0

thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm

107 984 3
  • thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 08:12

thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl Axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm tên than hoạt tính với công suất 150 000 tấn / năm MỞ ĐẦU Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, cũng như sự phát triển cao của đời sống xã hội thì nhu cầu sử dụng các loại vật liệu kỹ thuật ngày một cao, đặc biệt khi các nguồn nguyên liệu tự nhiên đang ngày một cạn kiệt. Các loại vật chất tổng hợp hữu cơ có nhiều ưu điểm về cơ,lý, hoá nên ngày càng được được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghành công nghiệp khác nhau. Mét trong những quá trình quá trình quan trọng trong công nghiệp tổng hợp các hợp chất hữu cơ là quá trình Vinyl hoá. Vinyl hoá là một quá trình quan trọng trong quá trình tổng hợp các chất trung gian nhằm phục vụ cho quá trình tổng hợp ra các hợp chất hữu cơ cuối cùng. Nhờ quá trình Vinyl hoá, người ta có thể tiến hành tổng hợp được Vinyl Axetat từ Axetylen và axit Axetic trong pha khí với xúc tác axetat kẽm. Đây là một trong những phương pháp đạt được hiệu suất cao. Vinyl Axetat là một monome rất quan trọng trong công nghiệp chất dẻo và sợi tổng hợp. Ngày nay, với nhu cầu ngày càng nhiều về chất dẻo và sợi tổng hợp, công nghiệp sản xuất Vinyl Axetat đang ngày càng phát triển mạnh và trong những năm gần đây cũng xuất hiện thêm rất nhiều công trình nghiên cứu tổng hợp VA nhằm làm cho quá trình sản xuất VA ngày một hoàn thiện hơn. Trên thế giới, việc sản xuất và sử dụng VA cũng rất khác nhau. ở vùng Bắc Mỹ, VA được sản xuất dùa vào quá trình axit axetic / etylen với công nghệ tầng cố định trong pha hơi và lượng VA tạo thành được dùng chủ yếu để tạo ra polyvinyl axetat, nhưng ở Tây Âu và Châu á thì lại sử dụng quá trình axit axetic / axetylen và lượng VA tạo thành được dùng chủ yếu để tạo ra polyvinyl alcol. Ngày nay nhu cầu về sử dụng Viny Axetat của các ngành công nghiệp trong nước nói riêng, trên thế giới nói chung ngày một tăng. Đặc biệt đất nước ta đang trong công cuôc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và có sẵn nguồn nguồn nguyên liệu cho quá trình tổng hợp. Ngoài nguồn nguyên liệu truyền thống thì ngày nay ngành công nghiệp chế biến khí phát triển mạnh tạo ra nguồn nguyền nguyên liệu giá giẻ và phong phó cho quá trình tổng hợp. Do đó, ở Việt  việc thiết kế một nhà máy sản xuất Vinyl Axetat là một vấn đề cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng. Hà nội tháng 5 năm 2003. Sinh viên Phạm Chiến Thắng. PHẦN 1 Tổng Quan lý thuyết A. Tính chất của nguyên liệu: I. TÍNH CHẤT CỦA AXETYLEN I.1 Tính chất vật lý, hoá lý. Ở điều kiện thường Axetylen là chất khí không mầu , không độc , có mùi thơm dạng  ete ( do đó có thể có tác dụng gây mê ) . Một số tính chất vật lý chủ yếu của Axetylen :  Nhiệt độ ngưng tụ là – 83,3 o C ( tại áp suất 0,102 Mpa ).  Nhiệt độ phân huỷ tới hạn là +35,5 o C .  Nhiệt nóng chảy là 5,585 Kj / mol .  Nhiệt hoá hơi là 15,21 Kj / mol .  áp suất phân huỷ tới hạn là 6,04 Mpa .  Trọng lượng phân là 26,02 kg / kmol . Tại 0 0 C và áp suất 101,3 Kpa :  Trọng lượng riêng là 1,173 kg / m 3 .  Nhiệt dung riêng : C p = 42,7 j .mol -1 .k -1 .  C v = 34,7 j / mol -1 .K -1 .  Độ nhít động học : µ = 9,43 Pa.s.  Độ dẫn nhiệt : 0,0187 A/ m.  Tốc độ chuyền âm : 341 m/s.  Hệ số nén : 0,9909 .  Entapy : 8,32 Kj / mol.  Entropy : 197 j / mol. Axetylen có khả năng tạo hỗn hợp nổ với không khí trong giới hạn rộng : từ 20 % đến 80 % thể tích . Giới hạn áp suất nguy hiểm là 0,2 Mpa . Axetylen còn có khả năng dễ dàng tạo hỗn hợp nổ với với Flo , Clo , … dưới tác dụng của ánh sáng. Do đó để tránh cháy nổ thì người ta thường pha thêm các khí trơ , Hyđrô , amoniac… vào thùng chứa axetylen khi vận chuyển. Axetylen không bị phân hủy dưới điều kiện nhiệt độ thường và áp suất khí quyển . Khi cháy , axetylen toả ra một lượng nhiệt rất lớn ( 1 m 3 axetylen khi cháy toả ra lượng nhiệt là 13,307 kcal ) , do đó có thể ứng dụng vào việc hàn cắt kim loại. Ở nhiệt độ môi trường và áp suất khí quyển axtylen tinh khiết không bị phân huỷ.Khi áp suất vượt quá áp suất khí quyển thì bắt đầu xảy ra sự phân huỷ,axetylen lỏng có thể xảy ra phân huỷ bởi nhiệt,do va chạm hay dưới tác dụng của xúc tác. Vì vậy axetylen khó có thể hoá lỏng đẻ bảo quản và vận chuyển được.Axetylen rắn Ýt bị phẩn huỷ hơn so với dạng lỏng ,tuy vậy nó lại là vật liệu không ổn định và khá nguy hiểm. Mét tính chất quan trọng nửa cuae axetylen là khả năng hoà tan của nó lớn hơn nhiều so với các hyđrocacbon khác. Nó hoà tan khá tốt trong dung môi có cực: ở 20 0 C một thể tích nước hoà tan một thể tích axetylen, độ hoà tan giảm khi nhiệt độ tăng.Axetylen hoà tan tốt trong nhiều dung môi hữu cơ và dung môi vô cơ khác,ở 20 0 C một thể tích axeton hoà tan 24 thể tích axetylen .Tính chất hoà tan tốt của axetylen trong các quá trình điều chế và tách nó ra khỏi hỗn hợp khí và lạm sạch một cách dễ dàng cũng như ứng dụng nó dẻ vận chuyển, chứa đựng,bảo quản. Axetylen có thể làm giầu từ các hỗn hựp của các hydrocacbon C 2 bằng chưng cất nhiệt độ thấp. Để tránh sự phân huỷ thì nồng độ dòng hơi không được vượt quá 42%.Khi áp suất lớn hơn 0.5Mpa và ở 0 0 C axetylen và nước tạo hyđrat ở dạng C 2 H 2 .(H 2 O) ≈ 5,8 .Nếu có mặt axeton thì hyđrat có dạng [C 2 H 2 ].[(CH 3 ) 2 CO][H 2 O] 17 . Axetylen bị hấp thụ trên than hoạt tính, silic oxit và zeolit.Các chất hấp phụ này được sử dụng để tách axetylen từ hỗn hợp khí .Axetylen cũng bị hấp phụ trên bề mặt kim loại và thuỷ tinh, dung dịch keo của paladi có thể hấp phụ tới 460 mg C 2 H 2 /1gPd. I.2. Tính chất hoá học Axetylen là một hydrocacbon không no có công thức phân tử là C 2 H 2 , công thức cấu tạo là CH ≡ CH , liên kết ba trong đó là sự xen phủ của hai liên kết π có khả năng hoạt động rất lớn ( thể hiện rõ tính không no ) và một sp σ . Độ dài liên kết C− C là 1,20  , và của C−H là 1,06  . Với cấu tạo này thì C 2 H 2 có phản ứng đăc trưng là cộng hợp : cộng hợp với H 2 , các halogen H 2 O …. a. Phản ứng cộng hợp  Với H 2 CH ≡ CH + H 2 CH 2 = CH 2 CH 3 − CH 3 Xóc tác dùng ở đây là Pt hoặc Pd CH ≡ CH + 2H 2 CH 3 − CH 3  Với các Halogen : Cl 2 , F 2 , Br 2 CH ≡ CH + Br 2 H C = C Br CHBr 2 − CHBr 2 Br H Khi cộng hợp với Cl 2 trong pha khí , phản ứng xảy ra mãnh liệt và dễ gây ra nổ , do đó phải tiến hành trong pha lỏng với xúc tác là SbCl 3 ( antimontriclorua) SbCl 3 + Cl 2 SbCl 5 CH ≡ CH + 2 SbCl 5 CHCl 2 = CHCl 2 + SbCl 3  Với các axit vô cơ và axit hữu cơ tạo thành nhiều vinyl có giá trị * ) CH ≡ CH + HCl CH 2 = CHCl    γ    ÷       Phản ứng trên xảy ra trong pha hơi ở t o = 150 ÷ 180 O C với xúc tác là HgCl 2 / than hoạt tính *) Cộng với H 2 SO 4 tạo thành vinylsunfo CH ≡ CH + H 2 SO 4 CH 2 = CH − OSO 3 H *) Cộng với HCN tạo thành acrylonitril CH ≡ CH + HCN CH 2 = CH − CN Xúc tác là CuCl 2 và NH 4 Cl *) Cộng với axit axetic tạo thành vinylaxetat CH ≡ CH + CH 3 COOH CH 2 = CH − OCOCH 3 Xúc tác và nhiệt độ ở đây tuỳ thuộc vào phản ứng được tiến hành trong pha lỏng hoặc pha hơi. Phản ứng này sẽ được nói kỹ hơn ở phần sau .  Với H 2 O CH ≡ CH + H 2 O CH 3 − CHO Xóc tác ở đây là Hg 2 + trong H 2 SO 4 Khi có oxit kẽm và oxit sắt ở nhiệt độ 360 – 450 0 C Axetylen tác dụng với nước tạo thành Axeton: 2CH≡CH + 3H 2 O hơi CH 3 – CO – CH 3 + CO 2 + 2H 2 . b.Phản ứng trùng hợp: Phản ứng Dime hoá trong môi trường HCl tạo thành vinylaxetylen 2 CH ≡ CH CH 2 = CH − C≡ CH Xúc tác là Cu 2 Cl 2 trong dung môi NH 4 Cl  Phản ứng Trime hoá 3CH ≡ CH C 6 H 6 c. Tính axit Do trong liên kết C− H , độ âm điện của Cacbon lớn hơn Hydro nên điện tử bị hót về phía Cacbon , do đó nguyên tử Hydro dễ dàng tách ra và làm cho axetylen có tính axit  Tác dụng với Natri kim loại                   !÷   CH ≡ CH + 2Na NaC ≡ CNa + H 2  Tạo muối axetylenit với kim loại CH ≡ CH + 2Me MeC ≡ CMe + H 2 . I.3. Điều chế Axetylen. Điều chế từ cacbua canxi. Cacbua canxi thu được từ oxit canxi và cốc trong lò hồ quang điện, phản ứng xảy ra mảnh liệt và đòi hỏi nguồn năng lượng điện dự trữ lớn.Đây là yếu tố quyết định giá thành của axetylen sản xuất được. Khi thuỷ phân cacbua canxi bằng nước ta thu được axetylen (phản ứng toả nhiều nhiệt). CaO + 3C CaC 2 + CO. CaC 2 +2H 2 O C 2 H 2 + Ca(OH) 2 . ∆H = - 127,1Kj/mol. Từ một kg cacbua canxi kỹ thuật có chứa tạp chất cốc, oxit canxi và những chất khác có thể thu được 230 ÷ 280 lít khí axetylen .Theo lý thuyết từ 1 kg cacbua canxi sạch thu được 380 lít C 2 H 2 . Chế biến axetylen từ hydrocacbon: Ta có thể thu axetylen từ Metan và những parafin khác bằng cách nhiệt phân ở nhiệt độ cao theo phản ứng thuận nghịch sau: 2CH 4 ↔ C 2 H 2 + 3H 2. ∆H 0 298 =376 KJ / mol. C 6 H 6 ↔ 3C 2 H 2 ∆H 0 298 =311KJ/mol. Đây là phản ứng thu nhiệt, cân bằng của chúng chỉ dịch chuyển về bên phải khi nhiệt độ khoảng : 1000 ÷1300 0 C trong thực tế để tăng vận tốc phản ứng cần nhiệt độ lớn hơn 1500 0 C đối với CH 4 và 1200 0 C đối với các hydrocacbon láng. Trong sản phẩm khí thu được ngoài axetylen còn có lẫn nhữnh parafin, olefin thấp phân tử ,benzen, metyl axetylen còng  vinyl axetylen , diaxetylen . II. TÍNH CHẤT CỦA AXIT AXETIC II.1. Tính chất vật lý "#$ %& Axit axetic là một chất lỏng không màu, có mùi chua của giấm , có vị chua , có tác dụng phá huỷ da gây bỏng. Axit Axetic dễ hoà tan trong nước, rượu , axeton và các dung môi khác theo bất cứ tỉ lệ nào. Axit Axetic tan tốt trong xenluloza và các nitroxenluloza. Khi đun nóng, axit Axetic hoà tan một lượng nhỏ phốtpho và một lượng rất nhỏ lưu huỳnh. Axit Axetic còn có thể hoà tan được nhiều chất hữu cơ , vô cơ , nã là hợp chất rất ổn định, hơi của nó không bị phân huỷ ở nhiệt độ 400 O C, nhiệt độ đốt nóng là 3490 kcal/mol . Một số tính chất vật lý chủ yếu của Axit Axetic :  Tỉ trọng 1,049 g/cm 3 ( ở 20 O C )  Kết tinh ở nhiệt độ là 16,63 O C thành tinh thể không màu có khối lượng riêng là 1,105 g/cm  Nhiệt độ sôi là t s o = 118 O C. Bảng các thông số vật lý đặc trưng của axit axetic. Đại lượng. Giá trị Nhiệt dung riêng ,C p (ở nhiệt độ 25 0 C) 1,110 J.g -1 .K -1 . Nhiệt dung riêng ,C p (dạng lỏng, ở 19,4 0 C ) 2,043 J.g -1 .K -1 . Nhiệt dung riêng ,C p ( dạng tinh thể, ở 1,5 0 C) 1,470 J.g -1 .K -1 . Nhiệt kết tinh 195,5 J / g. Nhiệt hoá hơi (ở nhiệt độ sôi) 394,5 J / g. Độ nhít (ở 25 0 C) 10,97 m.Pa Hằng số điện môi (ở nhiệt độ 20 0 C) 6,170 Chỉ sè khúc xạ n D 20 1,3719 Entapy tạo thành (∆H 0 298 láng) -484,50 Kj / mol Entapy tạo thành (∆H 0 298 hơi) -432,25 Kj / mol Điệm chớp cháy cốc kín 43 0 C Điểm tự bốc cháy 465 0 C Giớ hạn nổ trong không khí 4,0 - 16% thể tích Nhiệt độ tới hạn , T c 592,71 K áp suất tới hạn , P c 5,786 MPa Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn rượu có cùng khối lượng phân tử là vì giữa các phân tử axit có liên kết hydro bền vững . Ngoài ra , axit axetic còn có khả năng hót Èm từ không khí . Axit axetic được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm , dệt và là sản phẩm trung gian rất quan trọng trong tổng hợp hữu cơ. Axit axetic được dùng để điều chế axeton , etyl axetat , i-amyl axetat , mét số dược phẩm ( như là aspirin …), polime ( vinylaxetat , xenlulozơ axetat …), chất diệt cỏ … Nhôm axetat và crom axetat được dùng làm chất cầm màu trong công nghiệp nhuộm . Dung dịch axit axetic 3 ÷ 6% được dùng làm dấm ăn ( thu được khi cho lên men giấm các dung dịch đường , rượu etylic …) II.2. Tính chất hoá học: Axit axetic có công thức phân tử là CH 3 COOH , là axit một lần axit và công thức cấu tạo là : Các tính chất hoá học của nó được quyết định bởi sự có mặt của của nhóm cacboxyl − COOH trong phân tử.  Trong nước , CH 3 COOH phân ly ( điện ly ) CH 3 COOH + H 2 O + H 3 O + . So với các axit vô cơ thì CH 3 COOH là một axit yếu , K a rất nhỏ.  Tác dụng với dung dịch kiềm CH 3 COOH + NaOH CH 3 COONa + H 2 O Muối tạo thành sẽ bị phân huỷ mạnh trong nước.  Tác dụng với Pentaclorua Photpho ( PCl 5 ) tạo thành clorua axetic CH 3 COOH + PCl 5 CH CH 3 − C = O + POCl 3 + HCl  Phản ứng loại H 2 O tạo thành Anhydrit axetic                                    '       Tác dụng với kim loại tạo muối axetat : 2CH 3 COOH + Mn (CH 3 COO) 2 Mn + H 2 . Muối của axit axetic có giá trị sử dụng rất lớn .Axetat kem, axetat đồng được sử dụng đẻ làm bột màu. Ngoài ra axetat sắt, axetat natri, axetat mangan … được sử dụng để làm xúc tác cho các quá trình tổng hợp hữu cơ.  Phản ứng tổng hợp Axeto-phenon : Cho hơi của hỗn hợp axit axetic và axit benzoic đi qua xúc tác (THO 2 , MnO 2 ) ở 400 ÷ 500 0 C : CH 3 COOH + C 6 H 5 COOH C 6 H 5 COCH 3 + CO 2 + H 2 O. Axeton-phenon có mùi dễ chịu được sử dụng trong công nghiệp hương liệu để sản xuất xà phòng thơm.  Phản ứng với axetylen với xúc tác thuỷ ngân ở nhiệt độ 70 ÷ 85 0 C tạo thành etyl diaxetat: 2CH 2CH 3 COOH + C 2 H 2 CH 3 – CH - (OCOCH 3 ) 2. Dưới tác dụng của nhiệt độ và xúc tác etyl diaxetat sẽ phân huỷ tạo thành axetaldehyt và anhydric axetic. CH 3 CH(OCOCH 3 ) 2 CH 3 CHO + (CH 3 CO) 2 O.  Phản ứng thế halogen vào gốc hydrocacbon CH 3 COOH + Cl 2 ClCH 2 COOH + HCl  Tác dụng với rượu tạo thành este ( Phản ứng este hóa ) CH 3 COOH + ROH CH 3 COOR + H 2 O  Tác dụng với NH 3 tạo thành Amid CH 3 COOH +NH 3 CH 3 COONH 4 CH 3 − C NH 2 + H 2 O  Phản ứng Decacboxyl hoá tạo thành axeton 2CH 3 COOH CH CH 3 − CO − CH 3 + H 2 O + CO 2  Phản ứng với C 2 H 2 tạo thành monome Vinylaxetat CH 3 COOH + CH ≡ CH CH 2 = CH − OCOCH 3 (÷     ) *    +    ,  [...]... phn ng cng ca axit axetic vi VA to thnh Etyliden diaxetat CH2=CHOCOCH3 + CH3COOH CH CH3CH(OCOCH3)2 ; H= 6,2Kcal c C ch CH CH + HgSO4 HC = CH HC = CH HgSO4 HC = CH + CH3COOH HgSO OCOCH3HgSO HgSO4 + CH2 = CH 4 d Xỳc tỏc Xỳc tỏc dựng trong pha lng l mui thu ngõn ca cỏc axit khỏc nhau : axit sunforic , axit photphoric Xỳc tỏc cú hot tớnh tt nht l khi ta cho oxit thu ngõn HgO tỏc dng vi axit axetic v Oleum... nha composit trỏnh s n mũn , do trong quỏ trỡnh phn ng cú s to thnh axit HCl Tuy nhiờn õy l nhng vt liu t tin v do ú nú lm cho tng chi phớ cho ton b quỏ trỡnh ny cao hn khong 50% so vi quỏ trỡnh tng hp VA t axetylen ( C2H2 ) v axit axetic (CH3COOH ) trong pha hi I.3 Quỏ trỡnh tin tin hnh trong pha khớ: Tng hp VA t axetylen v axit axetic trong pha khớ l mt phng phỏp hiu qu cú nhiu u im phng phỏp trong... CH3COOH 2 B Cỏc phng phỏp sn xut Vinylaxetat Hin nay trờn th gii cú rt nhiu phng phỏp sn xut VA , nhng cú ba phng phỏp chớnh c nhiu nc s dng ú l : Tng hp VA t Axờtylen (C2H2) v axit Axetic ( CH3COOH ) , c tin hnh trong pha lng hoc pha khớ Tng hp VA t Etylen (C2H4) , axit Axetic ( CH3COOH ) v Oxy ( O2) , c tin hnh trong pha lng hoc pha khớ Tng hp VA t Etyliden diaxetat ( CH3CH(OCOCH3)2 ) Trong ú... nh : axtadehyt, axeton, metyl axetat, khỏ nhiu etyliden diaxetat, v nguyờn liu cha phn ng ht i S cụng ngh v nguyờn lý hot ng S cụng ngh ( trang 30 ) Nguyờn lý hot ng: Hn hp axit axtic v anhydrit axetic c a vo thit b trn xỳc tỏc ( f ), nh ú m xỳc tỏc mui thu ngõn hoc phụtpho s c phõn tỏn u trong hn hp axit axtic v anhydrit axetic Sau ú hn hp ny c a ti thit b phn ng (a) Axetylen c thi vo vo thit b... xut si vinylon , keo dỏn Khi thu phõn PVA trong mụi trng axit ta cũng thu c ru polyvinylic CH2 CH OCOCH3 + n H2O H+ CH2 CH OH n + n CH3COOH n Ta cú th tin hnh thu phõn tng phn ( vớ d 50% nhúm axetat ) v sn phm thu c dựng lm mng v vt liu gi da VA cũn cú kh nng ng trựng hp vi nhiu monome khỏc cho ta nhng loi polime cú giỏ tr Vớ dụ nh khi ng trựng hp VA vi vinylclorua ta thu c loi cht do vinylit... ETYLIDEN DIAXETAT I,1 Khỏi nim chung Quỏ trỡnh ny ó c Hóng Celanese Pampa, Texas M s dng sn xut ra VA v nm 1953 ó sn xut vi sn lng l 65 triu pound mt nm Quỏ trỡnh ny tri qua hai giai on Giai on th nht l phn ng gia axetaldehyt v alhydrit axetic to thnh Etyliden diaxetat Giai on th hai l s nhit phõn ca Etyliden diaxetat trong thỏp cracking to thnh VA Cỏc phn ng xy ra : Giai on th nht Xúc tác CH3CHO... phỏp sn xut VA i t Etylen , axit Axetic v Oxy c s dng rt rng rói vựng Bc M Cũn vựng Tõy u v c bit l chõu ỏ thỡ phng phỏp sn xut VA i t Axetylen v axit Axetic li c s dng nhiu hn Ngy nay cỏc phng phỏp sn xut VA trong pha lỏng ít c s dng v dn c thay th bng cỏc phng phỏp sn xut trong pha khớ , bi vỡ cỏc phng phỏp tin hnh trong pha lng thng cho hiu sut thp , gõy hao tn xỳc tỏc , xúc tỏc ụi khi rt c v gõy... sn xut cũn cú cỏc sn phm ph nh : etylyden axetat, n-buten (do s i me hoỏ ca etylen) v axetandehyt,CO2.Nu gi mt t l no ú c nh gia axit axetic v nc (to ra trong quỏ trỡnh phn ng) thỡ cú th kt hp tng hp vinyl axetat v axetadehyt Do quỏ trỡnh tin hnh trong pha lng nờn thit b phn ng l dng thỏp sc khớ v phi c ch to bng thộp titan hoc cỏc vt liu chng n mũn v chu c axits khỏc Thit b phn ng khụng cú b phn trao... kt qu l to thnh cỏc hp cht nha c Cỏc yu t nh hng Xúc tỏc Xúc tỏc dựng cho phng phỏp ny l axetat km mang trờn cht mang l than hot tớnh , silicagen , oxit nhụm mt s nc ngi ta dựng xỳc tỏc l axetat Cadimi v axetat canxi nhng hiu sut khụng cao nh mỏy thng hp VA ca c ó chun b xỳc tỏc nh sau : ngõm cỏc ht than hot tớnh cú kớch thc t 3 ữ 5 mm bng dung dch axetat km tớnh nh th no c 100 phn trng lng than... hoá 90 80 70 60 50 10 20 30 Lượng xúc tác (g/ lít C2H2 / giờ) Biu biu din s ph thuc % chuyn hoỏ ca CH3COOH vo lng xỳc tỏc Cỏc nguyờn nhõn lm gim hot tớnh ca xỳc tỏc l : - Axetylen b trựng hp, VA trựng hp to nờn cỏc polime bao ph b mt xỳc tỏc Axetat km b bay hi trong quỏ trỡnh phn ng - Axetylen b trựng hp , phn ng ta nhiu nhit gõy un núng cc b lm xỳc tỏc b phõn hu - Axetylen khụng sch cú cha cỏc cht . thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl Axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm tên than hoạt tính với công suất 150 000 tấn /. tiến hành tổng hợp được Vinyl Axetat từ Axetylen và axit Axetic trong pha khí với xúc tác axetat kẽm. Đây là một trong những phương pháp đạt được hiệu suất cao. Vinyl Axetat là một monome rất. pháp sản xuất VA đi từ Axetylen và axit Axetic lại được sử dụng nhiều hơn. Ngày nay các phương pháp sản xuất VA trong pha láng Ýt được sử dụng và dần được thay thế bằng các phương pháp sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm, thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm, thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm, II. TÍNH CHẤT CỦA AXIT AXETIC