, cô đa vào tiết dạy nh: Đồ chơi bé, phơng tiện giao thông, quả, rau, vậtQua đồ chơi đợc làm khéo léo, giống với thực tế giúp trẻ ý quan sát đồ chơi, chơi với đồ chơi để khám phá kiến thức đối tợng Vì trẻ mẫu giáo có tởng tợng cha phong phú, kinh nghiệm sống trẻ nên cô phải thờng xuyên tận dụng vật thật để dạy trẻ Khi cho trẻ đợc tiếp xúc với vật thật trẻ thấy hấp dẫn sinh động vật thật đối tợng cụ thể, xác giúp trẻ nắm bắt kiến thức cách rõ ràng xác toàn diện Ví dụ: Khi đa loai rau, quả, hoa thậtđể dạy trẻ vật thật gây đợc ý trẻ trẻ đợc nhìn thấy đối tợng cách toàn diện hơn, đợc ngắm nhình xung quanh vật cách kỹ lỡng Mặt khác, trẻ đợc khám phá đối tợng cách hành động với đối tợng để khám phá đặc điểm đối tợng cách dễ dàng, xác Hoặc cho trẻ làm quen với số loại động vật giáo viên nên chuẩn bị vật quen thuộc, dễ tìm nh chó, mèo, gà, vịt, cá, tômđể cho trẻ quan sát Khi trẻ quan sát vật trẻ thấy sinh động, đáng yêu đối tợng quan sát động tĩnh nh tranh Trẻ nhìn thấy vật lại, vểnh tai, nghiêng đầu, kêu, ăn, bơi với tính chất động đối tợng quan sát lôi trẻ, thu hút tập trung ý trẻ vào việc quan sát khám phá đối tợng Việc sử dụng hình, đèn chiếu hình thức sử dụng trực quan đồng thời việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy Thông qua cảnh quay, đoạn băng đợc đa lên hình tạo thay đổi, lạ cho trẻ tất vật tợng thực tế quay lại, chụp lại để đa lên ,màn hình Những hình ảnh tĩnh nh ảnh chụp động nh cảnh quay qua cảnh quay đà diễn tả lại hoạt động vật tợng với màu sắc đẹp hình ảnh tính thực tiễn lôi trẻ, giúp trẻ có hứng thú tham gia vào việc khám phá kiến thức đối tợng Mặt khác qua việc sử dụng hình mở rộng đợc nhiều kiến thức khắc sâu kiến thức cho trẻ Việc sử dụng đồ dùng trực quan phải đợc giáo viên sử dụng cách linh hoạt sáng tạo Trong tiết dạy, cô không nên sử dụng loại đồ dùng từ đầu đến cuối mà cô phải biết phối hợp sử dụng nhiều loại đồ dùng trực quan cho phù hợp, linh hoạt theo phần để giúp trẻ không nhàm chán Ví dụ : Trong tiết dạy cho trẻ làm quen với số loại rau cô sử dụng loại đồ dùng nh: Tranh lô tô, vật thật, hình, đồ chơi kết hợp với cho linh hoạt phù hợp nh phần đầu giới thiệu cô có thẻ cho trẻ thăm quan mô hình vờn rau, phần cung cấp kiến thức cô cho trẻ làm quen qua loại rau thật, phần luyện tập cô cho trẻ chơi trò chơi qua đồ chơi rau nhựa, tranh lô tô cô sử dụng hình đèn chiếu vào phần tiết học cho phù hợp với nội dung tiết dạy thiết kế giáo án cô Việc kết hợp sử dụng loại đồ dïng trùc quan tiÕt häc sÏ gióp cho trỴ có cảm giác lạ, hấp dẫn trẻ, lôi trẻ, thu hút ý trẻ, từ trẻ tham gia hoạt động để khám phá kiến thức tích cực có hiệu * Vì trẻ mẫu giáo bé thích đẹp, lạ, hấp dẫn nên sử dụng đồ dùng trực quan cô phải ý lựa chọn đồ dùng đẹp, có màu sắc rõ ràng, rực rỡ, tơi tắn để gây hấp dẫn dối với trẻ, cô đa đồ dùng, đồ chơi đẹp đồ dùng đồ chơi bật lên lớp khiến trẻ thích thú ngắm nhìn, quan sát chúng kỹ hơn,để dễ dàng khám phá đặc điểm đồ dùng Cụ thể : Khi sử dụng tranh ảnh để dạy trẻ cô phải chọn tranh mới, có màu sắc tơi tắn, dờng nét rõ ràng, đẹp Bức tranh vÏ ph¶i gièng víi thùc tÕ, cã kÝch thíc võa phải để trẻ tri giác Còn cô sử dụng loại đồ chơi để dạy trẻ cô phải lựa chọn đồ chơi mới, sẽ, có hình dáng đẹp, giống với thực tế, có màu sắc hấp dẫn màu sắc, hình dạng tính thẩm mỹ đồ chơi đà lôi ý cđa trỴ khiÕn trỴ tËp trung chó ý quan sát để khám phá đối tợng Khi sử dụng vật thật cô phải chọn vật tơi ngon có hình dạng đẹp, sẽ, có màu sắc rõ ràng tơi tắn, có kích thớc vừa phải, không độc hại, nguy hiểm cho trẻ Khi lựa chọn vật cô phải ý chọn vật khoẻ mạnh, sẽ, đáng yêu để cô đa vật thật gây cho trẻ cảm tình, thích thú khiến trẻ say mê khám phá đối tợng từ trẻ nắm bắt kiến thức cách dễ dàng sâu sắc Trẻ mẫu giáo bé có đặc điểm nhận thức : Nhận thức cảm tính chủ yếu, trẻ nhận biết vật tợng trẻ đợc tiếp xúc với đối tợng giác quan, trình dạy trẻ cô phải tạo hội để trẻ sử dụng nhiều giác quan nh thị giác, xúc giác, vị giác, thính giác, khứu giác để tham gia vào việc khám phá đối tợng Không phải tiết dạy mà trẻ sử dụng lúc tất giác quan cô phải lựa chọn hình thức để trẻ sử dụng giác quan để khám phá kiến thức cho phù hợp với nội dung dạy trẻ Ví dụ: Đối với tiết dạy Một số loại quảcô cho trẻ sử dụng giác quan nh thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác để trẻ khám phấ đối tợng Trẻ dùng thị giác để quan sát từ khám phá có màu sắc, hình dạng, kích thớc nh nào? Trẻ dùng vị giác để nếm xem có vị mà trẻ đợc nếm trẻ thích thú, trẻ dùng xúc giác để sờ xem nhẵn hay sần sùi, trẻ dùng khứu giác để ngửi xem có thơm không? Hoặc tiết dạy trẻ nhận biết số phơng tiện giao thông , cô cho trẻ sử dụng số giác quan nh thị giác, xúc giác, thính giác để khám phá kiến thức phơng tiện giao thông cho trẻ quan sát phơng tiện giao thông ( xe đạp, xe máy đồ chơi tranh ảnh) qua thị giác để trẻ phát cấu tạo, hình dạng, màu sắc phơng tiện giao thông, trẻ sử dụng thính giác để để nghe tiếng kêu phơng tiện giao thông, đợc dùng xúc giác để sờ mó vào phơng tiện giao thông để từ trẻ trẻ nắm bắt đợc kiến thức phơng tiện giao thông, trẻ dễ dàng so sánh đợc khác số phơng tiện giao thông cách đầy đủ xác Việc trẻ đợc hành động với đối tợng sờ mó, nếm ngửi, nghesẽ giúp trẻ thú vị trẻ đợc trực tiếp hành động, trực tiếp tự khám phá nhu cầu trẻ khiến trẻ có hứng thú, tích cực tham gia hoạt động để tìm hiểu, khám phá đối tợng trẻ đợc tự nói lên suy nghĩ, ý kiến, nhận xét vật tợng từ khắc sâu kiến thức cho trẻ, giúp trẻ nắm bắt kiến thức cách chắn Trẻ mẫu giáo có tính hiếu động, thích tò mò, khám phá nhu cầu thiết yếu trẻ nên trình dạy trẻ đồ dùng trực quan cô phải cho trẻ đợc hành động với đối tợng thông qua việc làm cụ thể với đối tợng vừa để thoả mÃn nhu cầu trẻ giúp trẻ có hứng thú Mặt khác, cho trẻ hành động với đối tợng giúp trẻ nắm bắt kiến thức cách dễ dàng, nhanh chóng khắc sâu kiến thức cho trẻ Khi cho trẻ làm quen víi mét sè vËt Mn cho trỴ nhËn biÕt đợc tập tính nh lại, chạy, nhảy, cách ăn uống vật cô chuẩn bị số thức ăn cho vật Cô không nên cho vật ăn mà cô cho trẻ tự tay đa thức ăn cho vật( cho gà, cá ăn ) Khi trẻ đợc tự tay đa thức ăn cho vật trẻ thích thú ý quan sát xem vật có ăn thức ăn không, ăn nh trẻ quan sát cách kỹ lỡng thấy cá ăn cơm cách đớp mồi, gà ăn thóc, gạo cách dùng mỏ mổ thức ăn, chó ăn cách dùng lỡi liếm thức ăn Những tập tính vật đà thể trớc mắt trẻ, trẻ đợc quan sát cách trực tiếp giúp trẻ ghi nhớ cách sâu sắc Hoặc tiết dạy quần áo đồ dùng bé Trong tiết học cô phải dạy cho trẻ biết cách mặc quần áo Muốn trẻ nắm đợc kỹ sử dụng 10 quần áo đồ dùng cách dễ dàng nhanh chóng cô nên tổ chức cho trẻ tự mặc quần áo, lúc trẻ đợc tự tay cầm vào quần áo đẹp cô chuẩn bị, đợc tự cho tay, chân vào ống quần, tay áo, đợc tự cài cúc, chui đầu qua gợi ý, hớng dẫn cô Bằng thao tác hành động trẻ thấy thích thú trẻ nhỏ thích đợc mặc quần áo đẹp, trẻ thấy vui sớng đợc thực nhiệm vụ cô yêu cầu từ trẻ cố gắng thực tốt nhiệm vụ Việc cho trẻ hành động với đối tợng giúp trẻ cảm thấy thoải mái, thích thú, khích thích đợc tính tò mò ham hiểu biết trẻ từ trẻ dễ dàng nắm bắt đợc kiến thức mà cô truyền đạt Trẻ độ tuổi mẫu giáo bé thích lạ, hấp dẫn sinh động, mà quen thuộc, lặp lặp lại nhiều lần gây cho trẻ nhàm chán trình dạy trẻ cô phải lựa chọn hình thức cho sinh động, hấp dẫn, sáng tạo có thay đổi để lôi ý trẻ đặc biệt phần giới thiệu bài( phần để gây hứng thó cho trỴ nhiỊu nhÊt tiÕt häc ) Khi cho trẻ khám phá đối tợng cô không nên đa đối tợng mang tính chất khô cứng, dập khuôn, máy móc, không tạo đợc hấp dẫn cho trẻ mà cô cần đa tình có vấn đề, hinh thức sinh động, sáng tạo để lôi tập trung , ý, khơi dậy trí tò mò, khám phá trẻ Phần giới thiệu cô đa hình thức nh cho trẻ chơi trò chơi nhỏ, cho trẻ thăm quan vờn rau, vờn hoa , cho trẻ tham dự sinh nhật cô kể câu chuyện ngắn hấp dẫn tạo tình có vấn đề để lôi cn trỴ, thu hót sù chó ý cđa trỴ ViƯc lựa chọn hình thức để đa vào phần giới thiệu bầi phải phù hợp với nội dung dạy, cho sinh động, hấp dẫn với trẻ Những hình thức giới thiệu phải thay đổi tiết học trẻ khỏi bị nhàm chán Ví dụ: Phần giớithiệu tiết dạy Làm quen với số loại rau cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi Thi hái rau Cô cho trẻ thi đua chạy vờn rau( mô hình vờn rau mà cô chuẩn bị) để hái rau mang trẻ đợc thi đua nh trẻ thích thú, hăng hái muốn đợc kể rau mà trẻ mang mong muốn cô bạn khám phá, tìm hiểu loại rau Hoặc tiết dạy cho trẻ làm quen với số loại hoa, cây.cô cho trẻ tham quan vờn hoa, rau, cây( mô hình mà cô chuẩn bị có nhiều loại hoa, rau có màu sắc khác nhau, tơi, đẹp) trẻ đợc từ lớp sân, lúc đó, trẻ có hứng thú mong muốn đợc quan sát vờn hoa, rau đẹp mà cô vừa giới thiệu Mặt khác, trẻ đợc vận động, đợc trời tạo thay đổi, 11 tạo không khí cho trẻ , khiến trẻ có cảm giác dễ chịu, thoải mái, sảng khoái lúc tới nơi trẻ tập trung ý ngắm nhìn nhữngcây hoa, rau thật màu sắc đẹp rực rỡ, tơi tắn từ tạo hứngthú cho trẻ, trẻ muốn khám phá đối tợng Đối với tiết dạy số loại quả, hoa, cô đa hình thức kể câu chuyện ngắn, hình thức hội thi số loại hoa, Các loại hoa, khoe sắc, nói mình( qua mô hình , rối qua đoạn băng mà cô thiết kế) Cô tạo tình ban giám khảo lựa chọn loại hoa, nhờ lớp chọn giúp ban giám khảo Không phần giới thiệu phải lựa chọn hình thức sinh động, sáng tạo thay đổi thờng xuyên mà phần tiết dạy phải lựa chọn hình thức sinh động không đợc lặp lặp lại nhiều lần Đối với phần cung cấp kiến thức cho trẻ thông qua việc cho trẻ tri giác đối tợng cô cần tạo lạ, hấp dẫn trẻ Khi đa đối tợng cô không cần đa trẻ quan sát mà cô cần kích thích tò mò trẻ , cô dùng câu đố để trẻ đoán, có đối tợng cô đọc đoạn thơ, hát đoạn hát nói đối tợng, có đối tợng cô cho vào túi, vào hộp giới thiệu quà tặng lớp bí mật để trẻ đoán Với hình thức thay đổi tiết dạy tạo cho trẻ có cảm giác lạ, trẻ thích thú tập trung ý vào việc quan sát đối tợng Đối với trẻ mẫu giáo, vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ, phơng châm trẻ là: Học chơi, chơi mà học nên trình cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh cô phải thờng xuyên sử dụng trò chơi tiết học nhằm mục đích ôn luyện, củng cố kiến thức cho trẻ Qua trò chơi, trẻ vừa đợc ôn luyện củng cố kiến thức, vừa đợc thoả mÃn nhu cầu chơi giáo viên phải thờng xuyên đa trò chơi vào phần tiết dạy , phần giới thiệu bài, phần cuối ôn luyện kiến thức Với tính chất trò chơi vui nhộn, trẻ đợc hành động tay, chân, đợc chạy, nhảy, lại trò chơi động yếu tố thi đua với trò chơi tĩnh đà lôi trẻ, thu hút ý trẻ, giúp trẻ có hứng thú tham gia tích cực vào trò chơi Khi đa trò chơi vào tiết daỵ, cô phải ý đa xen kẽ trò chơi động trò chơi tĩnh để thay đổi không khí cho trẻ đảm bảo sức khoẻ cho trẻ Có nhiều trò chơi đà đợc biên soạn trẻ chơi nh trò chơi: Thi xem nhanh, Cái túi kỳ lạ, Cái biến mất, Gieo hạt nhng cô phải biết lựa chọn trò chơi cho phù hợp với nội dung dạy trẻ, phải luân phiên thay đổi trò chơi tiết học, không lặp lặp lại nhiều lần cải biến trò chơi, sáng tạo trò chơi Ví dụ: Trò chơi : Cái túi kỳ lạ theo chơng trình có luật chơi là: Cô chuẩn bị túi đựng đối tợng mà trẻ vừa học Cô cho trẻ lên 12 chơi nhắm mắt lại, cô gọi tên đối tợng trẻ cho tay vào túi chọn đối tợng giơ lên gọi tên đối tợng cho lớp nghe Nhng cô cải biến trò chơi chút để lạ cô cho trẻ chơi trò chơi Nhà thám hiểm, cô đa túi hộp mà bên đựng đối tợng trẻ vừa học, cô cho 2,3 trẻ lên chơi lúc, trẻ lên chơi đợc đeo kính màu( cô tự làm) để không nhìn thấy trẻ ý, cô gọi tên đối tợng trẻ cho tay vào túi chọn nhanh đợc đối tợng Ai chọn nhanh nhà thám tử giỏi, thắng Với cách chơi nh cô đà đa yếu tố thi đua vào trò chơi giúp trẻ cố gắng chơi thật nhanh, thật giỏi Ngoài việc cải biến số trò chơi theo trò chơi đà biên soạn để tạo mẻ trẻ, cô sáng tạo số trò chơi vừa phù hợp với nội dung tiết dạy, vừa gây đợc hứng thú, ý cho trẻ Ví dụ: * Trò chơi; Bác sửa chữa giỏi- ( tỉ chøc giê häc :“Lµm quen víi mét sè phơng tiện giao thông) Cách chơi: Cô đa tranh phơng tiện giao thông nhng thiếu mét sè bé phËn( b¸nh xe, cưa sỉ, cưa vào, thùng xe.) cô chuẩn bị sẵn số phận phơng tiên giao thông Cô cho trẻ quan sát tranh để phát phơng tiện giao thông thiếu phận chọn phận dán vào vị trí ( cô cho trẻ chơi theo hình thức tổ, nhóm, cá nhân) * Trò chơi : Hái hoa- (Tổ chức học: Một số loại hoa) + Chuấn bị: - Cô chuẩn bị mô hình vờn hoa, có trång hoa hång, hoa cóc, hoa sen ( cã thĨ hoa thật cô làm, có màu sắc, rực rỡ, tơi tắn, đẹp) - thảm cỏ làm chớng ngại vật, lọ hoa + Cách bố trí đồ chơi : Trớc tổ thảm cỏ, trớc thảm cỏ vờn hoa + Cách chơi: Cô cho trẻ xếp thành hàng dọc theo tổ, tổ thi đua với cách cô cho lần lợt cảc trẻ tổ lên bật qua thảm cỏ tới vờn hoa hái mang cắm vào lọ hoa tổ Tổ hoa hồng đợc hái hoa hồng, tôt hoa cúc đợc hái hoa cúc tổ hoa sen hái hoa sen Trong thời gian, tổ hái nhanh thắng Đó số trò chơi mà cô sáng tạo để tổ chức cho trẻ chơi học Với trò chơi mẻ, sinh động, hấp dẫn đợc tổ chức thay đổi tiết học vừa có tác dụng, củng cố, ôn luyện kiến thức cho trẻ vừa làm thoả mÃn nhu cầu chơi cđa trỴ, gióp trỴ cã høng thó, tÝch cùc tham gia vào trò chơi để nắm bắt kiến thức cách chắn Một biện pháp để gây hứng thú cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh lời nói, thái độ, nét mặt cô Vì trẻ mẫu giáo a nhẹ nhàng, tình cảm nên rình dạy trẻ cô phải có thái độ quý mến, gần 13 gũi với trẻ, không đợc quát mắng trẻ Cô c xử công với tất trẻ lớp, thể dịu dàng, yêu mến trẻ Trong dạy trẻ, cô phải có lời nói nhẹ nhàng, tình cảm Cờng độ giọng nói cô phải vừa phải, không nói to nhỏ, nói nhỏ trẻ không đủ nghe, nói to trẻ có cảm giác cô mắng nên trẻ sợ hÃi Lời nói cô phải diễn cảm kết hợp với cử chỉ, điệu bô, ánh mắt để thể nội dung câu nói, hoàn cảnh, nói phải có ngữ điệu, ngắt, nghỉ chỗ Ví dụ: sử dụng lời nói phần trò chơi, cô phải nói với giọng vui tơi, sôi nổi, thể vui nhộn trò chơi để tạo không khí vui vẻ cho trình chơi trẻ từ hấp dẫn lôi trẻ tham gia vào trò chơi cách tích cực Khi cô nói phần truyền đạt, cung cấp kến thức cô phải nói chậm rÃi nhng rõ ràng ngắn gọn, dễ hiểu đẻ trẻ dễ dàng nắm bắt đợc kiến thức mà cô truyền đạt Hoặc kể câu chuyện nhỏ phần giới thiệu cô phải kể diễn cảm thể thể đợc tính cách nhân vật qua lời nói, kể phải chậm rÃi, rõ ràng để thu hút ý trẻ để trẻ cảm nhận đợc nội dung câu chuyện Trong trình dạy cô phải thờng xuyên sử dụng câu nói, lời nói có tính chất động viên khích lệ trẻ để lôi trẻ tham gia vào hoạt động nh: Cô đố biết, Chúng thi đua xem giỏi hơn, nhanh hơn, thông minh hơn, khéo Trong trình dạy, cô phải biết xử lý tình thật khéo léo, tế nhị, trẻ mẫu giáo bé hay sợ sệt, nhút nhát trẻ lại thích khen ngợi nên cô phải thờng xuyên khen ngợi, động viên trẻ Khi trẻ trả lời làm tốt công viêc, nhiệm vụ đợc giao cô phải, nêu gơng, khen ngợi trẻ kịp thời, trẻ trả lời cha làm cha tốt cô không đợc quát mắng trẻ lờ mà cô cần nhẹ nhàng động viên trẻ, khéo léo gợi ý để trẻ hiểu trả lời đợc câu hỏi cô Với lời nói nhẹ nhàng, tình cảm, nói diễn cảm thể đợc nội dung câu nói, nói hoàn cảnh, tình kết hợp với ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, thái độ cô lôi trẻ , thu hút tập trung ý trẻ vào việc khám phá đối tợng từ trẻ dễ dàng nắm bắt đợc kiến thức mà cô truyền đạt 14 Kiểm tra đánh giá Muốn hoạt động kh¸m ph¸ khoa häc, kh¸m ph¸ x· héi đạt hiệu quả, tạo hứng thú tích cực cho trẻ Ban giám hiệu, tổ chuyên môn nhà trường phải thường xuyên dự tiết học để kiểm tra kết truyền thụ kiến thức giáo viên tới trẻ kết trẻ tiếp thu đến đâu chuẩn bị tiết học giáo viên Sau lần kiểm tra dạy Ban giám hiêu nhà trường, tổ chuyên môn đưa ý kiến nhận xét, đánh giá để giúp giáo viên nắm bắt làm được, chưa làm để dạy sau cố gắng để học tập bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho thân Rút kinh nghiệm Sau lần kiểm tra đánh giá kết học có nhận xét đánh giá Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, đồng nghiệp Bản thân giáo viên tự rút học kinh nghiệm cho thân cần phát huy làm sửa chữa hồn thiện chưa làm được, cịn thiếu xót cần cố gắng học tập trau dồi kiến thức để có sáng tạo giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy Biểu dương tuyên truyền Sau dạy cần có biểu dương cố gắng, thành tích mà giáo viên đạt nguồn động lực lớn để cổ vũ khích lệ giáo viên cố gắng phấn đấu Ngoài nhà trường giáo viên cần tuyên truyền sâu rộng đến bậc phụ huynh, nhân dân, ban ngành đoàn thể vùng để họ hiểu tầm quan trọng môn trẻ mẫu giáo - tuổi nắm phương pháp giảng dạy môn, cách dạy học trẻ hình thức trị chuyện, mở tiết mẫu, tiết chuyên đề Qua giúp bậc phụ huynh nắm phương pháp dạy phù hợp với nhà trường điều kiện để trẻ nắm 15 tốt hỗ trợ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy cô nhà trường V KÉT QUẢ NGHIÊN CỨU Qua mét thêi gian ¸p dơng biện pháp gây hứng thú cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh vào trình dạy trẻ, thấy có kết nh sau: + Về kiến thức: Trẻ đà nắm đợc tên gọi, cấu tạo, đặc điểm, tính chất vật tợng Trẻ phân biệt đợc giống khác vật tợng, biết đợc ích lợi, cách bảo quản, cách sử dụng, mối liên hê, quan hệ.giữa vật tợng, trẻ biết đợc đặc điểm, ý nghĩa số tợng tự nhiên , tợng xà hội +Về kỹ năng:Trong trình cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh đà hình thành rèn luyện trẻ số kỹ nh khả quan sát, khả diễn đạt, khả phân tích, so sánh, tổng hợp, phân loại, phân biệt Rèn luyện kỹ tô, vẽ, đếm, kỹ vận động +Về thái độ:Trong trình cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh đà hình thành trẻ ý thức học tập, trẻ học ngoan, tập trung ý nghe cô giảng bài, trẻ học sôi nổi, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến, nhiệt tình, tích cực tham gia vào hoạt động, đặc biệt hoạt động nhóm, trẻ có phối hợp với nhau, tích cực , chủ động tìm tòi để khám phá kiến thức - Trẻ yêu thích môn học, yêu quý vật tợng có lợi xung quanh, trẻ có ý thức chăm sóc bảo vệ vật, tợng Nh vậy, Với kết đà đạt đợc chứng tỏ chất lợng tiết dạy đà đợc nâng lên, tỉ lệ trẻ nắm đfợc bàiđạt đợc theo yêu cầu hoạt động đà tăng lên 90% - 95% dạy đợc nhà trờng đánh giá xếp loại giỏi, kết tốt trình giáo dục trẻ VI/- KT LUN Trong tiết học làm quen với môi trờng xung quanh, muốn trẻ nhận thức đợc cách nhanh chóng, đầy đủ, xác kiến thức mà cô truyền đạt phải có số biện pháp gây hứng thú cho trẻ để lôi trẻ tham gia tích cực vào hoạt động khám phá kiến thức Muốn gây đợc hứng thú cho trẻ cô phải sử dụng số biện pháp sau: + Phải sử dụng đầy đủ đồ dùng trực quan học, đồ dùng phải phong phú chủng loại ( Tranh, ảnh, đồ chơi, mô hình, vật thật, hình) đợc sử dụng xen kẽ tiết học đồ dùng trực quan phải đảm bảo tính 16 thẩm mỹ , tính khoa họcđó phải đẹp có màu sắc hấp dẫn phù hợp với trẻ để lôi tập trung ý trẻ + Phải cho trẻ tri giác vật tợng thông qua giác quan để rèn luyện giác quan cho trẻ giúp trẻ nắm bắt kiến thức cách dễ dàng, nhanh chóng + Phải cho trẻ đợc hoạt động, hành động với đối tợng để kích thích tìm tòi, khám phá trẻ + Phải thờng xuyên sử dụng hình thức dạy sinh động, sáng tạo, hấp dẫn vào trình dạy trẻ phải thay đổi hình thức tiết dạy để trẻ khỏi bị nhàm chán + Phải tổ chức trò chơi học thay đổi trò chơi khác nhau, hình thức chơi khác để thoả mÃn nhu cầu chơi trẻ để trẻ khỏi nhàm chán + Lời nói cô dạy phải nhẹ nhàng, rõ ràng diễn cảm thể đợc nội dung câu nói, hoàn cảnh, tình kết hợp với cử chỉ, nét mặt, ánh mắt, điệu cô để thu hút sù chó ý cđa trỴ Trên số kinh nghiệm thân thân qua việc “ vận dụng số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi làm quen với chữ ” gây hứng thú, tham gia tích cực vào học, nhận biết phát âm xác 29 chữ Giúp học đạt kết cao Vậy kính mong góp ý cấp lãnh đạo đồng nghiệp để có kinh nghiệm việc trẻ làm quen với chữ cái, nâng cao chất lượng làm quen chữ viết đạt kết cao Ngêi viÕt s¸ng kiÕn Nguyễn Thị Thanh Tâm 17 VII/- PHỤ LỤC GIÁO ÁN LÀM QUEN CHỮ CÁI ( Lĩnh vực Phát triển ngôn ngữ) * Chủ đề: Nghề nghiệp * Chủ đề nhánh: số nghề truyền thống địa phương * Hoạt động : Làm quen chữ b, d, đ * Hoạt động bổ trợ: - Hát: Quảng ninh quê em - Đọc thơ: Bé làm thợ mỏ Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Tâm Đối tượng: 5- Tuổi I-mục đích- yêu cầu 1.Kiến thức -Trẻ nhận biết, phân biệt, phát âm âm chữ b,d,đ Nhận chữ tiếng, từ trọn vẹn -Trẻ biết tên, đặc điểm,công việc, sản phẩm nghề truyền thống công nhân mỏ 2.Kỹ -Rèn khả quan sát, ý, ghi nhớ cho trẻ - Rèn kỹ luyện phát âm chuẩn, không ngọng -Rèn khả so sánh, tư cho trẻ 3.Giáo dục -Trẻ có ý thức học 18 - Giáo dục trẻ yêu quý biết ơn công nhân mỏ II.Chuẩn bị 1.Đồ dùng, đồ chơi -Thẻ chữ rời, thẻ số -Tranh có từ chứa chữ b, d, đ: “ quần áo bảo hộ”, “ Dụng cụ” -Mỗi trẻ rổ đồ chơi có chứa chữ b, d, đ -Bài hát chủ đề -Trang phục cô - Máy vi tính, tranh hoạt động nghề truyền thống công nhân mỏ máy 2.Địa điểm: Trong lớp học III Tổ chức hoạt động: Hoạt động cô 1.ổn định tổ chức - Các ơi, lại với * Trị chuyện chủ đề: - Các ơi, hôm tới cổ vũ tham gia chương trình : “nghề truyền thống quê em” Cho trẻ hát hát: " Quảng ninh quê em", cho trẻ tới gần máy tính ngồi hình vịng cung xem hình ảnh nghề truyền thống công nhân mỏ ( Cho trẻ gọi tên, công việc, dụng cụ, sản phẩm nghề) Hỏi trẻ: - Các thấy bác cơng nhân làm gì? - Sản phẩm bác làm gì? Cơ khái quát: - Các bác công nhân thợ mỏ ngày đêm sản xuất than, than tài nguyên quý giá làm giàu cho đất nước Vì phải tôn trọng biết ơn công nhân thợ mỏ nhé.các thấy lớp học ngoan giỏi nên gửi tới lớp q Chúng có biết q khơng? 2.Giảng bài: * Tổ chức hoạt động 19 Hoạt động trẻ -Trẻ đứng xung quanh cô -Trẻ hát -Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ ngồi lớp hình chữ u a Hoạt động : Giới thiệu tranh từ: - Các ! Đây tranh vẽ gì? ( Hỏi trẻ tranh) - Cô giới thiệu tranh -Dưới tranh có từ " quần áo bảo hộ" đọc to cô - Ngay sau tham gia vào trò chơi mang tên “ gắn giống từ tranh “ - Cách chơi : Chúng ta có đội chơi thưởng cho đội đội tranh Các dùng thẻ chữ dời gắn thành từ giống với từ tranh thời gian nhạc.Đội ghép theo u cầu đội đội chiến thắng - Cơ tổ chức cho trẻ chơi - Cô hướng dẫn, bao quát trẻ chơi - Cô nhận xét ( chỉnh chữ cho đúng) - Bây đọc to từ vừa ghép - Bây cô muốn mời bạn giỏi lên nhặt phát âm chữ học từ " quần áo bảo hộ” hạ xuống cho cô ( Cô gọi trẻ lên nhặt chữ học phát âm chữ đó) - Cịn nhiều chữ mà chưa học, cô hạ dần chữ chưa học b Hoạt động : Làm quen chữ b, d, đ: + Làm quen chữ b: - Cô giới thiệu với chữ b Để quan sát rõ cô cho quan sát chữ b máy chiếu ( cô cất chữ b bảng xuống cho trẻ quan sát chữ b máy chiếu - Đây chữ b, phát âm “ bờ” Khi phát âm chữ b: môi bật nhẹ đẩy từ ngồi tạo thành tiếng b ( phát âm mẫu 2- lần) - Cho trẻ phát âm theo lớp, cá nhân ( cô sửa sai cho trẻ) - Cô hỏi trẻ cấu tạo chữ b - Chữ b có nét thẳng dài bên trái nét cong tròn bên phải - Đây chữ b in thường, chữ b in thường cịn có chữ b viết thường, chữ b in hoa, chữ b viết hoa (cô giới thiệu ) - Tuy cách viết khác có chung cách phát âm - Các phát âm cô * Cô giới thiệu chữ d: - Cô cho trẻ quan sát hình ảnh “Dụng cụ” lao động máy chiếu - Cô giới thiệu dụng cụ -Dưới tranh có từ " Dụng cụ" đọc to cô 20 - Trẻ trả lời -Trẻ đọc " quần áo bảo hộ” - Trẻ lắng nghe -Trẻ chơi -Trẻ thực -Trẻ quan sát -Trẻ hạ chữ học phát âm - Trẻ ý lắng nghe - Trẻ quan sát - Ngay sau tham gia vào trò chơi mang tên “ gắn giống từ tranh “ - Cách chơi : Trong rổ cô có thẻ chữ rời Cơ mời trẻ lên gắn thẻ chữ rời giống với từ tranh - Cô cho trẻ chơi - Cô hướng dẫn, bao quát trẻ chơi - Cô nhận xét ( chỉnh chữ cho đúng) - Bây đọc to từ vừa ghép - Bây cô muốn mời bạn giỏi lên nhặt phát âm chữ học từ " Dụng cụ” hạ xuống cho cô ( Cô gọi trẻ lên nhặt chữ học phát âm chữ đó) - Cịn nhiều chữ mà chưa học, cô hạ dần chữ chưa học - Cô giới thiệu với chữ d Để quan sát rõ cô cho quan sát chữ d hình chiếu - Đây chữ d, phát âm d Khi phát âm chữ d miệng mở đẩy nhẹ từ (cô phát âm 2- lần) - Cho lớp, cá nhân phát âm ( cô ý sửa ngọng cho trẻ) - Cô hỏi trẻ cấu tạo chữ - Chữ d có nét thẳng dài bên phải nét cong tròn bên trái Đây chữ d in thường Ngồi chữ d in thường cịn có chữ d viết thường, chữ d in hoa, chữ d viết hoa.Tuy cách viết khác có chung cách phát âm d Các phát âm cô + Cô giới thiệu chữ đ - Cô cho trẻ chơi trị chơi”Tập tầm vơng” + Cơ dấu thẻ chữ đ tay cho trẻ hát’’ Tập tầm vông tay khơng tay có ” Cơ trẻ tay hay tay tay có gì? + Cơ cho trẻ đốn - Cơ giới thiệu với chữ đ Để quan sát rõ cô cho quan sát chữ đ hình chiếu - Đây chữ đ, phát âm đ Khi phát âm chữ đ lưỡi đặt hàm miệng mở, đẩy từ ( Cô phát âm 2- lần) -Cho lớp , cá nhân phát âm ( cô sửa sai cho trẻ) - Cô hỏi trẻ cấu tạo chữ - Chữ đ có nét thẳng dài bên phải nét cong tròn 21 -Trẻ chơi - Trẻ ý lắng nghe - Trẻ thực Trẻ phát âm -Trẻ lắng nghe - Trẻ quan sát -Trẻ phát âm -Trẻ lắng nghe ở bên trái có nét ngang nằm nét thẳng - Đây chữ đ in thường, chữ đ in in thường cịn có chữ đ viết thường, chư đ in hoa, chữ đ viết hoa.Tuy cách viết khác có chung cách phát âm đ Chúng phát âm * Trị chơI “Tìm chữ theo yêu cầu cô” - Cách chơi: Cô thưởng cho bạn rổ đồ chơi rổ có chữ b, d,đ Khi cô phát âm chữ tìm chữ cáI giơ lên phát âm thật to chữ Hoặc nói cấu tạo chữ giơ chữ phát âm chữ - Trẻ chơi: Cơ động viên khuyến khích trẻ chơi - Cơ nhận xét trẻ chơi *So sánh chữ : + Chữ b, d: - Giống nhau: Đều có nét thẳng, nét cong tròn - Khác nhau: Chữ b có nét thẳng bên trái nét cong trịn bên phải Cịn chữ d có nét thẳng phía bên phải, nét cong trịn bên trái + Chữ d, đ: Giống nhau: Đều có nét thẳng, nét cong tròn - Khác nhau: Chữ đ có nét ngang nằm nét thẳng Chữ d khơng có nét gạch ngang + Cả chữ b, d, đ: Đều có nét thẳng, nét cong trịn - Khác nhau: Chữ b có nét thẳng phía bên trái, nét cong trịn bên phải Chữ d có nét thẳng phía bên phải nét cong tròn bên trái chữ đ có nét thẳng phía bên phải nét cong tròn bên trái nét ngang nằm nét thẳng Cho trẻ phát âm chữ b, d, đ c Hoạt động 3: * Trò chơi: Ghép nét chữ thành chữ b,d,đ + Cách chơi: Cô phát cho bạn rổ chữ rổ có nét chữ b, d, đ Khi cô phát âm chữ phải nhanh tay ghép nét chữ thành chữ mà cô yêu cầu - Cô tổ chức cho trẻ chơi - Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ chơi - Nhận xét trẻ chơi +Trị chơi: “ Bé làm thợ mỏ” - Giới thiệu: -Cô Tâm thấy ghép chữ giỏi Tiếp theo chương trình, mời tham gia vào trị chơi" Bé làm thợ mỏ" Cách chơi: Cơ có tranh có chứa chữ b, d, đ.Mỗi 22 - Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ phát âm - Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi - Trẻ lắng nghe - Trẻ chơi - Trẻ lắng nghe bạn có thẻ chữ b( d, đ ), vừa vừa hát hát “ Quê hương tươi đẹp, Quảng ninh quê em” Khi có hiệu lệnh “ bs làm thợ mỏ ”, chạy tranh có chứa -Trẻ đọc thơ chữ giống với chữ tay - Cơ tổ chức cho trẻ chơi - Cô hướng dẫn bao quát trẻ chơi - Cô nhận xét: * Củng cố: - Nhắc lại tên học: Hôm tham gia vào chương trình “ nghề truyền thống quê em” làm quen với chữ b, d, đ Cô thấy học ngoan giỏi Cô khen tất Kết thúc: - Cô trẻ đọc thơ:“ Bé vào lò" - Cho trẻ chơi VIII/- TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương trình chăm sóc trẻ mẫu giáo Trị chơi với chữ Tạp chí Giáo dục - mầm non Tâm lý học trẻ em Hướng dẫn, tổ chức thực hoạt động giáo dục trường mầm non theo chủ đề (trẻ - tuổi) Một số tài liệu tham khảo khác đài, báo, tivi 23 IX/- MỤC LỤC STT I II III IV V VI VII VIII IX NỘI DUNG Đặt vấn đề Tầm quan trọng vấn đề Những thực trạng liên quan đế vấn đề ghiên cứu Lý chọn đề tài Giới hạn nghiên cứu đề tài Cơ sở lý luận Cơ sở thực tế Nội dung nghiên cứu Khảo sát Đánh giá Bồi dưỡng nâng cao nhận thức số giải pháp thực Tăng cường sở vật chất Kiểm tra đánh giá Biểu dương tuyên truyền Kết nghiên cứu Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo Mục lục 24 TRANG 1 3,4 4,5 5,6 6,7 7 8 9,10,11,12 12 13 13 13,14 14,15 15,16,17,18,19 20 21 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 25 ... nghiên cứu số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo nhỡ( -5 ) tuổi làm quen với môi trờng xung quanh tiến hành thực trờng mầm non Yên Thanh - Uông Bí - Qu¶ng Ninh II/- CƠ SỞ LÝ LUẬN “ Xung quanh. .. ngành học mầm non nói riêng ngành giáo dục nói chung Cho nên, việc cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh việc làm thiết thực, cần thiết nội dung cho trẻ làm quen với môi trờng xung quanh đÃ... ®Ĩ thu hót sù chó ý cđa trỴ Trên số kinh nghiệm thân thân qua việc “ vận dụng số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi làm quen với chữ ” gây hứng thú, tham gia tích cực vào học, nhận

Ngày đăng: 17/04/2015, 08:27

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan