0

Tìm hiểu về module analog trong s7-300

11 534 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 12:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN * * * BÁO CÁO TIỂU LUẬN CUỐI KỲ ĐỀ TÀI: Trình bày về module analog trong s7-300, cho ví dụ về đo và hiển thị nhiệt độ dùng LM35 Sinh viên: Võ Văn Luyện GVHD: TẠ VĂN PHƯƠNG MSSV: 07118070 HCM NGÀY 08/12/2010 1.Về module SM334 (6ES7334-0CE01-0AA0) • Có 4 ngõ vào , 2 ngõ ra • Độ phân giải 8 bits • Đo từ 0 đến 10v hoặc từ 0 tới 20mA (10v-> piw=27.648) • Ngõ ra từ 0 đến 10v hoặc từ 0 đến 20mA • Sơ đồ khối của module analog SM 334 • Kết nối chân M ANA (chân 15 hoặc 18) với chân mát M của CPU sử dụng dây có tiết diện tối thiểu 1mm 2 . • Nếu 2 chân này không được nối với nhau thì module sẽ tắt. Ngõ vào lúc này có giá trị 7FFFH(32767D). Ngõ ra có giá trị bằng 0. Nếu để module hoạt động không được nối mát trong một thời gian có thể dẫn tới hư hỏng. • Tuyệt đối tránh đấu nguồn ngược cực. Việc này có thể là nguyên nhân làm cháy module. • Chiều dài tối đa của cáp 200m • Hiệu điện thế nguồn 24VDC • Định địa chỉ Ngõ vào ra của module được định địa chỉ kể từ địa chỉ bắt đầu. Địa chỉ của 1 kênh được xác định từ địa chỉ bắt đầu module và địa chỉ offset. Địa chỉ ngõ vào: Địa chỉ ngõ ra: • Chọn phương pháp đo và loại ngõ ra Chọn 1 trong 2 cách là đo điện áp hay dòng điện bằng cách đấu nối với ngõ vào/ ngõ ra thích hợp(xem sơ đồ phía trên). • Đối với những kênh còn lại không dùng tới: Ta phải ngắn mạch các kênh ngõ vào và tốt nhất là nối chúng xuống M ANA . Làm như vậy ta sẽ hạn chế tối đa nhiễu cho module. Các kênh ngõ ra để hở mạch. • SM 334 Có độ phân giải thấp và không đo âm • Một số thông số kỹ thuật của SM 334 • 2. Về LM35 Mạch đo dùng cho LM35 • Tính toán mạch đo cho LM35 LM35 có độ nhạy là 10mV/ o C Tuyến tính từ 2-150 o C Ngõ vào của PLC là 10v ứng với 100 o C của LM35 là 1v vậy ta làm mạch khuếch đại 10 lần dùng opamp 741. R1=9k-> Dùng biến trở 15k để tùy chỉnh hệ số khuếch đại R4=1k 3. Hiển thị: • Ta dùng 2 led 7 đoạn BCD để hiển thị nhiệt độ đo được. Cần 8 chân out từ Q0.1 tới Q0.7 để hiển thị. • Ngõ ra PLC 24 v. Ta chọn dòng đốt led là 10mA. Vậy ta cần điện trở hạn dòng có giá trị là (24-3)/10= 2.1k . 4. Thiết lập phần cứng và viết chương trình. • Sau khi khai báo phần cứng ta sẽ có được địa chỉ bắt đầu của module(sử dụng mặc định của hệ thống hoặc có thể tùy chỉnh) • Sử dụng địa chỉ này để lập trình. Ngõ vào đầu tiên của SM334 sẽ là PIWxxx với xxx là địa chỉ bắt đầu ví dụ PIW288->PIW294. Địa chỉ ngõ ra sẽ là PQWxxx. Sơ đồ khối của chương trình Sau 1 giây đọc analog 1 lần OB32 END Đổi kết quả sang số BCD và Hiển thị ra led 7 đoạn Đọc analog PIW228 và Đổi thang đo(scale) • Thông số ngõ vào PIW: . DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN * * * BÁO CÁO TIỂU LUẬN CUỐI KỲ ĐỀ TÀI: Trình bày về module analog trong s7-300, cho ví dụ. dụ về đo và hiển thị nhiệt độ dùng LM35 Sinh viên: Võ Văn Luyện GVHD: TẠ VĂN PHƯƠNG MSSV: 07118070 HCM NGÀY 08/12/2010 1 .Về module SM334 (6ES7334-0CE01-0AA0) • Có 4 ngõ vào , 2 ngõ ra • Độ. của SM 334 • 2. Về LM35 Mạch đo dùng cho LM35 • Tính toán mạch đo cho LM35 LM35 có độ nhạy là 10mV/ o C Tuyến tính từ 2-150 o C Ngõ vào của PLC là 10v ứng với 100 o C của LM35 là 1v vậy ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về module analog trong s7-300, Tìm hiểu về module analog trong s7-300,