0

tổng đài alcatel 1000e10 -nghiên cứu đơn vị đấu nối thuê bao csn

108 273 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 15:45

Tổng đài alcatel 1000E10 Lời mở đầu Chúng ta đang tiếp bớc vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự phát triển nh vũ bão. Trong các ngành khoa học kỹ thuật ,đặc biệt là kỹ thuật thông tin thoại, thông tin số liệu, truyền dẫn hình ảnh ,thông tin di động ngày càng trở nên đa dạng, sự phát triển của công nghệ thông tin bao gồm cả công nghệ truyền dẫn cáp quang, kỹ thuật số, kỹ thuật hệ thống vệ tinh mật độ lớn đạt đợc những thành tựu to lớn. Việc ứng dụng các thành tựu đó vào mạng thông tin đã nâng cấp cho hệ thống về tính năng và mức độ phát triển. Tổng đài Alcatel 1000 E10 (OCB-283) là tổng đài thuộc thế hệ tổng đài số do hãng Alcatel CIT sản xuất và đợc đa vào sử dụng taị Việt nam bởi tính năng mềm dẻo với khả năng thích ứng của nó. Hiện nay, họ tổng đài 1000E10 đợc dùng làm tổng đài HOST ở nhiều Bu điện Tỉnh Thành phố trong cả nớc. Số đờng dây thuê bao của họ tổng đài E10 chiếm một tỷ trọng lớn trên toàn mạng viễn thông việt nam. Đề tài tổng đài Alcatel 1000E10 -Nghiên cứu đơn vị đấu nối thuê bao CSN. Nội dung đồ án tốt nghiệp gồm ba phần: Phân I: Khái quát tổng đài điện tử số SPC PhầnII: Tổng đài Alcatel 1000E10 PhầnIII: Đơn vị đấu nối thuê bao CSN Vì thời gian có hạn, kiến thức rộng, do vậy em không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong đợc sự thông cảm của các Thầy cô giáo. Em xin cảm ơn các Thầy cô giáo trong khoa Công nghệ điện tử thông tin,đặc biệt là Thầy giáo nguyễn tiến khải, ngời đã tận tình hớng dẫn để em hoàn thành tốt bản Đồ án tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên thực hiện Tổng đài alcatel 1000E10 Mục lục Lời nói đầu Phần I : Khái quát về tổng đài điện tử số SPC (Stored program controled ).6 Ch ơng i : Giới thiệu chung về tổng đài điện tử số SPC 6 I.1. Sự ra đời và phát triển của tổng đài điện tử số 6 I.2. Tổng quan về tổng đài điên tử số SPC 6 I.2.1. Nguyên lý cấu tạo của tổng đài điện tử số SPC 7 I.2.1.1. Sơ đồ khối 8 I.2.1.2. Nhiệm vụ của các khối chức năng 9 I.2.1.2.1. Thiết bị đầu cuối 9 I.2.1.2.2. Thiết bị chuyển mạch 10 I.2.1.2.3. Bộ điều khiển trung tâm 11 I.2.1.2.4. Thiết bị ngoại vi chuyển mạch 12 I.2.1.2.5. Thiết bị ngoại vi báo hiệu 13 I.2.1.2.6. Thiết bị trao đổi ngời- máy 14 Ch ơng II : Tổng quan về chuyển mạch số 15 II.1. Giới thiệu về chuyển mạch số 15 II.2. Các trờng chuyển mạch số 16 II.2.1. Chuyển mạch thời gian T 16 II.2.1.1 .Chuyển mạch thời gian điều khiển đầu vào 17 II.2.1.1.1. Sơ đồ nguyên lý 17 II.2.1.1.2. Nguyên lya làm việc 18 II.2.1.2. Chuyển mạch thời gian điều khiển đầu ra 19 II.2.1.2.1. Sơ đồ nguyên lý 19 II.2.1.2.2 .Nguyên lý làm việc 20 II.2.2 .Chuyển mạch không gian S 21 II.2.2.1. Sơ đồ nguyên lý 22 II.2.2.2 Nguyên lý chuyển mạch 23 Tổng đài alcatel 1000E10 Phần II: Tổng đài Alcatel 1000E10 và ứng dụng hệ thống trong vận hành và bảo dỡng Ch ơng III : Cấu trúc hệ thống của tổng đài Alcatel 1000E10 (OCB- 283) III.1 Vị trí và các ứng dụng của tổng đài điện tử 24 III.1.1 Vị trí 24 III.1.2. Các ứng dụng 25 III.1.3 Mạng toàn cầu 26 III.2 Cấu trúc hệ thống 27 III.2.1 Cấu trúc tổng thể 27 III.2.2 Các gaio tiếp chuẩn của phân hệ 28 III.3 Các khái niệm chính 29 III.3.1 Trạm điều khiển (SM) 29 III.3.2. Phần mềm trạm (ML) 29 III.3.3 Hệ thống ma trận chuyển mạch kép 29 III.3.4 Điều hành và bảo dỡng cục bộ (tổng đài) 30 III.4 Lựa chọn kỹ thuật chính 30 III.4.1 Phần cứng 30 III.4.2 Phần mềm 30 IV.1 Cấu trúc hệ thống 31 IV.1.1 Khối cơ sở thời gian BT 32 IV.1.2 Ma trận chuyển mạch chính MCX 33 IV.1.3 Khối điều khiển trung kế PCM (URM) 33 IV.1.4 Khối quản lý thiết bị phụ trợ (ETA) 34 IV.1.5 Khối điều khiển giao thức báo hiệu số 7(PUPE) và khối quản lý báo hiệu số 7 (PC) 34 IV.1.6 Khối xử lý gọi MR 35 IV.1.7 Khối quản lý cơ sở phân tích và cơ sở dữ liệu thuê bao (TR) 35 IV.1.8 Khối đo lờng lu lợng và tính cớc cuộc gọi (TX) 35 IV.1.9 Khối quản lý ma trận chuyển mạch (GX) 35 IV.1.10 Khối phân phối bản tin (MQ) 35 IV.11 Vòng ghép thông tin (TokenRing) 36 IV.12 Chức năng điều hành và bảo dỡng 36 IV.2 Cấu trúc phần cứng của tổng đài Alcatel 1000E10 (OCB-283) 37 Tổng đài alcatel 1000E10 IV.2.1 Cấu trúc tổng thể của một trạm đa xử lý 38 IV.2.2 Trạm điều khiển chính (SMC) 39 IV.2.2.1 Vai trò 39 IV.2.2.2 Cấu trúc chức năng 40 IV.2.3 Trạm điều khiển các thiết bị phụ trợ (SMA) 41 IV.2.4. Trạm điều khiển trung kế (SMT) 42 IV.2.5 Trạm điều khiển ma trận chuyển mạch chính(MCX) 43 IV.2.6 Trạm đa xử lý vận hành và bảo dỡng (SMM) 46 Phân III: Đơn vị đấu nối thuê bao csn Ch ơng IV : Tổng quan về đơn vị đấu nối thuê bao csn IV.1 Vị trí 47 IV.2 Các loại thuê bao của CSN 48 IV.3 Tổ chức chức năng của CSN 49 IV.3.1 Chức năng của đơn vị điều khiển USN 50 IV.3.2 Phân loại bộ tập trung CN 51 IV.4 Kết nối CSN tới OCB-283 51 IV.5 Kết nối CN tới RCX 53 Ch ơng V: cấu trúc khối chức năng CSN V.1 Khối điều khiên và kết nối UCX 54 V.2 Ma trận kết nối RCX 55 V.3 Khối xử lý phụ trợ GTA 58 V.4 Chế độ hoạt động tự trị của CSND 59 V.5 Các giao tiếp kết nối 66 Ch ơng VI : Thiết lập cuộc gọi nội hạt trong CSN VI.1 Thuê bao chủ gọi nhấc máy 67 VI.2 Nhận bản tin DEC trong UCN 67 VI.3 Nhận bản tin BCL 68 VI.4 OCB nhận bản tin cuộc gọi mới NOVAP 68 Tổng đài alcatel 1000E10 VI.5 Yêu cầu thuộc tính của thuê bao chủ gọi 69 VI.6 Đấu nối mời quay số và công nhận cuộc gọi mới 70 VI.7 Nhận các con số quay số từ thuê bao của CSN 71 VI.8 Phân tích số nhận đợc 73 VI.9 Ngừng phát con số 74 VI.10 Kiểm tra thuê bao bị gọi 75 VI.11 Đấu nối hồi âm chuông cho chủ gọi và chờ bị gọi nhấc máy 76 VI.12 Thuê bao bị gọi nhấc máy 76 VI.13 CSN giám sát thuê bao 77 VI.14 Giải phóng cuộc gọi 78 Kết luận. thuật ngữ viết tắt. tài liệu tham khảo. Tổng đài alcatel 1000E10 Phần i: khái quát tổng đài điện tử SPC(stored program controled). Ch ơng I : Giới thiệu tổng đài điện tử số SPC I.1. Sự ra đời và phát triển tổng đài điện tử. Tổng đài điện tử đầu tiện đa vào khai thác từ năm 1965 là tổng đài tơng tự làm việc theo nguyên lý SPC (điều khiển theo chong trình ghi sẵn) và là tổng đài nội hạt. Tổng đài này có nhãn hiệu No1 ESS do hãng BELL SYSTEM sản xuất ở Mỹ. Trờng chuyển mạch của nó là trờng chuyển mạch cơ điện. Dung lợng từ 10.000 đến 60.000 thuê bao. Nó có thể lu thoát lợng tải là 600 erlangs và có thể thiết lập 30 cuộc nối trong một giây. Tháng 1/1976 tổng đài chuyển mạch tiếp theo phong thức chuyển mạch số mạng tính chất thơng mại đầu tiên trên thế giới đã đợc lắp đặt và đa váo khai thác .Tổng đài này có dung lợng 107.000 kênh và mạch nghiệp vụ. Nó có khả năng truỳền tải tới 47.500 erlangs và có khả năng chuyển mạch cho 150 cuộc gọi mỗi giây. Tổng đài E10A là tổng đài nội hạt đầu tiên dùng phơng tức chuyển mạch số. Đồng thời một tổng đài số của một hãng khác nh Northern Telecóm(canada), erecsson(Thuỵ Điển) Đã xuất hiện trên thị trờng . Năm 1974 đến năm 1976 là giai đoạn phát triển nhanh nhất và có hiệu quả của kỹ nghệ của tổng đài số. Đã có rất nhiều những nghiên cứu lý luận quan trọng,bổ ích trong lĩnh vực chuyển mạch số liên quan đến công việc cải tạo mạng viễn thông theo hớng số hóa và hợp nhất da dịch vụ. I.2 Tổng quan về tổng đài điện tử số SPC I.2.1 Nguyên lý cấu tạo của tổng đài điện tử số SPC. I.2.1.1 Sơ đồ khối chung. Sơ đồ khối đơn giản của một tổng đài SPC đợc mô tả hình1.1. - Thiết bị kết cuối : bao gồm các mạch thuê bao ,mạch trung kế thiết bị tập trung và xử lý tín hiệu - Thiết bị chuyển mạch : bao gồm các tầng chuyển mạch thời gian ,không gian hoặc kết hợp không gian và thời gian. Tổng đài alcatel 1000E10 - Thiết bi ngoại vi và kênh riêng hợp thành thiết bị báo hiệu Thông thờng thiết bị báo hiệu kênh chung để xử lý thông tin báo hiệu liên tổng đài theo mạng báo hiệu kênh chung còn thiết bị báo hiệu kênh riêng để xử lý thông tin báo hiệu kênh riêng. - Ngoại vi chuyển mạch : Các thiết bị phân phối báo hiệụ ,thiết bị đo thử, thiết bị điêu khiển đấu nối tất cả hợp thành thiết bị ngoại vi chuyển mạch .Đây là thiết bị ngoại vi do hệ thông điều khiển. - Thiết bị điều khiển trung tâm: bộ xử lý trung tâm cùng với các bộ nhứ của nó tạo thành bộ điều khiển trung tâm. - Thiết bị trao đổi ngời-máy: là các loại máy hiện hình có bàn phím, máy in Để trao đổi thông tin vào ra ,và ghi lại các bản tin cần thiết phục vụ cho công tác điều hành và bảo dỡng tổng đài. - Ngoài ra tổng đài khu vực của mạng công cộng, các tổng đài chuyển tiếp và các tổng đài quốc tế còn có các khối chức năng khác nh tính c- ớc ,thống kê, đồng bộ mạng ,trung tâm xử lý tin. Tæng ®µi alcatel 1000E10 ThiÕt bÞ ®o thö tr¹ng th¸i ®êng d©y Bus ®iÒu khiÓn ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch B¸o hiÖu kªnh chung B¸o hiÖu kªnh Riªng ThiÕt bÞ ph©n phèi b¸o hiÖu ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®Êu nèi Bé xö lý trung t©m C¸c bé nhí ThiÕt bÞ trao ®æi ngêi-m¸y M¹ch ®iÖn ®êng d©y ®êng d©y thuª bao Trung kÕ t¬ng tù Trung kÕ sè ThiÕt bÞ kÕt cuèi Tæng ®µi alcatel 1000E10 H×nh1.1 S¬ ®å khèi cña tæng ®µi ®iÖn tö sè SPC. Tổng đài alcatel 1000E10 I.2.1.2. Nhiệm vụ của các khối chức năng I.2.1.2.1 Thiết bị đầu cuối. Thiết bị kết nối gồm các mạch điện kết cuói thuê bao ,kết cuối trung kế tơng tự và kết cuối trung kế số. Khối mạch kết cuối thuê bao: - Mạch điện đờng dây thuê bao là khối nối giữa tổng đài và thuê bao. Mạch giao tiếp đờng dây thuê bao thực hiện đầy đủ các chức năng BORSCHT: + B (Battery feed): Chức năng cấp nguồn thuê bao. Micro sử dụng trong thiết bị điện thoại chuẩn thờng là Micro bột than vần đợc cung cấp một dongf đện ổn định từ nguồn trung tâm tại tổng đài nội hạt. Dòng này th- ờng có giá trị vào khoảng 20mA dến 100mA đợc cung cấp thông tin qua đôi dây thuê bao từ nguồn trung tâm có điện áp một chiều khoảng -48V so với đất. + O(overvoltage protection): Bảo vệ chống quá áp cho thiết bị ,sự bảo vệ này đảm bảo an toàn cho các thiết bị của tổng đài và nhân công khi làm việc, hai loại điện áp cao ngẫu nhiên cần phòng chống điện áp do sét và do hiệu ứng phân bố công suất gây ra. + R(Ring): Cấp tín hiệu chuông, dòng chuông 75 V có tần số 25HZ đợc tạo ra từ nguồn chuông của tổng đài .Khi thuê bao gọi ở trạng thái rỗi tỏng đài sẽ điều khiển việc cấp dòng chuông cho thuê bao nhằm để báo cho thuê bao biết có một thuê bao khác đang gọi đến. + S(Supervision): Giám sát trạng thái đờng dây thuê bao .Tất cả các tổng đài nội hạt cần phải giám sát từng mạch thuê bao một cách liên tục để có thể phát hiện nhanh chóng sự thay đổi trạng thái của thuê bao và đa ra các xử lý thích hợp với các đờng dây thuê bao tơng tự việc giám sát đợc thực hiện bằng cách theo dõi sự tồn tại của dòng điện một chiều trên mạch vòng thuê bao ,việc giám sát này phát hiện trạng thái nhấc đặt máy của thuê bao cũng nh nhận dạng số đợc quay nếu là quay số DP (xung thập phân). + C(code and decode): mã hoá và giải mã ,biến đổi tín hiệu tơng tự gửi đi từ thuê bao trên đờng thoại thành tín hiệu số PCM để đa sang bộ tập trung thuê bao. Nó đồng thời biến đổi tín hiệu số sang tín hiệu tơng tự để hoàn thành tín hiệu thoại gửi đến thuê bao. Việc mã hoá đợc thực hiện với tần số lấy mẫu là 8KHZ và sử dụng 8 bit mã hoá thành 128mức khác nhau. + H(Hybrid): Mạch sai động, chuyển đổi từ hai dây sang bốn dây . Việc [...]... trúc hệ thống của tổng đài Alcatel 1000E10 (ocb-283) III.1 Vị trí và các ứng dụng của tổng đài điện tử III.1.1 Vị trí Alcatel 1000 E10(OCB-283) là hệ thống chuyển mạch hoàn toàn số đợc phát triển gần đây từ tổng đài Alcatel 1000E10( OCB-283) bởi CIT, với tính đa năng Alcatel 1000 E10 có thể đảm đơng chức năng của một tổng đài hoàn chỉnh, từ tổng đài thuê bao có dung lợng nhở tới tổng đài chuyển tiếp hay... III.1.2 Các ứng dụng của hệ thống Alcatel 1000E10B Tổng đài Alcatel 1000E10 là một tổng đài đa năng cơ thể đảm nhiệm ở nhiều vị trí khác nhau: - Khối truy nhập thuê bao xa (tổng đài vệ tinh) - Tổng đài nội hạt - Tổng đài chuyển tiếp - Tổng đai nội hat/chuyển tiếp - Tổng đài quá giang - Tập trung thuê bao điện tử xa III.1.3 Mạng toàn cầu (Global network) Sự phát triển của Alcatel là chìa khoá để mở ra một... lựa chọn (SAB) đợc đặt trong các trạm hay cá đơn vị đấu nối (SMA,SMT,CSNL) tạo thành các giao tiếp giữa các đơn vị này và MCX 3 Các đờng ma trận đấu nối MCX với SAB Các thiết bị SAB cung cấp chức năng bảo vệ ma trận chuyển mạch chính (MCX) mà ma trận chính độc lập với các trạm hay các đơn vị đấu nối (SMT,SMA,CSNL) III.3.4 Điều hành và bảo dỡng cục bộ (tổng đài) Các chức năng điều hành và bảo dỡng cục... các tín hiệu trên đờng dây thuê bao và nguyễn thị thuý nga- đt2 Tổng đài alcatel 1000E10 trung kế nối tới tổng đài Các tín hiệu này có thể liên tục hoặc rời rạc, ta có thể chia thiết bị đo thành hai nhóm: + Thiết bị dành riêng cho từng nhóm đờng thuê bao và trung kế + Thiết bị dùng chung cho thiết bị thu phát tín hiệu chọn số,thiết bị thu phát tín hiệu liên tổng đài ở các tổng đài điện tử có cấu trúc... của Alcatel gồm mạng thoại ISDN, các mạng số liệu và mạng bổ xung giá trị (đặc biệt trong mạng bổ xung giá trị là mạng xwr lý văn bản và video tẽxt), các mạng thông minh và hệ thống thông tin di động, các mạng rộng sử dụng kỹ thuật truyền dẫn không đồng bộ ATM Tổng đài alcatel 1000E10 nguyễn thị thuý nga- đt2 Tổng đài alcatel 1000E10 Alcatel 1000 Alcatel 1100 Alcatel 1400 Alcatel 1400 Alcatel 900 Alcatel. .. PABX: Tổng đài nhánh tự động riêng (tổng đài cơ quan) NT: Đầu cuối mạng III.2 Cấu trúc hệ thống Tổng đài alcatel 1000E10 Alcatel1 000 E10 gồm 3 khối chức năng riêng biệt đó là: - Phân hệ truy nhập thuê bao - Phân hệ điều khiển và đấu nối - Phân hệ vận hành và bảo dỡng Mỗi khối chức năng có phần mềm riêng phù hợp với chức năng mà nó đảm nhiệm Mạng báo hiệu số7 CCITT PABX Phân hệ truy nhập thuê bao Phân... vô tuyến tế bào (điện thoại di động và các ứng dụng mạng thông minh) Alcatel 1000 E10 đợc thiết kế theo cấu trúc mở, nó gồm 3 phân hệ chức năng độc lập 1 Phân hệ truy nhập thuê bao nó đấu nối các đờng dây thuê bao tơng tự và số nguyễn thị thuý nga- đt2 Tổng đài alcatel 1000E10 2 Phân hệ điều khiển và đấu nối: thực hiện chức năng đấu nối (quản lý chuyển mạch kênh phân theo thời gian) và xử lý gọi 3 Phân... khiển và đấu nối NT Mạng điện thoại Mạng bổ xung Mạng số liệu Mạng điều khiển và bảo dỡng Phân hệ vận hành và bảo dỡng nguyễn thị thuý nga- đt2 Tổng đài alcatel 1000E10 Hình 3.3 Alcatel 1000E10 với các mạng thông tin III 2.1 Các giao tiếp chuẩn của phân hệ - Trao đổi thông tin giữa phân hệ truy nhập thuê bao và phân hệ điều khiển và đấu nối sử dụng báo hiệu số 7 CCITT các phân hệ này đấu nối bởi các... Sơ đồ nguyên lý nguyễn thị thuý nga- đt2 Tổng đài alcatel 1000E10 Tổng đài alcatel 1000E10 PCM đầu vào BUS địa chỉ Các điểm nối logic Y1 Y2 Ym-1 Ym AND X1 X2 Xn-1 Xn PCM đầu vào 00 02 07 31 Bộ nhơ điều khiển nguyễn thị thuý nga- đt2 Tổng đài alcatel 1000E10 Hình 2.4 Sơ đồ bộ chuyển mạch không gian tín hiệu số II.2.2.2 Nguyên lý chuyển mạch Mỗi cột tiếp điểm đợc nối tới một bộ nhơ điều khiển Mỗi cột bộ... yếu và có kích thớc lớn Nó có những chức năng chính nh sau: - Chức năng chuyển mạch: Để thiết lập tuyến nối giữa hai hay nhiều thuê bao của tổng đài hoặc giữa tổng đài với tổng đài khác - Chức năng truyền dẫn: - Trên cơ sở tuyến nối đã thiết lập ,thiết bị chuyển mạch thực hiện truyền dẫn giữa các thuê bao với độ tin cậy và chính xác cần thiết Có hai loại hệ thống chuyển mạch: a> Hệ thống chuyển mạch tơng . III: Đơn vị đấu nối thuê bao csn Ch ơng IV : Tổng quan về đơn vị đấu nối thuê bao csn IV.1 Vị trí 47 IV.2 Các loại thuê bao của CSN 48 IV.3 Tổ chức chức năng của CSN 49 IV.3.1 Chức năng của đơn. Đề tài tổng đài Alcatel 1000E10 -Nghiên cứu đơn vị đấu nối thuê bao CSN. Nội dung đồ án tốt nghiệp gồm ba phần: Phân I: Khái quát tổng đài điện tử số SPC PhầnII: Tổng đài Alcatel 1000E10 . Tổng đài alcatel 1000E10 Phần II: Tổng đài Alcatel 1000E10 và ứng dụng hệ thống trong vận hành và bảo dỡng Ch ơng III : Cấu trúc hệ thống của tổng đài Alcatel 1000E10 (OCB- 283) III.1 Vị
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng đài alcatel 1000e10 -nghiên cứu đơn vị đấu nối thuê bao csn, tổng đài alcatel 1000e10 -nghiên cứu đơn vị đấu nối thuê bao csn, , Chương VI: Thiết lập cuộc gọi nội hạt trong CSN, Thiết bị kết cuối