0

Một số bài tập vẽ kỹ thuật công nghệ 8

22 2,304 2
  • Một số bài tập vẽ kỹ thuật công nghệ 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:53

PHONG GIO DC- O TO AN LM Sáng kiến kinh nghiệm Chủ đề: Một số bài tập vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8 An Lõm, ngy 02 tháng 3 năm 2013 I-t vn : Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, các nghành công nghiệp nh: Cơ khí , điện ngày càng phát triển và ứng dụng rộng rãi. Mọi sản phẩm của các nghành công nghiệp từ dụng cụ, máy móc đến các thiết bị đều phải căn cứ theo bản vẽ kỹ thuật để tiến hành chế tạo, lắp ráp, vận hành, sữa chữa. Qua đó ta thấy đợc việc trang bị kiến thức về vẽ kỹ thuật rất cần thiết cho mỗi ngời chúng ta, nhất là đối với những ngời theo ngành nghề kỹ thuật. Phân môn học Vẽ kỹ thuật công nghệ 8 đòi hỏi trí tởng tởng không gian, là môn học góp phần cho học sinh hình thành tính năng động, sáng tạo, tiếp cận với tri thức khoa học và định hớng tốt hơn cho ngành nghề của mình sau này. Thực tế cho thấy, phần vẽ kỹ thuật là một phần học tơng đối khó, đòi hỏi học sinh phải có kiến thức hình học không gian. Phần vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8 phân bố ở kỳ I, trong khi đó kiến thức hình học không gian môn hình học 8 bắt đầu học ở kỳ II nên giáo viên giảng dạy môn này và học sinh gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, một số trờng giáo viên còn dạy chéo môn, cơ sở vật chất cha đáp ứng đợc nhu cầu dạy học. Là một giáo viên kỹ thuật công nghiêp, qua những năm học tập ở trờng chuyên nghiệp và qua quá trình giảng dạy ở trờng THCS, tôi tìm hiểu và đa ra một số bài tập nhằm giúp học sinh rèn luyện thêm kỹ năng làm bài tập vẽ kỹ thuật. Bởi vậy nên tôi chọn đề tài Một số bài tập vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8 II- Gii quyết vấn đề: Để làm tốt các bài tập vẽ kỹ thuật đòi hỏi học sinh phải t duy, có trí tởng tợng, đồng thời phải nắm vững kiến thức cơ bản vẽ kỹ thuật nh: Khái niệm hình chiếu, mặt phẳng chiếu, hớng chiếu, cách phân tích hình dạng vật thể Bài tập 1: Hãy vẽ hình chiếu của các vật thể sau (hớng chiếu A,B,C). Trong đó: A là hớng chiếu nhìn từ trớc tới B là hớng chiếu từ phía trên xuống C là hớng chiếu từ trái sang phải 1. Vật thể đơn giản: a-Vật thể là hình hộp chữ nhật -Hình chiếu đứng: Chiếu theo hớng từ trớc tới( hớng A) lên mặt phẳng chiếu đứng ta thấy mặt trớc của hình hộp. Vì vật thể không có kết cấu phức tạp bên trong nên trên hình chiếu không dùng nét đứt. Ta có hình chiếu đứng dạng hình chữ nhật có kích thớc chính là kích thớc các cạnh của mặt trớc hình hộp. -Hình chiếu bằng: Nhìn từ trên xuống( hớng B) ta thấy mặt trên hình hộp.Hình chiếu bằng có kích thớc và hình dạng của mặt trên hình hộp. -Hình chiếu cạnh: Chiếu từ trái sang( hớng C) ta thấy mặt bên của hình hộp. Trên mặt phẳng chiếu cạnh cóà kich hình dạng và kích thớc của mặt bên b- Vật thể là hình lăng trụ đều Theo hớng chiếu nh trên, khi ta nhìn từ trớc tới ta thấy 2mặt trớc của hình lăng trụ. Vậy ta có hình chiếu đứng dạng hình chữ nhật có chiều rộng c, dài b và cạnh a đi qua trung điểm c, c( với a=b=d, c=c) Chiếu từ trên xuống ta thấy hình chiếu bằng dạng tam giác của đáy. Chiếu từ trái sang ta thấy một mặt bên của hình lăng trụ trên mặt phẳng chiếu cạnh, hình chiếu cạnh có kích thớc và hình dạng của mặt bên đó. c- Vật thể dạng khối tròn xoay ( hình trụ) Khi ta chiếu hình trụ lên 3 mặt phẳng chiếu. Theo hớng chiếu từ trớc tới lên mặt phẳng chiếu đứng ta có hình chiếu đứng ta có hình chiếu đứng là hình chữ nhật có chiều rộng bằng đờng kính đáy, chiều dài chính là chiều cao hình trụ. Theo hớng chiếu từ trên xuống lên mặt phẳng chiếu bằng ta có hình chiếu bằng dạng hình tròn của đáy. Theo hớng chiếu từ tráI sang ta có hình chiếu cạnh bằng hình chiếu đứng nên trên bản vẽ kỹ thuật nếu 2hình chiếu có hình dạnh và kích thớc nh nhau ta có thể bỏ 1hình chiếu( hình chiếu cạnh hoặc hình chiếu bằng ) 2) VËt thÓ cã h×nh d¹ng phøc t¹p a) Đối với vật thể có kết cấu bên trong phức tạp, một số hớng chiếu ta không nhìn thấy kết cấu phức tạp bên trong. Phần không nhìn thấy ( phần khuất) trên bản vẽ kỹ thuật đợc vẽ bằng nét đứt. Theo hớng chiếu từ trớc tới ( hớng A) lên mặt phẳng chiếu đứng, hình chiếu đứng thu đợc dạng mặt trớc của vật thể trên. Chiếu từ trên xuống( hớng B) lên mặt phẳng chiếu bằng ta thấy đợc mặt trên của hình, có kết cấu bên trong lõm vào ta không thấy đợc nên đợc vẽ bằng nét đứt và đợc gióng từ trên hình chiếu đứng xuống. Chiếu theo hớng tráI sang lên mặt phăng chiếu cạnh ta thấy mặt trên của hình, phần bên trong không nhìn thấy nên ta biểu diển bằng nét đứt và gióng từ hình chiếu đứng sang. [...]... bản vẽ với vật thể Để xác định đợc hình dạng vật thể , ta quan sát từng phần vật thể, phân tích và xác định đợc hình dạng từng phần tạo thành vật thể rồi đánh dấu (x) vào bảng Bảng 2 Vật thể A Khối hình học Hình hộp chữ nhật Hình trụ Hình cầu III- Kết thúc vấn đề: B C Trong quá trình giảng dạy tôi đã đa ra một số bài tập vẽ kỹ thuật từ dễ đến khó phù hợp với nội dung vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8 thì... nghệ 8 thì thấy các em có tiến bộ nhiều, t duy nhanh hơn, kỹ năng vẽ hình chiếu của các em đợc nâng lên Phần vẽ kỹ thuật là phần học khó nhất trong môn công nghệ 8 Để đạt đợc kết quả cao ngoài việc rèn luyện kỹ năng làm bài tập thì giáo viên phải làm đồ dùng để sử dụng Bên cạnh đó kết hợp phơng tiện dạy học nh máy chiếu, các hình ảnh trực quan thì bài học sẽ sôi động hơn và gần với thực tế hơn Nhờ đó học... dạy môn công nghệ 8 đang còn thiếu nhiều nh: Vật mẫu, phòng thực hành, tranh ảnh Vậy kính mong các cấp và nhà trờng trang bị nhiều hơn đồ dùng của môn học, đầu t thời gian nhiều hơn cho môn học này Trên đây là những kinh nghiệm giảng trong phần Vẽ kỹ thuật môn học công nghệ 8 Rất mong đợc sự góp ý của các đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Thạch hội; ngày 02 tháng 03 năm 2011 Bài tập 1: Hãy vẽ hình... phần dới và ặt bên phần trên) Bài tập 3: Đọc các bản vẽ hình chiếu 1,2,3 (hình1) Hãy đành dấu x vào bảng 1 để chỉ rõ sự tơng quan giữa các bản vẽ với vật thể A,B,C từ các khối hình học cơ bản nào bằng cách đánh dấu x vào bảng 2 Bảng 1 Bản Vẽ Vật thể A B C 1 2 3 Từ bản vẽ 1, 2, 3 ta hình dung ra vật thể hoặc từ các vật thể A, B, C ta vẽ hình chiếu sau đó đối chiếu với các bản vẽ Tiếp đến đánh dấu (x) để... khuất Bài tập 2: Cho các hình chiếu 1, 2, 3 của vật thể Hãy ghi tên gọi các hình chiếu và hớng chiếu vào bảng sau: Hình chiếu 1 2 3 Tên hình chiếu Hớng chiếu Hình chiếu đứng Hình chiếu bằng Hình chiếu cạnh Từ trớc tới Từ trên xuống Từ trái sang phải Bài này yêu cầu phải đặt và quan sát vật thể, chiếu theo hớng A, B, C để xác định đợc các hình chiếu vật thể rồi đe so sánh với các hình chiếu trên bản vẽ . rèn luyện thêm kỹ năng làm bài tập vẽ kỹ thuật. Bởi vậy nên tôi chọn đề tài Một số bài tập vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8 II- Gii quyết vấn đề: Để làm tốt các bài tập vẽ kỹ thuật đòi hỏi học. giảng dạy tôi đã đa ra một số bài tập vẽ kỹ thuật từ dễ đến khó phù hợp với nội dung vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8 thì thấy các em có tiến bộ nhiều, t duy nhanh hơn, kỹ năng vẽ hình chiếu của các. nghiệm Chủ đề: Một số bài tập vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8 An Lõm, ngy 02 tháng 3 năm 2013 I-t vn : Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, các nghành công nghiệp nh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài tập vẽ kỹ thuật công nghệ 8, Một số bài tập vẽ kỹ thuật công nghệ 8, Một số bài tập vẽ kỹ thuật công nghệ 8