Một số đề xuất nhằm gây hứng thú tập luyện thể dục thể thao cho học sinh THPT

10 2.1K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 09:46

. (môn): Thể dục THANH HÓA NĂM 2013 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM GÂY HỨNG THÚ TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO CHO HỌC SINH THPT A-ĐẶT VẤN ĐỀ Chúng ta thường nghĩ rằng, tập luyện thể. chọn đề tài: Một số đề xuất nhằm gây hứng thú tập luyện Thể dục thể thao cho học sinh THPT B - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I. Mục đích, yêu cầu giới hạn đề tài: + Tạo cho các em sự say mê, hứng thú trong. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT BỈM SƠN *************** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM GÂY HỨNG THÚ TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO CHO HỌC SINH THPT Người thực

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • TRƯỜNG THPT BỈM SƠN

    • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan