0

bài giảng lịch sử 4 bài 19 văn học và khoa học thời hậu lê

30 3,618 4
  • bài giảng lịch sử 4 bài 19 văn học và khoa học thời hậu lê

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 14:30

[...]... phách anh hùng và niềm tự hào, chủ Nguyn Trói quyền độc lập dân tộc -ức Trai thi tập - Nói lên tâm sự của -Quốc Âm thi tập những ngời muốn đem tài năng giúp ích cho đời nh ng bị quan lại ghen ghét vùi dập -Hồng Đức Quốc -Ca ngợi nhà Hậu Lê; đề cao công đức của nhà âm thi tập vua Lờ Thỏnh Tụng 2 Khoa hc thi Hu Lờ Cừu hi tho lun : Da vo ni dung SGK, lp bng thng k v ni dung, tc gi, cng trnh khoa hc tiu biu... trỡnh khoa hc Ni dung Tỏc gi Tỏc 2 Khoa hc thi Hu Lờ biu thi Hu Lờ: gi, cụng trỡnh khoa hc tiờu Tỏc gi Cụng trỡnh khoa hc Ni dung Ngụ S Liờn i Vit s kớ ton Ghi li Lch s nc ta t thi Hựng Vng th n u thi Hu Lờ Nguyn Trói Lam Sn thc lc Ghi li din bin cuc khi ngha Lam Sn D a chớ Lng Th Vinh i thnh toỏn phỏp Kin thc ton hc a Khoa hc xó hi thi Hu Lờ Tỏc gi Ng S Lin Nguyn Trói Nguyn Trói Cụng trỡnh khoa hc... ta b Khoa hc t nhiờn thi Hu Lờ Tỏc gi Lng Th Vinh L Hu Trc (Hi Thng Lún ng) Cụng trỡnh khoa hc -i thnh toỏn phỏp -Hi Thng Y Tng Từm Lnh Ni dung Kin thc ton hc Kin thc y hc Kt lun : Khoa hc thi Hu Lờ phỏt trin v mi mt (Lch s, a lớ, Y hc, Toỏn hc ) Cỏc tỏc phm khoa hc khụng nhng cú ý ngha lch s m cũn cú ý ngha thc tin, lớ lun sõu sc,nú giỳp ngnh t nhiờn, xó hi i sõu nghiờn cu tỡm hiu v Vn hc ,Khoa hc... BI : -Vn hc thi Hu Lờ phỏt trin mnh c v vn hc ch Hỏn v vn hc ch Nụm Cỏc tỏc phm vn hc tiờu biu: Quc õm thi tp, Bỡnh Ngụ i cỏo; c Trai thi tp ( Nguyn - Khoa hc thi Hu Lờ cng phỏt Thỏnh Trói); Hng c quc õm thi tp (Lờ trin rc r c khoa Tụng) hc xó hi v khoa hc t nhiờn Cỏc tỏc phm tiờu biu: * i Vit s kớ ton th ( Ngụ S Liờn) * Lam Sn thc lc; D a chớ (Nguyn Trói) * i thnh toỏn phỏp ( Lng Th Vinh) TRề CHI: . Lê Lịch sử 1. Văn học thời Hậu Lê: Văn học và khoa học thời Hậu Lê Câu hỏi thảo luận: Dựa vào nội dung SGK, hoàn thành bảng thống kê về nội dung tác giả, tác phẩm văn học, tiêu biểu thời Hậu. tìm hiểu về Văn học ,Khoa học cổ đại và trung đại Việt Nam. NỘI DUNG BÀI : -Văn học thời Hậu Lê phát triển mạnh cả về văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. Các tác phẩm văn học tiêu biểu:. KIỂM TRA BÀI CŨ : Trường học thời Hậu Lê 1 .Thời Hậu Lê bắt đầu từ năm nào? Ai làm vua? Năm 142 8, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Lê Thái Tổ, mở đầu thời đại Hậu Lê. 2. Nhà Hậu Lê làm gì
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử 4 bài 19 văn học và khoa học thời hậu lê, bài giảng lịch sử 4 bài 19 văn học và khoa học thời hậu lê, , KẾT LUẬN : Văn học thời Hậu Lê phát triển rực rỡ cả về văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu là: