0

Mạch điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư

29 3,085 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 10:23

[...]... thấp để điều khiển các BJT từ đó điều khiển các đèn hiển thị Khi PIC16F877A nhận tín hiệu điều khiển từ các phím nhấn, nó sẽ quét và tìm ra chương trình được mã hóa phù hợp với tín hiệu điều khiển để hoạt động 2.8 SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN 2.8.1 Giản đồ thời gian các chế độ hoạt động của hệ thống Hệ thống điều khiển đèn giao thông hoạt động ở các chế độ: - Cao điểm: Đèn xanh 47s, đèn đỏ 50s, đèn vàng... 74LS247 đến LED 7 thanh 2.6 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MẠCH Hình 21 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều khiền đèn giao thông 2.7 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH Mạch đèn giao thông hoạt động dựa trên nội dung đã lập trình cho pic16F877A, khi có tác động từ các nút điều khiển mạch hoạt động theo đúng thời gian yêu cầu PIC16F877A đưa dữ liệu đến các LED xanh, đỏ, vàng để điều khiển các LED này đóng, mở Ngoài ra, nó còn... vi điều khiển dùng để tư ng tác với thế giới bên ngoài Sự tư ng tác này rất đa dạng và thông qua quá trình tư ng tác đó, chức năng của vi điều khiển được thể hiện một cách rõ ràng Một cổng xuất nhập của vi điều khiển bao gồm nhiều chân (I/O pin), tùy theo cách bố trí và chức năng của vi điều khiển mà số lượng cổng xuất nhập và số lượng chân trong mỗi cổng có thể khác nhau Bên cạnh đó, do vi điều khiển. ..2.5 LỰA CHỌN LINH KIỆN 2.5.1.Các linh kiện trong khối điều khiển trung tâm 2.5.1.1 Vi điều khiển PIC 16F877A a Sơ đồ chân vi điều khiển PIC16F877A Hình 9: Sơ đồ chân vi điều khiển PIC16F877A b Một vài thông số về vi điều khiển PIC16F877A Đây là vi điều khiển thuộc họ PIC16Fxxx với tập lệnh gồm 35 lệnh có độ dài 14 bit Mỗi lệnh đều được thực thi trong... BJT sẽ điều khiển việc đóng mở các LED 7 đoạn LED 7 đoạn còn nhận dữ liệu từ vi điều khiển trung tâm để thực hiện việc đếm lùi thời gian Như vậy mỗi khi mạch bắt đầu thực hiện đếm lùi, nếu trục lộ bên này đèn xanh hoặc vàng sáng thì trục lộ bên kia đèn đỏ sáng và ngược lại Bộ phận điều khiển PIC16F877A là các nút nhấn ở khối bàn phím Tùy theo thời gian yêu cầu mà ta điều khiển các trục giao thông sáng... Thanh ghi điều khiển xuất nhập tư ng ứng là TRISE Các chân của PORTE có ngõ vào analog Bên cạnh đó PORTE còn là các chân điều khiển của chuẩn giao tiếp PSP Các thanh ghi liên quan đến PORTE bao gồm: PORTE : chứa giá trị các chân trong PORTE TRISE : điều khiển xuất nhập và chuẩn giao tiếp PSP ADCON1 : thanh ghi điều khiển khối ADC f TIMER 0 Đây là một trong ba bộ đếm hoặc bộ định thời của vi điều khiển. .. được điều khiển bởi thanh ghi TRISA (địa chỉ 85h) Muốn xác lập chức năng của một chân trong PORTA là input, ta “set” bit điều khiển tư ng ứng với chân đó trong thanh ghi TRISA và ngược lại, muốn xác lập chức năng của một chân trong PORTA là output, ta “clear” bit điều khiển tư ng ứng với chân đó trong thanh ghi TRISA Thao tác này hoàn toàn tư ng tự đối với các PORT và các thanh ghi điều khiển tư ng... (địa chỉ 87h) : điều khiển xuất nhập • PORTD PORTD (RPD) gồm 8 chân I/O, thanh ghi điều khiển xuất nhập tư ng ứng là TRISD PORTD còn là cổng xuất dữ liệu của chuẩn giao tiếp PSP (Parallel Slave Port) Các thanh ghi liên quan đến PORTD bao gồm: Thanh ghi PORTD: chứa giá trị các pin trong PORTD Thanh ghi TRISD : điều khiển xuất nhập Thanh ghi TRISE : điều khiển xuất nhập PORTE và chuẩn giao tiếp PSP •... sự điều khiển của phần mềm - Nạp được chương trình ngay trên mạch điện ICSP (In Circuit Serial Programming) thông qua 2 chân - Watchdog Timer với bộ dao động trong - Chức năng bảo mật mã chương trình - Chế độ Sleep - Có thể hoạt động với nhiều dạng Oscillator khác nhau c Sơ đồ khối vi điều khiển PIC16F877A Hình 10 Sơ đồ khối vi điều khiển PIC16F877A d Tổ chức bộ nhớ Cấu trúc bộ nhớ của vi điều khiển. .. trong PORTB TRISB (địa chỉ 86h,186h) : điều khiển xuất nhập OPTION_REG (địa chỉ 81h,181h) : điều khiển ngắt ngoại vi và bộ Timer0 • PORTC • PORTC (RPC) gồm 8 pin I/O Thanh ghi điều khiển xuất nhập tư ng ứng là TRISC Bên cạnh đó PORTC còn chứa các chân chức năng của bộ so sánh, bộ Timer1, bộ PWM và các chuẩn giao tiếp nối tiếp I2C, SPI, SSP, USART Các thanh ghi điều khiển liên quan đến PORTC: PORTC (địa . CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 1.1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG 1.1.1.Ý tư ng thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông Hệ thống đèn giao thông của chúng em thiết kế hoạt động. Khối này gồm 2 phần: đèn hiển thị tín hiệu đèn giao thông và đồng hồ. Đèn hiển thị tín hiệu đèn giao thông bao gồm: Đèn dành cho các phương tiện tham gia giao thông: xanh, đỏ, vàng. Đồng hồ. giờ của hệ thống đèn tín hiệu giao thông. • Khối điều khiển trung tâm: Điều khiển mọi sự hoạt động của hệ thống, thực hiện chương trình, xử lý các điều khiển vào/ra và truyền thông với các thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạch điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư, Mạch điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư,

Từ khóa liên quan