Một số sáng kiến giảng dạy môn công nghệ 9 phần điện kỹ thuật

14 2K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:02

. mang tính Công nghệp như môn Công Nghệ Mô đun: Lắp đạt mạng điện trong nhà là điều trước tiên các giáo viên giảng dạy bộ môn Công Nghệ phải thực hiện. Các em còn ngại khi tiếp xúc với điện, với. trong việc dạy thực hành môn - 1 - Công Nghệ để đạt hiệu quả cao nhất. Sáng kiến mới này đã được áp dụng thành công trong trường. PHẦN 2: NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN: Môn Công Nghệ 9 được thiết. nghề, kỹ năng thực hành cho học sinh nói riêng là không cao Là một giáo viên Công Nghệ được đào tạo chuyên sâu, đúng chuyên ngành sau nhiều năm công tác tại trường, trực tiếp giảng dạy môn Công Nghệ lớp

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan