THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM

96 500 0
THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ TÀI: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : Lớp : MSSV : Tháng 12- năm 2014 ch¬ng I 1 KháI quát chung về thị trờng bảo hiểm I. sự RA Đời Và Phát Triển Của Bảo Hiềm. l. Nguồn gốc ra đời và phát triển của ngành bảo hiểm thế giới. Bất cứ ngành nghề nào đều ra đời từ nhu cầu đòi hỏi khách quan trong những điều kiện nhất định. Cho đến nay, cha ai có thể xác định chính xác nguồn gốc của bảo hiểm bắt đầu từ bao giờ, nhng mọi ngời công nhận các hoạt động sơ khai, mang tính bảo hiểm đã có từ rất lâu. Các hoạt động đó đáp ứng nhu cầu bảo vệ cuộc sống con ngời ở mọi nơi, mọi lúc trớc những rủi ro trong cuộc sống. Cùng với sự phát triển của xã hội, các nhu cầu trở nên đa dạng và phức tạp hơn, cả về quy mô, mức độ và thời hạn. Theo đó, các hoạt động để đáp ứng nhu cầu ấy cũng phát triển một cách tơng ứng. Các hoạt động này dần dần đợc quy định lại một cách chính thức, hợp pháp theo các tiêu chuẩn khác nhau và có tên gọi chung là bảo hiểm. Những nghiên cứu về lịch sử phát triển của hoạt động bảo hiểm cho thấy hoạt động bảo hiểm trong quá trình phát triển đã trải qua 3 hình thái: dự trữ thuần túy, cho vay nặng lãi và cuối cùng là hình thức thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm các bên. 1.l. Dự trữ thuần túy. Những bằng chứng lịch sử cho thấy từ rất xa xa cho đến nay con ngời đã ý thức đợc việc tự bảo vệ để tồn tại, trong đó vấn đề đầu tiên là dự trữ thức ăn kiếm đợc hàng ngày phòng khi đói kém. Ví dụ: vào những năm 2.500 trớc công nguyên (TCN) - hơn 4.000 năm trớc đây, ở Ai Cập những ngời thợ đẽo đá đã biết thiết lập quỹ để giúp đỡ nạn nhân của các vụ tai nạn. 1.2. Cho vay nặng lãi. Hệ thống cho vay phát triển cùng với sự mở rộng thơng mại và buôn bán giữa các quốc gia, các vùng, các châu lục. Dấu ấn đáng chú ý là: hệ thống vay mợn lãi suất cao để mua và vận chuyển hàng hóa ở Babylon (khoảng l.700 năm TCN) và AThen (khoảng 500 năm TCN). Khi hàng hóa bị mất trong quá trình vận chuyển thì ngời đi vay sẽ không phải trả khoản tiền đã vay. Khiếm khuyết của hệ thống này là lãi suất hà khắc, có khi lên đến 40% và phải trả trớc (Nghiên cứu lịch sử phát triển bảo hiểm cho thấy phần lãi suất cho vay đợc khấu trừ trớc nay là dấu hiệu của phí bảo hiểm ngày nay). Do 2 vậy, nhà thờ và các hội tôn giáo đã can thiệp bằng các sắc lệnh để chấm dứt hoạt động cho vay nặng lãi. (Trích: Đại cơng về BH và BH nhân thọ - Tổng công ty BHVN) Vì nhu cầu cần tiền và cần sự đảm bảo cho chuyến hàng của các nhà buôn vẫn rất lớn, đặc biệt khi thông thơng buôn bán đang phát triển và mang lại lãi suất rất cao, các hình thức khác đã ra đời. 1.3. Thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Để giải quyết nhu cầu tiền vốn và nhu cầu giảm các thiệt hại lớn cho các nhà buôn, có 2 phơng pháp khả thi. Đó là: a. Hình thức cổ phần. Chuyến hàng đợc tạo lập bằng sự đóng góp của nhiều ngời. Mỗi ngời góp một phần nào đó (bằng tiền hoặc hàng hóa) vào chuyến hàng và cùng chịu trách nhiệm theo phần đóng góp đó. Khi chuyến hàng về đến đích, lợi nhuận sẽ đợc chia cho mọi ngời theo tỷ lệ đóng góp cổ phần. Nếu chuyến hàng chẳng may gặp rui ro thì hậu quả thiệt hại cũng đợc chia sẻ cho nhiều ngời. Hình thức này giảm đợc gánh nặng tổn thất cho nhiều ngời cùng gánh chịu. Nhng nó vẫn bộc lộ nhiều hạn chế nh: kêu gọi cho đủ ngời tham gia góp cổ phần sẽ mất nhiều thời gian, phải dàn xếp thỏa thuận chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi b. Hình thức bảo hiểm. Những thỏa thuận bảo hiểm đầu tiên xuất hiện gắn liền với hoạt động giao lu buôn bán hàng hóa bằng đờng biển. Những thỏa thuận bảo hiểm trong lĩnh vực hàng hải có nội dung cơ bản nh sau: Một bên là nhà buôn, chủ tàu chấp nhận trả một khoản tiền nhất định, nếu hàng hóa, tàu thuyền không đến đợc nơi giao hàng do một số nguyên nhân nhất định thì bên thứ hai (Ngời bảo hiểm) sẽ trả bên thứ nhất một khoản tiền nhằm bù đắp cho những thiệt hại đã xảy ra. Nh vậy, có thể coi bảo hiểm hàng hải là sự khởi đầu của ngành bảo hiểm. Bản hợp đồng bảo hiểm cổ nhất còn lu lại đợc phát hành tại thành phố cảng Genoa - Italia, vào năm 1347. Sau đó, cùng với cuộc cách mạng thơng mại vào thế kỷ 14, 15 thúc đẩy sự mở rộng vận tải hàng hải, bảo hiểm hàng hải cũng phát triển mạnh mẽ. Hoạt động bảo hiểm ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội xoài ngời. Hoạt động này đã đáp ứng đợc những nhu cầu cấp thiết về an toàn của con ngời trong cuộc sông và sinh hoạt. Bảo hiểm hàng hải là loại bảo 3 hiểm đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của bảo hiểm. Sau đó, lần lợt là bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác.[8] b1. Bảo hiểm hỏa hoạn: Vụ cháy lớn ở Anh vào năm 1666 đã thiêu hủy trên 13.000 tòa nhà, là thảm họa lớn nhất từ trớc cho đến thời điểm đó. Nhu cầu về cơ chế bảo hiểm cho tài sản trớc rủi ro cháy dẫn tới sự ra đời của các công ty bản hiểm trong lĩnh vực hỏa hoạn. Năm 1667, công ty bảo hiểm hỏa hoạn đầu tiên đã ra đời ở nớc Anh. [8] b2. Bảo hiểm nhân thọ: Công ty bảo hiểm nhân thọ Equitable là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên đợc thành lập ở Anh vào năm 1762. Có thể nói rằng nớc Anh là chiếc nôi của ngành dịch vụ bảo hiểm thế giới. Cho đến ngày nay, đây vẫn là trung tâm của các hoạt động bảo hiểm. b3. Các loại bảo hiểm khác. Cuối thế kỷ 19, cùng với sự phát triển của nền sản xuất đại công nghiệp cơ khí, hàng loạt các nghiệp vụ bảo hiểm đã xuất hiện và phát triển rất nhanh: bảo hiểm ô ô, bảo hiểm máy bay, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Ngày nay, bảo hiểm đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Ngành bảo hiểm thơng mại đang giữ một vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế nhiều quốc gia, đặc biệt là các nớc phát triển. 2. Sự phát tiền của ngành bảo hiểm thế giới. Ngày nay ngành bảo hiểm trên thế giới đã trở thành một ngành rất lớn mạnh. Các hoạt động bảo hiểm bao trùm lên mọi lĩnh vực đời sống xã hội và thị trờng bảo hiểm rộng lớn cũng tác động mạnh mẽ lên các thị trờng khác. 2.1. Các thị trờng bảo hiểm Châu Âu. Châu Âu là cái nôi của bảo hiểm hiện đại và vẫn là một thị trờng chủ yếu tầm thế giới với tốc độ phát triển nhanh, nhất là ngành bảo hiểm Nhân thọ và Tiết kiệm. Dới ảnh hởng của ủy ban Châu Âu, các nớc thuộc Liên minh Châu Âu (có 15 nớc từ năm 1995) triển khai dần dần một thị trờng bảo hiểm chung, nh- ng vẫn cha thống nhất về mặt pháp lý (hợp đồng, trách nhiệm dân sự), cũng nh vấn đề thuế.Ba thị trờng chính của Châu Âu là Đức, Anh và Pháp. Thị tr- ờng bảo hiểm của một số nớc Tây Âu khác từ lâu có sự năng động vợt qua ban giới quốc gia nh: Thụy Sĩ, Hà Lan, ý, Thụy điển, Luxembourg. Thị trờng các nớc Nam Âu, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, có tốc độ phát triển nhanh nhất. Các nớc Đông Âu, đang trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế nhà n- 4 ớc sang nền kinh tế tự do hơn, có những chuyển biến sâu sắc, tăng trởng mạnh và rất sôi động. ủy ban Bảo hiểm Châu Âu công bố các số liệu thống kê về thị trờng của 25 Hiệp hội quốc gia là thành viên của ủy ban này. Năm 2001, các số liệu tổng thể nh sau: Bảng1: Các chỉ tiêu về Bảo hiểm của 25 quốc gia Châu Âu năm 2001 Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 251.577 triệu ECU 51,3% Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ 238.669 triệu ECU 48,7% Tổng doanh thu của hai ngành bảo hiểm trên 490.246 triệu ECU Số lợng nhân viên của các công ty này 5.303 Phí bảo hiểm nhân thọ theo bình quân đầu ngời 977.256 Phí bảo hiểm phi nhân thọ theo bình quân đầu ngời 492 ECU Tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ theo BQ đầu ngời 659 ECU Tỉ lệ: phí bảo hiểm/ Tổng sản phẩm quốc dân 6,9% Đầu t của các công ty bảo hiểm 2.585.506 triệu ECU Tỉ lệ: đầu t tài chính/ Tổng sản phẩm quốc dân 37,05% 37,05% Phí bảo hiểm bình quân mỗi công ty 92 triệu ECU Số lợng nhân viên trung bình mỗi công ty 184 (Nguồn: Giáo khoa Quốc tế về Bảo hiểm) Năm 1999, doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm Châu Âu tăng gần 7%, trong đó 5,9% trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và 7,5% là bảo hiểm nhân thọ. Mặc dù bị giảm so với những năm trớc, nhng việc này vẫn khẳng định xu hớng tăng đợc duy trì từ nhiều năm nay. - Doanh thu bảo hiểm Châu Âu tăng nhanh hơn Tổng sản phẩm quốc nội một cách rõ rệt, năm 1980 chiếm 4% GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) lên tới 6,9% năm 1999 - Ngành bảo hiểm Nhân thọ tăng nhanh hơn ngành bảo hiểm Thiệt hại, gán đạt đến sự chín muồi, trừ ở các nớc Nam Âu nơi mà nhu cầu còn rất lớn. Trong 15 năm gần đây, bảo hiểm Nhân thọ đã tăng nhanh hơn GDP 2,5 lần, điều này thể hiện một phần tiết kiệm của các hộ gia đình chuyển hớng sang 5 sản phẩm bảo hiểm và nỗi lo lắng của một phần công chúng về tơng lai của các chế độ bảo hiểm và hu trí của Nhà nớc. Phần lớn các tập đoàn bảo hiểm Châu Âu hoạt động mạnh ở nớc ngoài và đã trở thành những công ty đa quốc gia thực sự. Trong vòng 30 năm gần đây, thị trờng bảo hiểm Châu Âu đã có những tiến triển sâu sắc. Không những chỉ phát triển rất ổn định mà tất cả các luật bảo hiểm quốc gia cũng biến đổi sâu sắc dới tác động bền bỉ của giới lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU). Thậm chí những nớc không nằm trong số 15 nớc thành viên của EU cũng hầu nh thông qua luật bảo hiểm đợc soạn thảo dựa trên các nguyên tắc của ủy ban bảo hiểm Châu Âu liên quan đến thị trờng bảo hiểm. - Thị trờng bảo hiểm Anh: Chúng ta đã thấy các hoạt động bảo hiểm hiện nay đợc biết đã ra đời chính tại ý, sau đó là ở các nớc thuộc vùng Địa Trung Hải và vịnh Ban Tích. Tuy nhiên, một điều không thể chối cãi đợc là các hình thức bảo hiểm hiện đại lại phát triển chính tại Anh, từ thế kỷ XVII. Sự bành trớng phi thờng về kinh tế và chính trị của Anh vào thế kỷ XIX đã làm cho các doanh nghiệp Anh quốc, trong đó có các công ty bảo hiểm phát triển rực rỡ trên thế giới và có ảnh hởng rất lớn trong một thời gian dài. Rất nhiều ngành bảo hiểm đã đợc hình thành bởi những Công ty bảo hiểm Anh và giữ đợc vai trò ngự trị lâu dài nhờ vào năng lực cao, khả năng bảo hiểm và mạng lới rộng khắp thế giới của các chuyên gia, công ty tài chính và môi giới bảo hiểm. Thị trờng bảo hiểm Anh có 926 công ty, năm 2001, đạt doanh thu bảo hiểm trực tiếp là 227904 triệu USD, bằng 5,97% thị trờng thế giới. Nh vậy, phí bảo hiểm bình quân đầu ngời là 2.964,2 USD, trong đó 64% là bảo hiểm nhân thọ. Tỉ trọng bảo hiểm trong GDP đạt l4,33%, cao nhất ở Châu Âu, sau Thụy Sỹ. [16] - Các thị trờng bảo hiểm Châu á. ở Châu á, bảo hiểm bành trớng rất nhanh, cùng với sự phát triển kinh tế của lục địa này và quá trình tự do hóa kinh tế đang diễn ra tại phần lớn các nớc có nền kinh tế tập trung. Trong thập kỷ qua, doanh thu bảo hiểm hàng năm tăng trung bình 15%. Bảng 2: Các thị trờng bảo hiểm chính ở Châu á năm 1999. Nớc Doanh thu bảo hiểm Tỷ trọng bảo hiểm Phí bảo hiểm bình Tỷ trọng bảo hiểm 6 năm 1999 (tr. USD) nhân thọ (%) quân đầu ngời USD trong GDP Nhật Bản 637.256 80,1 5.088 12,78 Hàn Quốc 59.989 77,9 1.337 13,16 Đài Loan 14.397 67,7 678 5,53 Trung Quốc (không kể Hồng Kông) 7.368 31,6 6 1,17 ấn Độ 6.026 70,0 6 2,01 Hồng Kông 5.037 60,9 813 3,51 Israel 5.010 45,5 904 5,78 Thái Lan 4.076 47,6 67 2,43 Singapor 3.678 67,2 1.190 4,25 Malaixia 3.651 49,3 181 4,28 Indonesia 2.380 38,8 12 1,40 Phillipines 1.123 43,4 16 1,52 A rập xê út 712 3,7 40 0,57 Các tiểu vơng quốc ả Rập thống nhất 645 12,7 220 1,69 I ran 507 6,9 7 0,48 Pakistan 478 43,3 4 0,81 Cô oét 188 12,5 111 0,71 Oman 119 17,4 55 0,99 Jordanie 117 19,5 22 1,78 Ba ranh 101 15,8 180 2,24 (Nguồn: Bảo hiểm quốc tế - Trờng Quốc gia Bảo hiểm Paris) 2.2. Tình hình thị trờng bảo hiểm toàn cầu. Thị trờng bảo hiểm trên thế giới hiện nay đang có những biến đổi sâu sắc Những ngời có trên 25 năm thâm niên công tác trong ngành bảo hiểm đã bình luận rằng, họ cha từng thấy tình hình thị trờng bảo hiểm toàn cầu nh hiện nay: Khả năng tài chính của thị trờng là khổng lồ, cạnh tranh gay gắt và không lành mạnh mà hậu quả là phí bảo hiểm và điều kiện bảo hiểm xấu đi một cách ghê gớm. Quan điểm chung hiện nay là các nhà bảo hiểm và các nhà n.hận tái bảo hiểm không còn bảo hiểm rủi ro nữa mà chỉ đơn thuần là chạy theo những tỉ lệ phí và những điều kiện bảo hiểm mà ngời ta cho là "điên rồ" và "không thể chịu đựng đợc". Sự thực là khái niệm "định giá đúng" đã bị lấn át bởi "các lí do thơng mại", và ngày nay bảo hiểm giống nh một thị trờng hàng hóa thông thờng, nơi mà chất lợng phục vụ và giá trị gia tăng, những nét đặc trng cơ bản trong hoạt động kinh doanh của bảo hiểm không còn mấy ý nghĩa so với giá cả (phí bảo hiểm). Đối với một ngành kinh doanh nh ngành 7 bảo hiểm thì đó ít nhất cũng là điều đáng tiếc, đó là điều cực kỳ nguy hiểm xét về lâu dài đối với cả hai bên: ngời bán bảo hiểm và khách hàng của họ. Mặt khác, tình trạng "thị trờng mềm" không phải là mới. Nó đã từng xảy ra trớc đây, nhng có lẽ không phải với mức độ nghiêm trọng nh hiện nay và với rất ít triển vọng sẽ đợc cải thiện trong những năm tới. Đơng nhiên, không ai hoài nghi là trong mấy năm qua, các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm đã thu đợc khá nhiều lợi nhuận. Xét trên góc độ thị trờng bảo hiểm toàn cầu thì vụ động đất ở Kobe Nhật Bản chỉ là một chấn động nhẹ. Lloydss of London có vẻ nh vừa mới bình phục sau trận ốm "thập tử nhất sinh" đầu những năm 90 (Mặc dù bản báo cáo đầu tiên mới công bố gần đây của Equitas, một cơ quan đóng vai trò hết sức quan trọng trong kế hoạch xây dựng lại và cải cách của Lloyd's, chắc là đã làm chấn động toàn thị trờng, bởi lẽ theo báo cáo đó thì những khiếu nại đòi bồi thờng sẽ phải giải quyết trong t- ơng lai tỏ ra khác xa một cách nguy hiểm so với dự kiến ban đầu). Bảo hiểm thế giới đã đợc chứng kiến sự tăng lên cha từng thấy của các khả năng tài chính mới ở Hoa Kỳ, Bermuda và các nơi khác, đặc biệt là trong lĩnh vực tái bảo hiểm. Ai nấy đều muốn chia phần và cạnh tranh ác liệt, hông chỉ làm cho phí bảo hiểm giảm xuống một cách đáng kể, mà còn làm giảm cả chất lợng sản phẩm bảo hiểm. Trớc tình hình đó, tất cả đều buộc phải tập trung mọi sức lực bảo vệ công việc làm ăn của mình khỏi bị tấn công, cố gắng đạt đợc sự tăng trởng và thực hiện đợc các mục tiêu chiến lợc về lợi nhuận tr- ớc sự hiện diện của một "thị trờng mềm", do đó còn đâu thời gian và cảm hứng để làm những việc nh: tập trung nghiên cứu để cung cấp những sản phẩm mới có chất lợng cao nhằm đáp ứng các nhu cầu thay đổi hàng ngày, để hành động một cách chủ động sáng tạo chứ không phải phản ứng một cách thụ động; để ngẩng cao đầu và nhìn về tơng lai. Cũng cần nói thêm rằng ngành bảo hiểm đang trải qua những thay đổi cực kỳ sâu sắc. Một nhóm các nhà bảo hiểm chuyên nghiệp đang thực hiện những thay đổi quan trọng về cơ cấu. Việc sáp nhập và mua lại các hãng môi giới và các công ty bảo hiểm đang diễn ra trên khắp thế giới. Ngày càng có nhiều công ty tái bảo hiểm đợc thành lập để cung cấp các giải pháp mới về bảo hiểm mức vợt trội cho những công ty muốn chọn mức giữ lại cao. Các giải pháp bảo hiểm trực tiếp không qua trung gian đang trở nên ngày càng phổ biến. Cái mà ngời ta đang tập trung phê phán là ngành bảo hiểm đã tỏ ra không đủ hiệu quả một cách đáng ngại. Những vấn đề về vai trò tơng lai của 8 môi giới và của tái bảo hiểm vẫn cha đợc giải đáp mặc dù ngày càng có nhiều ngời muốn bỏ hẳn hoặc giảm bớt khâu trung gian, tiết kiệm chi phí và đơn giản hóa toàn bộ quá trình dịch chuyển từ ngời bán đến ngời mua. Trong khi đó thì bộ phận còn lại của giới tài chính quốc tế nhảy vào thị trờng, chào bán các giải pháp cung cấp tài chính mà khách hàng có thể lựa chọn để xử lý rủi ro nh các phơng tiện phòng chống và các sản phẩm phát sinh vợt ra ngoài phạm vi các phơng pháp chuyển giao rủi ro truyền thống thông qua bảo hiểm. Đối với các nhà bảo hiểm chuyên nghiệp quốc tế thì cũng chẳng có gì là chắc chắn: chỉ có sự thay đổi là chắc chắn mà thôi. Còn đối với khách hàng thì trớc mắt họ có thể mở tiệc ăn mừng. Họ giảm đợc nhiều chi phí để mua những sản phẩm văn hóa có điều kiện hời hơn, họ cảm thấy họ có đợc sự lựa chọn tự do hơn. Một số công ty lớn và công ty siêu quốc gia đã tiến đến giai đoạn mà sự lựa chọn a thích của họ là hạn chế tối đa việc sử dụng thị trờng bảo hiểm trong chừng mực có thể. Đó là cách đáp lại tính không hiệu quả của quá trình bảo hiểm và tái bảo hiểm, một quá trình dẫn đến trên 40% phí bảo hiểm đợc dùng để chi trả cho quá nhiều bên tham gia vào một thơng vụ bình thờng, đặc biệt là dới hình thức phụ phí và hoa hồng, chỉ có phần không lớn còn lại đợc chi cho chức năng bảo vệ thực sự của bảo hiểm. Đối với một số công ty lớn thì đó cũng là sự đáp lại nguyện vọng của họ muốn kiểm soát số phận của chính mình và muốn đợc ăn chia một phần thành quả tài chính mà ngành bảo hiểm giành đợc. Có mấy cách để họ thực hiện nguyện vọng đó. Đó là thành lập các công ty bảo hiểm "trong nhà" hay các công ty bảo hiểm nội bộ; săn tìm các giải pháp tài chính mới mà họ có thể lựa chọn để khắc phục rủi ro; lập ra các nhóm giữ lại rủi ro và các quỹ điều hòa. Tất cả những cái đó làm giảm quy mô của thị trờng bảo hiểm và góp phần làm cho cạnh tranh ác liệt hơn. II. Khái niệm và đặc điểm của thị trờng bảo hiểm. 1. Các khái niệm cơ bản về bảo hiểm - tái bảo hiểm. 1.1. Bảo hiểm. 1.1.1. Khái niệm: Hiện nay có rất nhiều khái niệm về bảo hiểm: - Theo giáo trình bảo hiểm trờng Đại học Kế toán Hà Nội: Hoạt động bảo hiểm là việc ngời bảo hiểm nhận trách nhiệm trớc rủi ro, trên cơ sở ngời tham gia bảo hiểm ký kết hợp đồng, đóng phí bảo hiểm để ngời bảo hiểm bồi thờng hoặc trả tiền bảo hiểm theo luật thống kê[9]. Khái niệm này mới chỉ nói lên đợc quy trình bảo hiểm, mà cha nói lên đợc bản chất của bảo hiểm. 9 - Giai đoạn ban đầu phát triển của bảo hiểm thì bảo hiểm đã đợc định nghĩa là : "Bảo hiểm là tổ chức hợp lý một nhóm ngời có cùng chung một loại rủi ro có thể xảy ra. Các khoản đóng góp về tài chính của họ cho phép bồi th- ờng những thiệt hại mà một số ngời trong nhóm phải gánh chịu khi tổn thất xảy ra [5]. Khái niệm trên cha đầy đủ, không phải bất cứ thiệt hại nào cũng đ- ợc bồi thờng, mà chỉ một số những tổn thất đã đợc thoả thuận gây ra. Nữ hoàng Anh Elisabeth đệ nhất đã từng khẳng định: Nhờ có bảo hiểm "tổn thất sẽ nhẹ đi nếu đợc chia sẻ cho nhiều ngời và sẽ rất nặng nếu để một ít ngời gánh chịu" [16]. Những ngời có nhà cửa, khi mua bảo hiểm hoả hoạn, hàng năm đều phải trả một khoản tiền nhỏ (tơng đơng 0,5%o giá trị ngôi nhà) để những ngời bất hạnh trong số họ, bị mất nơi ở do cháy, nhận đợc một khoản tiền bồi thờng cho phép tái thiết lại nhà cửa. - Còn trong giáo trình bảo hiểm - Trờng Đại học Ngoại thơng: Bảo hiểm là một sự cam kết bồi thờng của Ngời bảo hiểm đối với Ngời đợc bảo hiểm về những thiệt hại, mất mát của đối tợng bảo hiểm do một số rủi ro đã thoả thuận gây ra, với điều kiện ngời đợc bảo hiểm đã thuê bảo hiểm cho đối tợng bảo hiểm đó và nộp một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm. Khái niệm này khá đầy đủ nhng cha đề cập đến bản chất của hoạt động bảo hiểm. [7] - Định nghĩa về bảo hiểm do giáo s Hémard (Pháp) đa ra có tính pháp lý hơn và đầy đủ hơn cả: ''Bảo hiểm là một nghiệp vụ, qua đó, một bên là ngời đợc bảo hiểm chấp nhận trả một khoản tiền (phí bản hiểm hay đóng góp bảo hiểm) cho chính mình hoặc cho một ngời thứ ba khác để trong trờng hợp rủi ro xảy ra sẽ đợc trả một khoản bồi thờng từ một bên khác là ngời bảo hiểm, ngời trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro, đền bù những thiệt hại theo Luật thống kê [16]. 1.1.2. Các nguyên tắc bảo hiểm cơ bản của bảo hiểm : a) Bảo hiểm một rủi ro chứ không bảo hiểm một sự chắc chắn. b) Nguyên tắc trung thực tuyệt đối. c) Nguyên tắc lợi ích bảo hiểm. d) Nguyên tắc bồi thờng. e) Nguyên tắc thế quyền. [7] 1.1.3. Phơng pháp phân tán rủi ro của các công ty bảo hiểm. Rủi ro không chỉ xảy ra đối với những khách hàng mua bản hiểm mà còn xảy ra cả đối với các công ty bảo hiểm. Khi xảy ra những rủi ro tổn thất quá lớn thì cộng ty bảo hiểm cũng không đủ khả năng chi trả bồi thờng và sẽ rơi vào tình trạng phá sản. Do vậy đối với những rủi ro quá lớn các nhà bảo 10 [...]... chịu thì tái bảo hiểm là hình thức dàn trải một lần nữa những tổn thất mà các công ty bảo hiểm phải gánh chịu Nói một cách ngắn gọn: tái bảo hiểm là bảo hiểm cho các nhà bảo hiểm Ưu nhợc điểm của tái bảo hiểm + Ưu điểm: Tạo tâm lý an toàn cho các công ty bảo hiểm bằng các dịch vụ bảo hiểm, mở rộng phạm vi bảo hiểm, đảm bảo tài chính cho các công ty bản hiểm + Nhng nhợc điểm là: Tái bảo hiểm có thể làm... Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con ngời (Health and Person alaccident Insurance): + Bảo hiểm tai nạn hành khách + Bảo hiểm tai nạn lao động + Bảo hiểm khách du lịch + Bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên + Bảo hiểm tai nạn con ngời + Bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật + Bảo hiểm sinh mạng - Bảo hiểm xe cơ giới (Motor Vehlcle Insurance) + Bảo hiểm thân xe (hay còn gọi là bảo hiểm vật chất xe + Bảo hiểm. .. những khoản tiền bảo hiểm nhân thọ đầu tiên với số tiền bảo hiểm gần 200 tỉ đồng chủ yếu từ Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam Đây là minh chứng cho sự thành công trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của các nhà bảo hiểm Việt Nam 35 Thời gian hình thành một thị trờng bảo hiểm Việt Nam cha dài, nhng những đóng góp của ngành bảo hiểm cho nền kinh tế xã hội rất đáng ghi nhận: Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ,... tàu cá - Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại khác (Other property and Casualty Irlsuarance): + Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt (Car, Ear) + Bảo hiểm dầu khí (Oil and gaz insuarance) - Bảo hiểm tín dụng và rủi ro hành chính: bảo hiểm quỹ tín dụng nhân dân - Bảo hiểm nông nghiệp: + Bảo hiểm vật nuôi, cây trồng - Bảo hiểm trách nhiệm của ngời giao nhận - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp - Bảo hiểm du lịch... nhận đối với các nhà tái bảo hiểm thì thủ tục đó thờng đơn giản hơn rất nhiều so với thủ tục của các nhà bảo hiểm gốc Tóm lại Tái bảo hiểm là một loại nghiệp vụ mà ngời bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với ngời đợc bảo hiểm cho ngời bảo hiểm khác, trên cơ sở nhợng lại cho ngời bảo hiểm đó một phần phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm Nếu nh bảo hiểm là hình thức dàn... phẩm bảo hiểm đợc chắp nối với nhau, đồng thời góp phần làm tăng uy tín của sản phẩm và doanh nghiệp bảo hiểm Ngày nay kênh phân phối bằng môi giới đợc sử dụng nhiều đặc biệt trong nghiệp vụ bảo hiểm dầu khí, bảo hiểm hàng hóa XNK Thông thờng trên thị trờng bảo hiểm có 2 loại môi giới bảo hiểm Đó là môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm Môi giới bảo hiểm gốc sẽ giúp những ngời cần mua bảo hiểm. .. chẽ Đối với thị trờng bảo hiểm Việt Nam, gần đây luật kinh danh bảo hiểm đã ra đời giúp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm đợc thuận lợi hơn Ngoài luật kinh doanh bảo hiểm, rất nhiều luật khác ảnh hởng nh luật Dân sự , luật Đầu t nớc ngoài.v.v 2.3 Những đặc trng cơ bản của thị trờng bảo hiểm Thị trờng bảo hiểm cũng nh các thị trờng khác đều có những đặc trng chung là: 2.3.1 Cung - cầu về bảo hiểm luôn... bảo hiểm Việt Nam Đứng trớc nhu cầu đổi mới về nền kinh tế nói chung và hoạt động bảo hiểm nói riêng, để bảo hiểm thơng mại phát triển hơn, ngày 18/12/1993 Nhà 33 nớc ta ban hành Nghị định 100/CP về kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam, cho phép các thành phần kinh tế khác và các nhà đầu t nớc ngoài đợc phép kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam, đặt dấu mốc quan trọng cho sự hình thành thị trờng bảo hiểm ở. .. lên Tháng 8/1996, thêm một bớc phát triển mới của thị trờng bảo hiểm Việt Nam với việc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam đa ra thị trờng những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của một nhánh mới trong ngành kinh doanh bảo hiểm - nhánh bảo hiểm Nhân thọ Sự ra đời của Công ty liên doanh bảo hiểm Liên hiệp UIC, tiếp theo là Công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nớc ngoài Chinfon Manulife... phí bảo hiểm ít lại đợc hởng lợi nhiều, còn các doanh nghiệp mới phải nộp phí bảo hiểm nhiều lại đợc hởng lợi ít một cách tơng đối 3.2 Bảo hiểm thơng mại a Bảo hiểm nhân thọ: Là bảo hiểm đời sống hoặc tuổi thọ của con ngời nhằm bù đắp cho ngời đợc bảo hiểm một khoản tiền khi hết thời hạn bảo hiểm hoặc khi ngời đợc bảo hiểm bị chết hoặc bị thơng tật toàn bộ vĩnh viễn Bao gồm các loại hình nh bảo hiểm . sinh hoạt. Bảo hiểm hàng hải là loại bảo 3 hiểm đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của bảo hiểm. Sau đó, lần lợt là bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác.[8] b1. Bảo hiểm hỏa. qua, doanh thu bảo hiểm hàng năm tăng trung bình 15%. Bảng 2: Các thị trờng bảo hiểm chính ở Châu á năm 1999. Nớc Doanh thu bảo hiểm Tỷ trọng bảo hiểm Phí bảo hiểm bình Tỷ trọng bảo hiểm 6 năm 1999 (tr bảo hiểm. Theo thuật ngữ Bảo hiểm, Đại lý bảo hiểm là ngời làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm thay mặt doanh nghiệp bán các sản phẩm bảo hiểm cho ngời mua. Còn Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam:

Ngày đăng: 18/12/2014, 16:22

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Sinh viên thực hiện : ....................................

    • MSSV : ...................................

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan