0

Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3c trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

21 1,963 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2015, 15:21

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 3C TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN” I. MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Phân môn Tập đọc trong trường Tiểu học có một ý nghĩa rất to lớn. Nó trở thành một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với mỗi người đi học. Đọc giúp trẻ em chiếm lĩnh được một ngôn ngữ dùng trong giao tiếp và học tập. Nó là một công cụ để học tập các môn học khác. Việc dạy Tập đọc sẽ giúp học sinh hiểu biết hơn, bồi dưỡng ở các em lòng yêu cái thiện, dạy cho các em biết suy nghĩ một cách lô gíc cũng như có hình ảnh. Như vậy, dạy Tập đọc có một ý nghĩa to lớn vì nó bao gồm các nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục tình cảm chuẩn mực đạo đức và phát triển trí tuệ, tư duy. Qua nhiều năm dạy lớp 3. Tôi nhận thấy học sinh yếu các môn là do đọc yếu, đọc sai, phát âm không đúng và đọc không mạch lạc, không hiểu nội dung câu đọc. Thực tế năm học 2009 - 2010 học sinh lớp 3C của tôi chất lượng phân môn Tập đọc đầu năm chưa cao vì: 4/ 31 em đọc chậm, còn đánh vần. 6/ 31 em ngắt nghỉ hơi chưa hợp lý 3 / 31 em đọc và phát âm chưa đúng. 6 / 31 em đọc vẹt chưa hiểu nội dung. Đứng trước thực trạng trên là vấn đề nan giải, tôi nghĩ: Làm thế nào để nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc ở lớp tôi ngày càng cao hơn để các em thuận lợi trong quá trình học tập các môn. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân” năm học 2009 - 2010 để nghiên cứu tiếp. 2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Ý thức, thái độ học tập của học sinh lớp 3C đối với phân môn Tập đọc. - Nhận thức của giáo viên lớp 3 về tầm quan trọng của phân môn Tập đọc. - Sự giúp đỡ của Ban giám hiệu và Tổ chuyên môn. - Sự quan tâm của phụ huynh đối với phân môn Tập đọc. - Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - Tân Đông - Tân Châu - Tây Ninh. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: a/ Về không gian: Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. b/ Về thời gian: Đề tài này được áp dụng trong suốt quá trình cả năm học 2009 - 2010 qua từng giai đoạn cụ thể: - Giai đoạn I: Từ đầu năm - Giữa học kì I : Chọn đăng ký đề tài, sưu tầm tài liệu, điều tra thực tế lớp 3C,tổ khối lớp 3. - Giai đoạn II: Giữa học kì I - Cuối học kì I: Lập đề cương, đưa ra giải pháp vận dụng vào thực tế, chỉnh sửa bản nháp. - Giai đoạn III: Cuối học kì I - Giữa học kì II: Thống kê, so sánh, đối chiếu kết quả, hoàn chỉnh đề tài. - Giai đoạn IV: Giữa học kì II - Cuối học kì II: Tiếp tục vận dụng đề tài. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: a/ Phương pháp đọc tài liệu. - Đọc sách giáo khoa, sách giáo viên, Sách thiết kế Tiếng Việt 3. - Các tài liệu hướng dẫn triển khai thay sách. - Tài liệu tham khảo nắm được nội dung, chương trình sách giáo khoa. - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học chu kỳ III, tập II. - Phương pháp dạy môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học nói chung, lớp 3 nói riêng. b/ Phương pháp điều tra: - Dự giờ: + Dự giờ minh hoạ chuyên đề. + Dự giờ đồng nghiệp 4 tiết / tháng - Đàm thoại: + Ban giám hiệu 1 tháng / lần + Tổ khối 1 tháng / 2lần + Cha mẹ học sinh: Mỗi giai đoạn 1 lần - So sánh, đối chiếu kết quả: Gíao viên điều tra kết quả đầu năm, phân loại học sinh để có biện pháp dạy phù hợp với từng đối tượng. B. NỘI DUNG: 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN: - Dạy tốt phân môn Tập đọc là tạo cho học sinh có một nền tảng vững chắc để học tốt môn Tiếng Việt và tất cả các phân môn khác. Có đọc đúng, đọc trôi chảy mới cảm thụ được bài văn và đọc đúng sẽ hiểu tất cả các văn bản khác. Những năng lực này không phải tự nhiên mà có. Nhà trường phải từng bước hình thành và trường Tiểu học nhận nhiệm vụ đặt viên gạch đầu tiên. - Tập đọc là một phân môn thực hành, nhiệm vụ quan trọng nhất là hình thành năng lực đọc cho học sinh từ 4 yêu cầu về chất lượng “đọc”: Đọc đúng, đọc nhanh, đọc có ý thức và đọc diễn cảm. - Đọc đúng, đọc nhanh là đọc lưu loát trôi chảy. - Đọc có ý thức là đọc thông, hiểu được nội dung. - Đọc diễn cảm là ngắt, nghỉ hợp lí, giọng đọc phù hợp với từng nội dung, câu đọc, bài đọc, thể hiện nội tâm trong từng lời nói nhân vật hay nội tâm toàn bộ bài đọc. Các kỹ năng đọc tác động tích cực qua lại lẫn nhau. Vì vậy trong dạy học không thể xem nhẹ yếu tố nào. - Phân môn Tập đọc còn hình thành ở các em phương pháp và thói quen làm việc với văn bản, giúp các em thấy được lợi ích của việc đọc trong học tập và cuộc sống. - Ngoài ra, phân môn Tập đọc còn có nhiệm vụ: + Làm giàu kiến thức về ngôn ngữ, đời sống và kiến thức văn học cho học sinh. + Phát triển ngôn ngữ và tư duy cho học sinh. + Giáo dục tư tưởng, đạo đức, thị hiếu thẩm mĩ cho học sinh. 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN: - Tất cả học sinh lớp 3C rất cần sự nhiệt tình của giáo viên. Vì thế, bằng mọi hình thức giáo viên phải giúp học sinh học tốt phân môn Tập đọc. - Học tốt phân môn Tập đọc các em sẽ thuận lợi trong các môn học khác. - Năm học 2009 - 2010 tôi được giao nhiệm vụ dạy lớp 3C với tổng số học sinh là 31 học sinh / 16 nữ. * Qua kì thi khảo sát đầu năm chất lượng phân môn Tập đọc như sau: Lớp TSHS Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % 3C 31 5 6 11 9 Đây là lớp 2 buổi / ngày mà tỉ lệ học sinh đọc yếu còn nhiều. Nếu thực trạng này kéo dài thì chất lượng phân môn Tập đọc không cao; học sinh sẽ gặp khó khăn trong việc học môn Tiếng Việt và ảnh hưởng không nhỏ tới các môn học khác. Tập đọc nó tích hợp tất cả các môn học. Với kết quả học sinh đọc yếu nhiều tôi rất băn khoăn, trăn trở và đã tìm ra những nguyên nhân của thực trạng đó: a/ Đối với giáo viên: - Phần chuẩn bị còn phụ thuộc vào sách giáo viên, sách thiết kế nên bài dạy mang tính áp đặt, đơn điệu chưa phù hợp với từng đối tượng học sinh. - Giáo viên đọc bài chưa diễn cảm, chưa thu hút sự chú ý của học sinh. - Giáo viên chưa chú ý nhiều đến học sinh yếu vì sợ mất thời gian. - Việc chọn từ và giải nghĩa từ giáo viên còn rập khuôn (bám sát từ ở phần chú giải trong sách giáo khoa). - Chưa phân biệt lựa chọn từ mới để cung cấp cho nội dung bài. - Giáo viên chưa linh động, sáng tạo nhiều trong phương pháp giảng dạy, chưa khai thác hết ý đồ của sách giáo khoa. b/ Đối với học sinh: - Học sinh ít đọc sách, không chịu đọc sách ở nhà. Nếu có đọc thì học sinh cũng chưa biết cách đọc, chỉ đọc một cách qua loa, đại khái, đọc cho có đọc, lười tìm hiểu. - Chưa có sự chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp. - Học sinh đọc rất chậm, còn đánh vần, chưa ý thức được thói quen tập trung chú ý khi đọc thầm. - Học sinh phát âm chưa chuẩn, chưa biết cách ngắt nghỉ hơi khi đọc, quen đọc theo tiếng địa phương: + Học sinh đọc chưa đúng phụ âm đầu: ch/tr; d/r/gi; l/n; v/d: Ví dụ: “che chẻ” (tre trẻ) ; “cây che” ( cây tre) “dây phút” (giây phút) ; “dực dơ”õ ( rực rỡ) “chảo gián” (chảo rán) ; “lằm im” ( nằm im) “dui dẻ”û (vui vẻ) + Học sinh đọc chưa đúng vần: Ví dụ : “khuỷ tay” (khuỷu tay) “ngã khuỵ” (ngã khuỵu) “thằng lằn” (thằn lằn) “xe být” (xe buýt) + Học sinh đọc chưa đúng các âm chính: Ví dụ: “ưu tin” (ưu tiên) “mua riệu” (mua rượu) + Học sinh đọc chưa đúng thanh hỏi, thanh ngã: Ví dụ: “trôi nỗi” (trôi nổi) “kiên nhẩn” (kiên nhẫn)…. * Sau đây là bảng thống kê phân loại đối tượng học sinh học chưa tốt phân môn Tập đọc: Tổng số học sinh học chưa tốt phân môn Tập đọc Đọc chậm Phát âm chưa đúng Ngắt nghỉ hơi chưa hợp lý Đọc vẹt chưa hiểu nội dung 19 / 31 4 3 6 6 c/ Đối với phụ huynh: - Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân thuộc địa bàn xã biên giới, người dân đa số từ các nơi đến lập nghiệp, trong đó không ít là Việt kiều Cam-pu-chia, nên trình độ còn thấp, ít quan tâm đến việc học của học sinh. Bên cạnh đó, còn có một số phụ huynh có tư tưởng khoán trắng cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm nên việc kết hợp giữa gia đình với giáo viên trong việc giáo dục học sinh còn nhiều hạn chế. 3. NỘI DUNG VẤN ĐỀ: - Khi dạy phân môn Tập đọc người giáo viên cần chú ý coi trọng quan điểm dạy học “Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh”. - Để có một tiết dạy Tập đọc tốt, đạt hiệu quả cao, giáo viên cần coi trọng quan điểm dạy học: “Lấy học sinh làm trung tâm”. - Giáo viên cần xây dựng nề nếp học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học, học sinh có ý thức học tập. Giáo dục cho học sinh thấy được tầm quan trọng trong việc học phân môn Tập đọc. - Giáo viên cần chú ý đến công tác chuẩn bị. - Dạy Tập đọc nhất thiết giáo viên phải đọc bài Tập đọc nhiều lần từ việc đọc hiểu đến đọc diễn cảm và cảm thụ bài đọc, dựa vào chuẩn kiến thức, đối tượng học sinh của lớp để xây dựng mục tiêu bài dạy và đề ra phương án tiến hành. - Tham khảo thêm tài liệu có liên quan đến bài dạy (sách giáo viên, sách thiết kế, các tư liệu khác…) nhưng không được rập khuôn mà phải dựa vào tình hình thực tế của lớp. - Chọn phương án dạy, dự kiến các tình huống có thể xảy ra trên lớp: từ khó học sinh đọc dễ sai, từ mới học sinh khó hiểu, cách ngắt nghỉ hơi của một số câu thơ, đoạn văn, bài văn hay những văn bản; thông tin, báo chí, hành chính… - Ngoài việc rèn đọc đúng, chính xác, giáo viên cần hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ hợp lý và thể hiện giọng đọc đúng nội dung với một số câu tiêu biểu. Ví dụ: Bài: “Cậu bé thông minh”; Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 Tập I Trang 4. Sau đây là cách đọc một số câu: - Ngày xưa,/ có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước.// Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ/ nộp một con gà trống biết đẻ trứng, / nếu không có thì cả làng phải chịu tội. // ( giọng đọc chậm rãi). - Cậu bé kia, / sao dám đến đây làm ầm ĩ ?// (đọc với giọng oai nghiêm) - Thằng bé này láo, / dám đùa với trẫm! // Bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được? // (Giọng bực tức, lên giọng ở cuối câu). - Muôn tâu, / vậy sao Đức vua lại hạ lệnh cho làng con / phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ? // ( Đọc với giọng lễ phép, bình tĩnh, tự tin). - Giáo viên đọc mẫu để học sinh luyện đọc theo mẫu. + Đối với học sinh yếu, giáo viên xếp học sinh ngồi đầu bàn để tiện việc rèn đọc cho học sinh. Đặc biệt, chú ý rèn đọc trong mọi tiết dạy, luyện đọc cá nhân nhiều lần để học sinh đọc đúng và nhớ lâu. - Trong từng bài dạy, giáo viên cần chọn lọc ra từ mới trọng tâm để giảng từ theo phương pháp gợi mở nhằm cung cấp vốn từ cho học sinh. - Giáo viên nghe, sửa, hướng dẫn đọc mẫu cho học sinh là cơ bản. - Giáo viên phải có kế hoạch để rèn đọc cho từng học sinh lớp mình, dạy sao cho học sinh thấy được luyện đọc là quyền lợi, đồng thời là nghĩa vụ trong tiết học Tập đọc. - Giáo viên kết hợp chặt chẽ giữa tìm hiểu bài với luyện đọc. - Giáo viên rèn đọc diễn cảm ngay từ đầu và cuối tiết học, dành thời gian để một vài học sinh đọc diễn cảm toàn bài. - Rèn tốt nề nếp luyện đọc tiếp sức câu, luyện đọc tiếp sức đoạn, luyện đọc nhóm, tạo mọi điều kiện để học sinh tham gia vào tiết học bằng nhiều hình thức thảo luận cặp, nhóm, hoạt động cả lớp. - Để giờ dạy Tập đọc nhẹ nhàng, đem lại hiệu quả thiết thực đối với học sinh thuộc đối tượng cá biệt, giáo viên cần lưu ý một số điểm về phương pháp dạy Tập đọc như sau: + Giáo viên cần chú trọng hình thức đọc cá nhân để rèn luyện, uốn nắn cho từng học sinh, kết hợp hình thức đọc theo nhóm để nhiều học sinh tham gia và tham gia đọc nhiều lần trong một tiết học, xen kẽ hợp lý đọc đồng thanh để tạo không khí lôi cuốn học sinh yếu, học sinh còn rụt rè vào hoạt động học. + Đảm bảo toàn bộ cho học sinh đều đựơc tham gia luyện đọc càng đựơc nhiều lần càng tốt. + Đối với phần tìm hiểu bài, cần chú ý giải nghĩa từ khó, tận dụng tối đa tranh minh họa và đồ dùng dạy học trong việc giải nghĩa từ hoặc giải nghĩa từ trong câu cụ thể để các em dễ cảm nhận tránh giải nghĩa từ dài dòng, vì vốn từ tiếng Việt của học sinh còn hạn chế. - Một số câu hỏi khó trong phần hướng dẫn tìm hiểu bài, giáo viên có thể chủ động gợi ý hoặc giải thích không yêu cầu học sinh tự tìm hiểu và trả lời, dành thời gian nhiều hơn cho phần luyện đọc rõ ràng, rành mạch. - Giáo viên nên cho học sinh nhận xét ý kiến của bạn đựơc rèn đọc đúng và diễn cảm trong tiết học, giáo viên giữ vai trò tổ chức hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài và luyện đọc bằng nghe và sửa cách đọc của từng học sinh nhưng không áp đặt và gò ép. Nên tổ chức trò chơi thi đua trong tiết học. - Muốn cho học sinh có tính siêng năng, chăm học, thích tìm tòi, giáo viên cần giới thiệu sách hay có liên quan đến bài học để học sinh tìm đọc. Hình thức đọc cũng rèn kĩ năng đọc của các em. - Giáo viên cần rèn đọc thông qua các môn học khác, chẳng hạn như đọc câu hỏi, đọc yêu cầu bài, đọc đề bài. - Phân loại học sinh theo từng đối tượng (dạy theo từng đối tượng). [...]... bài tập khó hơn ,học sinh yếu luôn được giáo viên theo dõi, giúp đỡ các em tránh tự ti trong học tập, luôn tự tin, tự giác tham gia giải quyết vấn đề trong học tập 2 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP: Với giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc ở lớp 3C đã giúp học sinh lớp tôi học tốt tất cả các môn nhất là môn Tiếng Việt Năm học 2010- 2011 tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đề tài này và áp dụng vào khối lớp Ba... của phân môn Tập đọc đối với học sinh lớp 3, nắm được từng đối tượng học sinh để sử dụng phương pháp dạy sao cho phù hợp, đạt hiệu quả nhằm nâng cao được chất lượng học tập của học sinh * Quy trình giảng dạy: 1 Ổn định 2 Kiểm tra bài cũ: - Giáo viên nêu câu hỏi kết hợp gọi học sinh đọc bài Tập đọc (đọc thuộc lòng bài thơ, đoạn văn hoặc kể lại nội dung câu chuyện) đã học ở tiết trước Học sinh đọc bài... nề nếp học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học Học sinh có ý thức học tập Giáo dục cho học sinh thấy được tầm quan trọng trong việc học phân môn Tập đọc - Đến nhà những học sinh yếu gặp trực tiếp với phụ huynh để trao đổi kết quả học tập - Giáo viên cần phải đọc bài Tập đọc nhiều lần, từ việc đọc hiểu đến đọc diễn cảm và cảm thụ bài đọc - Tham khảo thêm tài liệu có liên quan đến bài dạy - Khi giải. .. thấy: phân môn Tập đọc ở lớp 3C có tiến bộ rõ rệt, chất lượng môn Tiếng Việt cũng đã nâng cao nên tôi mạnh dạn thực hiện theo đề tài này để cuối cùng học sinh yếu lớp tôi không còn, số học sinh giỏi tăng lên nhiều C KẾT LUẬN: 1 BÀI HỌC KINH NGHIỆM: - Dạy Tập đọc giáo viên cần chú ý đến đọc diễn cảm khi cần thiết, cần có nhiều thời gian để rèn học sinh đọc đúng, nhanh - Phải biết kết hợp nhiều phương pháp, ... dụng vào khối lớp Ba để chất lượng học sinh ngày càng nâng cao TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 “Phương pháp dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học của Phó tiến sĩ Lê Phương Nga – Đỗ Xuân Hảo- Lê Hữu Tĩnh 2 Tài liệu “ Bồi dưỡng thường xuyên” cho giáo viên chu kì III - Tập II của Bộ Giáo Dục & ĐT- Vụ Giáo Dục tiểu học 3 “Dạy và học môn Tiếng Việt ở tiểu học theo chương trình mới của Tiến sĩ Nguyễn Trí 4 Tài liệu... hướng dẫn học sinh luyện đọc : + Đọc câu, đoạn nhằm hướng dẫn gợi ý hoặc “tạo tình huống” để học sinh nhận xét, giải thích tự tìm ra cách đọc + Học sinh đọc nối tiếp nhau đọc từng câu( 1 hoặc 2 lượt) -Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó - Bên cạnh hiểu từ ngữ bằng cách đọc phần chú giải sách giáo khoa, Giáo viên cũng có thể dựa vào vốn từ học sinh đã có để giải nghĩa... thức: Từng học sinh đọc, một nhóm (bàn, tổ) đọc đồng thanh, cá nhân, lớp đọc đồng thanh, một nhóm học sinh đọc theo vai - Trong việc luyện đọc của học sinh, giáo viên cần biết nghe học sinh đọc để có cách rèn luyện thích hợp với từng em và khuyến khích từng học sinh trong lớp trao đổi nhận xét về chỗ được và chỗ chưa được của bạn nhằm giúp học sinh học tốt hơn + Thi đọc giữa các nhóm, học sinh, giáo viên... - Tổ chức cho học sinh thi đọc đoạn, toàn bài theo, tổ, cá nhân 4/ Củng cố: - Về nội dung bài Tập đọc kết hợp liên hệ 5/ Nhận xét - Dặn dò: - Cách đọc và cách học ở nhà Chuẩn bị kỹ bài sau - Nhận xét tiết học Lưu ý: Đối với bài 2 tiết (Tập đọc- Kể chuyện): Có thể được phân bố thời gian theo cách sau: 1,5 tiết dành cho dạy Tập đọc 0,5 tiết dành cho dạy Kể chuyện * Kết quả phân môn Tập đọc qua từng giai... môn học khác Từ đó rèn được kĩ năng đọc - hiểu cho học sinh d/ Đối với học sinh trung bình: - Bên cạnh rèn học sinh yếu, giáo viên không thể quên các em đã đọc được mà cần nâng từ mức độ trung bình lên khá - Ngoài việc đọc đúng, giáo viên cần xây dựng cho học sinh có thói quen đọc tiếp sức đoạn và tự giác học tập, phát huy tính tích cực học tập Tạo mọi điều kiện để học sinh được tham gia vào tiết học. .. thói quen đọc tiếp sức câu, đoạn - Giáo viên tổ chức cho học sinh khá giỏi kèm thêm học sinh đọc chậm, phát âm chưa đúng trong giờ Tập đọc (đọc sách ở Thư viện) - Giáo viên vận dụng phương pháp luyện đọc theo mẫu, yêu cầu học sinh nghe và nhìn; giáo viên đọc mẫu thật chuẩn, học sinh chú ý nghe và nhìn miệng giáo viên để đọc theo Biện pháp này giáo viên cần giảng, phân tích một cách đơn giản khi học sinh . NGHIỆM ĐỀ TÀI: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 3C TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN” I. MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Phân môn Tập đọc trong trường Tiểu học có một ý nghĩa. cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm học 2009 - 2010 để nghiên cứu tiếp. 2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Ý thức, thái độ học tập của học sinh lớp 3C đối với phân. Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3C trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - Tân Đông - Tân Châu - Tây Ninh. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: a/ Về không gian: Biện pháp nâng cao chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3c trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 3c trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân,

Từ khóa liên quan