0

bài giảng lịch sử 4 bài 24 nghĩa quân tây sơn tiến ra thăng long ( năm 1786 )

30 4,557 4
  • bài giảng lịch sử 4 bài 24 nghĩa quân tây sơn tiến ra thăng long ( năm 1786 )

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 14:45

[...]... đổ … năm 1786 trang 59 Cuộc tiến quân của quân Tây Sơn ra Thăng Long vào thời gian nào? và nhằm mục đích gì? Đọc đoạn : Nghe tin đó … nộp cho quân Tây Sơn trang 59-60 Tổ 1:Hoàn thành phiếu luyện tập Tổ 2: Sắp xếp các dữ kiện theo trình tự diễn biến cuộc tiến công ra Thăng Long của nghĩa quân Tây Sơn ? Tổ 3: Sắp xếp các tranh theo trình tự diễn biến cuộc tiến công ra Thăng Long của nghĩa quân Tây Sơn. .. đúng nhất Kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long là? A Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long B Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long Mở đầu cho việc thống nhất đất nước C Mở đầu cho việc thống nhất đất nước Dặn dò - Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa - Đọc và chuẩn bị bài Quang Trung đại phá quân Thanh (sưu tầm tranh ảnh, bài hát, ) ... ông là “người anh hùng áo vải” ? Năm 1786 dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long Tiêu diệt chính quyền họ Trịnh , mở đầu cho việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt Lựa chọn đâp ân đúng nhất Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long năm nào?Do ai chỉ huy? A Năm 1786, do Nguyễn Huệ chỉ huy B Năm 1786 do Nguyễn Nhạc chỉ huy C Năm 1785 , do Nguyễn Huệ chỉ huy... Tổ 4: Đóng vai cảnh chúa Trịnh và bầy tôi khi nghe tin quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long THẢO LUẬN NHÓM 4 KẾT QUẢ Nguyễn Huệ Làm chủ Thăng Long, lật đổ họ Trịnh Quân Trịnh đại bại.Trịnh Khải cởi áo chúa bỏ chạy Trịnh Khải phất cờ lệnh thúc quân đánh trả Quân sĩ nhìn nhau không dám tiến Quân Tây Sơn ập đến quân Trịnh trở tay không kịp phần bị giết, phần bỏ chạy Quân thủy và quân bộ của Nguyễn Huệ tiến. .. Mục đích của quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long là? A Lật đổ chính quyền họ Nguyễn và họ Trịnh B Thống nhất giang sơn C Lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn Lựa chọn đâp ân đúng nhất Chúa Trịnh và bầy tôi khi được tin quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long đã có thái độ như thế nào? A Kinh thành Thăng Long náo loạn , Chúa Trịnh Khải đứng ngồi không yên B Trịnh Khải gấp rút chuẩn bị quân và mưu... Nguyễn Huệ tiến như vũ bão về Thăng Long Nghe tin đó Trịnh Khải tức tốc triệu tập quần thần bàn kế giữ kinh thành Nguyễn Huệ quyết định tiến ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh.Thống nhất giang sơn Học sinh thảo luận nhóm 2 -Nêu ý nghĩa cuộc tiến quân ra Thăng Long của Nguyễn Huệ Lật đổ chính quyền họ Trịnh ý Nghĩa Mở đầu cho việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt Vì sao nhân dân . THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGHĨA QUÂN TÂY SƠN HOẠT ĐỘNG 2: NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG. HOẠT ĐỘNG 3: NÊU Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử 4 bài 24 nghĩa quân tây sơn tiến ra thăng long ( năm 1786 ),

Từ khóa liên quan