0

Giáo án ngữ văn 10 chuẩn ktkn 2014

188 1,490 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2014, 09:04

Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 Tiết 1-2 Ngày soạn: 20/8/2013 Ngày dạy: Tổng quan văn học Việt Nam A Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: - Nắm đợc những kiến thức chung nhất, tổng quát nhất về hai bộ phận của VHVN: văn học dân gian và văn học viết. - Nắm đợc quá trình phát triển của văn học viết VN : văn học trung đại và văn học hiện đại . Nắm vững hệ thống vấn đề về : thể loại của văn học, con ngời trong văn học. - Bồi dỡng niềm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc qua di sản văn học đã đợc học. B - Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên(G):+Tài liệu: SGK,SGV. + Phơng pháp: diễn thuyết , đàm thoại phát vấn . - Học sinh( H):+ Đọc SGK, trả lời câu hỏi phần 1,2 SGK(14,15) C - Tiến trình tiết học: * ổn định lớp . * Kiểm tra bài cũ. * Bài mới : Giáo viên giới thiệu : Nền văn học VN phát triển khá sớm, từ thời viễn cổ trải qua chiều dài lịch sử trên 4000 năm dựng nớc và giữ nớc. Nó mang sức sống mãnh liệt, mang tính chiến đấu cao và t tởng nhân đạo cao cả. Nền VHVN là một bằng chứng tiêu biểu cho năng lực sáng tạo tinh thần của nhân dân VN. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt *Hs đọc trải qua tinh thàn ấy -Nội dung? -Là phần nào của bài? *Văn bản gồm mấy phần , nội dung của từng phần? H: trả lời G: ghi bảng. *VHVN đợc hợp thành bởi mấy bộ phận văn học? ? Kể tên một số tp VH DG đã học hoặc đọc thêm? 1 học sinh đọc to phần VHDG , cả lớp theo dõi rồi tóm lợc những ý chính. G: lắng nghe, nhận xét và kết luận. ? Kể tên những tác phẩm, tác giả đã đợc học -Cách nhìn nhận đánh giá khái quát VHVN. -Phần ĐVĐề cho bài Tổng quan VHVN I. Đọc hiểu cấu trúc văn bản: 3 phần II. Đọc hiểu nội dung văn bản. 1. Các bộ phận hợp thành của VHVN. VHVN= VHDG+VHV a. Văn học dân gian VD: Tấm Cám, Cây tre trăm đốt, Thạch Sanh, lợn cới áo mới, Đẽo cày giữa đờng , tục ngữ, ca dao - Khái niệm: VHDG là những sáng tác tập thể và truyền miệng của nhân dân lao động. - Những đặc tr ng : tính truyền miệng, tính tập thể và sự gắn bó với các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. -Thể loại: Thần thoại, sử thi, truyền thuyết b. Văn học viết: VD: Hịch tớng sĩ( Trần Quốc Tuấn) Bình Ngô đại cáo( Nguyễn Trãi) Truyện Kiều ( Nguyễn Du) Lão Hạc ( Nam Cao) Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc 1 Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 và biết của VHV? H/s đọc phần VHV.VHV là gì? Tìm hiểu SGK và cho biết ? Có gì khác nhau giữa VHDG và VH viết? VHV VN đợc viết bằng những thứ chữ nào? - VHTĐ VN đợc viết bằng chữ Hán và chữ Nôm : ? VHVN phát triển qua mấy thời kì? ( GV giải thích rõ cho H về cách phân chia 2 thời kì VHTĐ và VHHĐ: VHTĐ là sản phẩm của văn hóa phơng Đông, còn VHHĐ là sản phẩm của sự kết hợp giữa văn hóa phơng Đông truyền thống và văn hóa phơng Tây) H theo dõi SGK để rút ra những ý chính . Hãy CM cho mỗi thời kì bằng những tác phẩm đã học? Đoàn thuyền đánh cá ( Huy Cận) - Khái niệm: VH viết là sáng tác của trí thức, đ- ợc ghi lại bằng chữ viết. Là sáng tạo của cá nhân, tác phẩm vhv mang dấu ấn của tác giả. * Chữ viết của văn học Việt Nam. - Chữ Hán: là văn tự của ngời Hán, đợc dùng từ thế kỷ X. - Chữ Nôm : là chữ viết cổ của ngời Việt, dựa vào chữ Hán mà đặt ra, đợc dùng để sáng tác từ thế kỷ XIII. - Chữ quốc ngữ là thứ chữ sử dụng chữ cái La tinh để ghi âm tiếng Việt, đợc dùng để sáng tác từ thể kỷ XX. * Hệ thống thể loại của VH V. - Từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX: + VH chữ Hán: văn xuôi( truyện, kí, tiểu thuyết chơng hồi ); thơ ( thơ cổ phong, thơ Đờng luật, từ khúc ); văn biền ngẫu( phú, cáo, văn tế ). + VH chữ Nôm: thơ ( thơ Nôm Đờng luật, truyện thơ, ngâm khúc, hát nói) và văn biền ngẫu. - Từ đầu thế kỷ XX đến nay: + Tự sự : tiểu thuyết, truyện ngắn, kí( bút kí, tùy bút, phóng sự ). + Trữ tình: thơ trữ tình, trờng ca. + Kịch: kịch nói, kịch thơ. 2. Quá trình phát triển của VH viết VN a. Văn học trung đại ( Vh từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX). - VHV VN hình thành từ thế kỉ X. -VHTĐ đợc viết bằng chữ H và chữ N + VHV bằng chữ Hán : Ra đời từ TK X và tồn tại cho đến TK XIX Thành tựu: thơ văn yêu nớc, thơ thiền thời Lý- Trần, văn xuôi , các tác phẩm của những nhà thơ lớn( NQSH, thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cao Bá Quát ) . Văn xuôi: BNĐC, Hịch tớng sĩ ( VH thời kì này chịu ảnh hởng của Nho giáo, đạo giáo, phật giáo đặc biệt là văn hoá Trung Hoa.) + VH V bằng chữ Nôm: Phát triển mạnh từ TK XV, đạt tới đỉnh cao ở cuối TK XVIII- đầu XIX. Thành tựu về thơ: tiếp thu và sáng tạo thể thơ Đờng luật , hình thành các thể loại văn học dân tộc nh thể thơ lục bát, song thất lục bát Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc 2 Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 VHHĐ có diện mạo ntn?nêu những tác giả tiêu biểu GV lấy các ví dụ minh họa: Mời mấy năm xa ngọn bút lông. Xác xơ chẳng bợn chút hơi đồng. Bây giờ anh đổi lông ra sắt. Cách kiếm ăn đời có nhọn không. (Tản Đà) GV: - Tiểu thuyết chơng hồi, văn xuôi chữ hán trong VHTĐ tuân thủ trật tự thời gian; nhng kết cấu tiểu thuyết trong VHHĐ theo quy luật tâm lí. Thơ đờng luật có niêm luật vần định số câu chữ rất chặt chẽ; Thơ mới và thơ HĐ tơng đối tự do về vần, nhịp , số câu, số chữ. - Kịch nói hiện đại khác với kịch hát truyềnthống GV lấy VD: Tả chân dung Thúy Kiều , Nguyễn Du dùng công thức sẵn có để tả; còn Chí Phèo, Thị Nở của Nam Cao lại tả chi tiết, tả thực. ? Em hãy tự lấy VD để phân tích. Sự phát triển của văn học Nôm gắn liền với những truyền thống lớn của VHTĐ nh lòng yêu nớc, tinh thần nhân đạo, tính hiện thực . Đồng thời phản ánh quá trình dân tộc hóa, dân chủ hóa của văn học dân tộc. b. Văn học hiện đại( VH từ đầu TK XX đến hết TK XX) - VHVNHĐ chủ yếu viết bằng chữ quốc ngữ. - VHVNHĐ một mặt kế thừa tinh hoa của VH truyền thống, mặt khác tiếp thu tinh hoa của nền VH lớn trên thế giới dể hiện đại hóa. Vd: Thơ mới. Văn xuôi:NTT, VTP, NCH, NC - Một số điểm khác biệt của VHHĐ với VHTĐ: + Về tác giả: Nếu tác giả VHTĐ không sống bằng văn thì các nhà văn hiện đại lấy việc viết văn làm nghề. + Về đời sống văn học: VHHĐ đi vào đời sống nhanh hơn , mối quan hệ qua lại giữa độc giả và tác giả mật thiết hơn, đời sống văn học sôi nổi, năng động hơn VHTĐ. + Về thể loại: thơ mới, tiểu thuyết, kịch nói dần thay thế thể loại cũ. + Về thi pháp: Hệ thống thi pháp mới dần thay thế hệ thống thi pháp cũ. VHTĐ là lối viết ớc l, sùng cổ, phi ngã; VHHĐ là lôis viết hiện thực, đề cao cá tính sáng tạo, đề cao cái tôi cá nhân. - Thành tựu: + Trớc CMT8: Đầu TK XX: VH kế thừa tinh hoa của VH truyền thống, bớc đầu có sự đổi mới, HĐH. Thơ mới, tiểu thuyết tự lực văn đoàn, văn xuôi hiện thực phê phán. + Sau CMT8: Thơ kháng chiến chốngPháp, thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút kí. */ (1945-1975)Cả nớc chung một con đờng, chung một tiếng nói, một hành động. VH đợc đặt lên hàng đầu làm nhiệm vụ tuyên truyền, chiến đấu, gd chính trị, ca ngợi nhữn anh hùng trên mặt trận vũ trang, nhan dân với tổ quốc. Thơ ca k/c: THữu, NĐT, C.Hữu PTD, LAX Văn xuôi Bùi Đức ái, Nguyễn Thi, Tô Hoài, NMC. KL */ (1975-nay)VH thực sự chuyển mình sau ĐH Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc 3 Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 HS đọc SGK và trả lời câu hỏi. ? Con ngời Việt Nam có mối quan hệ với TG tự nhiên ntn? GV cho HS lấy VD phân tích. Đảng lần thứ 6 -1986. VH mở rộng đề tài : chống tiêu cực và quan niệm toàn diện về con ngời. Con ngời đợc nhìn nhận đánh giá trên phơng diện công dân, đời t, xh và tự nhiên, ý thức và tinh thần. Thành tựu : nhiều nhất về văn xuôi. 3. Con ng ời Việt Nam qua văn học Văn học là nhân học. Đối tợng trung tâm của văn học là con ngời. a. Con ngời VN trong quan hệ với thế giới tự nhiên: - Trong quan hệ của con ngời với thế giới tự nhiên, hình thành tình yêu thiên nhiên => hình thành các hình tợng NT. + VHDG: kể lại quá trình ông cha ta nhận thức, cải tạo chinh phục thế giới TN. + VHTĐ: hình tợng TN gắn liền với lí tởng đạo đức, thẩm mĩ. + VHHĐ: hình tợng TN thể hiện tình yêu quê h- ơng, đất nớc, yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi b. Con ng ời VN trong quan hệ quốc gia, dân tộc Do lịch sử đấu tranh dựng nớc và giữ nớc của dân tộc ta nên VHVN tập trung thể hiện lòng yêu nớc đa dạng, phong phú, đợc kết tinh thành chủ nghĩa yêu nớc. c. Con ng ời VN trong quan hệ xã hội Xây dợng một xã hội tốt đẹp là ớc muốn ngàn đời của dân tộc VN. - VHDG: tố cáo, đả kích , chế giễu GC thống trị ức hiếp nhân dân. - VHTD: phơi bày cảnh đời đau khổ của nhân dân, đòi GC thống trị quan tâm đến đời sống cảu nhân dân, tôn trọng quyền sống của con ngời, ớc mơ về một xã hội công bằng tốt đẹp. - VHHĐ: quá trình nhân dân bắt tay xây dựng XHCN với lí tởng nhgân đạo cao đẹp, nhiều niềm tin và sự hứng khởi. d. Con ngời VN và ý thức về bản thân - Xây dựng đạo lí làm ngời với nhều phẩm chất tốt đẹp nh: nhân ái thủy chung, tình nghĩa vị tha, đức hy sinh III- Ghi nhớ: SGK Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc 4 Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 IV- Luyện tập: Làm bài tập trong sách bài tập D. Củng cố: - Nêu lên những khác biệt của VHTĐ với VHHĐ? - Con ngời VN qua VH? E- Dặn dò 1. Nắm chắc các nội dung. 2. Kể tên các tcác giả VHTĐ và VHHĐ. 3. Làm các bài tập trong sách bài tập. 4. Chuẩn bị các hoạt động bằng giao tiếp ngôn ngữ. Tit 3: Tiếng Việt Ngày soạn: 22/8/2013 Ngày dạy: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ A Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: - Nắm đợc kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp (HĐGT) bằng ngôn ngữ, về các nhân tố giao tiếp (NTGT) ( nh nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh, nội dung, mục đích, phơng tiện, cách thức giao tiếp ), về hai quá trình trong hoạt động giao tiếp. - Biết xác định các NTGT trong một HĐGT , nâng cao năng lực giao tiếp khi nói, khi viết và năng lực phân tích, lĩnh hội khi giao tiếp. - Có thái độ và hành vi phù hợp trong HĐGT bằng ngôn ngữ. B - Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên(G):+Tài liệu: SGK,SGV. + Phơng pháp: đàm thoại, phát vấn - Học sinh( H):+ Đọc SGK, trả lời câu hỏi phần 1,2 SGK(14,15) C - Tiến trình tiết học: * ổn định lớp . * Kiểm tra bài cũ. * Bài mới : -Dẫn dắt vào bài :G dùng hình thức hỏi phần chuẩn bị bài của một số học sinh để học sinh trả lời từ đó hớng vào nội dung bài học là hoạt động giao tiếp . * Trong cuốcống hang ngày con ngời giao tiếp với nhau bằng một phơng tiện vô cùng quan trọng: ngôn ngữ . Không có ngôn ngữ không đạt hiệu quả cao trong giao tiếp - Nội dung và phơng pháp giảng bài: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt (G): gọi 1(H) đọc văn bản trích Hội nghị Diên Hồng trang 14 SGK Yêu cầu học sinh lần lợt trả lời các câu hỏi: ? Có những nhân vật nào tham gia vào hoạt động giao tiếp trong văn bản vừa I.Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. 1.Ví dụ1: a. Đọc -tìm hiểu văn bản trích Hội nghị Diên Hồng. b. Nhận xét: -Nhân vật giao tiếp: Có ở 2 kênh phát thu Vua Trần Nhân Tông và các bô lão. + Quan hệ giữa ngời đứng đầu một nớc với Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc 5 Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 đọc. Hai bên có cơng vị và quan hệ với nhau nh thế nào? -quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp đợc thể hiện nh nào trong cách xng hô? (H):trả lời (G)? Các nhân vật lần lợt đổi vai ( vai ngời nói và vai ngời nghe ) cho nhau nh thế nào? (H) thảo luận tầng lớp nhân dân( các bô lão) + Ngôn ngữ giao tiếp: từ xng hô, thái độ . - Vai giao tiếp Ngời nói Ngời nghe +Vua trịnh trọng hỏi +Mọi ngời .nói. +Nhà vua hỏi lại + Các bô lão hô: Đánh +Các bô lão + Vua nhà Trần +Các bô lão + Vua nhà Trần (G)? Hoạt động trên diến ra trong hoàn cảnh nào?(ở đâu ? Vào lúc nào? khi đó ở nớc ta có sự kiện lịch sử gì? (H) :trả lời. (G)? Nội dung của cuộc trao đổi giữa các nhân vật giao tiếp là gì? (H): trả lời (G)? Mục đích của cuộc giao tiếp là gì? Cuộc giao tiếp có đạt đợc mục đích đó không? (H): trả lời. (G): tổ chức cho (H) khái quát nội dung bài học = các câu hỏi củng cố - Qua VD trên ta thấy HĐGT là gì? - Có những nhân tố nào tham gia vào HĐGT? (H) trả lời. (G) yêu cầu học sinh thực hành câu 2 nhằm kiểm tra kiến thức bài Tổng quan văn học Việt Nam và kỹ năng phân tích văn bản trong HĐGT. - Nhân vật giao tiếp là ai? Có đặc điểm gì? -HĐGT diễn ra trong hoàn cảnh nào? - Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực nào? Về đề tài gì? Gồm nhữngvấn đề cơ bản nào? - Mục đích của HĐGT thông qua văn bản đó là gì? -Đặc điểm về phơng tiện ngôn ngữ ? (H) lần lợt trả lời . - Hoàn cảnh giao tiếp: Năm 1285 , nớc ta đang bị đe dọa bởi giặc Nguyên -Mông xâm lợc. Quân và dân nhà Trần phải cùng nhau bàn bạc để tìm ra sách lợc đối phó . HĐGT diễn ra tại điện Diên Hồng (Kinh thành Thăng Long) - Nội dung giao tiếp:Bàn về sách lợc đánh giặc + Nhà vua thông báo tình hình đất nớc và hỏi ý kiến các bô lão về cách đối phó giặc . + Các bô lão thể hiện quyết tâm đánh giặc, đồng thanh nhất trí rằng đánh là sách lợc duy nhất. - Mục đích giao tiếp: Bàn bạc để tìm ra và thống nhất sách lợc đối phó với quân giặc.Cuộc giao tiếp đã đi đến sự thống nhất hành động , nh vậy là đạt mục đích . 2. Ví dụ 2 Câu 2( 15) - Nhân vật giao tiếp là tác giả SGK( ngời viết) Và HS lớp 10 (ngời đọc). - Hoàn cảnh giao tiếp: trong nhà trờng. - Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực văn học, về đề tài Tổng quan văn học Việt Nam, bao gồm: + Các bộ phận hợp thành của văn học VN. + Quá trình phát triển của văn học viết VN. + Con ngời Việt Nam qua văn học. - Mục đích giao tiếp thông qua văn bản : +Xét từ phía ngời viết: nêu khái quát một số vấn đề cơ bản về văn học cho Hs lớp 10 . + Xét về phía ngời đọc : Nắm những kiến thức cơ bản về văn học trong tiến trình lịch sử , rèn luyện và nâng cao các kỹ năng nhận thức, đánh giá các hiện tợng văn học - Phơng tiện và cách thức giao tiếp : Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc 6 Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 (G) tổng kết các câu trả lời của (H), khẳng định: - HĐGT bằng ngôn ngữ là hoạt động trao đổi thông tin của con ngời trong xã hội , có thể ở dạng nói hoặc dạng viết nh nói chuyện hàng ngày, gọi điện thoại, hội họp, thảo luận,viết th, . - Các nhân tố giao tiếp (G) gọi 2 (H) đọc phần ghi nhớ SGK(15). + Dùng các thuật ngữ văn học. + Kết cấu văn bản rõ ràng . 3. Kết luận: Phần ghi nhớ SGK - Khái niệm HĐGT. - Hai quá trình của HĐGT. - Các nhân tố giao tiếp. D* Củng cố: - Yêu cầu 1 (H) nhắc lại nội dung phần ghi nhớ ( có thể không nhìn sách) - Bài tập: phân tích các NTGT trong HĐGT mua bán giữa ngời mua và ngời bán ở chợ . E* Dặn dò: - Học thuộc lòng phần ghi nhớ. - Trả lời phần luyện tập SGK (trang 20-21) Tit: 4: Ngày soạn: 28/8/2013 Ngày dạy: Khái quát văn học dân gian Việt Nam A - Mục tiêu bài học. Giúp học sinh: -Hiểu và nhớ đợc đặc trng cơ bản của VHDG. - Hiểu đợc những giá trị to lớn của văn học dân gian, đây là cơ sở để học sinh có thái độ trân trọng đối với di sản văn hóa tinh thần của dân tộc, từ đó học tập tốt hơn phần văn học dân gian trong chơng trình. Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc 7 Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 - Nắm đợc khái niệm về các thể loại của VHDG VN ( nhớ và kể tên các thể loại, biết sơ bộ phân biệt thể loại này với thể loại khác trong hệ thống) B- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : - Giáo viên: + Tài liệu: SGK, SGV su tầm một số tranh ảnh về lễ hội truyền thống, về ca hát dân gian hoặc một vài bài ca. - Học sinh: sọan bài theo câu hỏi hớng dẫn học bài, tìm hiểu, su tầm tranh ảnh, băng đĩa để phục vụ cho bài học. C - Tiến trình tiết học : * ổn định lớp: * Kiểm tra bài cũ( trong khi luyện tập) VHDG là kho tàng VH vô cùng quý báu của ông cha ta.Từ những câu ca dao Gái thơng chồng đ- ơng đông buổi chợ. Trai thơng vợ nắng quái chiều hôm đến câu chớp đông nhay nháy gà gáy thì mađã đi vào lòng ngời một cách tự nhiên.Để rõ hơn , ta đi vào tìm hiểu bài KQVHDG * Nội dung và phơng pháp giảng bài. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt HS đã đọc và chuẩn bị bài ở nhà. ? Văn bản có mấy phần? Nội dung chính của từng phần ? ? Nêu những đặc trng cơ bản của VHDG? G có thể lấy một số VD từ một vài thể loại khác nhau để học sinh nắm đợc đặc trng cơ bản của VHDG. ? VHDG lu truyền đợc là do( đâu? Em hiểu thế nào là tính truyền miệng? Hình thức truyền miệng của VHDG là ntn? ? Em hiểu nh thế nào về đặc trng tính tập thể của VHDG ? Phát biểu khái niệm VHDG dựa trên những đặc trng cơ bản? I. Đọc hiểu cấu trúc văn bản. Văn bản gồm 3 phần: SGK II. Đọc- hiểu nội dung văn bản. 1. Đặc tr ng cơ bản của VHDG: a. VHDG là những tác phẩm NT ngôn từ truyền miệng ( tính truyền miệng) -> phơng thức tồn tại chủ yếu của vhdg. Phơng thức truyền miệng là do hạn chế của lịch sử (không có chữ viết) - VHDG là những tác phẩm NT ngôn từ: ngôn ngữ nói một cách nghệ thuật. - VHDG đợc lu truyền bằng miệng( đó là sự ghi nhớ theo kiểu nhập tâm và phổ biến bằng lời nói hoặc bằng trình diễn cho ngời khác nghe. Lu truyền theo kg, tg, quá trình truyền miệng đợc thực hiện thông qua diễn xớng dân gian ) > Tạo nên tính dị bản. b. VHDG là sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể ( tính tập thể )( 1 ngời sáng tác ->kể cho nhau nghe, chỉnh sửa theo ý mình. Quá trình này làm cho tác phẩm hoàn thiện về mặt Nd và Nt - Nhân dân lao động là lực lợng chính tạo ra kho tàng vhdg đồ sộ. - VHDG gắn bó và phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. > Tính vô danh của VHDG. Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc 8 Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 ? VHDG gồm những thể loại nào? lấy VD minh họa Nêu khái niệm về các thể loại? * Khái niệm: VHDG là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng, sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng . 2. Hệ thống thể loại của VHDG . Gồm 12 thể loại: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cời, tục ngữ, câu đố, ca dao, vè, truyện thơ, chèo. 3. Những giá trị cơ bản của VHDGVN a. VHDG là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống các dân tộc. - Tri thức thuộc đủ mọi lĩnh vực của đời sống: tự nhiên, xã hội và con ngời. - Tri thức phần lớn là những kinh nghiệm lâu đời đợc nhân dân đúc rút từ thực tiễn. - Tri thức dân gian thể hiện trình độ và quan điểm nhận thức của nhân dân. b. VHDG có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm ngời. - Giáo dục con ngời tinh thần nhân đạovà niềm lạc quan. - Góp phần hình thành phẩm chất tốt đẹp: lòng yêu quê hơng, đất nớc, tinh thần bất khuất, đức kiên trung, lòng vị tha, tính cần kiệm óc sáng tạo c. VHDG có giá trị thẩm mĩ to lớn góp phần quan trọng tạo nên bản sắ riêng cho nền VH dân tộc. III. Ghi nhớ: SGk IV. Luyện tập Bài tập 3,4 trong sách bài tập. D* Củng cố : VHDG là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng, sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong cộng đồng( SGK-19) Em hãy làm sáng tỏ nhận định trên? E * Dặn dò: -Học bài, làm bài tập 4( sách bài tập) - Chuẩn bị bài Văn bản. Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc 9 Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 Tiết 5: Tiếng Việt Ngày soạn: 30/8/2013 Ngày dạy: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ ( Tiếp theo) A - Mục tiêu bài học. Giúp học sinh: - Củng cố và nắm vững khái niệm hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các nhân tố của HĐGT, quá trình của HĐGT. - Luyện tập phân tích các nhân tố giao tiếp, thực hành tạo lập văn bản ghi lại HĐGT bằng ngôn ngữ. B- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên: + Tài liệu: SGK + Phơng pháp: kiểm tra, đánh giá. - Học sinh: Đọc SGK và trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập. C -Tiến trình tiết học: * ổn định lớp * Kiểm tra bài cũ( trong khi luyện tập) * Nội dung và phơng pháp giảng bài. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt (G) gọi 1(H) trả lời câu hỏi ? Thế nào là HĐGT bằng ngôn ngữ, trong HĐGT có những nhân tố giao tiếp nào? (H): trả lời Yêu cầu 1(H) nhận xét, bổ sung. (G) khẳng định lại vấn đề. (G)? nhân vật giao tiếp ở đây đợc thể hiện qua từ nào, có đặc điểm gì về lứa tuổi, giới tính. (H): trả lời (G)? HĐGT diễn ra vào thời điểm nào ? Thời điểm đó thờng thích hợp với những cuộc trò chuyện nh thế nào? (H): trả lời (G)? Nhân vật anh nói về điều gì (Nội dung) ? nhằm mục đích gì? (H):trả lời II. Luyện tập. Bài 1(20) * Nhân tố giao tiếp gồm: nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, nội dung giao tiếp, mục đích giao tiếp, phơng tiên và cách thức giao tiếp . * Phân tích nhân tố giao tiếp thể hiện trong câu ca dao: Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng : - Tre non đủ lá đan sàng nên chăng? + Nhân vật giao tiếp: những ngời nam, nữ thanh niên ( anh, nàng.) + Hoàn cảnh giao tiếp: vào một đêm trăng thanh( đêm trăng sáng và thanh vắng)- thời gian thích hợp cho những câu chuyện tâm tình của nam nữ thanh niên ; bộc bạch tình yêu. + Nội dung và mục đích giao tiếp: . Nội dung: nhân vật anh nói về việc tre non đủ lá và đặt vấn đề đan sàng nên chăng? . Mục đích gián tiếp bày tỏ tình yêu và ớc muốn đợc nên duyên vợ chồng. + Phơng tiện và cách thức giao tiếp: ngôn ngữ Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc 10 [...]... về HĐGT - Chuẩn bị bài Văn bản Tiết 6: Tiếng Việt Ngày soạn: 5/ 9/2013 Ngày dạy: Văn Bản A - Mục tiêu bài học Giúp học sinh: - Có đợc những kiến thức thiết yếu về văn bản, đặc điểm của văn bản và kiến thức khái quát về các loại văn bản xét theo phong cách chức năng ngôn ngữ - Nâng cao kĩ năng thực hành phân tích và tạo lập văn bản trong giao tiếp B- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên:... trị 3 -Chuẩn bị bài Văn bản Tiết 10: Tiếng Việt Ngày soạn: 7/ 9/2013 Ngày dạy: Văn Bản ( Tiếp theo) A- Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh: - Củng cố và nắm vững khái niệm văn bản, các đặc điểm của văn bản và các loại văn bản phân chia theo mục đích, chức năng giao tiếp - Luyện tập phân tích văn bản (phân tích chủ đề, tính liên kết ) và tạo lập văn bản trong giao tiếp B- Chuẩn bị của thầy-trò: 1 Chuẩn. .. các loại văn , văn bản 3 thuộc phong cách chính luận bản trên là gì? b So sánh văn bản (2),(3) với 1 đơn xin nghỉ học 14 Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 (G)? Lớp từ ngữ đợc dùng trong mỗi loại văn bản có đặc điểm gì? (G) ? Nhận xét về cách kết cấu và trình bày ở mỗi loại văn bản? ? Qua phần nhận xét trên ta có thể rút ra kết luận gì về các loại văn bản?... lựa chọn từ ngữ, câu làm cho vb có tính thống nhất + Vb nào cũng có tính mục đích Vì vậy vb phải thấu tình đạt lí, đồng cảm chia sẻ với ngời nói, ngời viết Vì vậy phải lựa chọn từ và đặt câu + Văn bản có tính hoàn chỉnh vè nd- ht: mb, tb, kb Các câu sắp xếp hợp lí II- Các loại văn bản 1 Ví dụ :Văn bản 1,2,3 a So sánh văn bản 1,2 với 3: * Nhận xét: - Nội dung văn bản : (nh trên ) - Từ ngữ: Văn bản 1,2... dùng những từ ngữ thông thờng Văn bản 3: dùng nhiều từ ngữ chính trị -xã hội nh kháng chiến, hòa bình, hi sinh, nhân nhợng, Tổ quốc, độc lập - Cách thức trình bày nội dung: +Văn bản 1,2 dùng hình ảnh và lối ví von mang tính hình tợng + Văn bản 3 dùng lí lẽvà lập luận để khẳng định rằng cần phải kháng chiến chống Pháp( nh đã pt ở phần trên ) Kết luận : Văn bản 1,2 thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật... phân tích các đặc điểm ngôn ngữ đối thoại của nhân vật, ngôn ngữ trần thuật của ng ời kể sử thi, các biện pháp so sánh, phóng đại nhằm mục đích làm sáng tỏ tính lí t ởng và âm điệu hùng tráng của thi pháp thể loại sử thi anh hùng B Chuẩn bị của thầy và trò 1 Chuẩn bị của thầy: Su tầm những tài liệu liên quan đến sử thi Đăm Săn, những phong tục, lễ hội của ngời Tây Nguyên 2 Chuẩn bị của trò: tìm hiểu... thuộc PCNNHC(đơn, biên bản, nghị quyết ) - Văn bản thuộc PCNNCL ( bài bình luận, lời kêu gọi, hịch,) - Văn bản thuộc PCNNBC ( bản tin, bài phóng sự, tiểu phẩm.) D*Củng cố: (G) ? trình bày khái niệm văn bản, nêu những đặc điểm của văn bản Nh giỏo : Nguyn Vn L- THPT Vnh Yờn, Vnh Phỳc 15 Giỏo ỏn Ng vn 10 Nm hc 2013 -2014 E* Dặn dò: - Học bài văn bản - Làm bài tập về văn bản trang 37,38 Chun b bi s thi Tiết... quốc kháng chiến, kết thúc = (G) khẳng định : ở cấp THCS các em đã đợc biết tới các loại văn bản theo phơng thức biểu đạt : văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, hành chính công vụ, thuyết minh, nghị luận (G) yêu cầu H lần lợt trả lời những câu hỏi ở mục II (G)? Vấn đề đợc đề cập trong văn bản 1,2,3 là vấn đề gì? (G) ? Nhận xét về các từ ngữ đợc dùng trong 3 văn bản trên? (H) trả lời (G)? Các văn bản... 1(H) đọc văn bản 3 (G)? Trong 3 văn bản trên, ngời tạo lập VB là những ai? (H):trả lời (G)? Mỗi văn bản trên đợc ngời nói(viết) tạo ra trong loại hoạt động nào? (H) trả lời (G) nêu nhận xét, ghi bảng (G)? Em có nhận xét gì về dung lợng của các văn bản trên? và về thể loại? (G)? Nội dung đợc thể hiện trong mỗi văn bản là gì?( tìm chủ đề của từng văn bản? (H) trả lời (G) ? Các câu trong cùng văn bản 2,... định nhất định : Tiêu ngữ, nội dung đơn, kết Kết luận : Mỗi loại văn bản đều thuộc về một loại phong cách nhất định, có cách trình bày riêng theo từng loại phong cách 2 Các loại văn bản:(Ghi nhớ ) Phân loại theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp gồm: - Văn bản thuộc PCNNSH - Văn bản thuộc PCNNNT(thơ, truyện, kịch) - Văn bản thuộc PCNNKH(SGK,tài liệu học tập, bài báo khoa học) - Văn bản thuộc PCNNHC(đơn, . của VHVN: văn học dân gian và văn học viết. - Nắm đợc quá trình phát triển của văn học viết VN : văn học trung đại và văn học hiện đại . Nắm vững hệ thống vấn đề về : thể loại của văn học, con. văn học, con ngời trong văn học. - Bồi dỡng niềm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc qua di sản văn học đã đợc học. B - Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên(G):+Tài liệu:. Nam. - Chữ Hán: là văn tự của ngời Hán, đợc dùng từ thế kỷ X. - Chữ Nôm : là chữ viết cổ của ngời Việt, dựa vào chữ Hán mà đặt ra, đợc dùng để sáng tác từ thế kỷ XIII. - Chữ quốc ngữ là thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 10 chuẩn ktkn 2014, Giáo án ngữ văn 10 chuẩn ktkn 2014, , Đoạn trích :Chiến thắng Mtao-Mxây, D. Cng c - Dn dũ, Đoạn 1: Nêu cao luận đề chính nghĩa, I. Đọc tìm hiểu chung