Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (tiết 1) potx

5 3.5K 25
Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (tiết 1) potx

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (tiết 1) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài 6 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. Giúp học sinh nêu được KN, ND, ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thể của CD. 2. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do của CD. - Biết bảo vệ mình trước các hành vi xâm phạm của người khác. 3. Về thái độ. - Có ý thức bảo vệ quyền tự do của mình và tôn trọng quyền tự do của người khác. - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền tự do cơ bản của công dân. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, Tài liệu về PL KD, pháp luật đại cương của ĐHKTQ-Khoa luật III. Tiến trình lên lớp. 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Em hãy trình bày nội dung và ý nghĩa quyền BĐ giữa các tôn giáo ở VN? 3. Học bài mới. Ông A mất một con trâu và lên báo với công an xã nơi mình cư trú. Ông A khẳng định là ông B là người lấy cắp. Dựa vào lời khai báo của ông A, công an xã ngay lập tức bắt ông B. Vậy việc làm của công an xã có đúng không? Vậy để trả lời câu hỏi này hôm nay thầy cùng các em đI tìm hiểu bài 6 tiết 1 để làm sáng tỏ nội dung trên. Ho ạt động của giáo vi ên và h ọc sinh N ội dung kiến thức cần đạt Giáo viên sử dụng tình huống trong điểm a mục 1 về việc làm của công an xã làm câu hỏi đàm thoại. ? Theo em tại sao việc làm của công an xa là vi phạm quyền BKXP về thân thể của CD? (Vì chưa có căn cứ chứng minh anh X lấy trộm, không có thẩm quyến) ? Vậy thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? Như vậy quyền BKXP về thân thể thì không ai được tự tiện bắt người. Và hành vi tự tiện bắt người là hành vi xâm phạm đến quyền tự do về thân thể của công dân và là hành vi trái pháp luật. ? Theo em những người, cơ quan có thame quyền có quyền tự ý bắt người khác không? Để đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân thì chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong một số trường hợp cần thiết mà pháp luật quy định mới được tiến hành bắt người. ? Vậy có khi nào pháp luật cho bắt người 1. Các quyền tự do cơ bản của công dân. a. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. * Thế nào là quyền BKXP về thân thể của công dân. - Quyền này được ghi nhận ở điều 71 HP 1992 (sđ) - KN: không ai bị bắt, nếu không có quyết định của toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của VKS, trừ trường hợp phạm tội quả tang. * Nội dung quyền BKXP về thân thể của CD. - Không ai có quyền tự ý bắt giam, giữ nếu không có căn cứ chính đáng. - Các trường hợp được bắt, giam, giữ người. Trường hợp 1: Bắt bị can, bị cáo không? Chú ý 1: điều 88 của BLTTHS năm 2003 thì tội đặc biệt nghiêm trọng phạt từ 15 năm đến chung thân đến tử hình. Tội rất nghiêm trọng tối đa là 15 năm, Tội nghiêm trọng tối đa là 7 năm. Tội từ 2 năm trở xuống thì không áp dụng biện pháp bất để tạm giam. Chú ý 2: Thẩm quyền ra lệnh bắt tạm giam: theo khoản 1 điều 80 BLTTHS 2003 quy định + Viện trưởng, viện phó VKSND, VKSQS các cấp. + Chánh án, phó chánh án TAND, TAQS các cấp. + Thẩm phám giữ chức vụ chánh toà, phó chánh án toà án phúc thẩm TANDTC, Hội đồng xét xử. + Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp lệnh bắt người của những người này phải được VKS cùng cấp phê chuẩn. ? Vậy theo em bắt người trong trường hợp khẩn cấp phải đảm bảo những căn cứ nào? ? Vậy theo em khi có căn cứ quyết định người đó c.bị phạm tội rất và đặc biệt nghiêm trọng cần phải đảm bảo những yếu tố nào? ? Theo em bắt người trong trường hợp đ ể tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội. Đây là việc của VKS, TA có thẩm quyền. Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành. + Có căn cứ khẳng định người đó đang chuẩn bị thực hiện phạm tội rất và đặc biệt nghiêm trọng.  Căn cứ xác đáng  Kiểm tra xác minh nguồn tin, xác định rõ người đó đang chuẩn bị phạm tội. + Khi có người trông thấy và xác nhận đúng là người đó đã t.hiện phạm tội.  Người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xẩy ra chính mắt trông thấy.  Lần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn + Bắt người phạm tội quả tang kh ẩn cấp cần phaỉ có những điều kiện n ào? ? Theo em bắt người phạm tội quả tang hay bị truy nã cần phải có điều kiện gì? Chú ý 1: Người phạm tội hoặc sau khi phạm tội bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt cũng như người đang bị truy nã thì ai cũng có quyền được bắt và giải đến cơ quan có chức năng. ? Tại sao pháp luật cho phép bắt người trong trường hợp này? Chú ý 2: Thẩm quyền bắt người trong trường hợp khẩn cấp được quy định ở khoản 2 điều 81 BLTTHS năm 2003. + Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp + Người chỉ huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn, người chỉ huy đồn biên phòng ở hải đảo và biên giới. + Người chi huy tàu bay, tàu biển khi rời khỏi sân bay, bến cảng. ? Theo em tại sao đây là quyền cơ bản nhất của CD? (vì nó liên quan đến quyền được sống, TD của con người, liên quan đến hoạt động của các cơ quan NN với công dân) hay đang b ị truy n ã.  Có dấu vết p.tội trên người hoặc nơi ở  Xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ. Như vậy: cả ba trường hợp này nhằm: giữ gìn TTAN, điều tra tội phạm, ngăn chặn tội phạm. * Ý nghĩa quyền BKXP về TT của công dân. - Đây là quyền TD quan trọng nhất của công dân - Ngăn chặn hành vi tự tiện bắt gnười - Cơ quan NN có thẩm quyền bảo vệ công dân. 4. Củng cố. - Giáo viên nhắc lại kiến thức trọng tâm của tiết - Giáo viên cho học sinh làm bài tập 3 trong SGK trang 66 5. Dặn dò nhắc nhở. Về nhà học bài cũ và chuẩn bị tiết 2 bài 6 Giáo án số: 06 Ngày soạn: 20- 08- 2010 Tuần thứ: 07 L ớp 12 C 8 12C 9 12 C 10 Ngày d ạy S ĩ số . luật cho bắt người 1. Các quyền tự do cơ bản của công dân. a. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. * Thế nào là quyền BKXP về thân thể của công dân. - Quyền này được ghi nhận. CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (tiết 1) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài 6 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. Giúp học sinh nêu được KN, ND, ý nghĩa của quyền bất. nghĩa quyền BKXP về TT của công dân. - Đây là quyền TD quan trọng nhất của công dân - Ngăn chặn hành vi tự tiện bắt gnười - Cơ quan NN có thẩm quyền bảo vệ công dân. 4. Củng cố. - Giáo

Ngày đăng: 07/08/2014, 22:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan