Tiểu luận: Nghiên cứu nhu cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể của các hộ sản xuất và kinh doanh Tỏi

28 745 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2014, 20:32

Bài tiểu luận: Nghiên cứu nhu cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể của các hộ sản xuất và kinh doanh Tỏi Nhằm đánh giá địa thế củaTỏi Thái Thụy. nhằm nâng cao danh tiếng để đánh bật các loại tỏi của Trung Quốc LOGO Giảng viên tập sự : Giảng viên hướng dẫn: Hà Nội, 2013 NGHIÊN CỨU NHU CẦU XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỎI TẠI HUYỆN THÁI THỤY TỈNH THÁI BÌNH www.themegallery.com Company Logo Nội dung Kết luận và kiến nghị 5 Mở đầu 1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2 Đặc điểm địa bàn và PP nghiên cứu 3 Kết quả nghiên cứu và thảo luận 4 Tính cấp thiết của đề tài  Vấn đề thương hiệu, nhãn hiệu ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của các công ty, doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh.  Tỏi Thái Thụy có nguy cơ mất dần vị thế cạnh tranh trên thị trường (đặc biệt sự xuất hiện tỏi Trung Quốc củ to và giá thành rẻ)  Việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “ Tỏi Thái Thụy” - Góp phần nâng cao giá trị, danh tiếng sản phẩm nhãn hiệu tập thể, - Đảm bảo việc xúc tiến thương mại có hiệu quả; - Góp phần nâng cao giá trị kinh tế- xã hội của địa phương; - Bảo tồn các giống tỏi truyền thống của địa phương có chất lượng và đặc trưng riêng Góp phần hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhu cầu, cầu, nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể Nghiên cứu nhu cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể, phân tích các yếu tố về kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới nhu cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể.; Đề ra một số giải pháp nhằm thu hút người dân tham gia xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm tỏi Thái Thụy Mục tiêu cụ thể Phạm vi nghiên cứu Phạm vi về nội dung Tìm hiểu thực trạng sản xuất và kinh doanh tỏi tại huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình trong 3 năm gần đây từ đó xác định nhu cầu xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể của các hộ sản xuất và kinh doanh tại khu vực này. Phạm vi không gian Huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình Phạm vi về thời gian - Đề tài thực hiện dựa vào thu thập tài liệu có liên quan đến các nội dung nghiên cứu từ năm 2010- 2012. - Thời gian thực hiện đề tài: Từ 01/02/2013 đến 31/12/2013 www.themegallery.com Company Logo Tổng quan tài liệu nghiên cứu  Cầu, nhu cầu  Nhãn hiệu  Nhãn hiệu tập thể  Vấn đề nhãn hiệu ở Việt Nam  Lịch sử tham gia và sử dụng nhãn hiệu trên thế giới: Mỹ, Pháp Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Bài học Kinh nghiệm Phần III Địa bàn nghiên cứu Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế - xã hội Phương pháp nghiên cứu Khung phân tích Phương pháp chọn mẫu Thu thập số liệu Xử lý số liệu (định lượng, định tính, CVM) Hệ thống các chỉ tiêu phân tích III – ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Khung phân tích Thu nhập Giới tính Trình độ học vấn Nhu c ầu xây dựng và sử dụng NHTT của các hộ sản xuất và kinh doanh tỏi Giải pháp thu hút hộ sản xuất và kinh doanh tỏi tham gia xây dựng và sử dụng NHTT Đối với người trồng tỏi Chính sách của nhà nước và các cơ quan chức năng Đối với Hiệp hội sản xuất và kinh doanh tỏi Quy mô trồng tỏi 4.1 4.2 4.3 Thực trạng sản xuất và kinh doanh tỏi của các hộ điều tra Nghiên cứu nhu cầu tham gia xây dựng và sử dụng NHTT cho các hộ sản xuất và kinh doanh tỏi PHẦN IV – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Giải pháp nhằm thu hút người dân tham gia xây dựng và sử dụng NHTT tỏi Thái Thụy www.themegallery.com Company Logo Chỉ tiêu ĐVT Quy mô (sào Bắc bộ) <1 1 – 2 >2 Tổng số hộ điều tra Hộ 10 67 3 1. Tuổi trung bình Tuổi 52,90 49,72 42,00 2. Trình độ học vấn Dưới THPT Người 6 38 3 THPT Nt 3 22 0 Trung cấp – cao đẳng Nt 1 5 0 Đại học – Trên đại học Nt 0 2 0 3. Loại hộ theo thu nhập Triệu đồng/tháng Dưới 2 triệu Nt 9 40 1 Từ 2 đến 4 triệu Nt 1 25 2 Trên 4 triệu Nt 0 2 0 4. Bình quân nhân khẩu / hộ Khẩu 3,50 4,10 4,45 5. Bình quân lao động/hộ Người 2,10 2,65 2,77 Tình hình cơ bản của những hộ điều tra (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2013) < 1 1-2 >2 [...]... triển sản xuất Tăng cường ứng dụng tiến bộ KHKT vào trong sản xuất Tuyên truyền vận động các hộ tham gia và sử dụng NHTT Tạo điều kiện để các hộ mở rộng diện tích trồng tỏi Hiệp hội cần đăng ký bảo hộ Hiệp hội cần xây dựng quy chế, quy định ro ràng, cụ thể Hiệp hội cần có buổi tập huấn, tuyên truyền cho các thành viên trong Hội KẾT LUẬN 1 - Đề tài đã tổng quan các khái niệm về cầu, nhu cầu, nhãn hiệu và. .. triển nhãn hiệu ở trên thế giới và Việt Nam - Bài học kinh nghiệm rút ra cho bản thân 2 - Nêu lên thực trạng sản xuất tỏi - Khó khăn gặp phải khi sản xuất tỏi - Xu hướng về quy mô sản xuất tỏi trong tương lai 3 - 88,75% số hộ đồng ý tham gia xây dựng và sử dụng NHTT - WTP trung bình: 37.606 đồng/sào/năm - Tổng quỹ thu được: hơn 73 triệu đồng/năm 4 - Kết quả nghiên cứu đã phân tích được các biến đưa vào... kinh nghiệm sản xuất Kinh tế khá 63.38% Nhiệt tình, được tín nhiệm Thành lập hiệp hội các nhà sản xuất, kinh doanh Tỏi Thái Thụy Mong muốn của người dân về tổ chức đứng tên đăng ký và quản lý NHTT www.themegallery.com Tiêu chuẩn khác Tiêu chuẩn lựa chọn hộ tham gia mô hình xây dựng NHTT tỏi Thái Thụy Company Logo Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới mức bằng lòng chi trả để đóng phí tham gia xây dựng. .. hiện - Đối với người trồng tỏi - - Chưa hình thành dự án NHTT tại địa phương Người dân có hiểu biết ít về NHTT Diện tích - Chưa triển khai dự án xây dựng NHTT sản phẩm tỏi tại địa bàn Đối với nhà nước và các cơ quan chức năng Đối với Hiệp hội sản xuất và kinh doanh tỏi - - Tuyên truyền để người trồng tỏi có hiểu biết về NHTT và có nhận thức đúng đắn về lợi ích và trách nhiệm của mình trong việc tham... tới mức bằng lòng chi trả để tham gia xây dựng và sử dụng NHTT Mức WTP người dân tham gia xây dựng và sử dụng NHTT Ảnh hưởng Giới tính Trình độ học vấn Thu nhập Quy mô trồng tỏi Mối quan hệ giữa giới tính và mức WTP 34412 Mức WTP trung bình (đồng/sào/năm) 35000 34000 32609 33000 32000 31000 30000 Nữ Nam - WTP của nữ cao hơn của nam => Nữ có sự quan tâm về xây dựng NHTT hơn nam Số liệu điều tra năm... năm 2013) - Có 71 người đồng ý tham gia xây dựng và sử dụng NHTT (88,75%) Mức WTP của người dân cho việc tham gia xây dựng và sử dụng NHTT cho sản phẩm tỏi STT 1 2 3 4 5 Tổng Mức WTP (đồng/sào/năm) Số hộ Cơ cấu (%) 10000 25 35.21 30000 17 23.94 50000 15 21.13 70000 8 11.27 100000 6 8.45 71 100.00 Tình huống: có 5 sự lựa chọn - Tại mức giá 10000 đồng/sào/năm có 25 hộ đồng ý tham gia - Với mức giá cao nhất... Survey results, 2013) Ý kiến về sự cần thiết của người dân về NHTT cho cây tỏi - Có 15% trong số 80 người được hỏi trả lời là xây dựng NHTT là không cần thiết - Số hộ cho rằng NHTT là bình thường, cần thiết và rất cần thiết lần lượt là 11; 52 và 5 www.themegallery.com Nguồn: số liệu điều tra 2013 Ý kiến của đối tượng điều tra về việc tham gia xây dựng và sử dụng NHTT Chỉ tiêu Đồng ý Không đồng ý Tổng... phân tích được các biến đưa vào mô hình đã giải thích 47,71% sự thay đổi của mức WTP - Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến mức WTP: giới tính, trình độ học vấn, thu nhập và quy mô trồng tỏi 5 Giải pháp - Đối với người trồng tỏi - Giải pháp đối với nhà nước và các cơ quan chức năng - Giải pháp Hiệp hội sản xuất và kinh doanh tỏi LOGO ... tham gia mô hình xây dựng NHTT tỏi Thái Thụy Company Logo Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới mức bằng lòng chi trả để đóng phí tham gia xây dựng và sử dụng NHTT cây tỏi Mô hình hồi quy mức sẵn lòng chi trả để tham gia xây dựng và sử dụng NHTT sản phẩm tỏi Các biến S Hệ số tương quan Giá trị P (P- value) 1127.053 7568.377 A 0.062946** 33378.25 I 0.024424* 6132.271 Ed 0.82118ns 8.75E-09*** F-kđ 17,11... tỏi và mức WTP 76667 Mức WTP trung bình (đồng/sào/năm) 80000 70000 60000 50000 35373 40000 30000 20000 7000 10000 0 Dưới 1 sào Từ 1 - 2 sào Trên 2 sào - Mức WTP của nhóm hộ có quy mô trồng tỏi trên 2 sào có mức WTP cao hơn các nhóm còn lại - Yếu tố quy mô trồng tỏi có ảnh hưởng tới mức WTP Lý do - - Chỉ có 7 hộ trong tổng số 80 hộ đã từng nghe qua về NHTT Sản phẩm cần tiếp tục nâng cao chất lượng và . kinh doanh tỏi Quy mô trồng tỏi 4.1 4.2 4.3 Thực trạng sản xuất và kinh doanh tỏi của các hộ điều tra Nghiên cứu nhu cầu tham gia xây dựng và sử dụng NHTT cho các hộ sản xuất và kinh doanh. tích Thu nhập Giới tính Trình độ học vấn Nhu c ầu xây dựng và sử dụng NHTT của các hộ sản xuất và kinh doanh tỏi Giải pháp thu hút hộ sản xuất và kinh doanh tỏi tham gia xây dựng và sử dụng. 2013 NGHIÊN CỨU NHU CẦU XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỎI TẠI HUYỆN THÁI THỤY TỈNH THÁI BÌNH www.themegallery.com Company Logo Nội dung Kết luận và

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan