0

Tiểu luận công cuộc cải tổ ở liên xô (1985 - 1991)

51 6,206 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2015, 21:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA LỊCH SỬ Tiểu luận kết thúc môn: Những vấn đề cơ bản và cập nhật của lịch sử thế giới Đề tài: MỤC LỤC: 1 CÔNG CUỘC CẢI TỔ Ở LIÊN XÔ (1985 - 1991) SVTH: NGUYỄN ĐÌNH VŨ LỚP SỬ 4B MSSV: K37.602.120 Mở đầu: Có thể nói, thế kỉ XX đã đi vào lịch sử nhân loại với những dấu ấn sâu sắc, một trong những dấu ấn cho đến ngày nay khi nhân loại bước sang thế kỉ XXI vẫn còn để lại những đánh giá nhìn nhận, đó là sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu. Thực tế sau hơn 70 năm tồn tại với nhiều thành tựu vĩ đại, Chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô bước vào giai đoạn khủng hoảng toàn diện dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở khu vực này.Liên bang Xô Viết tan rã ngày 26.12.1991, 15 nước công hòa Liên bang trước đây đã thành lập những nước độc lập, có chủ quyền, 11 nước đã liên kết với nhau trong cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Đây là hậu quả của khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội đã kéo dài từ nhiều thập kỉ nay. Một khúc quanh kịch tính nhất, đau đớn nhất từ sau Cách mạng Tháng Mười đến nay. Tại sao? Có thể nói, người ta sẽ còn bàn luận nhiều về sự sụp đổ của Liên xô như một bài học đắc giá không quên. Nhiều nhà khoa học, chính trị Châu Âu đã cho rằng sự thất bại hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới là không thể tránh khỏi, vì nguyên nhân của sự sụp đổ này nằm trong bản chất của chủ nghĩa xã hội. Mà về bản chất, chủ nghĩa xã hội không thể đổi mới được. Nhưng thực tế cho thấy, nhìn phạm vi toàn thế giới, nhận xét trên không có căn cứ xác đáng bởi ở những nước lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Việt Nam, sau quá trình đổi mới các nước này không những đã thoát khỏi khủng hoảng mà chế độ xã hội chủ ngĩa còn được củng cố. Kinh tế - chính trị ổn định, có bước tiến rõ rệt. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Rõ ràng, không thể nhận định rằng chủ nghĩa xã hội là vô vọng, không thể đổi mới được như nhiều nhà nghiên cứu Phương Tây khẳng định. Vậy ở đây có vấn đề: Cái gì chi phối thành công hay thất bại của chế độ chủ nghĩa trong điều kiện của cuộc khủng hoảng chung của chủ nghĩa xã hội vào những năm 80 ? Theo dõi diễn biến các sự kiện xảy ra tại các nước xã hội chủ nghĩa ở Châu Á lẫn châu Âu trong những năm 80 cho thấy, để thoát khỏi khủng hoảng, trì trệ, hội nhập với thế giới, hầu hết tất cả các nước này đều bắt tay vào công cuộc cải cách mở cửa, đổi mới, cải tổ đất nước. Song đường lối cải cách, đổi mới, cải tổ ở các nước này cũng có sự khác biệt. Trung Quốc, Việt Nam ưu tiên hàng đầu cải cách kinh tế, coi đó là trọng tâm của cải cách. Đổi mới, cải cách chính trị về thực chất chỉ là tạo điều kiện, thúc đẩy cải cách kinh tế mà thôi. Ở Liên Xô và Đông Âu tình hình lại khác hẳn. Sau một vài năm tiến hành cải cách kinh tế không mấy thắng lợi, các nước này đã quay 2 sang cải cách chính trị, coi đó là khâu then chốt, quyết định cho cải cách ở lĩnh vực khác. Kết quả là Trung Quốc, Việt Nam đã thoát khỏi trì trệ khủng hoảng đi lên còn Đông Âu và Liên Xô thì rơi vào sụp đổ. Từ luận điểm này chúng ta thấy rằng nguyên nhân thất bại của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu nằm chính trong đường lối, bước đi của cải tổ. Vì vậy, nghiên cứu công cuộc cải tổ ở Liên Xô để có những nhìn nhận khách quan về sự thực lịch sử từ đó thấy những sai lầm và có thể rút ra những kinh nghiệm cho các nước vẫn kiên định con đường chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, Liên Xô và Việt Nam đều lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ở Liên Xô, chủ nghĩa xã hội đã từng đạt những thành tựu to lớn, điển hình nhưng cuối cùng đi đến sụp đổ, còn ở Việt Nam, chúng ta đang trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng và nhân dân học tập, rút kinh nghiệm được gì từ sự thất bại của công cuộc cải tổ ở Liên Xô? Nghiên cứu, tìm hiểu cải tổ ở Liên Xô, có thể phần nào giúp chúng ta tránh khỏi những bước đi sai lầm và vững tin hơn trên con đường đổi mới. PHẦN 1: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ ĐƯỜNG LỐI CẢI TỔ I. Hoàn cảnh lịch sử: 1. Tình hình trong nước: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô trở thành cường quốc thứ hai trên thế giới. Sự lớn mạnh đó là bằng chứng không thể chối cãi cho thấy bản chất ưu việt của chế độ XHCN (XHCN). Tuy nhiên kể từ đầu những năm 1970 tốc độ của Liên Xô bắt đầu chậm lại và rơi vào trì trệ. Đúng như Goocbachốp đã thừa nhận: "Cách nhìn trung thực và không thiên kiến dẫn chúng ta đến kết luận chắc chắn rằng: Đất nước đang ở vào tình trạng tiền khủng hoảng . a) Về kinh tế: Nền kinh tế Liên Xô trong những năm 70, 80 trì trệ, nguyên nhân là do nền kinh tế không kịp thời chuyển từ quỹ đạo phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, phát triển theo chiều rộng chủ yếu dựa vào cách làm tăng sức lao động, tăng xí nghiệp, thiết bị. Tài nguyên thiên được khai thác "không tiếc tay" đáng lẽ ra phải hiện đại hoá máy móc và quy trình công nghệ thì lại mở rộng và xây dựng thêm nhà máy. Thiết bị giá cũ, máy móc không được tận dụng phải dựng một khối lượng 3 nhân công quá lớn để sửa chữa. Việc xây dựng các xí nghiệp mất nhiều thời gian. Giữa thiết kế và thi công là một quãng thời gian dài từ 8 đến 10 năm. Đến lúc đi vào hoạt động thì nhà máy đó đã lạc hậu về mặt kỹ thuật . Liên Xô cho xây dựng hàng loạt tổ hợp sản xuất khổng lồ theo lãnh thổ như tổ hợp sản xuất miền tây Xibia để khai thác dầu và khí đốt. Trong khi trên thế giới dầu lửa tăng vọt thì ở Xibia giá thành lại hạ do dầu tự phun lên. Trong những năm 70, khai thác dầu ở Xibia tăng 10 lần. Ở Liên Xô lúc này đẻ ra ảo giác về sự vô tận của tài nguyên thiên nhiên. Những ảo giác đó cũng như thu nhập từ xuất khẩu dầu lửa và khí đốt đã tạo ra sự chóng mặt trong giới lãnh đạo Đảng và Nhà nước.Trong những năm 70, việc khai thác than cũng được đẩy mạnh. Hai tổ hợp khai thác than là Pavôlôđarơxcơ - Ekibaturơxki và Canxcô Achinxki. Các tổ hợp công nông nghiệp cũng được xây dựng như nhà máy ô tô Camxki bên bờ sông Chennắc Như vậy việc phát triển kinh tế theo chiều rộng sử dụng tối đa lợi thế tự nhiên, xây dựng thêm nhiều xí nghiệp, thiết bị lao động đã làm cho tiềm lực Liên Xô ngày càng cạn kiệt nguồn tài nguyên bị lãng phí nghiêm trọng. Chính sau này Goocbachốp cũng phải thừa nhận "Chúng ta đã tiêu phí và đến nay vẫn còn tiêu phí nhiều nguyên liệu, năng lượng, những tài nguyên khác trên đơn vị sản phẩm hơn rất nhiều so với các nước phát triển khác. Của cải của nước ta… đã nuông chiều chúng ta, nói một cách thô bạo đã làm hư hỏng chúng ta” Kết quả là, nền kinh tế Liên Xô vẫn ở giai đoạn phát triển công nghiệp trong khi kinh tế các nước phát triển đã chuyển sang giai đoạn khoa học - công nghệ. Nếu ở các nước phát triển cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật quy định sự phát triển chung thì ở Liên Xô, đầu những năm 80 mới chỉ có 10% - 15% các xí nghiệp tự động hoá hoặc cơ giới hoá đồng bộ. Chỉ khoảng 10% - 15% công nhân có trình độ chuyên môn cao. Lao động chân tay còn chiếm 70% - 75% trong nông nghiệp. Nguồn dự trữ sức lao động cũng giảm dần. Từ 1960 - 1970 sức lao động bổ sung là 23,2 triệu trong thập niên 70 còn 17,8 triệu và tiếp tục giảm trong những năm 80 Trong nông nghiệp tình hình lại càng tồi tệ hơn. Hạn hán mất mùa vào 1972 và 1975 buộc phải nhập một khối lượng lớn ngũ cốc từ Bắc Mỹ và các nước phương Tây. Chăn nuôi chưa bao giờ đáp ứng nhu cầu trong nước. Từ 1970 đến 1987 lượng lương thực và thực phẩm nhập khẩu tăng lên không ngừng: mỡ động vật tăng 183.2 lần, ngũ cốc tăng 13.8 lần, dầu thực vật 12,8 lần…Năm 1985, nhập khẩu lương thực chiếm 21% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu của Liên Xô. 4 Cơ cấu kinh tế Liên Xô bị mất cân đối. Việc tăng quân số và tăng cường chạy đua vũ trang nhằm giành thế cân bằng với Mỹ làm cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân mang đặc trưng quân sự rõ rệt. Công nghiệp nhẹ và nông nghiệp luôn là khâu yếu trong toàn bộ nền kinh tế. Do vậy nhu cầu thiết yếu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng của nhân dân không được đáp ứng. Tỷ lệ giữa công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ mất cân đối vì ưu tiên phát triển công nghiệp nặng là nguyên tắc bất biến trong chính sách của Liên Xô. Theo số liệu thống kê năm 1985 tỷ trọng giá trị sản lượng của công nghiệp nhóm A chiếm 74,8%, công nghiệp nhóm B chiếm 75.3% trong tổng sản phẩm, tương đương với tỷ trọng sản lượng công nghiệp nặng năm cao nhất thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai Sự mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp cũng ngày càng gia tăng. Tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp tụt xa so với công nghiệp. Năm 1960 đến 1975 giá trị sản lượng công nghiệp tăng 3,2 lần, còn giá trị sản lượng nông nghiệp chỉ tăng 0,4 lần. Trong những năm Brêgiơnhép cầm quyền sản lượng lương thực bình quân theo đầu người hàng năm từ 570 kg tăng lên khoảng 800 kg. Vốn sản xuất cố định tăng 4 lần. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư không cao, thức ăn cho gia súc thiếu thốn, khả năng chống thiên tai kém. Mỗi năm Liên Xô nhập khẩu từ 30 - 40 triệu tấn lương thực Cơ chế quản lý kinh tế cứng nhắc: Trong suốt quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô một cơ chế quản lý kinh tế đã hình thành. Đó là cơ chế kế hoạch hoá một cách cứng nhắc, tập trung hoá quản lý và bộ máy hành chính quan liêu hoá, khuynh hướng bình quân chủ nghĩa. Chính cơ chế đó đã cản trở sự phát triển và tính tự chủ của các cơ sở sản xuất. Từ sau năm 1970 số lượng chỉ tiêu kế hoạch phân bổ cho các xí nghiệp ngày càng tăng. Những cơ sở sản xuất chỉ lo thực hiện các chỉ tiêu, không có điều kiện tự hạch toán, phát huy sáng kiến. Cả đất nước không kịp thời xoay chuyển theo đòi hỏi của nền sản xuất hiện đại. Xét công bằng trong thời kỳ chiến tranh (1941- 1945) cơ chế quản lý đó đã góp phần giúp Liên Xô xây dựng thành công đất nước, chiến thắng phát xít. Sau khi chiến tranh cơ chế đó vẫn giúp cho Liên Xô trong một thời gian dài phục hồi sức lực của mình và đạt được những thành tựu lớn. 5 Nhưng sau đó, khi hoàn cảnh thế giới và trong nước đã thay đổi. Những ưu tiên phát triển công nghiệp nặng đã làm ảnh hưởng tới các ngành công nghiệp khác. Các hình thức quản lý kỷ luật mang tính chất quân sự vẫn tồn tại trong lúc các động lực của đời sống kinh tế đã biến đổi như kích thích người lao động bằng vật chất, chất lượng lao động, đánh giá cao vị trí người lao động… Một minh chứng cho cơ chế quản lý quan liêu mệnh lệnh là sự kiện mà N.C Baibacốp đã kể lại trong cuốn sách của mình: Trong công cuộc đấu tranh vì những công nghệ mới ở Liên Xô những năm 80, A.I. But - một kỹ sư làm việc ở Uỷ ban kỹ thuật nông nghiệp nhà nước- đã phát minh ra phương pháp "ôdôn hóa". Đó là chiếc máy phun khí ôdôn để diệt trùng, bảo vệ rau quả. Việc ứng dụng phương pháp này sẽ làm giảm đáng kể những tổn thất trong quá trình bảo quản. Nhưng ông But không chờ đợi được đến khi phương pháp này được áp dụng . Thí dụ thứ hai là trường hợp của tiến sĩ I. A. Hintơ. Ông sáng chế ra máy nghiền công nghệ cao và được ban giám định quốc gia thừa nhận là có khả năng ứng dụng với hiệu quả kinh tế cao. Nhưng sáng chế đó không được Liên Xô áp dụng. Các nước phương Tây đã mua bằng phát minh và mời ông đến để tổ chức sản xuất. Baibacốp - người trực tiếp chứng kiến điều đó đã chua xót kết luận: "Trên khắp thế giới các nhà quản lý kinh tế đều chạy theo các chuyên gia, còn ở nước ta thì các chuyên gia bị sưng chán vì va phải cánh cửa của những người quản lý kinh tế" Cơ chế đó đã đạt đến giới hạn của nó. Nếu như trong nhiều năm qua, cơ chế đó bảo đảm được một nhịp độ phát triển vững chắc, thì từ nay, phải trả với một giá đắt Đặc điểm sự phát triển của Liên Xô trong những năm 70 đầu những năm 80 cho ta thấy sự suy sụp toàn bộ và nặng nề của nền kinh tế: • Thu nhập quốc dân giảm xuống 2,5 lần. Tổng sản phẩm quốc nội tính theo đầu người chỉ bằng 37% của Mỹ. Sản xuất công nghiệp giảm 2,5 lần, nông nghiệp giảm 3,5 lần. Từ 1980 đến 1985 Liên Xô không đạt được vị trí số 1 trên thế giới về sản phẩm tính theo đầu người cao nhất thế giới như tuyên bố 1961. • Mức tăng năng suất giảm 2 lần và tiến dần đến số 0. Chi phí điện năng, nhiên liệu, kim loại cho một đơn vị thu nhập quốc dân cao hơn Mỹ 1,5 đến 2 lần • Tốc độ phát triển thời kỳ trước khi cải tổ diễn ra theo xu hướng chậm dần: 6 Nội dung 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1975-1980 1981-1985 Thu nhập quốc dân 6,5 7,8 5,7 4,3 3,6 Công nghiệp 8,6 8,5 7,4 4,4 3,7 Nông nghiệp 2,3 3,8 2,3 1,7 1,4 Đầu tư 5,4 7,3 6,7 3,2 3,7 Theo con số từ thống kê khác về thu nhập quốc dân của Liên Xô: 1966 - 1970 tăng 7,1%; 1781 - 1975 tăng 5,1% ; 1975 - 1980 tăng 3,9 %; 1981 - 1985 tăn 2,6% Dù cho con số có chênh lệch nhưng đều có biểu hiện chung: tốc độ phát triển của Liên Xô tụt xuống tới mức gần như dừng lại và có biểu hiện "tiền khủng hoảng". Kế hoạch năm năm lần thứ XI không được hoàn thành.Trong lịch sử đây là lần đầu tiên kế hoạch 5 năm không được hoàn thành. Vị trí của Liên Xô với tư cách là cường quốc kinh tế bị thách thức nghiêm trọng. Nhật Bản, Tây Âu ngày càng lớn mạnh. Năm 1986 tổng sản phẩm xã hội của Mỹ là 3900 tỷ USD, Liên Xô là 1800 tỷ USD, Nhật Bản là 1700 tỷ USD. Đầu 1988 quan chức Nhật chính thức công bố Nhật đã vượt xa Liên Xô, trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới Như vậy nền kinh tế Liên Xô có biểu hiện giảm sút nghiêm trọng, nhận xét về tình trạng đất nước thời kỳ này, Rưscôp viết: "Tình hình đất nước, tôi xin nhắc lại, đang làm tôi lo sợ, những năm cuối thời kỳ Brêgiơnhép đã để lại cho chúng tôi một di sản khủng khiếp, chỉ một ví dụ. Năm 1982 mức tăng trưởng thu nhập thực tế của nhân dân - lần đầu tiên từ sau chiến tranh! đã tụt xuống số không. Phải dứt khoát không được trùng trình, làm ngay lập tức…bằng những con đường nào, phương pháp nào đưa nền kinh tế quốc dân tiến về trước". Nhu cầu cải tổ nền kinh tế trở nên cấp thiết. b) Về chính trị xã hội: Cùng với bức tranh nền kinh tế Liên Xô đang ở giai đoạn "tiền khủng hoảng" thì bức tranh chính trị - xã hội cũng xám xịt, không mấy gì sáng sủa. Trước hết chúng ta thấy thời kỳ này uy tín của Đảng cộng sản bị giảm sút. Trong Đảng có sự lẫn lộn lãnh đạo giữa quyền lãnh đạo của Đảng với chính phủ dẫn tới khuynh 7 hướng Đảng trị. Những cán bộ giữ vai trò lãnh đạo không phải lúc nào cũng từ bỏ được những đặc quyền, đặc lợi. Sự lãnh đạo của Đảng bị suy yếu, sáng kiến trong cán bộ bị mất đi. Mọi người đều thấy sự trì trệ trong lãnh đạo. Sự trì trệ này đến một giai đoạn nào đó sẽ làm suy yếu khả năng làm việc của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, thậm chí của cả toàn thể bộ máy Đảng và Nhà nước. Tính kỷ luật tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên đã suy yếu. Cán bộ trong Đảng tìm cách che giấu điều đó bằng việc thực hiện những biện pháp và những cuộc vận động phô trương, bằng việc mở ra nhiều cuộc hội hè cả ở trung ương và ở các địa phương. Nhiều tổ chức Đảng ở địa phương không cương quyết chống các hiện tượng tiêu cực, lối bao che tuỳ tiện và tình trạng kém kỷ luật. Nhiều nguyên tắc bình đẳng giữa các Đảng viên bị vi phạm. Nhiều cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo tự đặt mình ra ngoài sự kiểm soát và phê bình của nhân dân. Métvêđép, người đã từng là uỷ viên Bộ chính trị uỷ ban Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô, uỷ viên hội đồng Tổng thống Liên Xô nhận xét: Trên thực tế, các nhà lãnh đạo hoàn toàn không bị kiểm tra từ dưới lên - không chỉ từ nhân dân, mà cả từ các tổ chức Đảng. Tuy về phương diện hình thức họ được bầu ở các hội nghị và các hội nghị toàn thể Ban chấp hành các cấp, thủ tục này bị cắt xén đến mức trên thực tế nó đảm bảo việc bầu bán theo mỗi điều kiện miễn là được cấp trên tán thành" Tình trạng xuống dốc của một số bộ phận Đảng viên còn được chính Goocbachốp thừa nhận: "Trong một số khâu lãnh đạo nảy sinh thái độ coi thường phát luật, dung dưỡng nhiều việc làm dối trá, hối lộ, lấy lòng nịnh hót. Hành vi của những cán bộ sau khi được tín nhiệm và được giao quyền hành đã lạm dụng quyền lực trấn áp, phê bình, kiếm chác, làm giàu, gây nên sự phẫn nộ chính đáng của người lao động." Như vậy, xét trong toàn bộ hoạt động thực tiễn, các tổ chức Đảng và Nhà nước lạc hậu so với yêu cầu của thời điểm thực tại. Do vậy cần những đổi mới Đảng để lấy lại uy tín đưa Liên Xô vững bước đi lên. Một mặt khác trong đời sống chính trị của Liên Xô đó là tình trạng lên "cơn sốt" bởi sự thay đổi thường xuyên những người lãnh đạo cấp cao. Tháng 1/1982 nhà tư tưởng chủ yếu của đất nước- Xuxlôp qua đời. Đến tháng 11/1982 đến lượt 8 Brêgiơnhép, tiếp đó là Anđrôpốp (2/1984). Nhân dân cảm thấy chán ghét với hình ảnh "những nhà lãnh đạo già nua, ốm yếu, tính hiếu danh và thích những lời tâng bốc, sự ban phát huân chương một cách hào phóng và tự khen thưởng - tất cả tạo nên tâm lý nặng nề, khó chịu. Trong đất nước hình thành nên sự cai trị của giới quan chức già nua, bám lấy chiếc ghế quyền lực" Brêgiơnhép với hình hảnh về một con người đã nâng cao mức sống và đóng góp to lớn cho hồ bình nhưng gần đến cuộc đời hoạt động chính trị của mình, do vượt qua lứa tuổi minh mẫn, ông đã trở thành đối tượng hài hước và bị chế nhạo Sau khi Brêgiơnhép qua đời, Anđrôpốp lên thay. Ông nhận thấy được thực trạng xã hội đang trì trệ và thấy cần đổi mới: "Công việc của chúng ta đang chết dí tại chỗ. Người ta đã tranh cãi nhau quá nhiều. Đã đến lúc phải bắt tay vào giải quyết cụ thể các vấn đề". Anđrôpốp cố gắng đưa ra những chính sách gần gũi với nhân dân nhưng những biện pháp đó chỉ giúp xã hội yên ắng một thời gian. Sau đó Anđrôpốp lại có những sai lầm. Ông chú ý đến chủ nghĩa hình thức. Công việc đổi mới đang dang dở thì ông bị bệnh tật dày vò. Ông từ trần vào tháng 1/1984. Ông giữ chức vụ tối cao được 15 tháng. Tiếp nối lãnh đạo Đảng sau đó là Trécnencô. Ông tiếp tục cải cách của Anđrôpốp: "Ta tiếp tục thúc đẩy bằng cố gắng tập thể sự nghiệp được bắt đầu dưới sự lãnh đạo của Anđrôpốp. Ông cũng khẳng định một cách dứt khoát: "Thay đổi cơ chế kinh tế đòi hỏi người ta phải tiến công vào những vấn đề đáng lẽ ra phải giải quyết từ trước". Tuy nhiên đến năm 1984, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. "Bệnh tật đã làm Trécnencô xa rời dần đời sống công cộng trong lúc mà đất nước phải đương đầu trên lĩnh vực quốc tế cũng như nội trị và hàng ngàn đòi hỏi mới. Mátxcơva vào lúc bấy giờ dường như sống trong thời kỳ chờ đợi. Những cuộc họp được thông báo bị hoãn lại, các sáng kiến được dự định cũng tạm đình lại". Đất nước một lần nữa lại mất đi người lãnh đạo tối cao. Trước những biến đổi liên tục những người lãnh đạo tối cao như vậy, quần chúng cảm thấy chán trường, nghi ngờ Đảng. Trong xã hội, đời sống nhân dân chậm được cải thiện. Các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Tính tích cực xã hội của công dân bị giám sút. Sự thờ ờ tăng lên, tâm lý không thoả mãn, không khí ngột ngạt trong xã hội lan tràn. Một ví dụ cho đời sống nhân dân chậm được cải thiện. Đó là sự thiếu thốn về lương thực hay là sự khan hiếm về hàng hoá được thể hiện trong cuốn " Êkíp Goocbachốp, nhìn từ bên trong" của Métvêđép: "Hàng năm người ta phải phấn đấu giành giật lấy mùa màng, song tình hình thị trường lương thực không được cải thiện là bao. Mọi người đã phải 9 chịu đựng vài thập kỷ những cảnh quầy hàng trống rỗng, xếp hàng dài, sản xuất hàng tiêu dùng, lĩnh vực dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí ở tình trạng nghèo nàn" Đời sống của nông dân ngày càng thiếu thốn, họ không thể mua nhà để ở vì xã hội không quan tâm đến sản xuất. Nền kinh tế trì trệ. "Người nông dân cái gì cũng thiếu… tiền người nông dân làm ra không thể mua hoặc xây nhà vì không đủ vật liệu xây dựng, nông dân không có khả năng mua tủ lạnh vì anh ta buộc phải bán lúa mỳ, thịt và các loại nông phẩm khác dự biết là lỗ vốn, bởi vì chính sách giá cả nó như vậy" Trong bộ máy chính quyền cũng như xã hội có biểu hiện quan liêu, độc đoán. Theo A. Xakharôp trong cuốn "Không có con đường nào khác" nhận xét: "Tệ nạn quan liêu hoàn toàn không vụ lợi. Nấp dưới lời lẽ hoa văn. Nó trà đạp lên công bằng xã hội trong mọi lĩnh vực đời sống vật chất như vấn đề nhà ở, chất lượng bảo vệ sức khoẻ, giáo dục, tiền lương đặc biệt hạ thấp trong những ngành nghề đại chúng nhất. Tiền hưu của phần lớn những người hưu trí ít ỏi một cách đáng xấu hổ" Tệ quan liêu làm cho xã hội suy đồi. Nhân dân mất lòng tin vào Đảng, Nhà nước và đó cũng là điều kiện tốt để các thế lực thù địch có cơ hội chống phá. Chính giới phương Tây phải thừa nhận "Phương Tây sẽ có ít lợi hơn nếu như nền kinh tế Xô viết có hiệu quả. Thà rằng nền kinh tế đó cứ ngắc ngoải dưới sức nặng của những vấn đề quan liêu" Tóm lại tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong cuối những năm 70 đầu 80 có biểu hiện sự trì trệ, thụt lùi nếu không có sự thay đổi Liên Xô sẽ rơi vào khủng hoảng nặng nề về mọi mặt 2. Tình hình thế giới: Vào thập kỷ 70, tình trạng khủng hoảng năng lượng trên toàn thế giới có xu hướng gia tăng. Cuộc khủng hoảng chính thức bùng nổ năm 1973 mang tính toàn cầu. Dầu mỏ và khí đốt trở nên khan hiếm. Cuộc khủng hoảng năng lượng đặt ra cho nhân loại những vấn đề bức xúc cần giải quyết: Sự bùng nổ dân số và nguy cơ vơi cạn nguồn tài nguyên thiên nhiên cung cấp cho sự sống, những hiểm họa ô nhiễm môi trường đe doạ đến hành tinh cần khắc phục, yêu cầu đổi mới để thích nghi trong nền kinh tế, chính trị trước sự phát triển vượt bậc của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Trước những vấn đề cấp thiết đó, các nước TBCN đã tập trung vào phát triển khoa học kỹ thuật. Nhờ lợi dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật 10 [...]... đặt Liên Xô trước nhiều thách thức buộc Liên Xô phải chọn con đường hoặc là tiến hành cải tổ đất nước thoát khỏi khủng hoảng đưa Liên Xô tiến lên hoặc là giữ nguyên hiện trạng đất nước PHẦN 2 QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ CỦA CÔNG CUỘC CẢI TỔ Ở LIÊN XÔ ( 198 5-1 991) I Giai đoạn thứ nhất: (4/1985 - 1987) 1 Về kinh tế: Cải tổ kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định sự thành bại của cải. .. hiện thực đất nước Xô viết Trong giai đoạn khởi đầu này, Liên Xô đã đạt được bước chuyển biến nhất định Tuy nhiên nó chưa phải là những biến đổi cơ bản Công cuộc cải tổ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, liệu nó có thành công hay không chúng ta hãy tìm hiểu ở giai đoạn hai của cải tổ II 1 Giai đoạn thứ hai: (6/1987 - 1989) Về kinh tế: Trong giai đoạn một của công cuộc cải tổ, Liên Xô đã có những chuyển... phát triển Cuộc khủng hoảng năng lượng ban đầu không tác động mạnh đến Liên Xô vì Liên Xô giàu tài nguyên thiên nhiên Nhưng sau khi các nước tư bản ổn định được tình hình thì Liên Xô mới chịu tác động mạnh do giá dầu mỏ giảm Nó đặt Liên Xô trước thách thức của sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật Cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc và xu thế cải cách ở một số nước XHCN ở Đông Âu... đẩy Liên Xô cải tổ, bởi không cải tổ Liên Xô sẽ khủng hoảng và đi đến sụp đổ Trong xu thế cải cách của các nước XHCN, một số nước Đông Âu cũng nhận thấy cần phải cải cách và bắt tay vào cải cách Tháng 7 - 1948 đại hội đại biểu lần thứ V liên đoàn những người cộng sản Nam Tư chỉ ra rằng không thể rập khuôn theo kinh nghiệm của Liên Xô Từ thập kỷ 40 đến thập kỷ 50, Nam Tư bắt đầu thực hiện một số cải. .. bại Liên Xô chuyển sang chính sách mới - chính sách cải tổ Chính sách cải tổ bắt đầu được thực hiện vào giữa năm 1987 Trong năm 1987 và 1988, cải tổ tập trung chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế với những cải cách tiến bộ Tiếp đó cải tổ lan rộng ra các lĩnh vực khác Hội nghị toàn thể Uỷ ban Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô họp từ ngày 25 đến 26/6/1987 đã thông qua Nghị quyết "Những nguyên tắc cơ bản trong cải. .. 6/1988, Hội nghị toàn liên bang lần thứ 19 của Đảng cộng sản bàn về những phương hướng và nhiệm vụ nhằm thúc đẩy công cuộc cải tổ Tại hội nghị này Goocbachốp công bố toàn bộ tư tưởng cải tổ hệ thống chính trị ở Liên Xô Cơ quan chính quyền mới là Đại hội đại biểu nhân dân được thành lập Hội nghị cũng đi đến quyết định về vai trò của các Xô viết nhân dân: "Hướng quyết định của các Xô viết đại biểu nhân... ngán” cải tổ Uy tín của Đảng bị giảm sút nhanh chóng, nội bộ chia rẽ, lý tưởng chủ nghĩa xã hội, quan điểm giai cấp, cơ sở đạo đức bị đạp đổ, phủ nhận lịch sử, công kích Đảng Cộng sản Liên Xô trở thành “một cái mốt”, dân chủ hoá, công khai hoá vượt quá giới hạn hợp lý trở nên mất kỷ luật, trật tự… Đảng cộng sản Liên Xô chia làm ba phái • • • Thứ nhất, phái cương lĩnh hành động của Đảng cộng sản Liên Xô. .. quyết định bãi bỏ sự quản lý siêu trung ương với tổ hợp nông - công nghiệp, giải tán Uỷ ban nông công nghiệp Nhà nước Liên Xô được thành lập từ 24 năm 1985, ngừng cuộc đấu tranh chống kinh tế phụ gia đình bắt đầu từ năm 1986 1987 Vào mùa xuân năm 1989, Nhà nước cũng đã thực hiện đường lối phi tập trung hoá các tổ hợp công - nông nghiệp và cải tổ kinh tế ở nông thôn, thừa nhận sự bình đằng và tồn tại... trung ương Đảng cộng sản Liên Xô đã quyết định đẩy mạnh công cuộc cải tổ theo hướng thực hiện các chính sách "công khai hoá và dân chủ hoá" Dân chủ về "bản chất là chính quyền của người lao động là hình thức thực hiện các quyền công dân và chính trị rộng rãi của người lao động, là sự quan tâm đến các cuộc cải tạo và tham gia thực tiễn vào thực hiện các cuộc cải tạo đó" "Tính công khai là một phương... thuận lợi cho công cuộc cải tổ trong nước Tuy nhiên về sau nó càng bộc lộ sự chuyển hướng trong quan hệ đối ngoại Tóm lại, ở giai đoạn một của cải tổ, cải tổ kinh tế vẫn giữ vị trí trọng tâm và được coi là mục tiêu hàng đầu Tuy nhiên tư tưởng cải tổ chính trị đã bước đầu được hình thành qua Đại hội XXVII của Đảng cộng sản Liên Xô, Hội nghị Trung ương 1/1987 Đó là những tư tưởng đổi mới thật sự, phù . QUẢ CỦA CÔNG CUỘC CẢI TỔ Ở LIÊN XÔ ( 198 5-1 991) I. Giai đoạn thứ nhất: (4/1985 - 1987) 1. Về kinh tế: Cải tổ kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định sự thành bại của cải tổ. Vì. SỬ Tiểu luận kết thúc môn: Những vấn đề cơ bản và cập nhật của lịch sử thế giới Đề tài: MỤC LỤC: 1 CÔNG CUỘC CẢI TỔ Ở LIÊN XÔ (1985 - 1991) SVTH: NGUYỄN ĐÌNH VŨ LỚP SỬ 4B MSSV: K37.602.120 Mở. và nhân dân học tập, rút kinh nghiệm được gì từ sự thất bại của công cuộc cải tổ ở Liên Xô? Nghiên cứu, tìm hiểu cải tổ ở Liên Xô, có thể phần nào giúp chúng ta tránh khỏi những bước đi sai lầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận công cuộc cải tổ ở liên xô (1985 - 1991), Tiểu luận công cuộc cải tổ ở liên xô (1985 - 1991), , PHẦN 1: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ ĐƯỜNG LỐI CẢI TỔ, Tình hình trong nước:, b) Về chính trị xã hội:, PHẦN 2 QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ CỦA CÔNG CUỘC CẢI TỔ Ở LIÊN XÔ ( 1985-1991), I. Giai đoạn thứ nhất: (4/1985 - 1987), Về chính trị xã hội:, II. Giai đoạn thứ hai: (6/1987 - 1989), III. Giai đoạn thứ ba: (1990 - 12/1991), IV. Kết quả cuộc cải tổ., Chính trị – xã hội