0

quá trình biến đổi năng lượng trong ắc quy

56 1,290 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 18:59

Quá trình biến đổi năng lượng trong ắc quy Chương 2 Giới thiệu về accquy I. Giới thiệu chung về ăcquy và các chế độ nạp: A. Giới thiệu chung về ắc qui: Ăc-qui là loại bình điện hoá học dùng để tích trữ năng lượng điện và làm nguồn điện cung cấp cho các thiết bị điện như động cơ điện, như bóng đèn, làm nguồn nuôi cho các linh kiện điện tử…. Các tính năng cơ bản của ăc-quy: -Sức điện động lớn, Ýt thay đổi khi phóng nạp điện. -Sự tự phóng điện bé nhất. -Năng lượng điện nạp vào bao giờ cũng bé hơn năng lượng điện mà ăc- quy phóng ra . -Điện trở trong của ăc-quy nhỏ. Nó bao gồm điện trở của các bản cực ,điện trở dung dịch điện phân có xét đến sự ngăn cách của các tấm ngăn giữa các bản cực. Thường trị số điện trở trong của ăc-quy khi đã nạp điện đầy là 0.001Ω đến 0.0015Ω và khi ăc-quy phóng điện hoàn toàn là 0.02Ω đến 0.025Ω. Có hai loại ăc-quy là: ăc-quy a-xit (hay ăc-quy chì) và ăc-quy kẽm (ăc- quy sắt kền hay ăc-quy cadimi-kền). Trong đó ăc-quy a-xit được dùng phổ biến và rộng rãi hơn. 1. Cấu tạo của Ăcqui: Các bộ phận chủ yếu của ăc-quy a-xit gồm: -Các lá cực dương làm bằng Pb 2 được ghép song song với nhau thành một bộ chùm cực dương. -Các lá cực âm làm bằng Pb được ghép song song với nhau thành một bộ chùm cực âm. Bộ chùm cực âm và chùm cực dương đặt xen kẽ nhau theo kiểu cài rănglược, sao cho cứ lá cực âm rồi đến một lá cực dương . -Lá cách đặt giữa các lá cực âm và lá cực dương để tránh hiện tượng chập mạch giữa các điện cực khác dấu. -Vỏ bình điện ăcquy thường làm bằng cao su cứng (êbonit) đúc thành hinh hộp , chịu được khí nóng lạnh, va chạm mạnh và chịu a-xit. Dưới đáy bình có các đế cao để dắt các lá cực lên, khi mùn của chất hoạt động rụng xuống thì đọng dưới rãnh đế như vậy tránh được hiện tượng chập mạch giữa các điện cực do mùn gây ra. Nắp đậy ăc-quy cũng làm vỏ cao su cứng, nắp có các lỗ để đổ dung dịch điện phân vào bình và đầu cực luồn qua . Nút đậy để dung dịch khỏi đổ ra. -Cầu nối bằng chì để nối tiếp các đầu cực âm của ngăn ăc-quy này với cực dương của ngăn ăc-quy tiếp theo. 2. Quá trình biến đổi năng lượng trong ắc quy: ắc qui là nguồn năng lượng có tính chất thuận nghịch: nó tích trữ năng lượng dưới dạng hoá năng và giải phóng năng lượng dưới dạng điện năng. Quá trình ắc qui cấp điện cho mạch ngoài được gọi là quá trình phóng điện, quá trình ắc qui dự trữ năng lượng được gọi là quá trình nạp điện. Kí hiệu hoá học biểu diễn ắc qui axit có dung dich điện phân là axit H 2 SO 4 nồng độ d = 1,1 ÷ 1,3 % bản cực âm là Pb và bản cực dương là PbO2 có dạng : (- ) Pb  H 2 SO 4 d = 1,1 ÷ 1,3  PbO 2 ( + ) Phương trình hoá học biểu diễn quá trình phóng nạp của ắc qui axit : phóng PbO 2 + 2H 2 SO 4 + Pb 2PbSO 4 + 2H 2 O nạp Thế điện động E = 2,1 V. Nhận xét : Từ những điều đã trình bầy ở trên ta nhận thấy trong quá trình phóng-nạp nồng độ dung dịch điện phân là thay đổi. Khi ắc quy phóng điện nồng độ dung dịch điện phân giảm dần. Khi ắc quy nạp điện nồng độ dung dịch điện phân tăng dần. Do đó ta có thể căn cứ vào nồng độ dung dịch điện phân để đánh giá trạng thái tích điện của ắc quy. 3. Đặc tính của ắc qui: Đặc tính nạp của ắc qui là đồ thị biểu diễn quan hệ phụ thuộc giữa sức điện động, điện áp và nồng độ dung dịch điện phân theo thời gian nạp khi trị số dòng điện nạp không thay đổi . Từ đồ thị đặc tính nạp ta có các nhận xét sau : - Trong khoảng thời gian từ t n = 0 đến t n = t gh thì sức điện động, điện áp , nồng độ dung dịch điện phân tăng dần. - Tới thời điểm t s trên bề mặt các bản cực âm xuất hiện các bọt khí (còn gọi là hiện tượng" sôi " ) lúc này hiệu điện thế giữa các bản cực của ắc qui đơn tăng đến 2,4 V. Nếu vẫn tiếp tục nạp giá trị này nhanh chóng tăng tới 2,7 V và giữ nguyên. Thời gian này gọi là thời gian nạp no, nó có tác dụng cho phần các chất tác dụng ở sâu trong lòng các bản cực được biến đổi tuần hoàn, nhờ đó sẽ làm tăng thêm dung lượng phóng điện của ắc qui. - Trong sử dụng thời gian nạp no cho ắc qui kéo dài từ 2 ÷ 3 h trong suốt thời gian đó hiệu điện thế trên các bản cực của ắc qui và nồng độ dung dịch điện phân không thay đổi. Nh vậy dung lượng thu được khi ắc qui phóng điện luôn nhỏ hơn dung lượng cần thiết để nạp no ắc qui. - Sau khi ngắt mạch nạp, điện áp, sức điện động của ắc qui, nồng độ dung dịch điện phân giảm xuống và ổn định. Thời gian này cũng gọi là khoảng nghỉ của ắc qui sau khi nạp. - Trị số dòng điện nạp ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và tuổi thọ của ắc qui. Dòng điện nạp định mức đối với ắc qui là I n = 0,1Q 10 . B. Các phương pháp nạp ắc qui tự động: Có ba phương pháp nạp ắc qui là: +Phương pháp dòng điện. +Phương pháp điện áp. +Phương pháp dòng áp. 1. Phương pháp nạp ắcqui với dòng điện không đổi : Đây là phương pháp nạp cho phép chọn được dòng nạp thích hợp với mỗi loại ắc qui, bảo đảm cho ắc qui được no. Đây là phương pháp sử dụng trong các xưởng bảo dưỡng sửa chữa để nạp điện cho ắc qui hoặc nạp sửa chữa cho các ắcqui bị Sunfat hoá. Với phương pháp này ắc qui được mắc nối tiếp nhau và phải thoả mãn điều kiện : U n ≥ 2,7.N aq Trong đó: U n - điện áp nạp N aq - số ắc quy đơn mắc trong mạch Trong quá trình nạp sức điện động của ắc qui tăng dần lên, để duy trì dòng điện nạp không đổi ta phải bố trí trong mạch nạp biến trở R. Trị số giới hạn của biến trở được xác định theo công thức : n aqn I NU R 0,2 − = Nhược điểm của phương pháp nạp với dòng điện không đổi là thời gian nạp kéo dài và yêu cầu các ắc qui đưa vào nạp có cùng dung lượng định mức. Để khắc phục nhược điểm thời gian nạp kéo dài, người ta sử dụng phương pháp nạp với dòng điện nạp thay đổi hai hay nhiều nấc. Trong trường hợp hai nấc, dòng điện nạp ở nấc thứ nhất chọn bằng ( 0,3 ÷ 0,6 ).Q 10 tức là nạp cưỡng bức và kết thúc ở nấc một khi ắc qui bắt đầu sôi. Dòng điện nạp ở nấc thứ hai là 0,1.Q 10 . 2. Phương pháp nạp với điện áp không đổi : Phương pháp này yêu cầu các ắc qui được mắc song song với nguồn nạp. Hiệu điện thế của nguồn nạp không đổi và được tính bằng (2,3 ÷ 2,5) V cho mỗi ngăn đơn. Phương pháp nạp với điện áp không đổi có thời gian nạp ngắn, dòng nạp tự động giảm theo thời gian. Tuy nhiên dùng phương pháp này ắc qui không được nạp no. Vì vậy nạp với điện áp không đổi chỉ là phương pháp nạp bổ sung cho ắc qui trong quá trình sử dụng. 3. Phương pháp nạp dòng áp: Đây là phương pháp tổng hợp của hai phương pháp trên. Nó tận dụng được những ưu điểm của mỗi phương pháp. Đối với yêu cầu của đề bài là nạp ắc quy tự động tức là trong quá trình nạp mọi quá trình biến đổi và chuyển hoá được tự động diễn ra theo một trình tự đã đặt sẵn thì ta chọn phương án nạp ắc qui là phương pháp dòng áp. Đối với ắc qui axit: Để bảo đảm thời gian nạp cũng nh hiệu suất nạp thì trong khoản thời gian t n = 8h tương ứng với 75÷80 % dung lượng ắc qui ta nạp với dòng điện không đổi là I n = 0,1.Q 10 . Vì theo đặc tính nạp của ắc qui trong đoạn nạp chính thì khi dòng điện không đổi thì điện áp, sức điện động tải Ýt thay đổi, do đó bảo đảm tính đồng đều về tải cho thiết bị nạp. Sau thời gian 8 h ắc qui bắt đầu sôi lúc đó ta chuyển sang nạp ở chế độ ổn áp. Khi thời gian nạp được 10 h thì ắc qui bắt đầu no, ta nạp bổ sung thêm 2 ÷ 3 h. Các quá trình nạp ắc qui tự động kết thúc khi bị cắt nguồn nạp hoặc khi nạp ổn áp với điện áp bằng điện áp trên 2 cực của ắc qui, lúc đó dòng nạp sẽ từ từ giảm về không. Vì ắc qui là tải có tính chất dung kháng kèm theo sức phản điện động cho nên khi ắc qui đói mà ta nạp theo phương pháp điện áp thì dòng điện trong ắc qui sẽ tự động dâng nên không kiểm soát được sẽ làm sôi ắc qui dẫn đến hỏng hóc nhanh chóng. Vì vậy trong vùng nạp chính ta phải tìm cách ổn định dòng nạp cho ắc qui. Khi dung lượng của ắc qui dâng lên đến 80% lúc đó nếu ta cứ tiếp tục giữ ổn định dòng nạp thì ắc qui sẽ sôi và làm cạn nước. Do đó đến giai đoạn này ta lại phải chuyển chế độ nạp ắc qui sang chế độ ổn áp. Chế độ ổn áp được giữ cho đến khi ắc qui đã thực sự no. Khi điện áp trên các bản cực của ắc quy bằng với điện áp nạp thì lúc đó dòng nạp sẽ tự động giảm về không, kết thúc quá trình nạp. Tuỳ theo loại ắc qui mà ta nạp với các dòng điện nạp khác nhau ,với ắc qui axit : dòng nạp I n = 0,1Q 10 ; nạp cưỡng bức với dòng điện nạp I n = 0,2.Q 10 . Battery Charging: Battery Charging takes place in three basic stages: Bulk, Absorption and Float State of Charge 12 Volt battery Volts per Cell 100% 12.7 2.12 90% 12.5 2.08 80% 12.42 2.07 70% 12.32 2.05 60% 12.20 2.03 50% 12.06 2.01 40% 11.9 1.98 30% 11.75 1.96 20% 11.58 1.93 10% 11.31 1.89 0 10.5 1.75 Bulk Charge – Giai đoạn dầu tiên trong quá trình nạp acquy. Dòng điện được cấp với một giá trị an toàn lớn nhất cho tới khi điện áp của acquy đạt 80-90% điện áp khi nạp đầy. Điện áp nạp trong giai đoạn này có thể từ 10.5 dến 15 volts, không có một điện áp nạp xác điịnh trong giai đoạn nạp cưỡng bức nhưng có giới hạn do dòng diện cực đại mà acquy co thể chịu được. Absorption Charge: Giai đoạn thứ hai của quá trình nạp ba giai đoạn. Điện áp nạp được giữ không đổi và dòng điện được giẩm từ từ khi nội trở acquy tăng trong quá trình nạp. Trong suốt giai đoạn này điện áp ra của bộ nguồn nạp là cực đại khoảng tù 14.2 dến 15.5 volts. Float Charge: Giai đoạn thứ ba. Sau khi acquy đựoc nạp no điện áp nạp được giảm xuống khoảng từ 12.8 đến 13.2 volts để giảm sự sinh khí và tăng tuổi thọ acquy. ở giai đoạn này nên nạp với diện áp phân đoạn “Trickle charge”. Điện áp này có thể tạo ra bằng kĩ thuật PWM -Điều biến độ rộng xung-Nếu acquy được sử dụng làm hệ thống dự phòng “backup power systems” tức là Ýt khi phai xả thì điện áp nạp nổi nên vào khoảng từ 13.02 to 13.20 volts. Chargers: ở đa số các gara oto hay các khach hàng các bộ nguồn nạp chủ yếu là bộ nguồn nạp 1 giai đoạn (Bulk charge), và có rất Ýt(nÕu có)sự điều chỉnh diện áp. Các bộ nguồn này tót cho các nguồn pin hay acquy đã cạn kiệt (nạp nhanh) nhưng không tốt cho quá trình nạp lâu dài. Trong số các bộ nguồn có thể điều chỉnh được có loại điều chỉnh dược điện áp, ví dụ như của hãng Iota Engineering and Todd giữ cho diện áp trên acquy là không đổi. Nếu các bộ nguồn này phù hợp với acquy thì chúng sẽ giữ cho acquy không bị hang do nạp không đúng cách. What taper charge really means is that as the battery gets charged up, the voltage goes up, so the amps out of the charger goes down. They charge OK, but a charger rated at 20 amps may only be supplying 5 amps when the batteries are 80% charged. To get around this, Statpower (and maybe others?) have come out with "smart", or multi- stage chargers. These use a variable voltage to keep the charging amps much more constant for faster charging. Charge controllers A charge controller is a regulator that goes between the solar panels and the batteries. Regulators for solar systems are designed to keep the batteries charged at peak without overcharging. Meters for Amps (from the panels) and battery Volts are optional with most types. Most of the modern controllers have automatic or manual equalization built in, and many have a LOAD output. There is no "best" controller for all applications - some systems may need the bells and whistles of the more expensive controls, others may not. Battery Charging Voltages and Currents: Hầu hết các ácquy nước nên được nạp không quá C/8 nếu nạp lâu dài. "C/8" is the battery capacity at the 20-hour rate divided by 8. ví dô một acquy 220Ah là khoảng 26A. Acquy khô không được nạp quá C/20 hay 5% dung lượng. Với acquy axit diện áp đầu ra của bộ nạp la 15 V tức mỗi ngăn sẽ đuợc nạp vói điện áp là 2.5V, Sau đó phải chuyển sang chế độ “trickle charge”. Chó ý rằng ở giai đoạn này accquy axit phải có bọt khí (hiện tượng sôi) thì mới chắc chắn rằng acquy đã no. Điện áp nạp nổi cho acquy axit nên vào khoảng 2.15 đến 2.3V/ngăn, hay khoảng 12.9 đến 13.8 volts cho acquy 12V. nếu nhiệt độ cao (trên 85 0 F) thì nên giảm xuống còn khoảng 2.10 Volts/Ngăn. Bulk charge 13.2V-15V (2.5V/cell) (37A) Absorption Charge 14.2V-15V (I Giảm nhanh) Fload charge 12.9-13.8V (2.15-2.3V/cell) [...]... dn thụng trong 1/3 chu k nu in ỏp ti liờn tc ( ng cong I1,I1,I3 trờn hỡnh 1.8b), cũn nu in ỏp ti giỏn on thỡ thi gian dn thụng ca cỏc van nh hn Tuy nhiờn trong c hai trng hp dũng in trung bỡnh ca cỏc van u bng 1/3.Id Trong khong thi gian van dn dũng in ca van bng dũng in ti, trong khong van khoỏ dũng in van bng 0 in ỏp ca van phi chu bng in dõy gia pha cú van khoỏ vi pha cú van ang dn Vớ d trong khong... pha cú iu khin thỡ in ỏp ra Ud ít p mch ( trong một chu kỡ p mch 6 ln ) do ú vn lc rt n gin, in ỏp ngc lờn mi van nh, cụng sut bin ỏp nh nhng mch phc tp nhiu kờnh iu khin 2 ng c tớnh biu din II Chnh lu cu 3 pha bỏn iu khin 1 S nguyờn lý Trong s ny s dng 3 Tiristor nhúm Katot chung v 3 Diot nhúm Anot chung Giỏ tr trung bỡnh ca in ỏp trờn ti U d = U d 1 U d 2 Trong ú : Ud1 l thnh phn in ỏp do nhúm... ngoi : Do ct t ngt mch in cm,do bin i t ngt cc tớnh ca ngun, khi cu chy bo v t hoc khi cú sm sột - Nguyờn nhõn bờn trong ( ni ti ) : Khi van chuyn t trng thỏi m sang trng thỏi khoỏ, do s phõn b khụng u in ỏp trong cỏc van mc ni tip õy ta quan tõm n vic bo v quỏ in ỏp do cỏc nguyờn nhõn bờn trong gõy ra i t Nguyờn nhõn quỏ in ỏp trờn van l do s sut hin dũng in ngc chy qua mi van khi nú chuyờnr t trng... MACH IU KHIN iu khin Tiristor trong s chnh lu hin nay thng gp l iu khin theo nguyờn tc thng ng tuyn tớnh Ni dung ca nguyờn tc ny cú th mụ t theo gin hỡnh 3.1 nh sau Khi in ỏp xoay chiu hỡnh sin t vo anod ca Tiristor, cú th iu khin c gúc m ca Tiristor trong vựng in ỏp (+) anod, ta cn to mt in ỏp ta dng tam giỏc, ta thng gi l in ỏp ta l in ỏp rng ca Urc Nh vy in ỏp ta cn cú trong vựng in ỏp dng anod... gúc m ln) in ỏp ti c tớnh: Ud = Udo 1 + sin 3 3 (1 5) Trong ú; Udo = 1,17.U2f in ỏp chnh lu tia ba pha khi van la diod U2f - in ỏp pha th cp bin ỏp II.5.2 u nhc im: So vi chnh lu mt pha, thỡ chnh lu tia ba pha cú cht lng in mt chiu tt hn, biờn in ỏp p mch thp hn, thnh phn súng hi bc cao bộ hn, vic iu khin cỏc van bỏn dn trong trng hp ny cng tng i n gin Vi vic dũng in mi cun dõy th cp l... ma ta phI gim thiu s van trờn mi nhỏnh ca mch chnh lu Nh vy s chnh lu tia ba pha s l phng ỏn lu chn ti u nht trong trng hp ny S chnh lu tia cú u im l in ỏp ra cú cht lng khỏ tt, iu khin d dng, tn hao trờn van nhỏ Tuy nhiờn s ny cú nhc im l nu ti cụng sut ln s lm lch in ỏp ngun li, song do trong trng hp ny ti cú cụng sut khụng ln lm nờn nhc im ny cú th khụng cn xem trng I Tớnh chn van mch lc Tớnh... ỏp ca hai pha kia trong khong thi gian 1/3 chu k 4 5 3 2 1 0 4 ( 1200 ) T ú thy rng, ti mi thi im ch cú in ỏp ca mt pha dng hn hai pha kia Nguyờn tc m thụng v iu khin cỏc van õy l khi anod ca van no dng hn van ú mi c kớch m Thi im hai in ỏp ca hai pha giao nhau c coi l gúc thụng t nhiờn ca cỏc van bỏn dn Cỏc Tiristior ch c m thụng vi gúc m nh nht ti thi im gúc thụng t nhiờn (nh vy trong chnh lu ba... dũng in ngc s chuyn t van sang mch bo v III TNH TON MY BIN P 1 in ỏp pha th cp mỏy bin ỏp: Ta cú phng trỡnh cõn bng in ỏp: Trong ú U do cos min =U d +U ba +U dn cos min : Gúc d tr khi cú s suy gim in ỏp li Ud: in ỏp chnh lu U v : St ỏp trờn cỏc van U ba = U r + U l : st ỏp bờn trong mỏy bin ỏp khi cú tI, bao gm st ỏp trờn in tr U r v st ỏp trờn in cm U l Nhng i lng ny s b vo khong (5 ữ 10)% Chn s... S2 8,11 6 Tnh kớch thc mch t Chn hỡnh dỏng ca ca tr l ch nht vi cỏc kớch thc QFe = a.b trong ú a- b rng, b- b dy Chn lỏ thộp cú dy 0,5 mm - Din tớch ca s cn tnh Qcs = Qcs1 + Qcs2 vi Qcs1 = k W1.SCu1 = 3.587.0,6362 = 1120.4 (mm2 ) Qcs2 = k W2.SCu2 = 3.46.8,11 = 1119,2 (mm2 ) Qcs = 1120,4+1119,2 = 2239,6 (mm2 ) Trong ú: Qcs1, Qcs2 - din tớch do cun s cp v th cp chim ch (mm2 ) Qcs - din tớch ca s (mm2... Vỡ tr hỡnh vuụng nờn tit din tr bng tit din gụng v tit din hiu qu ca tr c gụng l Q T = k hq 16,88 = 0, 95.16,88 = 16, 036 ( cm 2 ) Tớnh chớnh xỏc mt t cm trong trụ: U1 fa 220 BT = = = 1,053 T 4, 44 f W1 QT 4, 44.50.587.16,036.10 4 S l thộp dựng trong mt gụng l: b 41 n= = = 82 lỏ 0,5 0.5 - Chiu rng ca s: c = 2.Bd + cd22 = 2.17,58 + 0,1 = 35,26 mm = 3,526 cm - Chiu rng mch t: C = 2.c + 3.a = 2.3,526 . ăc -quy này với cực dương của ngăn ăc -quy tiếp theo. 2. Quá trình biến đổi năng lượng trong ắc quy: ắc qui là nguồn năng lượng có tính chất thuận nghịch: nó tích trữ năng lượng dưới dạng hoá năng. năng và giải phóng năng lượng dưới dạng điện năng. Quá trình ắc qui cấp điện cho mạch ngoài được gọi là quá trình phóng điện, quá trình ắc qui dự trữ năng lượng được gọi là quá trình nạp điện. Kí. Quá trình biến đổi năng lượng trong ắc quy Chương 2 Giới thiệu về accquy I. Giới thiệu chung về ăcquy và các chế độ nạp: A. Giới thiệu chung về ắc qui: Ăc-qui là loại bình
- Xem thêm -

Xem thêm: quá trình biến đổi năng lượng trong ắc quy, quá trình biến đổi năng lượng trong ắc quy, , II.5 Chỉnh lưu tia ba pha.

Từ khóa liên quan