Giáo án lịch sử lớp 6 new

66 2.7K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:50

GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG Tiết 1 - Tuần 1 PHẦN MỞ ĐẦU Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ A/MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - HS cần hiểu rõ học lịch sử là học những sự kiện cụ thể, sát thực, có căn cứ khoa học. - Học lịch sử là để hiểu rõ quá khứ, rút kinh nghiệm của quá khứ để sống với hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. - Để hiểu rõ những sự kiện lịch sử, học sinh cần có phương pháp học tập khoa học, thích hợp. 2/ Tư tưởng - Trên cơ sở kiến thức khoa học, bồi dưỡng quan niệm đúng đắn về bộ môn lịch sử và phương pháp học tập, khắc phục quan niệm sai lầm lệch lạc tước đây là: Học lịch sử chỉ cần học thuộc lòng. - Bằng nội dung cụ thể gây hứng thú cho các em học tập, để các em yêu thích môn lịch sử. 3/ Kĩ năng - Giúp các em có khả năng trình bày và lí giải các sự kiện lịch sử khoa học, rõ ràng, chuẩn xác và xác định phương pháp học tập tốt, có thể trả lời được câu hỏi cuối bài. B/ CHUẨN BỊ CỦA GV - HS - Tranh ảnh trong SGK( phóng to) - Sưu tậm một số tư liệu lịch sử. C/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY I/ Giới thiệu bài mới Ở cấp tiểu học, các em đã học các tiết lịch sử ở bộ môn “Tự nhiên và xã hội”, thường nghe và sử dụng từ “lịch sử”.Vậy lịch sử là gì ? Hôm Nay ta cùng tìm hiểu . II/Dạy Bài mới Hoạt động của GV-HS Hoạt động của GV-HS * Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm về lịch sử - GV Gọi hs kể sơ lược thời nhỏ các em từ khi bắt đầu đi học đến nay. - HS trả lời - GV: sơ kết và giảng: 1) Vậy theo em lịch sử là gì? 2) Sự khác nhau giữa lịch sử con người và lịch sử xã hội loài người ? GV: hướng dẫn hs xem hình1 SGKvà yêu cầu các em So sánh nhận xét: 3) Vì sao có sự khác nhau đó? * Hoạt động 2 : Tìm hiểu vai trò, tác dụng của bộ môn lịch sử. 4) Tại sao học lịch sử là một nhu cầu không thể thiếu được của con người? - GV Kết luận yêu cầu HS ghi nhớ: 5) Vì sao ta phải học lịch sử ? 6) Học lịch sử có tác dụng và ý nghĩa như thế nào ? 1.Lịch sử là gì ? - Là những gì đã diễn ra trong quá khứ . - Lịch sử là một môn khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người. 2. Học lịch sử để làm gì? . Học lịch sử để hiểu được cội nguồn dân tộc, biết quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông. · Biết quá trình đấu tranh với thiên nhiên và đấu tranh chống giặc ngoại xâm để giữ gìn độc lập dân tộc. · Biết lịch sử phát triển của nhân loại để rút ra những bài học kinh nghiệm cho hiện tại và 1 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG * Hoạt động 3 : Tìm hiểu các tư liệu về lịch sử GV cho học sinh quan sát tranh SGK 7) Trên bia ghi gì? - Trên bia ghi tên, tuổi, địa chỉ, năm sinh và năm đỗ của tiến sĩ. - GV giới thiệu Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Thánh Gióng. =>. đó gọi là tư liệu truyền miệng. 8) Căn cứ vào đâu mà người ta biết được lịch sử? GV: Hướng dẫn HS trả lời. tương lai. 3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lich sử? · Căn cứ vào tư liệu truyền miệng (truyền thuyết) · Hiện vật người xưa để lại (trống đồng, bia đá) · Tài liệu chữ viết (văn bìa), tư liẹu thành văn (Đại Việt sử ký toàn thư) III/ Đánh giá HĐNT : * Câu hỏi :: HS trả lời các câu hỏi sau. 1. Trình bày một cách ngắn gọn: Lịch sử là gì? 2. Lịch sử giúp em hiểu biết những gì? 3. Tại sao chúng phải học lịch sử? IV/ Bài tập về nhà + Sau khi học, các em trả lời 3 câu hỏi cuối bài + Xem trước bài 2 2 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG Tiết 2 - Tuần 2 Bài 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ A: MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Thông qua nội dung bài giảng GV cần làm rõ. + Tầm quan trọng của việc tính thời gian trong lịch sử. + HS cần phân biệt được các khái niệm Dương lịch, Âm lịch và Công lịch. + Biét cách đọc, ghi và tính năm tháng theo Công lịch chính xác. 2. Tư tưởng: + Giúp cho HS biết quý thời gian, biết tiết kiệm thời gian. + Bồi dưỡng cho HS ý thức về tính chính xác và tác phong khoa học trong mọi việc. 3. Kĩ năng: Bồi dưỡng cho HS cách ghi, tính năm, tính khoảng cách giữa các thế kỉ chính xác. B: CHUẨN BỊ CỦA GV - HS + Tranh ảnh trong SGK lịch treo tường + Quả địa cầu C: TIẾN TRÌNH BÀI DẠY I. Kiểm tra bài cũ: 1. Trình bày ngắn gọn Lịch sử là gì? 2. Tại sao chúng ta phải học Lịch sử? II. Dạy bài mới: Hoạt động của GV - HS Kiến thức cần đạt * Hoạt động 1 : Giải thích vì sao cần phải xác định thời gian trong lịch sử. - Gv tóm tắt : Bài trước chúng ta đã khẳng định: Lịch sử là những sự vật, hiện tượng xảy ra trong quá khứ, muốn hiểu rõ những sự kiện trong quá khứ, cần phải xác định thời gian chuẩn xác. Từ thời nguyên thuỷ, con người đã tìm cách ghi lại sự việc theo trình tự thời gian. 1) Có phải các bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám được lập cùng một năm không? 2) Dựa vào đâu, bằng cách nào, con người sáng tạo ra thời thời gian? - HS đọc SGK đoạn “Từ xưa, con người …thời gian được bắt đầu từ đây” - GV Giải thích thêm và sơ kết. tạo ra thời thời gian? * Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách tính thời gian của người xưa. 3)Trên thế giới hiện nay có những cách tính lịch chính nào? 4) Em cho biết cách tính của âm lịch và dương lịch? - HS dựa vào SGK Trả lời - Âm lịch: dựa vào sự di chuyển của Mặt 1. Tại sao phải xác định thời gian. - Cách tính thời gian là nguyên tắc cơ bản của môn lịch sử. - Người xưa dựa vào chu kì hoạt động của Trái Đất ,Mặt Trời, mặt trăng để tính thời gian . 2. Người xưa đã tính thời gian như thế nào? - Âm lịch: Căn cứ vào sự di chuyển của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất - Dương lịch: Căn cứ vào sự di chuyển của Trái Đất xung quanh Mặt Trời 3. Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không? + Vì sự giao lưu giữa các quốc gia dân tộc ngày càng tăng, do vậy cần phải có lịch chung để tính thời gian. + Công lịch lấy năm tương truyền Chúa Giêsu ra đời làm năm đầu tiên của công nguyên. + Những năm trước đó gọi là trước công 3 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG Trăng xung quanh Trái Đất (1vòng) là 1 năm (360 ngày) - Dương lịch: dựa vào sự di chuyển của Trái Đất xung quanh Mặt Trời (1vòng) là 1 năm (365 ngày) * Hoạt động 3: Giải thích vì sao trên lịch của chúng ta có cả lịch âm - lịch dương - GV cho HS xem quyển lịch và các em khẳng định đó là lịch chung của cả thế giới, được gọi là Công lịch. nguyên (TCN) - 1000 năm là 1 thiên niên kỉ. - 100 năm là 1 thế kỉ. - 10 năm là 1 thập kỉ. IV/ Đánh giá HĐNT : * Câu hỏi : GV gọi HS trả lời những câu hỏi cuối bài 1. Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự kiện ghi trên bảng ở trang 6 SGK so với năm nay? 1. Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch? V/ Baøi taäp về nhaø: + HS học theo câu hỏi trong SGK. + Nhìn vào bảng ghi chép trang 6 SGK để xác định ngày nào là dương lịch, ngày nào là âm lịch. 4 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG Tuần 3 - Tiết 3 Phần Một : LỊCH SỬ THẾ GIỚI Bài 3 : XÃ HỘI NGUYÊN THỦY A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1. Kiến thức: - Biết được nguồn gốc loài người. Các mốc lớn của quá trình chuyển biến từ người tối cổ thành người hiện đại. - Biết đời sống vật chất và tổ chức xã hội của người nguyên thủy, nguyên nhân của sưu tan rã xã hội nguyên thủy. 2.Tư tưởng, tình cảm: - Giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh ý thức đúng đắn về vai trò của lao động sản xuất trong sự phát triển của xã hội loại người. 3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích tranh ảnh. B/ CHUẨN BỊ CỦA GV - HS : I/ Thầy - Tham khảo tài liệu có liên quan. - Tranh ảnh, hiện vật các công cụ lao động, đồ trang sức. - Thiết kế giáo án. II/ Trò : - Soạn bài ( đọc tìm hiểu bài và trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa) C/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY I/ Kiểm tra bài cũ : 1/ Tại sao phải xác định thời gian ? 2/Ngày xưa, người ta tính thời gian như thế nào ? II/ Dạy bài mới : Hoạt động của GV - HS Kiến thức cần đạt * Hoạt động 1 : Tìm hiểu sự xuất hiện và cuộc sống của con người trên trái đất. - HS đọc sgk 1) Loài ngươì có nguồn gốc từ đâu ? 2) Người tối cổ có hình dáng, cuộc sống như thế nào ? xuất hiện thời gian khi nào ? ở đâu - GV giảng * Hoạt động 2 : Phân biệt sự khác nhau giữa người Tối cố và người tinh khôn. -HS đọc SGK 3) Người tinh khôn xuất hiện vào thời gian nào ? Ở đâu ? 4) * Thảo luận : Quan sát hình 5 trong sgk Em thấy người tinh khôn khác với người tối cổ ở những điểm nàovề hình dáng, bộ óc , cuộc sống ? 1, Con người đã xuất hiện như thế nào ? - Nguồn gốc : từ một loài vươn cổ có hình dáng người đi bằng hai chi sau, hai chi trước biết cầm, nắm hòn đá cành cây làm công cụ lao động -> Gọi là Người tối cổ - Thời gian xuất hiện : Khoảng 3 -4 vạn năm Nơi tìm thấy : ở miền đông châu phi,đảo Giava. Bắc kinh TQ - Cuộc sống : Sống theo bầy, săn bắt hái lượm. 2, Người tinh khôn sống như thế nào? * Thời gian xuất hiện : Cách đây khoảng 4 vạn năm. * Nơi tìm thấy : Ở khắp các châu lục. * Cuộc sống : - Sống từng nhóm nhỏ ( thị tộc ). - Biết trồng rau, chăn nuôi, làm đồ trang sức. 5 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG - HS Thảo luận theo tổ nhóm-> tranh luận kết quả GV: Thống nhất kết quả. * Hoạt động 3 : Phân tích nguyên nhân tan rã của xã hội nguyên thuỷ. 5) Thảo luận cặp : Theo em, vì sao xã hội nguyên thủy tan rã? 6) Công cụ lao động bằng kim loại có tác dụng gì? ( Làm tăng năng suất lao động, xuất hiện sản phẩm dư thừa, xa hội phân hóa giàu nghèo -> xã hội có giai cấp ) 3, Vì sao xã hội nguyên thủy ta rã? - Phát hiện ra kim loại -> tăng năng năng suất lao đông -> sản phẩm dư thừa-> xã hội công xã nguyên thuỷ tan rã. IV/ Đánh giá HĐNT : * Câu hỏi : - Con người xuất hiện khi nào ? - Cuộc sống người tinh khôn có gì khác so với người tối cổ ? - Do đâu mà xã hội nguyên thủy tan rã ? V/ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Học bài theo câu hỏi sgk Tập quan sát hình và phân tích Đọc nghiên cứu bài mới " Các quốc gia cổ đại phương Đông ", sưu tầm tranh ảnh 6 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG Tiết 4 - Tuần 4. Bài 4 : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được - Sự xuất hiện của nàh nước và xã hội có giai cấp. - Những nhà nước đầu tiên đã được hình thành ở Phương Đông (Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, trung Quốc) cuối Thế kỉ II đầu Thế kỉ III trước Công Nguyên. - Nền tảng kinh tế, thể chế nhà nước của các quốc gia này. 2.Tư tưởng, tình cảm: - Bước đầu ý thức về sự bất bình đẳng, sự phân chia giai cấp trong xã hội và nhà nước chuyên chế. 3. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích bản đồ. B/ CHUẨN BỊ CỦA GV – HS : I/ Thầy : - Tham khảo tài liệu có liên quan. - Tranh ảnh, hiện vật các công cụ lao động, đồ trang sức. II/ Trò : - Soạn bài ( đọc tìm hiểu bài và trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa) C/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY I/ Kiểm tra bài cũ : 1. Con người xuất hiện từ đâu ? 2. Cuộc sống của người tinh khôn như thế nào ? 3. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã ? II./ Giới thiệu bài mới : III/ Dạy bài mới: Hoạt động của Thầy và trò Kiến thức cần đạt * Hoạt động 1 : Tìm hiểu sự hình thnh cc quốc gia cổ đại phương đông. - HS đọc sgk 1)các quốc gia cổ đại Phương Đông hình thành ở đâu ? khi nào? ?em hãy kể tên ? 2) Thảo luận : Vì sao các quốc gia lại hình thành ở lưu vực sông lớn ? * Hoạt động 2 : Tìm hiểu thành phần kinh tế của các quốc gia cố đại Phương đông. 3) Ngành nào là ngành sản xuất chính ? Vì sao ? 4) Em thử mô tả cảnh lao động của người Ai Cập cổ đại 5) Ở phương đông cổ đại, người nông dân giữ vai trò ntn ? tại sao? * Hoạt động 3 : Tìm hiểu cơ cấu x hội phương đông . 6)Thảo luận : Ở các quốc gia cổ đại Phương Đông gồm có những tầng lớp nào? - Nêu đặc điểm nhiệm vụ của từng tầng lớp 1, Các quốc gia cổ đại Phương Đông đã được hình thành ở đâu? Và từ bao giờ ? * S ự hình thành : - Từ TNK IV đến TNK III TCN bn lưu vực sơng lớn cc quốc gia cổ đại phương đông được hình thnh như Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc • Kinh tế :Nông nghiệp là nghành kinh tế chính. 2, Xã hội cổ đại Phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? - Gồm 3 tầng lớp. + Quý tộc, quan lại, thống trị có nhiều của cải. + Nông dân công xã người laođộng sản xuất chính. + Nô lệ: hầu hạ phục dịch quý tộc, vua quan lại. 3, Nhà nước chuyên chế cổ đại Phương 7 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG - HS đọc điều luật trong sgk Qua 2 điều luật, có thêm tầng lớp nào? Họ phải làm việc ra sao? (dân cày nghèo, thuê ruộng, nộp thóc tô cho chủ, cày ruộng đủ mới trả cho chủ) * Hoạt động 4 : Tìm hiểu về thể chế nhà nước của cc quốc gai cổ đại Phương đông. 7) Nhà nước ra đời để làm gì? Do ai đứng đầu? (để cai trị).Vua cóa quyền ntn? (đặt luật, xét xử người có tội, chỉ huy quân đội. V v ) 8) Dưới Vua có những ai giúp việc? Giúp những gì? Lo việc thu thúê, xây dựng cung điện .v.v 9) Em hiểu thế nào là nhà nước chuyên chế ? Đông? - Vua ( Thiên tử, Pha-ra-ôn En-si) đứng đàu nắm mọi quyền hành. - Dưới có bộ máy hành chính từ TW -> điạ phương (gồm quý tộc) giúp việc. Sơ đồ bộ máy nhà nước VUA QUAN LẠI,QUÍ TỘC NÔNG DÂN CÔNG XĂ NÔ TÌ IV/ ĐÁNH GIÁ HĐNT : * Câu hỏi : 1/ Em hãy kể tên các quốc gia cổ Đại? Hình thành ở đâu ? 2/ Xã hội PĐ cổ đại bao gồm những tầng lớp nào ? 3/ Thế nào là nhà nước chuyên chế ? V/ BÀI TẬP VỀ NHÀ : - Xem lại nội dung vỡ ghi, học bài cũ - Xem bi các quốc gia cổ đại Phương Tây. 8 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG Tuần 5: Tiết 5: BÀI 5 CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY I/. MỤC TIÊU: Kiến thức : - Giúp HS nắm được: - Tên và vị trí các quốc gia cổ đại phương Tây. - Điều kiện tự nhiên của vùng Địa Trung Hải không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. - Những đặc điểm về nền tảng kinh tế, cơ cấu xaz hội và thể chế nhà nướcở Hi Lạp và Rô- ma cổ đại. - Những thành tựu tiêu biểu của các quốc gia cổ đại phương Tây. Tư tưởng , : Gíup HS có ý thức hơn về sự bất bình đẳng trong xã hội. Kĩ năng : Bước đầu tập liên hệ điều kiện tự nhiên với sự phát triển kinh tế. II/. CHUẨN BỊ : - GV: SGK , SGV, Tài liệu tham khảo (Lịch sử thế giới cổ đại ; bài tập lịch sử 6 ; kiến thức cơ bản lịch sử 6…) - Bản đồ thế giới cổ đại; bản đồ các quốc gia cổ đại . - HS: SGK ,Vở ghi , tìm hiểu trước bài . III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG : Vấn đáp , trực quan , thảo luận IV/ BÀI CŨ : GV yêu cầu hs làm bài tập 2 ở SBT V/ BÀI MỚI: 1/ Giới thiệu bài mới : 2/ Nội dung: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ KIẾN THỨC CẦN ĐẠT * Hoạt động 1: Tìm hiểu sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây, so sánh với phương Đông. - GV Giới thiệu trên lược đồ các quốc gia cổ đại , vị trí các quốc gia cổ đại phương Tây và thời gian hình thành ( Hi Lạp va Rơ-ma cổ đại ). 1) Tại sao ở phương Tây, các quốc gia cổ đại lại hình thành muộn hơn so với phương Đông? - HS suy nghĩ trả lời. 2) Thảo luận : Nền kinh tế các quốc gia cổ đại phương Tây chủ yếu là phát triển ngành gì ?Vì sao ? -HS dựa vào SGK trả lời. * Hoạt động 2: Tìm hiểu các giai cấp trong xã hội cổ đại phương Tây. - HS đọc “ Đầu……… biết nói” 3) Sự phát triển về TCN và TN dẫn đến sự thay đổi về x hội ntn? 4) Cuộc sống của những người nô lệ ở Hylạp và Rôma cổ đại ra sao? -HS dựa vào SGK trả lời. * Hoạt động 3: : Tìm hiểu về chế độ chiếm hữu nô lệ. 5) Theo em, trong xã hội cổ đại phương Tây, người nô lệ phải làm những việc gì? Quyền hạn ra sao? 1 . Sự hình thnh cc quốc gia cổ đại phương Tây - Tại các bán đảo Ban Căng và Italia vào khoảng TNK I TCN được hình thành hai quốc gia Hylạp và Rôma. - Nền tảng kinh tế ở đây là thủ công nghiệp và thương nghiệp. 2 . Xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô- Ma gồm những giai cấp nào ? - Giai cấp chủ nô - Giai cấp nôlệ - Nhiều cuộc nổi dậy của nô lệ, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Xpactacut lãnh đạo (73-71 TCN) 9 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG 6) Chủ nô có những quyền hành gì? -HS suy nghĩ trả lời 7) Theo em, thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ? - HS trao đổi theo cặp, trả lời. 8) NN cổ đại Hilạp, Rôma thuộc về ai? NN đó được tổ chức ntn? -HS làm việc theo nhóm: So sánh chế độ chính trị ở các quốc gia cổ đại phương Tây với các quốc gia cổ đại phương Đông ? 3 . Chế độ chiếm hữu nô lệ. - Nô lệ là lực lượng chính tạo ra của cải vật chất….song họ không có quyền hành gì. -Chủ nô nắm mọi quyền hành về chính trị, kinh tế. - Chế độ chính trị : dân chủ chủ nô. 3/ Sơ kết bài học : Qua tiết học hôm nay các em cần phải nắm được điều kiện hình thành , nền tảng kinh tế và thể chế nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Tây từ đó so sánh với các nước phương Đông . 4/ Đánh giá hoạt động nhận thức và bài tập về nhà: *Đánh giá hoạt động nhận thức : Câu hỏi : - Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành ở đâu và từ bao giờ ? - Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ ? * Bài tập về nhà : - học bài cũ . Làm bài tập ở sgk và sbt - Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại PĐvà PT. - Tìm hiểu trước bài 6 * * 10 [...]... nơng trồng lúa nước - Tư tưởng : - Nâng cao trình độ sáng tạo trong lao động - Kĩ năng : - Bồi dưỡng kĩ năng nhận xét , so sánh , liên hệ thực tế II CHUẨN BỊ : GV: SGK, SGV, Tài liệu tham khảo ( Hỏi đáp lịch sử 6; Kiến thức cơ bản lịch sử 6 ) -Tranh ảnh, bản đồ -Bộ phục chế HS: SGK , Tìm hiểu trứoc bài III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG : So sánh , trực quan , thảo luận , nêu vấn đề … III/ BÀI CŨ :... năng : - Bồi dưỡng kĩ năng nhận xét , so sánh bước đầu tìm hiểu về bài học lịch sử II/ CHUẨN BỊ CỦA GV – HS : GV: SGK, SGV ,Tài liệu tham khảo ( Kiến thức cơ bản lịch sử 6 , hỏi đáp lịch sử 6) - Lược đồ cuộc kháng chiến - Tranh , ảnh , sơ đồ thành cổ loa - Một số câu chuyện cổ tích HS: sgk , tìm hiểu trước bài III/ CÁC PHƯƠNG PÁP SỬ DỤNG : Trực quan , thảo luận , … IV/ BÀI CŨ: - Cư dân Văn Lang có những...GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG Tiết 6 - Tuần 6 Bài 6 : VĂN HỐ CỔ ĐẠI A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức: Giúp HS hiểu được - Những di sản văn hố đồ sộ, q giá của thời Cổ đại đã để lại cho lồi người - Những thành tựu văn hố: (chữ viết, chữ số, lịch, văn học, khoa học, nghệ thuật…) của người Phương Đơng và Phương Tây cổ đại 2 Tư tưởng, tình cảm: - Giáo dục lòng tự hào về những... bị bước sang thời kì dựng nước,trong đó đáng chú ý nhất là văn hóa Đơng Sơn - Tư tưởng : - Bồi dưỡng ý thức về cội nguồn dân tộc - Kĩ năng : - Bồi dưỡng kĩ năng biết nhận xét, so sánh sự việc , bước đầu sử dụng bản đồ II CHUẨN BỊ : GV: SGK ,SGV ,Tài liệu tham khảo ( Ơn luyện lịch sử 6 , Kiến thức cơ bản lich sử 6 ) -Bản đồ Việt Nam ( lược đồ hình 24 tr 26 phóng to ) -Tranh ảnh và hiện vật phục... BÀI TẬP VỀ NHÀ : - Lập bảng thống kê những thành tựu văn hố cổ đại - Xem lại nội dung bài ơn - Chuẩn bị làm bài tập lịch sử 14 Hi lạp, Rơma Đầu TNK ITCN Chủ nơ Nơ lệ Chiếm hữu nơ lệ … GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG Tiết 8 - Tuần 8 PHẦN II: LICH SỬ VIỆT NAM CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA BÀI 8 : THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức: Giúp học sinh biết được đất nước... Tư tưởng : Bước đầu giáo dục về lòng u nước và ý thức văn hóa dân tộc - Kĩ năng : Rèn luyện thêm những kĩ năng liên hệ thực tế , quan sát hình ảnh và nhận xét II/ CHUẨN BỊ CỦA GV – HS : GV : sgk, sgv , Tài liệu tham khảo ( Hỏi đáp lịch sử 6, kiến thức cơ bản lịch sử 6) - Ảnh trống đồng Đơng Sơn - Mẫu hiện vật phục chế trống đồng HS : sgk, tìm hiểu trước bài III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG : Thảo luận... chắc kiến thức, khắc sâu kiến thức đã học về lòch sử thế giới cổ đại, buổi đầu lòch sử Việt Nam - Kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức của HS để có hướng khắc phục - Tư tưởng: - Giáo dục HS ý thức đánh giá và tự đánh gía - Tính trung thực, thật thà, nghiêm túc trong công việc - Kó năng: - Rèn luyện kó năng phân tích đánh giá các sự kiện lòch sử - Cách làm bài tập trắc nghiệm khách quan, trình... Cuộc kháng chiến của nhân dân Âu việt và Lạc Việt diễn ra như thế nào ? Kết quả ra sao ? Ai đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến ? - HS Dựa vào SGK trả lời 4) Em có suy nghĩ gì về tinh thần chiến đấu của người TÂ-LV? * Hoạt động 2 : Tìm hiểu sự ra đời của nước Âu Lạc - Người Tây Âu và LV dưới sự lãnh đạo của Thục Phán dựa vào rừng núi đánh tan qn xâm lược Tần 30 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN... chính của bài 4/ Đánh giá HĐNT- BTVN : *Đánh giá HĐNT : Để tăng cường phòng thủ , bảo vệ kinh đơ mới , An Dương Vương đã cho : - xây dựng thành cổ loa kiên cố - xây dựng lực lượng qn đội vững mạnh - Trang bị vũ khí nhiều loại hình * Bài tập về nhà : - Học thuộc các phần đã ghi - Xem trước bài 16 : ƠN TẬP CHƯƠNG I VÀ II 33 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG Tuần 17: Tiết 17: Bài 16: ƠN TẬP CHƯƠNG I... Cách tính thời gian trong lịch sử Xã hội ngun thuỷ C4: 0,25 đ Xã hội cổ đại phương C3:0,25đ đơng và phương tây C8:0,25đ Văn hố cổ đại C7:0,25đ C12:0,25đ Thời ngun thuỷ trên đất nước ta Thơng hiểu TN C5: 0,25đ Tl C1: 2đ Vận dụng TN TL 2,25 đ C2: 0,25d 0,5 đ C9:0,25đ C11:0,25 C10:0,25đ 0,75 đ 0,75đ C2: 3đ C3:2đ Tổng 3,5 đ 2đ 19 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG Đời sống của người C6: 0,25 đ ngun thuỷ trên . tư liệu lịch sử. C/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY I/ Giới thiệu bài mới Ở cấp tiểu học, các em đã học các tiết lịch sử ở bộ môn “Tự nhiên và xã hội”, thường nghe và sử dụng từ lịch sử .Vậy lịch sử là gì. học lịch sử là một nhu cầu không thể thiếu được của con người? - GV Kết luận yêu cầu HS ghi nhớ: 5) Vì sao ta phải học lịch sử ? 6) Học lịch sử có tác dụng và ý nghĩa như thế nào ? 1 .Lịch sử. Nhìn vào bảng ghi chép trang 6 SGK để xác định ngày nào là dương lịch, ngày nào là âm lịch. 4 GIÁO ÁN SỬ 6 GV : TRẦN THẾ PHƯƠNG Tuần 3 - Tiết 3 Phần Một : LỊCH SỬ THẾ GIỚI Bài 3 : XÃ HỘI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • B/ CHUẨN BỊ CỦA GV - HS

 • C/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

  • I/ Giới thiệu bài mới

  • II/Dạy Bài mới

   • Hoạt động của GV-HS

   • Hoạt động của GV-HS

   • - HS trả lời

  • IV/ Bài tập về nhà

   • Bài 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ

 • A: MỤC TIÊU

 • B: CHUẨN BỊ CỦA GV - HS

 • C: TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

  • V/ Baøi taäp về nhaø:

  • Bài 6 : VĂN HOÁ CỔ ĐẠI

  • ÔN TẬP

   • PHẦN II: LICH SỬ VIỆT NAM

   • CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA

  • BÀI 8 : THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

Tài liệu liên quan