Một số giải pháp giáo dục pháp luật cho học sinh THCS_SKKN môn GDCD THCS

28 3.3K 16
Một số giải pháp giáo dục pháp luật cho học sinh THCS_SKKN môn GDCD THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

S¸ng kiÕn kinh nghiƯm MỤC LỤC PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ I- Lý chọn đề tài 1- Cơ sở lý luận 2- Cơ sở thực tiễn II- Đối tượng nghiên cứu, phạm vi đề tài, phương pháp nghiên cứu 1- Đối tượng nghiên cứu 2- Phạm vi đề tài 3- Phương pháp nghiên cứu III- Phương pháp tiến hành 1- Sưu tầm tư liệu 2- Đồ dùng dạy học PHẦN II - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- Căn xây dựng nội dung giảng dạy II- Nội dung kiến thức, phương pháp tổ chức hoạt động III- Kết thực 15 1- Kết giảng dạy 15 2- Kết khác 15 PHẦN III- KẾT LUẬN 16 1- Bài học kinh nghiệm 16 2- Lời kết 16 Lê Thuỳ Dơng Sáng kiến kinh nghiƯm PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1- Cơ sở lý luận: Trong năm gần đây, với đường lối đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, làm cho diện mạo đất nước thay đổi tất lĩnh vực đời sống xã hội Để đáp ứng nguồn nhân lực cho công đổi mới, hệ thống giáo dục cấp Đảng Nhà nước ta quan tâm Một mục tiêu giáo dục nhà trường giáo dục toàn diện Ở trường THCS học sinh học nhiều mơn khác Tất mơn học góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Bên cạnh cịn có tác động hoạt động Đồn, Đội Nhưng mơn Giáo dục cơng dân môn học trực tiếp giáo dục đạo đức, tư tưởng cho học sinh có việc giáo dục ý thức pháp luật Giáo dục pháp luật cho cơng dân nói chung cho học sinh phổ thơng nói riêng vấn đề quan trọng quốc gia coi phương thức để xây dựng, phát triển văn hố pháp lí, đảm bảo ổn định bền vững quốc gia Chính vậy, ngày giới, dễ dàng nhận thấy rằng, quốc gia hùng mạnh quốc gia có giáo dục phát triển Nghiên cứu giáo dục số nước như: Anh, Mĩ, Hung-ga-ri, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sin-ga-po thấy giáo dục họ đặc biệt quan tâm Có thể nói quan tâm tồn diện: Giáo viên, hệ thống nhà trường, phương tiện giảng dạy Nội dung chương trình thường xuyên cập nhật, bổ sung, đổi theo tiến độ phát triển xã hội Phương pháp nghiên cứu, giảng dạy thường xuyên đổi từ tiết học cấp học theo đặc thù riêng môn nội dung chương trình Tính tích cực, chủ động người học khơng ngừng phát huy Nhờ có đổi tiến độ nêu mà học sinh quốc gia ú cú mt Lê Thuỳ Dơng Sáng kiến kinh nghiÖm kiến thức cao, sát với thực tiễn, họ tự tin, làm chủ phát huy tốt chất xám họ, nhờ mà đất nước họ phát triển Ở nước ta, với gia tăng mạnh mẽ kinh tế thị trường, vấn đề trật tự pháp luật xã hội trở nên xúc Theo thống kê tội phạm học vừa qua cho thấy nước có 2.617 học sinh, sinh viên nghiện ma tuý Địa bàn Hà Nội có tới 30% trẻ em nghiện ngập, theo bạn bè hút thuốc lá, uống bia rược từ lên 10- 11 tuổi Theo thống kê Bộ Giáo dục Đào tạo phát 1002 trường hợp sử dụng ma tuý có 695 học sinh phổ thông 307 sinh viên 70-80% số học sinh phạm pháp học sinh chậm tiến, học lực kém, lười học hồn cảnh gia đình Nguyên nhân số ý thức em vấn đề pháp luật thấp Có nhiều giải pháp đưa để làm giảm tệ nạn xã hội giải pháp coi giải pháp tình Do cần phải hình thành cho người có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh "pháp luật" đặc biệt đối tượng học sinh, từ em chưa phải người tham gia pháp luật thường xuyên Vì thế, xây dựng chương trình giáo dục pháp luật nhà trường giải pháp mang tính lâu dài Cơ sở thực tiễn Ở trường THCS môn Giáo dục công dân lớp 6, 7, 8, gồm phần Đạo đức Pháp luật, với thời lượng tương đương Qua khảo sát thực tế nhận thấy, đa số giáo viên dạy tốt học đạo đức, lại gặp khó khăn việc giảng dạy học thuộc chủ đề pháp luật Qua thực tế năm giảng dạy môn Giáo dục công dân trường THCS Xuân Nộn vừa qua nhận thấy nhu cầu mở rộng kiến thức pháp luật học sinh ( đặc biệt học sinh giỏi ) ngày tăng Vậy làm để em lĩnh hội, vận dụng kiến thức pháp luật cách có hệ thống, mà khơng bị đơn điệu, khô khan, nhàm chán chủ đề pháp luật Điều địi hỏi giáo viên dạy mơn Giáo dc cụng dõn phi Lê Thuỳ Dơng Sáng kiến kinh nghiƯm biết lựa chọn kiến thức, phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp với bài, chủ đề, đối tượng học sinh II- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU- PHẠM VI ĐỀ TÀI - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Để xây dựng nội dung tiết học giảng dạy có hiệu quả, đối tượng nghiên cứu em học sinh ngoại thành từ lớp đến lớp Là học sinh ngoại thành, em sống môi trường người xung quanh lao động sản xuất nông nghiệp chủ yếu, họ không quan tâm nhiều tới vấn đề pháp luật Họ có nhiều hành vi tuỳ tiện vi phạm pháp luật như: gia đình bất hồ, bố mẹ nghiện ngập, cờ bạc Các em bị ảnh hưởng ý thức Việc giáo dục ý thứ pháp luật cho học sinh nói chung, học sinh THCS nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải tiến hành cách bền bỉ thường xuyên lâu dài, đồng thời phải đảm bảo nội dung thiết thức, sinh động 2- Phạm vi đề tài: Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh giúp em có thêm hiểu biết "chuẩn mực pháp luật" biết xử lý tình bắt gặp sống Trong khn khổ đề tài, nêu cụ thể nội dung kiến thức phương pháp dạy học tiết, chủ đề, khối lớp mà đưa học cụ thể với nhiều phương pháp dạy học khác tạo lên tương tác hoạt động thầy trị Đó số kinh nghiệm rút suốt năm giảng dạy giáo dục công nhân trường THCS 3- Phương pháp nghiên cứu: Trên sở chương trình bồi dưỡng thường xuyên hàng năm Sách giáo khoa giáo dục công dân để đưa số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học giáo dục pháp luật trường THCS theo chng trỡnh i mi Lê Thuỳ Dơng Sáng kiÕn kinh nghiƯm Dạy tiết học pháp luật sử dụng nhiều đồ dùng + kết hợp với đa dạng phương pháp dạy học như: Máy chiếu, tranh ảnh, bảng biểu, phiếu học tập tình huống, câu hỏi phương pháp đàm thoại, đóng vai, thảo luận nhóm, trị chơi Tuỳ nội dung mà sử dụng cho phù hợp Như đạt hiệu cao công tác giảng dạy Đề tài viết dựa phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát - Phương pháp vấn - Phương pháp thống kê toán học - Phương pháp tổng kết rút kinh nghiệm III- PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: 1- Sưu tầm tư liệu: Trong trình giảng dạy Giáo dục công dân khối lớp, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, sách báo, tập, câu hỏi liên quan đến nội dung tiết học Tìm hiểu thơng tin tính pháp luật địa phương, nguyên nhân hậu Nắm bắt củng cố kịp thời cho học sinh chưa có ý thức pháp luật Trao đổi với học sinh khối lớp để biết thêm thông tin biện pháp bồi dưỡng Tham gia lớp bồi dưỡng vấn đề pháp luật trường THCS, dự chuyên đề trường bạn Thường xuyên theo dõi chương trình pháp luật "Chương trình bổ trợ kiến thức Giáo dục công dân VTV2", chuyên mục pháp luật số báo, tạp chí như: "Tìm hiểu pháp luật" "Tuổi trẻ pháp luật" Bạn đọc, dân chủ pháp luật "Luật gia trả lời" 2- Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh, băng hình: - Những câu hỏi - đáp học làm theo pháp luật - Mt s tỡnh phỏp lut Lê Thuỳ Dơng S¸ng kiÕn kinh nghiƯm - Máy chiếu - Giấy kh ln, bỳt d Lê Thuỳ Dơng Sáng kiến kinh nghiÖm PHẦN II - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- CĂN CỨ XÂY DỰNG NỘI DUNG GIẢNG DẠY: Chương trình xây dựng theo quan điểm tích hợp Câu trúc chương trình theo ngun tắc tích hợp đồng tâm phát triển Vì chủ đề pháp luật bố trí học tất khối lớp (từ lớp đến lớp 9) Gồm chủ đề: * Quyền trẻ em quyền, nghĩa vụ công dân gia đình * Quyền nghĩa vụ cơng dân trật tự an toàn xã hội * Quyền nghĩa vụ cơng dân văn hố giáo dục kinh tế * Các quyền tự công dân * Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quyền nghĩa vụ công dân quản lý Nhà nước Các chủ đề bố trí theo trật tự từ vấn đề có tính chất cụ thể, gần gũi với sống học sinh đến vấn đề khái quát hơn, phản ánh mối quan hệ học sinh với môi trường ngày lớn Từng chủ đề có xắp xếp, bố trí nội dung dạy học theo nguyên tắc phát triển từ thấp đến cao, nhận thức nhu cầu tu dưỡng rèn luyện, phù hợp với lứa tuổi học sinh giai đoạn Về pháp luật chương trình bố trí học từ nội dung thuộc thực pháp luật diễn sống đến nội dung chế độ trị, pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nội dung kiến thức khối lớp tơi xây dựng theo kiểu tích hợp đồng tâm phát triển II - NỘI DUNG KIẾN THỨC, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Trong khuôn khổ hạn hẹp đề tài xây dựng chủ đề năm chủ đề chương trình giáo dục pháp luật trường THCS đề đồng chí tham khảo Chủ đề 1: Quyền trẻ em Quyền ngha v cụng dõn gia ỡnh Lê Thuỳ Dơng S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Lớp Nội dung kiến thức Công 1/ Những quyền ước liên trẻ em hợp quốc theo Công ước quyền Liên hợp quốc trẻ em Bài Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Học sinh thảo luận nhóm - giúp em hiểu nội dung quyền trẻ em - Chia học sinh thành nhóm, nhóm thành 6-8 em - Phát cho nhóm phiếu rời (mỗi phiếu ghi quyền trẻ em) tranh rời tương đương với quyền đó) - Dán tranh vào tờ giấy to dán phiếu ghi nội dung quyền phù hợp xuống phía tranh - Các nhóm trình bày kết - Học sinh lớp bổ xung - Giáo viên chốt lại đáp án - Giáo viên kết luận trẻ em 2/ Ý nghĩa quyền trẻ em bổn phận trẻ em Luyện tập Lª Thuú D¬ng - Học sinh thảo luận lớp theo câu hỏi: + Các quyền trẻ em cần thiết nào? Điều xảy thiếu quyền, trẻ em khơng thực hiện? Lấy ví dụ cụ thể + Trẻ em gì? Chúng ta phải làm gì? - Học sinh phát biểu - Học sinh khác nhận xét bổ sung - Giáo viên chốt lại ý - Học sinh chơi sắm vai VD: Sắm vai câu lạc phóng viên trẻ em bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng đề xuất việc làm cần thiết cho trẻ em VD: Sắm vai câu lạc phóng viên trẻ em bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng đề xuất S¸ng kiÕn kinh nghiƯm việc lm cn thit cho tr em Lê Thuỳ Dơng S¸ng kiÕn kinh nghiƯm MỘT SỐ BÀI TẬP - HÌNH ẢNH SỬ DỤNG CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM Bài 1: Cho học sinh đánh dấu (X) vào ô trống tương ứng với việc làm thực quyền trẻ em,đánh dấu (-) vào ô trống tương ứng với việc phạm vi quyền trẻ em - Nhận trẻ em mồ côi làm nuôi  - Y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ em  - Nhà nước phát động phong trào nuôi sữa mẹ  - Con tuổi cha, mẹ không cho học bắt nhà lao động thêm năm  - Tập trung trẻ từ 10-12 tuổi đánh giày thu nửa số tiền em  - Đánh đập trẻ em bị giam giữ  - Buôn bán trẻ em qua biên giới  Bài tập 2: Hãy kể việc làm Nhà nước nói chung, quyền địa phương em việc thực tốt quyền trẻ em - Trẻ em có quyền vui chơi giải trí - Trẻ em có khiếu phát bồi dưỡng - Trẻ em quan tâm chăm sóc sức khoẻ - Trẻ em học tập, em có hồn cảnh khó khăn khơng phải trả học phí - Trẻ em tiếp cận nhiều thông tin bày tỏ ý kiến tham gia hoạt động xã hội Bài tập 3: Vợ chồng anh Lai có hai cháu: Cháu Cương tuổi, cháu Hiền tuổi Cả hai cháu chưa đến trường học Cán Uỷ ban nhân dân xã số cô giáo trường Tiểu học thường xuyờn n ng, khuyờn anh Lê Thuỳ Dơng 10 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm QUYỀN ĐƯỢC CHĂM SĨC VÀ GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM Bài tập 1: Chị Hiền mở quán bán hàng ăn uống, giải khát thị trấn Quán chị em đông khách, người lớn mà cịn có số trẻ em 1415 tuổi Bọn trẻ đến quán chị uống rượu, hút thuốc Chị Hiền chiều chúng, cho bạn trẻ nợ dần nhiều lần phải trả tiền rượu, thuốc Tối thứ bảy vừa rồi, lúc bọn trẻ uống rượu qn chị Hiền ơng chủ tịch thị trấn cho công an đến lập biên bản, phạt chị 200.000đ Hỏi: Việc ông chủ tịch thị trấn cho công an đến phạt tiền chị Hiền hai sai? Trả lời: Trẻ em, non nớt thể chất tinh thần nên việc em uống rượu không làm tổn hại đến sức khoẻ, đến phát triển bình thường mà cịn ảnh hương lớn đến hình thành nhân cách em Nhà nước ta quan tâm đến việc bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, ban hành quy định pháp luật ngăn cấm việc lôi kéo, dụ dỗ trẻ em uống tượu, hút thuốc trừng trị nghiêm khắc hành vi Chị Hiền có hành vi bán rượu, thuộc cho trẻ, xúi giục, tạo điều kiện cho trẻ em uống rượu, hút thuốc, nghĩ đến lợi ích mà không nghĩ đến tác hại hành vi Chị vi phạm khoản điều 14 Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em: "Nghiêm cấm việc lôi kéo trẻ đánh bạc, cho trẻ em uống rượu, hút thuốc, dùng chất kích thích có hại cho sức khoẻ", đồng thời vi phạm điểm c, khoản Điều 25 Nghị định 49/ CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh, trật tự Hành vi vi phạm chị Hiền cần phải bị xử lý theo quy định pháp luật Trong trường hợp chị phải chịu hình thức phạt tiền Bài tập 2: Cho học sinh đọc đoạn trích trả lời câu hỏi: " Năm cháu học lớp chuẩn bị thi vào trung học phổ thông Do ba mẹ cháu đặt tên theo vần bố, nên tên cháu không hay lớp cỏc bn Lê Thuỳ Dơng 14 Sáng kiến kinh nghiệm trêu cháu buồn Cháu muốn đổi tên có khơng? Cháu cần phải làm để đổi tên được./ Lê Thị Tơ Châu Thành - Đồng Tháp Trả lời: Cái tên hình thức thơi, không phản ánh nội dung chất học sinh Thực ra, cháu học giỏi chăm ngoan tốt Cháu không nên bận tâm tên Tuy nhiên, cháu dứt khốt muốn đổi tên đổi được, phải theo thủ tục mà pháp luật quy định không tự tiện sửa chữa giấy khai sinh, sửa chữa giấy tờ liên quan có tên Pháp luật nước ta quy định người có quyền thay đổi họ tên Điều 29 Bộ Luật Dân quy định cá nhân có quyền yêu cầu quan Nhà nước công nhận việc thay đổi họ tên trường hợp sau đây: - Theo yêu cầu người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền lợi ích hợp pháp - Theo u cầu cha, mẹ ni việc thay đổi họ, tên cho nuôi nuôi yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha, mẹ đẻ đặt cho - Thay đổi họ, tên người lưu lạc từ nhỏ tìm nguồn gốc huyết thuốc Nếu việc đổi tên cháu thuộc trường hợp bố mẹ cháu phải làm đơn gửi Uỷ ban nhân dân xã xác nhận, kèm theo giấy tờ khác sổ hộ gia đình, giấy khai sinh (qua Sở Tư pháp) Chỉ có định Uỷ ban nhân dân tỉnh cơng nhận c chớnh thc i tờn Lê Thuỳ Dơng 15 Sáng kiến kinh nghiệm Lê Thuỳ Dơng 16 Sáng kiến kinh nghiÖm Quyền 1/ Quyền nghĩa - Giáo viên chia học sinh thành nghĩa vụ vụ cha mẹ nhóm cơng ơng bà - Mỗi nhóm thảo luận tình dân gia đình tập 3,4,5(SGK) - Các nhóm trình bày kết thảo luận - Cả lớp trao đổi đánh giá sở đánh giá giải pháp mà nhóm đưa - Giáo viên thống đáp án 2/ Quyền nghĩa - Giáo viên cho học sinh chơi trò vụ cháu chơi nhận biết - Giáo viên đưa tình - Học sinh chia thành nhóm để chọn người thi nhóm - Giáo viên kết luận chung - Tổ chức cho học sinh chơi trị 3/ Luyện tập chơi đóng vai thể cách ứng xử tình có liờn quan n quyn v ngha Lê Thuỳ Dơng 17 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm MỘT SỐ BÀI TẬP - HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH Bài tập 1: Bố Hồ có tật nghiện rượu Nhiều hơm ơng uống với người khác trở nhà tình trạng say Khi bố tỉnh dậy, Hoà mẹ khuyên ngăn bố lại bị bố em măng chửi, xúc phạm, chí cịn bị đánh Hỏi: Bố Hoà vi phạm điều khoản pháp luật? Trả lời: Bố Hoà vi phạm khoản điều 34, khoản Điều 37 Luật Hôn nhân gia đình, khoản Điều 16 Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, cụ thể đã: - Ngược đãi, đánh đập, xúc phạm con; - Khơng làm gương tốt cho mà lại có biểu xấu làm ảnh hưởng đến sống tình cảm Bài tập 2: Hỏi năm 18 tuổi, em làm nên có thu nhập riêng Bố Hải sớm Mẹ Hải 50 tuổi, sống vất vả hay ốm đau, bệnh tật Gia đình Hải có anh em, sống cịn nhiều khó khăn Hỏi: Hải có nghĩa vụ đóng góp để nuổi mẹ em không? Pháp luật qui định nghĩa vụ này? Trả lời: Xét tình cảm, đạo đức pháp lý Hải có nghĩa vụ đóng góp mộ phần thu nhập để ni mẹ em, thực đạo lý nghĩa vụ người trách nhiệm thành viên gia đình Nghĩa vụ quy định khoản Điều 36 khoản Điều 44 Luật Hơn nhân gia đình, thể hai nội dung sau đây: - Con có nghĩa vụ chăm sóc, ni dưỡng cha mẹ, đặc biệt mẹ ốm đau, già yếu, tàn tật; Lª Thuỳ Dơng 18 Sáng kiến kinh nghiệm - Con t đủ 15 tuổi trở lên sống chung với gia đình có nghĩa vụ chăm sóc đời sống chung gia đình; có thu nhập đóng góp vào nhu cầu thiết yếu gia đình Lª Th Dơng 19 Sáng kiến kinh nghiệm Quyn v 1/ Khái niệm hôn - Học sinh nhắc lại quyền nghĩa nghĩa vụ nhân vụ công dân gia đình cơng (Bài 12 lớp 8) dân - Giáo viên tổ chức cho học sinh hôn nhân thảo luận lớp - Học sinh làm việc cá nhân - Học sinh lớp trao đổi vấn đề sau: + Cơ sở tình u chân + Những sai trái thường gặp tình u chân + Hôn nhân pháp luật nào? + Thế hôn nhân trái pháp luật - Giáo viên liệt kê ý kiến học sinh kết luận 2/ Nguyên tắc - Học sinh đọc kiểm tra, mục chế độ phần Nội dung học hôn nhân Việt - Học sinh nêu caqau hỏi Nam xung quanh nguyên tắc chế độ hôn nhân (VD: Thế tự nguyện?) - Giáo viên tổ chức cho lớp trao đổi - Giáo viên kết luận - Giáo viên chia nhóm giao cho nhóm thảo luận câu hỏi + c kt hụn cn cú nhng Lê Thuỳ Dơng 20 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm điều kiện nào? + Cấm kết hôn trường hợp nào? + Những hành vi vi phạm pháp luật chế độ nhân + Vì Pháp Luật phải có quy định chặt chẽ việc có ý nghĩa nào? - Học sinh nhóm trình bày - Cả lớp trao đổi bổ sung - Giáo viên kết hợp giải thích nội dung khó - Học sinh liên hệ với địa phương nơi có trường hợp vi phạm qui định pháp luật hôn nhân không? Vi phạm điều gì? Hậu 4/ Trách nhiệm - Giáo viên nêu vấn đề công dân - Học sinh thảo luận, giải vấn đề - Giáo viên chốt lại ý kiến 5/ Củng cố chủ - Học sinh làm tập đánh giá đề: Quyền trẻ em; hành vi thân Quyền nghĩa - Học sinh cần làm để thực vụ cơng dân tốt quyền trẻ em, quyền vệ gia đình sinh nghĩa vụ cơng dân gia đình - Học sinh bày tỏ ý kiến thân - Giỏo viờn bng sung Lê Thuỳ Dơng 21 Sáng kiến kinh nghiƯm MỘT SỐ BÀI TẬP - HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN Bài tập 1: Hỏi: Ở quê cháu, niên hay làm đám cưới sớm chưa đến tuổi kết Trường hợp cháu có khả Cháu anh Tiến thôn, cháu 17 tuổi anh Tiến 18 tuổi gia đình cháu gia đình anh ép chúng cháu lấy nhau.Hai gia đình bàn bạc tổ chức đám cưới vào tháng tơi Bố cháu cịn doạ, không đồng ý, bố cháu đánh đuổi cháu khỏi nhà Cháu phải làm đây? Nguyễn Thị Xuân Lục Ngạn - Bắc Giang Trả lời: Cả hai cháu chưa đến tuổi kết hơn, theo quy định Điều Luật nhâ, gia đình điều kiện kết nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên kết hôn Hơn việc kết hôn phải nam nữ tự nguyện định, không cưỡng ép cản trở Nếu hai cháu bị cưỡng ép phải cưới bố mẹ cháu vi phạm Điều Luật hôn nhân gia đình việc kết hai cháu bị coi kết hôn trái pháp luật, phải bị huỷ bỏ Còn trường hợp bố mẹ cháu cố ép buộc đánh đập, uy hiếp tinh thần cháu bố mẹ cháu vi phạm Điều 146 Bộ Luật Hình bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến năm bị phạt tù từ tháng đếm năm, tuỳ theo mức độ vi phạm hậu qu xy Bi 2: Hi: Lê Thuỳ Dơng 22 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm Em anh Chính làm công nhân Hà Nội, chúng em yêu thương định lấy Em muốn tổ chức kết cho đàng hồng đời người có lần Thế anh Chính lại khun em khơng nên tổ chức lễ cưới cho tốn kém, cốt anh em thương rỗi Thế chúng em sống chung với quan hệ vợ chồng Đến nay, em biết anh Chính có vợ gái quê Em đau khổ Liệu em tiếp tục sống chung với anh Chính khơng Nếu quan hệ vợ chong có vi phạm pháp luật khơng? Hồng Thị Hương Lan Quận Thanh Xn - Hà Nội Trả lời Theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, nam nữ khơng đăng ký kết mà chung sống với vợ chồng không pháp luật công nhận vợ chồng Bộ Luật Hình quy định, người có vợ, có chồng mà kết chung sống vợ chồng với người khác bị xử phạt hành chính, gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành mà cịn vi phạm bị phạt cảnh cáo, cải tạo khơng giam giữ đến năm bị phạt tù từ tháng đến 1năm Rõ ràng em anh Chính vi phạm Luật Hơn nhân gia đình chí cịn vi phạm quy định Bộ luật Hình Em cần chủ động nói rõ cho anh Chính biết định thơi khơng tiếp túc sống với anh Một lần lầm lỡ cịn khắc phục Tuổi cịn trẻ, em nên dứt khốt trước hết để tự cứu mình, để có điều kiện hội tìm hạnh phúc mới, xây đắp cho tương lai Lª Thuỳ Dơng 23 Sáng kiến kinh nghiệm Lê Thuỳ Dơng 24 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm III - Kết thực (lớp 1/ Kết giảng dạy qua kiểm tra lớp Năm học 2003-2004 Giỏi 20% Khá 50% TB 25% Yếu 5% Kém 2004-2005 23% 55% 22% 0 2005-2006 33% 60% 7% 0 2006-2007 36% 61% 3% 0 2/ Kết khác * Với nội dung kiến thức hình thức tổ chức dạy học đó, giáo viên học sinh hứng thú dạy học Các em tự tìm hiểu, tự đánh giá, phát huy khả tất đối tượng học sinh lớp Học sinh thực thực tế, kiểm tra hành vi Giáo viên đánh giá kết học sinh sát hợp * Những học sinh giáo dục trường pháp luật giúp em có ý thức cao sống Trong q trình từ lớp đến lớp tơi thấy ý thức tuân thủ theo pháp luật học sinh tốt nhiều.Các em hiểu có quyền gì, trách nhiệm thân sao, phải xây dựng đóng góp việc quản lý Nhà nước … Khi học sinh tìm hiểu thực theo pháp luật em lại người tuyên truyền cho người thân gia đình, người xung quanh để họ biết thực hiện, để người, nhà có ý thức tuân thủ, nghiêm chỉnh chấp hành "Pháp luật" 3/ Một số kiến nghị - Để giáo viên trường THCS ngoại thành giảng dạy tốt cần đầu tư thêm đồ dùng: Tranh ảnh, băng hình, tình pháp luật phục vụ cho việc giảng dạy giáo dục pháp luật - Kết hợp với Đoàn, Đội nhà trường tổ chức thi, toạ đàm tìm hiểu pháp luật Lê Thuỳ Dơng 25 Sáng kiến kinh nghiệm PHN II: KẾT LUẬN 1/ Bài học kinh nghiệm a) Đối với giáo viên Cần trọng khâu chuẩn bị giáo viên học sinh giảng dạy giáo dục Pháp luật, giáo viên cần tích cực giảng dạy chu đáo cho dụng cụ dạy học sử dụng thành thạo chúng Hướng dẫn học sinh chuẩn bị nhà cẩn thận - Dành nhiều thời gian cho thực hành, luyện tập Tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức học vào thực tế Biến kiến thức học thành ý thức tự giác chấp hành "Pháp luật" - Tổ chức cho học sinh thi sắm vai: Đây phương pháp có hiệu cao Song giáo viên cần lưu ý ổn định lớp để hoạt động dạy - học đạt hiệu tối ưu - Kiểm tra đánh giá khích lệ động viên học sinh: Cần làm thường xuyên đặc biệt học sinh ý thức chấp hành Pháp luật - Giáo viên giảng dạy phải thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin liên quan tới vấn đề giáo dục Pháp luật b) Đối với học sinh - Tích cực chuẩn bị tiết học theo hướng dẫn giáo viên - Thường xuyên vận dụng kiến thức tìm hiểu lớp thực tế sống - Mạn dạn hỏi điều chưa rõ vấn đề Pháp luật cách sử lý tình gặp sống - Có ý thức tự tìm hiểu Pháp luật tham gia hoạt động trường, lớp, địa phương liên quan tới: "Pháp luật tuyên truyền cho người xung quanh" 2/ Lời kết - Giáo dục ý thức Pháp luật cho học sinh mối quan tâm gia đình, nhà trường xã hội Học sinh hiểu thực nghiêm chỉnh "Pháp luật" góp phần xây dựng mt xó hi minh Lê Thuỳ Dơng 26 Sáng kiÕn kinh nghiƯm Trong khn khổ đề tài, tơi khơng có tham vọng giải tất khó khăn, vướng mắc giáo viên học sinh dạy học "Giáo dục Pháp luật" sông với nội dung trình bày, tơi hy vọng giúp cho giáo viên có định hướng, chủ động giảng dạy giáo dục Pháp luật Mặt khác học sinh hứng thú say mê với mơn học, xố dần tâm lý coi môn giáo dục công dân môn học phụ Đó kinh nghiệm tơi đúc kết Trong q trình giảng dạy Giáo dục cơng dân Chắc chắn khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp Hội đồng khoa học cấp Tôi xin chân thành cảm ơn! Xuân Nộn, ngày 28 tháng 03 năm 2007 Người viết Lê Thu Dng Lê Thuỳ Dơng 27 Sáng kiến kinh nghiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội Đảng Giáo dục Pháp luật nhà trường Các nghành luật hệ thống Pháp luật Việt Nam Sổ tay kiến thức Pháp luật (NXB Giáo dục) Học làm theo Pháp luật (Tập 1-2, NXB Giáo dục) Tương hoạt động thầy trò (NXB Giáo dục) Sách Giáo khoa - Giáo viên GDCD 6,7,8,9 Thiết kế giảng GDCD 6,7,8,9 Bài tập tình GDCD 6,7,8,9 10 Tư liệu GDCD 6,7,8,9 Lê Thuỳ Dơng 28 ... trường THCS học sinh học nhiều môn khác Tất môn học góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Bên cạnh cịn có tác động hoạt động Đồn, Đội Nhưng mơn Giáo dục công dân môn học trực tiếp giáo dục. .. nghành luật hệ thống Pháp luật Việt Nam Sổ tay kiến thức Pháp luật (NXB Giáo dục) Học làm theo Pháp luật (Tập 1-2, NXB Giáo dục) Tương hoạt động thầy trò (NXB Giáo dục) Sách Giáo khoa - Giáo viên GDCD. .. vướng mắc giáo viên học sinh dạy học "Giáo dục Pháp luật" sơng với nội dung trình bày, tơi hy vọng giúp cho giáo viên có định hướng, chủ động giảng dạy giáo dục Pháp luật Mặt khác học sinh hứng

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan