SKKN cải tiến và sáng tạo đồ dùng dạy học môn Vật lý THCS

29 3.1K 15
SKKN cải tiến và sáng tạo đồ dùng dạy học môn Vật lý THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "CẢI TIẾN VÀ SÁNG TẠO ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ THCS" A. MỞ ĐẦU I . ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Thực trạng của vấn đề đòi hỏi cần phải có giải pháp mới để giải quyết. Như ta đã biết việc nâng cao chất lượng học tập ở bộ môn mà giáo viên trực tiếp giảng dạy là việc làm thường xuyên, cần thiết, là mục tiêu chính của giáo dục hiện nay. Phương pháp truyền đạt kiến thức kĩ năng chủ yếu phát huy tính tự lực, tích cực của học sinh. Môn vật lý là môn khoa học thực nghiệm gần như chiếm chủ yếu, nên việc hình thành kiến thức - kĩ năng cho học sinh khi dạy đa số là xuất phát từ thực nghiệm. Thí nghiệm chính học sinh tự làm, tự phân tích rút ra kết luận. Do đó đồ dùng dạy học vật lý đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy thực nghiệm của giáo viên. Trong các bài dạy có thí nghiệm vật lý, giáo viên muốn phát huy hết hiệu quả giờ dạy thì hiện tượng xảy ra đúng, kết quả thí nghiệm chính xác và thời gian tiến hành thí nghiệm suôn sẻ là cực kì quan trọng. Do đó thành công hay không thành công đều phụ thuộc vào việc tổ chức thí nghiệm. Nhiều thí nghiệm buộc giáo viên phải tiến hành cho học sinh cả lớp quan sát ở mức độ hoàn thiện tốt nhất, mà hiện nay phòng thí nghiệm chưa có. Xuất phát từ thực tế hiện nay với đồ dùng hiện có ảnh hưởng đến chất lượng giờ dạy của giáo viên, hoặc nhiều đồ dùng khi triển khai nó làm cho tiết học xấu đi hoặc không đạt mục tiêu mong muốn. Thể hiện: - Một số thí nghiệm khi giáo viên tiến hành tổ chức hoạt động nhóm thì kết quả sai lệch so với lý thuyết, đang tiến hành thí nghiệm thì không vận hành được. - Kĩ năng của học sinh còn hạn chế khi lắp ráp thí nghiệm nên dẫn đến hư hỏng, giáo viên phải tốn nhiều thời gian để trợ giúp, nhiều thời gian sửa chữa. - Nhiều khi thí nghiệm kết quả các nhóm lại không đồng nhất. - Nhiều đồ dùng kồng kềnh, quá nhiều thao tác lắp ráp tốn thời gian, không đảm bảo đồng bộ khi nghiên cứu hiện tượng xảy ra. - Khi triển khai và khai thác kiến thức thì học sinh không được lưu giữ được, buộc giáo viên phải dựng lại thí nghiệm để khai thác. Chính vì những hạn chế trên trong quá trình giảng dạy mà bản thân tôi gặp phải, nên tôi đã tiến hành sáng tạo và cải tiến một số đồ dùng dạy học. Với mục đích là khắc phục các nhược điểm và đạt được các mục tiêu tốt nhất của một tiết dạy tổ chức truyền đạt kiến thức – kĩ năng vật lý cho học sinh bằng thí nghiệm vật lý. 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới. a.Ý nghĩa quan trọng nhất của việc cải tiến và sáng tạo đồ dùng dạy học là về khoa học của bộ môn mà giờ dạy cần đạt: - Hiện tượng vật lý diễn ra học sinh quan sát rõ ràng, kết quả có độ chính xác cao. - Giáo viên tổ chức cho học sinh cả lớp đều quan sát được. - Tái hiện được thí nghiệm, tăng tính thuyết phục và điều chỉnh những thí nghiệm sai từ phía học sinh. -Tạo hứng thú cho học sinh tham gia học vật lý, tạo đam mê sáng tạo của học sinh. Sự đam mê và hứng thú đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. b. Việc cải tiến và sáng tạo đồ dùng dạy học với ý nghĩa nữa là khắc phục được một số nhược điểm của đồ dùng dạy học hiện có và đồ dùng chưa có. Đáp ứng yêu cầu: - Lắp ráp đơn giản, dễ dàng, thời gian lắp đặt ngắn. - Độ bền cơ học cao, thí nghiệm khó sai lệch khi di chuyển hoặc chuyển dạy từ tiết này sang tiết khác. - Tiết kiệm thời gian, nhờ đó mà giáo viên dễ thực hiện hết giáo án bài dạy và hiệu quả tiết dạy tốt hơn. - Mọi thí nghiệm học sinh đều tham gia và làm có hiệu quả. c. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục hiện nay mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 1.Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của SKKN + Thực tại: Những đồ dùng thí nghiệm hiện có còn tồn tại nhiều nhược điểm, chính vì những nhược điểm mà dẫn đến tiết dạy của giáo viên không đạt được mục tiêu, hiệu quả giờ dạy thấp. Về mặt khoa học mà kết quả TN không chính xác là không thành công. Về yếu tố thời gian không thể giành quá nhiều cho thí nghiệm.Vì tiết dạy chỉ có 45 phút, ngoài thí nghiệm mà phải còn tổ chức thu thập kết quả, phân tích kết quả, tổng hợp kết quả, rút ra kết luận hay một định luật vật lý Do đó đòi hỏi thí nghiệm phải tiến hành nhanh và chính xác. + Cơ sở để tôi tiến hành chọn giải pháp cải tiến và sáng tạo kĩ thuật này là do kinh nghiệm bản thân tôi trong quá trình giảng dạy thực tế. Bốn vấn đề lớn nhất trong khi dạy thực nghiệm mà mỗi giáo viên phải làm được là: Tổ chức học sinh lắp ráp thí nghiệm nhanh chóng đơn giản, kết quả thí nghiệm phải chính xác, thời gian hoàn thành thí nghiệm ngắn, hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm phải rõ ràng. + Đồ dùng cải tiến và sáng tạo đều dựa trên nội dung cơ bản của bài dạy và nội dung thí nghiệm cần tiến hành theo SGK. + Thực tế nghiên cứu cải tiến và sáng tạo này xuất phát từ đam mê và kinh nghiệm nảy sinh trong qúa trình giảng dạy bộ môn vật lý. Với ý tưởng làm để phục vụ tiết dạy của bản thân khi đứng lớp giảng dạy có hiệu quả nhất. 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp. + Tìm hiểu, phân tích và tổng hợp các bộ đồ dùng thí nghiệm hiện có của nhà trường do Bộ GD – ĐT cấp phát có hiệu quả sử dụng không tốt, kết quả thí nghiệm không chính xác, độ bền cơ học không cao, bộ thí nghiệm kồng kềnh, đồ dùng tốn nhiều thời gian lắp đặt hay những đồ dùng lắp đặt khó khăn Trên cơ sở đó tìm cách thay thế và cải tiến phù hợp. + Đúc kết những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức học sinh làm thí nghiệm, làm thí nghiệm biểu diễn mà cải tiến và sáng tạo.Việc cải tiến và sáng tạo đều dựa trên những nhược điểm của bộ đồ dùng hiện có mà khắc phục hoặc thay thế. + Chọn lọc những đồ dùng thanh lý còn chất lượng và tận dụng những kinh nghiệm để sáng tạo bộ đồ dùng mới. Tận dụng gỗ hay mêca là vật liệu rẻ tiền và có rất nhiều trong thực tế. Bộ đồ dùng tổng hợp này tôi làm và thực nghiệm giảng dạy trên lớp rải rác trong nhiều năm, và hôm nay tôi tổng hợp để viết nên đề tài này. B.NỘI DUNG MÔ TẢ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN VÀ SÁNG TẠO MỘT SỐ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ THCS I.MỤC TIÊU Cải tiến một số đồ dùng dạy học vật lý THCS hiện có mà Bộ Giáo Dục – Đào Tạo đã cấp phát có hiệu quả sử dụng chưa cao; kết quả thí nghiệm mà giáo viên tổ chức để học sinh tham gia không chính xác; độ bền cơ học theo thời gian thấp, hiện tượng xảy ra không rõ ràng hoặc đôi khi không thực hiện được. Đặc biệt một số đồ dùng có thời gian lắp đặt nhiều và sự điều chỉnh khó khăn dẫn đến chiếm quá nhiều thời gian trong tiết dạy. + Máy phát điện xoay chiều (một chiều). + Chuông điện. + Giá quang học dạy nhiều bài đo tiêu cự của thấu kính hội tụ hay phân kì. Quan sát đường truyền của ánh sáng qua thấu kính Sáng tạo làm một số đồ dùng dạy học phù hợp thực tế, học sinh dễ sử dụng, dễ làm, dễ quan sát, kết quả có tính chính xác, có độ bền cơ học cao. + Giá đỡ thí nghiệm đa năng. + Thí nghiệm Định luật truyền thẳng của ánh sáng. + Thí nghiệm tìm hiểu đặc điểm ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. + Bộ gương nghiêng mô tả các thí nghiệm biểu diễn của giáo viên để học sinh quan sát. + Thí nghiệm tìm tiêu cự của thấu kính hội tụ, phân kì. + Thí nghiệm Ơcxtet trong bài tác dụng từ của dòng điện lên nam châm. Nói tóm lại việc cải tiến và sáng tạo của bản thân về một số đồ dùng dạy học để trong tiết dạy đạt được các mục tiêu sau: - Hiện tượng vật lý phải rõ ràng và phản ảnh đúng khoa học, đúng thực tế. - Kết quả thí nghiệm đạt độ chính xác cao. - Thí nghiệm dễ làm, dễ lắp đặt, dễ thu dọn, dễ di chuyển khi chuyển lớp hoặc dạy tiết tiếp theo mà không bị sai lệch hoặc hư hỏng. Hoặc làm nhiều lần nhưng kết quả thí nghiệm vẫn còn độ chính xác cao. - Thí nghiệm tiến hành trong thời gian ngắn và có hiệu quả. - Làm thí nghiệm biểu diễn của giáo viên để lưu giữ thông tin, tạo điều kiện để học sinh quan sát một lần nữa hoặc các nhóm học sinh không làm được ghi nhận và tham gia vào bài học. II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN VÀ SÁNG TẠO ĐDDH A. GIẢI PHÁP 1: CẢI TIẾN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1-Giá đỡ quang học : Tồn tại trong tiết dạy mà học sinh gặp phải khi giáo viên tổ chức làm thí nghiệm + Thực hiện nhiều thao tác lắp ráp để gắn kết nhiều chi tiết thành bộ thí nghiệm. + Số lượng bu lông gắn các hộp và đèn chiếu sáng quá nhiều, do đó tốn khá nhiều thời gian. + Quá trình cố định và điều chỉnh chùm tia sáng tới song song đồng trục với trục chính của thấu kính khó khăn. + Quá trình đưa khói nhan vào hộp từ đáy rất khó. Tính mới của giá đỡ quang học cải tiến + Thực hiện thao tác lắp ráp đơn giản (đặt thấu kính và đậy nắp hộp là xong) + Không sử dụng điều chỉnh bởi các ốc vít. + Quá trình cố định và điều chỉnh đồng trục của chùm tia sáng tới từ các đèn đến trùng với trục chính của thấu kính rất chính xác và dễ dầng. + Quá trình tạo khói nhan vào trong hộp thuận tiện ( nhan được đưa vào từ 2 lỗ nhỏ bên hông và đặt trên giá đỡ) + Dạy 5 tiết: tìm hiểu đường truyền của chùm sáng tới song song, vuông góc mặt thấu kính và trong đó có một tia trùng với trục chính thấu kính; bài đo tiêu cự của thấu kính hội tụ ĐỒ DÙNG CHUẨN BỊ CHO HỌC SINH TRƯỚC KHI THÍ NGHIỆM THẤU KÍNH HỘI TỤ ( THẤU KÍNH PHÂN KÌ) ĐƯỜNG TRUYỀN CÁC TIA SÁNG ĐẶC BIỆT QUA THẤU KÍNH LỖ ĐƯA KHÓI NHAN VÀO HỘP SAU KHI GV TỔ CHỨC HỌC SINH LẮP ĐẶT XONG TIẾN HÀNH THỰC HÀNH ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ + Tồn tại: Sự di chuyển đều từng (mm) về hai phía của thấu kính, độ chính xác không cao nên đa số là kết quả từ các nhóm học sinh không chính xác và sai số nhiều. Thể hiện ở chỗ: - Tiến hành thí nghiệm với nhiều học sinh tham gia di chuyển về hai phía thấu kính phải thật đều ( khe chữ F và đèn để sát khe dịch chuyển về bên trái - màn bên phải) là khó thực hiện - Độ hở để xê dịch của các ốc vít, thanh ray di chuyển nên khó khăn giữ đồng trục và song song ( màn; khe và thấu kính) . - Đòi hỏi độ chính xác cao khi nhiều học sinh thực hiện phải đồng bộ và đều. THẤU KÍNH HỘI TỤ ( THẤU KÍNH PHÂN KÌ) ĐƯỜNG TRUYỀN CÁC TIA SÁNG ĐẶC BIỆT QUA THẤU KÍNH LỖ ĐƯA KHÓI NHAN VÀO HỘP ĐỒ DÙNG CẢI TIẾN: GIÁ QUANG HỌC BẰNG GỖ CÓ RÃNH THỰC HIỆN DẠY CÁC BÀI TRÊN THẤU KÍNH HỘI TỤ ( THẤU KÍNH PHÂN KÌ) ĐƯỜNG TRUYỀN CÁC TIA SÁNG ĐẶC BIỆT QUA THẤU KÍNH DI CHUYỂN ĐỒNG THỜI VÀ ĐỀU ĐẶN ĐỂ TÌM VỊ TRÍ ẢNH CAO BẰNG VẬT [...]... giáo viên giảng dạy mà thay thế những đồ dùng hiện có trong phạm vi cải tiến và sáng tạo của đề tài Trên cơ sở này thì mọi giáo viên giảng dạy vật lý đều làm được hoặc có thể cải tiến và sáng tạo một số đồ dùng khác theo hướng khác tích cực hơn và tốt hơn Mọi giáo viên có thể làm tài liệu tham khảo để có ý tưởng cải tiến và sáng tạo Sự sáng tạo không ngừng để nâng dần chất lượng của đồ dùng để đạt được... những đồ dùng thanh lý, những thiết bị thực tế rẻ tiền như gỗ, mêca thứ vật liệu dễ làm và có nhiều trong thị trường Nhưng tốn nhiều thời gian nghiêu cứu và tìm giải pháp phù hợp để cải tạo và sáng kiến trên cơ sở đồ dùng hiện có - Giảm chi phí những đồ dùng đắt tiền mà hiệu quả sử dụng thấp Tóm lại: Cải tiến và sáng tạo đồ dùng dạy học trong SKKN nghiệm này đã khắc phục được nhược điểm của bộ đồ dùng. .. đồng bộ cho giảng dạy môn vật lý, đáp ứng việc học theo nhóm và giảng dạy theo nhóm của giáo viên Cải tiến và sáng tạo này có thể nhân rộng và phổ biến cho mọi giáo viên có thể tìm hiểu tham gia góp ý hoàn thiện, tạo thành bộ đồ dùng dạy học chung có hiệu quả và có chất lượng Triển khai trãi nghiệm cải tiến và sáng tạo này để kiểm tra thực tế và lợi ích của giải pháp ... như học sinh không làm được và giáo viên không dạy được Cải tiến : Thêm gối đỡ cố định thanh gõ và nam châm, trong gối đỡ có lò xo đàn hồi Chính nhờ lò xo này đã khắc phục nhược điểm trên và quá trình tiếp điện làm kín mạch hay hở mạch rất tốt Đồng thời giữ được độ bền cơ học B/ NỘI DUNG 2: SÁNG TẠO ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1+ Giá đỡ thí nghiệm đa năng Giáo viên tiến hành nhiều thí nghiệm chứng minh để học. .. đặt ngắn - Độ bền cơ học cao, thí nghiệm khó sai lệch khi di chuyển hoặc chuyển dạy từ tiết này sang tiết khác - Tiết kiệm thời gian, nhờ đó mà GV thực hiện hết giáo án và hiệu quả tiết dạy tốt hơn - Mọi thí nghiệm học sinh đều tham gia và làm có hiệu quả c.Tác động xã hội tích cực, cải thiện môi trường, điều kiện lao động - So với bộ đồ dùng hiện có thì đồ dùng cải tiến và sáng tạo này không mất nhiều... phẳng, sự truyền thẳng của ánh sáng c Khả năng áp dụng ở đơn vị hoặc trong nghành Bộ đồ dùng cải tiến và sáng tạo của bản thân tôi áp dụng có hiệu quả trong trường và được phổ biến trong toàn nghành Được tập thể giáo viên giảng dạy Vật lý trong Huyện đánh giá cao, đồ dùng có chất lượng về sử dụng giảng dạy và về độ bền cơ học 3 LỢI ÍCH KINH TẾ- XÃ HỘI a.Thể hiện rõ lợi ich có thể đạt được đến quá trình... tính cải tiến, tính sáng tạo Bộ đồ dùng có chất lượng và có tính khả thi cao, có nhiều ưu điểm và khắc phục được những nhược điểm Thể hiện ở chỗ: - Hiện tượng quan sát rõ ràng, kết quả thí nghiệm có độ chính xác cao - Nhiều thí nghiệm sáng tạo đảm bảo mặt khoa học, nhưng đối với học sinh thì thuận lợi là lắp ráp đơn giản, dễ dàng quan sát, thời gian lắp đặt ngắn - Độ bền cơ học cao, việc cải tạo tăng... giờ dạy: hiện tượng đúng khoa học, hiện tượng rõ ràng, kết quả chính xác cao, dễ làm, dễ lắp ráp, thời gian hoàn thành thí nghiệm ngắn .3 Đề xuất, kiến nghị Nhiều đồ dùng kém chất lượng hoặc đồ dùng dạy học đắt tiền mà hiệu quả sử dụng thấp thì trong phạm vi nghiên cứu của SKKN có thể thay thế được Một số TN có thể thu nhỏ về thể tích để sản xuất đồng bộ cho giảng dạy môn vật lý, đáp ứng việc học theo... tuổi thọ đồ dùng, thí nghiệm khó sai lệch khi di chuyển hoặc chuyển dạy từ tiết này sang tiết khác - Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên tổ chức cho học sinh cả lớp quan sát hiện tượng rõ ràng và mọi học sinh đều quan sát được - Gây hứng thú cho học sinh hoặc khơi dậy óc sáng tạo của học sinh 2 Những triển vọng trong việc vận dụng và phát triển giải pháp Bộ đồ dùng này có thể sản xuất đồng loạt và phổ... độ cảm nhận Sáng tạo của bản thân tôi ở thí nghiệm là mọi học sinh đều tham gia làm được, quan sát được, đo được thể hiện phương pháp mới hiện nay là rèn kĩ năng nghiên cứu, kích thích tư duy sáng tạo khoa học và gây hứng thú cao trong dạy học + Dùng nguồn pin làm cây đèn (ưu điểm hơn dùng nến, vì khi dùng nến thì quá trình cháy cây nến sẽ ngắn dần) và điều chỉnh cây đèn thứ hai không sáng ở bên kia . này. B.NỘI DUNG MÔ TẢ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN VÀ SÁNG TẠO MỘT SỐ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ THCS I.MỤC TIÊU Cải tiến một số đồ dùng dạy học vật lý THCS hiện có mà Bộ Giáo Dục – Đào Tạo đã cấp phát có hiệu. nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. b. Việc cải tiến và sáng tạo đồ dùng dạy học với ý nghĩa nữa là khắc phục được một số nhược điểm của đồ dùng dạy học hiện có và đồ dùng chưa có. Đáp ứng yêu. năng vật lý cho học sinh bằng thí nghiệm vật lý. 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới. a.Ý nghĩa quan trọng nhất của việc cải tiến và sáng tạo đồ dùng dạy học là về khoa học của bộ môn mà

Ngày đăng: 03/04/2015, 23:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan