0

sự tác động của môi trường sản xuất đến sức khỏe người công nhân (nghiên cứu cụ thể tại quảng ninh)

44 521 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:09

ti: Sự tác động của môi trờng lao động sản xuất đến sức khoẻ ngời công nhân vùng than (Qua khảo sát tại địa bàn công ty tuyển than Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). M u: I. Lý do chn ti: Sau i hụ ng ln th 6 (1986), quan im ca ng v nh nc ta l phỏt trin kinh t hng húa nhiu thnh phn theo c ch th trng cú s qun lý ca nh nc theo nh hng xó hi ch ngha. Vi mc tiờu c bn l lm cho dõn giu, nc mnh, ỏp ng ngy cng tt hn nhu cu v mt vt cht v tinh thn ca nhõn dõn trờn c s gii phúng mi nng lc sn xut, phỏt huy mi tim nng ca cỏc tthanhf phn kinh t. Chớnh sỏch ny ó thỳc y nhiu thnh phn kinh t ngy cng phỏt trin v khng nh v trớ quan trng ca mỡnh trong nn kinh t quc dõn. Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh tu ó t c nh: Tng sn phm quc ni tng khỏ cao trong mt thi gian di, kinh t ngy cng phỏt trin thỡ nhng h ly nh: Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt đợc về mặt kinh tế thì hiện nay con ngời đang phải đối mặt với những thách thức lớn của cuộc sống nh sự gia tăng dân số, đô thị hoá, ô nhiễm môi trờng, tệ nạn xã hội,đẫn đến sức khoẻ của con ngời ngày càng bị đe doạ với nhiều căn bệnh nguy hiểm làm cho cuộc sống của con ngời ngày càng thêm căng thẳng. Thủ tớng Chính phủ đã ban hành quyết định số 35/2001/QĐ - CP (19/3/2001) phê duyệt chiến lợc y tế Việt Nam giai đoạn 2001 2010 đã khẳng định quan điểm của Đảng: Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con ngời và của toàn xã hội, là một 1 trong những yếu tố cơ bản và là động lực chính của sự phát triển tổng thể kinh tế xã hội của đất nớc, cho nên mọi ngời đều đợc quan tâm chăm sóc sức khoẻ. Nh vậy, sức khoẻ của ngời dân nói chung và của ngời lao động nói riêng đã và đang đợc Chính phủ hết sức quan tâm chú ý. Vì vậy, sự quan tâm và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong đó có ngời lao động hay các công nhân đang làm việc trong các cơ quan thuộc sự quản lý của Nhà nớc là nhiệm vụ của các cơ quan đoàn thể khác và toàn xã hội. Dới sự tác động của nền kinh tế thị trờng đã làm cho nhiều nhà sản xuất chạy theo lợi nhuận, lãng quên hay bỏ qua việc đảm bảo và cải thiện điều kiện lao động, môi trờng lao động cho ngời công nhân. Trong khi đó, ngời công nhân lại là lực lợng chủ yếu trực tiếp tham gia hoạt động lao động sản xuất và điều kiện, môi trờng lao động đợc xem nh là yếu tố quan trọng hàng đầu có ảnh hởng trực tiếp đến sức khoẻ của họ. Bởi vì môi trờng lao động là nơi ngời lao động thực hiện các hoạt động lao động sản xuất. ở đó họ phải chịu đựng những tác động trực tiếp và gián tiếp của môi trờng nh: Khí độc hại, bụi, tiếng ồn, sự ẩm ớt bên cạnh đó cờng độ lao động , thời gian lao động hay bầu không khí nơi làm việc căng thẳng, kỷ luật lao động hà khắc đến sức khoẻ và lâu dần trở thành bệnh nghề nghiệp. Do vậy, điều kiện, môi trờng lao động ở một số nơi đang có xu hớng trầm trọng hơn, nhất là đối với các ngành khai thác, chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, hoá chất, dệt may, Công nghiệp khai thác và chế biến than ở Quảng Ninh, mà công ty Tuyển Than Cửa Ông là một ví dụ điển hình do đặc trng công việc ở đây là loại lao động nặng nhọc với cờng độ lao động cao trong môi trờng không khí bị ô nhiễm nặng vì bụi than và tiếng ồn quá lớn. Lao động trong điều kiện có nhiều yếu tố bất lợi nh vậy, 2 bệnh tật dễ phát sinh, thần kinh suy nhợc dẫn đến sức khoẻ bị giảm sút, và gây ảnh hởng tới khả năng lao động cũng nh năng suất lao động. Những ảnh hởng xấu của điều kiện, môi trờng lao động không chỉ tác động đến ngời công nhân trong quá trình hoạt động lao động sản xuất mà còn gây tác hại trong suốt quá trình sống của họ. Khi rời nơi làm việc về nhà, ngời công nhân vẫn còn mệt mỏi dẫn đến hạn chế trong các hoạt động kinh tế xã hội, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình ngoài giờ làm việc chính. Vì tất cả những lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Sự tác động của môi trờng lao động sản xuất đến sức khoẻ ngời công nhân vùng than (Qua khảo sát tại địa bàn công ty tuyển than Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). II/ ý nghĩa của đề tài: 1.ý nghĩa khoa học: Sức khoẻ là vốn quý nhất của con ngời bởi vậy mà sức khoẻ đã trở thành đối tợng nghiên cứu của rất nhiều ngành khoa học mà trong đó có môn xã hội học y tế, xã hội học về sức khoẻ. Nhiều nhà xã hội học đã bỏ nhiều công sức vào vấn đề nghiên cứu sức khoẻ nh Talcott Parsons hay nhiều nhà xã hội học Macxit mà điển hình là F.Engel đã có nhiều quan điểm liên quan đến vấn đề sức khoẻ của ngời lao động, sức khoẻ của giai cấp công nhân Môi trờng lao động sản xuất và sức khoẻ của ngời công nhân đang là những vấn đề xã hội đặt ra cho các nhà quản lý sản xuất, các cơ quan chức năng quan tâm, nghiên cứu và giải quyết. Vì thế, đề tài của chúng tôi chỉ là một bộ phận nhỏ của vấn đề trên với hi vọng: Một là giúp cho việc nhận thức và vận dụng lý thuyết xã hội học đại cơng và các lý thuyết xã hội học chuyên ngành nh: Xã hội 3 học sức khoẻ, xã hội học lao động một cách tốt hơn vào nghiên cứu và giải quyết các vấn đề tồn tại trong thực tế xã hội. Hai là đóng góp một phần nào đó nhằm làm sáng tỏ và minh chứng cho những lý luận mà các nhà khoa học đi trớc đã đa ra đồng thời khẳng định tính u việt của việc sử dụng những phơng pháp nghiên cứu xã hội học thực nghiệm trong nghiên cứu các vấn đề xã hội. Để từ đó xem xét, đánh giá, nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề môi trờng lao động có ảnh hởng lớn tới sức khoẻ của công nhân. 2.ý nghĩa thực tiễn: Qua việc nghiên cứu những ảnh hởng của môi trờng lao động tới sức khoẻ ngời công nhân trong xí nghiệp nhằm phản ánh thực trạng điều kiện lao động và những tác động của nó tới sức khoẻ ngời lao động. Từ đó giúp cho các nhà quản lý sản xuất của công ty, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan chức năng có những biện pháp, chính sách phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa sức khoẻ của ngời công nhân ngành than. Mặt khác đa ra những giải pháp có thể làm giảm bớt những ảnh hởng của môi trờng lao động đến sức khoẻ của họ. III. Đối tợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu: 1.Đối tợng nghiên cứu: Đề tài này hớng đến xem xét sự tác động của môi trờng lao động sản xuất đến sức khoẻ ngời công nhân vùng than. 2.Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu này đợc tiến hành với những ngời công nhân đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất tại công ty tuyển than Cửa Ông, Quảng Ninh. 3.Phạm vi nghiên cứu: 4 Do điều kiện về kinh phí và thời gian, nghiên cứu của chúng tôi đợc tiến hành chủ yếu tại hai phân xởng thuộc công ty Tuyển Than Cửa Ông - Quảng Ninh trực thuộc tập đoàn than khoáng sản Việt Nam. Đó là phân xởng Tuyển Than I, phân xởng Tuyển Than II. Lý do chúng tôi chọn hai phân xởng này đây là hai phân x- ởng lớn nhất và cũng đặc trng nhất cho điều kiện làm việc, môi trờng lao động của cả ngành than nói chung và công ty Tuyển Than Cửa Ông nói riêng. Cả hai phân xởng này đều có thời gian hoạt động trên hai mơi năm, trong đó có Tuyển Than I là trên tám mơi năm, cả hai phân xởng đều tập trung một lợng lớn ngời lao động với nhiều loại hình lao động khác nhau. 4.Mẫu nghiên cứu: Việc thu thập thông tin định lợng qua bảng hỏi từ những ngời công nhân đang làm việc tại hai phân xởng trên với số lợng mẫu là 100 ngời. Đây chỉ là một nghiên cứu trờng hợp nên tất nhiên với số l- ợng mẫu này cha thể nói là đại diện cho toàn thể công ty Tuyển than Cửa Ông và càng không thể khẳng định mẫu đó đại diện cho ngành than nói chung. Nhng chúng tôi hy vọng rằng với cách chọn mẫu này cũng ít nhiều phản ánh đợc đặc tính của tổng thể. Cơ cấu mẫu cụ thể nh sau: *Giới tính: nữ (49%) nam (51%) *Độ tuổi: 20 35 tuổi (37%) 35 45 tuổi (41%) trên 45 tuổi (22%) *Trình độ học vấn: THCS (9%) THPT (43%) 5 THCN (13%) CĐ,ĐH (35%) IV/ Mục tiêu nghiên cứu: 1.Đánh giá thực trạng môi trờng lao động sản xuất của ngời công nhân. 2.Đánh giá sự tác động của các yếu tố về hoạt động lao động sản xuất, phơng tiện bảo hộ lao động, chế độ chính sách và quan hệ xã hội của môi trờng lao động đến tình hình sức khoẻ của ngời công nhân. 3.Từ đó đa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của ngời công nhân đồng thời cải thiện điều kiện làm việc của họ. V/ Giả thuyết nghiên cứu: Môi trờng lao động tại vùng than đã tác động trực tiếp và ảnh hởng không tốt đến sức khoẻ ngời lao động: Xu hớng mắc bệnh nghề nghiệp cao ở những ngời công nhân có thâm niên cao làm việc tại công ty. Phần lớn công nhân đều mắc bệnh đờng hô hấp, bệnh điếc do bụi than và tiếng ồn quá lớn gây ra. Mặc dù lãnh đạo công ty đã quan tâm đến vấn đề bảo hộ lao động, chế độ chính sách dành cho công nhân nhng không đáp ứng đủ nhu cầu và chất lợng trong việc bảo vệ sức khoẻ cho họ. VI/ Khung lý thuyết: 6 Phần hai: Kết quả nghiên cứu Chơng I: Cơ sở lý luận I/Tổng quan vấn đề nghiên cứu: 7 Điều kiện kinh tế - văn hoá - xã hội Môi tr>ờng lao động sản xuất Hoạt động lao động sản xuất Ph>ơng tiện bảo hộ lao động Chế độ chính sách Quan hệ xã hội Tình hình sức khoẻ của ng>ời công nhân Vấn đề sức khoẻ từ thời xa xa trong lịch sử nhân loại đã đợc quan tâm nghiên cứu, tìm cách lý giải và chữa trị bệnh tật, cầu mong đợc khoẻ mạnh và bình an. Nhìn một cách tổng thể thì trong lịch sử hình thành hai trờng phái nghiên cứu về sức khoẻ là y học phơng Đông với thuyết " Âm dơng - ngũ hành" để giải thích và chữa trị bệnh tật và y học phơng Tây sử dụng khoa học công nghệ để nghiên cứu, giải thích và đa ra các phơng pháp phòng bệnh và chữa bệnh có hiệu quả. Tuy nhiên ngời ta không thể phủ nhận những kết quả mà y học phơng Đông mang lại cho con ngời. Trong những năm gần đây, có nhiều căn bệnh lạ xuất hiện và có xu hớng ngày cành gia tăng mà y học thế giới cha tìm ra thuốc phòng và chữa trị dẫn đến số lợng ngời mắc bệnh ngày càng tăng. Một nguyên nhân cơ bản đó là do môi trờng sống của con ngời ngày càng bị ô nhiễm bên cạnh sự phát triển kinh tế, sự phát triển của khoa học công nghệ . Trên thế giới và ở cả Việt Nam đã có rất nhiều công trình nghiên cứu cả về lý luận cũng nh thực nghiệm về vấn đề bệnh tật, sức khoẻ và môi trờng sống, làm việc của con ngời nh: Các nghiên cứu sức khoẻ bệnh tật và hệ thống y tế từ cách tiếp cận nhân y học của các tác giả Selimmonique. Bernardhours. ở Việt Nam, hớng nghiên cứu về sức khoẻ còn khá mới mẻ song cũng đã đạt đợc nhiều thành tích đáng kể: Ngày 30.6.1989 luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân đã đợc thông qua. Ngay trong điều I của luật này đã nêu quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ sức khoẻ Công dân có quyền đợc bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ sức khoẻ là trách nhiệm của toàn dân. Trong Tạp chí xã hội học số 2/1993 với chuyên đề nghiên cứu xã hội sức khoẻ có bài viết rất quan trọng của James Allman: Hệ thống chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở Việt Nam. 8 Tác giả Vũ Phạm Nguyên Thanh trong nghiên cứu việc hoạch định hớng nghiên cứu xã hội học, chăm sóc sức khoẻ trong 5 10 năm tới tập trung vào những vấn đề nh: Đánh giá thực trạng sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ của cá nhân, xã hội và các tầng lớp dân c bằng cuộc điều tra, khoả sát xã hội học trên phạm vi cả nớc. Đánh giá hiệu quả của hệ thống y tế, bảo hiểm y tế đối với việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân và ảnh hởng của nó tới sự phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu công tác giáo dục, tuyên truyền các biện pháp bảo vệ môi trờng và sức khoẻ, xây dựng ý thức và năng ;ực cải taok và bảo vệ môi trờng. Hay trong cuốn sách có tựa đề : Xã hội học từ nhiều hớng tiấp cận và những thành tựu bớc đầu, tác giả này cũng nêu rõ nhiệm vụ mà các nhà xã hội học cần phải nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình dịch vụ y tế phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh xã hội. Trong chuyên đề Những nghiên cứu xã hội học về công nhân, tạp chí xã hội học số 3/1998 với bài viết Vấn đề lao động và sức khoẻ của nữ công nhân qua nghiên cứu xã hội học ở một số cơ sở hiện nay của tác giả Ngo Minh Phơng đề cập đến vấn đề môi trờng lao động ở nớc ta hiện nay ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Chính trong môt trờng này ngời lao động phải gánh chịu tất cả những yếu tố cấu thành mới trong lao động có thể gây ảnh hởng đến sức khoẻ và lâu dài tạo nên bệnh nghề nghiệp của họ. Đồng thời tác giả phân tích ảnh hởng của các yêú tố môi trờng lao động nh tiếng ồn, bụi, nhiệt độ, các chất khí và chất thải độc hại đến sức khoẻ của ngời lao động đặc biệt là lao động nữ. Công trình nghiên cứu ảnh hởng của môi trờng lao động tới sức khoẻ của công nhân công ty môi trờng đô thị Hà Nội của tác giả Phạm Xuân Đạt đề cập đến hai vấn đề: 9 Môi trờng lao động và ảnh hởng của nó tới sức khoẻ ngời công nhân. Môi trờng xã hội và ảnh hởng của nó tới tinh thần của ngời công nhân. Một trong những cơ quan đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này đó là Trung tâm môi trờng lao động Việ khoa học lao động và các vấn đề xã hội thuộc Bộ lao động và thơng binh xã hội với nhiều dự án, công trình nghiên cứu đã đợc triển khai có hiệu quả về sức khoẻ của ngời lao động cũng nh các yếu tố ảnh hởng đến sức khoẻ của họ nh môi trờng lao động, môi trờng xã hội, đời sống Đặc biệt trung tâm đã thực hiện thành công dự án cấp Nhà nớc Đời sống việc làm của ngời lao động làm các nghề nặng nhọc độc hại, nguy hiểm. Dự án này cũng đã đề cập đến vấn đề môi trờng lao động và ảnh hởng của nó đến công nhân các nhà máy, xí nghiệp đợc xếp là ngành độc hại, nguy hiểm trong đó có cả ngành điện. Điều đó chứng tỏ công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản khởi xởng cũng đã có những thay đổi về mặt nhận thức, về vai trò của sức khoẻ và môi trờng. Các chính sách của Đảng và Nhà nớc ngày càng thể hiện sự quan tâm, chú ý đến vấn đề sức khoẻ của nhân dân trong đó có ngờ công nhân và nôi trờng sống, làm việc của họ. Thực tế đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về sức khoẻ và ảnh hởng của môi trờng đến sức khoẻ của ngời lao động góp phần vào giải quyết những vấn đề xã hội thực hiện mục tiêu phát triển vì dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Xã hội học nghiên cứu về sức khoẻ là một khoa học chuyên biệt liân ngành còn mới mẻ ở Việt Nam, do vậy nó đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải biết tiếp cận và tìm hiểu sức khoẻ và các yéu tố ảnh hởng để nhận biết, khám phá ra bản chất của bệnh tật cũng nh các quy kuật, các cơ chế 10 [...]... đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con ngời và tự nhiên 1 14 Theo định nghĩa trên, môi trờng lao động là một phạm vi nhỏ trong môi trờng sống của con ngời Môi trờng lao động bao gồm các điều kiện lao động và quan hệ của công nhân trong sản xuất Điều kiện lao động ở đây bao gồm trang thiết bị sản xuất nh công cụ lao động, đối tợng lao động và các yếu tố vật lý bao quanh nơi sản xuất nh nhiệt... hô hấp III/Một số yếu tố của môi trờng lao động tại công ty Tuyển than Cửa Ông ảnh hởng đến sức khoẻ ngời công nhân: 1.Hoạt động lao động sản xuất: Công nghệ khai thác và chế biến than là loại công nghiệp nặng, tính chất công việc nặng nhọc và độc hại mà các công việc chủ yếu cần đến bàn tay của con ngời, không thể đa vào tự động hoá đợc Chính vì lý do này mà con ngời khôg thể tránh khỏi việc phải... lao động, nội dung lao động tác động nhiều đến sức khoẻ Ngời công nhân phải làm việc với cờng độ cao với 8 giờ/ ngày, làm ca 3 và làm hai ca liên tiếp Với cờng độ lao động nh vậy chỉ có công nhân nam mới đủ sức chịu đựng Đối với nữ công nhân sức khoẻ của họ kém hơn nam công nhân thì tác hại của các yếu tố này cũng nghiêm trọng hơn Qua điều tra cho ta thấy mặc dù công ty thực hiện đúng luật lao động. .. hởng của môi trờng sản xuất tới sức khoẻ của ngời công nhân theo cơ cấu lao động (%) Mức độ Tổng ảnh hởng không tốt 10 90 10 84,3 5,7 100,0 20 75 5 100,0 12 Loại lao động lao động thủ công Thủ công kết hợp máy móc Chủ yếu bằng máy móc ảnh hởng tốt Không ảnh hởng 83 5 100,0 Tổng 100,0 Bảng 1 cho thấy, 83% công nhân ở các loại lao động đều cho rằng môi trờng lao động có ảnh hởng xấu đến sức khoẻ của họ... nhà tắm, nhà vệ sinh đặc biệt là cho nữ công nhân Đây là vấn đề quan trọng ảnh hởng trực tiếp đến sức khoẻ của ngời công nhân, đồng thời nó thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đến điều kiện làm việc của ngời lao động Nh vậy với thực trạng môi trờng lao động nh vậy sẽ gây nhiều ảnh hởng tới sức khoẻ cũng nh khả năng lao động của mỗi công nhân đồng thời là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp... ờng lao động sản suất của công nhân đặc biệt trong việc làm giảm bớt sự ảnh hởng của chúng tới sức khoẻ của công nhân Biểu sau sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn sự quan tâm của lãnh đạo công ty: Biểu: Sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty đến môi trờng lao động sản xuất: 100 90 ATLĐ VS nhà xưởng ánh sáng nơI làm việc Tiếng ồn Độ ẩm nơI 80 70 60 50 41 40 Độ thông thoáng Bụi bặm Chất thảI công nghiêp 30 20 10... nghiên cứu Nh vậy, ban lãnh đạo công ty cũng rất quan tâm, chăm lo cho sức khoẻ ngời công nhân III/Tình hình sức khoẻ bệnh tật của công nhân trong công ty: Môi trờng lao động có ảnh hởng trực tiếp và gián tiếp tới sức khoẻ ngời lao động và hậu quả đợc báo trớc là bệnh nghề nghiệp và sự sa sút về mặt sức khoẻ Tình trạng đó không chỉ làm giảm năng xuất lao động của công ty mà còn ảnh hởng xấu đến đời... thiết bị đợc lắp đặt và cách xây dựng nhà xởng phía trong nơi sản xuất rất chật hẹp và kín dẫn đến ít gió, không khí không thông thoáng Qua điều tra thực tế của chúng tôi tại các phân xởng cho biết thực trạng về môi trờng lao động của ngời công nhân bị ô nhiễm nh sau: Các yếu tố của môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khoẻ của người côngnhân 87 82 thiếu ánh sáng 67 ẩm ướt tiếng ồn lớn bụi nhiều 25... trời chịu ảnh hởng của thời tiết, mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh ảnh hởng nhiều đến sức khoẻ của họ Có thể nói rằng đây là hai loại lao động độc hại và nặng nhọc, có ảnh hởng nhiều nhất đến sức khoẻ của ngời công nhân Nhằm minh chứng và đánh giá cho nhận định này chúng tôi tiến hành tìm hiểu về mức độ ảnh hởng của môi trờng sản xuất tới sức khoẻ của ngời công nhân theo cơ cấu lao động và kết quả nh... năm Bốc rót tiêu thụ tại cảng chính trên 2,5 triệu tấn / năm Bốc rót trực tiếp lên tàu bằng hệ thống Hitachi, sản xuất theo công nghệ huyền phù và đãi nắng bằng thiết bị của Pháp, Ba Lan, Nhật, úc Sản phẩm của công ty đạt chất lợng quốc tế II/Thực trạng môi trờng lao động sản xuất của công ty: Công ty Tuyển Than Cửa Ông là công ty mang đầy đủ các nét đặc trng cho môi trờng lao động của ngành khai thác . vi nghiên cứu: 1.Đối tợng nghiên cứu: Đề tài này hớng đến xem xét sự tác động của môi trờng lao động sản xuất đến sức khoẻ ngời công nhân vùng than. 2.Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu này đợc. quan đến vấn đề sức khoẻ của ngời lao động, sức khoẻ của giai cấp công nhân Môi trờng lao động sản xuất và sức khoẻ của ngời công nhân đang là những vấn đề xã hội đặt ra cho các nhà quản lý sản. nghiên cứu đề tài: Sự tác động của môi trờng lao động sản xuất đến sức khoẻ ngời công nhân vùng than (Qua khảo sát tại địa bàn công ty tuyển than Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). II/
- Xem thêm -

Xem thêm: sự tác động của môi trường sản xuất đến sức khỏe người công nhân (nghiên cứu cụ thể tại quảng ninh), sự tác động của môi trường sản xuất đến sức khỏe người công nhân (nghiên cứu cụ thể tại quảng ninh),

Từ khóa liên quan

Trích đoạn