trình bày chủ trương xây dựng hậu phương miền bắc

25 945 0
trình bày chủ trương xây dựng hậu phương miền bắc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ TÀI THẢO LUÂÂN Trình bày chủ trương xây dựng hậu phương miền Bắc MƠN : Đường lới Đảng Cơ ông Sản viê ôt Nam Giảng viên HD: Phạm Thị Thùy Dương LOGO Danh Sách nhóm tổ - QTKD BÙI TIẾN ÚY NGUYỄN NĂNG UY ĐÀO THỊ THAO NGUYỄN THỊ HIỀN (19.05.1990) VŨ THÀNH TRANG PHẠM MINH TIẾN HỒ THỊ HUYỀN NGÔ TRƯỜNG SƠN LOGO BÙI ĐĂNG XUÂN NỘI DUNG Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954 1964) (1954 1964) Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại chi viện miền Nam (1965 1975) chi viện miền Nam (1965 1975) Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954 1964) Bối cảnh lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ (5-1954) Mỹ trở thành kẻ thù nhân dân ta Miền Bắc hồn tồn giải phóng Miền Bắc hồn tồn giải phón Mỹ hất cẳng Pháp, phá hoại hiệp định Mỹ hất cẳng Pháp, phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) Giơ-ne-vơ (1954) Miền Nam thành thuộc địa Mỹ Miền Nam thành thuộc địa Mỹ Công xây dựng miền Bắc (1954-1960) • Tiếp quản Miền Bắc • • • Trước rút quân khỏi miền Bắc theo Hiệp định Giơnevơ, thực dân Pháp đế quốc Mỹ tiến hành nhiều hoạt động nhằm chống phá công xây dựng miền Bắc Cuộc đấu tranh chống địch phá hoại miền Bắc diễn gay go, tất lĩnh vực Ngày 1-1-1955, hàng vạn nhân dân tiến hành mít tinh chào mừng Trung ương Đảng, Chính phủ chủ tịch Hồ Chí Minh thủ Hà Nội trở thành trung tâm trị, kinh tế, văn hoá nước Việt Nam dân chủ cộng hịa.Tháng 5-1955, qn đội Pháp hồn tồn rút khỏi miền Bắc Miền Bắc bắt tay vào thực nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh Nhiệm vụ miền Bắc Chi viện Chính trị K Kinh tế i n Hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi kinh tế quốc dân, ổn định xã hội phát triển đời sống nhân dân Tăng cường mở rộng hoạt động quan hệ quốc tế Chi viện cho Miền Nam Thực trạng kinh tế :  Trong nông nghiệp, ngành kinh tế chủ yếu miền Bắc, có 1.400.000 hécta đất bị bỏ hoang, hàng chục vạn nơng dân khơng nhà ở, nhiều cơng trìnhthủy lợi bị thực dân Pháp tàn phá, hàng chục vạn trâu bị bị giết…  Trong cơng nghiệp, phần lớn xí nghiệp máy móc thiếu, q lạc hậu Khai thác mỏ giảm nửa so với trước chiến tranh Hệ thống giao thông sở hạ tầng nói chung bị tàn phá nghiêm trọng Hàng triệu người miền Bắc mù chữ Số trườnglớp thiếu, tỷ lệ học sinh đến trường thấp  Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khơng đáng kể  Thực trạng đòi hỏi phải khẩn trương khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh Đó nhiệm vụ trung tâm, nặng nề nhân dân miền Bắc sau tháng 7- 1954 Cải cách nông nghiệp: Thực cải cách ruộng đất năm 1954-1960 Từ đợt đến đợt V, cải cách ruộng đất tiến hành 3653 xã, đãchia khoảng 334.100 ruộng đất cho khoảng triệu hộ nông dân khơng cóhoặc thiếu ruộng Sau cải cách ruộng đất, tầng lớp nơng dân có diện tíchcanh tác tương đối đồng Do nông dân thực quyền sở hữu ruộng đất sách khuyến nơng như, thủy lơi, phân bón, sức kéo nơng nghiệp phục hồi nhanh chóng Đến năm 1957, sản lượng lúa miền Bắc đạt khoảng triệu tấn,tăng 1,5 triệu so với năm 1939  Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 111958) vạch chủ trương thực cải tạo xã hội chủ nghĩa thành phần kinh tế tư tư doanh, tiểu thương tiểu chủ, thợ thủ công nông dân cá thể  Trong kế hoạch năm lần thứ hai, nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa nơng nghiệp có vị trí trọng tâm, quan trọng Phương hướng cải tạo xã hội chủ nghĩa nông nghiệp đưa nông dân vào làm ăn tập thể  Từ quý III năm 1958, số hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có vị trí quan trọng Phương hướng cải tạo xã hội chủ nghĩa nông nghiệp xây dựng thí điểm Đến cuối năm 1960, có 85,83% tổng sản xuất tập thể  Với sách cải tạo hồ bình, trưng mua, chuộc lại, nên đến năm 1960, công cải tạo xã hội chủ nghĩa lực lượng hoàn thành Khoảng vạn công nhân sơ sản xuất tư nhân trở thành cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước  Chủ trương cải tạo xã hội chủ nghĩa lực lượng tiểu thương, tiểu chủ,thợ thủ công đưa họ vào đường làm ăn tập thể hợp tác xã thủcông nghiệp, tổ sản xuất thủ công nghiệp, hợp tác xã mua bán Phần lớn lựclượng tiểu thương chuyển sang sản xuất nông nghiệp Công nghiệp:  Hầu hết sở sản xuất cũ khôi phục, 50 sở mới, chủ yếu thuộc ngành sản xuất tiêu dùng xây dựng Bên cạnh việc xây dựng sơ sản xuất quốc doanh, khu vực công nghiệp tư nhân bao gồm cáccơ sở sản xuất tư tư doanh tiểu thủ cơng nghiệp khuyến khích phát triển sản xuất  Công nghiệp quốc doanh ưu tiên đầu tư xây dựng Kết :  Vốn đầu tư năm 1960 khu vực công nghiệp quốc doanh tăng 2.6 lần so với năm 1957 Vì vậy, có hàng trăm sở sản xuấtmới tỷ trọng giá trị tổng sản lượng công nghiệp ngày cao  Tỷ trọng côngnghiệp quốc doanh công ty hợp doanh chiếm 25.6% vào năm 1957 lên 58% tổng giá trị sản phẩm công nghiệp vào năm 1960  Tỷ trọng côngnghiệp nông nghiệp năm 1957 31,4%/ 68,4% tăng lên 42,6%/ 57.4% vào năm 1960  Một số khu công nghiệp xây dựng Thượng Đình, TháiNguyên, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phịng Cơng nghiệp địa phương, phát triển nhanh, năm 1960 tăng 10 lần so với năm 1957  Lực lượng lao động khu vực kinh tế quốc doanh tăng từ 259.100người vào năm 1957 lên 477.400 người vào năm 1960  Cải tạo xã hội chủ nghĩa làm thay đổi cấu kinh tế-xã hội miềnBắc, đưa thành phần kinh tế tồn dân tập thể thành vai trị chủ đạo cơcấu kinh tế quốc dân Ngành văn hóa giáo dục:  Ngành văn hố giáo dục phát triển nhanh Hệ thống giáo dục từ phổthông đến đại học tiêu chuẩn hóa bước Năm học 1956-1957, có gần1 triệu học sinh phổ thơng, 600.000 học sinh vỡ lòng, 2984 sinh viên đại học, gần 8000 học sinh chuyên nghiệp trung cấp Hơn triệu người xóa mù chữ  Vào năm học1959-1960, miền Bắc có 6.300 trường, với 2,5 triệu học sinh, sinh viên, chiếmkhoảng 17% dân số Bình dân học vu Đài phát Hệ thống y tế :  Hệ thống y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân nhà nước quan tâm xây dựng Nếp sống lành mạnh, vệ sinh vận động thực khắp nơi Đến năm 1957, miền Bắc có 153 sở điều trị, 108 đội y tế lưu động, khoảng 8000 cán y tế từ bác sĩ đến y tá Những nạn dịch phổ biến miền Bắc đau mắt hột, sốt rét… khơng cịn xuất nhiều trước  Số sở điều trị, điều dưỡng, nhà hộ sinh tăng 10 lần so với năm 1956 Các bệnh dịch lây lan với quy mô phạm vi lớn miền Bắc không Lực lượng vũ trang:  Lực lượng vũ trang cách mạng phát triển số lượng chất lượng  Các sư đoàn chủ lực trang bị binh khí kỹ thuật mới, tiến dần lên quy đại Bộ đội địa phương, dân quân du kích tổ chức, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu Lực lượng Công an nhân dân kiện toàn tổ chức, nghiệp vụ nâng cao Thời kỳ 1961-1965: kế hoạch năm lần thứ đại hội III thông qua  - Nhiệm vụ chiến lược: “Cách mạng Việt Nam giai đoạn có hai nhiệm vụ chiến lược: Một là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc Hai là, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị đế quốc Mỹ bọn tay sai, thực thống nước nhà, hoàn thành độc lập dân chủ nước” Bác hồ đại hôôi đảng  Về kinh tế: Đến nǎm 1965, giá trị tổng sản lượng cơng nghiệp thủ cơng nghiệp tǎng gần 1,5 lần so với nǎm 1960, bình quân hàng nǎm tǎng khoảng 20%  Giá trị tổng sản lượng nơng nghiệp nǎm 1965 tǎng khoảng 61% so với dự tính thực kế hoạch nǎm 1960, bình quân hàng nǎm tǎng khoảng 10%  Về văn hóa-xã hội, tổng số học sinh phổ thơng nǎm 1965 tǎng gần gấp đôi so với nǎm 1960; số học sinh chuyên nghiệp trung cấp 85.000 người, tǎng thêm 1,5 lần; số sinh viên đại học 40.000 người  Giao thông:các mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển xây dựng, củng cố, hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho yêu cầu giao lưu kinh tế củng cố quốc phịng  Các ngành văn hóa, giáo dục, y tế có bước phát triển tiến đáng kể Về giáo dục, so với năm học 1960 - 1961, số học sinh phổ thông năm học 1964 - 1965 tăng từ 1,9 triệu lên 2,7 triệu, số sinh viên đại học tăng từ 17.000 lên 27.000 Ngành y tế mở rộng mạng lưới đến tận huyện, xã  Giai đoạn 1960–1965 giai đoạn miền Bắc công khai hậu thuẫn người Cộng sản miền Nam bắt đầu đem quân thâm nhập miền Nam  Từ ,miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phương, chi viện cho Miền Nam (Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam) Trong năm (1961-1965), khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, thuốc men, chuyển vào chiến trường Ngày có nhiều đơn vị vũ trang, nhiều cán qn sự, trị, văn hóa, giáo dục, y tế huấn luyện đưa vào chiến trường tham gia chiến đấu, giải phóng nước nhà 2 Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại chi viện miền Nam (1965 - 1975) Bối cảnh lịch sử Sự sụp đổ chế độ Sài Gòn Mỹ các nước chư hầu vào Miền Nam Tiến hành Tiến hành Chiến tranh Chiến tranh phá hoại miền Bắc phá hoại miền Bắc Tiến hành chiến tranh cục Miền Bắc dốc sức chi viện miền Nam kết thúc kháng chiến chống Mỹ  Sau Hiệp định Pa-ri ký kết (27-1-1973), cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: Miền Bắc tiến hành hàn gắn vết thương chiến tranh phá hoại lần thứ hai đế quốc Mỹ để lại thực khôi phục, phát triển kinh tế năm 1973-1975; miền Nam tiếp tục đấu tranh buộc địch thi hành Hiệp định  Trong năm 1973-1975, gần 50 vạn niên miền Bắc nhập ngũ lên đường mặt trận Sự tăng viện có ý nghĩa lớn cho việc củng cố, phát triển khối quân chủ lực miền Nam  Thực chủ trương Đảng, để tăng cường sức mạnh chiến đấu cho quân đội đáp ứng yêu cầu kết thúc chiến tranh, từ tháng 101973 đến đầu năm 1975, ta thành lập quân đoàn chủ lực Thanh niên miền Bắc hăng hái lên đường vào chiến trường miền Nam  Hội đồng Chính phủ phê chuẩn kế hoạch xây dựng hệ thống đường Đông Trường Sơn nâng cấp đường Tây Trường Sơn Vượt qua khó khăn ác liệt đến đầu năm 1975, ta mở 1.200km đường từ Đông Trường Sơn vào tới Lộc Ninh 1.240km đường nâng cấp Tây Trường Sơn  Trước tình hình phát triển thuận lợi cách mạng miền Nam, Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10-1974 tháng 1-1975 rõ thời lịch sử đến gần hạ tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam  miền Bắc huy động 57.000 chiến sĩ; 260.000 vật chất, có 46.000 vũ khí, đạn dược; 124.000 gạo; 32.000 xăng dầu Đến tháng năm 1975, miền Bắc chuyển giao khối lượng vật chất cho chiến trường đạt 119 % kế hoạch  Từ đó, góp phần làm nên chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nước nhà LOGO ... DUNG Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954 1964) (1954 1964) Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại chi viện miền Nam... đoạn miền Bắc công khai hậu thuẫn người Cộng sản miền Nam bắt đầu đem quân thâm nhập miền Nam  Từ ,miền Bắc cịn làm nghĩa vụ hậu phương, chi viện cho Miền Nam (Mặt trận dân tộc giải phóng Miền. .. (1954) Giơ-ne-vơ (1954) Miền Nam thành thuộc địa Mỹ Miền Nam thành thuộc địa Mỹ Cơng xây dựng miền Bắc (1954-1960) • Tiếp quản Miền Bắc • • • Trước rút quân khỏi miền Bắc theo Hiệp định Giơnevơ,

Ngày đăng: 08/02/2015, 15:51

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • ĐỀ TÀI THẢO LUẬN Trình bày chủ trương xây dựng hậu phương miền Bắc.

 • Slide 2

 • NỘI DUNG

 • 1. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954 - 1964) .

 • Slide 5

 • Nhiệm vụ của miền Bắc .

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Kết quả :

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Thời kỳ 1961-1965: kế hoạch 5 năm lần thứ nhất do đại hội III thông qua.

 • Slide 19

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan