0

tính toán phụ tải và cân băng công suất

87 385 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 07:10

Tính toán phụ tải và cân băng công suất Lời nói đầu Như chóng ta đã biết con người từ xa xưa đã luôn luôn tìm kiếm và không ngừng phát triển sử dụng năng lượng không những trong đời sống sinh hoạt dân dụng mà còn trong khoa học kỹ thuật, ngày nay ngành năng lượng đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trìng công nghiệp hoá hiện đại hoá đát nước. Chính vì vậy nó được ưu tiên hàng đầu và phát triển trước một bước so với các nghành khác, nhất là nghành hệ thống điện. Nhà máy điện và trạm biến áp là các khâu không thể thiếu được trong hệ thống điện. Cùng với sự phát triện của hệ thống năng lượng quốc gia, ở nước ta ngày càng xuất hiện thêm nhiều nhà máy điện và trạm biến áp có công suất lớn. Việt Nan là một nước nghèo, do vậy việc giải quyết đúng đắn về vấn đề kinh tế kỹ thuật trong thiết kế, xây dựng và vận hành chúng sẽ mang lại lợi Ých không nhỏ đối với nền kinh tế quốc dân nói chùng và đối với hệ thống điện nói riêng. Để giải quyết được các vấn đề nêu trên cần phải có những hiểu biết toàn điện, sâu sắc không những về nhà máy điện, trạm biến áp mà còn cả hệ thống năng lượng. Trong thời gian thực hiện thiết kế, với lượng kiến thức đã học kết hợp với sự giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn, đặc biệt là sự chỉ dẫn trực tiềp, nhiệt tình của thay PGS.TS.Nguyễn Hữu Khái, cùng với sự góp ý của các bạn trong lớp nên bản thiết kế đã có những thành công nhất định. Tuy nhiên do thời gian không nhiều và lượng kiến thức còn hạnh chế. Do đó bản thuyết minh sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong sự góp ý của các thầy cô cùng bạn đọc, để bản thuyết minh của em hoàn thiện hơn. 1 Em xin chân thành cảm ơn. Chương 1 Tính toán phụ tảI và cân băng công suất Khi thiết kế nhà máy điện, để đảm bảo chất lượng điện tại mỗi thời điểm, điện năng do nhà máy điện phát ra, phải hoàn toàn cân bằng với lượng điện năng tiêu thụ ở các hộ dùng điện kể cả tổn thất điện năng vì điện năng Ýt có khả năng dự trữ. Nh vậy điều kiện cân bằng công suất trong hệ thống điện là rất quan trọng. Trong thực tế lượng điện năng tiêu thụ tại các hộ dùng điện luôn luôn thay đổi. Việc nắm bắt được quy luật biến đổi này tức là tìm được đồ thị phụ tải là việc làm rất quan trọng đối với việc thiết kế và vận hành. Nhờ vào đồ thị phụ tải có thể lựa chọn được phương án nối điện hợp lý, đảm bảo chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đảm bảo chất lượng điện năng … Đồ thị phụ tải còn cho phép chọn đúng công suất các máy biến áp và phân bố tối ưu công suất giữa các nhà máy điện với nhau và giữa các toỏ máy phát điện trong cùng một nhà máy điện. Căn cứ vào đồ thị phụ tải người vận hành sẽ chủ động lập ra kế hoạch sửa chữa, đại tu định kỳ các thiết bị điện. 1.1. Chọn máy phát điện 2 Trong nhà máy điện thì máy phát điện là thành phần chủ yếu và quan trọng nhất, nó có nhiệm vụ phát công suất cung cấp cho phụ tải địa phương 10,5KV, trung áp 110KV và phát công suất vào hệ thống có điện áp 220KV. Theo nhiệm vụ mà đầu bài đề ra là thiết kế nhà máy nhiệt điện ngưng hơi có công suất 200 MW với 4 tổ máy có: U đm =10,5 KV, Cosϕ = 0.85, P đm = 50 MW. Tra bảng máy phát điện đồng bộ tuabin hơi (trang 95 sách hướng dẫn thiết kế nhà máy điện) ta có các số liệu trong bảng 1-1 sau: Bảng 1-1 Loại máy phát S MVA P MW U KV Cosϕ x” d x’ d x d TB-50-2 62.5 50 10.5 0.85 0.135 0.3 1.84 1.2. Tính toán đồ thị phụ tải nhà máy Theo nhiệm vụ thiết kế nhà máy nhiệt điện có tổng công suất tác dụng là 250 MW gồm có 5 máy phát điện TB - 50 - 2 mỗi máy phát có công suất 50 MW. Từ đó tính được: 3 4× 50 MW HT H×nh 1 -1 .250 8.0 200 cos MVA P S nmdm NMdm === ϕ Nhà máy cung cấp cho phụ tải ở biến áp cấp điện áp (10,5 KV, 110 KV, 220 KV). Nhà máy được nối với hệ thống điện ở cấp điện áp 220 KV. Trong nhiệm vụ thiết kế đã cho đồ thị phụ tải nhà máy và phụ tải ở các cấp điện áp dưới dạng bảng theo phần trăm công suất tác dụng (P max ) và hệ số công suất (Cosϕ) của phụ tải từng cấp. Từ đó ta tính được phụ tải của nhà máy tại các thời điểm khác nhau được xác định nh sau: %).%.(. 100 % )( NMFNMdm NM NM PPS P tS == S NM (t) - Công suất biểu kiến của nhà máy tại thời điểm t và tính bằng MVA. P NM % - Công suất tác dụng của phụ tải tại thời điểm t và tính bằng %. S NMdm - Công suất cực đại của nhà máy tính bằng MVA. Căn cứ vào biểu thức trên tính đựơc kết quả cho trong bảng 1-2:Bảng 1-2 t(h) 0 ÷ 6 6 : 10 10 ÷ 24 P F % 65 100 65 S NM (MVA) 191,1 294 191,1 4 294 10 6 24 0 căn cứ vào kết quả tính toán trên có thể dựng đồ thị phụ tải nhà máy nh hình 1-2:0 1.3. Tính toán đồ thị phụ tải tự dùng Đối với nhà máy nhiệt điện phụ tải tự dùng tính theo biểu thức sau: . )( 6.04.0 max         += NMdm NM tdtd S tS SS Hay: cos100 max td NMdm td P S ϕ α = Nhiệm vụ thiết kế đã cho: α = 7 % là số % lượng điện tự dùng với cosϕ = 0.85. Ở đây cos100 % max td NMdm td P S ϕ α = Kết quả tính toán cho trong bảng 1-3: Bảng 1-3 T(h) 0 ÷ 6 6÷ 10 10 ÷ 24 S NM (MVA) 191,1 294 191,1 5 191,1 S tdmax (MVA) 15,7 24,2 15,7 Căn cứ vào kết quả tính toán nh trên vẽ được đồ thị phụ tải tự dùng nh hình 1-3. 1.4. Tính toán đồ thị phụ tải địa phương Phụ tải địa phương được xác định theo biểu thức sau: . cos100 % max dp dpdp dp PP S ϕ = Nhiệm vụ thiết kế đã cho P đpmax =9 MW. cosϕ = 0.85 và P đp % cho dưới dạng bảng. Theo biểu thức trên tính được kết quả nh bảng 1- 4: 6 t(h) 8 12 14 20 24 S(MVA) 10 16 20 18 14 0 H×nh 1 - 3 Bảng 1- 4 t(h) 0 ÷ 6 6 ÷ 10 10 ÷ 14 14 ÷ 18 18 ÷ 24 P% 50 70 100 80 60 S đf (MVA) 5,29 7,41 10,59 8,47 6,35 Căn cứ vào kết quả tính toán nh trên vẽ được đồ thị phụ tải địa phương nh hình 1- 4. 1.5. Tính toán đồ thị phụ tải trung áp Cũng tương tự nh đồ thị phụ tải địa phương: . cos100 % max dp T T T P P S ϕ = Nhiệm vụ thiết kế đã cho P Tmax =140 MW. cosϕ = 0.85 và P T % cho dưới dạng bảng. 7 t(h) 10 14 24 S(MVA) 5,29 7,41 10,59 8,74 6,35 0 H×nh 1 - 4 6 16 Theo biểu thức trên tính được kết quả nh bảng 1- 5: Bảng 1- 5 t(h) 0 ÷ 10 10 ÷ 18 18 ÷ 24 P% 70 100 70 S T (MVA) 115,294 164,706 115,294 Căn cứ vào kết quả tính toán nh trên vẽ được đồ thị phụ tải trung áp nh hình 1- 5. 1.6. Tính toán đồ thị phụ tải cao áp Chính là phụ tải phát cho hệ thống, được xác định theo biểu thức: S C = S hệ thống = S nhà máy (t) – (S tự dùng + S đp + S T ). Ở đây S nhà máy (t), S tự dùng ,S đp và S T lấy theo các bảng từ 1- 2 đến 1- 5 Kết quả tính toán cho trong bảng 1- 6: 8 115,294 164,706 10 18 24 Bng 1- 6 t(h) MVA 0 ữ 6 6 ữ 10 10 ữ 18 18ữ 24 S NM 191,1 294 191,1 191,1 S td 15,7 24,2 15,7 15,7 S T 115,294 115,294 164,706 115,294 S C 60,106 154,51 10,69 60,106 Cn c vo kt qu tớnh toỏn trờn v c th ph ti nh hỡnh 1-6: 1.7. Cỏc nhn xột Qua tớnh toỏn trờn thy rng ph ti ccc i nh mỏy phỏt lờn h thng l khỏ ln nhng vn nh hn d tr ca h thng: .1353603000. 100 %12 . 100 %12 max MVASMVASS CHTdtHT =>=== 9 Đồ thị phụ tải cao áp Đồ thị phụ tải trung áp Đồ thị phụ tải tự dùng của nhà máy Đồ thị phụ tải địa phơng 125 200 250 225 175 S (MVA) t (h) Hình 1 - 6 Nên khi có sự cố nào đó mà nhà máy tách ra khỏi hệ thống thì hệ thống vẫn làm việc bình thường. CHƯƠNG 2 10 [...]... T2 và T3 Giả thiết sự cố bộ T4: Vào thời điểm này T2 và T3 phải đảm bảo cung cấp công suất cho phụ tải trung áp là 93,75 MVA, nh vậy công suất qua mỗi máy là: T T ST 2 = ST 3 = 1 T 1 S = 93,75 = 46,875 MVA 2 2 Trong khi công suất tính toán của T2 và T3 là: S ttT 2 = S ttT 3 = k qtsc α S dmT 2 =1,4.0,5.125 =87,5 MVA Vậy T2 và T3 sẽ không bị quá tải khi sự cố sự bộ G4 – T4 Trong khi sự cố thì G2 và. .. ngẫu T 2, T3 Công suất truyền tải lên các cấp điện áp được tính nh sau: Công suất truyền tải lên trung áp của mỗi máy là: T T ST 2 = ST 3 = 1 T ( S pt − S T 4 ) 2 Công suất truyền tải lên cao áp của mỗi máy là: C C ST 2 = ST 3 = 1 C ( S pt − ST 1 ) 2 Công suất truyền tải từ cuộn hạ áp mỗi máy là: T C T C S TH2 = S TH3 = S T 2 + S T 2 = S T 3 + S T 3 Dựa vào bảng 1 – 6 tính công suất từng thời điểm... – 8%.62,5 = 57,5 MVA Đồ thị phụ tải nh hình 2 – 5 S (MVA) 57,5 t(h) 0 H×nh 2 – 5 24 21 Với 2 máy biến áp tự ngẫu T 1, T2 Công suất truyền tải lên các cấp điện áp được tính nh sau: Công suất truyền tải lên trung áp của mỗi máy là: T T ST 2 = ST 3 = [ ] 1 ( ST 3 + ST 4 ) − S T pt 2 Công suất truyền tải lên cao áp của mỗi máy là: C C ST 1 = ST 2 = 1 C S 2 Công suất truyền tải từ cuộn hạ áp mỗi máy là:... và hệ thống vẫn làm việc bình thườg 2.2.1.4 Kiểm tra sự cố khi một máy biến áp liên lạc Khi đó thì T3 và G3 ngừng làm việc và cũng vào thời điểm phụ tải trung áp cực đại Vào thời điểm này riêng bộ G 4 – T4 đã tải lượng công suất là 57,5 MVA Nh vậy tải phía trung áp của máy biến áp liên lạc phải là: STT2=STmax-ST4 = 93,75 – 57,5 = 36,25 MVA < SttT2 =125 MVA Do đó máy biến áp T2 sẽ không bị quá tải Công. .. cao, phân bố phụ tải và nguồn một cách không cân xứng vì khi phụ tải trung Smax= 93,75 MVA mà không có máy phát nào bên trung khi sự cố một máy biến áp liên lạc thì máy biến áp liên lạc còn lại phải tải một lượng công suất lớn từ cao áp và hạ áp sang trung áp 2.1.5 Kết luận Với những ưu nhược điểm của từng phương án đã nêu trên, nhận thấy rằng hai phương án 1 và 2 phát huy được những ưu điểm và hạn chế... suất tải qua máy biến áp tự ngẫu T1 và T2 được tính nh sau: T T ST1 = ST 2 = 1 T 1 ( S pt − S boT 3 ) = (93,75 − 57,5) = 18,125 MVA 2 2 Công suất tính toán của mỗi máy biến áp tự ngẫu: SttT1= SttT2= α.SđmT1= 0,5.125 = 62,5 MVA Do đó 2 máy biến áp không bị quá tải Công suất truyền lên từ phía hạ áp: SHT1,T2=2.SGđm –(Sdp+2.Std)=2.62,5–(10,59+2.20)= 74,41 MVA Công suất tải lên phía cao áp: SCT1,T2= SHT1,T2-... giá trị định mức nên cuộn hạ của T 2và T3 là: H S T 2,T 3 = 2.S dmF − ( S dp + 2.S td ) = 2.62,5 − (10,59 + 2.16 ) = 82,41 MVA Nh vậy công suất từ phía 220 kv phải tải sang 110 kv là: STphụ tải- SHT2,T3 = 93,75 – 82,41 = 11,34 MVA 18 Bé G1 – T1 phát lên hệ thống một lượng công suất: SG1đm - Stự dùng - 11,34 = 62,5 – 20 – 11,34 = 31,16 MVA Tại thời điểm đó thì công suất phát lên hệ thống còn thiếu một... áp cao và trung áp, phụ tải địa phương được lấy từ sau các máy biến áp liên lạc của máy phát G1, G2, còn G3, G4 nối bộ máy phát – máy biến áp bên trung áp Ưu điểm phương án này là phân bố phụ tải và nguồn một cách cân xứng hơn vì khi phụ tải trung Smax= 93,75 MVA ≈ 1,5 SFđm = 62,5 MVA nên ta đặt 2 máy phát bên trung áp là hợp lý khi sụ cố một bộ bên trung thì các máy biến áp liên lạc không phải tải một... các máy biến áp T2 và T3 sẽ không bị quá tải 2.2.1.3 Kiểm tra sự cố máy biến áp T4 Sự cố xảy ra nặng nề nhất là lúc phụ tải trung áp cực đại: S T= 93,75 MVA Tương ứng với thời điểm đó có: S C =125,66 MVA; Sđp(t)=10,59 MVA Đối với bộ máy phát điện – máy biến áp 2 cuộn dây không cần kiểm tra quá tải vì công suất của chúng được chọn theo công suất định mức của máy phát Việc kiểm tra quá tải chỉ cần xét với... biến áp T1 và T2 sẽ không bị quá tải 2.2.2.3 Kiểm tra sự cố Sự cố xảy ra nặng nề nhất là lúc phụ tải trung áp cực đại: S T= 93,75 MVA Tương ứng với thời điểm đó có: S C = 125,66 MVA; Sđp = 10,59 MVA Tương tù nh phương án I bộ máy phát – máy biến áp (T 3 và T4) không cần kiểm tra khả năng quá tải Việc kiểm tra cần thiết cho 2 máy biến áp tự ngẫu T1 và T2 Giả thiết Sự cố bộ T4: khi đó công suất tải qua . sau: %).%.(. 100 % )( NMFNMdm NM NM PPS P tS == S NM (t) - Công suất biểu kiến của nhà máy tại thời điểm t và tính bằng MVA. P NM % - Công suất tác dụng của phụ tải tại thời điểm t và tính bằng %. S NMdm - Công suất cực đại của nhà máy tính bằng. 10,59 8,47 6,35 Căn cứ vào kết quả tính toán nh trên vẽ được đồ thị phụ tải địa phương nh hình 1- 4. 1.5. Tính toán đồ thị phụ tải trung áp Cũng tương tự nh đồ thị phụ tải địa phương: . cos100 % max dp T T T P P S ϕ = Nhiệm. 70 S T (MVA) 115,294 164,706 115,294 Căn cứ vào kết quả tính toán nh trên vẽ được đồ thị phụ tải trung áp nh hình 1- 5. 1.6. Tính toán đồ thị phụ tải cao áp Chính là phụ tải phát cho hệ thống, được xác
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán phụ tải và cân băng công suất, tính toán phụ tải và cân băng công suất, , Tính toán phụ tảI và cân băng công suất, Lựa chọn Các phương án và chọn máy biến áp

Từ khóa liên quan