0

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất đường

68 394 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 18:42

Bài tập lớn môn học Cung Cấp Điện TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI THIẾT KẾ MÔN HỌC BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 1. Tên đề tài thiết kế: Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy sản xuất đường 2. Sinh viên thiết kế : Nguyễn Văn Dực. Lớp : Kỹ thuật đo và tin học công nghiệp 1. Khóa : 48 3. Thầy giáo hướng dẫn : PGS-TS Đặng Quốc Thống. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 1. Mở đầu: Giới thiệu chung về nhà máy: vị trí địa lý, kinh tế, đặc điểm công nghệ, đặc điểm và phân bố của phụ tải; phân loại phụ tải điện… Nội dung tính toán , thiết kế; các tài liệu tham khảo… 2. Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy. 3.Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy: Lựa chọn cấp điện áp truyền tải điện từ hệ thống điện về nhà máy. Lựa chọn số lượng, dung lượng và vị trí đặt các trạm biến áp trung gian (trạm biến áp chính) hoặc trạm phân phối trung gian. Lựa chọn số lượng, dung lượng và vị trí đặt trạm biến áp phân xưởng. Lập và lựa chọn sơ đồ cung cấp điện cho nhà máy. Thiết kế chi tiết HTCCĐ theo sơ đồ đã lựa chọn. 3. Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng Sửa chữa cơ khớ. 4. Tính toán bộ công suất phản kháng để nâng cao cos ϕ cho nhà máy. 5. Thiết kế hệ thống chiếu sáng chung cho phân xưởng Sửa chữa cơ khí. Các số liệu về nguồn điện và nhà máy Điện áp: tự chọn theo công suất của nhà máy và khoảng cách từ nhà máy đến TBA khu vực (hệ thống điện). 1. Công suất của nguồn điện: vô cùng lớn. 2. Dung lượng ngắn mạch về phía hạ áp của TBA khu vực: 250 MVA. 3. Đường dây nối từ TBA khu vực về nhà máy dựng loại dây AC hoặc cáp XLPE. 4. Khoảng cách từ TBA khu vực đến nhà máy: 10 km. 5. Nhà máy làm việc 3 ca. Nội dung các phần tính toán 1. Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất đường 2. Thiết kế đường dây trên không 22 kV từ trạm biến áp trung gian về nhà máy sản xuất đường. Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 2 - Bài tập lớn môn học Cung Cấp Điện LỜI NÓI ĐẦU Điện năng là một dạng năng lượng có nhiều ưu điểm, từ điện năng có thể dễ dàng chuyển thành các dạng năng lượng khác như cơ năng, nhiệt năng, hóa năng…; để truyển tải và phân phối điện năng. Chính vì thế điện năng được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điện năng là nguồn năng lượng chính của các ngành công nghiệp, là điều kiện để phát triển xã hội. Chính vì lẽ đó khi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thì kế hoạch phát triển điện năng phải đi trước một bước nhằm thỏa mãn nhu cầu điện năng không những trong giai đoạn trước mắt mà còn dự kiến cho sự phát triển trong tương lai năm năm, mười năm hoặc lâu hơn nữa. Ngày nay nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống xã hội được nâng cao. Đặc biệt với nền kinh tế hội nhập với kinh tế thế giới và nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa điện hóa đất nước làm cho nhu cầu về điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt tăng trưởng không ngừng. Muốn vậy trước hết phải có một hệ thống cung cấp điện an toàn. Do đó đối với sinh viên ngành điện cần phải hiểu sâu rộng về hệ thống cung cấp điện. Bài tập lớn cung cấp điện nhằm giúp cho sinh viên làm quen với các bước tính toán trong giai đoạn thiết kế sơ bộ hệ thống cung cấp điện, đồng thời cũng giúp cho sinh viên hiểu hơn về môn học. Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 3 - Bài tập lớn môn học Cung Cấp Điện CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY Nhà máy sản xuất đường tuy không thuộc nghành công nghiệp mũi nhọn của nước ta nhưng sản phẩm của nhà máy rất quan trọng đối với tất cả mọi người, nú giúp phần đáp ứng nhu cầu không nhỏ của nhân dân đồng thời cũng có thể xuất khẩu. Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, các dây truyền của nghành sản xuất đường ngày càng hiện đại và có mức độ tự động hoá cao. Quy mô của nhà máy khá lớn bao gồm 10 phân xưởng và nhà làm việc: Bảng 1.1 – Danh sách các phân xưởng và nhà làm việc trong nhà máy Số trờn mặt bằng Tên phân xưởng Công suất đặt (KW) 1 Kho củ cải đường 350 2 Phân xưởng thái và nấu củ cải đường 700 3 Bộ phận cô đặc 550 4 Phân xưởng tinh chế 750 5 Kho thành phẩm 150 6 Phân xưởng sửa chữa cơ khí Theo tính toán 7 Trạm bơm 600 8 Nhà máy nhiệt điện (tự dựng 12%) Theo tính toán 9 Kho than 350 10 Phụ tải điện cho thị trấn 5000 11 Chiếu sáng phân xưởng Xác định theo diện tích Nhà máy có tầm quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, việc ngừng cấp điện sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, năng suất của xí nghiệp, gây thiệt hại về kinh tế, vì vậy nhà máy được xếp vào phụ tải loại 2, trong đó các phân xưởng sản xuất theo dây truyền cấp điện theo tiêu chuẩn loại 1, còn một số phân xưởng như phân xưởng sửa chữa cơ khí, bộ phận phòng ban, kho tàng được cấp điện loại 3. Nguồn cấp điện cho nhà máy được lấy từ lưới điện cách nhà máy 10 km, nguồn cấp này dựng đường dây trên không. I. Nội dung tính toán thiết kế: 1. Xác định phụ tải tính toán các phân xưởng và toàn nhà máy. 2. Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy. 3. Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí. 4. Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao cosϕ cho toàn nhà máy. 5. Thiết kế hệ thống chiếu sáng chung cho phân xưởng sửa chữa cơ khí. CHƯƠNG II:XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 4 - Bài tập lớn môn học Cung Cấp Điện I. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán: Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết lâu dài không đổi, tương đương với phụ tải thực tế (biến đổi) về mặt hiệu quả phát nhiệt hoặc mức độ hủy hoại cách điện. Nói cách khác, phụ tải tính toán cũng đốt nóng thiết bị lên tới nhiệt độ tương tự như phụ tải thực tế gây ra, vì vậy chọn các thiết bị theo phụ tải tính toán sẽ đảm bảo an toàn cho thiết bị về mặt phát nóng. Phụ tải tính toán được sử dụng để lựa chọn và kiểm tra các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện như: máy biến áp, dây dẫn, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ… Tính toán tổn thất công suất, tổn thất điện năng, tổn thất điện áp; lựa chọn dung lượng bù công suất phản kháng… Phụ tải tính toán phụ thuộc vào nhiểu yếu tố như: công suất, số lượng, chế độ làm việc của các thiết bị điện, trình độ và phương thức vận hành hệ thống… Nếu phụ tải tính toán xác định được nhỏ hơn phụ tải thực tế thì sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị điện, có khả năng dẫn đến sự cố, cháy nổ… Có rất nhiều phương pháp để xác định phụ tải tính toán, nhưng chưa có phương pháp nào thật hoàn thiện. Những phương pháp cho kết quả đủ tin cậy thì quá phức tạp, khối lượng tính toán lớn và những thông tin đòi hỏi ban đầu quá lớn và ngược lại. Một số phương pháp xác định phụ tải tính toán: 1.Phương pháp xác định phụ tảI tính toán (PTTT) theo công suất đặt và hệ số nhu cầuu: Công thức tính PTTT: đnctt PKP .= Trong đó: : nc K là hệ số nhu cầu, tra trong sổ tay kĩ thuật : đ P là công suất đặt của thiết bị hoặc nhóm thiết bị, trong tính toán có thể xem gần đúng dđđ PP ≈ [kW] 2. Phương pháp xác định PTTT theo hệ số hình dáng của đồ thị và cụng suất trung bình : Công thức tính PTTT: tbhdtt PKP .= Trong đó: hd K : là hệ số hình dáng của đồ thị phụ tải, tra trong sổ tay kĩ thuật. tb P : là công suất trung bình của thiết bị hoặc nhóm thiết bị [kW] t A t dttP P tb == ∫ 1 0 )( 3.Phương pháp xác định PTTT theo công thức trung bình và độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình: Công thức tính PTTT: σβ .±= tbtt PP Trong đó: tb P : là công suất trung bình của thiết bị hoặc nhóm thiết bị [kW] σ : là độ lệch của đồ thị phụ tải khỏi giá trị trung bình. β : là hệ số tán xạ của σ Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 5 - Bài tập lớn môn học Cung Cấp Điện 4.Phương pháp xác định PTTT theo công suất trung bình và hệ số cực đại: Công thức tính PTTT: dđsdtbtt PKKPKP maxmax == Trong đó : tb P : là công suất trung bình của thiết bị hoặc nhóm thiết bị [kW] max K : là hệ số cực đại tra trong sổ tay kĩ thuật theo quan hệ ),( max sdhq KnfK = . sd K : là hệ số sử dụng, tra trong sổ tay kĩ thuật. hq n : là số thiết bị điện dùng điện hiệu quả,đó là số thiết bị điện có cùng công suất, cùng chế độ làm việc gây ra một hiệu quả phát nhiệt hoặc mức độ hủy hoại cách điện của thiết bị điện đúng như số thiết bị thực tế ∑ ∑       = = n i ddi n i ddi hq P P n 1 2 2 1 Biểu thức này không thuận lợi khi số thiết bị trong nhóm là lớn Khi n>4, cho phép dung phương pháp gần đúng để tính hq n với sai số %10 ±≤ . TH1) Khi 3 min max ≤= dd dd P P m , sd K 4,0≥ nn hq =⇒ Trong đó minmax , dddd PP là công suất danh định của thiết bị có công suất lớn nhất và thiết bị có công suất nhỏ nhất trong nhóm. Nếu trong n thiết bị có 1 n thiết bị sao cho công suất của 1 n thiết bị là ∑∑ == ≤ n i ddi n i ddi PP 11 %5 1 Thì 1 nnn hq −= . TH2) Khi 3 min max >= dd dd P P m , sd K ≥ 0,2 n P P n dd n i ddi hq ≤=⇒ ∑ = max 1 .2 TH3) Khi không áp dụng được 2 trường hợp trên thì việc xác định hq n được tiến hành theo các bước sau : + Tính n và 2 n , trong đó n là số thiết bị có trong nhóm 2 n là số thiết bị có công suất không nhỏ hơn một nửa công suất của thiết bị có công suất lớn nhất trong nhóm. + Tính: ∑ = = n i ddi PP 1 ∑ = = 2 1 2 n i ddi PP Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 6 - Bài tập lớn môn học Cung Cấp Điện + Tính: n n n 2 * = P P P 2 * = + Tra bảng trong sổ tay tìm ),( *** Pnfn hq = + Tính: nnn hqhq . * = TH4) Khi n>3 và hq n <4 thỡ PTTT được tính theo công thức: ∑ = = n i ddiptitt PKP 1 . Trong đó: pti K : là hệ số phụ tải của thiết bị thứ i. Nếu không có số liệu chính xác, hệ số phụ tải có thể lấy gần đúng như sau: pti K = 0,9 đối với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn. pti K = 0,75 đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. TH5) Khi n>3000 và sd K ≥ 0,5 thì PTTT được tính như sau: ∑ = = n i ddisdtt PKP 1 05,1 Đây là phương pháp rất hay được dùng để xác định phụ tải tính toán của các nhà máy, xí nghiệp về khối lượng tính toán không quá lớn song kết quả tính toán đủ tin cậy. 5.Phương pháp xác định PTTT theo suất chi phí điện năng cho một đơn vị sản phẩm: Công thức tính PTTT: max 0 . T Ma P tt = Trong đó: 0 a : là suất chi phí điện năng cho một đơn vị sản phẩm [kWh/đvsp]. M : là số sản phẩm sản xuất được trong một năm. max T : là thời gian sử dụng công suất lớn nhất [h]. Phương pháp này thường được dùng để xác định PTTT của các nhà máy, xí nghiệp có chủng loại sản phẩm ít, sản xuất tương đối ổn định như các nhà máy dệt, nhà máy sợi, các trạm bơm nước, trạm nén khí, các hệ thống thông gió… 6.Phương pháp xác định PTTT theo suất trang bị điện cho một đơn vị diện tích: Công thức tính PTTT: FpP tt . 0 = Trong đó: Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 7 - Bài tập lớn môn học Cung Cấp Điện 0 p : là suất trang bị điện trên đơn vị diện tích [W/ 2 m ]. F : là diện tích bố trí thiết bị [ 2 m ]. Thường được dùng để xác định PTTT cho các nhà máy, xí nghiệp có các phụ tải phân bố tương đối đều như nhà máy may, nhà máy sợi, cho các công trình công cộng như bệnh viện, trường học, các khu dân cư, đặc biệt rất hay được dùng để xác định phụ tải chiếu sáng. 7.Phương pháp tính trực tiếp: Là phương pháp được sử dụng để tính trực tiếp PTTT dựa trên cơ sở số liệu điều tra ở hiện trường. Do vậy khối lượng tính toán lớn, kết quả chính xác. Thường được dùng khi phụ tải quá đa dạng, không thể dùng các phương pháp trước đã trình bày. Dùng khi xác định PTTT cho các khu dân cư. II. Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng Sửa chữa cơ khí: Phân xưởng Sửa chữa cơ khí là phân xưởng số 6 trong sơ đồ mặt bằng nhà máy. Phân xưởng có diện tích bố trí thiết bị là 2499,75 2 m . Trong phân xưởng có 70 thiết bị, công suất của các thiết bị rất khác nhau, phần lớn các thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn, cầu trục và máy hàn điểm làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lai, và máy hàn điểm là thiết bị 1 pha. Nếu trong mạng có thiết bị 1 pha cần phải phân bố đều các thiết bị cho 3 pha của mạng, trước khi xác định hq n phải thay đổi công suất của các phụ tải 1 pha về 3 pha tương đương. Nếu thiết bị 1 pha đấu vào điện áp pha: max .3 faqđ PP = Nếu thiết bị 1 pha đấu vào điện áp dây: max .3 faqđ PP = Nếu trong nhóm có thiết bị tiêu thụ điện làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại thì cần quy đổi về chế độ làm việc dài hạn trước khi xác định hq n theo công thức %. TĐPP llqđ = Trong đó TĐ% là hệ số đóng điện tương đối phần trăm, cho trong lý lịch của máy, trong bài tập lớn này lấy TĐ%=0,25% ll P là công suất ghi trong lí lịch/nhãn hiệu của máy. 1.Phân nhóm phụ tải điện: Việc phân nhóm thiết bị điện cần tuân theo các nguyên tắc sau: + Các thiết bị trong cùng một nhóm nên ở gần nhau để giảm chiều dài đường dây hạ áp nhờ vậy có thể tiết kiệm được vốn đầu tư và tổn thất trên các đường dây hạ áp trong phân xưởng. + Chế độ làm việc trong cùng nhóm nên giống nhau để việc xác định PTTT được chính xác hơn và thuận lợi cho việc lựa chọn phương thức cung cấp điện cho nhóm. + Tổng công suất các nhóm nên xấp xỉ nhau để giảm chủng loại tủ động lực cần dựng trong phân xưởng và toàn nhà máy. Số thiết bị trong một nhóm cũng không nên quá nhiều bởi số đầu ra của các tủ động lực thường )128( ÷≤ . Tuy nhiên thường rất khó thỏa mãn cùng một lúc cả 3 nguyên tắc trên, do vậy người thiết kế cần phải lựa chọn cách phân nhóm cho hợp lý nhất. Trong bài tập này, em lựa chọn cách phân nhóm dựa trên nguyên tắc thứ nhất là các thiết bị trong cùng một nhóm được đặt gần nhau. Dựa trên nguyên tắc phân nhóm phụ tải điện và căn cứ vào bố trí các thiết bị điện trên mặt bằng phân xưởng có thể chia các thiết bị thành các nhóm như sau: Bảng 2.1 – Phân nhóm phụ tải điện Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 8 - Bài tập lớn môn học Cung Cấp Điện ` STT Tên thiết bị kí hiệu trên mặt bằng dd P (kW) Nhóm I 1 Máy phay ngang 46 2,8 2 Máy phay vạn năng 47 2,8 3 Máy tiện ren 44 7,0 4 Máy tiện ren 43 20,0 5 Máy tiện ren 45 4,5 6 Khoan điện 59 0,6 7 Máy xọc 49 2,8 8 Máy bào ngang 50 15,2 9 Máy phay răng 48 2,8 10 Máy mài tròn 51 7,0 ∑ 65,5 Nhóm II 1 Thiết bị phun cát 35 10,0 2 Bể điện phân 34 10,0 3 Tấm kiểm tra 39 10,0 4 Lò điện kiểu buồng 31 30,0 5 Thùng xói rửa 36 10,0 6 Lò điện kiểu bổ 33 30 7 Máy nén 38 20 8 Tủ điều khiển lò điện 40 10,0 9 Lò điện kiểu đứng 32 25 10 Bể tôi 41 10,0 11 Bể chứa 42 10,0 ∑ 175 Nhóm III 1 Máy nén 38 20,0 2 Máy mài dao cắt gọt 21 2,8 3 Tấm kiểm tra 26 1,7 4 Máy mài phá 27 3,0 5 Cưa tay 28 1,35 6 Máy mài 11 2,2 7 Máy ép kiểu trục khửu 24 1,7 8 Máy khoan vạn năng 15 4,5 9 Tấm cử(đánh dấu) 25 1,7 10 Máy phay vạn năng 7 6,8 ∑ 45,75 Nhóm IV Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 9 - Bài tập lớn môn học Cung Cấp Điện 1 Quạt 54 3,2 2 Búa khí nén 53 10,0 3 Lò tăng nhiệt 55 3,2 4 Má cuốn dây 66 0,5 5 Tủ sấy 69 0,85 6 Khoan bàn 70 0,65 7 Bàn nguội 65 1,5 8 Bàn thí nghiệm 67 15,0 9 Bể tẩm có đốt nóng 68 4,0 ∑ 38,9 Nhóm V 1 Máy bào ngang 12 18,0 2 Máy tiện tự động 3 28,0 3 Máy tiện tự động 5 2,2 4 Máy tiện tự động 4 11,2 5 Máy xọc 13 25,2 6 Máy xọc 14 2,8 7 Máy tiện tự động 2 15,3 ∑ 102,7 Nhóm VI 1 Máy khoan hướng tâm 17 1,7 2 Máy doa ngang 16 4,5 3 Máy phay đứng 10 7,0 4 Máy tiện ren 1 4,5 5 Máy phay ngang 8 1,8 6 Máy phay đứng 9 28,0 7 Máy mài phẳng 18 18,0 8 Máy xọc 13 25,2 9 Máy mài trong 20 2,8 10 Cưa máy 29 1,7 11 Máy phay vạn năng 7 6,8 12 Máy mài tròn 19 5,6 13 Cưa tay 28 1,35 14 Máy tiện revôn-ve 6 1,7 ∑ 102,7 2.Xác định phụ tải tính toán từng nhóm: a. Nhóm I: Số liệu phụ tải của nhóm I cho trong bảng sau Bảng 2.2 –Danh sách thiết bị thuộc nhóm I Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 10 - Bài tập lớn môn học Cung Cấp Điện STT Tên thiết bị kí hiệu trên mặt bằng dd P (kW ) Số lượng(n) dd P (k W)xn 1 Máy phay ngang 46 2,8 1 2,8 2 Máy phay vạn năng 47 2,8 1 2,8 3 Máy tiện ren 44 7,0 1 7,0 4 Máy tiện ren 43 10,0 2 20,0 5 Máy tiện ren 45 4,5 1 4,5 6 Khoan điện 59 0,6 1 0,6 7 Máy xọc 49 2,8 1 2,8 8 Máy bào ngang 50 7,6 2 15,2 9 Máy phay răng 48 2,8 1 2,8 10 Máy mài tròn 51 0,7 1 7,0 ∑ 12 65,5 Tra bảng PL1.1 (TL1) tìm được: = sd K 0,15 và = ϕ cos 0,6 Có n=12 và = 2 n 5 ==⇒ n n n 2 * 0,42 == ∑ = n i ddi PP 1 65,5kW , == ∑ = 2 1 2 n i ddi PP 42,2kW ==⇒ P P P 2 * 0,64 Tra bảng PL1.4 (TL1) tìm được: == ),( *** Pnfn hq 0,75 ==⇒ nnn hqhq . * 0,75.12 = 9 Tra bảng PL1.5 (TL1) tìm được: == ),( max hqsd nKfK 2,20 Vậy PTTT của nhóm I là : 12 max max 1 . . . tt tb sd ddi i P K P K K P = = = = ∑ 21,615 kW == ϕ tgPQ tttt . 28,82kVar =+= 22 tttttt QPS 16,025kVA === 338,03 tttt tt S U S I 54,73A b.Nhóm II: Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 11 - [...]... B1(1MBA): cung cấp điện cho kho củ cải đường + kho than + Trạm B2 (2MBA): cung cấp điện cho phân xưởng thái và nấu củ caỉ đường + Trạm B3 (2MBA): cung cấp điện cho bộ phận cô đặc và kho thành phẩm + Trạm B4 (2MBA): cung cấp điện cho phân xưởng tinh chế + Trạm B5(1MBA): cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí + Trạm B6 (2MBA): cung cấp điện cho trạm bơm *) Chọn dung lượng máy biến ỏp: - Chọn công suất máy. .. - 24 - Bài tập lớn cung cấp điện Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy sản xuất đường CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CỦA NHÀ MÁY 1 Đặt vấn đề: Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện cú ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiờu kinh tế và kỹ thuật của hệ thống Một sơ đồ cung cấp điện được coi là phự hợp phải thoả món một số yờu cầu cơ bản sau: - Đảm bảo cỏc chỉ tiờu kỹ thuật - Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện - Thuận tiện và... xưởng được cung cấp điện bởi trạm biến áp Si _ Công suất tính toán của phân xưởng i xi,yi _ Toạ độ của phân xưởng b Phương án 2: Đặt 4 trạm biến áp B1: Cung cấp điện cho kho củ cải đường + kho than B2: Cung cấp điện cho bộ phận cô đặc + phân xưởng thái nấu củ cải đường B3: Cung cấp điện cho phân xưởng tinh chế + kho thành phẩm B4: Cung cấp điện cho phân xưởng SCCK và trạm bơm *Lựa chọn công suất máy biến... kinh tế kỹ thuật cho các phương án: Để so sánh lựa chọn phương án hợp lý, ta sử dụng hàm chi phí tính toán: Z = (avh + atc).K + 3.I2.R.τ c → min Trong đó: Nguyễn Văn Dực – ĐLTH1 – K48 29 Bài tập lớn cung cấp điện Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy sản xuất đường a vh =0.1 : hệ số vận hành atc = 0,15 : vốn đầu tư cho TBA và đường dây Imax : Dòng điện lớn nhất chạy qua thiết bị R : Điện trở của thiết bị : Thời... = = 76,44A U 3 0,38 3 Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 15 - Bài tập lớn môn học Cung Cấp Điện f Nhóm VI: Bảng 2.5 – Danh sách các thiết bị nhóm VI STT Tên thiết bị 1 Máy hướng tâm Máy doa ngang Máy phay đứng Máy tiện ren Máy phay ngang Máy phay đứng Máy mài phẳng Máy xọc Máy mài trong Cưa máy Máy phay vạn năng Máy mài tròn Cưa tay Máy tiện Revônve 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ∑ kí hiệu trên Pdd (kW) mặt... Các phương án đi dây trong mạng cao áp của nhà máy: Mạng cao áp của nhà máy là hệ thống từ TBAKV qua TBATG hoặc qua TPPTT về các TBAPX Từ TBAKV về đến trung tâm cung cấp điện cho nhà máy dựng đường dây trên không hai lộ, kép, nối theo sơ đồ hình tia Sở dĩ chọn sơ đồ này do nó có nhiều ưu điểm: rõ ràng, các TBAPX ít ảnh hưởng lẫn nhau, độ tin cậy cung cấp điện khá cao, dễ bảo vệ, tự động hóa, dễ vận... biến áp S dmB ≥ S tt =785,48 (kVA) Vậy chọn loại MBA cú SđmB = 800 (kVA) - Trạm biến áp B2: cấp điện cho Phân xưởng thái và nấu củ cải đường Đặt 2 máy biến áp làm việc song song 661,4 S S dmB ≥ ttnm = =330,7 (kVA) 2 2 Nguyễn Văn Dực – ĐLTH1 – K48 27 Bài tập lớn cung cấp điện Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy sản xuất đường Vậy chọn MBA tiêu chuẩn S dmB =400 (kVA) Kiểm tra theo điều kiện quá tải sự cố : S ttsc... 892.96 B4 2 400 0,84 5,75 52508.18 760.86 Tổng tổn thất điện năng trong các trạm biến áp ∆ A=351171.72(kWh) *Kết quả tính toán tổn thất điện năng trong các trạm biến áp : ii Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suât và tổn thất điện năng trong mạng điện : Nguyễn Văn Dực – ĐLTH1 – K48 36 Bài tập lớn cung cấp điện Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy sản xuất đường Tương tự như phương án I, từ trạm biến áp trung... phân đoạn thanh góp nhận điện trực tiếp từ hai máy biến áp trung gian * Trong mạng cao áp của phân xưởng ta sử dụng 10 máy cắt điện cấp điện áp 6 kV, cộng thêm một máy cắt phân đoạn thanh góp 6 kV ở trạm BATG và hai máy cắt ở phía hạ áp hai máy biến áp trung gian là 13 máy cắt điện *Đầu vào sử dụng hai máy cắt 35 kV, cách điện bằng SF 6 không cần bảo trì  Vốn đầu tư mua máy cắt điện trong phương án I:... biến áp và đường dây: Nguyễn Văn Dực – ĐLTH1 – K48 35 Bài tập lớn cung cấp điện Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy sản xuất đường ∆ A 2 = ∆ A B + ∆ A D =323857.136 10 3 + 29376,44 10 3 = 353233,57 10 3 (kWh) -Chi phí tính toán; Z 2 =(a vh +a tc ) K 2 +c ∆ A 2 =(0,1+0,15).2777,735.10 6 +353233,57.1000 = 978,22.10 6 (Đ) b.Phương án II: Phương án II sử dụng 4 trạm biến áp trung gian nhận điện từ hệ thống về, hạ . Điện TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI THIẾT KẾ MÔN HỌC BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 1. Tên đề tài thiết kế: Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy sản xuất đường 2. Sinh viên thiết kế : Nguyễn Văn Dực. Lớp. toán 1. Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất đường 2. Thiết kế đường dây trên không 22 kV từ trạm biến áp trung gian về nhà máy sản xuất đường. Nguyễn Văn Dực –ĐLTH1-K48 - 2. máy. 2. Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy. 3. Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ khí. 4. Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao cosϕ cho toàn nhà máy. 5. Thiết kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất đường, Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất đường,

Từ khóa liên quan