giáo án công dân với các quyền tự do cơ bản

22 1.1K 0
giáo án công dân với các quyền tự do cơ bản

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài 6 CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (4 TIẾT) Tieát 3: 3. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 4. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 a. Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ? Chỗ ở của công dân bao gồm: Nhà riêng ở thành phố, nông thôn, căn hộ trong khu chung cư hay trong khu tập thể : Đó là tài sản riêng hoặc tài sản thuộc quyền sử dụng của công dân, là nơi thờ cúng tổ tiên, là nơi sum họp nghỉ ngơi của mỗi gia đình. Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I b.Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân b.Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân • Theo quy định của pháp luật, việc cá nhân, tổ chức tự tiện vaò chỗ ở của người khác, tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm pháp luật Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I Về nguyên tắc, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó cho phép. Tự tiện vào chỗ ở của người khác là vi phạm pháp luật, tuỳ theo mức độ vi phạm khác nhau mà có thể bò xử lí theo pháp luật. * Có thể tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được người đó đồng ý hay khơng ? Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I Có khi nào pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công Có khi nào pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân? Đó là các trường hơp nào? dân? Đó là các trường hơp nào? • Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của một người trong hai trường hợp: • +Khi có căn cứ để khẳng định chỗ ở, địa điểm của người đó có công cụ phương tiện để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật liên quan đến vụ án. • +Khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẩn tránh ở đó. Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I Gia cư bất khả xâm phạm Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I Trong cả hai trường hợp được phép khám xét chỗ Trong cả hai trường hợp được phép khám xét chỗ hoặc nơi làm việc của công dân thì việc khám xét hoặc nơi làm việc của công dân thì việc khám xét cũng phải theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật: cũng phải theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật: * Chỉ được tiến hành trong trường hợp thật cần thiết và chỉ những người do pháp luật quy đònh thuộc Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân, Cơ quan điều tra mới có thẩm quyền ra lệnh khám. * Khi khám chỗ ở, đòa điểm phải có mặt chủ nhà hoặc người đã thành niên trong gia đình, có đại diện của chiùnh quyền xã (phường, thò trấn) và người láng giềng chứng kiến. Không được khám vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được, nhưng phải ghi rõ lí do vào biên bản. Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I Tình huống: Tình huống: • Ông A mất một chiếc quạt điện. Do nghi ngờ con ông B lấy trộm nên ông A yêu cầu ông B cho vào nhà khám xét. Ông B không đồng ý nhưng ông A cùng con trai cứ tự tiện xông vào nhà để khám. Theo em, hành vi của bố con ông A có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân hay không? Giải thích vì sao? Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I Kết luận tình huống: Kết luận tình huống: • Hành vi của bố con ông A là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, vì: • Chỉ có người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thuộc tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra mới có quyềnkhams chỗ ở của công dân. Bố con ông A không có quyền này. • Việc khám xét phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục (như hướng dẫn trên đây), mà không được tự tiện xông vào nhà để khám) Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I c c . . Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của cơng dân chỗ ở của cơng dân • Nhằm đảm bảo cho công dân – con người có được cuộc sống tự do trong một xã hội dân chủ, văn minh. • Tránh mọi hành vi tự tiện của bất kì ai, cũng như hành vi lạm dụng quyền hạn của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước trong khi thi hành công vụ. Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I [...]... dự,nhân phẩm d.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của cơng dân e.Vi phạm quyền được bảo đảm an tồn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây: 2.Đánh người gây thương tích a.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của cơng dân b Viphạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe khoẻ b.Vi phạm quyền được pháp luật... trộm điệ thoại của người khác 9 Tự tiện khám chỗ ở của cơng dân Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của cơng dân Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của cơng dân Vi phạm quyền được bảo đảm an tồn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008... Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của cơng dân Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của cơng dân Vi phạm quyền được bảo đảm an tồn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I S T T 3 Hành vi Cơng dân bắt... nhân trong xã hội Trên cơ sở quyền này, cơng dân có một đời sống thoải mái mà khơng ai được tuỳ tiện xâm phạm tới CỦNG CỐ: Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây: 1.Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác: a.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của cơng dân b.Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe dự nhân phẩm c.Vi phạm quyền được pháp luật... thoại, điện tín Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I Dặn dò: • Trả lời câu hỏi số11sách giáo khoa trang 67 • Đọc trước phần Tự do ngơn luận và Trách nhiệm của Nhà nước và cơng dân trong việc đảm bảo và thực hiện các quyền tự do cơ bản của cơng dân ... phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm d.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của cơng dân e.Vi phạm quyền được bảo đảm an tồn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I CỦNG CỐ: Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây: S T T Hành vi 1 Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác 2 Đánh... người Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của cơng dân Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của cơng dân Vi phạm quyền được bảo đảm an tồn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I S T T 7 Hành vi Tự ý bóc thư.. .Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I IV.- Quyền được bảo đảm an tòan và bí mật thư tín, điện thọai, điện tín • Thế nào là bí mật, an toàn thư tín của công dân? • Thế nào là quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín? Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I GV... theo pháp luật ( xử phạt hành chính hoặc truy cứu theo trách nhiệm hình sự) Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I Câu hỏi: • Nếu có ai đó tự tiện bóc thư của em ra xem, em sẽ làm gì để bảo vệ quyền của mình? Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I Kết luận: • Quyền được đảm bảo an tồn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là điều... toàn và bí mật Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín là: • Khơng ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác • Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong trường hợp cần thiết mới có quyền kiểm sốt thư, điện tín, điện thoai của người khác • Người nào tự tiện bóc, mở . Bài 6 CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (4 TIẾT) Tieát 3: 3. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 4. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Giáo án môn. nghĩa quyền bất khả xâm phạm về Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của cơng dân chỗ ở của cơng dân • Nhằm đảm bảo cho công dân – con người có được cuộc sống tự do trong một xã hội dân. văn minh. • Tránh mọi hành vi tự tiện của bất kì ai, cũng như hành vi lạm dụng quyền hạn của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước trong khi thi hành công vụ. Giáo án mơn GDCD lớp 12-

Ngày đăng: 17/01/2015, 08:33

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • b.Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của cơng dân

 • Slide 4

 • Có khi nào pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của cơng dân? Đó là các trường hơp nào?

 • Slide 6

 • Trong cả hai trường hợp được phép khám xét chỗ hoặc nơi làm việc của công dân thì việc khám xét cũng phải theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật:

 • Tình huống:

 • Kết luận tình huống:

 • c. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của cơng dân

 • IV.- Quyền được bảo đảm an tòan và bí mật thư tín, điện thọai, điện tín

 • GV kết luận:

 • Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín là:

 • Câu hỏi:

 • Kết luận:

 • CỦNG CỐ: Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây:

 • Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây:

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan