Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm Mầm non

28 2.5K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 15:40

HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON I. Khái niệm Sáng kiến kinh nghiệm: SÁNG KIẾN Theo từ điển tiếng Việt: Sáng kiến là những ý kiến mới có tác dụng làm cho công việc tiến hàng tốt hơn. Sáng kiến là tạo ta,tìm ra, xây dựng nên một ý kiến, một ý tưởng, một giải pháp mới về một đối tượng hay hoạt động nào đó. KINH NGHIỆM Theo từ điển tiếng Việt: - Kinh nghiệm là những điều hiểu biết có thể áp dụng hữu hiệu cho cuộc sống có được nhờ sự tiếp xúc, từng trả với thực tế. - Kinh nghiệm là cái có thực, được chủ thể tích lũy trong quá trình trải nghiệm, là những kiến thức cao nhất của chủ thể. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sáng kiến kinh nghiệm là những SK đã được thử nghiệm trong thực tế và đã thu được thành công nhất định, thể hiện sự cả tiến trong phương pháp hoạt động cho kết quả cao đáp ứng được nhu cầu của thực tế, công sức của những người tham gia hoạt động. ĐẶC ĐIỂM CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHỆM Có nét mới; Đã được áp dụng trong thực tế; Do chính người viết thực hiện. II. Quy trình viết sáng kiến kinh nghiệm: Bước I. Chọn đề tài Bước II.Trang bị lí luận; Bước III.Thu thậptư liệu thực tế Bước IV. Phân tích tư liệu Bước V. Viết SKKN BƯỚC I: CHỌN ĐỀ TÀI - Khái niệm: Đề tài là vấn đề khoa học chứa đựng một nội dung, một thông tin mà ta chưa biết. Đề tài được diễn đạt bằng một ngôn ngữ được gọi là tên đề tài: + Làm cái gì? + Ai làm. + Ở đâu. - Đề tài cần hướng vào những vấn đề cấp thiết, có tác dụng thúc đẩy, phát triển sự nghiệp GD, QLGD, đề tài phải có tính cấp thiết. - Vấn đề chọn không nên quá rộng hoặc chung chung mà cần tập trung vào vấn đề cụ thể, nổi bật nhất trong thực tế công tác. - Yêu cầu cơ bản của tên đề tài: + Ngắn gọn về ngôn ngữ. + Phản ánh rõ bản chất của qá trình biến đổi từ lúc chưa áp dụng SK - đạt được kết quả. + Rõ giới hạn của việc nghiên cứu. VÍ DỤ MỘT TÊN ĐỀ TÀI - Một số biện pháp làm và sử dụng đồ dùng, đồ chơi phục vụ bộ môn làm quen văn học và chữ cái cho trẻ 5 tuổi ở trường Mầm non. - Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện chuyên đề làm quen văn học và chữ cái trong trường mầm non. BƯỚCII: TRANG BỊ LÍ LUẬN - Là việc thu thập, tham khỏa các tài liệu liên quan đến đề tài như những báo cáo, SKKN, cái tài liệu lí luận, phương pháp luận Phục vụ cho vến đề đã chọn. - Trang bị LL chính là sự học tập, lĩnh hội KN của bản thân tác giả để viểt SKKN. - Tham khảo ú kiến của các chuyên gia, các bài viết trước. BƯỚC III: THU THẬP TƯ LIỆU - Thu thập tư liệu thực tế từ khi bắt đầu đến kết thúc quá trình áp dụng SK để làm sáng tỏ quá trình biến đổi hoạt động GD. - Những số liệu, tư liệu về tình hình thực tế khi chưa áp dụng SK. Phân tích những điều kiện thuận lợi, khó khăn của đơn vị với quá trình HĐ. - Hệ thống biện pháp đã tác động. BƯỚC IV: PHÂN TÍCH, XỬ LÍ DỮ LIỆU - Từ tất cả các tư liệu trên, phân tích những chuyển biến tích cực do áp dụng SK. - Tìm ra các quy luật, bài học kinh nghiệm. BƯỚC V: VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ - Cơ sở khoa học của vấn đề viết SK + Cơ sở lí luận: nêu lí luận chung của vấn đề cần áp dụng SK. Dựa vào căn cứ nào? + Cơ sở thực tiễn: Đặc điểm sơ lược của đơn vị về vấn đề cần áp sụng SK. - Mục đích của SKKN: Nhằm đạt được gì? + Đối với bản than người viết. + Đối với đối tượng nghiên cứu. - Đối tượng, phạm vi của SK: Nêu rõ tên công việc sẽ làm, phạm vi áp dụng tại đâu? thời gian thực hiện? - Giới thiệu sơ bộ kết quả được. Lưu ý: Phần đặt vấn đề không ghi 1, 2, 3, 4. Mỗi nội dung 1 tab, không quá 1/10 độ dài bản SKKN. PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Nội dung lí luận của vấn đề: Trình bãy những lí luận cụ thể về vấn đề viết SK (mục tiêu môn học, tác dụng của môi trường học tập đối với trẻ, tác dụng của ngôn ngữ mạch lạc ). (không quá 1/10 độ dài bản SKKN). 2. Cơ sở thực tiễn: Phân tích thực trạng của đơn vị về vấn đề cần áp dụng SK. - Đánh giá thực trạng đơn vị trước khi áp dụng SKKN. - Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn. 3. Các biện pháp thực hiện trong SK. Tên biện pháp: + Tầm quan trọng + Áp dụng như thế nào? + Kết quả của việc áp dụng biện pháp Lưu ý: Biện pháp của CBQL: Kế Tổ Đạo Kiểm (Phối hợp). Biện pháp của giáo viên: Mục tiêu Nội dung Hình thức Phương pháp 4. Kết quả đạt được: Kết quả chung của các biện pháp So sánh đầu ra/Thực trạng (Đạt được hơn cái gì so với đầu vào) Có thể dụng bảng hoặc biểu đồ, phân tích số liệu kết quả. Nếu có ảnh phải ghi chú thích ảnh. PHẦN III: KẾT THÚC VẤN ĐỀ 1. Kết luận: Nêu những nhận định chung có tính bao quát toàn bộ SKKN, khẳng định giá trị của SKKN. Mở rộng phạm vi SKKN (Không phải chỉ áp dụng ở đối tượng nghiên cứu mà áp dụng ở các đối tượng khác trong trường, quận, thành phố). 2. Bài học kinh nghiệm: Kinh nghiệm chung nhất có thể áp dụng ở nhiều đơn vị. 3. Khuyến nghị, đề xuất. Với cấp nào Nội dung gì Nhằm đạt mục đích gì Hà Nội, ngày tháng năm Ký ghi rõ họ tên HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO Xếp theo A, B, C: Tên tác giả “Chủ biên” nếu nhóm tác giả, tên tác phẩm, NXB, năm xuất bản. Nếu không có tên tác giả, xếp theo tên cuốn tài liệu. YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA SKKN 1.Tính sáng tạo: Đưa ra những giải pháp mới hoặc giải quyết một vấn đề mới. 2.Tính khoa học, sư phạm: Nội dung, hình thức không sai phạm về khoa học. 3.Tính hiệu quả: Mang lại kết quả thiết thực trong thực tế khi áp dụng. 4.Tính phổ biến: Có thể áp dụng rộng rãi được trong thực tế. PHẦN IV: HÌNH THỨC CỦA BẢN SÁNG KIẾN - Trình bày bìa của SKKN. - Hướng dẫn trình bày bản SKKN. (Xem phụ lục kèm theo) YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA SKKN 1.Tính sáng tạo: Đưa ra những giải pháp mới hoặc giải quyết một vấn đề mới. 2.Tính khoa học, sư phạm: Nội dung, hình thức không sai phạm về khoa học. 3.Tính hiệu quả: Mang lại kết quả thiết thực trong thực tế khi áp dụng. 4.Tính phổ biến: Có thể áp dụng rộng rãi được trong thực tế. NHỮNG YÊU CẦU CẦN THỰC HIỆN KHI GIAO NỘP SKKN CHẤM CẤP THÀNH PHỐ 1 Sau khi tổ chức chấm SKKN tại các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở (gọi chung là cấp cơ sở), các đơn vị sử dụng Phần mềm Quản lý SKKN của Sở GD&ĐT tại địa chỉ http://www.hanoi.edu.vn/skkn để nhập những SKKN đã được cơ sở chấm và xếp loại A. Thời gian nhập dữ liệu bắt đầu từ ngày 21/3/2011, tên truy cập và mật khẩu vẫn giữ nguyên như các năm trước. Sau thời hạn trên, các đơn vị sẽ không nhập được dữ liệu mà chỉ xem và tra cứu SKKN. PHỤ LỤC 1 2. Các thông tin được cập nhật trong phần mềm quản lý SKKN phải chính xác, không viết tắt tùy tiện, đặc biệt không viết tắt tên tác giả; yêu cầu nhập đầy đủ tên SKKN-trong trường hợp đặc biệt, chỉ được phép viết tắt một số từ thông dụng; 3. Phân loại SKKN theo lĩnh vực hoặc môn học mà nội dung SKKN đề cập tới như đã phân loại trong phần mềm Quản lý SKKN (Xem Phân loại lĩnh vực viết SKKN đính kèm) , tránh nhầm lẫn giữa nội dung SKKN đề cập tới với chức vụ được giao của tác giả. Ví dụ: SKKN của Giáo viên toán nhưng viết về công tác chủ nhiệm thi xếp vào lĩnh vực chủ nhiệm. SKKN của Hiệu trưởng viết về lĩnh vực hoạt động ngoại khóa thì xếp vào Hoạt động GD tập thể. 4. Các đơn vị cần tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ các thông tin nhập vào phần mềm Quản lý SKKN trước khi in ra và gửi lên Sở GD&ĐT vì cơ sở dữ liệu do đơn vị xây dựng sẽ được sử dụng để chấm cấp Thành phố và in chứng nhận SKKN. 5. Hồ sơ SKKN gửi lên Sở GD&ĐT gồm: 5.1 Danh sách SKKN của cả đơn vị kết xuất từ Phần mềm Quản lý SKKN: 2 bản - 1 bản để vào bó SKKN, 01 bản nộp cùng báo cáo); 5.2 Bảng tổng hợp SKKN theo cấp học/môn/lĩnh vực (có sẵn trong PM Quản lý SKKN): 2 bản- 1 bản để vào từng bó SKKN theo môn học/ lĩnh vực, 01 bản nộp cùng báo cáo; 5.3 Biên bản chấm SKKN có đủ các thông tin: 2 thành viên chấm ký, đồng thời có chữ ký của chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng chấm (theo mẫu đính kèm), kẹp vào trang đầu của mỗi SKKN tương ứng; 5.4 Bản SKKN được in, đóng quyển theo đúng quy định: Soạn thảo bằng MS Word, Font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ : 14. Dãn dòng đơn. Lề trái: 3 cm; lề phải: 2 cm;; lề trên: 2 cm; lề dưới: 2 cm. Bìa SKKN theo mẫu đính kèm. Nếu có phụ lục kèm theo ( đĩa CD, sản phầm, mô hình ) cần ghi rõ và đóng gói cẩn thận để tránh thất lạc. Yêu cầu: Đóng hộp hoặc bó các bản SKKN theo cấp học, trong từng cấp học xếp theo môn học/lĩnh vực; ngoài hộp (hoặc bó) có nhãn ghi rõ đơn vị, SKKN môn/lĩnh vực và số lượng (theo mẫu); 5.5 Đĩa CD chứa các tệp đề tài SKKN của đơn vị; Sắp xếp theo thư mục của từng cấp học/ Mônhọc hoặc lĩnh vực viết SKKN (đối với phòng GD&ĐT). Tên tệp SKKN qui đinh như sau: Môn hoặc lĩnh vực_lơp_tentacgia_tendonvi.doc . Ví dụ: SKKN môn Toán lớp 3 của cô Minh, trường TH Thăng Long sẽ đặt tên tệp: toan_3_Minh_ththanglong.doc. 5.6 Để tổng hợp tình hình hoạt động SKKN, đề nghị các đơn vị nộp bản báo cáo thống kê (Theo mẫu Báo cáo hoạt động SKKN). 6. Sau khi có kết quả chấm được cập nhật trên Website của Sở, yêu cầu các đơn vị rà soát lại các thông tin của các tác giả SKKN, nếu phát hiện sai sót cần thông báo ngay cho phòng Phòng Khoa học- CNTT Sở để kịp thời chỉnh sửa trước khi in Giấy chứng nhận. PHÂN LOẠI LĨNH VỰC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THEO CẤP HỌC (Theo phân loại dùng cho phần mềm quản lý SKKN của Sở GD&ĐT Hà Nội) STT TÊN LĨNH VỰC STT TÊN LĨNH VỰC CẤP MẦM NON 1 Quản lý 2 Chăm sóc nuôi dưỡng 4 Giáo dục mẫu giáo 3 Giáo dục nhà trẻ 5 Lĩnh vực khác PHỤ LỤC 3 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên Phòng giáo dục và Đào tạo viết SKKN áp dụng cho môn học/lĩnh vực của cấp học nào thì phân loại vào môn học hoặc lĩnh vực của cấp học đó. Nếu SKKN có nội dung chung cho nhiều cấp học thì xếp vào cấp học cao nhất. [...]... rõ họ tên) Chủ tịch Hội đồng xét duyệt HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sáng kiến- kinh nghiệm có thể hiểu là ý kiến mới, là sự hiểu biết do đã từng trải công việc, đã thấy được kết quả, có tác dụng làm cho công việc tiến hành tốt hơn, phát huy được mặt tốt và khắc phục được mặt chưa tốt Điều 2 Luật Khoa học và Công nghệ xác định: “hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản... Ngành Giáo dục và Đào tạo, Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục tiên tiến (SKKN) là kết quả lao động sáng tạo của cán bộ, giáo viên SKKN có tác dụng thúc đẩy tiến bộ khoa học giáo dục và mang lại hiệu quả cao trong quản lý, giảng dạy, đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành I NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Bản SKKN được viết và chấm các cấp là sản...PHỤ LỤC 6 MẪU BÌA BẢN SKKN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TÊN ĐƠN VỊ……………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ( Yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm SKKN đề câp, độ dài không quá 30 từ) Lĩnh vực/ Môn: Ghi lĩnh vực/ môn học theo bảng phân loại Tên tác giả:…………………………………………… GV môn… hoặc... định hướng giải quyết nhằm làm cho công việc phát triển tốt hơn trước - Viết giả thuyết nghiên cứu 3 Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực tỉễn + Điều tra, khảo sát, quan sát… đánh giá thực trạng + Áp dụng các biện pháp giả định trên đối tượng nghiên cứu + Xử lý, đối chiếu, thống kê số liệu, phân tích, so sánh….để khẳng định kết quả thực nghiệm diễn ra tốt hơn trước 4 Đúc rút tổng kết SKKN + Viết. .. chấm: Các hội đồng tổ chức chấm SKKN theo biểu điểm sau: - Tính sáng tạo 4 điểm - Tính hiệu quả 6 điểm - Tính khoa học và sư phạm 4 điểm - Tính phổ biến, áp dụng 6 điểm Cộng - 20 điểm Tính sáng tạo: Có giải pháp mới và sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc - Tính hiệu quả: Có bằng chứng, có số liệu cho thấy việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm đã cho kết quả tốt hơn so với cách làm cũ - Tính khoa học... Nguyễn Duy Quý Giáo trình triết học Mác -Lênin NXB Chính trị quốc gia, 2003 3 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2002 4 Cục sáng chế Các văn bản pháp luật về sáng kiến, sáng chế 5 Các văn bản hướng dẫn hoạt động NCKH-SKKN của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội 6 Thông tin trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.edu.net ... DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN : Tác giả : Môn (hoặc Lĩnh vực): Đơn vị : Đánh giá của Hội đồng chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính): Tính sáng tạo... trong hoạt động quản lý , giảng dạy và giáo dục - Đồ dùng dạy học tự làm có bản thuyết minh và ứng dụng thực tế hiệu quả được giải qua các Hội thi được đánh giá như một SKKN II CẤU TRÚC MỘT BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Xin giới thiệu hai cấu trúc hiện đang được sử dụng nhiều nhất để cán bộ, giáo viên tham khảo: 1 Cấu trúc thứ nhất: a Đặt vấn đề (hoặc mở đầu, tổng quan, một số vấn đề chung) - Trong phần... vực viết SKKN theo nội dung mà SKKN đề cập III QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI SKKN 1 Phát hiện vấn đề trong thực tế hoạt động Giáo dục- Đào tạo Để lựa chọn chủ đề viết SKKN, cần tìm tòi, phát hiện điều bất cập giữa lý luận, yêu cầu cần đạt với thực tiễn công tác của mình về vấn đề nào đó thông qua việc tự đặt và trả lời câu hỏi: - Vấn đề cần xem xét thuộc lĩnh vực nào hoạt động giáo dục? - Cần phải làm sáng. .. làm rõ của sự vật là gì? - Đối tượng nghiên cứu là gì? - Đối tượng khảo sát, thực nghiệm - Chọn phương pháp nghiên cứu nào? - Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu ( thời gian nghiên cứu bao lâu? Khi nào bắt đầu và kết thúc?) b Nội dung SKKN - Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm - Thực trạng vấn đề nghiên cứu - Mô tả, phân tích các giải pháp (hoặc các biện . HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON I. Khái niệm Sáng kiến kinh nghiệm: SÁNG KIẾN Theo từ điển tiếng Việt: Sáng kiến là những ý kiến mới có tác dụng làm cho. tế. - Kinh nghiệm là cái có thực, được chủ thể tích lũy trong quá trình trải nghiệm, là những kiến thức cao nhất của chủ thể. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sáng kiến kinh nghiệm là những SK đã được thử nghiệm. duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 8 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sáng kiến- kinh nghiệm có thể hiểu là ý kiến mới, là sự hiểu biết do đã từng trải công việc, đã

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan