0

luận văn thiết kế nội thất khách sạn nét huế

32 715 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2014, 23:17

HUTECH HUTECH SVTH : ÀM TH SEN LP : 07DNT02 MSSV : 107301132 GVHD : H TH THANH NHÀN HUTECH MC LC I. GII THIU  TÀI II. Ý TNG THIT K III. H S KIN TRÚC IV. PHI CNH CÁC KHÔNG GIAN HUTECH I. GII THIU  TÀI A_LÝ DO CHN  TÀI Tình hình đt nc ta hin nay đang trên đà phát trin .Vic các khu công nghip , các công trình xây dng phát trin khp ni .Hình nh v mi thi xa c dn thay th cho s nng đng hin đi ca nn kinh t mi. Vi tâm nim mun mang đn cho mi ngi mt không gian ngh ngi vui v sau nhng mt mi hng ngày đ tr v vi nhng không gian xa lãng mn pha mt chút hoài c và s yên tnh him có gia thành ph đy nng đng này . Ngày nay , khi mà cuc sng ngày càng đc nâng cao thêm vào đó đi sng tinh thn đc ci thin , con ngi có xu hng tr v vi truyn thng , tr v vi thiên nhiên .Nhc ti c đô là ngi ta nh ngay đn Hu cho dù bt c ai cha tng đt chân đn ni này.Vì vy , bng nhng yu t hoa vn truyn thng nên em đã chn đ tài : “Nét C ô trong ni tht khách sn “ đ góp phn nào giúp mi ngi tr v vi truyn thng .  Tài : KHÁCH SN NÉT HU HUTECH B_MC TIÊU  To ra mt không gian ni tht phù hp vi xu hng hin đi hoá nhng vn gi đc nét truyn thng dân tc.  Nâng cao đi sng vt cht đi đôi vi giá tr tinh thn cho du khách trong nc và ngoài nc nhng vn gi đc nét đc trng ca vn hoá vùng min .  Mang li v đp truyn thng , xa c nhng không b mài mòn bi thi gian. HUTECH II. Ý TNG THIT K  tài đc ly ý tng t Kin Trúc nhà Rng ca Hu. Rng là cách gi rút ngn ca rng ct. Nhà rng là loi nhà có h thng ct kèo g đc dng lên theo nhng quy cách nht đnh. Dù to ln đn đâu, nhà rng cng đc kt cu hoàn toàn bng h thng cht và mng g, có th lp ráp và tháo g d dàng. S gian trong nhà đc phân đnh bng ct, ch có hai chái  hai đu nhà là đc phân cách vi các gian gia bng vách ngn. HUTECH Nét đc trng : VÌ : Dãy ct t trc ra sau . Nhà nh , mi dãy cng phi có 2 hoc 3 ct , va va thì 4 hoc 5 ct , khá gi mi dãy đc 6 hay 7 ct . KÈO : H thng g kt ni các đu ct ca VÌ Tùy theo s ct và hình dng ca KÈO , ta có nhà RI hay nhà RNG. Các KÈO và CT liên kt nhau thành khung nhà , dân gian gi là B GIÀN TRÒ . Tùy theo v trí , ct có nhiu tên khác nhau CT HIÊN : Ct ngòai cùng ,trc khi vào nhà CT QUYT TIN : Hai ct góc nhà phía trc HUTECH CT QUYT HU : Hai ct góc nhà , phía sau CT M TIN : Hai ct Quân , bìa nhà , phía trc CT M HU : Hai ct Quân , bìa nhà , phía sau CT CA ÔNG PHÒNG : Ct k đm hu , cùng vi đm hu làm thành ca vào phòng  hng ông CT CA TÂY PHÒNG : Ct k đm hu , cùng vi ct này , lam thành ca vào phòng  hng Tây KÈO MÁI _Kèo chính t nóc xung ct quân ( ct nhì ) , và có 4 cái _Hai kèo tin va 2 kèo hu , nh đu trên , to dn đn hng ct nhì , cong xung ri thng ra HUTECH _u trên kèo tin có buông va l con s ( hay l con tron ) _u trên kèo hu có mõ , tc rãnh x cho buông lng vào, cng có l con s Chi tit ca Kèo mái _ Ch 2 đu kèo ráp , có con s đóng li, gi là giao nguyên, đòn dông đt trên giao nguyên T giao duyên xung hng ct nht , có bong túm T hng ct nht đn hng ct nhì thì làm ng try _ hng ct nhì , phn cong xung ri ngay ra là c kèo _T c tr đi , là đuôi kèo , mt trên gi là trôn , mt di chm tam sn và lá lót 2 bên , phn trên phng gi là lá mn , phn di phình ra gi là Má kèo thnh thong có chm c rìa . HUTECH _ Sut lng kèo có 6 l cht đòn tay , nu kiu nhà kép , ngi ta chng Bo hc KÈO BA , KÈO T _Kèo Ba , bt ni t ct nhì , xung ct ba , có 4 cái.u trên kèo ba cng có buông đ tra vào hng ct , chng lên trên ming kèo mái . uôi kèo ba , nu không làm Cù Quày , thì chm tam sn và lá lót , cng có lá mn , má kèo _Kèo T : ch gp  nhng nhà ln , ni ct ba vi ct t , chm hình con cá , kiu nhà 1 gian 2 chái , ít có kèo này. KÈO M, KÈO QUYT _Kèo m , gi tt là m , có 4 cái , và làm ng try , 2 cái cho chái ông , 2 cho chái Tây , chia ra đm tin và đm hu _Hai đm tin chy sut t ct nht xung ct đm  hông chái , mà không cn kèo ba , ngha là không có ct đ  gia _Hai đm hu , đc tip theo bi 2 đm ba , tt nhiên có ct , và ct này thng làm khung ca _u các đm phi làm Mng Vc , th mng va đ lt 1/3 hng ct [...]... hoa truy th , ch li nét m nhà Hu vào không gian n kh vào t C H S d làm n không gian c th H U TE L th bàn gh g k h K h v các nét ch tr trên lam c thành gh các v d H U TE C H S d trang trí :bình g s ,l , khung tranh … H U TE C H M KHU NHÀ HÀNG H U TE C H H U TE C H QU H hi là lo hình d nay ,nh có nhu c trình n ngh kh và khu v v cho nh , u t thành ph Th Thành ph v ph v khá ph bi khách du l , gi trí... TE C H M KHU NHÀ HÀNG H U TE C H H U TE C H QU H hi là lo hình d nay ,nh có nhu c trình n ngh kh và khu v v cho nh , u t thành ph Th Thành ph v ph v khá ph bi khách du l , gi trí Công Thiên - Hu C H Khách s H U TE III H U TE C H M H U TE C H M 4 H U TE C H M CÁC M H U TE C H M H U TE C H CÁC GÓC PH PH PH H U TE C H H U TE C H M H U TE C H M H U TE C H CÁC GÓC PH CÁC GÓC PH PH H U TE C H H U TE C . truyn thng nên em đã chn đ tài : Nét C ô trong ni tht khách sn “ đ góp phn nào giúp mi ngi tr v vi truyn thng .  Tài : KHÁCH SN NÉT HU HUTECH B_MC TIÊU  To ra mt. đi hoá nhng vn gi đc nét truyn thng dân tc.  Nâng cao đi sng vt cht đi đôi vi giá tr tinh thn cho du khách trong nc và ngoài nc nhng vn gi đc nét đc trng ca vn hoá. vào không gian ni tht .  S dng đng nét mng khi vào tng không gian c th .  PHONG CÁCH THIT K HUTECH  S dng bàn gh g kt hp các nét chm tr trên lam ca thành gh .  Kt
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thiết kế nội thất khách sạn nét huế, luận văn thiết kế nội thất khách sạn nét huế,