0

thiết kế cung cấp điện cho xưởng may công nghiệp

87 599 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 10:59

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA http://www.ebook.edu.vn MSSV: 07DT036 Trang 1 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN I. Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN. iện năng là một trong những dạng năng lượng quan trọng nhất trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. Điện năng sản xuất từ các nhà máy điện được truyền tải và cung cấp cho các khu công nghiệp, nông nghiệp, dòch vụ và sinh hoạt của con người,để đưa điện năng đến các các nơi tiêu thụ này cần phải qua nhiều khâu rất quan trọng .Và thiết kế cung cấp điện là một trong những khâu quan trọng đó.Hiện tại, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống của nhân dân được nâng lên nhanh chóng ,dẫn đến nhu cầu dùng điện tăng trưởng không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu đó rất đông cán bộ kỉ thuật trong và ngoài ngành điện lực đang tham gia thiết kế, lắp đặt các công trình cung cấp điện để phục vụ nhu cầu trên. Cấp điện là một công trình điện. Để thực hiện một công trình điện tuy nhỏ cũng cần có kiến thức tổng hợp từ các ngành khác nhau, phải có sự hiểu biết về xã hội, môi trường và đối tượng cấp điện. Để từ đó tính toán lựa chọn đưa ra phương án tối ưu nhất. Cung cấp điện là trình bày những bước cần thiết các tính toán, để lựa chọn các phần tử hệ thống điện thích hợp với từng đối tượng. Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng, công cộng. Tính toán chọn lựa dây dẫn phù hợp với bản thiết kế cung cấp điện, đảm bảo sụt áp chấp nhận được, có khả năng chòu dòng ngắn mạch với thời gian nhất đònh. Tính toán dung lượng bù cần thiết đểã giảm điện áp, điện năng trên lưới trung, hạ áp Bên cạnh đó, còn phải thiết kế lựa chọn nguồn dự phòng cho nhà máy để lưới điện làm việc ổn đònh ,đồng thời tính đến về phương diện kinh tế và đảm bảo tính an toàn cao. Trong tình hình kinh tế thò trường hiện nay, các xí nghiệp lớn nhỏ các tổ hợp sản xuất đều phải tự hoạch toán kinh doanh trong cuộc cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá cả sản phẩm. Công nghiệp thương mại và dòch vụ chiếm một tỉ trọng ngày càng tăng trong nền kinh tế quốc doanh và đã thực sự là khách hàng quan trọng của ngành điện lực. Sự mất điện, chất lượng điện xấu hay do sự cố… đều ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, gây phế phẩm, giảm hiệu suất lao động. Đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đến các xí nghiệp may, hóa chất điện tử đòi hỏi sự chính xác và liên tục cao. Do đó đảm bảo độ tin cậy cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng là mối quan tâm hàng đầu. Một xã hội có điện sẽ làm cho mức sống tăng nhanh với các trang thiết bò nội thất sang trọng nhưng nếu chúng ta lắp đặt một cách cẩu thả , thiếu tuân thủ các quy tắc an toàn sẽ rất nguy hiểm. Nông thôn và các phụ tải sinh hoạt là các phụ tải khổng lồ vì vậy người thiết kế cần quan tâm đến độ sụt áp trên đường dây xa nhất. Thiết kế cấp điện cho phụ tải sinh hoạt nên chọn thiết bò tốt nhằm đảm bảo an toàn và độ tin cậy cấp điện cho người sử dụng. 9 Tóm lại : việc thiết kế cấp điện đối với các đối tượng là rất đa dạng với những đặt thù khác nhau. Như vậy để một đồ án thiết kế cung cấp điện tốt đối với bất cứ đối tượng nào cũng cần thõa mãn các yêu cầu sau: Đ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA http://www.ebook.edu.vn MSSV: 07DT036 Trang 2 − Độ tin cậy cấp điện :Mức độ tin cậy cung cấp điện tuỳ thuộc vào yêu cầu của phụ tải. Với những công trình quan trọng cấp quốc gia phải đảm bảo liên tục cấp điện ở mức cao nhất nghóa là không mất điện trong mọi tình huống. Những đối tượng như nhà máy, xí nghiệp, tổ Sx … tốt nhất là dùng máy điện dự phòng, khi mất điện sẽ dùng điện máy phát cấp cho những phụ tải quan trọng,hoặc những hệ thống(gồm:thủy điện,nhiệt điện…) được liên kết và hổ trợ cho nhau mổi khi gặp sự cố. − Chất lượng điện : Chất lượng điện được đánh giá qua hai chỉ tiêu tần số và điện áp. Chỉ tiêu tần số do cơ quan điện hệ thống quốc gia điều chỉnh. Như vậy người thiết kế phải đảm bảo vấn đề điện áp. Điện áp lưới trung và hạ chỉ cho phép dao động trong khoảng %5± . Các xí nghiệp nhà máy yêu cầu chất lượng điện áp cao thì phải là 2,5% ± . − An toàn : Công trình cấp điện phải được thiết kế có tính an toàn cao. An toàn cho người vận hành, người sử dụng, an toàn cho thiết bò , cho toàn bộ công trình Tóm lại người thiết kế ngoài việc tính toán chính xác, chọn lựa đúng thiết bò và khí cụ còn phải nắm vững quy đònh về an toàn, những qui phạm cần thiết khi thực hiện công trình. Hiểu rõ môi trường hệ thống cấp điện và đối tượng cấp điện. − Kinh tế : Trong quá trình thiết kế thường xuất hiện nhiều phương án, các phương án thường có những ưu và khuyết điểm riêng, có thể lợi về kinh tế nhưng xét về kỹ thuật thì không được tốt. Một phương án đắt tiền thường có đặt điểm là độ tin cậy và an toàn cao hơn, để đảm bảo hài hoà giữa hai vấn đề kinh tế kỹ thuật cần phải nghiên cứu kiõ lưỡng mới đạt được tối ưu. II. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY. Đối tượng cung cấp điện là Xưởng may công nghiệp, trực thuộc Cụm công nghiệp Dốc 47 – Tam Phước – Long Thành – Đồng Nai. Diện tích tổng thể của xưởng là 6712,2 (m 2 ). Những năm gần đây với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu cuộc sống của con người đòi hỏi ngày càng cao, đặc biệt là lónh vực thời trang cuộc sống. Trong đó ngành may mặc đóng góp một phần quan trọng không thể thiếu về kinh tế cũng như văn hóa xã hội. Hệ thống điện dẫn vào xưởng may là hệ thống điện lấy từ lưới điện của đường dây với cấp điện áp là 22kV. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA http://www.ebook.edu.vn MSSV: 07DT036 Trang 3 CHƯƠNG II PHÂN NHÓM VÀ TÍNH TOÁN PHỤ TẢI I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP. 1. Xác Đònh Tâm Phụ Tải: a. Xác đònh toạ độ đặt TĐL: X TĐL = n dmi i i =1 n dmi i =1 P X P × ∑ ∑ Y TĐL = n dmi i i =1 n dmi i =1 P Y P × ∑ ∑ Trong đó: X i , Y i : tọa độ các tâm phụ tải thư ùi (m) P đmi : Công suất đònh mức của thiết bò thứ i ( kW ) b. Xác đònh toạ độ đặt TPPPX. X TPPPX = n ttTDLj j i =1 n dmj i =1 P X P × ∑ ∑ Y TPPPX = n ttTDLj j i =1 n dmj i =1 P Y P × ∑ ∑ Trong đó: X i , Y i : Tọa độ các tâm TĐL thứ j (m) P ttTĐLj : Công suất tính toán của TĐL thứ j ( kW ) 2 Tính Toán Phụ Tải: Một số phương pháp thường được sử dụng: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA http://www.ebook.edu.vn MSSV: 07DT036 Trang 4 a. Xác đònh phụ tải tính toán theo suất điện năng trên một đơn vò sản phẩm: P tt = . M a T Trong đó: M – Số lượng sản phẩm lớn nhất trong khoảng thời gian khảo sát. T – Thời gian khảo sát. a - Suất điện năng trên một đơn vò sản phẩm (kWh) b. Xác dònh phụ tải tính toán theo suất điện năng trên một đơn vò diện tích: P tt = P 0 . F Trong đó: P 0 : Suất điện năng trên một đơn vò diện tích (kW/m 2 ) F : Diện tích của nhà máy (m 2 ). Phương pháp này chỉ phù hợp với những phân xưởng có mật độ máy móc phân bố đều, nhưng có những sai số về: • Quy trình công nghệ. • Mặt bằng sản xuất. c. Xác đònh phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu: Công suất đặt ↔ P đm. P tt = k nc . 1 n dmi i p = ∑ k nc phụ thuộc vào k sd và nó được cho theo bảng: k sd 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 k nc 0.5 0.6 0.6-0.7 0.75-0.8 0.85-0.9 0.92-0.95 d. Xác đònh phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số hình dáng: P tt  P tbbp ⇒ P tt = k hd . P tb Q tt  Q tbbp ⇒ Q tt = k hd . Q tb e .Xác đònh phụ tải tính toán theo công suất trung bình( P tb ) và hệ số cực đại( Kmax): ( phương pháp này được sử dụng thông suốt) B1: Xác đònh các đại lượng trung bình: P tb ; Q tb ; Cos ϕ nhóm tb ; K sd nhóm ; I đmi P tb = n dmi sdi i=1 P.K ∑ Q tb = n dmi dmi sdi i=1 P.tg .K ϕ ∑ Cos ϕ nhóm tb = n dmi dmi i=1 n dmi i=1 P.Cos P ϕ ∑ ∑ K SDnhóm = n dmi sdi i=1 n dmi i=1 P.K P ∑ ∑ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA http://www.ebook.edu.vn MSSV: 07DT036 Trang 5 I đmi = dmi luoi i P 3U Cos η ϕ ×× B2: Xác đònh n hq ; K max . n hq = () 2 n dmi i=1 n 2 dmi i=1 P P ⎛⎞ ⎜⎟ ⎝⎠ ∑ ∑ K max = 1+ hq 1,5 n . sd sd 1-K K B3: Xác đònh các đại lượng: P tt ; Q tt ; Cos ϕ ttnhóm tb ; I tt ; S tt Trường hợp1: 4 ≤ n hq ≤ 300: P tt = P TB . K max Q tt = 1,1. Q TB ; Nếu n hq ≤ 10 hoặc Q tt = Q TB ; Nếu n hq < 10. Trường hợp2 : n ≤ 3; (n là số thiết bò máy). P tt = n dmi i=1 P ∑ Q tt = n dmi i=1 Q ∑ Trường hợp3 : n>3; n hq < 4. P tt = K PT . n dmi i=1 P ∑ Q tt = K PT . n dmi i=1 Q ∑ (trong đó K PT = 0,85 – 0,95 ) Trường hợp4 : n hq > 300. P tt = P TB Q tt = Q TB *) S tt = 22 tt tt P+Q *) I tt = tt luoi S 3×U *) Cos ϕ tt = tt tt P S II. TÍNH TOÁN THỰC TẾ. A Nhóm 1( TĐL1): Cung cấp nguồn cho phụ tải chiếu sáng, Phụ tải sinh hoạt của các phòng: Nhà xe, Phòng Nồi hơi, Phòng Máy phát điện, xưởng mộc, xưởng cơ khí, y tế, Khu nhà vệ sinh. Phụ tải chủ yếu của TTĐL1 là một số động cơ nhỏ phía trong xưởng Mộc và xưởng Cơ khí. Bao gồm 8 thiết bò máy. Tổng công suất đònh mức là: Pđm = 38,9 kW ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA http://www.ebook.edu.vn MSSV: 07DT036 Trang 6 STT Tên Thiết Bò Số lượng Pđm i (kW) η Ksd i i i tg Cos ϕ ϕ Iđm i (A) 1 Máy hàn 1 3,5 0,87 0,5 0,7/1,02 8,3 2 Máy khoan hướng tâm 1 4,5 0.85 0,6 0,6/1,33 12,73 3 Máy tiện rèn 1 6,5 0.85 0,4 0,6/1,33 28,32 4 Máy mài chuyên dụng 1 7,8 0.86 0,7 0,67/1,1 19,56 5 Máy cưa 1 5,5 0.86 0,6 0,6/1,33 15,4 6 Máy khoan 1 5,5 0.86 0,6 0,6/1,33 14,4 7 Máy bào 1 2,8 0.85 0,5 0,7/1,02 6,8 8 Máy bơm nước 1 2,8 0.86 0,5 0,7/1,02 6,72 1. Vò trí đặt TĐL. Đặt tủ động lực của nhóm 1 tại vò trí I( 60,5 ; 20) tại vò trí này đảm bảo cung cấp điện cho tất cả các loại phụ tải nằm trong nhóm. 2. Tính toán phụ tải. Dùng phương pháp xác đònh phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số K max : a.Xác đònh P TB ,Q TB , Cosϕ NhómTB ,K SDnhóm , I đmi P TB = 8 P K dmi sdi 1 i ∑ = × = 21,91 kW Q TB = 8 P tg K dmi dmi sdi i=1 ϕ ∑ ×× = 26,48 kVAr Cos ϕ TB = 8 8 P Cos dmi dmi i=1 P dmi i=1 ϕ ∑ ∑ × = 0,637 K SDnhóm = 8 8 P K dmi sdi i=1 P dmi i=1 × ∑ ∑ = 0,56 Dòng điện đònh mức của các thiết bò được tính bởi công thức I đmi = P dmi 3U Cos luoi i ϕ η ×× Các giá trò cụ thể được ghi ở bảng trên. b. Xác đònh n hq, K max : n hq = () 2 8 P dmi i=1 2 8 P dmi i=1 ⎛⎞ ∑ ⎜⎟ ⎝⎠ ∑ = 7,15 K max = 1+ 1,5 n hq . 1-K sd K sd = 1,5 c. Phụ tải tính toán: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA http://www.ebook.edu.vn MSSV: 07DT036 Trang 7 với điều kiện 4≤ n hq ≤ 300: P tt = P TBTĐL1 . K max = 32,87 kW Vì n hq ≤10 nên ta có: Q tt = 1.1 × Q TBTĐL1 = 29,128 kVAr . S tt = 22 tt tt P+Q = 22 36,66 32,89+ = 43,92 kVA I tt = S tt 3×U luoi = 63,4 A Cos ϕ tt = P tt S tt = 0,75 B. NHÓM 2 (TĐL2). Cung cấp nguồn cho các phụ tải sau: Máy may( số lượng: 5 chuyền), phụ tải chiếu sáng tương ứng với 5 chuyền may, một nửa số quạt thông gió trong xưởng. Tên Thiết Bò Số lượng Pđm i / 1máy (kW) η Ksd i Cos i tg i ϕ ϕ Iđm i (A) Máy may 260 0,25 0,64 0,6 0,75/0,88 2,37 1. Vò trí đặt TĐL: Đặt tủ động lực của nhóm 2 tại vò trí A ( 54,5 ; 18 ) tại vò trí này đảm bảo cung cấp điện thuận lợi cho tất cả các loại phụ tải trong nhóm. 2. Tính toán phụ tải. Dùng phương pháp xác đònh phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số K max : a.Xác đònh P TB ,Q TB , Cosϕ NhómTB ,K SDnhóm , I đmi P TB = 260 P K dmi sdi 1 i ∑ = × = 260 0,25 0,6 i=1 × ∑ = 39 kW Q TB = 260 P tg K dmi dmi sdi i=1 ϕ ∑ ×× = 260 0, 25 0,88 0, 6 1 i ×× ∑ = = 34,32 kVAr Cos ϕ TB = 260 P Cos dmi dmi i=1 260 P dmi i=1 ϕ ∑ ∑ × = 0,75 K SDnhóm = 260 260 P K dmi sdi i=1 P dmi i=1 × ∑ ∑ = 260.0,25.0,6 260.0,25 = 0,6 Dòng điện đònh mức của các thiết bò được tính bởi công thức I đmi = P dmi Cos ×η i ϕ = 0, 25 0, 22 0, 75 0, 64 ×× = 2,37 (A) b. Xác đònh n hq , K max : n hq = () 2 260 P dmi i=1 2 260 P dmi i=1 ⎛⎞ ∑ ⎜⎟ ⎝⎠ ∑ = () 2 2 260 0, 25 260 (0, 25) × × = 260 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA http://www.ebook.edu.vn MSSV: 07DT036 Trang 8 K max = 1+ 1,5 n hq . 1-K sd K sd = 1+ 1, 5 260 . 10,6 0, 6 − =1,076 c. Phụ tải tính toán: với điều kiện 4 ≤ n hq ≤ 300: P tt = P TBTĐL2 . K max = 39 . 1,076 = 41,964 kW Vì n hq >10 nên ta có: Q tt = Q TBTĐL2 = 34,32 kVAr . S tt = 22 tt tt P+Q = 22 41,964 34,32+ = 54,21 kVA I tt = PHA S tt U = 54,21 0, 22 = 246,4 A Cos ϕ tt = P tt S tt = 41,964 54,21 = 0,77 **/ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ THUỘC KHU VỰC TĐL2. Tên Thiết Bò Số lượng Pđm i / 1cái (kW) η Ksd i i i tg Cos ϕ ϕ Iđm i (A) Quạt 45 0,075 0,8 0,8 0,8/0,75 0,53 1. Nguồn cung cấp: Nguồn được lấy từ TĐL2. 2. Tính toán phụ tải. Dùng phương pháp xác đònh phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số K max : a.Xác đònh P TB ,Q TB , Cosϕ NhómTB ,K SDnhóm , I đmi P TB = 45 P K dmi sdi 1 i ∑ = × = 45 0, 075 0,8 1 i × ∑ = = 2,7 kW Q TB = 45 P tg K dmi dmi sdi i=1 ϕ ∑ ×× = 45 0, 075 0, 75 0,8 1 i ×× ∑ = = 2,025 kVAr Cos ϕ TB = 45 P Cos dmi dmi i=1 45 P dmi i=1 ϕ ∑ ∑ × = 0,8 K SDnhóm = 45 P K dmi sdi i=1 45 P dmi i=1 × ∑ ∑ = 45 0,075 0,8 465 0,075 ×× × = 0,8 Dòng điện đònh mức của các thiết bò được tính bởi công thức I đmi = P dmi Cos ×η i ϕ = 0,075 0, 22 0,8 0,8 ×× = 0,53 (A) b. Xác đònh n hq , K max : ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA http://www.ebook.edu.vn MSSV: 07DT036 Trang 9 n hq = () 2 45 P dmi i=1 2 45 P dmi i=1 ⎛⎞ ∑ ⎜⎟ ⎝⎠ ∑ = () 2 2 45 0,075 45 (0,075) × × = 45 K max = 1+ 1,5 n hq . 1-K sd K sd = 1+ 1, 5 45 . 10,8 0,8 − =1,12 c. Phụ tải tính toán: với điều kiện 4 ≤ n hq ≤ 300: P tt = P TBTĐL2 × K max = 2,7 × 1,12 = 3,024 kW Vì n hq >10 nên ta có: Q tt = Q TBTĐL2 = 2,025 kVAr . S tt = 22 tt tt P+Q = 22 3,024 2,025+ = 3,64 kVA I tt = PHA S tt U = 3, 64 0, 22 = 16,55 A Cos ϕ tt = P tt S tt = 3, 024 3, 64 = 0,83 C. NHÓM 3 (TĐL3). (Phụ tải hoàn toàn tương tự nhóm 2) Cung cấp nguồn cho các phụ tải sau: Máy may( số lượng: 5 chuyền), phụ tải chiếu sáng tương ứng với 5 chuyền may, một nửa số quạt thông gió trong xưởng. Tên Thiết Bò Số lượng Pđm i / 1máy (kW) η Ksd i Cos i tg i ϕ ϕ Iđm i (A) Máy may 260 0,25 0,64 0,6 0,75/0,88 2,37 1. Vò trí đặt TĐL: Đặt tủ động lực của nhóm 3 tại vò trí I( 0,5 ; 12,2 ) tại vò trí này đảm bảo cung cấp điện thuận lợi cho tất cả các loại phụ tải trong nhóm. 2. Tính toán phụ tải. Dùng phương pháp xác đònh phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số K max : a.Xác đònh P TB ,Q TB , Cosϕ NhómTB ,K SDnhóm , I đmi P TB = 260 P K dmi sdi 1 i ∑ = × = 260 0,25 0,6 i=1 × ∑ = 39 kW Q TB = 260 P tg K dmi dmi sdi i=1 ϕ ∑ ×× = 260 0, 25 0,88 0, 6 1 i ×× ∑ = = 34,32 kVAr Cos ϕ TB = 260 P Cos dmi dmi i=1 260 P dmi i=1 ϕ ∑ ∑ × = 0,75 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA http://www.ebook.edu.vn MSSV: 07DT036 Trang 10 K SDnhóm = 260 260 P K dmi sdi i=1 P dmi i=1 × ∑ ∑ = 260.0,25.0,6 260.0,25 = 0,6 Dòng điện đònh mức của các thiết bò được tính bởi công thức I đmi = P dmi Cos ×η i ϕ = 0, 25 0, 22 0, 75 0, 64 ×× = 2,37 (A) b. Xác đònh n hq , K max : n hq = () 2 260 P dmi i=1 2 260 P dmi i=1 ⎛⎞ ∑ ⎜⎟ ⎝⎠ ∑ = () 2 2 260 0, 25 260 (0, 25) × × = 260 K max = 1+ 1,5 n hq . 1-K sd K sd = 1+ 1, 5 260 . 10,6 0, 6 − =1,076 c. Phụ tải tính toán: với điều kiện 4 ≤ n hq ≤ 300: P tt = P TBTĐL2 . K max = 39 . 1,076 = 41,964 kW Vì n hq >10 nên ta có: Q tt = Q TBTĐL2 = 34,32 kVAr . S tt = 22 tt tt P+Q = 22 41,964 34,32+ = 54,21 kVA I tt = PHA S tt U = 54,21 0, 22 = 246,4 A Cos ϕ tt = P tt S tt = 41,964 54,21 = 0,77 **/ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ THUỘC KHU VỰC TĐL3. Tên Thiết Bò Số lượng Pđm i / 1cái (kW) η Ksd i i i tg Cos ϕ ϕ Iđm i (A) Quạt 45 0,075 0,8 0,8 0,8/0,75 0,53 1. Nguồn cung cấp: Nguồn được lấy từ TĐL3. 2. Tính toán phụ tải. Dùng phương pháp xác đònh phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số K max : a.Xác đònh P TB ,Q TB , Cosϕ NhómTB ,K SDnhóm , I đmi P TB = 45 P K dmi sdi 1 i ∑ = × = 45 0, 075 0,8 1 i × ∑ = = 2,7 kW Q TB = 45 P tg K dmi dmi sdi i=1 ϕ ∑ ×× = 45 0, 075 0, 75 0,8 1 i ×× ∑ = = 2,025 kVAr [...]... tiết kiệm điện năng Phần lớn các thiết bò dùng điện đều tiêu thụ công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q Để tránh truyền tải một lượng Q khá lớn trên đường dây, người ta đặt gần các hộ dùng điện các máy sinh ra Q (tụ điện, máy bù đồng bộ) để cung cấp trực tiếp cho phụ tải, làm như vậy được gọi là bù công suất phản kháng Khi có bù công suất phản kháng thì góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp... thuận tiện cho việc vận hành sửa chữa và cung cấp điện cho các phụ tải (Các thông số phụ tải được tính ở các chương sau) E NHÓM 6 (TĐL6) Cung cấp nguồn cho toàn bộ phụ tải của Căn tin, bao gồm: Phụ tải chiếu sáng, Phụ tải sinh hoạt, Hệ thống quạt trần ( Các thông số phụ tải tính toán được tính ở chương sau) Đặt TĐL6 tại vò trí I (26,5 ; 78 ) tại vò trí này đảm bảo việc cung cấp điện thuận lợi cho hệ thống... 35 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT máy cần có mối quan hệ mật thiết với phụ tải, cấp điện áp, sơ đồ cung cấp, bảo vệ tự động hóa và chế độ vận hành - Về công suất của máy phát, theo tính toán ở chương trước ta có: Stt = 375,26 (kVA) Vậy ta chọn máy phát có công suất là: SMF = 400 (kVA) III TÍNH TOÁN BÙ HỆ SỐ CÔNG SUẤT 1 Ýù nghóa của việc nâng cao hệ số công suất Nâng cao hệ số công suất cos... đối tượng cung cấp điện + Tính kinh tế của từng sơ đồ Đối với xưởng May, Do công suất tính toán của toàn Xưởng nhỏ, Khi mất điện gây thiệt hại không lớn về kinh tế kỹ thuật, Bên cạnh đó nhà máy có sử dụng nguồn dự phòng là máy phát Diezen nên chúng ta sử dụng sơ đồ một Máy Biến p Với sơ đồ một máy biến áp và có hệ thống chuyển đổi nguồn ở phía hạ áp với máy phát dự phòng, đảm bảo tính cung cấp điện liên... 1,86 (kVAr) - Công suất biểu kiến: Sttcs = 2 2 Pcs +Qcs = 32 + 1,862 = 3,53 (kVA) 3,53 =16,05 0,22 II CÔNG SUẨT TỔNG CỦA TOÀN NHÀ MÁY I tt = SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA MSSV: 07DT036 http://www.ebook.edu.vn Trang 33 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT TPPC của toàn Xưởng may được đặt tại phòng đặt máy phát dự phòng, tại đây đảm bảo được thuận lợi về việc vận hành cung cấp điện cho toàn xưởng và thuận... từng TĐL 1 TĐL1: Tổng số ổ cắm đặt trong phạm vi cung cấp của TĐL1 là: 25 ổ cắm Tra hệ số KS bảng B17, Trang H36 sách HDTKLĐĐ theo tiêu chuẩn IEC, ta có: KS = 0,1 Suy ra: Psinh hoạt = 25 1,7 0,1 = 4,25 kW Qsinh hoạt = 25 1,3 0,1 = 3,25 kVAr TĐL1 cung cấp điện cho các động cơ và phụ tải chiếu sáng cho các phòng: nhà xe, phòng máy phát điện, xưởng cơ khí, xưởng mộc, nồi hơi, ytế, khu vệ sinh BẢNG THỐNG... STARLITE: đèn áp suất thấp dùng để chiếu sáng trong công nghiệp ,dân dụng … .công suất :5,10,20,35,50,75,90W điện áp: 6,12V SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA MSSV: 07DT036 http://www.ebook.edu.vn Trang 15 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT - Đèn HALOSPOT:đèn halogen điện áp thấp với cho nhôm dùng chiếu sáng trong các cửa hiệu, tủ kính … công suất 20,50W điện áp 12,24V đèn phân bố ánh sáng đều hạn chế và... 13 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG I KHÁI QUÁT VỀ CHIẾU SÁNG 1.Tiêu chuẩn chiếu sáng Khi tính tóan hệ thống chiếu sáng cho các văn phòng, thì cần phải chọn và đặt vò trí các đèn sao cho vừa đảm bảo về mặt kinh tế, kỹ thuật, an toàn và đảm bảo đủ lượng sáng cần thiết, đồng thời không gây thiệt hại cho người khi làm việc trong khu vực đó Trong thiết kế chiếu sáng... ………………………(m) 17 Độ rọi trung bình sau thiết kế: E = N bdchon φ bd U =…………………………………………(lx) S Độ rọi trung bình sau thời gian bảo hành: SVTH: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA MSSV: 07DT036 http://www.ebook.edu.vn Trang 27 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP E = GVHD: TH.S VÕ ĐÌNH NHẬT N bdchon φ bd U =…………………………………………(lx) S d 18 Công suất tác dụng tính toán: Công suất chiếu chiếu sáng của toàn bộ bóng đèn: Công suất tác dụng: Pcs = N.(Pđ... áp: Thỏa mãn: SđmBA ≥ Stt Chọn công suất MBA theo sách Hướng Dẫn Thiết Kế Cung Cấp Điện( Tg: Phan Thò Thanh Bình, Dương Lan Hương, Phan Thò Thu Vân) Chọn MBA phân phối do hãng ABB chế tạo SđmMBA = 400 (kVA) U = 22/0,4 (kV) ΔPo = 840 (W) ΔPn = 5750 (W) Un % = 4% */ Ưu điểm: • Có thể mở rộng phụ tải trong tương lai • Đảm bảo SđmMBA ≥ Stt Như vậy ta chọn MBA cho nhà máy có công suất đònh mức là SđmMBA . cung cấp cho các khu công nghiệp, nông nghiệp, dòch vụ và sinh hoạt của con người,để đưa điện năng đến các các nơi tiêu thụ này cần phải qua nhiều khâu rất quan trọng .Và thiết kế cung cấp điện. vì vậy người thiết kế cần quan tâm đến độ sụt áp trên đường dây xa nhất. Thiết kế cấp điện cho phụ tải sinh hoạt nên chọn thiết bò tốt nhằm đảm bảo an toàn và độ tin cậy cấp điện cho người sử. thống điện thích hợp với từng đối tượng. Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng, công cộng. Tính toán chọn lựa dây dẫn phù hợp với bản thiết kế cung cấp điện, đảm bảo sụt áp chấp nhận được, có
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế cung cấp điện cho xưởng may công nghiệp, thiết kế cung cấp điện cho xưởng may công nghiệp,

Từ khóa liên quan