0

Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao

73 1,104 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 20:20

Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao cung cấp cho các bạn những kiến thức về: cài đặt và cấu hình IIS cho Windows 2000, hướng dẫn cài đặt MDaemon, các hướng dẫn cơ bản quản trị mạng Windows 2000. Tài liệu phục cvuj cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO Mục lục    1 1 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao PHẦN I: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH IIS CHO WINDOWS 2000 I.1. Hướng dẫn cài đặt IIS cho Windows 2000, XP 1) Vào Control Panel, Start -> Settings -> Control Panel. Khi vào được Control Panel click vào Add/Remove Programs 2) Khi vào được Add/Remove Program, bạn chọn Add/Remove Windows Components. 3) Đánh dấu ở ô Internet Information Services (IIS). Rồi Click Next.    2 2 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao 4) Cho đĩa CD Windows 2000 hay Windows XP (tùy theo hệ điều hành của bạn) vào rồi nhấn OK. 5) Windows sẽ bắt đầu cài đặt IIS components.    3 3 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao 6) Cài đặt xong! I.2. Kiểm tra trình chủ IIS Để kiểm tra trình chủ đã khởi động và hoạt động tốt, có thể gõ địa chỉ cục bộ ngay trên trình duyệt như sau: http://localhost/ hoặc http://172.0.0.1 Kết quả trình duyệt sẽ hiển thị trang Web mặc định (default.asp) của IIS cùng với trang hướng dẫn sử dụng ASP.    4 4 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao Trang chủ mặc định của IIS Trang tài liệu hướng dẫn của IIS về lập trình ASP    5 5 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao I.3. Trang Web đầu tay. 1) Ví dụ về trang HTML. Dùng notepad để lập ra một tập tin index.htm, rồi lưu xuống thư mục gốc Home directory (C:\Inetpub\wwwrooot) <HTML> <HEAD> <TITLE>Wellcome to IIS</TITLE> </HEAD> <BODY> <CENTER> <H1><B>Wellcome to IIS !</B></H1> </CENTER> </BODY> </HTML> Thử lại kết quả trang HTML.    6 6 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao 2) Ví dụ về trang ASP. Dùng notepad để lập ra một tập tin Hello.asp, rồi lưu xuống thư mục gốc Home directory (C:\Inetpub\wwwrooot) <HTML> <HEAD> <TITLE>Wellcome to ASP</TITLE> </HEAD> <BODY> <CENTER> <H1><B>Wellcome to ASP</B></H1> <% For i=1 to 5 Response.Write "<FONT size="+CStr(i)+"> Hello </FONT><BR>" Next %> </CENTER> </BODY> </HTML> Thử lại kết quả trang ASP.    7 7 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao I.4. Quản lý trình chủ Web Server 1) Mở trình quản lý MMC Microsoft cung cấp giao diện đồ họa cho phép quản lý toàn bộ ứng dụng Web gọi là MMC (Microsoft Management Console). Để hiển thị của sổ này có thể thực hiện như sau: Menu Start -> Programs -> Administrative Tools -> Internet Information Services. 2) Xem các thuộc tính của Default Web Site.    8 8 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao 2.1) Đây là những thuộc tính khái quát của Web site. Ở đây chung ta có thể gán IP, vào cổng cố định cho web site bằng cách viết vào ô IP và port. Mạc định ban đầu IP sẽ có IP gán cho máy và cổng 80. Ngoài ra ta có thể mặc định thời gian server dành ra cho từng mối kết nối từ client trước khi ngắt kết nối đó. 2.2) Phần hiệu suất có những đặc tính sau, và tuy theo mật độ truy cập web site để thay hiệu xuất của web site và các tài nguyên của máy dành cho web service, như tăng thêm thời gian sử dụng CPU cho web service khi nhiều người truy cập.    9 9 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao 2.3) Phầu mặc định thư mục chủ (Home directory) như sau. Trong phần này bạn có thể đổi thư mục chính của web site hay là thay đổi các quyền sử dụng trên thư mục đó. 2.4) Phần document là xác định một danh sách các trang default khi goi url của web site.    10 10 [...]... trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 24 24 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 25 25 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 26 26 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 27 27 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo. .. Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 30 30 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 31 31 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 32 32 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao Phần dưới đây sẽ hướng dẫn... trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao PHẦN III: CÁC HƯỚNG DẪN CƠ BẢN QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 III.1 Cài đặt Domain Cotroller và cấu hình DNS Từ Start > Chọn Run > Gõ dcpromo 21 21 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 22 22 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 23 23... Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 192.168.2.10 Reverse Lookup Zones: 192.168.2.10 nó sẽ chuyển thành ns1.vanesoft.com Lưu ý: Chỉ làm việc trong mạng LAN thôi, nếu phải tạo PTR ngoài LAN cần phải làm việc với ISP 34 34 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 35 35 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng. .. - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao Hình 15 II.5 Tạo tài khoản thư, xóa, chỉnh sửa Trong phần Accounts bạn chọn phần Account Manager thì bạn sẽ thấy như (hình 16) duới đây: Hình 16 Bây giờ để tạo account mới bạn chọn vào New 19 19 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao Hình 17 Trong (hình 17) phần... trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao Phần dưới đây hướng dẫn cách cấu hình Reverse Lookup DNS Reverse lookup zones không cần thiết lắm, tuy nhiên nó cần thiết khi muốn cho phép các clients giải quyết FQDNs (Full Qualify Domain Name) từ địa chỉ IP Nó cũng tốt khi cài mail server 28 28 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 29 29... trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao Hình 5 Bước tiếp theo bạn cứ để cấu hình mặc định theo chương trình và tiếp tục click Next (hình 05) Hình 6 Bây giờ chương trình sẽ tự động cài đặt, bạn vui lòng chờ trong giây lát (hình 06) Hình 7 Sau khi cài đặt được một lúc thì chương trình sẽ chuyển qua giao diện giống như trên, ở 14 14 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản. .. Web Site Để truy xuất các trang thuộc thư mục ảo này có thể sử dụng địa chỉ Web URL như sau: http://localhost/AdvWorks/Hello.asp 11 11 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao PHẦN II: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MDAEMON Mail Offline là một hệ thống hoạt động dựa trên mô hình mạng nội bộ (Local Area Network) đã được cài đặt trước Trong hệ thống mạng này bạn... giao diện như (hình 01) sau đây: Hình 1 và bước tiếp theo bạn chỉ cần click vào nút Next thì giao diện tiếp theo sẽ là (hình 02) 12 12 Cục CNTT - Bôô Tài nguyên và Môi trường Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao Hình 2 Nếu bạn muốn tiếp tục cài đặt chương trình thì bạn phải chấp nhận điều kiện trên và bạn tiếp tục click vào nút " I Agree To The Above " để tiếp tục quá trình cài đặt (hình.. .Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao 3) Tạo thư mục ảo (Virtual Folder) cho ứng dụng Có thể tạo các thư mục ảo bên dưới ứng dụng Default Web Site Để tạo thư mục ảo chứa ứng dụng, ta thực hiện các bước sau: 3.1) . Qun tr mng my tnh nâng cao GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO Mục lục    1 1 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao PHẦN I: CÀI ĐẶT VÀ. my tnh nâng cao Trang chủ mặc định của IIS Trang tài liệu hướng dẫn của IIS về lập trình ASP    5 5 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao I.3. Trang. components.    3 3 Gio trnh Qun tr mng my tnh nâng cao 6) Cài đặt xong! I.2. Kiểm tra trình chủ IIS Để kiểm tra trình chủ đã khởi động và hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao, Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao, , PHẦN I: Cài đẶt và cẤu hình IIS cho Windows 2000, PHẦN II: HưỚng dẪn cài đẶt MDaemon, CÁC HƯỚNG DẪN CƠ BẢN QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000

Từ khóa liên quan