0

Một số bài tập vẽ kỹ thuật công nghệ 8

22 2,433 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:53

. rèn luyện thêm kỹ năng làm bài tập vẽ kỹ thuật. Bởi vậy nên tôi chọn đề tài Một số bài tập vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8 II- Gii quyết vấn đề: Để làm tốt các bài tập vẽ kỹ thuật đòi hỏi học. giảng dạy tôi đã đa ra một số bài tập vẽ kỹ thuật từ dễ đến khó phù hợp với nội dung vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8 thì thấy các em có tiến bộ nhiều, t duy nhanh hơn, kỹ năng vẽ hình chiếu của các. nghiệm Chủ đề: Một số bài tập vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8 An Lõm, ngy 02 tháng 3 năm 2013 I-t vn : Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, các nghành công nghiệp nh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài tập vẽ kỹ thuật công nghệ 8, Một số bài tập vẽ kỹ thuật công nghệ 8,

Từ khóa liên quan