Một số sai lầm thường gặp khi giải các bài toán liên quan đến tích phân_SKKN toán THPT

17 2.4K 12
Một số sai lầm thường gặp khi giải các bài toán liên quan đến tích phân_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. trình làm bài tập, làm bài kiểm tra, các bài thi. Tôi nhận thấy rằng để các em tự tin khi gặp các bài toán liên quan đến tích phân, để các em có hứng thú giải các bài toán về tích phân, thì tôi. cứu là : Một số sai lầm thường gặp khi giải các bài toán liên quan đến tích phân . Đúng như Polya đã viết : “Con người phải biết học những sai lầm và những thiếu sót của mình.” 1 B. GIẢI QUYẾT. ) bài toán. III. Những khó khăn, sai lầm phổ biến của học sinh THPT trong quá trình giải toán về tích phân. Học sinh thường gặp những khó khăn, sai lầm sau đây khi giải những bài toán liên quan

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan