0

Thạch Sanh - Lý Thông. Ai có tội

8 335 1
  • Thạch Sanh - Lý Thông. Ai có tội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 06:00

Ai đã qua thời học sinh đều đã biết Lý Thông mắc tội gì : Lừa dối nhà vua , phản bạn .Tội này giờ đây tra cứu không thấy có trong BỘ LUẬT HÌNH SỰ. Còn Thạch Sanh thì khá đấy : Chặt phá Rừng, giết động vật quý hiếm có tên trong danh sách đỏ là Chằn Tinh và Đại Bàng. Còn tội thứ 3 mới vô cùng quan trọng. Khi đu dây xuống hang cứu Công Chúa chàng đã mặc trang phục : Đóng khố . Công Chúa thấy người xuống cứu, mừng rỡ vô hạn chạy tới . Hang tối quá, trong lúc vội vàng, nàng tóm nhầm dây khố . Chỉ nghe thấy tiếng kêu áaaaaaaaaaaaaaaaa… và Công Chúa cấm khẩu từ đó. Tội danh thứ 3 : QUẤY RỐI TÌNH DỤC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN. Được biết Công Chúa năm đó mới 16 tuổi . Vì các tội danh đó mà Thạch Sanh đã bị Vua xử án tù chung thân và cai ngục là Công Chúa. Chàng đau khổ đến nỗi có nồi cơm mà ăn mãi không hết . Bạn hữu láng giềng thương tình ăn hộ cũng chịu thua. Ai có thương chàng cho chàng xin bát PHỞ. . Ai đã qua thời học sinh đều đã biết Lý Thông mắc tội gì : Lừa dối nhà vua , phản bạn .Tội này giờ đây tra cứu không thấy có trong BỘ LUẬT HÌNH SỰ. Còn Thạch Sanh thì khá đấy. khẩu từ đó. Tội danh thứ 3 : QUẤY RỐI TÌNH DỤC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN. Được biết Công Chúa năm đó mới 16 tuổi . Vì các tội danh đó mà Thạch Sanh đã bị Vua xử án tù chung thân và cai ngục là Công. và cai ngục là Công Chúa. Chàng đau khổ đến nỗi có nồi cơm mà ăn mãi không hết . Bạn hữu láng giềng thương tình ăn hộ cũng chịu thua. Ai có thương chàng cho chàng xin bát PHỞ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thạch Sanh - Lý Thông. Ai có tội, Thạch Sanh - Lý Thông. Ai có tội, Thạch Sanh - Lý Thông. Ai có tội

Từ khóa liên quan