0

Giáo án hình học 6 trọn bộ

59 3,239 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:53

Ngày soạn: 19/8/2014 Ngày dạy: 6B, 6C: 25/8/2014 Chơng I: đoạn thẳng Tiết 1: Điểm. Đờng thẳng I. Mục tiêu 1. Kiến thức : Học sinh biết các khái niệm điểm thuộc đờng thẳng, điểm không thuộc đờng thẳng. * Kin thc trng tõm: ton b kiens thc SGK 2. Kỹ năng : + Biết dùng các kí hiệu ; + Biết vẽ hình minh họa các quan hệ: điểm thuộc đờng thẳng hoặc không thuộc đờng thẳng 3. Thái độ : Rèn cho HS t duy linh hoạt khi diễn đạt điểm thuộc hoặc không thuộc đờng thẳng bằng nhiều cách. Cẩn thận khi vẽ hình. II. Chuẩn bị GV: Thớc thẳng, mảnh bìa, hai bảng phụ HS: Thớc thẳng, mảnh bìa III. Tiến trình dạy học : 1. n nh 2. Kiểm tra bài cũ HS1: Em hãy nêu vài bề mặt đợc coi là phẳng ( Đáp án: Mặt tủ kính, mặt nớc hồ khi không gió ) HS2: Chiếc thớc dài các em đang kẻ có đặc điểm điểm gì ?( Đáp án: Thẳng, dài ) =>Vậy những ví dụ trên là hình ảnh của những khái niệm nào trong hình học ? 3. Bài mới Hoạt động của GV và HS Ghi bảng - Cho HS quan sát H1: Đọc tên các điểm và nói cách viết tên các điểm, cách vẽ điểm.(treo bảng phụ) - Dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho 1 điểm - Dùng một dấu chấm nhỏ để vẽ điểm - Quan sát bảng phụ và chỉ ra điểm D - Đọc tên các điểm có trong H2 (Điểm A và C chỉ là một điểm) - Giới thiệu khái niệm hai điểm trùng nhau, hai điểm phân biệt - Giới thiệu hình là một tập hợp điểm. - Hãy chỉ ra các cặp điểm phân biệt trong H1(Cặp A và B, B và M ) 1. Điểm A B M (h1) im l hỡnh nh ca du chm nh trờn trang giy. Dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho điểm A C (h2) (Bảng phụ) - Hai điểm phân biệt là hai điểm không trùng nhau - Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp điểm. A B C D - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK: Hãyxõy dng nêu hình ảnh của đờng thẳng. ( Sợi chỉ căng thẳng, mép thớc ) - Quan sát H3, cho biết : + Đọc tên các đờng thẳng + Cách viết tên cách viết (- Đờng thẳng a, p - Dùng chữ in thờng) - Cho HS quan sát H4: Điểm A, B có quan hệ gì với đờng thẳng d ? (- Điểm A nằm trên đờng thẳng d, điểm B không nằm trên đờng thẳng d). - Có thể diễn đạt bằng những cách nào khác? - Treo bảng phụ tổng kết về điểm, đờng thẳng. Điểm cũng là một hỡnh. 2. Đờng thẳng Si ch cng thng, mộp bng l hỡnh nh ca ng thng. Đờng thẳng không bị giới hạn về hai phía. Vẽ đờng thẳng bằng một vạch thẳng. (H.3) 3. Điểm thuộc đờng d B A (H.4) - ở h4: A d ; B d Cách viết Hình vẽ Kí hiệu Điểm M M M Đờng thẳng a a a 4. Củng cố: Yêu cầu HS làm các bài tập sau: Bài 1.SGK.tr104: Cách đặt tên cho điểm. Bài 3.SGK.tr104: Nhận biết điểm , đờng thẳng. 5. H ớng dẫn học ở nhà: - Học bài theo SGK. - Làm các bài tập 2; 5; 6 SGK; 2; 3 SBT. IV.Rút kinh nghiệm bài dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a p BGH duyt Ngy V Thỳy Oanh Ngày soạn: 21/8/2013 Ngày dạy: 6A + 6B : 22/8/2013 Tit 2: Ba điểm thẳng hàng I. Mục tiêu 1.Kiến thức: + Biết khái niệm ba điểm thẳng hàng. + Biết khái niệm điểm nằm giữa hai điểm * Kin thỳc trng tõm: + Biết khái niệm ba điểm thẳng hàng 2. Kĩ năng: + Biết vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. + Biết sử dụng các thuật ngữ: nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa. 3. Thái độ: Sử dụng thớc thẳng để vẽ và kiểm tra ba điểm thẳng hàng cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị Giáo viên: Thớc thẳng, phấn màu Học sinh: Thớc thẳng. IIi. Tiến trình dạy học 1 .n nh 2. Kiểm tra bài cũ Yêu cầu HS làm bài tập 1, 4 SGK ; bài 5 ; bài 6 SBT Kiểm tra bài tập làm ở nhà của HS. 3 Bài mới Hoạt động của GV- HS Nội dung ghi bảng * Hoạt động 1: GV: Xem H8a và cho biết: Khi nào ta nói ba điểm A, B, D thẳng hàng ? HS: Trả lời GV: Xem H8b và cho biết: Khi nào ta nói ba điểm A, B, C thẳng hàng? HS: Trả lời GV: Cho VD về hình ảnh ba điểm không thẳng hàng? Ba điểm thẳng hàng. HS: Lấy VD GV: Y/C HS lên bảng làm Bài 8 ; Bài 9 HS: Làm bài * Hoạt động 2: GV: Nhận xét về quan hệ giữa ba điểm A, B, C 1.Thế nào là ba điểm thẳng hàng A B D H8a Khi ba điểm A, B, D cùng nằm trên một đờng thẳng ta nói, chúng thẳng hàng B A C H8b Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất cứ đờng thẳng nào,ta nói chúng không thẳng hàng Bài 8 Ba điểm A; B; C thẳng hàng Bài 9 A; D; C ;B; E; A ; D; E; G 2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng M N O H9 Trong ba điểm thẳng hàng có thể có mấy điểm nằm giữa hai điểm còn lại? HS: Trả lời GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và làm bài tập 11 - Một số nhóm trình bày kết quả - Nhận xét và thống nhất câu trả lời ở H9, ta có: - Điểm C nằm giữa điểm A và B - Điểm A và B nằm khác phía đối với điểm C - Điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm B * Nhận xét: SGK Bài 11.(SGK-tr.107) - Điểm R nằm giữa điểm M và N - Điểm M và N nằm lhác phía đối với điểm R - Điểm R và N nằm cùng phía đối với điểm M 3. Củng cố - Khi nào 3 điểm hẳng hàng? Quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng - Làm bài tập 10 + Yêu cầu HS lên bảng vẽ + Muốn vẽ ba điểm thẳng hàng ta làm thế nào ? - Làm bài tập 12: 4 . H ớng dẫn học ở nhà - Học bài theo SGK - Làm bài tập 8 ; 9 ; 13 ; 14 SGK IV.Rút kinh nghiệm bài dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn: 4/9/2013 Ngày dạy: 6A+6B :5/9/2013 Tit 3 đờng thẳng đi qua hai điểm I.Mục tiêu 1. Kiến thức : - Học sinh hiểu đợc có một và chỉ một đờng thẳng đi qua hai điểm phân biệt - Biết đợc khái niệm hai đờng thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song với nhau. *Kin thc trng tõm: ton b kin thc ca bi 2. Kĩ năng: - Biết vẽ đờng thẳng đi qua hai điểm cho trớc - Biết vị trí tơng đối giữa hai đờng thẳng: cắt nhau, song song, trùng nhau 3. Thái độ : Vẽ hình chính xác đờng thẳng đi qua hai điểm. II. chuẩn bị GV: Thớc thẳng, phấn màu. HS: Thớc thẳng III. TIến trình dạy học 1. n nh 2. Kiểm tra bài cũ HS1: Nói cách vẽ ba điểm không thẳng hàng. Làm bài13. Sgk 3. Bài mới Hoạt động của GV và HS Ghi bảng * Hoạt động 1: - Cho điểm A, vẽ đờng thẳng a đi qua A. Có thể vẽ đợc mấy đờng thẳng nh vậy ? - Lấy điểm B A, vẽ đờng thẳng đi qua hai điểm A, B. Vẽ đợc mấy đờng nh vậy? - Làm bài tập 15. Sgk: Làm miệng *Hoạt động 2: - Đọc thông tin trong SGK: Có những cách nào để đặt tên cho đờng thẳng ? - HS trả lời (3 cách) C1:Dùng 2 chữ cái in hoa AB (AB) C2:Dùng 1chữ cái in thờng C3:Dùng 2 chữ cái in thờng - Làm miệng ? Sgk - HS đứng tại chỗ trả lời 1. Vẽ đờng thẳng * Cách vẽ: đờng thẳng đi qua hai điểm A và B A B B1: Đặt cạnh thớc đi qua 2 điểm A và B. B2: Dùng đầu bút vạch theo cạnh thớc. * Nhận xét: Có một và chỉ một đờng thảng đi qua hai điểm phân biệt 2. Tên đờng thẳng C1:Dùng 2 chữ cái in hoa AB (AB) C2:Dùng 1chữ cái in thờng C3:Dùng 2 chữ cái in thờng ? Có 6 cách gọi: AB, BA, BC, CB, AC, CA a y x A B * Hoạt động 3: - Đọc tên những đờng thẳng ở hình H1. Chúng có đặc điểm gì? (- Đờng thẳng AB, AC chúng trùng nhau) - Các đờng thẳng ở H2 có đặc điểm gì? ( Chúng cắt nhau) ? H2 cho biết A thuộc đờng thẳng nào HS: A AB, A AC GV:Giải thích A là điểm chung của 2 đờng thẳng AB và AC AB cắt AC - Các đờng thẳng ở H3 có đặc điểm gì ? ( Chúng song song với nhau) GV: Hớng dẫn học sinh vẽ 2 đờng thẳng song song GV: Giải thích chú ý Y/C HS đọc phần chú ý SGK HS nhắc lại không nhìn sách 3. Đờng thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song a. Đờng thẳng trùng nhau A B C H1 Đờng thẳng AB và AC có vô số điểm chung AB và CD trùng nhau. b. Đờng thẳng cắt nhau A B C H2 Đờng thẳng AB và AC có 1 điểm chung A AB cắt AC tại giao điểm A c. Đờng thẳng song song x t z y H3 xy và zt không có điểm chung, ta nói xy và xt song song. * Nhận xét: Hai đờng thẳng phân biệt thì cắt nhau hoặc song song * Chú ý(SGK) 4. Củng cố - Làm bài tập 16 - Làm bài tập 17 - Làm bài tập 19 5. H ớng dẫn học ở nhà Học bài theo SGK Làm bài tập 18 ; 20 ; 21 SGK Đọc trớc nội dung bài tập thực hành. Rút kinh nghiệm bài dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn: 11/9/2013 Ngày dạy:6A + 6B : 12/9/2013 Tit 4: Thực hành: Trồng cây thẳng hàng I. Mục tiêu 1. Kiến thức : Học sinh đợc củng cố khái niệm ba điểm thẳng hàng 2. Kỹ năng: + Có kĩ năng dựng ba điểm thẳng hàng để dựng các cọc thẳng hàng + Có ý thức vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn. 3. Thái độ : Cẩn thận. tự tin khi thực hành. II. Chuẩn bị GV: Chuẩn bị cho 3 nhóm. Mỗi nhóm gồm: - 03 cọc tiêu - 01 quả dọi HS: Đọc trớc nội dung bài thực hành II. Tiến trình dạy học 1.n nh t chc 2. Kiểm tra bài cũ HS1: Khi nào ta nói ba điểm thẳng hàng ? Nói cách vẽ ba điểm thẳng hàng. 3. Tổ chức thực hành Hoạt động của GV và HS Ghi bảng * Hoạt động 1: GV nêu nhiệm vụ của tiết thực hành Hoạt động 2: Hs cả lớp đọc mục 3 SGK (Quan sát h24, h 25) GV thao tác: Chôn cọc C thẳng hàng với 2 cọc A,B ở cả 2 vị trí của C( C nằm giữa A và B; B nằm giữa A và C) 1.Nhiệm vụ Chôn các cọc hàng rào thẳng hàng giữa hai cột mốc A và B Đào hố trồng cây thẳng hàng với hai cây đã có bên đờng 2.Hớng dẫn cách làm: a) Cắm cọc tiêu ở Cnằm giữa AvàB sao cho A, B, C thẳng hàng. B 1 -Cắm cọc tiêu thẳng đứng ở hai điểm A và B ( dùng dây dọi kiểm tra) B 2 - Em thứ nhất đứng ở A, Em thứ hai đứng ở điểm C là vị trí nằm giữa A và B B 3 - Em ở vị trí A ra hiệu cho em thứ 2 ở C điều chỉnh cọc tiêu sao cho che lấp hoàn toàn cọc tiêu B. Khi đó ba điểm A, B, C thẳng hàng A B C A C B HS tiến hành thực hành theo nhóm b)Cắm cọc ttiêu ở C nằm ngoài Avà B: Tơng tự nh trên 3.Thực hành ngoài trời Chia nhóm thực hành từ 5 7 HS Giao dụng cụ cho các nhóm Tiến hành thực hành theo hớng dẫn - Mỗi nhóm ghi lại biên bản thực hành theo trình tự các khâu: 1. Chuẩn bị thực hành (kiểm tra từng cá nhân) 2.Thái độ, ý thức thực hành 3. Kết quả thực hành: nhóm tự đánh giá Kiểm tra - Kiểm tra xem độ thẳng của các vị trí A, B, C - Đánh giá hiệu quả công việc của các nhóm - Ghi điểm cho các nhóm 4. Củng cố Các nhóm báo cáo kết quả thực hành của các nhóm G nhận xét đánh giá KQ thực hành của các nhóm 5. H ớng dẫn học ở nhà HS vệ sinh cá nhân, cất dọn dụng cụ Đọc trớc nội dung bài tiếp theo Rút kinh nghiệm bài dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn: 24/9/2013 Ngày dạy: 26/9/2013 (6A +6B) Tit 5 tia I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Biết định nghĩa mô tả tia bằng các cách khác nhau. Biết thế nào là 2 tia đối nhau, 2 tia trung nhau. * Kin thc trng tõm: ton bi 2. Kỹ năng: Biết vẽ tia, biết viết tên và đọc tên 1 tia. Rèn khả năng vẽ hình, quan sát, nhận xét, khả năng sử dụng ngôn ngữ để phát biểu nội dung 3. Thái độ: Phát biểu chính xác các mệnh toán học, rèn kĩ năng vẽ hình, quan sát, nhận xét của HS II. Chuẩn bị GV: Thớc thẳng,bảng phụ HS: Thớc thẳng, III. Tiến trình dạy học: 1.n nh t chc 2. Kiểm tra bài cũ HS 1: Nêu cách vẽ đờng thẳng đi qua2 điểm, qua 2 điểm vẽ đợc mấy đờng thẳng. Vẽ đ- ờng thẳng đi qua 2 điểm A và B. 3 Bài mới Hoạt động của GV và HS Ghi bảng * Hoạt động 1: - GV cho HS vẽ một đờng thẳng xy, trên đ- ờng thẳng đó lấy điểm O - GV giới thiệu bằng mô tả trực quan. - Kể tên các tia trên hình vẽ. - GV giới thiệu cách đọc, cách viết một tia. - GV giới thiệu cách vẽ một tia. - GV, HS cùng vẽ Y/CHS làm bài tập 25/SGK Gọi 3 HS lên bảng vẽ tia, đặt tên cho tia và xác định gốc của tia * Hoạt động 2: Hai tia Ox và Oy có đặc điểm gì? HS: trên hình có tia Ox, Oy GV: 2 tia Ox, Oy gọi là hai tia đối nhau GV hai tia Ox và Oy có đăc điểm nh trên 1.Tia -Hình gồm điểm O và 1 phần đờng thẳng bị chia ra bởi điểm ) đợc gọi là 1 tia gốc O - Tia Ox ( còn gọi là nửa đờng thẳng Ox) Bài 25(SGK) a. Đờng thẳng AB b. Tia AB c. Tia BA 2.Hai tia đối nhau: y x O B A A B B A y x O là hai tia đối nhau. GV ghi nhận xét sgk GV đa phản ví dụ: ? 2 tia Ox, Oy có phải là 2 tia đối nhau không? tại sao? HS đứng tại chỗ trả lời ?1 SGK ? Hãy vẽ 2 tia chung gốc HS vẽ các trờng hợp * Hoạt động 3: Trờng hợp đặc biệt: hai tia trùng nhau ? Hai tia có đặc điểm gì thì đợc gọi là 2 tia trùng nhau ? áp dụng làm ?2 ? Quan sát hình vẽ trả lời * Chốt: vị trí tơng đối của 2 tia có chung gốc Hai tia đối nhau: Là hai tia có chung gốc và tạo thành 1 đờng thẳng Nhận xét: SGK ?1: a. 2 tia Ax; By không đối nhau vì không chung gốc b. Các tia đối nhau là: Ax à Ay; Bx và By 3. Hai tia trùng nhau: Hai tia trùng nhau:Có chung một gốc và tia này nằm trên tia kia Nhận xét( SGk) ?2: a.Tia Ob trùng với tia Oy b. 2 tia Ox và Ax không trùng nhau vì chúng không chung gốc c. Hai tia Ox và Oy không đối nhau vì chúng không tạo thành 1 đờng thẳng 4. Củng cố - Thế nào là tia ? - Thế nào là hai tia đối nhau? Hai tia đối nhau phải thoả mãn những điều kiện nào? - Vẽ hai tia Ox, Oy chung gốc (3 trờng hợp). - Bài 22. SGK.tr112 a) tia gốc O b) hai tia đối nhau. c) - AB và AC - CB - trùng nhau - Bài 23. SGK.tr113 a) Các tia MN, MP, MQ trùng nhau. Các tia NP, NQ trùng nhau b) Trong 3 tia MN, NM, MP không có 2 tia nào đối nhau. c) Hai tia PN và PQ đối nhau. 5. H ớng dẫn học ở nhà Học bài theo SGK Làm bài tập SGK ; 23 đến 26 SBT HD bài 24b: Xét hết các tia đối của tia BC. Rút kinh nghiệm bài dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A B y x O y x A B [...]... thẳng, đoạn thẳng và tia Cho học sinh quan sát các bảng phụ và mô tả các trờng hợp cắt nhau trong bảng phụ sau: C C D A B A A C A B D B D A B B O x O B x O A x A O B B x O a N a A 4 Củng cố : Bài 35 SGK.tr1 16 (Đáp án: d) Bài 36 SGK.tr1 16 : a) Không b) AB và AC c) BC Bài 37 SGK.tr 1 16: 5 Hớng dẫn học ở nhà Học bài theo SGK Làm bài tập 34 ; 38 ; 39 SGK.tr1 16 Làm bài tập 34, 35, 36 SGK.tr100 Rút kinh nghiệm... 4/1/2010 Trả bài kiểm tra Học Kỳ I (phần hình học) a Mục tiêu -Nhận xét về u, nhợc điểm của học sinh qua bài làm: cách trình bày, kiến thức -Sửa các lỗi sai của học sinh b chuẩn bị Thớc thẳng, phấn màu c Tiến trình dạy học I Nội dung 1- Nhận xét chung: - Chất lợng bài làm: +Nhìn chung các em đã làm đợc câu 5 phần a, nhng phần b đa số học sinh lớp 6b chỉ làm đợc một trờng hợp Học sinh lớp 6a làm tốt và đầy... Học sinh lớp 6a làm tốt và đầy đủ cả hai trờng hợp Một số em lý luận tốt, trình bày khoa học nh: Mỹ Linh, Hằng, Lệ, Đức + Một số em làm bài kém nh: Sang, Thành, Tơi, Hùng (6b), Tuấn, Tấn (6c) +Về kỹ năng vẽ hình: Nhiều HS lớp 6B, 6C cha vẽ đợc hình Hầu hết các em HS lớp 6A đều vẽ hình đúng 2 Chữa bài kiểm tra học kỳ Đề bài (đề của phòng) Câu 5 (2,5 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM... đoạn thẳng MN - GV nhận xét, bổ sung II Củng cố: - Giáo viên nhận xét quá trình làm bài của học sinh III.Hớng dẫn học ở nhà - Xem lại toàn bộ kiến thức chơng I - Xem trớc bài "nửa mặt phẳng" Chơng II GểC Ngày soạn: 28/1/2013 Ngày dạy: 29/1 (6A, 6B) nửa mặt phẳng B a I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh hiểu về mặt phẳng, khái niệm nửa mặt phẳng bờ a Học sinh biết cách gọi tên nửa mặt phẳng 2 Kỹ năng:... câu1,5 ,6 Câu 1 Câu 5 Câu 6 3 Củng cố: Chốt lại nội dung kiến thức Nêu u nhợc điểm của HS trong giờ ôn tập 4 Hớng dẫn học ở nhà Học bài ôn tập các kiến thức đã học trong chơng Làm các bài tập còn lại Ôn tập chơng chuẩn bị kiểm tra Rút kinh nghiệm bài dạy: Ngy son:3/12/2012 Ngy dy: 4/12/2012 (6a, 6b) Tiết 14 Kiểm tra chơng I I Mục tiêu 1 Kiến thức: HS đợc kiểm tra kiến thức đã học về đờng thẳng, đoạn... 4/10/2012(6b) ; 8/10/2012(6a) Tit 6 Luyện tập I Mục tiêu 1 Kiến thức: Học sinh đợc củng cố khái niệm tia, có thể phát biểu định nghĩa tia bằng các cách khác nhau, khái niệm hai tia đối nhau 2 Kỹ năng: Biết vẽ hình theo cách diễn tả bằng lời Biết vẽ tia đối nhau, nhận dạng sự khác nhau giữa tia và đờng thẳng 3 Thái độ: Cẩn thận, khi vẽ hình II Chuẩn bị GV: Thớc thẳng HS: Thớc thẳng III Tiến trình dạy học: ... OM = 3 cm, ON = 6 cm ta có: 3 + MN = 6 MN = 6 3 MN = 3 cm Vậy OM = MN ( = 3 cm) Bài 54/SGK O A B C x Vì OA < OB nên A nằm giữa O và B, suy ra OA + AB = OB Thay OA = 2 cm, OB = 5 cm, ta có : 2 + AB = 5 4 Hớng dẫn học ở nhà Về nhà ôn tập và thực hành vẽ đoạn thẳng biết độ dài( dùng cả thớc và com pa) Học bài theo SGK Làm bài tập 53,55, 56, 57, 58, 59 SGK -Bài 52,53,54,55,sbt Đọc trớc bài học tiếp theo... Sửa những mệnh đề sai thành đúng( nếu có thể) Bài 2 GV nêu YC , HS vẽ hình vào vở - Yêu cầu một HS lên bảng vẽ hình Nhận xét hình vẽ Hoạt động của HS Hoạt động 1 Làm theo yêu cầu ở các bảng phụ: Bảng1 Bảng 2 Bảng 3 Hoạt động 2 Vẽ hình Bài 2/SGK B A C Bài 3 - Yêu cầu một HS lên bảng vẽ hình Nhận xét hình vẽ GV uốn nắm HS cách vẽ hình Bài 3/SGK Trong trờng hợp AN song song với đờng thẳng a thì sẽ không... đó lấy điểm M Tia Mx là gì ? Đọc tên các tia đối nhau trong hình vẽ HS 2:Làm bài tập 25: Phân biệt sự khác nhau giữa tia và đờng thẳng 3 Bài mới Hoạt động của GV và HS Ghi bảng Bài 26 SGK/113 Bài 26 SGK/113 A M B HS đọc đề bài ? Bài toán yêu cầu làm gì H1 - Yêu cầu HS vẽ hình và làm bài tập A B M vào nháp - Một HS lên bảng làm bài tập H2 - Vẽ hình và trả lời câu hỏi theo yêu a Điểm M và B nằm cùng phía... dạy:5/2/2013 (6a, 6b) Tiết 17 : góc I- Mục tiêu: 1.Kiến thức: HS hiểu đợc khái niệm, hình ảnh về góc Góc bẹt là gì ? Hiểu về điểm nằm trong góc 2.Kỹ năng: HS biết vẽ góc, đặt tên góc,đọc tên góc Nhận biết điểm nằm trong góc 3.Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận II Chuẩn bị: -Thớc thẳng; compa; phấn màu -Bảng phụ II- Tiến trình dạy học: 1 n nh 1 Kiểm tra bài cũ: HS1: Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a? Vẽ hình? Thế . (Đáp án: d) Bài 36 SGK.tr1 16 : a) Không b) AB và AC c) BC Bài 37 SGK.tr 1 16: 5. H ớng dẫn học ở nhà Học bài theo SGK Làm bài tập 34 ; 38 ; 39 SGK.tr1 16 Làm bài tập 34, 35, 36. SGK.tr100 Rút. chính xác. II. Chuẩn bị Giáo viên: Thớc thẳng, phấn màu Học sinh: Thớc thẳng. IIi. Tiến trình dạy học 1 .n nh 2. Kiểm tra bài cũ Yêu cầu HS làm bài tập 1, 4 SGK ; bài 5 ; bài 6 SBT Kiểm tra bài. tên 1 tia. Rèn khả năng vẽ hình, quan sát, nhận xét, khả năng sử dụng ngôn ngữ để phát biểu nội dung 3. Thái độ: Phát biểu chính xác các mệnh toán học, rèn kĩ năng vẽ hình, quan sát, nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 6 trọn bộ, Giáo án hình học 6 trọn bộ,