0

báo cáo thực tập đơn vị thi công của công ty 508

53 427 0
  • báo cáo thực tập đơn vị thi công của công ty 508

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 09:31

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 1 LỜI NÓI ĐẦU Nhằm giúp đỡ sinh viên chúng em có thể tiếp cận với thực tế công việc sau hơn bốn năm học tập trên ghế nhà trường, sau khi hoàn thành học lý thuyết sinh viên chúng em cần đến các đơn vò sản xuất để học tập thực tế, liên hệ giữa lý thuyết đã học với thực tiễn sản xuất. Tại các đơn vò thực tập, sinh viên sẽ tìm hiểu các tài liệu, các số liệu chuẩn bò cho việc làm đồ án tốt nghiệp sau này. Các thầy cô trong bộ môn Xây Dựng Cầu Đường, Khoa Công Trình, Trường Đại Học Giao Thông - Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chúng em đi thực tập trong thời gian 7 tuần. Em được bố trí thực tập tại đơn vò thi công của Công Ty 508 . Trong khoảng thời gian thực tập em đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình, chu đáo của các anh chò trong công ty, đặc biệt là đơn vò thi công. Vì vậy mà qua quá trình thực tập em đã có điều kiện thâm nhập thực tế, có điều kiện củng cố kiến thức các học phần đã được học và đối chiếu với thực tế, hiểu biết và thành thạo các thao tác cơ bản trong xây dựng cầu -đường. Qua đó em có thêm hiểu biết về cách tổ chức một công trình và các yêu cầu kỹ thuật khi thi công cũng như thực tế thi công ngoài hiện trường như thế nào. Qua đây em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: - Thầy Phạm Ngọc Sáng – giáo viên hướng dẫn thực tập. - Các cán bộ kỹ sư, các anh chò của công ty. - Các anh chò kỹ sư, các anh chò công nhân tại công trường trong thời gian qua giúp đỡ tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho em hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập của mình. Em xin hứa sẽ đem những kiến thức đã học tập được trong thời gian qua áp dụng vào việc học tập một cách tốt nhất cũng như trao dồi tri thức cho mình. Em xin chân thành cảm ơn. SV HỒ NGỌC ÁNH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Họ và tên sinh viên: Hồ Ngọc nh Lớp : CĐ05A Ngày tháng năm sinh : 14/02/1987 Mã số sinh viên: CĐ05001 Đã có thời gian thực tập tôt nghiệp tại: Công trường xây dựng cầu bản thay thế cầu Đa Khoa trên đường Nguyễn Thập Thập – công ty 508. Từ ngày : 05/10/2009 đến ngày 22/11/209. HẬN XÉT QÚA TRÌNH THỰC TẬP  NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 11 năm 2009 Công trường Cầu Đa Khoa BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2009 Giáo Viên Hướng Dẫn BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 4 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 508 1. Lịch sử hình thành và q trình phát triển của Cơng ty 508 Giới thiệu sơ lược về Cơng ty 1. Tên cơng ty: Cơng ty 508 Ngày 11 tháng 11 năm 1975 bằng quyết định số 3682/QĐ/TCCB Bộ Giao Thơng Vận Tải đã quyết định thành lập Cơng ty cầu 12 thuộc Xí Nghiệp Liên Hiệp Cơng Trình 3 với chức năng nhiệm vụ: Xây dựng cơng trình cầu đường. Trước u cầu mới ngày 24-10-1983, theo Quyết định của Bộ Giao thơng vận tải, Xí nghiệp cầu đường 502, sáp nhập với Cơng ty cầu 12 thành Xí nghiệp xây dựng cầu đường 508 trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xây dựng giao thơng khu vực 5. Từ Cơng ty cầu 12- Xí nghiệp cầu đường 508- Cơng ty xây dựng đường 508 - Cơng ty cơng trình giao thơng 508, và Cơng ty 508 cho đến ngày 03-01-1992 - Cơng ty lại mang tên Cơng ty Xây dựng cơng trình giao thơng 508 và đến tháng 5 năm 1995 được đổi tên thành Cơng ty 508 cho đến ngày nay 2. Địa chỉ chi nhánh phía nam: 106 đường số 8, khu dân cư ven sơng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 3. Số điện thoại: 08 3 77 606 77 4. Số Fax: 08 3 77 606 88 5. Website: www.company508.com.vn\ 6. Địa bàn hoạt động: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, miền Đơng và Tây Nam Bộ. 2. Chức năng, nhiệm vụ của Cơng ty 508 Chức năng: Là một đơn vị trực thuộc Cơng ty 508 trên địa bàn tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Phía Nam Cơng ty 508 tại Thành phố Hồ Chí Minh có các chức năng chính sau: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 5 Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu cơng nghiệp, cụm dân cư đơ thị và nhà đất. Xây dựng các cơng trình giao thơng, thủy lợi, cơng nghiệp, dân dụng, phục vụ nơng nghiệp, thể dục thể thao. Đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao theo phương thức BOT trong và ngồi nước các cơng trình : Giao thơng, thủy lợi, thủy điện, điện và cơng nghiệp. Khai thác đá, sỏi, đất sét và cao lanh. Sản xuất và mua bán: Vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị giao thơng vận tải, cơng cụ sản xuất, hàng tiêu dùng, các mặt hàng sản xuất cơng nghiệp và nơng nghiệp. Mua bán đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước, thiết bị nhiệt và phụ tùng. Sản xuất thân xe và rơ mc, bảo dưỡng và sa cha xe, sn phNm bê tơng. . hiệm vụ • Huy ng và s dng mi ngun vn trong xã hi phc v hot ng sn xut và kinh doanh a ngành ngh nhm to ra li nhun cho Cơng ty và c tc cho tt c các c ơng. • To cơng ăn vic làm n nh, nâng cao thu nhp và i sng cho ngưi lao ng trong Cơng ty. • m bo li ích hp pháp ca các c ơng và thc hin y  các nghĩa v vi N hà nưc theo qui nh ca pháp lut 3. Tổ chức bộ máy quản lý và bố trí nhân sự tại Cơng ty 508 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý: Ban giám đốc: + Giám c: + Phó Giám c ni chính + C vn tài chính: + Phó giám c vt tư thit b: + Phó giám c k thut: ng u : + Bí thư ng u: + P.Bí thư ng u: Cơng ồn: + Ch tch cơng ồn: + P.Ch tch cơng ồn: + Phó Ch tch Cơng ồn: + U viên thưng trc: ồn thanh niên: + Bí thư ồn: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 6 + Phó Bí thư Các phòng chc năng: hiệm vụ, chức năng của các phòng ban 1.Phòng Hành chính – hân sự: Chức năng - Tuyn dng nhân s. - ào to & phát trin. - Qun tr thành tích nhân viên. - Qun lý quan h lao ng. - Qun lý ch  lương, thưng phúc li. - Phát trin t chc. - Qun tr hành chánh. - Tham mưu cho BG v nhng vn  thuc lĩnh vc chun mơn ca Phòng. - Các chc năng khác theo s phân cơng ca BG, tùy tình hình thc t cơng vic. hiệm vụ - T chc thc hin cơng tác tuyn dng, bao gm: + tip nhn nhu cu và lp k hoch tuyn dng; + tìm kim, sàn lc và t chc phng vn la chn ng viên; + làm th tc tip nhn, b trí, th vic ng viên; + ánh giá sau th vic và  xut ký hp ng chính thc; + xây dng & qun lý ngun d liu ng viên, ngun cung ng tuyn dng… - T chc thc hin cơng tác ào to, phát trin, bao gm: + phân tích nhu cu ào to; + lp k hoch ào to bao gm ngân sách ào to; + tìm kim, sàn lc các ngun ào to; + t chc thc hin vic ào to theo k hoch ưc duyt; + theo dõi, ánh giá, phn hi kt qu ào to; + t chc trin khai cơng tác quy hoch ngun nhân lc; + t chc trin khai cơng tác quy hoch phát trin ngh nghip cho nhân viên. - T chc thc hin cơng tác qun lý thành tích nhân viên, bao gm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 7 + xây dng quy trình, biu mu qun lý, ánh giá thành tích nhân viên; + t chc trin khai vic ánh giá thành tích nhân viên; + thng kê kt qu ánh giá thành tích nhân viên và úc kt nhu cu ào to phát trin ngh nghip cho nhân viên. - T chc thc hin cơng tác qun lý quan h lao ng, bao gm: + lp và qun lý hp ng th vic, hp ng lao ng; + ăng ký danh sách lao ng, hp ng lao ng vi cơ quan qun lý lao ng a phương; + lưu tr, qun lý h sơ nhân viên; + lp và qun lý h sơ bo him xã hi, bo him y t cho nhân viên; + làm th tc óng bo him xã hi, bo him y t, bo him thân th cho nhân viên; + xây dng, trin khai và kim sốt vic thc hin ni quy lao ng, quy ch khen thưng k lut; + xây dng, trin khai và kim sốt vic thc hin các chính sách liên quan n ngưi lao ng; + phi hp vi cơng ồn xây dng và ăng ký Tha ưc lao ng tp th; + tham gia ngăn nga và gii quyt tranh chp lao ng; + kho sát, o lưng mc  hài lòng nhân viên; + m bo tn th pháp lut v lao ng… - T chc thc hin cơng tác qun lý ch  lương, thưng phúc li, bao gm: + t chc phân tích và xp bc cơng vic trong Cơng ty; + xây dng và trin khai ch  lương, thưng, phúc li; +xây dng và trin khai thang, bng lương; + xây dng và trin khai thc hin quy trình chm cơng, tr lương cho nhân viên… - T chc thc hin cơng tác phát trin t chc, bao gm: + xây dng chin lưc ngun nhân lc; + ci tin, ti ưu hóa cơ cu t chc; + ci tin, ti ưu hóa nh biên nhân lc; +ci tin, ti ưu hóa các quy trình nhân s; BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 8 + phát trin năng lc, k năng ngun nhân lc… - T chc thc hin cơng tác qun lý hành chính, bao gm: + văn thư, lưu tr, an ninh, bo v, an tồn phòng chng cháy n; + v sinh, y t văn phòng, phc v trà nưc, tip khách ni b và bên ngồi; + cơng tác qun lý tài sn văn phòng; + bo trì, bo dưng, sa cha cơ s vt cht và trang b văn phòng; + chăm sóc cây cnh và các vt dng bài trí trong văn phòng; + mua, qun lý và cung cp văn phòng phNm, báo chí và trang thit b văn phòng; + các hot ng tip tân, hi hp, hi ngh trong Cơng ty; + vic s dng in, nưc, in thoi và các phương tin làm vic khác; + qun lý, iu ng xe con ca Cơng ty; + giao t, quan h vi chính quyn a phương, cơ quan hu quan; - T chc lp các báo cáo chun mơn theo u cu ca cp trên. - T chc thc hin cơng tác qun lý chung (bao gm vic xây dng,  xut, trin khai thc hin, giám sát, kim sốt, ánh giá, hiu chnh, ci tin…): + các mc tiêu, KPI (thưc o hiu qu hot ng) ca Phòng; + các chin lưc chc năng ca Phòng; + cơ cu t chc và nh biên nhân s ti ưu ca Phòng; + vic qun lý các ngun lc ni b; + phân cơng, phân nhim, trao quyn, y thác trong ni b Phòng; + các quy nh, quy trình, hưng dn cơng vic, biu mu và các tài liu khác liên quan n lĩnh vc hat ng ca Phòng; + h thng k hoch và h thng báo cáo chc năng ca Phòng; + h thng lưu tr h sơ, tài liu ca Phòng; + ngân sách hot ng ca Phòng; + cơ ch hi hp, trao i thơng tin; + các chương trình kèm cp, hun luyn, ng viên, phát trin nhân viên … - Các nhim v khác: + Thc hin các nhim v khác liên quan n hot ng ca Phòng. + Tham mưu cho BG v nhng vn  thuc lĩnh vc chun mơn. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 9 + Thc hin các nhim v khác theo s phân cơng ca Ban giám c. 2.Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Chức năng: - Xây dng và kim sốt k hoch kinh doanh. - Tip th. - Bán hàng. - Chăm sóc khách hàng. - Tham mưu cho Ban Giám c v nhng vn  thuc lĩnh vc chun mơn ca Phòng - Các chc năng khác theo s phân cơng ca BG, tùy tình hình thc t cơng vic hiệm vụ - T chc thc hin cơng tác k hoch, bao gm: + ch trì xây dng k hoch kinh doanh trung hn và ngn hn cho tồn Cơng ty; + h tr BG kim sốt, giám sát, ánh giá vic thc hin các k hoch; +  xut hiu chnh k hoch, nu cn. - T chc thc hin cơng tác tip th, bao gm: + xác nh i tưng khách hàng; + xây dng chin lưc và k hoch tip th, tìm kim khách hàng; + t chc trin khai và kim sốt k hoch tip th; - T chc thc hin cơng tác bán hàng, bao gm: + tip xúc, tìm hiu nhu cu và các u cu t khách hàng; + tính tốn giá thành, lp báo giá bán; + ch trì son lp h sơ và tham gia u thu xây lp; + son tho hp ng xây lp; + chuyn giao hp ng cho các b phn thc hin; + theo dõi tin  thc hin hp ng; + tham gia nghim thu, bàn giao; + theo dõi q trình gii ngân; + thanh quyt tốn hp ng; + theo dõi bo hành, bo trì cho khách hàng; BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 10 + qun lý thơng tin, h sơ và d liu bán hàng; + lp các báo cáo bán hàng. - T chc thc hin cơng tác chăm sóc khách hàng, bao gm: + tip nhn thc mc, khiu ni ca khách hàng; + chuyn giao x lý và phn hi vic x lý cho khách hàng; + iu tra, thăm dò ý kin khách hàng; + xây dng quan h vi khách hàng; - T chc lp các báo cáo chun mơn theo u cu ca cp trên - T chc thc hin cơng tác qun lý chung (bao gm vic xây dng,  xut, trin khai thc hin, giám sát, kim sốt, ánh giá, hiu chnh, ci tin…): + các mc tiêu, KPI (thưc o hiu qu hot ng) ca Phòng; + các chin lưc chc năng ca Phòng; + cơ cu t chc và nh biên nhân s ti ưu ca Phòng; + vic qun lý các ngun lc ni b; + phân cơng, phân nhim, trao quyn, y thác trong ni b Phòng; + các quy nh, quy trình, hưng dn cơng vic, biu mu và các tài liu khác liên quan n lĩnh vc hat ng ca Phòng; + h thng k hach và h thng báo cáo chc năng ca Phòng; + h thng lưu tr h sơ, tài liu ca Phòng; + ngân sách hat ng ca Phòng; + cơ ch hi hp, trao i thơng tin; + các chương trình kèm cp, hun luyn, ng viên, phát trin nhân viên … - Các nhim v khác: + Thc hin các nhim v khác liên quan n hot ng ca Phòng. + Tham mưu cho Ban Giám c v nhng vn  thuc lĩnh vc chun mơn. + Thc hin các nhim v khác theo s phân cơng ca Ban Giám c. 3.Phòng Tài Chính - Kế Tốn: Chức năng: - Qun tr tài chính. - Qun tr k tốn. [...]... (hàng rào an toàn,biển báo) Các đội thi công: - Đảm bảo nhận việc thi công theo sự phân công của ban chỉ huy công trường - Bố trí 1 công nhân chuyên ngành có kinh nghiệm lâu năm theo dõi làm việc của nhóm - Mỗi tổ thi công đều được trang thi t bò thi công phù hợp và tổ xe máy được điều động theo tiến độ thi công từ ban chỉ huy công trình SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 19 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY... hoàn công III.5 Tham gia các công việc cụ thể tại đơn vò thi công cùng với kỹ sư và công nhân III.6 Tìm hiểu nội dung và phương pháp tính các bộ phận của đồ án cầu, đường đã được thi t kế thi công III.1 TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC BỐ TRÍ CÔNG TRƯỜNG, HÌNH THỨC BỐ TRÍ CÁC ĐỘI SẢN XUẤT: Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các công tác xây dựng chủ yếu phù hợp với các phương pháp thi công (thi công theo... Hồ sơ khảo sát đòa hình, đại chất công trình do Công Ty Tư Vấn thi t kế B.R - Căn cứ hồ sơ thi t kế bản vẽ thi công cầu Đa Khoa do công ty tư vấn thi t kế B.R lập II.2 GIỚI THI U CHUNG: - Hiện trạng công trình: Cầu Đa Khoa hiện hữu nằm trên đường Nguyễn Thò Thập, bắc qua nhánh sông Sài Gòn thuộc đòa phận Quận 7 – TP Hồ Chí Minh SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 15 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC... cầu của tư vấn giám sát - Bộ phận này thuộc phòng vật tư xe máy của công ty Bộ phận tổ chức hành chính: - Chòu trách nhiệm về nhân sự - Điều phối nhân công theo yêu cầu của ban chỉ huy công trường - Chòu trách nhiệm về thủ tục hành chính Đội an toàn lao động: - Theo dõi trực tiếp quá trình thi công ,đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công - Thi công các công tác an toàn phục vụ cho công. .. ÁNH Trang 17 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG CHƯƠNG III NỘI DUNG THỰC TẬP III.1 Tìm hiểu phương pháp và hình thức bố trí công trường, hình thức tổ chức đội sản xuất III.2 Trình tự thi công các hạng mục công trình và các biện pháp đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình III.3 Các máy móc mà công trường sử dụng (tên, nước sản xuất), tính năng và phạm vi áp dụng của chúng III.4... triển nhân viên … - Các nhiệm vụ khác: + Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Phòng + Tham mưu cho Ban Giám Đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chun mơn + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân cơng của Ban giám đốc SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 14 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG CHƯƠNG II KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH THỰC TẬP CÔNG TRÌNH:XÂY DỰNG MỚI CẦU BẢN- THAY THẾ... chứa vật liệu *Hình thức đội sản xuất: Ban chỉ huy công trường: - Quản lí công tác thi công ,chỉ huy trực tiếp công trường - Tổ chức quản lý kỹ thuật thi công từng hạng mục công trình - Họp giao ban giải quyết các vấn đề liên quan đến công trình với các bên liên quan Bộ phận cung ứng vật tư xe máy thi công: Cung ứng vật tư ,xe máy các loại phục vụ cho công trình Chòu trách nhiệm xuất trình chứng chỉ... định; SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 11 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG + lập các báo cáo tài chính và báo cáo liên quan khác cho các cơ quan hữu quan; + lập các báo cáo quản trị cho Ban Giám đốc; + lưu trữ, kiểm sốt chứng từ kế tốn; + giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan khác; + giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tín dụng; - Tổ chức thực hiện việc cập nhật và phổ biến... lắp; - Tổ chức lập các báo cáo chun mơn theo u cầu của cấp trên - Tổ chức thực hiện cơng tác quản lý chung (bao gồm việc xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, giám sát, kiểm sốt, đánh giá, hiệu chỉnh, cải tiến…): + các mục tiêu, KPI (thước đo hiệu quả hoạt động) của Phòng; SVTT: HỒ NGỌC ÁNH Trang 13 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG + các chiến lược chức năng của Phòng; + cơ cấu...BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: THẦY PHẠM NGỌC SÁNG - Tham mưu cho Ban Giám đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chun mơn của Phòng - Các chức năng khác theo sự phân cơng của Ban Giám đốc, tùy tình hình thực tế cơng việc hiệm vụ - Tổ chức thực hiện việc thi t kế, xây dựng, vận hành, kiểm sốt và cải tiến hệ thống quản trị kế tốn tài chính trong tồn cơng ty - Tổ chức thực hiện cơng tác . em đi thực tập trong thời gian 7 tuần. Em được bố trí thực tập tại đơn vò thi công của Công Ty 508 . Trong khoảng thời gian thực tập em đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình, chu đáo của các. hình, đại chất công trình do Công Ty Tư Vấn thi t kế B.R - Căn cứ hồ sơ thi t kế bản vẽ thi công cầu Đa Khoa do công ty tư vấn thi t kế B.R lập. II.2. GIỚI THI U CHUNG: - Hiện trạng công trình:. trình thi công ,đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công. - Thi công các công tác an toàn phục vụ cho công trường (hàng rào an toàn,biển báo) . Các đội thi công: - Đảm bảo nhận việc thi
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập đơn vị thi công của công ty 508, báo cáo thực tập đơn vị thi công của công ty 508, báo cáo thực tập đơn vị thi công của công ty 508