Giáo án vật lý 11 cơ bản

35 1.1K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:28

Giaùo aùn Vaät Lí lôùp 11 Phần I: ĐIỆN HỌC – ĐIỆN TỪ HỌC Chương I: ĐIỆN TÍCH- ĐIỆN TRƯỜNG Bài 1: ĐIỆN TÍCH- ĐỊNH LUẬT COULOMB I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Trình bày được khái niệm điện tích điểm, đặc điểm tương tác giữa các điện tích, nội dung định luật Cu-lông, ý nghĩa của hằng số điện môi. - Lấy được ví dụ về tương tác giữa các vật được coi là chất điểm. - Biết về cấu tạo và hoạt động của cân xoắn. 2. Kĩ năng - Xác định phương chiều của lực Cu-lông tương tác giữa các điện tích điểm. - Giải bài toán tương ứng tương tác tĩnh điện. - Làm vật nhiễm điện do cọ xát. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên a. Xem SGK Vật lí 7 và 9 để biết học sinh đã học gì ở THCS b. Chuẩn bị câu hỏi hoặc phiếu câu hỏi sau đây: • Phiếu học tập 1 (PC1) - Nêu ví dụ về cách nhiễm điện cho vật. - Biểu hiện của vật bị nhiễm điện. TL1: - Cọ xát thước nhựa lên tóc, thước nhựa có thể hút được các mẩu giấy nhỏ. - Biểu hiện của vật bị nhiễm điện là có khả năng hút các vật nhẹ… • Phiếu học tập 2 (PC2) - Điện tích điểm là gì? - Trong điều kiện nào thì vật được coi là điện tích điểm? TL2: - Điện tích điểm là điện tích được coi như tập trung tại một điểm. - Nếu kích thước của vật nhiễm điện rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét thì vật được coi là điện tích điểm. • Phiếu học tập 3 (PC3) - Có mấy loại điện tích? - Nêu đặc điểm về hướng của lực tương tác giữa các điện tích. TL3: - Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. - Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau, các điện tích khác loại thì hút nhau. • Phiếu học tập 4 (PC4) - Xác định phương chiều của lực tác dụng lên các điện tích trong các trường hợp:  Hai điện tích dương đặt gần nhau  Hai điện tích trái dấu đặt gần nhau  Hai điện tích âm đặt gần nhau - Nêu đặc điểm độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm? 1 Giaùo aùn Vaät Lí lôùp 11 - Biểu thức của định luật Cu-lông và ý nghĩa các đại lượng? TL4: - Đặc điểm độ lớn lực tương tác giữa hai lực tương tác giữa hai điện tích điểm là: tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. - Biểu thức định luật Cu-lông: 2 21 r qq kF = • Phiếu học tập 5 (PC5) - Điện môi là gì? - Hằng số điện môi cho biết điều gì? TL5: - Điện môi là chất không cho dòng điện chạy wa (không có điện tích tự do bên trong) - Hằng số điện môi cho biết lực tương tác giữa các điện tích giảm bao nhiêu lần so với lực tương tác giữa các điện tích đó trong chân không. c. Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin (UD): Mô phỏng các hiện tượng nhiễm điện, sự tương tác điện… d. Nội dung ghi bảng (ghi tóm tắt kiến thức SGK theo các đầu mục); HS tự ghi chép các nội dung trên bảng và những điều cần thiết. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động1 (… phút): Ôn tập kiến thức về điện tích. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Trả lời câu hỏi PC1 - Đọc sách mục I.2, tìm hiểu và trả lời câu hỏi PC2, PC3. - Trả lời C1. - Nhận xét câu trả lời của bạn - Nêu câu hỏi PC1. - Cho HS đọc SGK, nêu câu hỏi PC2, PC3. - Gợi ý HS trả lời. - Nêu câu hỏi C1. - Gợi ý trả lời, khẳng định các ý cơ bản của mục I. Hoạt động 2 (…phút): Nghiên cứu về tương tác giữa hai điện tích điểm. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Xác định phương chiều của lực Cu-lông, thực hiện theo PC4. - Đọc SGK, tìm hiểu trả lời câu hỏi ý 2, 3 PC4 về đặc điểm độ lớn của lực Cu-lông. - Trả lời câu hỏi C2. - Đọc SGK, thảo luận, trả lời câu hỏi về điện môi và hằng số điện môi. - Trả lời câu hỏi C3. - Giao nhiệm vụ cho học sinh theo PC4 - Theo dõi,nhận xét HS vẽ hình. - Nêu câu hỏi C2. - Nêu câu hỏi PC5, gợi ý trả lời. - Nêu câu hỏi C3. - Nhận xét, đánh giá các câu trả lời của HS. Hoạt động 3 (…phút): Vận dụng, củng cố. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 2 Giaùo aùn Vaät Lí lôùp 11 - Thảo luận, trả lời câu hỏi theo phiếu PC6. - Nhận xét câu trả lời của bạn. - Ghi nhận: Định luật Cu-lông, biểu thức và đơn vị các đại lượng trong biểu thức. - Cho HS thảo luận theo PC6. - Nhận xét, đánh giá, nhấn mạnh kiến thức trong bài. Hoạt động 4 (…phút): Giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Ghi bài tập về nhà. - Ghi bài tập làm thêm. - Ghi chuẩn bị cho bài sau. - Cho bài tập trong SGK: BT 5 đến BT8 (trang 10). - Bài thêm: Phiếu PC7. - Dặn dò HS chuển bị bài sau. Bài 2: THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TÒAN ĐIỆN TÍCH I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Trình bày được nội dung thuyết electron, nội dung định luật bảo tòan điện tích. - Lấy được ví dụ về các cách nhiễm điện. - Biết cách làm nhiễm điện. 2. Kĩ năng - Vận dụng thuyết electron giải thích được các hiện tượng nhiễm điện. - Giải bài tóan ứng tương tác tĩnh điện. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên a. Xem SGK Vật lý 7 để biết HS đã học gì ở THCS. 3 Giaùo aùn Vaät Lí lôùp 11 b. Chuẩn bị phiếu: • Phiếu học tập 1 (PC1) - Nêu cấu tạo nguyên tử về phương diện điện? - Đặc điểm của electron, proton và nơtron? TL1: - Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện:  Gồm hạt nhân mang điện dương ở trung tâm.  Các electron mang điện âm chuyển động xung quanh.  Hạt nhân có cấu tạo từ 2 loại hạt là proton mang điện dương và nơtron không mang điện. - Đặc điểm của electron và proton Electron: me = 9,1.10-31 kg: điện tích -1,6.10-19 C Proton: mp = 1,67.10-27 kg; điện tích +1,6.10-19 C trong nguyên tử số proton bằng số electron, nguyên tử trung hòa về điện. • Phiếu học tập số 2 (PC2) - Điện tích nguyên tố là gì? - Thế nào là ion dương, ion âm? TL2: - Điện tích của electron và proton gọi là điện tích nguyên tố. - Về ion dương và ion âm Nếu nguyên tử bị mất đi electron, nó trở thành hạt mang điện dương, gọi là ion dương. Nếu nguyên tử nhận thêm electron, nó trở thành hạt mang điện âm, gọi là ion âm. • Phiếu học tập 3 (PC3) - Nếu nguyên tử Fe thiếu 3 electron nó mang điện lượng là bao nhiêu? - Nguyên tử C nếu mất 1 electron sẽ trở thành ion âm hay ion dương? - Ion Al 3+ nếu nhận thêm 4 electron thì trở thành ion âm hay ion dương? TL3: - Là: +3.1,6.10-19 C - Ion dương - Ion âm. • Phiếu học tập 4 (PC4) - Thế nào là chất dẫn điện? Thế nào là chất cách điện? - Ở lớp 7 đã học thế nào là chất dẫn điện? Thế nào là chất cách điện? So với định nghĩa ở lớp 10 các định nghĩa có bản chất khác nhau không? - Lấy ví dụ về chất dẫn điện và chất cách điện. TL4: - Về chất dẫn điện và chất cách điện Chất dẫn điện là chất có chứa các điện tích tự do. Chất cách điện là chất không có chứa các điện tích tự do. - Ở lớp 7: Chất dẫn điện là chất cho dòng điện chạy qua. Chất cách điện là chất không cho dòng điện chay qua. Định nghĩa ở lớp 10 đã nêu được bản chất của hiện tượng. - Ví dụ: HS tự lấy. • Phiếu học tập 5 (PC5) - Giải thích hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? 4 Giaùo aùn Vaät Lí lôùp 11 - Giải thích hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc? TL5: - Quả cầu mang điện sẽ đẩy hoặc hút các electron tự do trong thanh kim loại làm hai đầu thanh kim loại tích điện trái dấu. - Điện tích ở chỗ tiếp xúc sẽ chuyển từ vật này sang vật khác. III. TỔ CHỨC CÁC HỌAT ĐÔNG DẠY HỌC Họat động 1 (…phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Trả lời miệng hoặc bằng phiếu - Dùng PC 2-7 bài 1 để kiểm tra. Hoạt động 2 (…phút): Tìm hiểu nội dung thuyết electron Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Đọc SGK mục I.1, tìm hiểu và trả lời câu hỏi PC1 và PC2. - Trả lời PC3. - Nhận xét câu trả lời của bạn - Trả lời C1. - Cho HS đọc SGK, nêu câu hỏi PC1; PC2. - Gợi ý HS trả lời - Nêu câu hỏi PC3. - Gợi ý trả lời, khẳng định các ý cơ bản của mục I. - Nêu câu hỏi C1. Hoạt động 3(…phút): Giải thích một vài hiện tượng điện. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Trả lời các câu hỏi PC4 - Trả lời C2 - Trả lời các câu hỏi PC5 - Thảo luận nhóm trả lời PC5 - Trả lời C3; 4; 5. - Nêu câu hỏi trong phiếu PC4. - Nêu câu hỏi C2. - Nêu câu hỏi PC5. - Hướng dẫn trả lời PC5. - Nêu câu hỏi C3; 4; 5. Hoạt động 4(…phút): Tìm hiểu nội dung định luật bảo tòan điện tích. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Trả lời câu hỏi PC6. - Nêu câu hỏi PC6. - Hướng dẫn trả lời ý 2 PC6. Họat động 5(…phút): Vận dụng, củng cố. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Thảo luận, trả lời câu hỏi theo phiếu một phần PC7. - Nhận xét câu trả lời của bạn. - Cho HS thảo luận theo PC7. - Nhận xét, đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài. Hoạt dộng 6(…phút): Giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Ghi bài tập về nhà. - Ghi bài tập làm thêm. - Ghi chuẩn bị cho bài sau. - Cho bài tập trong SGK: BT 5-7 (trang 14). - Bài thêm: một phần phiếu PC7. 5 Giaùo aùn Vaät Lí lôùp 11 - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau. Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Trình bày được khái niệm điện trường, điện trường đều. - Phát biểu được định nghĩa của cường độ điện trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường. - Biết cách tổng hợp các vectơ cường độ điện trường thành phần tại mỗi điểm. - Nêu được khái niệm đường sức điện. 2. Kĩ năng - Xác định phương chiều của vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm do điện tích điểm gây ra. - Vận dụng quy tắc hình bình hành xác định hướng của vectơ cường độ điện trường tổng hợp. - Giải các bài tập về điện trường. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên a. Chuẩn bị hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK. b. Thước kẻ, phấn màu. c. Chuẩn bị phiếu: • Phiếu học tập 1 (PC1) - Điện trường là gì? - Làm thế nào để nhận biết được điện trường? TL1: 6 Giaùo aùn Vaät Lí lôùp 11 - Điện trường là môi trường (dạng vật chất) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. - Đặt điện tích thử nằm trong không gian, nếu nó chịu lực điện tác dụng thì điểm đó có điện trường. • Phiếu học tập 2 (PC2) - Cường độ điện trường là gì? - Nêu đặc điểm của vectơ cường độ điện trường (điểm đặt, phương, chiều, độ lớn) TL2: - Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng của lực điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của lực điện tác dụng F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q. - Đặc điểm của vectơ cường độ điện trường - Điểm đặt: tại điểm đang xét. - Phương chiều: cùng phương chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương đặt tại điểm đang xét. - Độ lớn: E = F/q (q dương) • Phiếu học tập 3 (PC3) - Vận dụng đặc điểm lực tương tác giữa các điện tích điểm xác định phương chiều và độ lớn của cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm? - Xác định hướng của vectơ cường độ điện trường gây bởi điện tích Q trong các trường hợp TL3: - Cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm Q  Điểm đặt: tại điểm đang xét.  Phương: đường nối điện tích điểm và điểm đang xét.  Chiều: hướng ra xa Q nếu Q > 0; hướng về phía Q nếu Q < 0  Độ lớn: E = 2 r Qk ε • Phiếu học tập 4 (PC4) - Phát biểu nội dung nguyên lý chồng chất điện trường. TL4: - Điện trường tại một điểm bằng tổng các vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. • Phiếu học tập 5 (PC5) - Đường sức là gì? - Nêu các đặc điểm của đường sức? TL5: - Đường sức là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. - Các đặc điểm của đường sức  Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức và chỉ một mà thôi.  Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của cường độ điện trường tại điểm đó.  Đường sức điện tĩnh là những đường không khép kín. 7 Giaùo aùn Vaät Lí lôùp 11  Quy ước: vẽ số đường sức tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó. • Phiếu học tập 6 (PC6) - Điện trường đều là gì? - Nêu đặc điểm đường sức của điện trường đều. TL6: - Là điện trường mà vectơ cường độ điện trường có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm. - Đường sức của điện trường đều là những đường song song cách đều. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Họat động 1 (…phút): kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Trả lời miệng hoặc bằng phiếu - Dùng PC 1 – 7 bài 2 để kiểm tra. Hoạt động 2 (…phút) tìm hiểu về điện trường Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Đọc SGK mục I.1, I.2, tìm hiểu và trả lời câu hỏi PC1. - Cho HS đọc SGK, nêu câu hỏi PC1. - Tổng kết ý kiến HS, nhấn mạnh nội dung khái niệm. Hoạt động 3 (…phút): xây dựng khái niệm cường độ điện trường Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Đọc SGK mục II.1, II.2, II.3, II.4, trả lời các câu hỏi PC2 - Suy luận vận dụng cho điện trường gây bởi điện tích điểm, trả lời các câu hỏi PC3. - Trả lời C1. - Đọc SGK trả lời các câu hỏi PC4. - Nêu câu hỏi trong phiếu PC2. - Nhấn mạnh từng đặc điểm của vectơ cường độ điện trường. - Nêu các câu hỏi PC3. - Tổng kết ý kiến HS. - Nêu câu hỏi C1. - Nêu các câu hỏi PC4. Hoạt động 4(…phút): xây dựng khái niệm đường sức điện Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Trả lời các câu hỏi ý 1 của phiếu PC5. - Nghiên cứu SGK mục III.1, 2, 3, 4 trả lời từng đặc điểm của ý 2 PC5. - Đọc SGK trả lời ý 1 phiếu PC6. - Thảo luận trả lời ý 2 PC6. - Nêu câu hỏi PC5. - Hướng dẫn trả lời ý 2 PC5. - Nêu câu hỏi phiếu 6. - Hướng dẫn trả lời ý 2 phiếu 6. Hoạt động 5(…phút): Vận dụng, củng cố. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 8 Giaùo aùn Vaät Lí lôùp 11 - Thảo luận, trả lời câu hỏi theo một phần phiếu PC7. - Nhận xét câu trả lời của bạn. - Cho HS thảo luận theo PC7. - Nhận xét, đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài. Hoạt động 6 (…phút): giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Ghi bài tập về nhà. - Ghi bài tập làm thêm. - Ghi chuẩn bị cho bài sau. - Cho bài tập trong SGK: BT 9-13 ( trang 20, 21). - Bài thêm: một phần phiếu PC7. - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau. Bài 4: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nêu được đặc điểm lực tác dụng lên điện tích trong điện trường đều. - Lập được biểu thức tính công của lực điện trong điện trường đều. - Phát biểu được đặc điểm của công dịch chuyển điện tích trong điện trường bất kì. - Trình bày được khái niệm, biểu thức, đặc điểm của thế năng của điện tích trong điện trường, quan hệ giữa công của lực điện trường và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường. 2. Kĩ năng - Giải bài toán tính công của lực điện trường và thế năng điện trường. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên a. Chuẩn bị: hình 4.1, 4.2 b. Thước kẻ, phấn màu. c. Chuẩn bị phiếu: • Phiếu học tập 1 (PC1) - Xác định vectơ lực tác dụng lên điện tích Q. TL1: - Đặt lên điện tích. - Hướng cùng chiều với điện trường (từ bảng dương sang bảng âm). - Độ lớn F = q.E • Phiếu học tập 2 (PC2) - Lập công thức tính công của lực điện trường dịch chuyển điện tích từ M đến N theo đường s (hình 4.2 SGK) TL2: - Ta có: AMN = F.s.cos α = qEd • Phiếu học tập 3 (PC3) - Lập công thức tính công của lực điện trường dịch chuyển điện tích từ M đến N theo đường s 1 , s 2 (hình 4.2 SGK) TL3: 9 Giaùo aùn Vaät Lí lôùp 11 - Ta có: AMN = AMP + APN = qEd 1 + qEd 2 = qE (d 1 +d 2 ) = qEd • Phiếu học tập 4 (PC4) - Nêu đặc điểm của công trong điện trường đều và trong trường tĩnh điện nói chung. TL4: - Công của lực điện trường là dịch chuyển điện tích trong điện trường đều không phụ thuộc vào hình dạng đường đi ma chỉ phụ thuộc vào điểm đầu, điểm cuối của đường đi. • Phiếu học tập 5 (PC5) - Nêu khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường. - Cho biết mối quan hệ giữa công của lực điện trường và độ giảm thế năng. TL5: - Thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường. Nó được tính bằng công của liực điện trường dịch chuyển điện tích đó đến điểm được chọn làm mốc (thường được chọn là vị trí mà điện trường mất khả năng sinh công) - Khi một điện tích q di chuyển từ một điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công mà lực điện tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường. 2. Học sinh - Đọc SGK lớp 10 để ôn tập về công. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1 (…phút): kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Trả lời miệng hoặc bằng phiếu - Dùng PC 2 – 7 bài 3 để kiểm tra. Hoạt động 2 (…phút): xây dựng biểu thức tính công của lực điện trường. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Đọc SGK mục I.1, vận dụng kiến thức lớp 10 tính công. - Trả lời PC2, PC3. - Nhận xét câu trả lời của bạn. - Trả lời C1. - Trả lời PC4. - Trả lời C2. - Dùng phiếu PC1 nêu vấn đề. - Hướng dẫn HS xây dựng công thức. - Nêu câu hỏi PC2, PC3. - Tổng kết công thức tính công của lực điện trong điện trường đều. - Nêu câu hỏi C1. - Nêu câu hỏi PC4. - Nêu câu hỏi C2. Hoạt động 3 (…phút): Tìm hiểu thế năng của một điện tích trong điện trường. Hoa#t #o#ng cu#a ho#c sinh Hoạt động của giáo viên - Đọc SGK trả lời ý 1 của PC5. - Kết hợp huớng dẫn và đọc SGK trả lời ý 2. - Nêu ý 1 câu hỏi PC5. - Nêu ý 2 câu hỏi PC5. - Nhấn mạnh thế năng phụ thuộc vào việc chọn mốc thế năng. Hoạt động 4 (…phút): Vận dụng, củng cố. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 10 [...]... CHUẨN BỊ 1 Giáo viên: a/ Xem lại SGK Vật lí 9 b/ Thước kẻ, phấn màu c/ Chuẩn bị phiếu: d/ Nội dung ghi bảng: Bài 8: Điện năng – Cơng suất điện I/ Điện năng tiêu thụ và cơng suất điện 1 Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch… 2 Cơng suất điện… II/ Cơng suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua 1 Định luật Jun-Lentz… 2 Cơng suất toả nhiệt cảu vật dẫn khi có dòng điện chạy qua III/ Cơng và cơng suất... nó? 31 Giáo án Vật Lí lớp 11 Hoạt động 7(……phút): Vận dụng, củng cố, hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên – Thảo luận trả lời các câu hỏi trong SGK –Nhận xét đánh giá và nhấn mạnh kiến thức trong – Ghi bài tập về nhà bài – Cho bài tập trong SGK: bài 9 11/ 99 Bài 17: DỊNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN I MỤC TIÊU 9 Kiến thức – Lấy được ví dụ về bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n, bán dẫn... Nêu câu hỏi C1,C2 – Gợi ý trả lời, khẳng định các ý cơ bản của mục 1 Hoạt động 3(……phút): Tìm hiểu hạt tải điện trong các loại bán dẫn Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên – Đọc SGK Trả lời câu hỏi: –Nêu câu hỏi 4,5 33 Bán dẫn loại n, loại p là gì? 34 Nêu đặc điểm hạt tải điện ở bán dẫn tinh – Nêu câu hỏi C2 32 Giáo án Vật Lí lớp 11 khiết, bán dẫn loại n, loại p? – Nghe hướng dẫn, thảo luận,... động của diot bán dẫn và tranzito 33 Giáo án Vật Lí lớp 11 12 Kỉ năng – Nhận dạng được diot bán dẫn và tranzito trên các bản mạch điện tử II CHUẨN BỊ 11 Giáo viên a Dụng cụ: thước kẻ, phấn màu b Linh kiện:diot và trnzito 12 Học sinh – Chuẩn bị bài mới III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1 (……phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh – Trả lời miệng hoặc bằng phiếu Trợ giúp của giáo viên –... nguồn điện 1 Cơng của nguồn điện… 17 Giáo án Vật Lí lớp 11 2 Cơng suất của nguồn điện… 2 Học sinh - Ơn tập kiến thức lớp 9 về cơng của dòng điện và định luật Jun- Lentz - Chuẩn bị bài mới III/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên - Trả lời bằng miệng hoặc bằng phiếu - Dùng P 17 Hoạt động 2: Tìm hiểu về điện năng tiêu thụ và cơng suất... chuẩn bị cho bài sau - Bài thêm: một phần phiếu 7 - Dặn HS chuẩn bị bài sau 16 Giáo án Vật Lí lớp 11 Bài 8: ĐIỆN NĂNG CƠNG SUẤT ĐIỆN I/ MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Trình bày được ý nghĩa và biểu thức các đại lượng trong biểu thức của cơng và cơng suất - Phát biểu được nội dung định luật Jun- Lentz - Trình bày được biểu thức cơng và cơng suất của nguồn điện, ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức và đơn vị 2... giúp của giáo viên –Trả lời câu hỏi: – Nêu câu hỏi 5,6,7 và gợi ý HS trả lời 45 Lớp tiếp xúc p–n là gì? 46 Lớp nghèo là gì? 47 Đặc điểm của dòng điện chạy qua lớp nghèo? Hoạt động 5(……phút): Tìm hiểu về diơt bán dẫnvà cách chỉnh lưu dòng điện bằng diơt bán dẫn Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên –Trả lời câu hỏi: – Nêu câu hỏi 8,9 và gợi ý HS trả lời 34 Giáo án Vật Lí lớp 11 48 Diơt bán dẫn... năng sinh cơng khi đặt tại đó một điện tích q Nó được xác định bằng thương số của cơng của lực điện tác dụng lên q khi q dịch chuyển từ điểm đó ra vơ cực 11 Giáo án Vật Lí lớp 11 V = AM ∞ q Đơn vị của điện thế là V Đặc điểm của điện thế: Với điện tích q>0, AM∝ >0 thì VM>0, AM∝ . năng. - Giải bàitoán tính điện thế và hiệu điện thế. - So sánh được các vị trí có điện thế cao và điện thế thấp trong điện trường. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên a. Đọc SGK Vật lý 7 để biết HS đã. Học sinh - Đọc lại SGK vật lý 7 và vật lý 9 về hiệu điện thế. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(…phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Trả lời miệng. bài toán điện năng tiêu thụ của đoạn mạch, bài toán định luật Jun-Lentz. II/ CHUẨN BỊ 1 Giáo viên: a/ Xem lại SGK Vật lí 9. b/ Thước kẻ, phấn màu. c/ Chuẩn bị phiếu: d/ Nội dung ghi bảng: Bài

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

  • Bài 13: DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

   • II. CHUẨN BỊ

   • III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  • Bài 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

   • II. CHUẨN BỊ

   • III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  • Bài 15: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

   • II. CHUẨN BỊ

   • III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  • Bài 16: DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG

   • II. CHUẨN BỊ

   • III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  • Bài 17: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN

   • II. CHUẨN BỊ

   • III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  • Bài 17: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN

   • II. CHUẨN BỊ

   • III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan