0

thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho khách sạn hải đăng – tp. rạch giá, tỉnh kiên giang

32 1,317 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 19:13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CHẾ BIẾN KHOA CHẾ BIẾN Chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt – Lạnh Chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt – Lạnh Đề tài: Đề tài: THIẾT KẾ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ CHO KHÁCH SẠN HẢI ĐĂNG – TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG CHO KHÁCH SẠN HẢI ĐĂNG – TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG SVTH : Đỗ Văn Giáp GVHD: TS. Nguyễn Thanh Nha Trang, tháng 12 năm 2007 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Trong nhiều năm qua nền kinh tế nước ta từng bước phát triển Trong nhiều năm qua nền kinh tế nước ta từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế phát triển nên mức và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế phát triển nên mức sống tăng lên và các công trình xây dựng như nhà cửa, khách sạn, sống tăng lên và các công trình xây dựng như nhà cửa, khách sạn, văn phòng mọc lên nhanh chóng. văn phòng mọc lên nhanh chóng. Khi mức sống tăng lên thì con người sẽ nghĩ đến việc chăm Khi mức sống tăng lên thì con người sẽ nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sóc sức khỏe. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe con người là môi trường không khí xung quanh. Môi sức khỏe con người là môi trường không khí xung quanh. Môi trường không khí xung quanh hầu như không đáp ứng được các trường không khí xung quanh hầu như không đáp ứng được các điều kiện vi khí hậu đối với con người. điều kiện vi khí hậu đối với con người. Do đó điều hòa tiện nghi không thể thiếu trong các tòa nhà, Do đó điều hòa tiện nghi không thể thiếu trong các tòa nhà, khách sạn, văn phòng, nhà hàng khách sạn, văn phòng, nhà hàng Được sự phân công của Ban chủ nhiệm khoa Chế biến, em Được sự phân công của Ban chủ nhiệm khoa Chế biến, em thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho khách sạn Hải Đăng – thành phố Rạch không khí và thông gió cho khách sạn Hải Đăng – thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Giá, tỉnh Kiên Giang. NỘI DUNG TRÌNH BÀY NỘI DUNG TRÌNH BÀY BAO GỒM CÁC MỤC NHƯ SAU: BAO GỒM CÁC MỤC NHƯ SAU:  Chương 1 Chương 1 : : Phần mở đầu Phần mở đầu  Chương 2 Chương 2 : : Giới thiệu tổng quan công trình và chọn Giới thiệu tổng quan công trình và chọn phương án thiết kế phương án thiết kế  Chương 3 Chương 3 : : Tính toán nhiệt tải và thành lập sơ đồ điều Tính toán nhiệt tải và thành lập sơ đồ điều hòa không khí hòa không khí  Chương 4 Chương 4 : : Chọn máy, thiết bị và thiết kế mạng ống Chọn máy, thiết bị và thiết kế mạng ống  Chương 5 Chương 5 : : Tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển, Tính toán, thiết kế hệ thống vận chuyển, phân phối không khí và thông gió phân phối không khí và thông gió  Chương 6 Chương 6 : : Công tác thi công lắp đặt hệ thống thiết bị, Công tác thi công lắp đặt hệ thống thiết bị, chạy thử và xử lý sự cố chạy thử và xử lý sự cố Chương 1: Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. KHÁI NIỆM 1.1. KHÁI NIỆM Điều hòa không khí là quá trình xử lý không khí, trong đó Điều hòa không khí là quá trình xử lý không khí, trong đó các thông số về nhiệt độ, độ ẩm tương đối, sự tuần hoàn lưu các thông số về nhiệt độ, độ ẩm tương đối, sự tuần hoàn lưu thông phân phối không khí, các tạp chất hóa học, tiếng ồn được thông phân phối không khí, các tạp chất hóa học, tiếng ồn được điều chỉnh trong phạm vi cho trước theo yêu cầu của không gian điều chỉnh trong phạm vi cho trước theo yêu cầu của không gian cần điều hòa mà không phụ thuộc vào các điều kiện thời tiết đang cần điều hòa mà không phụ thuộc vào các điều kiện thời tiết đang diễn ra ở bên ngoài không gian điều hòa. diễn ra ở bên ngoài không gian điều hòa. 1.2. VAI TRÒ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 1.2. VAI TRÒ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Điều hòa không khí tạo ra và giữ ổn định các thông số trạng Điều hòa không khí tạo ra và giữ ổn định các thông số trạng thái của không khí trong không gian hoạt động của con người thái của không khí trong không gian hoạt động của con người luôn nằm ở vùng cho phép, để cho con người cảm thấy dễ chịu luôn nằm ở vùng cho phép, để cho con người cảm thấy dễ chịu nhất. nhất. Ngoài ra, điều hòa không khí còn đáp ứng việc đảm bảo các Ngoài ra, điều hòa không khí còn đáp ứng việc đảm bảo các thông số trạng thái của không khí theo điều kiện của công nghệ thông số trạng thái của không khí theo điều kiện của công nghệ sản xuất. sản xuất. Chương 2 Chương 2 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH 2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH Khách sạn Hải Đăng là một khách sạn có cấu trúc hiện đại, Khách sạn Hải Đăng là một khách sạn có cấu trúc hiện đại, gồm: 17 tầng lầu, một tầng trệt và một tầng mái, cao khoảng 60m, gồm: 17 tầng lầu, một tầng trệt và một tầng mái, cao khoảng 60m, rộng khoảng 651,3m rộng khoảng 651,3m 2 2 với mặt tiền quay về hướng Bắc. Vị trí của với mặt tiền quay về hướng Bắc. Vị trí của khách sạn tọa lạc trên đường Trung tâm, thành phố Rạch Giá, tỉnh khách sạn tọa lạc trên đường Trung tâm, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Kiên Giang. Đây là khách sạn mới xây dựng nhằm phục vụ khách trong Đây là khách sạn mới xây dựng nhằm phục vụ khách trong nước và khách quốc tế. nước và khách quốc tế. Công trình với kiến trúc và cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng Công trình với kiến trúc và cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng được tiêu chuẩn khách sạn bốn sao, được phân thành nhiều phòng được tiêu chuẩn khách sạn bốn sao, được phân thành nhiều phòng phù hợp với từng mục đích sử dụng khác nhau. phù hợp với từng mục đích sử dụng khác nhau. Hệ thống điều hòa phục vụ từ tầng trệt đến tầng 17. Hệ thống điều hòa phục vụ từ tầng trệt đến tầng 17. Tầng Phòng Mục đích sử dụng Diện tích [m 2 ] Chiều cao [m] DT kính [m 2 ] DT tưòng bao [m 2 ] DT tường ngăn [m 2 ] 1 2 3 4 5 6 7 8 Trệt 01 Sảnh đón 321,86 2,8 15,68 85,96 99 02 Sảnh tiếp tân 59,89 2,8 15,96 15,4 59,64 03 ÷ 18 Massege 6 2,8 0 5,32 3,78 19 ÷ 23 Spa 11,6 2,8 0 0 14 24 Thư giãn 56 2,8 0 0 77 1 01 Văn phòng 107,61 2,8 8 50, 1 5,04 02 Văn phòng 101,53 2,8 6 53,92 22 2 ÷ 10 01 P. nhân viên 14,63 2,8 0 21,56 19,58 02 P. ngủ loại 1 30,74 2,8 3 28,96 8,94 03 P. ngủ loại 1 28,67 2,8 3 7,92 8,94 04 P. ngủ loại 1 31,46 2,8 3 10,44 11,46 Bảng: Các thông số của các phòng cần trang bị máy điều hòa 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ÷ 10 05 P. ngủ loại 1 24,58 2,8 3 7,92 8,94 06 P. tài xế 14,11 2,8 4,5 17,06 19,58 11 ÷ 14 & 16 01 P. tiếp khách 14,63 2,8 4,5 21,56 8,66 02 P. ngủ loại 2 35,29 2,8 3 33,72 4,76 03 P. ngủ loại 2 28,67 2,8 3 7,92 8,94 04 P. ngủ loại 2 31,46 2,8 3 10,44 11,46 05 P. ngủ loại 2 24,58 2,8 3 7,92 8,94 06 P. tài xế 14,11 2,8 4,5 17,06 19,58 15 01 P. thư kí 14,63 2,8 0 21,56 19,58 02 P. tiếp khách 22,53 2,8 4,5 27,47 10,92 03 P.nghỉ nguyên thủ 60,69 2,8 5,25 26,39 20,4 04 P. vệ sĩ 24,58 2,8 4,5 7,92 8,94 05 P. tài xế 14,11 2,8 4,5 17,06 19,58 17 Quầy bar, pha chế & chỉnh nhạc Thư giãn, giải trí & ca nhạc 191,4 3 0 168,6 0 2.2. CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO CÔNG 2.2. CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO CÔNG TRÌNH TRÌNH Ta chọn hệ điều hòa một mẹ nhiều con VRV của hãng Gree Ta chọn hệ điều hòa một mẹ nhiều con VRV của hãng Gree có tên thương mại là GMV (Gree Multi Variable). có tên thương mại là GMV (Gree Multi Variable). 2.3. CHỌN CẤP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ CHỌN THÔNG 2.3. CHỌN CẤP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ CHỌN THÔNG SỐ THIẾT KẾ SỐ THIẾT KẾ Bảng: Các thông số tính toán trong nhà và ngoài nhà Bảng: Các thông số tính toán trong nhà và ngoài nhà Điều Điều hòa hòa cấp 3 cấp 3 Thông số Thông số Nhiệt Nhiệt độ độ t [ t [ 0 0 C] C] Độ Độ ẩm ẩm ϕ ϕ [%] [%] Entanpy Entanpy I [kJ/kg kkk] I [kJ/kg kkk] Độ Độ chứa hơi chứa hơi d [g/kg kkk] d [g/kg kkk] Nhiệt độ Nhiệt độ đọng sương đọng sương t t s s [ [ 0 0 C] C] Trong Trong nhà nhà 25 25 0 0 C C 65% 65% 58 58 12,8 12,8 17,8 17,8 Ngoài Ngoài nhà nhà 33,5 33,5 0 0 C C 60% 60% 84,5 84,5 19,8 19,8 24,6 24,6 Chương 3 Chương 3 : TÍNH TOÁN NHIỆT TẢI : TÍNH TOÁN NHIỆT TẢI VÀ THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 3.1. TÍNH NHIỆT HIỆN THỪA VÀ NHIỆT ẨN THỪA 3.1. TÍNH NHIỆT HIỆN THỪA VÀ NHIỆT ẨN THỪA Ta tính ví dụ cho phòng đặc trưng 203, các phòng còn lại Ta tính ví dụ cho phòng đặc trưng 203, các phòng còn lại được tính toán tương tự. được tính toán tương tự. 3.1.1. Nhiệt thừa do sự xâm nhập của các nguồn nhiệt từ bên 3.1.1. Nhiệt thừa do sự xâm nhập của các nguồn nhiệt từ bên ngoài vào trong không gian cần điều hòa. ngoài vào trong không gian cần điều hòa. 1. Nhiệt hiện bức xạ qua kính Q 1. Nhiệt hiện bức xạ qua kính Q 11 11 Q 11 = n t . Q’ 11 88,0 )]4,0(4,0[ maxT mkmkmmkkk R R ααρρτατα ++++= = [0,4.0,15 + 0,77(0,09 + 0,14 + 0,88.0,77 + 0,4.0,15.0,09)].517/0,88 = 448,27 W/m 2 mkmmđsck RFQ εεεεε ' 11 = = 3.448,27.1,0004.0,94.1.1,17.0,94 = 1390,84 W Vậy : Q 11 = n t . Q’ 11 = 0,62.1390,84 = 862,32 W ÷÷ 2. Nhiệt hiện truyền qua mái bằng bức xạ và do 2. Nhiệt hiện truyền qua mái bằng bức xạ và do Phòng 203 và các phòng khác của khách sạn nằm giữa các tầng Phòng 203 và các phòng khác của khách sạn nằm giữa các tầng trong tòa nhà điều hòa nên Q trong tòa nhà điều hòa nên Q 21 21 = 0. Riêng tầng 17 trên cùng của = 0. Riêng tầng 17 trên cùng của khách sạn là có lượng nhiệt Q khách sạn là có lượng nhiệt Q 21 21 truyền vào phòng. truyền vào phòng. Tính Q Tính Q 21 21 của tầng 17: của tầng 17: 3. Nhiệt hiện truyền qua vách Q 3. Nhiệt hiện truyền qua vách Q 22 22 a) Nhiệt truyền qua tường Q a) Nhiệt truyền qua tường Q 22t 22t + Nhiệt truyền qua tường bao: + Nhiệt truyền qua tường bao: + Nhiệt truyền qua tường ngăn: + Nhiệt truyền qua tường ngăn: WtFkQ 69,177325,4.4,191.18,2 21 ==∆= 21 :Qt ∆ kctiii QQQtFkQQ 222222222 ++=∆== ∑ WtFkQ tbtbtbtb 9,1955,8.92,7.91,2 22 ==∆= WtFkQ tntntntn 17,9925,4.94,8.61,2 ==∆= [...]... hút ra bằng lượng gió tươi cấp vào phòng nên ta chọn miệng hút FAG có kích thước giống như của miệng gió tươi 5.2 TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG GIĨ 5.2.1 Tính tốn hệ thống thơng gió Bao gồm hai hệ thống: cấp khí tươi và thải khí thải 1 Tính tốn hệ thống cấp khơng khí tươi (Theo phương pháp ma sát đồng đều) Tính ví dụ cho ống gió tươi ở tầng 2: a) Ta chọn tổn thất áp suất ma sát cho một mét ống: ∆... hỏi phải kiểm tra cẩn thận, đúng kỹ thuật 6.3 MỘT SỐ SỰ CỐ VÀ CÁCH XỬ LÝ Các sự cố thường gặp như: hệ thống khơng khởi động, hệ thống đang hoạt động bị dừng đột ngột, cơng suất lạnh thiếu đòi hỏi phải tìm rõ ngun nhân để xử lý kịp thời Chương 7: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN Hệ thống điều hòa mà em thiết kế ở trên là hệ thống tương đối hiện đại với việc sử dụng cơng nghệ mới của ngành điều hòa khơng khí, ... đường ống gió tầng 2 cũng làm tương tự Lắp bên ngồi đường ống gió tươi là mặt nạ FAL có kích thước 400 x 200 mm và lưới chắn cơn trùng 2 Tính tốn hệ thống hút khơng khí thải Do lượng khí thải hút ra khỏi phòng bằng lượng khí tươi cấp vào phòng nên kích thước của ống khí thải giống như của khí tươi 5.2.2 Tính chọn quạt cấp khơng khí tươi và quạt hút khơng khí thải 1 Tính chọn quạt cấp khơng khí tươi... Đây là hệ thống điều hòa đáp ứng được hầu hết các u cầu đặt ra của cơng trình như: tính cơng nghệ và tính thẩm mỹ cao của khách sạn Tuy nhiên do đặc điểm của cơng trình xây dựng là khơng có mái che và lại có nhiều kính nên nhiệt tải Q0 tăng lên, do đó điện năng tiêu thụ cho hệ thống điều hòa sẽ tăng lên một lượng đáng kể Vì vậy theo ý kiến đề xuất của cá nhân em thì ta nên dùng biện pháp che nắng cho. .. ống gió tươi là: ∆p = ∆pms + ∆pcb = 12,29 + 121,63 = 133,92 Pa Ta chọn quạt ly tâm do Nga chế tạo có kí hiệu là: U4-70 N0 quạt 2½ Năng suất [m3/h] 540 Cột áp [Pa] 218 Hiệu suất [%] 75 2 Tính chọn quạt hút khơng khí thải Do lượng khí thải hút ra bằng lượng khí tươi cấp vào phòng và chiều dài cũng như kết cấu đường ống gió của đường ống gió thải giống như của đường ống gió tươi nên ta chọn quạt hút khí. .. gió tươi nên ta chọn quạt hút khí thải cũng giống như quạt cấp khí tươi Chương 6: CƠNG TÁC THI CƠNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ, CHẠY THỬ VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ 6.1 CƠNG TÁC THI CƠNG LẮP ĐẶT Các thiết bị như dàn nóng, dàn lạnh, đường ống gas, đường ống nước xả, cách nhiệt cho hệ thống đòi hỏi phải chính xác, đúng kỹ thuật, đảm bảo tính cơng nghệ và tính thẩm mỹ 6.2 KIỂM TRA VÀ CHẠY THỬ Các cơng việc như: thử... 18661,77 20501,05 39162,82 3.2 THÀNH LẬP VÀ TÍNH TỐN SƠ ĐỒ ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ 3.2.1 Chọn sơ đồ tuần hồn khơng khí một cấp 2 N 3 4 1 5 T 6 9 7 1 - Của lấy gió tươi 2 - Buồng hòa trộn 3 - Thiết bị xử lý nhiệt ẩm 4 - Quạt gió cấp 5 - Miệng thổi 6 - Miệng hồi 7 - Lọc bụi 8 - Cửa gió thải 9 - Cửa gió hồi 8 3.2.2 Biểu diễn các điểm trên ẩm đồ Ví dụ tính cho phòng 203: 1 Hệ số nhiệt hiện phòng RSHF: ε hf = ε... truyền qua cửa ra vào Q22c : Q22 c = k c Fc ∆t = 2,65.1,98.4,25 = 22,3 W c) Nhiệt truyền qua kính Q22k : Q22 k = k k Fk ∆t = 5,89.3.8,5 = 150,2 W 4 Nhiệt hiện truyền qua nền Q23 : Phòng 203 và các phòng khác của khách sạn đều đặt giữa hai phòng điều hòa nên Q23 = 0 Riêng các phòng của tầng trệt khách sạn được đặt ngay trên mặt đất nên tầng trệt có lượng nhiệt hiện truyền qua nền Tính Q23 vào sảnh đón thuộc... buồng hòa trộn: LT = 742,91 m3/h Tra trong Catolog của hãng Gree, ta chọn miệng hồi dạng khe có kích thước: 700 x 150 mm 3 Chọn miệng cấp gió tươi (Tính chọn ví dụ cho phòng 206) Phòng 206 có 2 người nên cần lưu lượng khơng khí tươi: LN = 2.7,5 = 15 l/s = 56 m3/h Tra trong Catolog của hãng Gree, ta chọn miệng cấp gió tươi FAG có kích thước: 200 x 200 mm 4 Chọn miệng hút khí thải Do lượng khí thải hút... nhiệt độ phòng và nhiệt độ thổi vào ∆ = tT – tV = (25 + 273) – (19 + 273) = 6 K . THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ CHO KHÁCH SẠN HẢI ĐĂNG – TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG CHO KHÁCH SẠN HẢI ĐĂNG – TP. RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG SVTH. nghiệp với đề tài: thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: Thiết kế hệ thống điều hòa Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho khách sạn Hải Đăng – thành phố Rạch không khí và. điều hòa. 1.2. VAI TRÒ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 1.2. VAI TRÒ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Điều hòa không khí tạo ra và giữ ổn định các thông số trạng Điều hòa không khí tạo ra và
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho khách sạn hải đăng – tp. rạch giá, tỉnh kiên giang, thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho khách sạn hải đăng – tp. rạch giá, tỉnh kiên giang, , Chương 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CƠNG TRÌNH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ, Chương 3: TÍNH TỐN NHIỆT TẢI VÀ THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ, Chương 4: CHỌN MÁY, THIẾT BỊ VÀ THIẾT KẾ MẠNG ỐNG, Chương 5: TÍNH TỐN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN PHÂN PHỐI KHƠNG KHÍ VÀ THƠNG GIĨ

Từ khóa liên quan