SKKN Nâng cao chất lượng thảo luận nhóm thông qua tiết dạy học ở bộ môn Lịch sử lớp 7 trường THCS

23 1.7K 14

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2015, 15:26

A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều coi là quốc sách hàng đầu. Sự nghiệp giáo dục của nước ta cũng được đề cao và khơng ngừng phát triển, điều đó được thể hiện ở sự ln đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Vì thế trong nghị quyết II Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ rõ con đường đổi mới giáo dục và đào tạo của nước ta là " Đổi mới mạnh mẽ các phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nền nếp tư duy sáng tạo của người học . . ." Trong điều kiện hiện nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, nền kinh tế tri thức có tính tồn cầu thì nhiệm vụ của ngành giáo dục vơ cùng to lớn . Giáo dục khơng chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn phải giúp học sinh vận dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính giáo dưỡng, cao hơn là giáo dưỡng hướng đến nguồn gốc cội nguồn của tổ tiên và trân trọng nó vì thế tơi mạnh dạng chọn đề tài: “ Nâng cao chất lượng thảo luận nhóm thơng qua tiết dạy học ở bộ mơn lịch sử lớp 7 trường THCS”. 2/.Đối tượng nghiên cứu - Học sinh học lòch sử lớp 7. 3. phạm vi nghiên cứu: - Giới hạn trong học kỳ I năm học 2010-2011. - Phạm vi giới hạn ở khối 7 trường THCS 4. phương pháp nghiên cứu: * Để hồn thành đề tài : “Nâng cao chất lượng thảo luận nhóm thơng qua tiết dạy học ở bộ mơn lịch sử lớp 7 trường THCS”. Tơi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như sau: - Phương pháp điều tra hứng thú học tập bộ mơn lịch sử. - Phương pháp phân tích, phát hiện (đọc tài liệu, sách giáo khoa phân tích nội dung 1 từng phần, từng bài để phát hiện ở nội dung nào có thể tổ chức thảo luận nhóm) - Phương pháp xây dựng tình huống, phán đốn ( trước mỗi nội dung bài học giáo viên tìm những điểm nút để xây dựng tình huống có vấn đề, u cầu học sinh theo nhóm học tập giải quyết vấn đề, dự kiến các đáp án và phán đốn kết quả học tập của học sinh, kịp thời điều chỉnh để bài tập đưa ra khơng q khó cũng khơng q dễ). - Phương pháp thực nghiệm, đối chiếu, so sánh. * Để giải quyết các vấn đề nêu trên, bản thân giáo viên cần phải biết phối hợp tốt các phương pháp dạy học, động thời phải biết kết hợp tốt với học sinh để tiến hành các hoạt động dạy và học đem lại hiệu quả cao và có chất lượng. B NỘI DUNG 1 Cơ sở lý luận : - Thực hiện nghị quyết số 40/2000/QH10 của quốc hội là q trình đổi mới về nhiều lĩnh vực cũa giáo dục mà tâm điểm của q trình nầy là đổi mới giáo dục ở các cấp học. - Đáp ứng u cầu của xã hội giáo dục là quốc sách hàng đầu để đưa đất nước tiến lên con đường cơng nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước. - Trong điều kiện hiện nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, nền kinh tế tri thức có tính tồn cầu thì nhiệm vụ của ngành giáo dục vơ cùng to lớn . Giáo dục khơng chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn phải giúp học sinh vận dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính giáo dưỡng, cao hơn là giáo dưỡng hướng đến nguồn gốc cội nguồn của tổ tiên và trân trọng nó * Vai trò của giáo viên: - Trong thảo luận nhóm nên tạo những nhóm nhỏ có khả năng học tập. Những học sinh nhanh hiểu có thể giúp những học sinh chậm hiểu khơng bị tụt hậu so với nhóm. Mỗi thành viên của nhóm chịu trách nhiệm về thành tích của nhóm mình và cũng u cầu sự tự giác của các bạn khác trong nhóm tạo ra bầu khơng khí đồn kết, giúp đỡ nhau học tập. - Trong thảo luận nhóm giáo viên phải khéo léo làm thế nào để giúp những học sinh nhút nhát, diễn đạt kém có điều kiện rèn luyện, tập dượt, để dần khẳng định bản thân 2 trong sự hấp dẫn của các hoạt động nhóm. - Thảo luận nhóm còn giúp các vấn đề về kỷ luật lớp học, nâng cao thành tích học tập của nhóm. Do có thời gian làm việc độc lập, tự giải quyết các vấn đề nên học sinh trong nhóm sáng tạo hơn. - Thảo luận nhóm còn giúp cho học sinh sống trong thế giới hiện thực - thế giới của sự hợp tác. * Vai trò của học sinh: -Phải biết chủ động tích cực lĩnh hội kiến thức, phải xem trước bài ở nhà, tài liệu tham khảo theo sự hướng dẫn của giáo viên các em mới tiến hành nhanh mang tính đồn kết có hiệu quả sau giờ thảo luận. 2. Cơ sở thực tiễn: Trong những năm gần đây, chương trình SGK mới của Bộ GD-ĐT đã có rất nhiều những thay đổi về nội dung của bài học, về số lượng câu hỏi, bài tập, bài thực hành, sơ đồ, biểu đồ, lược đồ…Những sự thay đổi đó nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục ở đối tượng học sinh, mà chất lượng của học sinh phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp dạy họcvà áp dụng một số kĩ thuật dạy học mới của giáo viên. Với bộ mơn lịch sử việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm là một trong những hình thức thực hiện tốt nhất việc dạy học phát huy tính tích cực và tương tác của học sinh. Dưới hình thức học tập này học sinh được khuyến khích thảo luận và hợp tác với nhau, được trao đổi chia sẻ và có cơ hội để sử dụng kiến thức và các kỹ năng mà các em được lĩnh hội và rèn luyện. Cùng với đó học sinh được lơi cuốn vào các hoạt động học tập, thu lượm kiến thức bằng chính khả năng của mình với sự hướng dẫn của giáo viên. Hơn nữa trong lớp học thường có học sinh giỏi - khá - trung bình - yếu. Trong nội dung bài học có nội dung dễ nhận biết, nhưng có nội dung trừu tượng… khó nhận biết, mà để phát huy tính tư duy của học sinh thì giáo viên là người hướng dẫn, giúp đỡ các em khai thác kiến thức, khơng nên tự giải thích, thuyết trình kiến thức cho các em. Để làm được việc này (Đưa học sinh đóng vai trò chủ đạo trong giải quyết kiến thức) thì nên cho các em cùng nhau trong một tổ, nhóm đọc sách giáo khoa cùng bàn bạc - phân tích - mổ xẻ - so sánh rồi các em đánh giá, nhận xét và đưa ra câu trả lời 3 cho nội dung trong đó. Với tình huống này các em trong nhóm sẽ tự giải quyết được vấn đề, tự tin, làm chủ kiến thức. Các em còn có được sự đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập theo hướng tích cực. Giáo viên hạn chế được phương pháp diễn giải thuyết trình, mang tính áp đặt kiến thức. Hoạt động nhóm là phương pháp học tập mà theo đó học sinh trong nhóm trao đổi, giúp đỡ và hợp tác với nhau. Đây là một hình thức dạy - học thực hiện tốt nhất việc phát huy tính tích cực và tương tác của học sinh. Trong môi trường nhóm học sinh trao đổi ý tưởng và kiến thức với các thành viên trong nhóm. Học sinh được học tập thông qua giao tiếp, trao đổi, tranh luận với nhau, chia sẻ và có cơ hội để diễn đạt ý nghĩ của mình, tìm tòi và mở rộng suy nghĩ. Còn giáo viên là người tổ chức các hoạt động gợi mở, hướng dẫn, kích thích và hỗ trợ học sinh bằng kinh nghiệm giáo dục của mình. -Thảo luận nhóm có vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động dạy- học: - Thảo luận nhóm nuôi dưỡng môi trường học tập có lợi. Tất cả học sinh trong nhóm trao đổi, giúp đỡ, và hợp tác với nhau tạo nên một môi trường học tập cởi mở. Các thành viên của nhóm được tự do học hỏi lẫn nhau những vấn đề mình còn chưa hiểu. Với việc thảo luận cùng các thành viên khác của nhóm và lớp, nhiệm vụ học tập được giải quyết dễ dàng hơn. - Thảo luận nhóm tạo nên những nhóm nhỏ có khả năng học tập. Những học sinh nhanh hiểu có thể giúp những học sinh chậm hiểu không bị tụt hậu so với nhóm. Mỗi thành viên của nhóm chịu trách nhiệm về thành tích của nhóm mình và cũng yêu cầu sự tự giác của các bạn khác trong nhóm tạo ra bầu không khí đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập. Thảo luận nhóm giúp những học sinh nhút nhát, diễn đạt kém có điều kiện rèn luyện, tập dượt, để dần khẳng định bản thân trong sự hấp dẫn của các hoạt động nhóm. - Thảo luận nhóm còn giúp các vấn đề về kỷ luật lớp học, nâng cao thành tích học tập của nhóm. Do có thời gian làm việc độc lập, tự giải quyết các vấn đề nên học sinh trong nhóm sáng tạo hơn. - Thảo luận nhóm còn giúp cho học sinh sống trong thế giới hiện thực - thế giới của sự hợp tác. 4 -Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ là mới đa số giáo viên .Phương phápdạy học hợp tác giúp các thành viên trong nhóm chia sẽ các băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới. Mỗi học sinh có thể nhận thức rõ trình độ hiểu biết về chủ đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi lẫn nhau giữa học sinh chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. -Thành công của bài học phụ thuộc vào sự nhiệt tình tham gia của mọi thành viên, vì vậy dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ gọi là phương pháp cùng tham gia. -Trong hoạt động nhóm, Giáo viên cần phát huy tư duy tích cực của học sinh. Để rèn luyện năng lực hợp tác giữa các thành viêntrong hoạt động học tập. 3/. Noäi dung vaán ñeà: 3.1. Vấn đề đặt ra: -Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 5/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đã nêu: “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh”. -Việc nâng cao chất lượng thảo luận nhóm thông qua tiết dạy học ở bộ môn lịch sử 7 là vấn đề rất cần thiết trong hoạt động dạy và học. Với các kĩ thuật dạy học tích cực nhằm gíúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào tình huống khác nhau trong học tập làm cho học là quá trình kiến tạo, học sinh tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập. Tự hình thành tri thức, có năng lực và phẩm chất năng động, sáng tạo trong cuộc sống.Chính vì vậy việc nâng cao chất lượng thảo luận nhóm thông qua tiết dạy học ở bộ môn lịch sử 7 có vai trò cực kỳ quan trọng để tiết học đạt hiệu quả cao. + Hệ thống các phương pháp tạo nhóm để thảo luận. * Khái niệm về nhóm: Nhóm là một tổ chức gồm 2 đến 8 học sinh, nhóm là môi trường cơ sở, nơi diễn ra các quan hệ trực tiếp giữa học sinh với học sinh, giữa giáo viên với học sinh và học 5 sinh với giáo viên. Nhóm không nên có số lượng lớn vì như vậy các thành viên không có cơ hội để thể hiện ý kiến của mình và giáo viên khó quản lý. Nhóm bao giờ cũng đặt trong môi trường trung gian là lớp, tuỳ theo số lượng học sinh trong lớp, nội dung học tập mà giáo viên chia thành bao nhiêu nhóm, số lượng thành viên trong nhóm. * Cơ cấu nhóm: Để nhóm hoạt động có hiệu quả, các thành viên phải biết rõ nhiệm vụ của mình, vì vậy phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các em: - Trưởng nhóm: Điều khiển thảo luận trong nhóm và báo cáo kết quả sau thảo luận. - Thư ký: Ghi chép kết quả hoạt động của nhóm sau khi đã thống nhất. - Thành viên khác: Có nhiệm vụ tham gia tích cực vào các hoạt động thảo luận của nhóm. * Cách chia nhóm và các kiểu nhóm để thảo luận. Tùy theo mục tiêu và yêu cầu vấn đề học tập mà các nhóm được phân ngẫu nhiên hoặc mặc định ,được duy trì ổn định trong cả tiết học hoặc thay đổi theo từng hoạt động của tiết học .Các nhóm được giao cùng một nhiệm vụ hoặc khác nhiệm vụ . - Để chia nhóm theo ngẫu nhiên, có thể dùng thẻ học tập có ghi số hoặc điểm danh hoặc ghép mảnh theo chủ đề học tập . Trong tiết học, nếu có nhiều nội dung, ta nên thay đổi hình thức nhóm, tạo ra cái mới, không khí học tập vui vẻ hơn - Để chia theo chủ định, giáo viên nên chú ý đặc điểm của học sinh (trình độ, thái độ ,tính cách ,giới tính…) để cơ cấu nhóm cho phù hợp . Các hình thức nhóm cụ thể : - Nhóm nhỏ (2-3 học sinh) : Thường dùng khi cần học sinh trao đổi, thảo luận những vấn đề cụ thể ,đơn giản ,thời gian ngắn . - Nhóm ghép đội : Dùng để nghiên cứu, phân tích, trao đổi về một số vấn đề phức tạp đòi hỏi có sự cộng tác cao. - Nhóm 4-6 học sinh : Dùng khi học sinh trao đổi ý kiến hoặc thực hành một công việc cụ thể đòi hỏi nỗ lực chung của cả nhóm khi tiến hành thảo luận. - Nhóm 6- 8 học sinh : Dùng khi thảo luận với nội dung có nhiều vấn đề ,nhiều quan điểm trong khả năng giải quyết của học sinh, các vấn đề cần so sánh hay đi sâu hơn vào một nội dung đã thảo luận ở nhóm nhỏ nhưng khó thực hiện chung cho cả 6 lp. - Nhúm xut phỏt v nhúm chuyờn sõu : Dựng khi thu thp thụng tin v cỏc vn tho lun, rốn luyn k nng x lý v trỡnh by thụng tin. * Khi chn kiểu nhóm và chia nhóm, giáo viên cần chú ý: - Việc chia nhóm nên nhanh gọn, không để mất thời gian. - Chú ý đặc điểm của mỗi nhóm. - Phụ thuộc vào nhiệm vụ học tập. - Sự điều khiển của nhóm trởng. 3.2 Các bớc tiến hành: a. Chun b ni dung tho lun : + Trc tiờn giỏo viờn cn chn bi, chn vn thớch hp cho hc sinh tho lun. + Cn lu ý khi chn ti tho lun l phi xem xột nghiờn cu xem hc sinh ó bit gỡ v ch ó nờu ra. + Khi ó chn c vn tho lun ỳng yờu cu, giỏo viờn cn thụng bỏo cho hc sinh chun b ý kin (vit thnh vn bn) tham gia tho lun. + T ú hc sinh ý thc c yờu cu ni dung ca ti, cỏc ngun ti liu chớnh, k hoch thc hin v nhim v ca tp th cng nh ca tng cỏ nhõn b. T chc tho lun : + Giỏo viờn chia nhúm, thụng bỏo v ch cn tho lun, quy trỡnh v nguyờn tc tho lun. + Hng dn tho lun: Trong quỏ trỡnh tho lun giỏo viờn lm nhim v quan sỏt, theo dừi m khụng tham gia ý kin tho lun, khụng ct ngang li hc sinh, khụng t phn ng nu cõu tr li, tranh lun khụng ỳng vi ý mỡnh. Tuy nhiờn nhm lm tng thờm hng thỳ khi tho lun, giỏo viờn cng cú th a ra cỏc cõu, ging nh vỏn nhỳn hoc nờu ra cỏch tho lun to khụng khớ sụi ni cho bui tho lun, to khụng khớ thõn mt, ci m, khuyn khớch s tham gia ca mi hc sinh trong tho lun. Khi tho lun, giỏo viờn phi nghe cn thn nhng iu hc hc sinh núi hiu hc sinh nh núi cỏi gỡ. c. Tng kt tho lun : - Giỏo viờn tng kt nhng ý kin phỏt biu, nờu lờn mt cỏch sỳc tớch v cú h thng nhng ý kin thng nht v cha thng nht. 7 - Tham gia ý kin v nhng iu cha thng nht v b sung thờm nhng iu cn thit. Nhng ý kin cha thng nht cú th sp xp vo bui tho lun sau. - Giỏo viờn cn ỏnh giỏ cỏc ý kin phỏt biu, nhn xột tinh thn thỏi lm vic chung ca tp th, ca nhúm v cỏ nhõn hc sinh. * Mt s vn cn lu ý khi t chc tho lun nhúm - Cỏc vn a ra tho lun phi l nhng vn buc cỏc thnh viờn trong nhúm cựng suy ngh úng gúp tỡm hiu bi, hạn chế việc đa vào nội dung thảo luận những vấn đề có sẵn trong sách giáo khoa, học sinh chỉ việc nhắc lại, nh thế sẽ không phát huy đợc tính tích cực của thảo luận. - Khi chia nhúm tho lun nờn c cu cú thnh phn (gii khỏ trung bỡnh yu kộm, hiu ng trm lng). Nờn hc sinh luõn phiờn nhau lm nhúm trng, th kớ . Qui mụ nhúm khụng nờn quỏ ụng. - Giỏo viờn nờn chun b k vn cn tho lun v d kin cỏc tỡnh hung xy ra cựng cỏc phng ỏn x lý - Giao nhim v phi rừ rng , c th , m bo mi hc sinh u hiu nhim v - Trong quỏ trỡnh hc sinh lm vic, giỏo viờn phi theo dừi tng nhúm, cú s giỳp , hng dn kp thi, m bo tt c hc sinh u lm vic. -Trong mi nhúm cn cú s phõn cụng rừ rng nhim v c th trong ú cao vai trũ hp tỏc - Cn to khụng khớ thi ua gia cỏc nhúm khuyn khớch hc tp - Giỏo viờn nờn nhn xột ngn gn v tỡnh hỡnh lm vic ca cỏc nhúm kp thi ng viờn, khuyn khớch cỏc nhúm tho lun tt hn v rỳt kinh nghim cỏc nhúm lm vic cha tt 3.3. T chc tho lun nhúm mt s tit hc trong chng trỡnh lch s lp 7. * Vớ d 1: Tit 4 - Bi 4: Trung Quc thi phong kin 1. S hỡnh thnh xó hi phong kin Trung Quc. Sau khi giỏo viờn dựng bn gii thiu kt hp phõn tớch iu kin hỡnh thnh v phỏt trin ca Trung Quc, cú th cho hc sinh tho lun theo hỡnh thc nhúm 6 n 8 em theo 2 cõu hi sau: 8 - Câu 1 ( Nhóm 1, 2): Những điều kiện nào đã làm biến đổi sâu sắc xã hội Trung Quốc thời cổ đại? - Câu 2( Nhóm 3, 4): Xã hội Trung Quốc đã bị phân hoá như thế nào? Với những câu hỏi này có thể cho học sinh thảo luận trong 5 phút. Sau khi học sinh thảo luận, các nhóm trình bày và nhận xét trong cùng câu hỏi, giáo viên đưa ra đáp án ( có thể ghi bảng phụ hoặc dùng máy chiếu) kết hợp khái quát nội dung và nhận xét phần báo cáo của mỗi nhóm. * Đáp án: - Những điều kiện đã làm biến đổi sâu sắc xã hội Trung Quốc thời cổ đại: + Những tiến bộ trong sản xuất : Việc xuất hiện công cụ sản xuất bằng sắt và những tác dụng của nó => kĩ thuật canh tác mới, giao thông và thuỷ lợi thuận tiện, năng xuất lao động tăng. + Những tiến bộ trong sản xuất đã tác động đến xã hội, làm cho xã hội có sự biến đổi. - Xã hội Trung Quốc đã bị phân hoá như thế nào? + Giai cấp địa chủ xuất hiện + Nông dân bị phân hoá => Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành Hoặc giáo viên có thể khái quát trên sơ đồ 2. Xã hội Trung Quốc thời Tần- Hán. Ở ý thứ nhất- thời nhà Tần, sau khi giáo viên cho học sinh tìm hiểu về Tần Thuỷ Hoàng, có thể cho các em thảo luận theo nhóm lớn sơ đồ tư duy với hai câu hỏi sau: Câu 1( Nhóm 1, 2): Em trình bày tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần? Câu 2( Nhóm 3, 4): Các chính sách của ông đã gây ra hậu quả gì? Tương tự như phần trên, giáo viên có thể cho học sinh thảo luận trong 5 phút, sau đó các nhóm báo cáo kết quả và nhận xét chéo trong cùng câu hỏi. Giáo viên đưa ra đáp án, khái quát nội dung và nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm. 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường. Ở phần này, sau khi giáo viện cho học sinh đọc sách giáo khoa, yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi trong thời gian 3 phút theo câu hỏi sau: ? Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được thể hiện như thế nào? 9 Sau khi học sinh thảo luận, đại diện một số cặp sẽ trình bày, các nhóm khác theo dõi và nhận xét. Sau các ý kiến nhận xét, giáo viên nhận xét chung và khái quát nội dung * Ví dụ 2: Tiết 15- Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống( 1075- 1077) I. Giai đoạn thứ nhất. 1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta. 2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ. Sau khi cho học sinh tìm hiểu phần này, giáo viên có thể cho học sinh thảo luận theo nhóm với kĩ thuật khăn phủ bàn bằng hai câu hỏi sau: - Câu 1(nhóm 1, 2): Cuộc tấn công vào đất Tống của nhà Lý có phải là hành động xâm lược không? Vì sao? - Câu 2(nhóm 3, 4): Việc nhà Lý chủ động tấn công vào đất Tống có ý nghĩa như thế nào? Học sinh thảo luận trong thời gian 5 phút, sau đó đại diện các nhóm sẽ báo cáo kết quả thảo luận, các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đóng góp ý kiến. Sau thời gian báo cáo và nhận xét của các nhóm giáo viên đưa ra đáp án ( có thể ghi bảng phụ hoặc dùng máy chiếu), khái quát nội dung và nhận xét kết quả thảo luận của từng nhóm. * Đáp án: Câu 1: Cuộc tấn công vào đất Tống của nhà Lý không phải là hành động xâm lược, vì nhà Lý chỉ tấn công các căn cứ quân sự, kho lương thảo, đó là những nơi quân Tống tập trung lực lượng, vũ khí để chuẩn bị xâm lược Đại Việt. Hơn nữa, khi hoàn thành được mục đích thì nhà Lý đã cho rút quân ngay. Câu 2: Việc chủ động tấn công quân Tống có ý nghĩa: - Tiêu diệt lực lượng mà quân Tống chuẩn bị để xâm lược nước ta. - Làm quân Tống hoang mang, bị động, thêm khó khăn cho việc xâm lược nước ta. - Buộc quân Tống phải có thời gian để củng cố lực lượng và quân ta cũng có thời gian để chuẩn bị tốt cho cuộc kháng chiến chống Tống mà biết trước không thể tránh khỏi. 10 [...]... 3 3 Nội dung vấn đề………………………………………………… 4 C/ KẾT LUẬN: 17 1 Hướng nghiên cứu tiếp đề tài…………………………………… 17 2.Tài liệu tham khảo…………………………………………………18 3 Mục lục……………………………………………………………19 21 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỀ TÀI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẢO LUẬN NHĨM THƠNG QUA TIẾT DẠY HỌC Ở BỘ MƠN LỊCH SỬ 7 TRƯỜNG THCS  NĂM HỌC: 2010 - 2011 22 23 ... xun sử dụng giáo án điện tử thì phương pháp thảo luận nhóm sẽ có hiệu quả cao hơn - Để sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học lịch sử đạt hiệu quả, nhà trường cần chú trọng đầu tư đúng mức trang thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu dạy- học của giáo viên và học sinh - Tích cực thực hiện các hoạt động tham quan, ngoại khố, học hỏi kinh nghiệm 17 để mở... cho nhóm 2 học sinh, trò chơi ngơi sao may mắn, theo dòng lịch sử cho nhóm 4- 6 học sinh ), nhất là ở các bài dạy có áp dụng cơng nghệ thơng tin Trong phạm vi hạn hẹp của một đề tài nên tơi khơng thể đưa hết tất cả các ví dụ minh hoạ được 3.4 Kết quả đạt được: - Qua q trình thực hiện việc dạy- học theo phương pháp thảo luận nhóm ở chương trình lịch sử lớp 7 nói riêng và chương trình lịch sử trung học. .. tồn nhóm C KẾT LUẬN Với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học lịch sử, học sinh được chủ động 18 học tập, chiếm lĩnh và làm chủ kiến thức Bằng cách này, các em được lơi cuốn vào các hoạt động học tập, được say mê tìm tòi và ngày càng trở nên u thích mơn học hơn Tác dụng của phương pháp thảo luận nhóm là rất to lớn, khơng thể phủ nhận.Tuy nhiên khơng nhất thiết bài nào, nội dung nào cũng phải thảo luận. .. sách giáo khoa lịch sử 7 … 5/ Việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thơng -Tạp chí Giáo viên và nhà trường số 32 6/ Các tài liệu bồi dưỡng thường xun mơn lịch sử 7/ Tham khảo thêm tài liệu trên mạng Internet 8/ Hướng dẫn thực hiện theo chuẩn kiến thức, kĩ năng mơn lịch sử, trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2009 9/ Tài liệu tập huấn giáo viên Dạy học, kiểm tra... trạng nhầm lẫn kiến thức lịch sử, qn các sự kiện cơ bản được khắc phục một cách đáng kể Khi tơi tìm hiểu tâm lí học sinh, có đến hơn 90% học sinh khơng ngần ngại thổ lộ: Hiện nay các em đã thấy thích học lịch sử, khơng còn sợ như trước nữa, vì học lịch sử các em được cuốn 16 Mức độ nhận thức Giỏi Khá L Đầu Cuối học Đầu Cuối Đầu Cuối Ớ học kì I kì I học kì I học kì I học kì I học kì I % SL % SL % SL... luận nhóm, bởi thảo luận nhóm cũng có những hạn chế nhất định như: một số học sinh chưa chú ý học có thể ỷ lại vào các bạn khác, học sinh có thể chỉ tập trung vào nội dung mà nhóm mình thảo luận Đó là những vấn đề mà mỗi giáo viên nên chú ý khắc phục trong q trình dạy học để mỗi giờ học đạt hiệu quả cao hơn Trên đây là một số những suy nghĩ và việc làm mà tơi đã đúc rút trong q trình giảng dạy Tuy... theo nội dung - Học sinh thảo luận theo nhóm( 6- 8 em) + Nhóm 1, 3 : Trình bày những dữ kiện về thời Lý + Nhóm 2, 4 : Trình bày những dữ kiện về thời Trần  Sau đó các nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình GV chỉnh sửa, phân tích, kết luận Triề u đại Thời Lý Thời gian Qn xâm lược Đường lối đánh Ngun nhân thắng và lực lượng - 10/1 075 - Tống giặc lợi và ý nghĩa lịch sử - Tiến cơng... động thảo luận của học sinh Phát hiện kịp thời những nhóm hoạt động khơng hiệu quả để uốn nắn, điều chỉnh, cũng như động viên khuyến khích khen ngợi những nhóm tích cực để tạo khơng khí học tập cởi mở, tự tin của học sinh - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà một cách chu đáo 2 Đối với học sinh - Để thảo luận nhóm có hiệu quả cần phải chuẩn bị bài kĩ càng theo hướng dẫn của giáo viên trước khi vào học. .. chương trình lịch sử trung học cơ sở nói chung tơi thấy có hiệu quả rất cao nếu giáo viên biết xây dựng, lựa chọn các tình huống có vấn đề và biết sử dụng đúng thời điểm Phương pháp thảo luận nhóm sẽ phát huy được cao độ tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, giúp các em nhớ lâu, hiểu kỹ và tìm được các mối liên quan giữa các sự kiện lịch sử cùng loại Gìơ học lịch sử cũng sơi nổi hơn, khơng sáo . mạnh dạng chọn đề tài: “ Nâng cao chất lượng thảo luận nhóm thơng qua tiết dạy học ở bộ mơn lịch sử lớp 7 trường THCS . 2/.Đối tượng nghiên cứu - Học sinh học lòch sử lớp 7. 3. phạm vi nghiên. nhiệm học tập cho học sinh”. -Việc nâng cao chất lượng thảo luận nhóm thông qua tiết dạy học ở bộ môn lịch sử 7 là vấn đề rất cần thiết trong hoạt động dạy và học. Với các kĩ thuật dạy học tích. chất lượng thảo luận nhóm thông qua tiết dạy học ở bộ môn lịch sử 7 có vai trò cực kỳ quan trọng để tiết học đạt hiệu quả cao. + Hệ thống các phương pháp tạo nhóm để thảo luận. * Khái niệm về nhóm:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan