0

nghiên cứu khả năng ứng dụng sản phẩm than cacbon hóa từ chất thải rắn đô thị để xử lý cod và độ màu

46 722 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:29

Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT Mở đầu Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá khá nhanh và sự gia tăng dân số gây áp lực ngày càng nặng nề đối với việc bảo vệ môi trờng. Môi trờng ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nớc thải, khí thải và chất thải rắn. Chuyên gia môi trờng dự đoán mỗi năm Việt Nam tạo ra khoảng 15 triệu tấn chất thải và tỉ lệ chất thải rắn tăng từ 24% cho đến 30%. Các biện pháp xử lý truyền thống nh là chôn lấp, composting hay là thiêu đốt thông thờng hiện nay hầu nh không đáp ứng đợc. Biện pháp chôn lấp tốn diện tích, mặt khác lại gây ô nhiễm mùi, nguồn nớc. Biện pháp thiêu đốt truyền thống gây ô nhiễm không khí đồng thời không thu lại đợc nhiều nguồn lợi nh nhiệt lợng hay sản phẩm xử lý ô nhiễm môi trờng. Cacbon hóa là quá trình loại bỏ các hợp chất hữu cơ nhẹ có thể bay hơi trong nhiên liệu nhằm mục đích thu nhận cacbon. Đây là quá trình đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu. Các hợp chất hữu cơ phân hủy dới tác dụng của nhiệt và tạo thành cacbon. Công nghệ cacbon hóa có thể xử lý đợc lợng chất thải rắn đô thị phát sinh, tạo ra các sản phẩm hấp phụ, có thể sử dụng nh vật liệu lọc sinh học để xử lý ô nhiễm không khí, nớc. Bên cạnh đó với sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may thì sự ô nhiễm của nó cũng không phải là nhỏ, nhất là ô nhiễm về nớc thải. Nớc thải dệt nhuộm với những chỉ số COD, BOD rất cao, độ màu lớn đồng thời rất khó xử lý. Mục tiêu của đề tài này tôi muốn nghiên cứu khả năng ứng dụng sản phẩm than cacbon hóa từ chất thải rắn đô thị để xử lý COD và độ màu của nớc thải dệt nhuộm bằng phơng pháp lọc sinh học ngập nớc có thổi khí với vật liệu lọc là than cacbon Trong nội dung báo cáo luận văn tốt nghiệp này tôi xin trình bày các vấn đề chính sau: Chơng I. Tổng quan chất thải rắn đô thị, phơng pháp cacbon hóa Chơng II. Tổng quan về công nghiệp và nớc thải dệt nhuộm Chơng III. Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu Chơng IV. Kết quả và thảo luận Kết luận và kiến nghị Tô Thị Hong Yến 505303073 1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT Chơng I. Tổng quan công nghệ cacbon hóa I.1. Tình hình phát sinh chất thải đô thị Lợng chất thải rắn hàng năm khoảng 15 triệu tấn (hơn 40 nghìn tấn/ngày), trong đó khoảng 80% là chất thải sinh hoạt, tiếp đó là chất thải phát sinh từ các khu công nghiệp là 2,6 triệu tấn chiếm khoảng 17%, trong đó có khoảng 80% là chất thải phát sinh từ khu công nghiệp miền Bắc và miền Nam. Khoảng 50% chất thải công nghiệp ở Việt Nam phát sinh từ Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, 30% còn phát sinh ở vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Thêm vào đó gần 1500 làng nghề (tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn miền Bắc) thải ra 774.000 tấn chất thải công nghiệp mỗi năm. Bảng 1: Tình hình phát sinh chất thải rắn Các loại chất thải rắn Toàn quốc Đô thị Nông thôn Tổng lợng phát sinh chất thải sinh hoạt(tấn/năm) 12.800.000 6.400.000 6.400.000 Chất thải nguy hại công nghiệp(tấn/năm) 128.400 125.000 2.400 Chất thải không nguy hại từ công nghiệp(tấn/năm) 2.510.000 1.740.000 770.000 Chất thải y tế lây nhiễm(tấn/năm) 21.000 - - Tỷ lệ thu gom trung bình (%) - 71 20 Tỷ lệ phát thải chất thải đô thị bình quân theo đầu ngời (kg/ngời/ngày) - 0.8 0.3 (Nguồn: Báo cáo diễn biến môi trờng Việt Nam 2004-chất thải rắn) Khoảng 160.000 tấn/năm chiếm 1% trong tổng số lợng chất thải rắn là chất thải nguy hại bao gồm: chất thải y tế nguy hại, chất dễ cháy, chất độc hại phát sinh từ các quá trình sản xuất công nghiệp và các loại thuốc trừ sâu phục vụ cho các hoạt động nông nghiệp. Trong thống kê, lợng chất thải công nghiệp nguy hại phát sinh từ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm tới 75% tổng lợng chất thải y tế nguy hại trong cả nớc. Trong đó lợng chất thải nguy hại phát sinh từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa chiếm 27% lợng chất Tô Thị Hong Yến 505303073 2 Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT thải y tế nguy hại của cả nớc. Lợng chất thải nguy hại phát sinh ở phía Nam lớn gấp 3 lần chất thải nguy hại phát sinh ở phía Bắc và lớn gấp 20 lần lợng chất thải nguy hại ở miền Trung. Thành phần của chất thải đô thị Hà Nội đa dạng từ chất thải hữu cơ, vải giấy hay chất trơ đợc thu thập nh sau Bảng 2: Thành phần chất thải ở Hà Nội Thành phần chất thải Tỷ lệ phần trăm so với tổng lợng chất thải rắn (năm) 1995 2003 Hữu cơ 51,8 48,1 Vải, giấy 4,2 1,8 Nhựa, cao su, da, gỗ, lông da cầm 4,3 10,5 Nhựa là 15% Kim loại 5,5 5,0 Thủy tinh 0,5 7,2 Chất trơ 30,0 10,4 Khác 0,2 0,4 (Nguồn: Số liệu năm 2005 lấy từ M. Digregorso, 1997 Trung tâm Đông Tây Hawai; số liệu năm 2003 lấy từ số liệu quan trắc của CEETIA, 2003) I.2. Đặc điểm công nghệ cacbon hóa Cacbon hóa là quá trình loại bỏ các hợp chất hữu cơ nhẹ có thể bay hơi có mặt trong nhiên liệu nhằm mục đích thu nhận cacbon. Đây là quá trình đốt cháy không hoàn toàn nguyên liệu. Các hợp chất hữu cơ phân hủy dới tác dụng của nhiệt và tạo thành cacbon. Quá trình cacbon hóa có thể chia thành 2 bớc: sấy khô và đốt cháy không hoàn toàn nguyên liệu. Có một số khác biệt giữa phơng pháp thiêu đốt truyền thống và công nghệ mới: - Phơng pháp thiêu đốt truyền thống biến toàn bộ chất thải đầu vào thành khí thải và tro, sinh ra lợng khí thải độc hại và nhiều. Ngợc lại phơng pháp Tô Thị Hong Yến 505303073 3 Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT nhiệt phân biến chất thải thành các loại nhiên liệu giàu năng lợng bằng việc đốt chất thải ở trạng thái kiểm soát, quy trình xử lý nhiệt lại hạn chế sự biến đổi để quá trình đốt cháy không xảy ra trực tiếp, chất thải đợc biến thành những chất trung gian, có thể xử lý thành các vật liệu tái chế hoặc thu hồi năng lợng. Dới tác dụng của nhiệt, các loại rác thải chuyển hóa kèm theo quá trình phân hủy tạo thành nớc, khí và than tổng hợp. Than tổng hợp đợc làm lạnh trong vòng 90 giây mà không cần một sản phẩm phụ gia nào trong khoang giảm nhiệt, đây là sản phẩm chính của quá trình xử lý nhiệt phân rác thải ở nhiệt độ thấp, loại than này có chứa hàm lợng lu huỳnh thấp khoảng 0,2%. Điều đáng lu ý là, công nghệ nhiệt phân rác thải nhiệt độ thấp này sẽ giúp tránh đợc nguy cơ phản ứng sinh ra các chất độc hại, đặc biệt là các hợp chất đioxin vì xử lý ở nhiệt độ thấp. - Nhiệt phân là quá trình làm suy giảm nhiệt của các vật liệu cacbon ở nhiệt độ từ 400 o C - 800 o C hoặc trong điều kiện thiếu oxy hoặc có nguồn cung cấp oxy rất hạn chế. Quá trình này làm bay hơi và phân hủy các vật liệu rác hữu cơ bằng nhiệt, không bằng đốt lửa trực tiếp. Khi chất thải bị nhiệt phân (ngợc với quá trình đốt trong lò thiêu đốt), khí và than ở dạng rắn đợc sinh ra. Than dới dạng rắn là hợp chất của các nguyên liệu khó cháy với cacbon. Khí tổng hợp đợc sinh ra là hỗn hợp của các khí gồm cacbon monoxit, hydro, metan và một số loại hợp chất hữu cơ khác dễ bay hơi. Khí tổng hợp có nhiệt trị là 10 20 MJ/Nm 3 . I.3. Những ứng dụng chủ yếu của phơng pháp - Xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp - Thu hồi năng lợng và sản phẩm từ những chất d thừa trong quá trình tái chế các vật liệu (chất còn lại trong máy nghiền tự động, phế liệu sản xuất điện và điện tử, các loại lốp cao su, chất thải nhựa tổng hợp và các chất d thừa trong quá trình bao gói). Thu hồi sản phẩm vải đạt 83,63%, giấy đạt 41,97%. Hàm lợng TOC trong sản phẩm cacbon hóa giấy là 39%, vải đạt 73% (hiệu suất tối u thu đợc khi cacbon hóa rác thải ở 300 o C- 400 o C- 500 o C) [nghiên cứu thực nghiệm của nhóm nghiên cứu khoa học trờng đại học Phơng Đông - 2008] Tô Thị Hong Yến 505303073 4 Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT - Tạo ra các vật liệu ứng dụng trong xử lý môi trờng: than hoạt tính, vật liệu lọc sinh học Xử lý nhiệt là biện pháp thay thế cho phơng pháp chôn lấp, khi xử lý một lợng lớn các chất có thành phần thay đổi, đặc biệt là các chất thải rắn đô thị. Biện pháp ủ phân và ủ yếm khí chỉ để xử lý các thành phần thối rữa. Hầu hết các quy trình xử lý bằng nhiệt tiên tiến sử dụng chất thải rắn đô thị đã đợc xử lý ban đầu. Một số hệ thống xử lý sinh học tạo ra loại nhiên liệu sản xuất chủ yếu gồm các thẻ giấy và các loại chất dẻo tạo ra từ nhiên liệu có nguồn gốc là chất thải. I.4. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nớc I.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới Nhiệt phân một số nhiên liệu trong tự nhiên để tạo thành những sản phẩm, nhiên liệu có giá trị cao hơn và đã đợc thế giới nghiên cứu và sử dụng trong phạm vi sản xuất công nghiệp từ rất lâu, ví dụ: luyện coke trong sản xuất gang thép, chế biến sản phẩm từ dầu mỏ, dầu thô. Nhiệt phân với các mục đích thu hồi sản phẩm khác nhau thì có quy trình công nghệ khác nhau. Hình 1: Sơ đồ công nghệ quy mô công nghiệp cacbon hóa chất thải đô thị Nhiệt độ buồng xử lý 800- 1000 o C Chất thải r ắn (xử lý Buồng chứa Cân Sấy thùng quay Sản phẩm cacbua Lò nung (nhiệt độ 500 o C) Thiết bị trao đổi nhiệt NOx, SO 2 , HCL, CO, CO 2 ống Q u ạ t >200 o Buồng xử lý khí Tô Thị Hong Yến 505303073 5 Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT Các thành phần chất hữu cơ trong chất thải đô thị có tốc độ phân hủy chậm trong bãi chôn lấp nh xơng động vật, hải sản, gỗ, cao su, giấy. Tuy nhiên, thành phần cacbon trong các chất nêu trên tơng đối cao. Ngoài ra đối tợng áp dụng để xử lý có thể áp dụng cho chất thải nông nghiệp. Nhiều kết quả nghiên cứu thu hồi cacbon từ sinh khối (chất thải nông nghiệp) bằng công nghệ cacbon hóa đợc các tác giả Kazuhiro, Lloyd S, Paredes, Michael J. Antal của trờng Đại Học năng lợng thiên nhiên Hawaii cho thấy sản phẩm thu đợc có giá trị nhiệt năng cao. Chỉ số về các thành phần cháy đợc thể hiện ở bảng sau: Bảng 3:Thành phần nguyên tố sản phẩm cacbon từ chất thải rắn nông nghiệp. Tên chất thải Thành phần, % Nhiệt trị, C H O N S Tro kJ/kg Gỗ thông 48.47 5.90 42.41 0.51 0.08 3.49 18.100 Gỗ sồi 46.44 6.45 47.42 0.10 0.02 0.39 7.700 Lõi ngô 43.42 6.32 46.69 0.67 0.07 2.30 17.400 Trấu thóc 38.38 5.47 39.46 0.37 0.06 16.01 15.500 Nguồn: ASTME 1756-95 [Huffman Labs, Inc., USA] Trong thành phần chất thải lợng ẩm thờng chứa từ 15-25%. Nhằm giảm chi phí cho quá trình sấy chất thải, Frank đề xuất tận thu nhiệt từ lò khí cacbon hóa theo sơ đồ công nghệ hình dới đây: Tô Thị Hong Yến 505303073 6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT Tô Thị Hong Yến 505303073 7 Hình 2: Sơ đồ cacbon hóa rác thải sinh hoạt đô thị, nông nghiệp Theo sơ đồ hình trên ta thấy, rác thải trớc khi đa vào lò nhiệt phân đợc phân loại, nghiền, phối trộn và tạo đợc hạt theo kích thớc nhất định. Quá trình nhiệt phân sinh ra ô nhiễm thứ cấp là khí thải. Khí thải đợc đa qua hệ thống xử lý, nhiệt của khí thải có thể tận thu cho quá trình sấy khô của các giai đoạn trên. Tuy nhiên, việc nghiên cứu nhằm đa ra các thông số công nghệ của quá trình nhiệt phân là vô cùng quan trọng và phức tạp vì tính đa dạng và phức tạp của thành phần rác thải. I.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nớc Theo ông Trần Thế Ngọc, giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trờng Thành Phố Hồ Chí Minh: xử lý rác luôn là vấn đề đau đầu của các nhà quản lý môi trờng đô thị. Đối với các đô thị đông dân nh thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chọn công nghệ xử lý rác nh thế nào để đạt hiệu quả cao, không gây nên những hậu quả xấu về môi trờng cho tơng lai và ít tốn kém luôn là nỗi bức xúc của các Chất thải đô thị công nghiệp Sơ chế (phân loại, nghiền, tạo hạt) Sấ y khô Cacbon hó a Xử l ý khí thải Sản phẩm cacbon Khí sạch Nhiệt tuần hoàn Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT nhà chức năng. Nghiên cứu công nghệ xử lý các chất thải thứ cấp, những lợi ích đạt đợc, trong điều kiện phân loại rác có thể thực hiện, với công nghệ chế tạo thiết bị hiện tại của Việt Nam là cần thiết để chúng ta có những thông tin về khả năng phát triển nghành công nghiệp trong nớc, cũng nh dự đoán đợc những khó khăn sẽ gặp phải, những công việc chúng ta phải tiếp tục tiến hành ở mức độ chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay mới chỉ có các nghiên cứu xử lý theo phơng pháp thiêu đốt cháy hoàn toàn, ứng dụng để xử lý chất thải rắn y tế và chất thải công nghiệp nguy hại, cha có đề tài nào nào nghiên cứu hoặc triển khai ứng dụng công nghệ cácbon hóa rác thải nói chung và rác thải sinh hoạt nói riêng. Một số kết quả nghiên cứu của Viện Công nghệ và Môi trờng năm 2006 cho biết một cách cụ thể hơn về một số nét đặc trng của rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình ở đô thị Việt Nam, một thành phần đáng kể của rác thải đô thị nói chung. Tại Hà Nội, tổng lợng chất thải rắn thu gom riên ở khu vực nội thành là 722,335 tấn/năm (khoảng 2450 tấn/ngày). [Nguồn: URENCO, 2006]. Theo kết quả điều tra, khảo sát của Viện Công Nghệ Môi trờng Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam năm 2006, tỷ lệ thành phần hữu cơ phát sinh từ các hộ gia đình là khá cao, dao động xung quanh mức 80-85%, trong đó có khoảng 55% là rác thải hữu cơ thực phẩm thích hợp cho làm phân composting phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các chất hữu cơ khác nh Plastic, giấy, vải, cao su, da, cành lá cây, tóc là những chất phân hủy vi sinh chậm trong điều kiện chôn lấp, chiếm khoảng 30% (~ 750 tấn/ngày). Nếu xem xét các thành phần này trong rác thải của các hộ gia đình đổ vào xe thu gom rác của Công ty vệ sinh môi trờng sau khi có sự phân loại tự phát các thành phần có thể bán cho đồng nát thì còn khoảng 26%, tức khoảng 611 tấn/ngày ở riêng thành phố Hà Nội. Tô Thị Hong Yến 505303073 8 Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT Chơng II. Tổng quan về nớc thải dệt nhuộm II.1. Vài nét về ngành công nghiệp dệt may ở Việt Nam. Ông Lê Quốc Ân - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết tính đến cuối năm 2007, riêng ngành dệt may Việt Nam có khoảng hơn 2000 doanh nghiệp với trên 2 triệu lao động. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7,8 tỷ USD, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2004 và xếp thứ 9 trong các nớc xuất khẩu ngành hàng may mặc trên thế giới. Mục tiêu đề ra đến 2010 doanh thu xuất khẩu đạt 10 tỷ USD. Trong các doanh nghiệp dệt hiện nay vấn đề ô nhiễm môi trờng cũng rất nặng nề. Ô nhiễm từ khói thải của việc đốt lò hơi dùng than, ô nhiễm nguồn nớc do nớc thải từ các công đoạn nhuộm, giặt. Đa số các doanh nghiệp hiện nay đều thiếu hệ thống xử lý nớc thải. Nớc thải của công đoạn nhuộm, giặt thờng đợc thải trực tiếp ra môi trờng. Bảng 4: Tổng khối lợng của nớc thải trong nghành dệt (tính bằng m 3 /tấn sản phẩm) Các phân xởng tẩy len 20-70 m 3 /tấn sản phẩm Các phân xởng nhuộm 29-50 m 3 /tấn sản phẩm Các phân xởng tẩy trắng 50-100 m 3 /tấn sản phẩm Các nhà máy sản xuất quần áo 60-100 m 3 /tấn sản phẩm Sợi visco, len đợc tái chế biến hoặc các nhà máy sản xuất lụa 50-100 m 3 /tấn sản phẩm Các nhà máy sản xuất tơ nhân tạo 350-1000 m 3 /tấn sản phẩm Nguồn:[3] II.2. Thành phần nớc thải dệt nhuộm Dệt nhuộm là một trong những ngành đòi hỏi sử dụng nhiều đến nớc và hóa chất. Các kết quả phân tích đặc điểm nớc thải cho thấy: + Lợng nớc thải thờng lớn (khoảng 50 đến 300 m 3 nớc cho 1 tấn hàng dệt) chủ yếu từ công đoạn dệt nhuộm và nấu tẩy. Tô Thị Hong Yến 505303073 9 Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT Tô Thị Hong Yến 505303073 10 + Nớc thải chứa hỗn hợp phức tạp các hoá chất d thừa (phẩm nhuộm, chất hoạt động bề mặt, chất điện ly, chất ngậm, chất tạo môi trờng, men, chất oxy hoá) dới dạng các ion, các kim loại nặng và các tạp chất tách ra từ xơ sợi. + Nớc thải tẩy giặt có pH dao động từ 9 đến 12, hàm lợng chất hữu cơ cao (COD có thể lên tới 1000 - 3000 mg/l). + Độ màu của nớc thải khá lớn ở những giai đoạn tẩy ban đầu và có thể lên tới 10.000 Pt-Co, hàm lợng cặn lơ lửng đạt giá trị 2000 mg/l. + Nớc thải nhuộm thờng không ổn định và đa dạng (hiệu quả hấp thụ thuốc nhuộm của vải chỉ đạt 60 - 70%, 30 - 40% các phẩm nhuộm thừa ở dạng nguyên thuỷ hoặc bị phân huỷ ở một dạng khác, do đó nớc có độ mầu rất cao đôi khi lên đến 50.000 Pt-Co, COD thay đổi từ 80 đến 18.000 mg/l. Các phẩm nhuộm hoạt tính, hoàn nguyên, thờng thải trực tiếp ra môi trờng, lợng phẩm nhuộm thừa lớn dẫn đến gia tăng chất hữu cơ và độ màu. + Mức độ ô nhiễm của nớc thải dệt nhuộm phụ thuộc rất lớn vào loại và lợng hoá chất sử dụng, vào kết cấu mặt hàng sản xuất (tẩy trắng, nhuộm, in hoa ), vào tỷ lệ sử dụng sợi tổng hợp, vào loại hình công nghệ sản xuất (gián đoạn, liên tục hay bán liên tục), vào đặc tính máy móc thiết bị sử dụng [...]... nghiệm xử lý trên 2 mô hình để đối chứng: 1 mô hình không có đệm than cacbon và 1 mô hình xử lý bằng than cacbon hóa từ rác thải đô thị (lọc sinh học ngập nớc) III.2 Nội dung nghiên cứu - Lập báo cáo tổng quan về tình hình rác thải đô thị và nớc thải từ ngành công nghiệp dệt nhuộm - Xác định sự biến đổi các thông số pH, COD, TOC, độ màu của nớc thải dệt nhuộm ban đầu, của mô hình xử lý bằng than cacbon hóa. .. một thời gian than có phai màu ra nớc xử lý nên độ màu của hệ thống lọc sinh học ngập nớc có sử dụng than làm vật liệu đệm có xu hớng tăng lên so với hệ thống xử lý sinh học không sử dụng than Hiệu quả xử lý của 2 hệ tơng đối tốt: - Hiệu suất của hệ thống xử lý sinh học có sử dụng than: 74,86% - Hiệu suất của hệ thống xử lý sinh học không sử dụng than: 63,83% Tô Thị Hong Yến 35 505303073 Khóa luận tốt... mô hình không có đệm than cacbon (xử lý bằng sục khí liên tục) 1: Bể chứa nớc thải đầu vào; 2:Bơm; 3: Bể lắng; 4: Máy sục khí; 5: Thiết bị phản ứng; 6: Đệm than cacbon hóa; 7: Van điều hòa lu lợng; 8: Thùng cao vị; 9: Cửa xả tràn; 10: Van thu mẫu; 11: Van xả bùn * Quy trình xử lý Mô hình a: Mô hình xử lý bằng than cacbon hóa từ rác thải đô thị (lọc sinh học ngập nớc) Nớc thải từ bể chứa đợc đa lên... (xử lý bằng sục khí thông thờng) và 1 mô hình xử lý bằng than cacbon hóa từ rác thải đô thị (lọc sinh học ngập nớc có sử dụng than làm đệm sinh học) III.3.5 Phơng pháp xử lý số liệu Từ những số liệu phân tích tại phòng thí nghiệm để lập bảng so sánh giá trị các thông số pH, COD, TOC, độ màu Trên cơ sở đó lập đồ thị biểu thị sự biến đổi đó Tô Thị Hong Yến 27 505303073 Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH &... trờng bị chậm, khả năng lắng bùn giảm Nhiệt độ nớc thải cho xử lý sinh học hiếu khí tốt nhất thờng trong khoảng 20 - 30oC - Nồng độ cho phép của chất bẩn hữu cơ trong nớc thải - Nồng độ các chất độc hại - Nồng độ các kim loại nặng - Nồng độ muối vô cơ trong nớc thải - Nồng độ các chất lơ lửng ở Việt Nam hiện nay để xử lý nớc thải dệt nhuộm thờng sử dụng phơng pháp bùn hoạt tính tuần hoàn và hiếu khí,... còn chứa 1 lợng cacbon hữu cơ trong sản phẩm Hiệu quả xử lý của 2 hệ khá cao - Hiệu suất của hệ thống xử lý sinh học có sử dụng than: 85,41% - Hiệu suất của hệ thống xử lý sinh học không sử dụng than: 90,02% Tô Thị Hong Yến 33 505303073 Khóa luận tốt nghiệp Khoa CNSH & MT IV.4 Sự biến đổi độ màu theo thời gian Sử dụng máy UV đo cờng độ hấp thụ quang của nớc thải tại bớc sóng từ 400-700nm và thu đợc kết... sinh ho c khụng than trung bi nh õu ra hờ thụng x ly sinh ho c co than Hình 11: Đồ thị biểu diễn sự biến đổi độ màu theo thời gian Nhận xét: Độ màu là đợc biểu diễn bằng khả năng hấp thụ quang của dung dịch Nớc thải dệt nhuộm do chứa nhiều thuốc nhuộm nên có màu rất đậm, khó xử lý Hệ thống lọc sinh học có sử dụng than đợc sử dụng đã xử lý đợc khá tốt độ màu Nớc thải đã giảm màu đi dáng kể... đa vào xử lý sinh học, nớc thải cần đợc khử các chất gây độc và giảm tỷ lệ các chất khó phân huỷ sinh học bằng phơng pháp xử lý sơ bộ Các phơng pháp sinh học đợc áp dụng cho xử lý nớc thải công nghiệp dệt nhuộm hiện nay chủ yếu là các phơng pháp xử lý hiếu khí nh phơng pháp bùn hoạt tính, lọc sinh học, hồ oxy hoá Gần đây cũng có một số nghiên cứu ứng dụng phơng pháp sinh học yếm khí để phân hủy các chất. .. hủy và màu trong nớc thải dệt nhuộm * Cơ chế phân huỷ các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật Cơ chế quá trình phân hủy các chất hữu cơ bao gồm các quá trình: Oxi hóa (phân hủy) chất hữu cơ, tổng hợp tế bào (đồng hóa) và tự oxy hóa (hô hấp nội bào) Trong quá trình oxy hóa (phân hủy) chất hữu cơ, vi sinh vật sử dụng oxy để chuyển hóa các chất hữu thành các sản phẩm oxy hóa Quá trình này sinh ra năng lợng và. .. khó phân hủy sinh học COD của 2 mô hình xử lý giảm khá nhanh do vi sinh vật đợc thổi khí liên tục và đầy đủ cơ chất nên quá trình oxi hóa phân hủy cơ chất diễn ra nhanh và COD giảm nhiều Hiệu quả xử lý của 2 hệ tơng đối tốt - Hiệu suất của hệ thống xử lý sinh học có sử dụng than: 67,74% - Hiệu suất của hệ thống xử lý sinh học không sử dụng than: 52,79% Tô Thị Hong Yến 31 505303073 Khóa luận tốt nghiệp . số COD, BOD rất cao, độ màu lớn đồng thời rất khó xử lý. Mục tiêu của đề tài này tôi muốn nghiên cứu khả năng ứng dụng sản phẩm than cacbon hóa từ chất thải rắn đô thị để xử lý COD và độ màu. các nghiên cứu xử lý theo phơng pháp thiêu đốt cháy hoàn toàn, ứng dụng để xử lý chất thải rắn y tế và chất thải công nghiệp nguy hại, cha có đề tài nào nào nghiên cứu hoặc triển khai ứng dụng. hợp chất hữu cơ phân hủy dới tác dụng của nhiệt và tạo thành cacbon. Công nghệ cacbon hóa có thể xử lý đợc lợng chất thải rắn đô thị phát sinh, tạo ra các sản phẩm hấp phụ, có thể sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu khả năng ứng dụng sản phẩm than cacbon hóa từ chất thải rắn đô thị để xử lý cod và độ màu, nghiên cứu khả năng ứng dụng sản phẩm than cacbon hóa từ chất thải rắn đô thị để xử lý cod và độ màu, , Chương I. Tổng quan công nghệ cacbon hóa, Chương II. Tổng quan về nước thải dệt nhuộm, Chương III. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Chương IV. kết quả và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan