công nghệ chế tạo và tính chất quang của chấm lượng tử cds

36 696 0
công nghệ chế tạo và tính chất quang của chấm lượng tử cds

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường ĐHKH-ĐHTN Thái Nguyên 11/2011 Người thực hiện : 1. Phạm Trung Kiên 2. Lê Hồng Phong 3. Nguyễn Thế Anh 4. Nguyễn Văn Huy Người hướng dẫn: • Phần 1:Lời Mở Đầu • Phần 2: Một số hiệu ứng đặc biệt của vật liệu nano • • Phần 3: Công nghệ chế tạo chấm lượng tử bán dẫn CdS • Phần 4: Tính chất quang của chấm lượng tử bán dẫn CdS • Phần 5 : Kết luận Phần 1: Lời Mở Đầu Phần 1: Lời Mở Đầu • Trải qua quá trình phát triển lâu dài, con người Trải qua quá trình phát triển lâu dài, con người dần đạt được những thành tựu khoa học vượt bậc. Các dần đạt được những thành tựu khoa học vượt bậc. Các thiết bị phạm vi nghiên cứu dần đi đến các vật liệu thiết bị phạm vi nghiên cứu dần đi đến các vật liệu có kích thước rất nhỏ, cỡ nanomet có kích thước rất nhỏ, cỡ nanomet Công nghệ Nano là gì? . Vật liệu nano không chiều (cả ba chiều đều có kích thước nano, không còn chiều tự do nào cho điện tử), ví dụ, đám nano, hạt nano .Vật liệu nano một chiều là vật liệu trong đó hai chiều có kích thước nano, điện tử được tự do trên một chiều (hai chiều cầm tù), ví dụ: dây nano .Vật liệu nano hai chiều là vật liệu trong đó một chiều có kích thước nano, hai chiều tự do, ví dụ, màng mỏng, . Hiệu ứng bề mặt Khi vật liệu có kích thước nhỏ thì tỉ số giữa số nguyên tử trên bề mặt tổng số nguyên tử của vật liệu gia tăng _ Tỷ phần bề mặt trên thể tích : S/V lớn _ Năng lượng bề mặt chiếm ưu thế do liên kết bên trong lõi nhỏ . 2: Một số hiệu ứng đặc biệt của vật liệu nano • • Phần 3: Công nghệ chế tạo chấm lượng tử bán dẫn CdS • Phần 4: Tính chất quang của chấm lượng tử bán dẫn CdS • Phần 5 : Kết luận . tới tính chất của hạt. Sự không hoàn hảo của bề mặt các hạt có thể tác động như các bẫy điện tử hoặc lỗ trống dưới kích thích quang và làm biến đổi các tính chất quang của các hạt. Để hạn chế. vật liệu có cấu trúc nano và tính chất mong muốn. _ Phương pháp “xuất phát từ to” : Nghiền cơ năng lượng cao có tính ưu việt là dễ thực hiện, và cóthể chế tạo một lượng lớn vật liệu mà không

Ngày đăng: 01/02/2015, 16:44

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Phần 1: Lời Mở Đầu

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan