0

truyện ba phi, một di sản văn hóa phi vật thể của cà mau

24 1,199 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 21:01

A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Văn học dân gian Nam Bộ nói chung, truyện Trạng Nam Bộ nói riêng chưa được chú ý khai thác và nghiên cứu. 1.2. Đặt truyện Ba Phi vào hệ thống truyện cười xoay quanh một nhân vật ta thấy rằng: Trạng Quỳnh và Trạng Lợn được tập trung nghiên cứu nhiều hơn còn truyện Ba Phi và một số truyện Trạng cùng hệ thống như Ông Ó,Thủ Thiệm …ít được chú ý nghiên cứu một cách qui mô và dưới cái nhìn Folklore học. 1.3. Công tác sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian nói chung và truyện Trạng ở Cà Mau nói riêng gần đây đã có những bước tiến triển đáng kể nhưng vẫn còn thiên về sưu tầm truyện và nghiên cứu trong từng bài viết riêng lẻ. Đã đến lúc cần nhưng nghiên cứu tập trung, chuyên biệt. Luận văn này coi là một thử nghiệm ban đầu. 1.4. Là một người con của quê hương Cà Mau và là một cán bộ giảng dạy ở trường Cao đẳng sư phạm mong muốn xây dựng một tài liệu hoàn chỉnh để đưa vào chương trình văn học địa phương. 2. Lịch sử vấn đề Qúa trình nghiên cứu truyện Trạng có thể được chia làm 2 giai đoạn: 2.1. Trước năm 1954: Truyện Trạng chưa được nghiên cứu một cách hệ thống và chi tiết. Các nhà NC chỉ sưu tầm giới thiệu sơ lược về các nhân vật Trạng. 2.2. Sau năm 1954, cùng với sự phát triển của khoa học folklore VN, việc nghiên cứu truyện Trạng có nhiều khởi sắc và đã có khá nhiều công trình nghiên cứu có giá trị như: “Tìm hiểu tiến trình lịch sử VHDG Việt Nam” của Cao Huy Đỉnh, “Nghiên cứu tiến trình lịch sử VHDG Việt Nam” của Đỗ Bình Trị. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu này chủ yếu chỉ đề cập đến truyện Trạng Quỳnh và Trạng Lợn. Ông Ó ở Nam Bộ tuy được Bùi Quang Nho chú ý khá sớm, nhưng đây chỉ đơn thuần là công trình sưu tầm các câu truyện kể dân gian về Ông Ó. Năm 1999 tác giả Cao Thanh Giản cũng đã tiến hành phân loại truyện Trạng người Việt theo đề tài, chủ đề, và theo vị trí địa lý. Như vậy, có thể nói hệ thống truyện Trạng 1 1 ở Nam Bộ được sưu tầm và nghiên cứu muộn hơn so với quá trình sưu tầm và nghiên cứu truyện Trạng ở miền Bắc. 2.2.1. Năm 1976 Hà Châu giới thiệu hệ thống truyện này trên báo nhân dân. Tiếp theo nhiều tác giả khác như Nguyễn Việt Tùng, Trương Chính, Phong Châu, Phan Anh Tuấn sưu tầm, biện soạn và giới thiệu nhiều sách về truyện Ba Phi. 2.2.2. Ngày 28 tháng 11 năm 2002 Cà Mau tổ chức hội thảo khoa học “Truyện Ba Phi và Văn hoá dân gian Nam Bộ”. Rất nhiều các nhà nghiên cứu VHDG đã gửi bài tham luận của mình đến hội thảo. Đây là một cuộc hội thảo đầu tiên, có qui mô lớn nhất về truyện Ba Phi và là một mốc ghi nhận những thành tựu nghiên cứu về hệ thống Truyện Ba Phi và luận văn mà chúng tôi đang nghiên cứu sẽ góp phần hoàn thiện thêm công cuộc nghiên cứu về hệ thống truyện này. Cũng trong năm này, tác giả Huỳnh Khánh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ: “Truyện Ba Phi, một di sản VH phi vật thể của Cà Mau”. 3. Mục đích nghiên cứu và nhiêm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm vào các mục đích sau: 3.1.1. Định dạng truyện Ba Phi trong hệ thống truyện Trạng Việt Nam nói chung và làm nổi bật lên nét đặc sắc mang chất Nam Bộ trong hệ thống truyện Ba Phi. 3.1.2. Khảo sát một cách hệ thống những giá trị về nội dung và nghệ thuật của kiểu truyện với hy vọng thế hệ trẻ của Cà Mau sau này sẽ có một tài liệu khá đầy đủ về kiểu truyện này để học tập nghiên cứu 3.2. Nhiệm vụ Để đạt được những mục đích trên chúng tôi phải thực hiện một số nhiệm vụ sau: 3.2.1. Miêu tả một cách khái quát về tài nguyên thiên nhiên, con người, đời sống sinh hoạt văn hoá của người dân Cà Mau để thấy được thiên nhiên và con người,đặc biệt là dấu ấn văn hoá Nam Bộ đã đi vào mảng truyện Ba Phi như thế nào. Bên cạnh đó chúng tôi phải tìm hiểu khá kĩ lưỡng về lịch sử khẩn hoang vùng đất Nam Bộ nói chung, vùng Cà Mau nói riêng vì quá trình này gắn liền với lịch sử hình thành và lưu truyền kiểu Truyện Ba Phi. 2 2 3.2.2. Đặt hệ thống truyện Ba Phi dưới góc nhìn Folkore học, khảo sát, phân tích, đánh giá những giá trị về nội dung cũng như hình thức nghệ thuật của hệ thống truyện Ba Phi trong mối quan hệ mật thiết với Văn hoá dân gian Nam Bộ, để định dạng hệ thống truyện Ba Phi trong hệ thống truyện Trạng VN. 4. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu + Đối tượng khảo sát (40 truyện) trong hệ thống truyện Ba Phi + Đối tượng so sánh: Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, ông Ó,: truyện Văn Lang, truyện Vĩnh Hoàng 4.2. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực hiện luận văn này chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Điền dã - So sánh loại hình - Liên ngành Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng một số thao tác khác như: thống kê, phân tích, tổng hợp. 5. Kết cấu luận văn Kết cấu luận văn gồm 3 phần: Chương 1: Vùng đất Tây Nam Cà Mau, quê hương Bác Ba Phi. Môi trường hình thành và lưu truyền nguồn truyện Ba Phi Chương 2: Đặc điểm nội dung của truyện Bác Ba Phi Chương 3: Đặc điểm nghệ thuật của truyện Bác Ba Phi 6. Đóng góp của luận văn - Qua việc điền dã, thống kê, phân loại luận văn đã có được một nguồn tư liệu đáng tin cậy về hệ thống truyện Ba Phi ở Cà Mau. - Đặt truyện Ba Phi trong mối quan hệ với văn hóa dân gian Nam Bộ, luận văn đã chỉ ra được dấu ấn văn hóa Nam Bộ đã đi vào hệ thống truyện Ba Phi như thế nào và hệ thống truyện này biểu hiện nó ra sao trên cả hai phương diện: nội dung và hình thức. - Hiện nay, vấn đề xếp truyện Ba Phi vào thể loại nào vẫn chưa đi đến thống nhất. Đại đa phần các nhà nghiên cứu đã xếp truyện này váo loại 3 3 truyện Trạng. Luận văn của chúng tôi góp thêm tiếng nói khẳng định truyện Ba Phi là truyện Trạng. B. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 VÙNG ĐẤT CÀ MAU - MIỀN TÂY NAM BỘ - MÔI TRƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ LƯU TRUYỀN NGUỒN TRUYỆN BA PHI 1. Vùng đất trẻ Cà Mau - miền Tây Nam Bộ - quê hương Bác Ba Phi Xã Khánh Hưng thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, quê hương của Bác Ba Phi, là vùng đất thuộc ÐBSCL. Đây là một vùng đất mới được hình thành thiên nhiên rất ưu đãi và kế thừa được những giá trị của một nền văn hóa lâu đời của dân tộc. 1.1. Tài nguyên và sản vật 1.1.1. Tài nguyên lúa, hoa màu và một số cây khác 1.1.2. Vật nuôi và các loại thuỷ hải sản 1.1.3. Tài nguyên rừng và sản vật rừng U Minh (Rừng Tràm) và Đất Mũi ( Rừng Đước) đựợc xem là hai lá phổi xanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cân bằng hệ sinh thái cho ĐBSCL nói chung và Cà Mau nói riêng. Hai cánh rừng độc đáo này có rất nhiều điều cần khảo sát nhưng ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến những yếu tố liên quan đến nguồn truyện kể Ba Phi. Sự trù phú mà nguồn tài nguyên, sản vật này mang đến cho Cà Mau không chỉ ở phương diện kinh tế nó còn là nguồn đề tài và nguồn cảm hứng cho các sáng tác VNDG phát triển, trong đó có hệ thống truyện Ba Phi. 1.2. Cộng đồng cư dân Việt, Hoa, Khmer Cà Mau Trong quá trình Nam tiến, Cà Mau được xem là vùng đất dừng chân cuối cùng của những kẻ li hương. Cộng đồng cư dân ở Cà Mau chủ yếu gồm ba dân tộc: Việt, Hoa, Khmer. Ngay từ những năm tháng mới đặt chân đến miền đất “Muỗi kêu như hát bội, đỉa lền tựa bánh canh” rồi đến những năm đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, cộng đồng dân cư này ở Cà Mau ý thức được rằng để vượt qua khó khăn, gian khổ thì mọi người phải đồng tâm hiệp sức với nhau. Chính vì vậy tư tưởng của họ rất thoáng và 4 4 tấm lòng của họ cũng rất cởi mở. Họ giao lưu văn hóa với nhau tạo nên sự đa dậng cho vùng văn hóa nơi tận cùng tổ quốc này. 1.3. Văn hoá, xã hội Ngoại trừ các thị trấn, nội thành thành phố và một số phum sork của người Khmer thì cộng đồng Việt, Hoa, Khmer ở Cà Mau sống đan xen nhau trong những đơn vị dân cư nhỏ gọi là ấp (làng), xã. Trong các ấp, người Việt chiếm tỷ lệ đa số nên khi đề cập đến làng Nam Bộ người ta thường gọi là làng Việt. Là một tỉnh thuộc ĐBSCL nên ấp, xã của Cà Mau cũng mang những đặc điểm chung của làng Nam Bộ. 1.3.1. Một số đặc điểm của làng Nam Bộ nói chung và của Cà Mau nói riêng * Các đặc điểm của làng Nam Bộ + Tuổi đời trẻ + Các đặc điểm định cư: từ giồng xuống trũng. + Hình thức quần cư: làng kéo dài trên diện rộng + Làng khai phá + Làng thiếu chất kết dính chặt +Một nền kinh tế hàng hoá. * Đặc điểm của làng Cà Mau “Làng xóm Cà Mau với những nhà sàn dựng ven sông rạch, mái lợp lá dừa nước, sàn ghép mảnh gỗ đước là những sản phẩm của rừng biển, biển rừng đã giúp nhà khảo cổ hình dung được những xóm làng - đồng bằng trẻ đầu tiên ở thời đá mới, những cite’s lacutres” ( trại ấp nhà sàn trên mặt nước ) theo ý kiến của các nhà văn hoá khảo cổ phương Tây. Làng ngoảnh mặt ra sông nước, hứng gió mát thổi qua sông nước, lưng tựa vô rừng đước, rừng tràm, rừng dừa… luôn rì rào với tháng năm vào mùa gió chướng. Con người và văn hoá không - hay chưa - tách khỏi tự nhiên mà còn dựa dẫm chặt chẽ với tự nhiên, quyện lẫn với biển rừng - sông rạch … mà ở đây, ở Cà Mau - biển - rừng - đảo - đồng bằng cũng đan xen nhau, quyện với nhau, chặt chẽ trong hệ sinh thái đặc thù của miền rừng ngập mặn” 5 5 Như vậy có thể nói: Nó mang đầy đủ các đặc điểm của làng Nam Bộ và cũng mang một số những đặc trưng riêng do tiến trình khai phá vùng đất này chậm hơn và điều kiện tự nhiên cũng khắc nghiệt hơn. 1.3.2. Tác động của làng Nam Bộ lên văn hoá dân gian Nam Bộ nói chung và văn học dân gian Nam Bộ nói riêng Nhìn từ nhiều góc độ ta thấy, từ tuổi đời, từ địa điểm định cư, hình thức quần cư, từ lịch sử, xã hội, kinh tế…, làng Nam Bộ đều có những nét riêng biệt. Và chính những nét riêng đó có những tác động rất mạnh mẽ lên văn hoá dân gian ở ĐBSCL cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần, tạo ra những nét riêng đặc sắc, độc đáo của nền văn hoá dân gian nói chung và văn học dân gian nói riêng. Điều này góp phần khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hoá Việt trên một miền đất mà họ chưa sinh sống lâu đời. Đặc biệt, dấu ấn và các đặc điểm Việt của làng Nam Bộ còn in đậm nét trong vốn văn học dân gian của vùng này. Từng câu hò, điệu lý luôn gắn chặt với miền quê sông nước, với tình cảm chân chất mang tình người, tình quê Nam Bộ. “Bớ cô má lúm đồng tiền, Cho hun một chút đỡ ghiền khi xa” Ở mảng truyện dân gian, dấu ấn về làng thời kì khẩn hoang vùng đất Nam Bộ càng in đậm nét, từng tên đất, tên người, từ thiên nhiên, cảnh vật đến nếp sống vất vả mà chất chứa nghĩa tình của cư dân trong làng Nam Bộ đều được thể hiện trong các câu chuyện dân gian của họ. Đặc biệt, trong mảng truyện Trạng, mà tiêu biểu là truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau dấu ấn về một miền quê sông nước với chằng chịt kênh rạch, với sự trù phú của thiên nhiên, với sự khó khăn vất vả trong những năm tháng phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt của những cư dân li hương, lập làng sinh sống ở mảnh đất nơi tận cùng của tổ quốc, được thể hiện rất rõ nét. Đi sâu vào tìm hiểu những đặc điểm về nội dung cũng như những đặc điểm về hình thức nghệ thuật của hệ thống truyện Ba Phi ở các chương sau ta sẽ thấy rõ được dấu ấn văn hoá của làng Nam Bộ được in đậm nét trong hệ thống truyện Trạng này nói riêng và văn học dân gian Cà Mau - Nam Bộ nói chung. 6 6 1.3.3. Một số di sản văn hoá phi vật thể của Cà Mau *Quan niệm về di sản Phi vật thể Khi phân loại di sản văn hoá. Luật di sản văn hoá khẳng định: “Di sản văn hoá phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học, ngữ văn, truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y dược học cổ truyền, về văn hoá ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác” * Văn hoá phi vật thể. - Lễ hội: + Rằm Thượng Ngươn Tháng Giêng + Lễ hội Cholchnam Thmay (13, 14, 15 tháng Tư dương lịch) + Vía Bà Thiên Hậu (23/3 âm lịch + Lễ Vu Lan (rằm tháng bảy âm lịch) - Văn nghệ dân gian. + Các thể loại văn xuôi dân gian + Thể loại văn vần dân gian. 2. Sơ lược về lịch sử hình thành và lưu truyền nguồn truyện Ba Phi 2.1. Bối cảnh lịch sử, điều kiện sinh sống ở xứ rừng Theo bước chân Nam tiến, chắc chắn vùng Cà Mau - U Minh Hạ là vùng đất được người Việt tiếp cận, sinh sống tương đối muộn màng so với vùng đất cao ráo, thuận lợi khác. Khi những lớp người đầu tiên đến đây khẩn đất, vùng này vẫn là một vùng đất còn hoang sơ nhưng rất trù phú. Những cư dân từ bỏ “nơi chôn nhau cắt rốn” của mình tìm đến những vùng đất mới chủ yếu là những người xuất thân nghèo khó, do cuộc sống ở quê 7 7 gốc bị đàn áp về chính trị và quá khó khăn, vất vả về kinh tế mà phải ra đi. Phần khác, họ là những tội nhân trốn chạy hay là những người lính bất mãn với chế độ đương thời phiêu bạt đến những vùng đất mới. Dầu vậy, một số nét chung nhất ta tìm thấy ở họ là bản lĩnh ngang tàng, dám chấp nhận nguy hiểm và đương đầu với thử thách của số phận. Họ luôn phải lựa chọn hai thế cực: hoặc là tiến lên để sống, hoặc là bị nguy hiểm quật ngã. Đứng trước lựa chọn khốc liệt của cuộc sống mới, thiên nhiên hoang sơ là bài toán, là lực lượng bí hiểm luôn thử thách những người dân mở đất. Trong các câu chuyện kể của Ba Phi, phong cảnh thiên nhiên hoang sơ với những điều kiện khó khăn cho con người hiện hữu khá rõ nét. Các địa danh xuất hiện trong câu chuyện có Cà Mau, Bạc Liêu, U Minh, Rạch Lùm, Trùm Thuật, Bãi Ghe, Kinh Ngang, đã bao quát phạm vi rộng lớn chứng tỏ bác Ba Phi đã đi săn thú và khá tường tận những địa danh trên, hoặc những câu chuyện khôi hài góp vui của bác Ba Phi có ý nghĩa phổ quát về thiên nhiên xứ U Minh hạ nên có sức lan toả rộng rãi trong vùng. Thái độ thẩm mỹ đối với thiên nhiên được quy định bởi một số điều kiện như: phương thức cư trú, khoảng cách giữa con người với thiên nhiên, tầm nhìn thái độ thưởng thức. Những điều kiện này đều được biểu hiện ở các truyện của Ba Phi. Điều kiện sinh sống ở xứ rừng rất khắc nghiệt, buộc con người gắn bó mật thiết với thiên nhiên, hoà đồng, trân trọng, ứng xử tốt với thiên nhiên. Thiên nhiên hoang sơ trở thành đối tượng chính trong công cuộc khẩn đất, khai hoang và khám phá vùng đất mới. Con người và thiên nhiên gắn bó, hoà quyện với nhau trong tổng thể phức tạp, mà cũng thật đơn giản. Người dân sinh ra, lớn lên, trưởng thành và trở về đất mẹ đều gắn bó với những chiếc ghe, chiếc xuồng. Họ mưu sinh nhờ đánh bắt sản vật, gắn bó với đồng ruộng, với thành quả lao động cấy trồng cho ra sản phẩm nổi tiếng khắp vùng. Tóm lại, do điều kiện lịch sử và điều kiện sinh sống ở vùng sông nước Cà Mau, con người đã dần dần hình thành thể ứng xử thích nghi với đất - cảnh - người vùng Tây Nam Bộ, trong đó, nhu cầu văn hoá cũng trở thành một nét ứng xử mang tính tự nhiên tất yếu và rất đặc thù. 8 8 2.2. Quá trình sáng tác và lưu truyền nguồn truyện Ba Phi [6] Từ sinh hoạt gia đình Những người bạn làng Cán bộ chiến sỹ Như vậy, từ một cá nhân, bác Ba Phi đã dùng tài kể chuyện mà thu hút và tập hợp một lực lượng quần chúng thưởng lãm, mạn đàm, trao đổi và dần dà qua năm tháng, tích tiểu thành đại những sinh hoạt tinh thần đó lan xa, toả rộng khắp miền Tây Nam Bộ. Câu chuyện từ một người - vừa là tác giả, vừa là nhân vật điển hình liên hệ với một nhóm người nhỏ bé đã trở nên sống động hơn, to lớn hơn trong tập thể toàn dân vùng sông nước Củu Long nói riêng và cả nước sau này nói chung. Đó chính là sự kết hợp tài tình, khéo léo giữa nhu cầu cá nhân với nhu cầu tập thể trong đời sống văn hoá tinh thần mà Ba Phi là điển hình cho thể loại truyện Trạng cuối cùng trong lịch sử văn học cận hiện đại Việt Nam. Tiểu kết: Những điều kiện tự nhiên địa lí, đặc điểm của tiến trình lịch sử văn hóa, thói quen tâm lý…của người dân Nam bộ nói chung ở Cà Mau nói riêng đang và sẽ tác động đến sự phát triển của truyện Ba Phi trên cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Nói cách khác truyện Ba Phi chịu ảnh hưởng của những đặc điểm văn hóa Nam bộ tạo ra nét đặc sắc của hệ thống truyện Ba Phi trên nền chung là những đặc điểm của truyện cười cả nước. 9 9 CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CỦA TRUYỆN BA PHI 1. Một số vấn đề lí luận chung 1.1. Giới thuyết về truyện Trạng dân gian Từ khi khái niệm truyện Trạng được đặt ra đã có không ít các ý kiến nhằm đưa đến một cách quan niệm thống nhất. Các ý kiến này đều nêu lên được mặt này hay mặt khác của truyện Trạng. Tựu trung lại có thể hiểu ‘‘Truyện Trạng là những chuỗi, những hệ thống truyện cười xoay quanh một nhân vật trung tâm cụ thể, nhằm thể hiện một chủ đề nhất quán. Truyện Trạng được lưu truyền trong dân gian thành những mẩu truyện hoặc được sắp xếp thành mạch truyện theo trình tự nhất định”. Trong luận văn này, tác giả sử dụng khái niệm ‘‘truyện Trạng’’ để chỉ những hệ thống truyện cười kết chuổi xoay quanh một nhân vật mà truyện Ba phi của Cà Mau cũng là một trong những hệ thống đó. 1.2. Sự hình thành truyện Trạng 1.2.1. Nhân vật Trạng * Khái niệm Trong chế độ khoa cử thời phong kiến, học vị cao nhất là Trạng nguyên-người đỗ đầu kì thi Đình. Trạng là cách gọi tắt học vị Trạng nguyên. Đó là các ông Trạng thực, đỗ đạt thực, tài trí đứng đầu thiên hạ. Sau này có những người không thi cử, không đỗ đạt nhưng lại được nhân dân phong Trạng. Những nhân vật này bao giờ cũng được nhân dân ưa thích. Đó là những ông Trạng của nhân dân, đại diện cho tư tưởng, tài năng và sức mạnh của nhân dân. Những ông trạng này là nhân vật của thể loại truyện Trạng. * Tính phổ biến Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam có khá nhiều các ông Trạng loại này. Họ được gọi với danh xưng Trạng mà không theo nhân danh như Trạng Lợn, Trạng Ăn, Trạng Cờ, Trạng Ếch, Trạng Gầu…hoặc được gọi bằng tên khác như: Nghè Tân, Xiển Ngộ, Thủ Thiêm, Ba Phi, 1 0 1 0 [...]... cời của truyện kể Ba Phi Ngay trong những truyện kể th hiện tiếng cời dí dỏm trớc thiên nhiên trù phú, cũng tràn đầy tiếng cời lạc quan của những ngời mở đất Rõ ràng, truyện kể Ba Phi là một biểu hiện rất sống động cho cái sắc thái tinh thần lạc quan của ngời dân Nam Bộ nói chung, c dân U Minh nói riêng, trong quá trình khai phá thiên nhiên và bảo vệ các thành quả của mình 3 c im ni dung truyn Ba Phi. .. các truyện của Ba Phi Vào những năm cuối của thế kỷ 1 3 XIX, đầu XX ở sâu trong rừng U Minh, những ngời dân nh Ba Phi đã phải chống chọi, đọ sức với thiên nhiên hoang vu, dữ dằn Con ngời lao động, bằng khối óc, bàn tay, đã chiến thắng tất c Truyện Ba Phi là tiếng cời ngợi ca sự thông minh, sáng tạo và trí khôn của ngời lao động Những con ngời làm chủ đợc tự nhiên, biết tờng tận những đặc điểm của. .. hung d ca t nhiờn nhiu hn : bt rn, kh, cp, lm vic cho mỡnh Nhõn vt ny i din cho nim c m ca bỏc Ba núi riờng v nhng ngi nụng dõn khn hoang vựng U Minh - C Mau núi chung Trong h thng truyn Ba Phi, nhõn vt Ba Phi va l nhõn vt chớnh, va l nhõn vt k chuyn (nhõn vt thng xng l tui, tao) Chớnh vỡ vy, khi k chuyn Ba Phi, ngi k luụn luụn phi ng ngụi th nht õy cng l mt nột c ỏo ca h thng truyn ny v rt ớt khi... xõy dng nhõn vt c ỏo ca phong cỏch Ba Phi. , bỳt phỏp phúng i õy c tỏc gi s dng trit T nhiờn ca x s l lựng Con chim kờu phi s, con cỏ vựng phi kinh ó tr thnh i tng khi gi nhng cm xỳc thm m cho nhng sỏng tỏc m ch th sỏng to l ngi nụng dõn Nam B nh Bỏc 1 9 Ba Phi Chớnh cht sng di do v d di ca t nhiờn l c s hỡnh thnh thiờn truyn Ba Phi V nh trờn ó núi cỏc con vt ca bỏc Ba con no cng to cng nhiu v hnh ng... truyn Trng, n truyn Ba Phi t n mc in hỡnh, nhiu hỡnh nh phúng i rt l, khụng õu cú, nhng cng tht gn gi quen thuc nh ó cú õu ú trong hin thc, nht l t Nam b giu cú, phúng khoỏng Túm li, phúng i trong truyn Ba Phi cú sc thỏi riờng, c sc Truyn Ba Phi xng ỏng i din cho truyn k dõn gian Nam b gúp mt vo kho tng ting ci dõn gian Vit Nam 1.3.2 Phng ng * Phng din ng ngha V phng din t vng, truyn Ba Phi s dng rt nhiu... trong din t ngụn ng ca truyn Ba Phi iu ny khụng tỡm thy bt k truyn Trng no - Cỏch núi ca bỏc Ba Phi mang nhiu thỏn t Cỏch núi chỳ trng vo li din t tỡnh cm hn l din t mang tớnh logic, chớnh xỏc 2 1 2 Truyn Ba Phi l mt h thng truyn xoay quanh mt nhõn vt nm trong h thng truyn Trng Vit Nam Qua gii thuyt v khỏi nim Trng, v lý gii v s hỡnh thnh ca truyn Trng núi chung v nhng c im biu hin truyn Ba Phi núi... phỏp ngh thut nn tng ca h thng truyn Ba Phi c bit trong chuyn ca Bỏc cú nhiu chi tit phúng i vt lờn c s cm nhn thụng thng Th nhng tt c nhng s ba t y vn c ngi nghe chp nhn mt cỏch vui v Lm c iu ny ngoi cỏi duyờn k chuyn, cũn phi núi n cỏch ba chuyn cú ti v cú lý ca bỏc Ba Phi Th phỏp phúng i ny da trờn c s thc ti lm nn v cỏch ba chuyn ca bỏc Ba cng ht sc ti tỡnh V phng din t chc ngh thut, bin phỏp phúng... thú dữ phá hoại mùa màng và săn bắt các loại vật cùng những thành quả lao động của con ngời đã làm nền cho những tiếng cời tự hào sảng khoái cất lên Ngời lao động không bao giờ chịu thoả mãn trớc điều kiện sống gian khó của mình Họ luôn mơ ớc một sự thay đổi Con ngời trong truyện Ba Phi ao ớc dùng chính tự nhiên để cải tạo tự nhiên Cái tinh thần lạc quan của ngời dân Nam Bộ trong quá trình chinh phục... tiờu biu ca truyn Ba Phi 1.1 Kt cu ct truyn ca kiu truyn Bỏc Ba Phi 1.1.1 Kt cu ba bc V c bn cú th chia kt cu truyn Bỏc Ba Phi lm ba bc sau: - Bc 1: Gii thiu con vt hay cnh vt no ú, lm nn, lm khụng gian cho cõu chuyn xut hin - Bc 2: T thc cõu chuyn xy ra vi nhiu chi tit ni tip hp dn v tht nỳt mt cao im, to khụng khớ chuyn kt - Bc 3: Kt chuyn, thng bng mt cõu hi ca ngi nghe, Bỏc Ba Phi t nhiờn tr li... truyn ci Nhõn vt Ba Phi trong h thng truyn Ba Phi ớt nhiu m bo c yờu cu ny 2.4 Truyn Trng bao gi cng s dng mt bin phỏp ngh thut l to cho c mt tỡnh hung cú vn khng nh tớnh cỏch ca nhõn vt truyn Tuy h thng truyn Ba Phi c im ny khụng biu hin c th rừ nột nh h thng truyn Trng Qunh v Trng Ln, nhng Bỏc Ba ó luụn dn dt ngi c vo mt mờ hn trn vi y ry nhng bt ng nhng him nguy Nh vy, truyn Ba Phi l mt h thng . Cà Mau *Quan niệm về di sản Phi vật thể Khi phân loại di sản văn hoá. Luật di sản văn hoá khẳng định: Di sản văn hoá phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được. THUẬT CỦA TRUYỆN BA PHI 1. Một số đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu của truyện Ba Phi 1.1. Kết cấu cốt truyện của kiểu truyện Bác Ba Phi 1.1.1. Kết cấu ba bước Về cơ bản có thể chia kết cấu truyện. chuyện Ba Phi. 1.2. Nhân vật của truyện Bác Ba Phi Đọc và nghe kể truyện Ba Phi chúng ta có thể hình dung ra một vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Mỗi truyện là một bức tranh sinh động về cảnh vật,
- Xem thêm -

Xem thêm: truyện ba phi, một di sản văn hóa phi vật thể của cà mau, truyện ba phi, một di sản văn hóa phi vật thể của cà mau, , ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TRUYỆN BA PHI

Từ khóa liên quan