0

Giáo án hình học 6 full cực chuẩn

70 2,627 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 17:01

Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực CHƯƠNG I : ĐOẠN THẲNG Tiết 1 - §1. ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG Ngày soạn: 11/08/2013 Giảng ở lớp : Lớp Ngày dạy TSH S Hs vắng mặt Ghi chú 6B 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: - Hiểu điểm là gì? Đường thẳng là gì? - Hiểu được mối quan hệ điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng. b. Về kĩ năng: Vẽ được điểm, đường thẳng, biết đặt tên điểm, đường thẳng, ký hiệu điểm đường thẳng, sử dụng ký hiệu ∈, ∉. c. Về thái độ: Rèn tính chính xác và cẩn thận khi vẽ, đặt tên, ghi ký hiệu điểm, đường thẳng và mối quan hệ giữa điểm và đường thẳng. 2. Phương pháp giảng dạy Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm. 3. Chuẩn bị của GV& HS a. GV: bảng phụ, thước thẳng. b. HS: thước kẻ. 4. Tiến trình bài dạy: a. Ổn định tổ chức (1’) b. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (3’) * Đặt vấn đề: GV giới thiệu ngắn gọn về nội dung chương I. Nêu yêu cầu cơ bản khi học hình học và các dụng cụ cần thiết. c. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HĐ 1 : Điểm (10’) GV vẽ lên bảng (theo từng thao tác : chấm, ghi tên A, B ) rồi giới thiệu điểm. Tiếp tục đọc tên, viết tên các điểm có trong hình GV vừa mới vẽ và hình 1 SGK để hình thành khái niệm các điểm phân biệt. HS đọc tên các điểm ở hình 2 SGK. Có nhận xét gì? Thế nào là hai điểm phân biệt? Quy ước. GV giới thiệu khái niệm hình và điểm là một hình. HĐ 2 : Đường thẳng (10’) GV giới thiệu hình ảnh của đường thẳng. Ta dùng dụng cụ gì để vẽ đường thẳng? 1 . Điểm : • M • B (Hình 1) - Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm . - Người ta dùng các chữ cái in hoa A , B , C . . . . để đặt tên cho điểm . - Bất cứ hình nào cũng là tập hợp của các điểm. Một điểm cũng là một hình . 2 . Đường thẳng : b a 1 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV hướng dẫn HS vẽ một đường thẳng (có kéo dài về hai phía) đặt tên, đọc tên đường thẳng. GV vẽ hình bài tập 1 (H6 SGK) HS giải bài tập 1 có chú ý các điểm phân biệt có tên khác nhau nhưng các điểm có tên khác nhau chưa hẳn đã phân biệt. GV chú ý cho HS đường thẳng là 1 hình HĐ 3: Điểm thuộc đường thẳng , điểm không thuộc đường thẳng (12’) HS quan sát hình 4 SGK. GV giới thiệu quan hệ của A, B với đường thẳng d (trên bảng phụ). GV giới thiệu cách viết, cách đọc của một điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, yêu cầu HS viết và đọc ký hiệu tương tự. GV Cho HS làm ? HS Thực hiện ? GV dùng hình 6 sau khi đã giải xong bài tập 1, yêu cầu HS dùng các ký hiệu để ghi các quan hệ. HS làm bài tập? - Sợi chỉ căng thẳng , mép bàn , nét bút chì vạch theo thước thẳng trên trang giấy… cho ta hình ảnh của đường thẳng . - Người ta dùng các chữ cái thường a , b ,… m … để đặt tên cho đường thẳng . 3 . Điểm thuộc đường thẳng – Điểm không thuộc đường thẳng : A • • B d Trên hình vẽ ta nói - Điểm A thuộc đường thẳng d Ký hiệu : A ∈ d Ta còn nói : Điểm A nằm trên đường thẳng d hay đường thẳng d đi qua điểm A hay đường thẳng d chứa điểm A . - Điểm B không thuộc đường thẳng d Ký hiệu : B ∉ d Ta còn nói : Điểm B không nằm trên đường thẳng d hay đường thẳng d không đi qua điểm B hay đường thẳng d không chứa điểm B . ? • D •I • B • E • C a • A a, Điểm C thuộc đường thẳng a. b, Điểm E không thuộc đường thẳng a c, Vẽ B, D ∈ a; A,I ∉ a d. Củng cố (7’) - GV dùng bảng phụ hoặc vẽ trên bảng hình 7 SGK, các nhóm HS làm các câu a, b, c của bài tập 3. - Hoạt động nhóm để giải bài tập 4 và 5. e. Hướng dẫn học ở nhà (2’) - HS học bài theo SGK. - Hoàn chỉnh các bài tập đã sửa trên lớp và các bài tập còn lại trong SGK. - Chuẩn bị bài mới : Ba điểm thẳng hàng. 5. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. 2 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực ………………………………………………………………………………………. 3 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực Tiết 2 - §2. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG Ngày soạn: 17/08/2013 Giảng ở lớp : Lớp Ngày dạy TSH S Hs vắng mặt Ghi chú 6B 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: Học sinh hiểu được 3 điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa 2 điểm. b. Về kĩ năng: Học sinh biết vẽ 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng.Biết sử dụng các thuật ngữ: nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa. c. Về thái độ: Có ý thức sử dụng thước thẳng để vẽ và kiểm tra ba điểm thẳng hàng cẩn thận, chính xác. 2. Phương pháp giảng dạy Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm. 3. Chuẩn bị của GV& HS a. GV: bảng phụ, thước thẳng. b. HS: thước kẻ, học bài và nghiên cứu trước nội dung bài mới. 4. Tiến trình bài dạy: a. Ổn định tổ chức (1’) b. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (8’) * Kiểm tra: Yêu cầu HS làm bài tập sau: - Vẽ điểm M và đường thẳng b. - Vẽ đường thẳng a, điểm A sao cho: M ∈ a, A∈b, A∈a. - Vẽ điểm N ∈ a; N∉b - Nhận xét về vị trí của 3 điểm M,A,N? * Đặt vấn đề: 3 điểm M, N, A cùng nằm trên đường thẳng a. Ta nói rằng M, N, A thẳng hàng. Vậy để hiểu rõ hơn về 3 điểm thẳng hàng ta cùng nghiên cứu nội dung bài học hôm nay. c. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HĐ 1: Thế nào là 3 điểm thẳng hàng. (10’) GV: Dựa vào h.vẽ trên cho biết khi nào có thể nói 3 điểm A,B,C thẳng hàng? Khi nào có thể nói 3 điểm A,B,C không thẳng hàng? GV: Cho VD về hình ảnh 3 điểm thẳng hàng? ba điểm không thẳng hàng? HS: Lấy VD. GV: Để vẽ ba điểm thẳng hàng,ba điểm không thẳng hàng ta nên làm như thế nào? HS: Nêu cách vẽ. GV: Yêu cầu hs thực hành vào bảng con. GV: Kiểm tra trước lớp 1vài hs. GV: Để nhận biết 3 điểm cho trước có thẳng hàng không ta làm như thế nào? HS: Dùng thước thẳng để gióng. 1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng: - Sgk/105 - Hình vẽ trên ta có: A, B, C thẳng hàng. - Hình vẽ trên ta có: A, B, C không thẳng hàng. 4 A C B B A C Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HĐ 2: Quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng. (15’) GV: Đưa h.vẽ 9/sgk để quan sát. GV: Với hình vẽ đó kể từ trái sang phải vị trí các điểm như thế nào với nhau. HS: Trình bày. GV: Trên hình có mấy điểm đã được biểu diễn? Có bao nhiêu điểm nằm giữa 2 điểm A, C? HS: Trả lời. GV: Giới thiệu nhận xét sgk. GV: Nếu nói rằng "Điểm E nằm giữa hai điểm M, N thì ba điểm này có thẳng hàng không? HS: Trả lời. GV: Nhấn mạnh: Không có khái niệm nằm giữa khi ba điểm không thẳng hàng. 2. Quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng: A C B . . . Hình vẽ trên có: - Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A. - Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm B. - Điểm C nằm giữa 2 điểm A và B */ Nhận xét: (SGK-106). d. Củng cố (9’) GV cho học sinh làm tại lớp bài 8; 9 (SGK-106). Bài 8: Ba điểm A,M,N thẳng hàng. Bài 9: a) (B,D,C) ; (B, E, A) ;(D, E, G). b) (B, D,E): (G,E,A). e. Hướng dẫn học ở nhà (2’) - Học bài theo SGK và vở ghi. - BTVN : 10 ; 11 ; 12; 13 ; 14 (SGK-107). - Hướng dẫn BT 14 (SGK - 107): Trồng theo hình sao. 5. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. 5 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực Tiết 3 - §3. ĐƯỜNG THẰNG ĐI QUA HAI ĐIỂM Ngày soạn: 23/08/2013 Lớp Ngày dạy TSH S Hs vắng mặt Ghi chú 6B 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: Nhận biết được: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. b. Về kĩ năng: Biết vẽ đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. c. Về thái độ: Rèn tính cẩn thận chính xác khi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm. 2. Phương pháp giảng dạy Nêu và giải quyết vấn đề. 3. Chuẩn bị của GV& HS a. GV: bảng phụ, thước thẳng. b. HS: thước kẻ. 4. Tiến trình bài dạy: a. Ổn định tổ chức (1’) b. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (6’) * Kiểm tra: Làm bài tập 14 (SGK-107). * Đặt vấn đề: Ở giờ trước chúng ta đã biết ba điểm thẳng hàng khi nó cùng thuộc một đường thẳng. Vậy trên mặt phẳng, nếu giả sử có 2 điểm A và B thì có bao nhiêu đường thằng có thể đi qua ca 2 điểm đó? Để giải quyết vấn đề đó, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay ! c. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HĐ 1 : Vẽ đường thẳng (10’) - GV: Vẽ đường thẳng d đi qua điểm A - Học sinh vẽ hình trên bảng - GV: Có thể vẽ đường thẳng khác đi qua điểm A không ? Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A . - Học sinh trả lời - GV: Cho thêm điểm B khác A .Hãy vẽ đường thẳng đi qua A và B ? Vẽ được mấy đường thẳng như thế ? - Học sinh nhận xét . - GV nhấn mạnh Có một và chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A ,B ? Nếu đường thẳng chứa ba điểm A ,B ,C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào ? - Học sinh trả lời - GV trình bày cách gọi tên đường 1 Vẽ đường thẳng : - Xem Sách Giáo khoa Nhận xét : Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B . 6 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG thẳng . HĐ 2: Tên đường thẳng (10’) - Có mấy cách gọi tên đường thẳng đó (Đường thẳng AB , BA , AC , CA , BC , CB ) - Các đường thẳng trên mặc dầu có tên khác nhau nhưng chỉ là một các đường thẳng đó gọi là trùng nhau HĐ 3: Đường thẳng trùng nhau ,cắt nhau, song song (10’) - Nhìn hình vẽ gọi tên hai đường thẳng ? - Hai đường thẳng đó có điểm nào chung ? - Có mấy điểm chung ? - Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau và điểm chung đó gọi là giao điểm của hai đường thẳng - Hai đường thẳng cắt nhau có thể có hai điểm chung không ?- Học sinh trả lời : - Nói hai đường thẳng có hai điểm chung thì chúng trùng nhau đúng hay sai ? Tại sao ? - HS Đúng vì chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm nếu có đường thẳng thứ hai đi qua điểm đó thì chúng phải trùng nhau . - Hai đường thẳng không có điểm nào chung gọi là hai đường thẳng song song a b - Hai đường thẳng a và b như hình vẽ trên có phải là hai đường thẳng song song không ? 2 Tên đường thẳng : Ta có thể gọi tên đường thẳng bằng cách gọi tên hai điểm thuộc đường thẳng đó . Ví dụ : A B • • Đường thẳng AB hay đường thẳng BA Hoặc cũng có thể gọi tên đường thẳng bằng hai chữ thường x y Đường thẳng xy hoặc đường thẳng yx 3 Đường thẳng trùng nhau ,cắt nhau, song song : A B C • • • Nhìn hình vẽ ta nói hai đường thẳng AB và AC trùng nhau . B • A • C • - Hai đường thẳng AB và AC chỉ có một điểm chung A Ta nói chúng cắt nhau và A gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó . x y z t - Hai đường thẳng xy và zt không có điểm nào chung ta nói chúng song song Chú ý : - Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là hai đường thẳng phân biệt . - Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc chỉ có một điểm chung hoặc song song 7 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực d. Củng cố (7’) - Cho HS làm bài tập 16 (SGK-109). e. Hướng dẫn học ở nhà (1’) - Về nhà làm các bài tập 17 , 18 , 19 , 20 , 21 (SGK - 109,110). - Chuẩn bị trước 9 cọc thẳng cao 1,2m; 3 dây dọi dài 15m. - Giờ sau: Thực hành. 5. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. 8 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực Tiết 4 - §3. THỰC HÀNH TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG Ngày soạn: 30/08/2013 Lớp Ngày dạy TSH S Hs vắng mặt Ghi chú 6B 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: Biết cách trồng cây, chôn cọc giữa hai mốc A và B cho trước. b. Về kĩ năng: Nắm được cơ sở lý thuyết của bài thực hành và có hứng thú áp dụng vào thực tế. c. Về thái độ: Rèn tư duy chính xác và cách làm việc có tổ chức khoa học. 2. Phương pháp giảng dạy Thực hành theo nhóm. 3. Chuẩn bị của GV& HS a. GV: thước mét, dây dài, cọc thẳng b. HS: cọc thẳng, nghiên cứu trước nội dung thực hành. 4. Tiến trình bài dạy: a. Chuẩn bị kiến thức.(5’) * GV thông qua việc kiểm tra bài cũ để trang bị kiến thức cho HS thực hành. * Khi nói A, B, C thẳng hàng thì : - Có một đường thẳng duy nhất đi qua ba điểm đó. - A, B, C đều thuộc một đường thẳng. - Có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. - 6 đường thẳng AB, BA, AC, CA, BC, CB trùng nhau. b. Kiểm tra việc chuẩn bị dụng cụ theo phân công ở tiết trước.(2’) c. Hướng dẫn thực hành, thực hành.(30') - GV nêu yêu cầu thực hành, công dụng của các dụng cụ đã chuẩn bị. - GV cùng vài HS thực hành từng thao tác mẫu như SGK. - GV phân công khu vực thực hành cho từng nhóm và giao quyền điều hành cho nhóm trưởng. d. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm.(7') - GV theo dõi các hoạt động của nhóm trong quá trình thực hành. - Nhóm trưởng từng nhóm báo cáo sự phân công và quá trình thực hành. - GV kiểm tra kết quả thực hành. - GV cho HS thu dọn hiện trường sau khi đã kiểm tra kết quả. - GV đánh giá hoạt động của tiết học và kết quả của các nhóm. e. Hướng dẫn học ở nhà (1’) - Muốn sắp hàng thẳng ta cần phải kiểm tra như thế nào? - Chuẩn bị trước bài mới :Tia. 5. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. 9 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực Tiết 5 - §5. TIA Ngày soạn:30/08/2013 Lớp Ngày dạy TSH S Hs vắng mặt Ghi chú 6B 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức: Biết định nghĩa mô tả tia bằng các cách khác nhau. b. Về kĩ năng: - Nhận biết hai tia đối nhau, trùng nhau, có kỹ năng vẽ một tia, vẽ hai tia đối nhau. - Có tư duy phân loại hai tia chung gốc, biết phát biểu gãy gọn một mệnh đề toán học. c. Về thái độ: Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tập. 2. Phương pháp giảng dạy Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, vấn đáp 3. Chuẩn bị của GV& HS a. GV: bảng phụ, thước thẳng. b. HS: thước kẻ. 4. Tiến trình bài dạy: a. Ổn định tổ chức (1’) b. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (6’) * Kiểm tra: - Hãy vẽ một đường thẳng xy. Lấy O ∈ xy, A, B ∈ xy sao cho O nằm giữa A và B. - Ba điểm A, O, B có thẳng hàng không? * Đặt vấn đề: Ở các tiết học trước chúng ta đã làm quen với các khái niệm như: điểm, đường thẳng. Ngoài 2 khái niệm trên thì ta còn có khái niệm về tia. Vậy tia là gì? Để trả lời được câu hỏi đó, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay ! c. Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HĐ 1 : Tìm hiểu khái niệm tia (10’) - Sau khi nhận xét bài kiểm. GV giữ lại hình vẽ đường thẳng xy và điểm O. - GV giới thiệu tia bằng cách tô đậm bằng phấn màu hai phần của đường thẳng xy được chia ra bởi điểm O. (?) Tia gốc O là gì? Nó còn gọi là gì nữa? - HS vẽ một tia gốc A, đọc tên nó và ghi ký hiệu. - GVgiới thiệu phần giới hạn và không giới hạn của một tia (chẳng hạn tia Ax). HĐ 2: Tên đường thẳng (10’) (?) Trên hình vẽ bài kiểm. Có nhận xét gì về hai tia Ox, Oy. - GV giới thiệu hai tia đối nhau . 1. Tia x O y • Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia bởi điểm O được gọi là tia gốc O (còn gọi là nửa đường thẳng gốc O). Ví dụ : Tia Ax A• x Đọc (hay viết) là : Tia Ax 2. Hai tia đối nhau. Hai tia chung gốc Ox, Oy và tạo thành đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau . 10 [...]... (Hình 1) x B (Hình 2) A a x y A (Hình 3) B (Hình 5) A (Hình 9) B C B O A y (Hình 6) C A (Hình 4) B x (Hình 7) B D (Hình 10) C A A (Hình 8) B D (Hình 11) - HS làm bài tập số 38 SGK e Hướng dẫn học ở nhà (2’) - Nắm vững định nghĩa đoạn thẳng AB - Nhận dạng được đoạn thẳng cắt đường thẳng, cắt tia, cắt đoạn thẳng - Phân biệt đoạn thẳng, đường thẳng, tia - Làm các bài tập 36, 37, 39 (SGK-1 16) - Chuẩn bị cho... bản của bài - Làm bài tập 60 , 61 , 63 (SGK- 125-1 26) - GV chốt lại kiến thức cơ bản của bài e Hướng dẫn học ở nhà (1’) - Học bài theo SGK và làm các bài tập 62 , 64 SGK - Chuẩn bị các câu hỏi và bài tập để tiết sau : Ôn tập chương 5 Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 25 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Tiết 13:... đáp, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, luyện tập và thực hành 4 Tiến trình bài dạy: a Ổn định tổ chức (1’) b Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (10’) * Kiểm tra: Mỗi hình trong bảng sau đây cho biết kiến thức gì ? C a m a B A C I A A Hình 1 B n b Hình 2 y O B A B Hình 3 x A Hình 4 B A M Hình 5 B A M B x Hình 6 Hình 7 Hình 8 Hình 9 Hình 10 GV cho HS lần lượt trả lời từ hình 1 đến hình 10... AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B Đoạn thẳng AB cũn gọi là đoạn thẳng BA Hai điểm A , B là hai mút (hay hai đầu) đoạn thẳng AB 2 Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng A A x x C D I K A H B O• B B y 14 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Vi Văn Lực NỘI DUNG đoạn thẳng PQ cắt đường thẳng xy (Hình 33) (Hình 34) (Hình 35) (Hình 35)... cắt đường thẳng a e Hướng dẫn học ở nhà (1’) - Về nhà học bài cũ và làm các bài tập trong SGK - Chuẩn bị bài mới “ Góc ” 5 Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 34 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Tiết 16: Ngày soạn: 30/12/2013 Lớp Ngày dạy TSH S Vi Văn Lực §2 GÓC Hs vắng mặt Ghi chú 6B 1 Mục tiêu: a Về kiến thức:... thẳng ? - HS trả lời - GV hướng dẫn HS làm bài tập 46, 47, 49 (SGK-121) e Hướng dẫn học ở nhà (2’) - HS học bài theo SGK và làm các bài tập 48, 51, 52 (SGK-121, 122) - Chuẩn bị cho tiết sau: Luyện tập 5 Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực Tiết 11: Ngày soạn: 17/09/2013... 11 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Tiết 6: Ngày soạn:08/09/2013 Lớp Ngày dạy TSH S Vi Văn Lực LUY Ệ N T ẬP Hs vắng mặt Ghi chú 6B 1 Mục tiêu: a Về kiến thức: Củng cố các khải niệm về tia, rèn cách định nghĩa khác về tia b Về kĩ năng: Rèn kỹ năng vẽ hai tia đối nhau, thứ tự các điểm trên hai tia đối nhau, kỹ năng vẽ tia, đọc tia c Về thái độ: Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tích cực trong học. .. bài - Hệ thống 1 số bài toán đã chữa e Hướng dẫn học ở nhà (1’) - HS làm bài tập 31 (SGK-114) - Đọc trước bài : Đoạn thẳng 5 Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực Tiết 7 - 6 ĐOẠN THẲNG Ngày soạn: 08/09/2013 Lớp Ngày dạy TSH S Hs vắng mặt Ghi chú 6B 1 Mục tiêu: a Về kiến... để chứng tỏ một điểm là trung điểm (hoặc không là trung điểm) của một đoạn thẳng … 1 C6 2 2 4 1 C5 2 1 C2 5 6 10 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực 4 Nội dung đề kiểm tra Câu 1: (1 điểm) Cho hình vẽ bên Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống: M a; M N b; P N∉ c; ; ∈c c; a b M c N P Câu 2: (2 điểm) Cho hình sau Nêu những bộ ba điểm thẳng hàng A M C B N P Câu 3: (2 điểm) Trên đường thẳng a... = 6cm; AM = 2m Tính độ dài BM Câu 6: (2 điểm) Điểm A, B thuộc tia Ox và OA = 3cm; OB = 6cm như hình vẽ sau O A B x a) So sánh OA và AB b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? 5 Tóm tắt đáp án và biểu điểm Câu 1 2 M ∈ a; M ∉ c; P ∈ c; N ∉ a; N ∈c Đáp án N ∈ b; Những bộ ba điểm thẳng hàng là:  A, M, B thẳng hàng;  A, C, P thẳng hàng;  M, N, P thẳng hàng; Điểm 1 2 30 Giáo án Hình . cắt đường thẳng. • • • (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) (Hình 4) (Hình 5) (Hình 6) (Hình 7) (Hình 8) (Hình 9) (Hình 10) (Hình 11) - HS làm bài tập số 38 SGK. e. Hướng dẫn học ở nhà (2’) - Nắm vững. 16 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HĐ 2: So sánh hai đoạn thẳng (12’) So sánh hai đoạn thẳng là gì ? Dựa vào cơ sở nào để ta có thể só sánh. chỉ có một điểm chung hoặc song song 7 Giáo án Hình học 6 Năm học 2013 – 2014 Vi Văn Lực d. Củng cố (7’) - Cho HS làm bài tập 16 (SGK-109). e. Hướng dẫn học ở nhà (1’) - Về nhà làm các bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 6 full cực chuẩn, Giáo án hình học 6 full cực chuẩn, , Điền vào chỗ trống