VÀI ĐIỀU SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TRONG NCKH GIÁO DỤC

26 1.2K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:48

. VÀI ĐIỀU SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TRONG NCKH GIÁO DỤC Phạm Phúc Tuy Khoa CBQL & Nghiệp vụ Trường CĐSP Bình Dương 1. Một số điểm cơ bản về phương pháp điều tra: Điều tra trong. phần “ảo” trong số những ý kiến thu được ). Trong khuôn khổ của bài này, tôi chỉ trình bày chi tiết về phương điều tra bằng an-ket. 2. Hình thức câu hỏi trong điều tra bằng an-két: Điều tra bằng. Xây dựng phiếu điều tra với hệ thống câu hỏi chính thức ( xem phụ lục ) + Chọn mẫu điều tra . + Tiến hành điều tra chính thức. 4. Một số vấn đề khác cần lưu ý trong phương pháp điều tra: 4.1 Những

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan