MÔ HÌNH HARROD DOMAR

35 10.1K 124
MÔ HÌNH HARROD DOMAR

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Xuất phát điểm mô hình Quan điểm của J.Keynes về điểm cân bằng dưới mức tiềm năng và vai trò của yếu tố chi tiêu (tổng cầu) Đầu tư tạo hiệu ứng tăng thu nhập (Harrod cùng quan điểm với J.Keynes) Đầu tư bằng tiết kiệm (S=I) Đầu tư làm tăng năng lực cho nền kinh tế (I=ΔK). Cố định công nghệ Nội dung Các yếu tố trực tiếp tác động đến tăng trưởng: Y = f(K,L,R) Yếu tố đóng vai trò quyết định: + S là nguồn gốc của đầu tư (I) + I tạo nên ΔK của thời kỳ sau + ΔK trực tiếp tạo ΔY của kỳ đó → Tiết kiệm và đầu tư tạo vốn sản xuất gia tăng là yếu tố quyết định đến tăng trưởng kinh tế . Harrod – Domar - Mô hình ra đời vào khoảng 1940, do R. Harrod và E. Domar độc lập nghiên cứu. - Vài nét về tác giả: • Roy Forbes Harrod (1900- 1978) • Evsey D. Domar (1914-1997) Roy Forbes Harrod. L/O/G/O www.themegallery.com MÔ HÌNH HARROD - DOMAR HỆ SỐ ICOR NỘI DUNG • Mô hình Harrod – Domar - Xuất phát điểm. - Nội dung và ý nghĩa thực tiễn. - Một số điểm. tăng trưởng kinh tế có thể giảm nhẹ gánh nặng của nợ chính phủ) sau đó là mô hình Harrod Domar. Mô hình Harrod – Domar • Xuất phát điểm mô hình - Quan điểm của J.Keynes về điểm cân bằng dưới mức

Ngày đăng: 04/03/2015, 22:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • NỘI DUNG

 • Mô hình Harrod – Domar

 • Roy Forbes Harrod (1900- 1978)

 • Evsey D. Domar (1914-1997)

 • Mô hình Harrod – Domar

 • Mô hình Harrod – Domar

 • Mô hình Harrod – Domar

 • Mô hình Harrod – Domar

 • Mô hình Harrod – Domar

 • Mô hình Harrod – Domar

 • Mô hình Harrod – Domar

 • HỆ SỐ ICOR - PHƯƠNG PHÁP TÍNH

 • HỆ SỐ ICOR - PHƯƠNG PHÁP TÍNH

 • HỆ SỐ ICOR - PHƯƠNG PHÁP TÍNH

 • HỆ SỐ ICOR - PHƯƠNG PHÁP TÍNH

 • HỆ SỐ ICOR - PHƯƠNG PHÁP TÍNH

 • ICOR - Ứng dụng ở Việt Nam

 • ICOR - Ứng dụng ở Việt Nam

 • ICOR - Ứng dụng ở Việt Nam

 • ICOR - Ứng dụng ở Việt Nam

 • Đánh giá vai trò của các nhân tố trong nền KT Việt Nam

 • Đánh giá vai trò của các vốn trong nền KT Việt Nam

 • Đánh giá vai trò của các nhân tố trong nền KT Việt Nam

 • Đánh giá vai trò của các nhân tố trong nền KT Việt Nam

 • ICOR - Ứng dụng ở Việt Nam

 • Slide 27

 • HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM

 • HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM

 • Nghịch lý trong mô hình đầu tư

 • ICOR trong các thành phần kinh tế

 • Nguyên nhân ICOR Việt Nam cao

 • Giải Pháp cải thiện ICOR Việt Nam

 • Tài liệu tham khảo

 • Slide 35

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan