SKKN Phương pháp sử dụng bản đồ trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi ĐỊA LÝ THPT

22 1,422 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 10:42

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài. Trong quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Giáo dục và đào tạo có một vị trí đặc biệt không chỉ tạo ra những thế hệ con người Việt Nam đủ đức, đủ tài mà còn thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thế giới. Trong cấu thành của sự nghiệp giáo dục đó, bộ môn địa lý đóng một vai trò quan trọng. Ngoài truyền thụ kiến thức cho học sinhthì môn Địa Lý còn xây dựng cho các em một tầm nhìn về tự nhiên, kinh tế- xã hội ở tầm vĩ mô có liên quan đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều năm nay, mục tiêu chương trình nội dung giáo dục đã được thay đổi nhiều làm cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được những tiến bộ đáng khích lệ. Theo NQ TW4 "cần áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinhnăng lực tư duy, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề". Để thực hiện tốt những yêu cầu trên, giáo viên phải là người hướng dẫn học sinhbiết tự tìm ra kiến thức, giải đáp những câu hỏi, xử lý tình huống biết chuyển quá trình tự đào tạo của nhà trường thành quá trình tự đào tạo. Giáo viên là người trọng tài đánh giá tự điều chỉnh theo yêu cầu và mục tiêu đào tạo. Để có được "sản phẩm" học sinh giỏi ở các môn nói chung và môn Địa lý nói riêng, giáo viên là người phải dày công nghiên cứu, trang bị cho học sinh về phương pháp học tập, về kiến thức kỹ năng tốt nhất, phù hợp với từng đối tượng học sinh- nhất là học sinh của hệ giáo dục thường xuyên (GDTX). Xuất phát từ mục tiêu GD & ĐT, từ thực trạng của trường nơi đang công tác, tôi mạnh dạn chọn "Phương pháp sử dụng bản đồ trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi" với hy vọng học sinh sẽ ham học hỏi ở môn Địa lý hơn và chất lượng môn địa lý ngày càng cao hơn. Vì vậy, công tác bồi dưỡng và đánh giá học sinhgiỏi là một quá trình. Ngoài việc phải có thầy giỏi, phải có học sinh chăm học, thông minh. Với môn địa lý, bản thân tôi phải lựa chọn những em 1 tham gia đội tuyển quả là rất khó khăn. Số lượng lớp ít, hầu hết các em tham gia học đội tuyển ở các môn khác. Số còn lại các em mới tìm đến môn này. Tuy nhiên, trong những năm tham gia giảng dạy, tôi cũng đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ được các cấp ghi nhận. 2. Tình hình nghiên cứu Từ thực tiễn của việc đổi mới chương trình SGK và thực tiên giảng dạy môn địa lý ở trường TTGDTX, đó chính là lý do để tôi chọn đề tài này. Trong quá trình giảng dạy địa lý, các giáo viên đã sử dụng nhiều phương pháp dạy học để học sinh lĩnh hội kiến thức. Tuy nhiên, để đánh giá, bồi dưỡng học sinh và đánh giá học sinh qua môn học địa lý, quả là một vấn đề giáo viên phải là người tạo nên sự ham học cho học sinh, tránh được sự nhàm chán, đơn điệu trong một tiết giảng. Để từ đó gây hứng thú, sự ham thích tìm hiểu kiến thức địa lý qua việc sử dụng bản đồ. Với môn địa lý, chất lượng giải chưa cao, số lượng giải chưa nhiều. Đội ngũ GV tham gia giảng dạy còn quá ít (1 GV/13 lớp) dẫn đến ảnh hưởng của chất lượng, việc đầu tư cho thời gian ôn luyện, bồi dưỡng còn ít, bồi dưỡng trong thời gian ngắn, học sinh tiếp thu kiến thức quá tải, học sinh không có thời gian cho ôn luyện. 3. Mục đích - đối tượng * Mục đích: - Hướng dẫn học sinh kỹ năng khai thác kiến thức qua bản đồ trong chương trình - SGK địa lý lớp 12. - Góp phần nâng cao kết quả học tập, đặc biệt trong các bài kiểm tra chất lượng học kỳ và thi tốt nghiệp của bộ môn Địa lý. * Đối tượng nghiên cứu: - GV trong việc giảng dạy - Học sinh trong việc học tập - Nghiên cứu việc khai thác kiến thức qua bản đồ - Đưa ra những nguyên tắc chung về việc sử dụng bản đồ 2 4. Phạm vi của đề tài - Nội dung kiến thức của môn Địa lý lớp 12 - Giới hạn trong kỹ năng sử dụng bản đồ 5. Giá trị sử dụng của đề tài - Ứng dụng trong việc học môn địa lý, khai thác kiến thức về tự nhiên, kinh tế xã hội - Sử dụng bản đồ Atlat trong thi tốt nghiệp và Cao đẳng, Đại học cho học sinh lớp 12 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ CỦA VIỆC LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 1. Cấu trúc và nội dung chương trình a. Phần thứ nhất: Có nhiệm vụ trang bị những kiến thức về địa lý tự nhiên Việt Nam với 4 nội dung sau: - Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ - Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ - Đặc điểm chung của tự nhiên - Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên b. Phần thứ hai: Cung cấp những kiến thức về địa lý dân cư - Đặc điểm dân số và phân bố dân cư - Lao động và việc làm - Chất lượng cuộc sống c. Phần thứ ba: Kiến thức về địa lý kinh tế - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp - Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp - Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ d. Phần thứ tư: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội của các vùng - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ - Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng 3 - Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ - Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Hải Nam Trung Bộ - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ - Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng Sông Cửu Long - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông, các đảo, quần đảo. - Các vùng kinh tế trọng điểm e. Phần thứ năm: - Tìm hiểu địa lý địa phương 2. Hiện trạng dạy và học địa lý 12 Với nội dung và thời lượng như trên thì việc giảng dạy nghiêng về mặt lý thuyết và giảng dạy theo phương pháp sau: Nêu vấn đề, thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm. Vấn đề sử dụng bản đồ trong chương trình địa lý 12 được cụ thể hóa trong một tiết thực hành của bản đồ khung, dạng vẽ lược đồ (theo phân phối chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo quy định) trong khi kiến thức lí thuyết của các bài học rất dài. Để đảm bảo đạt được kết quả cao trong việc học tập bộ môn, các thầy cô giáo cần phải tự bố trí thời gian nhất định và phù hợp để hướng dẫn học sinhkhai thác kiến thức địa lý qua các biểu đồ. Đa số GV vẫn chú trọng truyền thụ kiến thức theo kiểu thuyết trình, xen kẽ hỏi đáp, nặng về thông báo, giảng giải kiến thức, nhẹ về phát huy tính tích cực và phát triển tư duy học sinh , học sinh tiếp thu kiến thức một cách bị động. Hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu, dạy theo lớp là chủ yếu. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học, các phương tiện dạy học còn thiếu và chưa đồng bộ - Việc tạo động cơ học tập đúng đắn cho học sinh và thực hiện các hình thức khen thưởng, động viên khác nhau đối với người học đã không được GV quan tâm một cách thích đáng. 4 - Nhìn chung giờ học địa lý chưa mang lại nhiều hứng thú cho học sinh. Có thể nói cách dạy và học Địa lý như trên gây ảnh hưởng không nhỏ đối với chất lượng dạy học, đồng thời hạn chế việc phát triển trí tuệ của học sinh khi học môn Địa lý. Từ đó việc dạy và học Địa lý trở thành gánh nặng của thầy và trò. II. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ 1. Quan niệm Đây là phương pháp truyền thống, đặc trưng cho bộ môn Địa lý ở trường phổ thông, trong đó giáo viên sử dụng bản đồ vào việc truyền thụ kiến thức cho học sinh Bản đồ vừa có tính minh họa, vừa có chức năng là nguồn tri thức, nên trong dạy học GV có thể sử dụng theo 2 cách khác nhau Cách 1: Sử dụng bản đồ để minh họa, hoặc giảng giải nội dung bài học Ví dụ: Chỉ rõ sự phân bố của các sự vật, hiện tượng địa lý trên bản đồ Cách 2: GV sử dụng bản đồ như 1 cơ sở để học sinh tìm tòi khám phá kiến thức dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên. Bằng cách đó, giáo viên hình thành và rèn luyện cho học sinh phương pháp đọc bản đồ 2. Đọc bản đồ: Học sinh phải thực hiện theo hai giai đoạn - Giai đoạn 1: Ghi nhớ tên gọi của các đối tượng Địa lí đã có trước trong chương trình, xem xét vị trí của chúng ở trên bản đồ và mối quan hệ không gian với các đối tượng khác, tìm ra và chỉ đúng vị trí ở trên bản đồ, xác định các đặc điểm của đối tượng được biểu hiện trên bản đồ. Điều này chỉ làm được khi học sinh nắm vững hệ thống kí hiệu ở trên bản đồ - Giai đoạn 2: Khám phá các mối liên hệ tương hỗ nhân quả, vạch ra các dấu hiệu không thể hiện một cách trực tiếp trên bản đồ, nhưng có liên quan tới các dấu hiệu biểu hiện của chúng, mô tả tổng hợp một khu vực Hai giai đoạn đó kế tục nhau và diễn ra trong 3 bước: + Tìm vị trí đối tượng trên bản đồ + Mô tả đối tượng (hình dáng, kích thước, ) 5 + Xác định mối liên hệ tương hỗ, nhân quả, không thể hiện trực tiếp trên bản đồ (nhờ vào biện pháp liên tưởng để tìm tòi) mô tả tổng hợp đối tượng cần khám phá trên bản đồ. Phải cho học sinhthấy rõ bản đồ là một hình ảnh thu nhỏ 1 phần hay toàn bộ bề mặt Trái đất lên mặt phẳng, trên cơ sở Toán học nhất định nhằm thể hiện đối tượng địa lý tự nhiên, KTXH và mối quan hệ giữa chúng thông qua khái quát hóa nội dung và được trình bày bằng hệ thống ký hiệu bản đồ. Việc đọc bản đồ như vậy, đòi hỏi phải rèn luyện cho học sinh các kỹ năng. + Hiểu hệ thống ký, ước hiệu bản đồ + Phân biệt, chỉ và đọc các đối tượng địa lý trên bản đồ + Nghiên cứu chi tiết mạng lưới tọa độ, các đường nền và chữ viết. + Xác định phương hướng, khoảnh cách vĩ độ, kinh độ, kích thước, hình thái, vị trí các đối tượng địa lý trên bản đồ, cũng như lãnh thổ. + Mô tả đặc điểm đối tượng trên bản đồ + Xác định tổng hợp 1 khu vực, 1 bộ phận lãnh thổ (vị trí địa lý địa hình, khí hậu, thủy văn, đất đai, thực vật, động vật, dân cư, kinh tế) - Các kỹ năng bản đồ được thực hiện chủ yếu trong từng giai đoạn đọc bản đồ như sau: Các giai đoạn đọc bản đồ Kỹ năng 1. Ghi nhớ tên gọi xem xét vị trí, mô tả đặc điểm đối tượng trên bản đồ - Hiểu hệ thống ký, ước hiệu - Nhận biết, chỉ và đọc tên - Nghiên cứu chi tiết - Xác định phương hướng, khoảng cách - Mô tả đặc điểm đối tượng trên bản đồ 2. Khám phá các mối liên hệ, mô tả tổng hợp các đối tượng, các lãnh thổ - Xác định các mối liên hệ không gian trên bản đồ 6 - Xác định các mối liên hệ trên bản đồ - Đọc tổng hợp đặc điểm 1 khu vực 3. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ * Phương pháp ký hiệu: Thường dùng để biểu hiện các đối tượng, phân bố theo những điểm cụ thể: các điểm dân cư, các trung tâm công nghiệp, các mỏ kháng sản, các hải cảng Có 3 dạng ký hiệu (Ký hiệu hình học, ký hiệu chữ, ký hiệu tượng hình) thể hiện được quy mô, cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển - Phương pháp ký hiệu chuyển động. Thể hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên, kinh tế xã hội. Ví dụ: + Trên bản đồ tự nhiên là hướng gió, dòng biển. (Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa) + Trên bản đồ kinh tế - xã hội là các luồng đi dân sự vận chuyển hàng hóa, hành khách - Phương pháp chấm điểm. Biểu hiện các đối tượng phân bố phân tán lẻ tẻ, các điểm dân cư nông thôn. (Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ) * Phương pháp thông dụng nhất hiện nay để rèn luyện kỹ năng bản đồ cho Học sinh trên lớp là: Giáo viên làm mẫu, đặt câu hỏi phát vấn dựa trên bản đồ, giao cho học sinhcác bài tập có sử dụng bản đồ, tổ chức một số trò chơi nhỏ gắn với bản đồ. Câu hỏi gắn với bản đồ thông thường có dạng: ở đâu? Tại sao ở đó? hay: Chúng có mối quan hệ với nhau như thế nào? Hãy quan sát và nêu các đặc điểm chủ yếu của sự vật * Để nâng cao hiệu quả sử dụng bản đồ trong học tập, trong dạy học, cần lưu ý một số điểm sau: 7 - Sử dụng bản đồ thường xuyên trong giờ học ngay từ những bài đầu tiên và luyện tập cho học sinhsử dụng bản đồ tuần tự từng bước, từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. - Sử dụng nhiều bản đồ trong một bài học, tiết học kết hợp với sự chỉ dẫn cụ thể, tránh rơi vào suy diễn máy móc, chẳng hạn như nơi màu xanh là đồng bằng phù sa, nơi màu vàng là núi - Không phải sử dụng bản đồ: trong nghiên cứu tài liệu mà cả trong ôn tập, kiểm tra, ra bài tập về nhà, làm bài thực hành, thăm quan ngoại khóa - Bản đồ phải có nội dung phù hợp với bài giảng, tránh khập khiễng III. NHỮNG BIỆN PHÁP VẬN DỤNG TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 1. Điều tra học sinh có năng khiếu học bộ môn - Tuy là môn ít được học sinh và phụ huynh quan tâm, song để cho Học sinhcó hứng thú chọn môn địa lý là rất quan trọng. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy trên lớp chấm chữa bài kiểm tra của học sinh, giáo viên phải chuẩn bị chu đáo bài dạy, sử dụng linh hoạt của phương pháp dạy học, có hệ thống câu hỏi đưa ra phù hợp với đối tượng là học sinh của hệ GDTX nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học, nhằm cung cấp kiến thức cơ bản ở mỗi bài học cho học sinh. Đồng thời có những hệ thống câu hỏi nâng cao nhằm phát hiện có năng khiếu giỏi bộ môn, từ đó tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức để phát triển tài năng sẵn có của học sinh. Tổ chức tốt các giờ học trên lớp, gây hứng thú học tập của bộ môn, có ý thức tham gia đội tuyển. 2. Phương pháp bồi dưỡng Sau khi chọn được học sinhyêu thích bộ môn có năng khiếu học giỏi môn Địa lí phải xây dựng kế hoạch chương trình bồi dưỡng sát yêu cầu. a. Trên lớp: - Tiến hành bồi dưỡng học sinh trong giờ lên lớp.Trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết của bộ môn. 8 - Giáo viên lồng ghép việc sử dụng Aflat bản đồ treo tường để học sinh khai thác kiến thức. Chú ý kỹ năng đọc bản đồ, biểu đồ, phân tích bảng số lượng, vẽ và phân tích biểu đồ. - Cung cấp những thông tin cập nhật hàng ngày thông qua nhiều hình thức: báo chí, tuyên truyền. - Qua bản đồ, giáo viên đưa ra hệ thông câu hỏi phù hợp và phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, phát triển trí thông minh cho học sinh. b. Bồi dưỡng Học sinh theo đội ngũ: Thứ nhất: - giáo viên phải lựa chọn, xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể, đảm bảo tính hệ thống - Chuẩn bị giáo án bồi dưỡng. Muốn dạy tốt, đòi hỏi mỗi giáo viên phải có một kiến thức vững vàng về chuyên môn. Các kiến thức không chỉ được học tập tại các trường Đại học mà cần được cập và để đổi mới thường xuyên qua nhiều kênh khác nhau. Có thể sách, báo, tivi, internet, đồng nghiệp hay từ chính các em học sinh. - Thứ hai: Công tác chuẩn bị được xem là yếu tố quan trọng. Dù một giáo viên có giỏi đến đâu, không chuẩn bị bài dạy tốt thì không đem lại hiệu quả, đặc biệt môn địa lý, phương tiện trực quan - nhất là bản đồ là yếu tố cần thiết. - Thứ ba: Khi lên lớp, đòi hỏi mỗi giáo viên phải phụ thuộc bài giảng, phụ thuộc giáo án, được như thế sẽ giúp chúng ta thực hiện các bước lên lớp, trình bày các ý đồ của mình được tốt hơn. - Không nên mang trạng thái tâm lý nặng nề, bực dọc ở nhà trường hay gia đình lên bục giảng, bởi như thế sẽ làm giảm hưng phấn và lòng nhiệt tình của người dạy mà còn lây lan tâm lý đến Học sinh trong cả lớp. - Tạo sự hứng khởi và yêu thích từ đối tượng học sinh, khi các em có tâm lý thoải mái, có nhu cầu được hỏi hỏi thì việc truyền thụ của giáo viên sẽ 9 dễ dàng. Khi đã có không khí sư phạm thì việc trao đổi, thông tin sẽ thuận lợi hơn. - Trong quá trình giảng dạy không nên nói lại hết những gì kiến thức SGK đã viết sẵn, vì nhận thức năng lực tự học của các em đã nâng cao. Giáo viên cần mở rộng liên hệ với thực tế như vậy sẽ kích thích sự tìm tòi sáng tạo của học sinh. - Không nên dùng những câu hỏi quá dễ, như thế sẽ tạo ra thái độ coi thường không chỉ đối với giáo viên mà còn đối với bộ môn. - Sau mỗi tiết dạy, giáo viên có thể chốt lại, kiến thức qua bản đồ - Kiểm tra bài cũ thông qua hệ thống hỏi lồng ghép với bản đồ để học sinh dễ nhớ hơn IV. GIỚI THIỆU ÁN ĐỊA LÝ 12 (VỚI PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI). BÀI 9: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA I. Mục tiêu Sau bài học, học sinh cần: - Hiểu và trình bày được các đặc điểm cơ bản của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa qua bản đồ khí hậu Việt Nam. - Có kĩ năng phân tích bảng số liệu, so sánh, phân tích mối liên hệ địa lí. II. Phương tiện dạy học - Bản đồ khí hậu Việt Nam - Atlat Địa lí Việt Nam - Phiếu học tập III. Hoạt động dạy và học Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu tiếp một đặc điểm khác của tự nhiên Việt Nam: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa- Đây là đặc điểm bao trùm lên tất cả các thành phần tự nhiên của nước ta, có tác động lớn đến hoạt động sản xuất và đời sống. 10 [...]... dạy và học địa lý 12 Phương pháp sử dụng bản đồ Quan niệm Đọc bản đồ Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa Trang 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 7 III lí trên bản đồ Những phương pháp vận dụng trong công tác bồi 8 1 2 IV dưỡng học sinh giỏi Điều tra học sinh có năng khiếu bộ môn Phương pháp bồi dưỡng Giới thiệu giáo án địa lí C Kết luận 8 8 10 16 1 2 3 4 Kết quả đạt được Nguyên nhân Bài học kinh nghiệm... đồng nghiệp và học sinh - Bản thân có nhiều cố gắng trong giảng dạy và bồi dưỡng 3 Bài học kinh nghiệm - Sau nhiều năm bồi dưỡng học sinh, bản thân tôi thấy để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả cần phải: + Làm tốt công tác phát hiện - bồi dưỡng học sinh có năng khiếu học giỏi bộ môn + Xét kế hoạch chương trình bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu, vận dụng linh hoạt chương trình bồi dưỡng học sinh. .. mục 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 SGK Địa lý lớp 12 - NXB Giáo dục năm 2005 2 Hướng dẫn chương trình SGK 12 - NXB Giáo dục 3 SGV lớp 12 - NXB Giáo dục 2005 4 Tập bản đồ Địa lý 12 - Công ty bản đồ tranh ảnh Bộ giáo dục và đào tạo 20 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRUNG TÂM GDTX THIỆU HÓA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Họ tên: Lê Thị Thu Hà Chức... trình để bồi dưỡng khắc sâu cho học sinh mới đem lại kết quả bồi dưỡng cao 17 - Tăng cường kỹ năng thẩm định đề, trình bày cho học sinh - Khơi gợi và phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu cho học sinh qua hệ thống bản đồ 4 Kiến nghị - Hiện nay trường đang còn thiếu về cơ sở vật chất kinh tế nhất là tập bản đồ cũ, rách Cần phải được bổ sung đủ hệ thống bản đồ còn thiếu, thay mới những bản đồ cũ Cần... cao và áp thấp vào mùa hạ? Bước 2: Một học sinh trả lời câu hỏi: Nhận xét và giải thích nguyên nhân hình thành các trung tâm áp cao và áp thấp vào mùa hạ Bước 3: Học sinh đọc mục 1c trong SGK, quan sát lược đồ gió mùa, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập (xem phiếu học tập ở phần phụ lục) Giáo viên gợi ý học sinh trả lời phiếu học tập 2 12 Bước 4: Học sinh trình bày kết quả, GV giúp HA chuẩn... học sinh + Tiến hành bồi dưỡng học sinh phải theo 1 quá trình, có hệ thống trên nền kiến thức và kỹ năng cơ bản của bộ môn từ đó mở rộng và nâng cao kiến thức + Phải biết kết hợp giữa trang bị kiến thức và rèn các kỹ năng địa lý, nhất là kỹ năng khai thác kiến thức từ bản đồ và giải thích mối quan hệ giữa các thành phần, tự nhiên kinh tế xã hội - Giáo viên phải nhiệt tình, ham học hỏi, nghiên cứu tìm... chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực: Miền Bắc, đồng bằng ven biển miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ như thế nào? Một học sinh trả lời, các học sinh khác nhận xét, bổ sung Chuyển ý: Gió mùa góp phần mang đến cho nước ta một lượng mưa, ẩm lớn IV Đánh giá 13 Câu 1: Học sinhgắn mũi tên gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ lên bản đồ trống Câu 2: Giả sử không có gió mùa mùa đông thì tự nhiên nước ta sẽ... PHIẾU HỌC TẬP 1 - Nhóm 1 Nhiệm vụ: Đọc mục 1c trong SGK, quan sát bản đồ khí hậu, kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy điền vào bảng sau đặc điểm của gió mùa mùa đông ở nước ta Loại gió Gió Nguồn Thời gian Phạm vi Hướng Kiểu thời tiết gốc hoạt động hoạt động gió đặc trưng - Tháng XI, mùa đông XII, I - Tháng II, III Gió mùa đông bắc gây mưa lớn ở khu vực nào Giải thích: PHIẾU HỌC TẬP... đại nội chí tuyến, góc - Nhiệt độ trung bình năm:… chiếu của mặt trời lớn ở mọi nơi, - Tổng số giờ nắng:… trong năm có hai lần mặt trời lên * Giải thích vì sao nước ta có nền thiên đỉnh, thời gian chiếu sáng trong nhiệt độ cao:…? ngày dài Học sinhtrả lời, các học sinhkhác bổ sung Chuyển ý: Một trong những nguyên nhân quan trọng làm nhiệt độ của nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam là do... hậu đóng vai trò như một nhân tố động lực, hình thành nên đặc điểm cơ bản nhất của thiên nhiên Việt Nam - thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa V Hoạt động nối tiếp - Trả lời các câu hỏi 2, 3, 4 trong SGK - Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về khí hậu, thời tiết nước ta PHIẾU HỌC TẬP Nhiệm vụ: Đọc SGK, bảng số liệu kết hợp quan sát bản đồ khí hậu, hãy nhận xét và giải thích tính chất nhiệt đới của khí hậu . quả sử dụng bản đồ trong học tập, trong dạy học, cần lưu ý một số điểm sau: 7 - Sử dụng bản đồ thường xuyên trong giờ học ngay từ những bài đầu tiên và luyện tập cho học sinhsử dụng bản đồ tuần. thức qua bản đồ - Kiểm tra bài cũ thông qua hệ thống hỏi lồng ghép với bản đồ để học sinh dễ nhớ hơn IV. GIỚI THIỆU ÁN ĐỊA LÝ 12 (VỚI PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI). BÀI. bản đồ trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi& quot; với hy vọng học sinh sẽ ham học hỏi ở môn Địa lý hơn và chất lượng môn địa lý ngày càng cao hơn. Vì vậy, công tác bồi dưỡng và đánh giá học sinhgiỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp sử dụng bản đồ trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi ĐỊA LÝ THPT, SKKN Phương pháp sử dụng bản đồ trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi ĐỊA LÝ THPT, SKKN Phương pháp sử dụng bản đồ trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi ĐỊA LÝ THPT

Từ khóa liên quan