0

Bài giảng lịch sử 4 bài 9 nhà lí rời đô ra thăng long

36 2,800 0
  • Bài giảng lịch sử 4 bài 9 nhà lí rời đô ra thăng long

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 14:16

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : LỊCH SỬ 4 [...]... ngy 4 thỏng 11 nm 2008 Lch s Nh Lý di ụ ra Thng Long 2 Lý Thỏi T di ụ ra Thng Long 1 ) Vua Lý Thỏi T di kinh ụ t Hoa L ra i La vo nm no? Nm 1010 Nm 10 09 Nm 1011 2 ) Vua Lý Thỏi T ó suy ngh nh th no khi quyt nh di kinh ụ t Hoa L ra i La ? con chỏu i sau xõy dng cuc sng m no,hnh phỳc õy l vựng t cú nhiu khoỏng sn õy l ni ụng ó sinh ra 3 ) Sau khi lờn ngụi vua Lý Thỏi T ó i tờn kinh ụ l gỡ ? Thng Long. .. ụ l gỡ ? Thng Long P N 4 ) Tờn nc c i tờn l i Vit vo thi vua no ? Lý Thỏnh Tụng P N Xõy dng nhiu lõu i , cung in , n chựa Nhõn dõn t hp lm n ụng ỳc , nhn nhp , vui ti Th ba ngy 4 thỏng 11 nm 2008 Lch s Nh Lý di ụ ra Thng Long 3 Kinh ụ Thng Long di thi Lý CHA BO N CHA MT CT Lch s Nh Lý di ụ ra Thng Long c tụn lờn lm vua, Lý Cụng Un (Lý Thỏi T) di kinh ụ ra i La v i tờn l Thng Long Sau ú, Lý Thỏnh Tụng... Sau ú, Lý Thỏnh Tụng i tờn nc l i Vit Thng Long cú rt nhiu lõu i, cung in, n chựa Dõn c t hp v Thng Long ngy mt ụng Công trinh độc trên namR trụ bàng đá T xây đáo một cột UHồA ơm H A P giua G C H U A M ễ T C ễ L N A NơI yên nghỉG BBác Hồ C của INgời dẹp loạn 12 sứ quân N N H B ễ L I H N G Y ấ N Ngời lãnhễ Q Uchién Bạch đàng đạo trận H O L đinh Bộ Lĩnh KinhAđô của Ngời lãnhH Ocuộc kháng chiến chống... quân N N H B ễ L I H N G Y ấ N Ngời lãnhễ Q Uchién Bạch đàng đạo trận H O L đinh Bộ Lĩnh KinhAđô của Ngời lãnhH Ocuộc kháng chiến chống đạo L ấ A N quân Tống lần 1 D Ngời N áoG V cổn cho Lê Hoàn A mạc long N N G N G O C S O N Ngôi đền nối với cầu Thê Húc T Tờn mt loi hoa rt ni ting H Ni S A . ngày 4 tháng 11 năm 2008 Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008 Lịch sử Lịch sử Nhà Lý dời đô ra Thăng Long Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 2. Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long 2. Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long 1. tộc. TƯỢNG LÝ THÁI TỔ Lịch sử Lịch sử Lịch sử Nhà Lý dời đô ra Thăng Long Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 1. Nhà Lý - Sự tiếp nối của nhà Lê 1. Nhà Lý - Sự tiếp nối của nhà Lê Nhà Lý được ra đời trong hoàn. KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : LỊCH SỬ 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng lịch sử 4 bài 9 nhà lí rời đô ra thăng long, Bài giảng lịch sử 4 bài 9 nhà lí rời đô ra thăng long,

Từ khóa liên quan