Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp khắc phục để giúp học sinh học tốt môn chính tả cho học sinh lớp 4

13 616 0
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp khắc phục để giúp học sinh học tốt môn chính tả cho học sinh lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ TÀI : BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG MÔN CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP I ĐẶT VẤN ĐỀ: Chữ viết người Việt chữ viết ghi lại theo phát âm Do việc viết phải dựa đọc đúng, đọc sử viết Tuy nhiên yếu tố vùng miền, cách phát âm nơi có khác Mặc dù qui tắc, qui ước Chính tả thống theo ngữ pháp chung Nhưng việc “viết Chính tả” học sinh nói chung cịn nhiều khó khăn, tồn Vấn đề là: Cũng tất nước dùng hệ thống chữ Latin khác giới, “ghi giọng nói” thao tác hiển thị ngôn ngữ viết Trong thực tế nước ta, tượng không đồng phát âm phổ biến Do tình hình kinh tế xã hội chung, địa phương nước có pha trộn, giao thoa nhiều vùng miền Từ giáo viên đến học sinh, “Cơ Bắc- trị Nam; Cơ Trung-trị Bắc ” “Nghe hiểu” tiếng nói khơng đơn giản Trong “chuẩn tả” Ngữ pháp Việt Nam vào phát âm khu vực Hà Nội với vùng miền khác việc “nhại giọng nói” theo phát âm tiêu chuẩn khơng đơn giản Một số ví dụ tiêu biểu như: Phát âm số vùng Bắc Bộ (Hải Dương) “nói làm” thành “lói nàm”, khu vực Trung Bộ (khu vực Bình Trị Thiên, Nghệ Tỉnh) không phân biệt nỗi dấu “sắc- nặng-hỏi - ngã” “nói” lại thành “nọi”; phát âm khu vực Tỉnh “xứ Quãng” gay gắt với nguyên âm “ ăn” thành “eng”, “nói” nghe thành “núa”, tỉnh Miền Nam “về” thành “dề” hay “lan” “lang” nghe nhau, đặc biệt vùng Đồng Nam cịn có phát âm ngọng “Con cá rơ bỏ vô rổ giãy rột rột” thành “ Con cá gô bỏ vô gổ dảy gột gột” Gần gũi đặc trưng phạm vi Xã Hòa Long - Long Phước- nơi Trường đóng- việc phát âm có vài phương ngữ như: “Ơng Nội” thành “Ơng Nậu”, “Con người, số mười” lại nghe thành “con ngừ, số mừ”, “bên ngoài” thành “bên quài”, “đàng hoàng” thành “đàng quàng” Nhưng “vùng hiểu theo vùng nấy” nên thật địa phương có kiểu phát âm thành “quen tai” nên khơng có đáng nói Có điều nay, sống chung pha trộn vùng nước phổ biến nên khó khăn việc “nghe viết” cho vấn đề lớn Chính tả Việt Nam rõ nét Chính vậy, học sinh mắc lỗi tả nhiều Điều ảnh hưởng tới kết học tập em mơn Tiếng Việt nói chung mơn học khác Vì vậy, q trình giảng dạy thực tế tơi tìm hiểu ngun nhân đưa số biện pháp khắc phục để giúp học sinh học tốt mơn tả, biện pháp tích cực giúp học sinh học tốt môn Tiếng Việt môn học khác chương trình Bởi thực tế, người nói “khơng chuẩn phát âm” khơng thể làm người nghe hiểu muốn “viết khơng đúng” khơng thể diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu Đặc biệt chương trình phổ thơng, mơn Tiếng Việt lại môn “chủ lực trung tâm” để khai thác mơn học khác cách tốt II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Một số tồn thực tế: Qua trình giảng dạy theo dõi chất lượng môn, thấy học sinh thường mắc phải loại lỗi sau: a Lỗi dấu thanh: Tiếng Việt có (ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng) nhiều học sinh khơng phân biệt hỏi, ngã Số lượng tiếng mang khơng phổ biến - kể người có trình độ văn hố cao Ví dụ: Sữa xe đạp, hướng dẩn, giử gìn, dổ dành, lẩn lộn,… b Lỗi phụ âm đầu: - Học sinh viết lẫn lộn số chữ ghi âm đầu sau đây: + c/k: Céo co… +ng/qu: ông quại (ngoại), bên quài(ngoài) + g/gh: Con ghà , gê gớm… +h/qu: quảng hốt (hoảng hốt), phá quại (phá hoại) + ng/ngh: Ngỉ ngơi, nge nhạc, nghành nghề… + ch/tr: Cây che, chiến chanh… + s/x: Cây xả , xa mạc… c.Lỗi âm cuối, vần: - Học sinh thường viết lẫn lộn chữ ghi âm cuối vần sau đây: + at/ac- ăt/ăc - ât/âc: mác mẻ, lường gạc, gặc lúa, bậc, lấc phấc… + an/ang- ân/âng: bàn, bàng bạc, khoai lan, hụt hẫn, tần lầu +âu/ôi : ông Nậu (nội), gấu (gối) + ên/ênh: bấp bên, nhẹ tên, ghập ghền, khấp khển… +ư/ươi: ngừ , hai mư Nguyên nhân chủ yếu: a/ Lỗi dấu thanh: Thực tế qua ngơn ngữ nói, Nghệ An trở vào khơng phát âm phân biệt hỏi, ngã Nói cách khác phương ngữ khu vực miền Trung miền Nam khơng có ngã Trong số lượng từ mang lớn Do lỗi phổ biến học sinh b/ Lỗi viết âm đầu: Trong phương ngữ Bắc Nam có lẫn lộn chữ ghi âm đầu ch/tr, d/gi, s/x Mặt khác, số vùng miền Bắc thường lẫn lộn âm đầu l/n người Miền Nam thường lẫn lộn v/d, r/g Ngoài ra, quy ước chữ quốc ngữ, âm ghi dạng (ví dụ: âm “cờ” ghi chữ c / k /qu , âm “ngờ” ghi ng/ngh, âm “gờ” ghi g/gh…) dù có quy định riêng cho dạng ghép chữ, học sinh tiểu học dễ lẫn lộn c/ Lỗi viết âm cuối: Đối với người Miền Nam, nói việc phát âm hồn tồn khơng phân biệt vần có âm cuối n/ng t/c Mà số từ mang vần không nhỏ Mặt khác hai bán âm cuối i,u/ lại ghi chữ i/y (trong: lai/lây), u/o (trong: sau/sao), ư/ươi (trong : tư/tươi) lỗi âm cuối lỗi khó khắc phục học sinh tỉnh phía Nam nói chung địa phương nói riêng 3.Một số biện pháp khắc phục lỗi: a Tích cực luyện phát âm đúng: Muốn học sinh viết tả, giáo viên phải người phát âm rõ tiếng, chuẩn, đồng thời ý luyện phát âm cho học sinh để phân biệt thanh, âm đầu, âm cuối Việc rèn phát âm bắt đầu phải thực tiết Tập đọc thực thường xuyên, liên tục, lâu dài tất tiết học Chính tả, Luyện từ câu, Tập làm văn… b Phân biệt tả phân tích, so sánh: Song song với việc phát âm, giáo viên áp dụng biện pháp phân tích cấu tạo tiếng, so sánh với tiếng dễ lẫn lộn, phát điểm khác để học sinh lưu ý ghi nhớ Ví dụ: Khi viết tiếng “làng” học sinh dễ lẫn lộn với tiếng “làn”, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo hai tiếng này: - làng = l + ang + huyền - = l + an + huyền So sánh để thấy khác nhau: Tiếng “làng” có âm cuối “ng”, tiếng “làn” có âm cuối “n” Học sinh ghi nhớ điều này, viết, em không viết sai c.Phân biệt nghĩa từ: Một biện pháp khác để khắc phục lỗi tả cho học sinh giúp học sinh hiểu nghĩa xác từ Việc giải nghĩa từ thường thực tiết Tập đọc, Luyện từ câu…nhưng tiết Chính tả biện pháp tích cực, học sinh khơng thể phân biệt từ khó dựa vào phát âm phân tích cấu tạo tiếng Ví dụ: Phân biệt bàn bàng (trong từ đơn): Bàn= bàn – bàng =cây bàng phân biệt Bác bát : bác=anh ba, Bác Hồ bát = đồ dùng ăn cơm (bát đũa) Với từ nhiều tiếng, từ nhiều nghĩa giáo viên phải đặt từ văn cảnh cụ thể để gợi lại nghĩa từ giúp học sinh giải nghĩa từ d Ghi nhớ số mẹo luật tả: Một số tượng tả mang tính quy luật hàng loạt từ giúp cho học sinh khắc phục lỗi tả cách hữu hiệu Ngay từ lớp 1, em làm quen với luật tả đơn giản như: âm đầu k, gh, ngh kết hợp với nguyên âm i, e, ê, iê, ie Luật bổng - trầm: Qui luật dấu hỏi, ngã từ láy (mát mẻ, vui vẽ, ) Trong từ láy điệp âm đầu, (hay dấu) yếu tố hệ bổng (ngang/sắc/hỏi) trầm (huyền/ngã/nặng) Để nhớ nhóm này, giáo viên cần dạy cho học sinh thuộc nguyên tắc : Ngang- sắc = hỏi/ Huyền- nặng = ngã Nghĩa đa số từ láy âm đầu, yếu tố đứng trước mang huyền, nặng, ngã yếu tố đứng sau mang ngã, yếu tố đứng trước mang ngang, sắc, hỏi yếu tố đứng sau mang hỏi (hoặc ngược lại) Ví dụ: • Ngang + hỏi: Nhỏ nhoi, trẻ trung, vui vẻ… • Sắc + hỏi: Mát mẻ, sắc sảo, vắng vẻ… • Hỏi + hỏi: Thỏ thẻ, hổn hển, rủ rỉ… • Huyền + ngã: Mỡ màng, lững lờ, vồn vã • Nặng + ngã: Đẹp đẽ, mạnh mẽ, vật vã… • Ngã + ngã: Dễ dãi, nghễnh ngãng, nhõng nhẽo… Ngoài ra, giáo viên cung cấp thêm cho học sinh số mẹo luật khác như: + Để phân biệt âm đầu tr/ch: Đa số từ đồ vật nhà tên vật bắt đầu ch, ví dụ: chăn, chiếu, chảo, chổi, chai, chày, chén, chum, chạn, chõ, chĩnh, chng, chiêng, ch,… chồn, chí, chuột, chó, chuồn chuồn, châu chấu, chào mào, chiền chiện, chẫu chàng, chèo bẻo, chìa vơi… + Để phân biệt âm đầu s/x: Đa số từ tên tên vật bắt đầu s: Sả, si, sồi, sứ, sung, sắn, sim, sao, su su, sầu đâu, sa nhân, sơn trà, sặt, sậy, sấu, sến, săng lẻ, sầu riêng, so đũa… sam, sán, sáo, sâu, sên, sếu, sị, sóc, sói, sứa, sáo sậu, săn sắt, sư tử, sơn dương, san hô… + Để phân biệt vần dễ lẫn lộn: Đa số từ trạng thái bấp bênh, khơng vững có vần ênh: Gập ghềnh, khấp khểnh, chông chênh, lênh đênh, bập bềnh, chếnh chống, chệnh choạng, lênh khênh, bấp bênh, cơng kênh… Hầu hết từ tận ng nh từ tượng thanh: oang oang, đùng đoàng, loảng xoảng, đoàng đoàng, sang sảng, rổn rảng, ùng oàng, quang quác, pằng pằng, eng éc, beng beng, chập cheng, leng keng, lẻng kẻng, đùng đùng, thùng thùng, bình bịch, thình thịch, rập rình, xập xình, huỳnh huỵch… Vần uyu xuất từ tượng hình: khuỷu tay, khúc khuỷu, ngã khuỵu, khuỵu chân; vần oeo xuất từ ngoằn ngoèo, khoèo chân e Vận dụng củng cố tập tả: 10 Giáo viên nên cho học sinh thực dạng tập tả khác để giúp học sinh tập vận dụng kiến thức học, làm quen với việc sử dụng từ văn cảnh cụ thể Sau tập, giáo viên giúp học sinh rút quy tắc tả để em ghi nhớ Ngồi ra, việc kiểm tra “viết tả” giáo viên học sinh khơng mơn Chính tả mà cần lưu ý nhắc nhở học sinh tất mơn học khác chương trình, đặc biệt môn Tập làm văn Việc phải tiến hành kiên trì liên tục để giúp học sinh dần có ý thức rèn kỹ “viết đúng” tình Kiểm nghiệm - Tự nhận xét kết quả: Trong trình giảng dạy, với việc áp dụng biện pháp nhận thấy học sinh có tiến rõ rệt Tuy kết khiêm tốn việc “giúp học sinh học tốt mơn tả” trình lâu dài song với kết bước đầu trên, tiếp tục rèn luyện sang lớp em có kỹ viết đạt yêu cầu Cụ thể qua bảng so sánh chất lượng sau lớp: Đầu năm Giữa HK1 Cuối HK1 Số học sinh trung bình trở lên: 14/29 11 18/29 20/29 Số học sinh yếu: 15/29 11/29 9/29 Một số học sinh yếu vào đầu năm học như: Trần Quốc Hùng, Trần Thị Hương, Mã Văn Thắng, Nguyễn Hồng Tú, Thái Bình Phúc, Nguyễn Thành Tuấn thường sai từ 10 lỗi trở lên đến cuối HK1 số lỗi giảm xuống 2-5 lỗi/mỗi III MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI VẬN DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Phát lỗi tả, đưa biện pháp khắc phục kịp thời cần thiết, khơng thể thiếu q trình dạy - học Nhưng đưa biện pháp khắc phục thực cách có hiệu Sửa chữa, khắc phục lỗi tả q trình lâu dài, địi hỏi người giáo viên phải kiên trì, bền bĩ Giáo viên nên hướng dẫn em thật tỉ mỉ quy tắc tả, quy tắc kết hợp từ, quy tắc ghi âm chữ quốc ngữ…Trong trình giảng dạy, giáo viên ln quan sát, kiểm tra, … từ phát khó khăn, vướng mắc, lỗi mà học sinh hay mắc phải để kịp thời sửa chữa, uốn nắn 12 Giáo viên cần phải không ngừng học hỏi, tự tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ Có nắm kiến thức, giáo viên giúp học sinh học tập cách có hiệu IV KẾT LUẬN: Trên số kinh nghiệm mà nghiên cứu vận dụng trình giảng dạy thực tế lớp Tuy kết bước đầu chưa cao lắm, với nhiệt tình nổ lực theo khả năng, tơi tích lũy số học thực tiễn Rất mong nhận ý kiến đóng góp Ban giám hiệu bạn đồng nghiệp, để việc giảng dạy mơn Chính tả nhà trường ngày nâng cao chất lượng, giúp học sinh học tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! (Bài viết có tham khảo tư liệu http://giaoan.violet.vn – Chân thành cảm ơn tác giả.) 13 ... mơn học khác Vì vậy, q trình giảng dạy thực tế tơi tìm hiểu nguyên nhân đưa số biện pháp khắc phục để giúp học sinh học tốt mơn tả, biện pháp tích cực giúp học sinh học tốt môn Tiếng Việt môn học. .. cụ thể để gợi lại nghĩa từ giúp học sinh giải nghĩa từ d Ghi nhớ số mẹo luật tả: Một số tượng tả mang tính quy luật hàng loạt từ giúp cho học sinh khắc phục lỗi tả cách hữu hiệu Ngay từ lớp 1,... “ng”, tiếng “làn” có âm cuối “n” Học sinh ghi nhớ điều này, viết, em không viết sai c.Phân biệt nghĩa từ: Một biện pháp khác để khắc phục lỗi tả cho học sinh giúp học sinh hiểu nghĩa xác từ Việc giải

Ngày đăng: 15/04/2015, 20:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan