0

MÔ HÌNH HARROD DOMAR

35 9,412 115
  • MÔ HÌNH HARROD  DOMAR

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2015, 22:08

Xuất phát điểm mô hình Quan điểm của J.Keynes về điểm cân bằng dưới mức tiềm năng và vai trò của yếu tố chi tiêu (tổng cầu) Đầu tư tạo hiệu ứng tăng thu nhập (Harrod cùng quan điểm với J.Keynes) Đầu tư bằng tiết kiệm (S=I) Đầu tư làm tăng năng lực cho nền kinh tế (I=ΔK). Cố định công nghệ Nội dungCác yếu tố trực tiếp tác động đến tăng trưởng:Y = f(K,L,R)Yếu tố đóng vai trò quyết định: + S là nguồn gốc của đầu tư (I) + I tạo nên ΔK của thời kỳ sau + ΔK trực tiếp tạo ΔY của kỳ đó → Tiết kiệm và đầu tư tạo vốn sản xuất gia tăng là yếu tố quyết định đến tăng trưởng kinh tế L/O/G/O www.themegallery.com MÔ HÌNH HARROD - DOMAR HỆ SỐ ICOR NỘI DUNG • Mô hình Harrod – Domar - Xuất phát điểm. - Nội dung và ý nghĩa thực tiễn. - Một số điểm hạn chế. • Hệ số ICOR - Các phương pháp tính toán. - Ứng dụng ở Việt Nam. Mô hình Harrod – Domar - Mô hình ra đời vào khoảng 1940, do R. Harrod và E. Domar độc lập nghiên cứu. - Vài nét về tác giả: • Roy Forbes Harrod (1900- 1978) • Evsey D. Domar (1914-1997) Roy Forbes Harrod (1900- 1978) • Là một nhà kinh tế học Anh, học tại Đại học Oxford và Đại học Cambridge , nơi ông đã gặp gỡ với John Maynard Keynes • Tham gia vào đời sống chính sách cố vấn tiếng Anh như Winston Churchill trong Thế chiến II • Hàng loạt các công trình công bố, trong số đó là về kinh tế tăng trưởng, mà còn tiến hành nghiên cứu về tiền tệ và lạm phát . Evsey D. Domar (1914-1997) • Sinh ra ở Nga sau đó di cư vào Mỹ. • Đã có những đóng góp trong 3 lĩnh vực chính của nền kinh tế: tăng trưởng kinh tế, kinh tế so sánh và lịch sử kinh tế. • Công việc của ông về tăng trưởng kinh tế bắt đầu với model 1944 của mình về nợ chính phủ (làm thế nào tăng trưởng kinh tế có thể giảm nhẹ gánh nặng của nợ chính phủ) sau đó là mô hình Harrod Domar. Mô hình Harrod – Domar • Xuất phát điểm mô hình - Quan điểm của J.Keynes về điểm cân bằng dưới mức tiềm năng và vai trò của yếu tố chi tiêu (tổng cầu) - Đầu tư tạo hiệu ứng tăng thu nhập (Harrod cùng quan điểm với J.Keynes) - Đầu tư bằng tiết kiệm (S=I) - Đầu tư làm tăng năng lực cho nền kinh tế (I=ΔK). - Cố định công nghệ Mô hình Harrod – Domar • Nội dung - Các yếu tố trực tiếp tác động đến tăng trưởng: Y = f(K,L,R) - Yếu tố đóng vai trò quyết định: + S là nguồn gốc của đầu tư (I) + I tạo nên ΔK của thời kỳ sau + ΔK trực tiếp tạo ΔY của kỳ đó → Tiết kiệm và đầu tư tạo vốn sản xuất gia tăng là yếu tố quyết định đến tăng trưởng kinh tế Mô hình Harrod – Domar Vai trò của vốn đến tăng trưởng: - Mối quan hệ giữa ΔK và ΔY - Hệ số gia tăng vốn - sản lượng (ICOR- Incremental Capital Output Ratio): kt (ICOR) = ΔKt /ΔYt = It-1/ ΔYt - Hệ số ICOR phản ánh năng lực vốn đầu tư, phụ thuộc vào: + Tính chất công nghệ kỹ thuật của vốn SX + Mức độ khan hiếm nguồn lực + Hiệu quả quản lý và sử dụng vốn Mô hình Harrod – Domar - Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng với tỷ lệ tiết kiệm: s là tỷ lệ tích luỹ trong GDP và mức tích luỹ là S: s = S/Y gt = st-1/kt => Mô hình Harrod – Domar: tăng trưởng kinh tế tăng lên khi tăng tỷ lệ tiết kiệm và hạ thấp hệ số ICOR Mô hình Harrod – Domar • Ý nghĩa thực tế - Đa số các nước đang phát triển đều đang thực hiện vận dụng mô hình nhằm tăng tỷ lệ tiết kiệm – đầu tư, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế. - Hệ số ICOR trở thành một tiêu chí quen thuộc để đánh giá hiệu quả đầu tư ở nhiều nước. [...].. .Mô hình Harrod – Domar • Hạn chế - Sự đơn giản hoá khi coi tăng trưởng chỉ do đầu tư đem lại Thực tế có thể xảy ra những trường hợp: + Đầu tư thiếu hiệu quả không tạo nên tăng trưởng + Tăng trưởng không phải sử dụng giải pháp đầu tư (bỏ qua yếu tố công nghệ) + Đầu tư đến một mức độ nào đó sẽ bị quy luật lợi tức giảm dần chi phối Mô hình Harrod – Domar Đối với các nước đang... tư(đồng) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Một đồng vốn đầu tư tạo ra GDP (đồng) HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM Nghịch lý trong mô hình đầu tư Đầu ICOR trong các thành phần kinh tế Nguyên nhân ICOR Việt Nam cao Đầu tư nhà nước quy mô lớn nhưng hiệu quả thấp và góp phần làm bất ổn vĩ mô Đầu tư nước ngoài ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, nhưng chưa có tác động lan tỏa tới các khu vực kinh tế khác Khu vực tư... Giải Pháp cải thiện ICOR Việt Nam Tái cơ cấu Tài liệu tham khảo • Giáo trình Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội • http://www.slideshare.net/digiworldhanoi /harrod- domar • http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo _Harrod- Domar • Hệ số ICOR - hiệu quả sử dụng tổng hợp nguồn vốn phát triển http://vienkhoahoc.thongke.gov.vn/?page=tttulieu& tabsel=hdnc&nam=2001&Cat_ID=70&id=614 Thank You! L/O/G/O... TRONG THẾ KHÔNG CÂN ĐỐI ICOR - Ứng dụng ở Việt Nam • Gia tăng thêm tăng trưởng  tăng trưởng trong thế không cân đối • Biểu hiện: • Thâm hụt ngân sách • Thâm hụt cán cân thanh toán • Lạm phát • Bất ổn vĩ mô Đánh giá vai trò của các nhân tố trong nền KT Việt Nam Đánh giá vai trò của các vốn trong nền KT Việt Nam Vốn đầu tư phát triển tại VN (tỷ đồng) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 . Harrod – Domar - Mô hình ra đời vào khoảng 1940, do R. Harrod và E. Domar độc lập nghiên cứu. - Vài nét về tác giả: • Roy Forbes Harrod (1900- 1978) • Evsey D. Domar (1914-1997) Roy Forbes Harrod. L/O/G/O www.themegallery.com MÔ HÌNH HARROD - DOMAR HỆ SỐ ICOR NỘI DUNG • Mô hình Harrod – Domar - Xuất phát điểm. - Nội dung và ý nghĩa thực tiễn. - Một số điểm. tăng trưởng kinh tế có thể giảm nhẹ gánh nặng của nợ chính phủ) sau đó là mô hình Harrod Domar. Mô hình Harrod – Domar • Xuất phát điểm mô hình - Quan điểm của J.Keynes về điểm cân bằng dưới mức
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ HÌNH HARROD DOMAR, MÔ HÌNH HARROD DOMAR, MÔ HÌNH HARROD DOMAR

Từ khóa liên quan