0

thiết kế phân xưởng sản xuất săm lốp ôtô qui cánh 9.00-20. năng suất 750.000 bộ-năm.

218 1,496 22
  • thiết kế phân xưởng sản xuất săm lốp ôtô qui cánh 9.00-20. năng suất 750.000 bộ-năm.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 14:37

§å ¸n tèt nghiÖp Mục lục Đề mục Trang Mở đầu 3 Phần I: Lý thuyết chung 5 I. Hiểu biết chung về săm, lốp ô tô 900- 20 5 I.1. Lịch sử phát triển của săm, lốp ô tô 5 I.2 Cấu tạo kích thước săm lốp ô tô 10 II. Biện luận đơn pha chế cao su bán thành phẩm săm lốp ôtô 13 II.1. Cao su mặt lốp 13 II.1.1. Điều kiện làm việc của mặt lốp 13 II.1.2.Lựa chọn cao su 13 II.1.3. Lựa chọn chất phối hợp 15 II.1.3.1. Chất lưu hoá 15 II.1.3.1.1.Lưu huỳnh 15 II.1.3.2.Chất xuc tiến lưu hoá 16 II.1.3.3.Chất trợ xúc tiến 18 II.1.3.4. Chất làm nền 21 II.1.3.5. Chất độn và chất tăng cường 26 II.2 .Cao su cán tráng 31 II.2.1. Điều kiện làm việc của cao su cán tráng 31 II.2.2. Lựa chọn cao su 32 II.2.3. Lựa chon chất phối hợp 32 II.2.3.1. Chất lưu hoá 32 ThiÕt kÕ ph©n xëng s¶n xuÊt s¨m lèp «t« 1 Đồ án tốt nghiệp II.2.3.2. Cht xỳc tin lu hoỏ 33 II.2.3.3. Cht tr xỳc tin lu hoỏ 34. II.2.3.4.Cht lm nn 34 II.2.3.5.Cht n v cht tng cng 35 II.3.Cao su hụng lp 35 II.3.1.iu kin lm vic ca cao su hụng lp 35 II.3.2. La chon cao su 35 II.3.3.La chn cht phi hp 35 II.3.3.1. Cht lu hoỏ 35 II.3.3.2.Cht xỳc tin lu hoỏ 36 II.4. Cao su hoón xung 37 II.5.Cao su lm tanh 38 II.6.Cao su lm sm 39 II.7.Cao su mng lu hoỏ 41 II.8. Cao su chõn van 41 II.9. Cao su ym lút 44 III. La chn v din gii dõy chuyn cụng ngh sn xut sm lp ụtụ 45 III.1.Gii thiu v dõy chuyn sn xut 46 Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 2 §å ¸n tèt nghiÖp III.2. Sơ luyện 46 III.3. Hỗn luyện 47 III.4. Lọc và trộn lưu huỳnh (hỗn luyện lần 2) 48 III.5. Nhiệt luyện 48 III.6. ép đùn ống 49 III.7. Nối đầu 49 III.8. Lưu hoá 49 III.9. Kiểm tra sản phẩm (KCS) 50 III.10. Đóng gói 50 III.11. Sản xuất màng lưu hoá 51 III.12. Dây truyền sản xuất lốp ôtô 52 III.12.1. Sơ luyện 52 III.12.2. Hỗn luyện 52 III.13.3. Nhiệt luyện. 52 III.13.4. Cán tráng 54 III.13.5. Cán hình mặt lốp 54 III.14. Bộ phận sản xuất tanh 54 III.14.1.Tanh 1 sợi (tanh cứng) 55 III.14.2. Tanh nhiều sợi: 55 III.14. Thành hình lốp 56 III.15. Lưu hoá lốp 56 III.16. Kiểm tra chất lượng 56 III.17. Đóng gói, nhập kho 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 ThiÕt kÕ ph©n xëng s¶n xuÊt s¨m lèp «t« 3 Đồ án tốt nghiệp Mở đầu Hiện nay nhu cầu đi lại và lu thông hàng hoá ở Việt Nam đang tăng lên nên ph- ơng tiện đi lại và vận chuyển hàng hoá là rất quan trọng vì vậy việc sản xuất săm lốp ôtô là một vấn đề bức thiết. Số săm lốp ôtô ở Việt Nam hiện nay cha đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của ngời tiêu dùng và lốp xe ô tô chủ yếu là nhập từ các nớc khác trên thế giới. Một số công ty sản xuất săm, lốp ô tô của Việt Nam có chất l- ợng tơng đối chấp nhận đợc là công ty sao vàng, công ty cao su Đà Nẵng, công ty cao su Miền Nam nh ng về số lợng và củng loại thì cha thể đáp ứng đợc nhu cầu tiêu thụ của các hãng xe, đặc biệt là loại xe tải.Vì thế ở nớc ta cần có một nhà máy sản xuất săm, lốp ôtô có công suất cao để ứng đợc nhu cầu đó. Bản đồ án này đợc thực hiện cũng vì mục đích góp phần vào vệc xây dựng một nhà máy sản xuất săm, lốp ô tô có công suất và chất lợng cao Ngoài ra Việt Nam là nớc có trữ lợng cao su thiên nhiên rất lớn nên việc cung cấp nhiên liệu cao su để sản xuất săm, lốp ô tô là rất thuận lợi. Việt Nam là nuớc có điều kiện khí hậu thích hợp để trồng cây cao su và do đó vào những năm Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 4 Đồ án tốt nghiệp đầu tiên của thế kỷ 19, nguồn nguyên liệu cao su là một trong những nguồn nguyên liệu quý hiếm nhất đợc trồng ở Việt Nam và các nớc thuộc địa có khí hậu nhiệt đới. Lúc đó, cao su sau khi đợc thu hoạch sẽ đợc đóng thành tảng rồi chở về Châu Âu để sản xuất các sản phẩm có giá trị nh săm, lốp ôtô, xe máy, các dụng cụ thể thao, các lót đệm cho đến nay thì cao su vẫn là nguồn nguyên liệu hàng đầu của Việt Nam. Do đó, để phát huy lợi thế này thì việc xây dựng một nhà máy sản xuất săm, lốp ô tô có công suất lớn là một điều tất yếu quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đề tài của bản đồ án này là: Thit k phõn xng sn xut sm lp ụtụ qui cỏnh 9.00-20. Nng sut 750.000 b/nm. PHầN MộT : Lý THUYếT CHUNG I. Hiểu biết chung về săm, lốp ô tô 9.00- 20 I.1. Lịch sử phát triển của săm, lốp ô tô Do nhu cầu nền kinh tế quốc dân đã làm cho ngành công nghiệp lốp xe bơm hơi phát triển mạnh mẽ. ở phần lớn các nhà máy săm lốp khổng lồ, ngời ta thiết kế, sản xuất và thử nghiệm các loại xe tải, xe du lịch, xe máy nông nghiệp và các loại máy khác. Trong những điều kiện đó, sự phát triển lý thuyết của săm lốp, sự tích luỹ kinh nghiệm thiết kế và thử nghiệm chúng có một ý nghĩa đặc biệt to lớn. Sự phát minh ra lốp xe bơm hơi là một sự kiện cực kỳ quan trọng của sự phát triển giao thông trên mặt đất mà không cần đờng ray. Động cơ hơi nớc đợc phát minh trong thế kỷ 18 và sau đó là động cơ đốt trong đã đảm bảo khả năng chế tạo đợc các xe máy tự hành có công suất và tốc độ tơng đối lớn, tuy nhiên khả năng đó cha thành hiện thực đợc vì cha có phơng pháp giảm xóc mà các xe máy phải chịu. Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 5 Đồ án tốt nghiệp Trong những năm 20 của thế kỷ 19, để giảm xóc ngời ta lấy các tấm cao su quần vào bánh xe của máy hơi nớc.Sự phát minh ra lu hoá cao su đã cho phép tiến tới dùng một dãi băng giảm xóc bằng cao su đợc gắn chặt vào vành xe nhờ rảnh có dạng hình đuôi én ở vành xe. Trong những năm 80 của thế kỷ 19, ngời ta đã chế biến ra các loại lốp đợc lu hoá gắn vào vành xe, các loại lốp rỗng, lốp có săm, tuy nhiên các loại lốp này không có đủ khả năng giảm xóc, không đáp ứng nhu cầu vận tải bằng ôtô. Do sự phát minh ra săm lốp bơm hơi của Dunlôp vào năm 1888 có ý nghĩa vô cùng to lớn. Sau đó một vài năm, sự kết hợp giữa lốp và vành xe ngày càng đợc hoàn thiện. Đầu tiên là các băng vải và sau đó (1890 - 1892) là nhờ các vòng dây kim loạiđặt ở 2 mép lốp. Vào giai đoạn này, tất cả các phần chế ra loại vải mành không có sợi ngang thì vải mành đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng làm việc của lốp. Lốp xe đầu tiên có dùng vải mành xuất hiện vào năm 1893. Đến năm 1925, ngời ta sử dụng các loại lốp sống nhọn (sống trâu) mép lốp có gờ lồi ăn khớp tơng ứng với các chỗ lồi của rìa vành xe. Sự cố định nh vậy không đợc bảo đảm tốt khi tốc độ của ô tô tăng lên. Ngoài ra khả năng dễ h hỏng của phần mép vành và sự phức tạp khi lắp ráp là nhợc điểm của lốp sống nhọn. Sau lốp sống trâu, lốp tanh trực tiếp sử dụng khắp nơi cho đến hiện nay. Một bộ phận cấu trúc quan trọng của lốp, đó là hoa mặt lốp xuất hiện vào những năm 90 của thế kỷ trớc trên các loại xe đạp vì rằng các loại lốp cao su có mặt phẳng nhẵn thờng bị trợt trên các đờng lầy. Đầu tiên chỉ có các khía rãnh nông trên mặt tiếp xúc với đờng, và tiếp đó xuất hiện nhiều loại hoa mặt lốp khác nhau. Trên các loại lốp ôtô, hoa mặt lốp xuất hiện khoảng 12 năm sau đó. Các hoa mặt lốp đầu tiên chỉ là sự bố trí đơn giản các phần lồi không cao lắm và lõm xen kẽ nhau theo chiều ngang của mặt lốp. Tiếp theo, ngời ta sử dụng các loại hoa mặt lốp phức tạp hơn nhằm mục đích làm cho lốp bám đờng hơn, giảm bào mòn hoa mặt lốp cũng nh để làm giảm tiếng ồn khi di chuyển. Xem xét trên các đặc điểm chủ yếu thì có thể cho rằng lốp ôtô hiện đại đã đợc nghiên cứu từ những năm 30 của thế kỷ này, còn sự phát triển sau đó của nó chỉ bao gồm sự thay đổi dần dần Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 6 Đồ án tốt nghiệp tỷ lệ kết cấu, sử dụng vật liệu mới, nghiên cứu các loại lốp sử dụng trong các điều kiện đặc biệt. Ta hãy xem xét cấu tạo của các loại lốp ôtô chủ yếu: Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 7 Đồ án tốt nghiệp Săm lốp ô tô bơm hơi mà mặt cắt đợc thể hiện ở hình vẽ đợc dùng để ráp trên vành xe phẳng hay mở rộng có gờ nghiêng. Bộ săm lốp này bao gồm: Lốp săm chứa không khí bên trong lốp, yếm lót nhằm tránh cho săm không bị h hại do vành xe không phẳng. Hình 2 : là bộ săm lốp đợc sử dụng trên các vành xe lõm sâu, không yếm lót. Khung cốt lốp là phần chịu lực của lốp, nó chịu tải trọng áp lực hớng tâm, lực hút, lực hông cạnh, khung lốp đợc làm từ nhiều lớp vải mành bố trí theo kiểu Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 8 Đồ án tốt nghiệp chéo chữ thập. Các lớp bố trí này đợc giữ chặt bởi các sợi tanh kim loại ở 2 mép lốp. Vải mành là loại vải có cấu tạo từ các sợi chỉ dọc rất chắc và các sợi chỉ ngang mảnh và tha. Vải có cấu trúc nh thế là để tạo điều kiện cho cao su lấp đầy kẻ hở giữa các sợi vải bảo đảm có độ đàn hồi cao và bền lâu dài của cốt khi sử dụng lốp. Vải mành đợc làm từ bông thiên nhiên, sợi nhân tạo(viscota) hoặc sợi tổng hợp (capron, nylông). ngời ta cũng có thể dùng lới kim loại dệt từ các sợi kim loại rất mảnh. Số lớp vải của khung cốt (thờng là từ 2 tới 12 và đôi khi hơn nữa) phụ thuộc vào kích thớc và cấu trúc của lốp, loại vải, nội áp và điều kiện sử dụng. Trong các lốp xe tải có nhiều lớp vải, giữa một vài lớp vải ta đệm các lớp cao su (hoãn xung) để làm tăng cờng tính đàn hồi của lốp. Các lớp cao su đệm thờng đợc bố trí giữa các lớp vải của cốt ở phía ngoài gần mặt lốp vì đây là nơi chịu biến dạng trợt lớn nhất. Các lớp đệm cao su còn dùng trong các lốp làm việc ở điều kiện biến dạng hớng tâm lớn ví nh các săm lốp có áp lực bên trong điều chỉnh đợc. Phía trên các lớp vải mành tha ở phần tiếp xúc với mặt đờng, các lớp vải này không quấn vào vòng tanh của lốp. Phần phía trên và ở giữa các lớp hoãn xung này có các lớp đệm cao su. Lớp đệm có tác dụng giảm chấn tăng cờng sự chống chịu của khung cốt đối với sự hang hóc của cơ học khi bánh xe lăn trên đ- ờng không bằng phẳng cũng nh tăng cờng độ bền của mối liên kết giữa mặt lốp với khung. Trong những năm gần đây ngời ta sản xuất ra các loại lốp dùng sợi kim loại ở lớp đệm giảm chấn để tăng cờng khả năng chống xuyên thủng lốp. Hoa mặt lốp là một lớp phủ bằng cao su đặc trên bề mặt lốp, các rãnh và các phần lối của nó tạo nên hoa mặt lốp. Lớp mặt lốp bảo vệ cho khung cốt không bị thơng tổn cơ học còn các khe rãnh của nó làm cho lốp bám đờng tốt hơn. Do các điều kiện đờng xá rất đa dạng và chế độ sử dụng lốp khác nhau nên có một số l- ợng lớn các loại hoa mặt lốp khác nhau. Cao su của lớp mặt lốp phải có độ bền cao và chịu va đập cơ học tốt, chống bị hao mòn khi lốp lăn trên đờng. Vì cao su của phần lồi của lớp mặt lốp và cao su của phần lõm làm việc ở những điều kiện rất khác nhau nên đôi khi lớp mặt lốp đợc làm từ hai loại cao su : lớp Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 9 Đồ án tốt nghiệp trên (phần ma sát) chịu sự bào mòn đựơc làm từ các loại cao su cứng chống bào mòn, lớp dới (lớp ở rãnh) làm từ cao su đàn hồi tốt. ở hông lốp lớp cao su hông lốp mỏng dần, đó là lớp thành lốp phủ trên sờn của khung cốt tránh cho nó khỏi bị thơng tổn cơ học. Tanh của gót lốp đợc làm từ các tấm vải quấn quanh các dây kim loại đặt song song. Vòng tanh bằng kim loại đợc bọc vải xung quanh tạo thành hình cánh quạt. Nó đảm bảo độ cứng và độ vững chắc cho cho gót lốp. Khi khung cốt lốp có số lớp bố nhiều thì tanh lốp có thể có hai hay ba vòng tanh. Trong trờng hợp này trên mặt ngoài của vòng tanh thờng đặt một băng đệm bằng cao su cứng đợc kẹp chặt vào tanh bằng băng vải quấn quanh. Băng đệm cao su làm cho hình dáng hình dáng bên ngoài của gót lốp đều đặn hơn. Để tăng cờng cho gót lốp, khi thành hình tanh của gót phải bọc bằng băng vải rộng tẩm cao su gọi là băng vải bọc đệm hay vải bọc tanh. Bên ngoài gót lốp đợc bọc một lớp băng gót lốp, băng này đợc làm từ vải bạt và tẩm cao su để bảo vệ gót lốp không bị mài mòn và không bị tổn hại khi cọ xát với gờ cạnh của vành bánh xe. Săm là một ống cao su vòng khép kín để giữ không khí nén ở trong lốp, không khí đợc bơm vào săm qua van, cần phải phân biệt phần mặt chạy của săm ứng với phần mặt chạy của lốp, và phần đáy của săm phải nằm ép sát với vành bánh xe. Độ dầy của thành săm thờng giống nhau trên mặt cắt từ 2 đến 4mm. Đôi khi ngời ta thiết kế cho phần ép với vành dầy hơn và có khi phần mặt dầy hơn. Kích thớc săm thờng nhỏ hơn kích thớc bên trong của lốp một ít vì thế lốp săm đã bơm hơi, ở thành săm chỉ xuất hiện lực căng, dãn chứ không có lực nén ép. Ngời ta làm vậy để tránh sự uốn gấp săm khi ráp lốp vào vành. Có 2 loại van chính cho săm ô tô là: loại van kim loại cho săm xe con và loại van kim loại cho xăm xe tải. Sự khác biệt trong cấu tạo hai loại van trên là ở hình dạng, kích thớc của chân van và cách gắn van với thành van. Phía ngoài, van đợc đậy bằng một cái nắp kiểu chìa khoá để tránh cho rảnh của thanh van khong bị bụi vào cản trở sự thoát khí từ săm xe ra, đồng thời dùng làm chìa khoá để đóng mở van trợt, thân van đợc lu hoá gắn liền với thành xăm trong quá trình chế tạo săm xe. Khi lốp Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 10 [...]... hình lốp, giữ cho lốp có khả năng chịu nén ép cao và tản nhiệt cho lốp, phần này là nơi tạo cho lốp đợc giữ chặt vào vành bánh xe Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 11 Đồ án tốt nghiệp Cao su ở đây đòi hỏi có độ cứng cao vì tiếp xúc trực tiếp với kim loại Sau đây là mặt cắt ngang và mặt cắt dọc để thấy rõ chi Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 12 tiết cụ thể: Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân. .. giữ nguyên đợc khả năng hoạt động sau khi bị đâm thủng Tuy nhiên có rất nhiều phát minh và bằng sáng chế, trong thực tế chỉ có loại săm lốp dạng 2 ngăn là đợc áp dụng trong thực tế Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 17 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 18 Đồ án tốt nghiệp Việc sử dụng sợi kim loại mở ra một khả năng mới cho cấu tạo lốp xe Những chiếc lốp đầu tiên có khung... các loại lốp này có khả năng Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 15 Đồ án tốt nghiệp chống mài mòn tơng đối trên đờng cứng và có độ bám đờng tốt khi bị phủ tuyết hay một lớp bùn Phân loại lốp xe ôtô và vành bánh xe: Lốp ôtô đợc chia thành hai loại chính là lốp xe tải và lốp xe con Lốp xe con đợc dùng cho xe con và xe vận tải nhẹ Lốp xe tải dùng cho xe tải, xe bus, ôtô điện Lốp xe con có số lớp bố... hơn Ví dụ lốp xe tải nặng làm từ kim loại chỉ có 2 đến 4 lớp(thay vì 10 14 lớp bố sợi vải) Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 19 Đồ án tốt nghiệp II Biện luận đơn pha chế cao su bán thành phẩm săm lốp ôtô II.1 Cao su mặt lốp II.1.1 Điều kiện làm việc của mặt lốp Mặt lốp tiếp nhận mọi va chạm, cọ sát với mặt đờng, bảo vệ cho khung lốp không bi h hỏng Đồng thời mặt lốp tạo lực bám giữa mặt lốp với... đứt, độ giãn dài, làm mềm hoặc làm cứng sản phẩm cao su lu hoá Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 29 Đồ án tốt nghiệp - Một số chất làm mềm còn có tác dụng tăng độ dính của cao su nh : dầu thông, nhựa thông v.vtăng tính chịu lạnh cho cao su lu hoá Trong công nghệ sản xuất săm lốp ôtô , thờng dùng 1 số chất làm mềm sau : * Dầu thông : (Dầu Tùng Tiêu) Là sản phẩm phụ khi chng cất để lấy nhựa thông,... mạch thẳng riêng rẽ của polyme cao su thành mạng mạch lới không gian, do đó làm cho cao su khi lu hoá có những tính năng cơ lý tốt hơn (tính đàn hồi, chịu mài mòn, chịu uốn, chịu ép nén, chịu nhiệt v.v) Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 21 Đồ án tốt nghiệp Trong sản xuất săm lốp ôtô, xe máy, xe đạp hiện nay, thì lu huỳnh vẫn lầ chất lu hoá đợc dùng rất phổ biến Trong công nghiệp cao su thờng dùng... ký hiệu nh lốp lắp ráp với chúng Căn cứ trên các đặc điểm cấu tạo và sử dụng, lốp ôtô đợc chia thành các dạng sau: a) Lốp có hoa khía rãnh ziczắc dọc theo chu vi b) Lốp có hoa mặt lốp tổng hợp c) Lốp có hoa mặt lốp để vợt chớng ngại vật d) Lốp dùng cho công trờng khai thác đá, khi thác gỗ e) Lốp với áp lực khí điều chỉnh đợc f) Lốp dạng vòm g) Lốp bản rộng h) Lốp dạng trục cán bơm hơi i) Lốp dùng cho... điều hoà Khối lợng phân tử trung bình từ 70000 đến 280000, có độ cứng tơng đối, khả năng chống mài mòn cơ học cao thuân lợi cho cao su mặt lốp vì nó có khả năng làm việc trong môi trờng ma sát lớn, chịu tải trọng nén ép lớn Cao su Butadien khó sơ luyện, khó ép hình, khó Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 20 Đồ án tốt nghiệp đùn so với cao su SBR Cao su Butadien có các tính năng quý báu so với... H2_Là khoảng cách từ trục ngang của lốp đến mặt cắt lốp; C_Chiều rộng vòng tanh; D_Là đờng kính ngoài của lốp; a_Chiều rộng vàng tanh; h_chiều cao cung mặt lốp; B_chiều rộng hông lốp Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 14 Đồ án tốt nghiệp Hiện tồn tại nhiều hệ thống khác nhau Hệ thống ký hiệu phổ biến nhất là mà số đầu tiên chỉ chiều rộng mặt cắt lốp còn số thứ hai là đờng kính lắp ráp của vòng xe... trợ xúc tiến còn đồng thời là chất làm mềm, chất phân tán, giúp cho việc hoà đều các chất phối hợp, nhất là than đen và cao su, chất tăng dẻo và tăng độ bóng láng bề mặt sản phẩm ép suất, tạo điều kiện cho thao tác hỗn luyện, cán tráng, ép suất Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 27 Đồ án tốt nghiệp Nhợc điểm: dễ gây hiện tợng phun sơng trên bề mặt sản phẩm cha lu hoá làm giảm độ dính của bán thành . vải). Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 19 Đồ án tốt nghiệp II. Biện luận đơn pha chế cao su bán thành phẩm săm lốp ôtô II.1. Cao su mặt lốp II.1.1. Điều kiện làm việc của mặt lốp. Mặt lốp. ta phân biệt hai loại lốp áơ lực cao và loại lốp áp lực thấp. Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 16 Đồ án tốt nghiệp Lốp áp lực thấp có áp lực khí nén bên trong từ 2 đến 5kg/cm 2 . Lốp. của lốp đến mặt cắt lốp; C_Chiều rộng vòng tanh; D_Là đờng kính ngoài của lốp; a_Chiều rộng vàng tanh; h_chiều cao cung mặt lốp; B_chiều rộng hông lốp. Thiết kế phân xởng sản xuất săm lốp ôtô 14 Đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế phân xưởng sản xuất săm lốp ôtô qui cánh 9.00-20. năng suất 750.000 bộ-năm., thiết kế phân xưởng sản xuất săm lốp ôtô qui cánh 9.00-20. năng suất 750.000 bộ-năm., thiết kế phân xưởng sản xuất săm lốp ôtô qui cánh 9.00-20. năng suất 750.000 bộ-năm., Cao su bán thành phẩm tính theo phần khối lượng, II. Bin lun n pha ch cao su bỏn thnh phm sm lp ụtụ---------------------13, PHầN MộT : Lý THUYếT CHUNG, Săm lốp ô tô bơm hơi mà mặt cắt được thể hiện ở hình vẽ được dùng để ráp trên vành xe phẳng hay mở rộng có gờ nghiêng. Bộ săm lốp này bao gồm: Lốp săm chứa không khí bên trong lốp, yếm lót nhằm tránh cho săm không bị hư hại do vành xe không phẳng., I.2 Cấu tạo kích thước săm lốp ô tô, Vào những năm hai mươi của thế kỷ này, về cơ bản cấu tạo của lốp xe hiện đại đã được nghiên cứu xong. Sự hoàn thiện tiếp theo của nó phần lớn dẫn dến sự thay đổi dần dần hàng loạt các tỷ lệ cấu trúc giữa các kích thước chủ yếu của lốp., II. Biện luận đơn pha chế cao su bán thành phẩm săm lốp ôtô, Sauđây là sơ đồ khối dây chuyền sản xuất săm lốp ôtô, Trên máy luyện kín, Cấu tạo máy ép suất, Tính cân bằng vật liệu cho sản xuất, Chỉ tiêu kỹ thuật

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm