0

báo cáo về nhà máy nhuộm thái tuấn (file ppt)

35 805 0
  • báo cáo về nhà máy nhuộm thái tuấn (file ppt)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 14:51

BÁO CÁO CỘNG ĐỒNG II ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ TẠI PHƯỜNG THỚI AN ĐÔNG- QUẬN BÌNH THUỶ THÀNH PHỐ CẦN THƠ (07/03-12/03/2011) GVHD Thực hiện Ths.Bs Lê Minh Hữu Nhóm 8- YCT3 Bs Nguyễn Thị Hiền NỘI DUNG BÁO CÁO I. GIỚI THIỆU CHUNG II. MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CÁC CHỈ TIÊU CỦA TỪNG CHUẨN III. KIẾN THỨC THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT IV. KẾT LUẬN - Đánh giá mức độ đạt được các chỉ tiêu của 10 chuẩn QG. - Xác định các chỉ tiêu chưa đạt và tìm hiểu nguyên nhân. - Đánh giá kiến thức, thực hành của người dân về bệnh sốt xuất huyết. 1. MỤC TIÊU GIỚI THIỆU CHUNGGIỚI THIỆU CHUNG 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN - Thiết kế công cụ thu thập thông tin. - Quan sát tổng thể mô hình hoạt động của TYT phườngThới An Đông - Phỏng vấn trưởng trạm, các thành viên phụ trách từng chuẩn quốc gia và tổ y tế. - Phỏng vấn về kiến thức, thực hành của người dân GIỚI THIỆU CHUNG 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - Đối tượng khảo sát: Cán bộ TYT và CTV y tế ấp, sổ sách và người dân trong phường. - Cách chọn hộ gia đình: chọn ngẫu nhiên 30 hộ gia đình. - Nội dung và chỉ số thu thập: Trong bản phu lục. - Bảng phân công nhiệm vụ: Phụ lục GIỚI THIỆU CHUNG BẢN ĐỒ PHƯỜNG THỚI AN ĐÔNG 4. GIỚI THIỆU PHƯỜNG THỚI AN ĐÔNG GIỚI THIỆU CHUNG -Phường Thới An Đông là 1 phường vùng sâu thuộc quận Bình Thuỷ, diện tích: 11km 2 dân số: 10592 người, trình độ dân trí tương đối thấp, đa số bà con sống bằng nghề nông, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. -Vị trí địa lý:+Phia bắc giáp quận Ô Môn. +Phía nam giáp xã Giai Xuân +Phía đông giáp phừơng Long Hoà +Phía tây giáp phường Trà Nóc -Trạm y tế Thới An Đông được công nhận là đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế xã phường 2004 cho đến nay. GIỚI THIỆU CHUNG 4. GIỚI THIỆU PHƯỜNG THỚI AN ĐÔNG -Thuận lợi: +Được sự chỉ đạo tận tình của Đảng uỷ và HĐND. Có sự phối hợp của các Ban ngành, Đoàn thể. Kế hoạch hợp lý, chặt chẽ với sự tham gia tích cực của cán bộ y tế, hỗ trợ của cộng đồng. +Cơ sở hạ tầng đầy đủ thuận lợi cho công tác khám chữa bệnh. Trang thiết bị tương đối đầy đủ +Nhân lực đủ theo quy định của BYT. +Chính sách phù hợp, được sự đồng tình nhất trí. Tăng nguồn thu nhập qua công tác khám chữa bệnh +Đủ thuốc thiết yếu, thuốc chương trình, sử dụng thuốc an toàn hợp lý. 4. GIỚI THIỆU PHƯỜNG THỚI AN ĐÔNG -Khó khăn: +Đoàn thể tham gia chưa nhiệt tình +Kinh phí còn hạn chế. +Nhân lực còn thiếu, khối lượng công việc nhiều,một ngừơi còn quản lý nhiều chương trình. +Ý thức của 1 số hộ gia đình chưa đựơc cao +Diện tích vườn thuốc nam còn nhỏ. Trạm chưa có máy siêu âm , máy điện tim. 4. GIỚI THIỆU PHƯỜNG THỚI AN ĐÔNG CHUẨN I: XÃ HỘI HOÁ- BẢO VỆ SỨC KHOẺ -CÔNG TÁC TTGDSK - Có Nghi quyết hàng năm của Đảng uỷ và HĐND. - Có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CSSKBĐ của phường (họp định kỳ, hợp đồng). - 100% cán bộ tham dự lớp nâng cao kiến thức cơ bản TTGDSK. - Có lịch truyền thông tại trạm định kỳ hàng tuần. - Công tác truyền thông được lồng ghép với các chương trình khác và kết hợp với nhiều ban ngành đoàn thể của địa phương. MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CÁC CHỈ TIÊU CỦA TỪNG CHUẨN [...]... phòng chống dịch, sổ báo cáo dịch đầy đủ - Đạt chi tiêu các chương trình muc tiêu quốc gia, 4 công trình vệ sinh đạt chỉ tiêu CHƯƠNG TRÌNH -Lao -Tâm thần -Phong -HIV/ADIS SỐ THU DUNG ĐIỀU TRỊVÀ QUẢN LÝ 19 32 2 9 - Có biên bản báo cáo phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm các cơ sở kinh doanh, có biên bản báo cáo -Có sổ báo cáo dịch hàng tháng và nhận xét tình hình báo cáo về trên định kỳ -Có biên... Bụi rậm xung quanh nhà Nhận xét: -Qua khảo sát ngẫu nhiên 30 đối tượng về sự hiểu biết, thái độ của người dân về bệnh SXH nhóm chúng tôi nhận thấy đa số người dân biết về bệnh sốt xuất huyết, hiểu rõ đường lây, cách sinh sản, trung gian truyền bệnh cũng như các triệu chứng cơ bản để nhận biết được bệnh, cách xử trí ban đầu khi có bệnh Tuy nhiên vẫn còn những điểm hạn chế như về thái độ thực hành của... Đúng 20 66 Không đúng 10 34 Đúng 10 34 Không đúng 20 66 Đường lây của bệnh TCCB Xử trí BảNG 3 THÁI Độ THựC HÀNH Nội dung thái độ thực hành Tần số Tỷ lệ % Đậy nắp thường xuyên vật Đúng 27 90 chứa nước sinh hoạt 03 10 Cọ rửa thường xuyên các Đúng 21 70 dụng cụ chứa nước 09 30 Dẹp bỏ vật phế thải quanh Đúng 12 40 nhà Không đúng 18 60 Đúng 27 90 Không đúng 03 10 Ngủ mùng Không đúng Không đúng BẢNG 4: KẾT... ­Được NVYT chăm sóc ≥ 1lần  tuần đầu Tỷ lệ đạt(%) 100 100 98,90 100 100 CHUẨN VII: CƠ SỞ HẠ TẨNG -TTB ­Diện tích: 1400m2 Nhà chính: 450m2      Nhà phụ: 100m2   - Đủ trang thiết bị cơ bản cho cán bộ y tế thực hiện việc khám và điều trị bệnh nhân ở tuyến đấu tiên.Có kế hoạch duy tu bảo dưỡng, hồ sơ lý lịch máy có cập nhật - Đủ dụng cụ khám chuyên khoa cơ bản - Trạm còn thiếu máy siêu âm , máy điện... đủ - Thực hiện cân và có biểu đồ tăng trưởng cho trẻ cấp 2 13 43.4 BảNG 2 KếT QUả KHảO SÁT KIếN THứC Về SXH Nội dung kiến thức Tần số Tỷ lệ % Tác nhân truyền Đúng 30 100 bệnh Không đúng 0... động của y tế tuyến xã là cần thiết đảm bảo CSSK nhân dân tốt nhất - Trạm đạt chuẩn quốc gia là cần thiết kịp thời nhằm từng bước xã hội hóa ngành y tế, nâng cao sức khỏe nhân dân - Mặt dù còn khó khăn về nhiều mặt nhưng tập thể trạm luôn đoàn kết, học tập trao đổi kinh nghiệm để duy trì trạm đạt chuẩn quốc gia đáp ứng nhu cầu CSSK cho người dân KIếN NGHị . có biên bản báo cáo đầy đủ. CHƯƠNG TRÌNH SỐ THU DUNG ĐIỀU TRỊVÀ QUẢN LÝ -Lao -Tâm thần -Phong -HIV/ADIS 19 32 2 9 -Có sổ báo cáo dịch hàng tháng và nhận xét tình hình báo cáo về trên định. Có kế hoạch phòng chống dịch, sổ báo cáo dịch đầy đủ. - Đạt chi tiêu các chương trình muc tiêu quốc gia, 4 công trình vệ sinh đạt chỉ tiêu. - Có biên bản báo cáo phối hợp kiểm tra an toàn vệ. BÁO CÁO CỘNG ĐỒNG II ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ TẠI PHƯỜNG THỚI AN ĐÔNG- QUẬN BÌNH THUỶ THÀNH PHỐ CẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo về nhà máy nhuộm thái tuấn (file ppt), báo cáo về nhà máy nhuộm thái tuấn (file ppt), báo cáo về nhà máy nhuộm thái tuấn (file ppt), KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Từ khóa liên quan